| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 6 / 6
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Socialna primerjava partnerskega odnosa na Instagramu v povezavi z zadovoljstvom v odnosu in predanostjo : magistrsko delo
Amadeja Jurič, 2023, master's thesis

Abstract: Instagram predstavlja enega izmed najbolj priljubljenih spletnih socialnih omrežij, ki temeljijo na slikovnem gradivu. Študije na tem področju so se najprej pričele ukvarjati z raziskovanjem uporabe Instagrama in njegovih učinkov na posameznikovo blagostanje, šele v zadnjih nekaj letih pa so avtorji pričeli raziskovati učinke Instagrama tudi v povezavi s partnerskimi odnosi. Ker je kreiranje vsebin za spletna socialna omrežja v veliki meri motivirano s strani upravljanja z vtisti in so vsebine urejene na način, da ne prikazujejo nujno resničnosti, pač pa ideale, predstavljajo take vsebine priložnost za primerjanje sebe in svojega partnerskega odnosa. V raziskavi smo se zato osredotočili predvsem na socialno primerjavo partnerskega odnosa na Instagramu, določene vidike same uporabe Instagrama (količina in pasivni način uporabe) ter kakovost partnerskega odnosa, ki smo jo proučevali preko zadovoljstva in predanosti v odnosu. V raziskavi je sodelovalo 137 udeležencev (86,2 % žensk), starih med 19 in 51 let. Odgovarjali so na vprašanja o socialni primerjavi partnerskega odnosa na Instagramu, količini uporabe Instagrama, pasivni in aktivni uporabi Instagrama, zadovoljstvu ter predanosti v svojem partnerskem odnosu. Ključna ugotovitev naše raziskave je, da pasivna uporaba Instagrama napoveduje kakovost partnerskega odnosa posredno preko socialne primerjave partnerskega odnosa na Instagramu, kar nam omogoča bolj poglobljeno razumevanje odnosa med uporabo Instagrama in kakovostjo odnosa. Dodatno smo potrdili v literaturi že dobro poznano statistično pomembno pozitivno povezavo med zadovoljstvom v partnerskem odnosu in predanostjo. Presenetljivo se količina uporabe Instagrama ni pomembno povezovala s kakovostjo odnosa, prav tako odnos ni bil moderiran s strani pasivnega načina uporabe Instagrama niti s strani socialne primerjave partnerskega odnosa na Instagramu, se je pa v dotični analizi socialna primerjava odnosa pokazala kot pomemben samostojni napovednik kakovosti partnerskega odnosa. S socialno primerjavo odnosa na Instagramu se pomembno pozitivno povezuje tudi pasivni način uporabe Instagrama. Izsledki naše raziskave potrjujejo pomembno vlogo socialne primerjave partnerskega odnosa na Instagramu in predstavljajo izhodišče za nadaljnje raziskovanje.
Keywords: Instagram, pasivna uporaba, socialna primerjava partnerskega odnosa, zadovoljstvo v partnerskem odnosu, predanost
Published in DKUM: 14.07.2023; Views: 301; Downloads: 38
.pdf Full text (1,38 MB)

2.
Strast in vztrajnost pri delu turističnih vodnikov v Sloveniji
Nataša Uršič, 2021, master's thesis

Abstract: V življenju je zelo pomembno, kako posameznik dojema svoje delo ali poklic. Predanost delu je le eden izmed dejavnikov, ki lahko posledično vplivajo na posameznikovo zadovoljstvo z delom in doseganje ciljev ter končni uspeh. Kako razvijati interese, vztrajati do zastavljenih ciljev kljub oviram na poti, vedno znova najti smisel in biti ob tem še zadovoljen, je zelo pomembno že od človekove rane mladosti. V magistrski nalogi smo se osredotočili na raziskovanje strasti in vztrajnosti, ki skupaj predstavljata predanost. Posebno pozornost smo namenili skupini turističnih vodnikov ter pri njih skušali razumeti predanost in njihovo osebno zadovoljstvo z delom. Empirični del smo izpeljali s pomočjo kvantitativne raziskave na vzorcu populacije turističnih vodnikov v Sloveniji. Pri analizi podatkov in diskusiji je poudarek na preverjanju povezav med občutenjem strasti in vztrajnosti ter osebnim zadovoljstvom. Opredeljena je tudi povezava med občutenjem predanosti in gotovostjo opravljanja poklica turističnega vodenja v prihodnosti. Ugotavljamo, da je za turistične vodnike v Sloveniji bolj pomembna vztrajnost kot strast. A hkrati v trenutnih razmerah ne dajejo nobenega zagotovila, da bi kljub predanosti opravljali svoj poklic turističnega vodnika tudi v prihodnosti. Izpostavljamo tudi trenutne razmere v svetu v povezavi s COVID-19 in njegov vpliv na turizem. Predstavljene so možnosti nadaljnjega raziskovanja ter smeri praktične uporabe pridobljenih ugotovitev.
Keywords: strast, vztrajnost, predanost, turistični vodnik, zadovoljstvo pri delu
Published in DKUM: 16.07.2021; Views: 1234; Downloads: 116
.pdf Full text (756,88 KB)

3.
ZAVZETOST ZA DELO V PODJETJU X
Darinka Kovačić, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomska naloga predstavlja temo zavzetost zaposlenih. Naloga je razdeljena na dva dela: na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo predstavili različne teorije o zavzetosti zaposlenih, ki so jih napisali različni avtorji. Nadaljujemo s konceptom zaposlenih. Teorijo koncepta zavzetosti lahko definiramo kot povezanost med celovitim upravljanjem delovne uspešnosti in zavzetostjo zaposlenih. Temelji na temeljnem pogoju zaupanja zaposlenih v samo podjetje in v vodje. V dodatku opisujemo dejavnike zadovoljstva ter motivacijo. V nalogi opisujemo tudi vpliv vodij na zavzetost zaposlenih ter pomen delovnega mesta na zavzetost zaposlenih. Čisto na koncu vam predstavljamo absentizem in fluktuacijo. V empiričnem delu vam predstavljamo raziskavo v večjem taxi podjetju. V vseh dejavnostih je velika konkurenca, posledica tega so nizke plače in nezavzeti delavci. Ugotavljali smo dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo. Prav tako smo ugotavljali, kako bi delavci sprejeli dodatno delo na delovnem mestu in s čim jih lahko motiviramo.
Keywords: zavzetost zaposlenih, efektivnost, vlaganje moči in energije, predanost podjetju
Published in DKUM: 02.11.2016; Views: 1855; Downloads: 356
.pdf Full text (1,54 MB)

4.
IZZIVI PRI ZAPOSLOVANJU IN NADALJNJEM RAZVOJU ZAPOSLENIH V PODJETJU GLEDRING D.O.O.
Romana Mencinger Čirjak, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi smo obravnavali izzive pri zaposlovanju in nadaljnjem razvoju zaposlenih v uspešnem družinskem podjetju Gledring d.o.o., ki svoje inovativne izdelke prodaja globalno. V teoretičnem delu diplomske naloge smo proučevali, kako poteka proces zaposlovanja, kako poteka uvajanje novo zaposlenega v delo ter kako razvijati kader. Predstavili smo osnovne pojme, povezane s kadrovanjem ter pripadnostjo in predanostjo zaposlenih. V raziskovalnem delu diplomske naloge smo ugotavljali, kako v podjetju poteka zaposlovanje in razvoj zaposlenih ter kako zaposleni ocenjujejo lasten razvoj in njihovo pripadnost podjetju. Ugotovili smo, da je pri zaposlovanju novega kadra za podjetje največji izziv med prijavljenimi kandidati izbrati najprimernejšega. Za dobro počutje zaposlenih se trudijo na različne načine, zato so le-ti pripadni in predani podjetju. Za osebni in strokovni razvoj zaposlenih uporabljajo različne pristope. Najbolj prisoten je osebni pristop lastnikov podjetja in prenos dobrih praks, ki jih zaznajo v podjetju in izven njega. Ker se v podjetju veliko posvečajo proizvodnji, razvoju izdelkov in prodaji so se povezali tudi z drugimi podjetji. Ti za njih opravljajo različne storitve, vendar jih obravnavajo kot del lastnega podjetja.
Keywords: - zaposlovanje - izzivi pri zaposlovanju - razvoj zaposlenih - pripadnost zaposlenih - predanost zaposlenih
Published in DKUM: 27.06.2016; Views: 1376; Downloads: 73
.pdf Full text (933,42 KB)

5.
ZADOVOLJSTVO, ZVESTOBA IN STRATEGIJA ZADRŽANJA ODJEMALCEV NA PRIMERU PODJETJA EKOPLAN A D.O.O.
Urška Kralj, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Po nekaterih podatkih je v letu 2003 v Angliji povprečno podjetje izgubilo 16,9 % odjemalcev zaradi njihovih odhodov drugam. V letu 2005 pa je ta odstotek narasel že na 19,1 %. Prehodi odjemalcev v drugih tržnih ekonomijah se gibljejo po podobnih trendih: Slovenija ni pri tem nobena izjema. Slovenska podjetja niso nič bolj imuna za prehajanja odjemalcev drugam, in ti prehodi za slovenska podjetja in znamke niso nič manj boleči. Potrošniki so se spremenili, spremenile so se njihove navade in spremenilo se je okolje, v katerem živijo in nakupujejo. Na eni strani so odjemalci bolj zahtevni, razvajeni in izobraženi kot kadarkoli prej, po drugi strani pa je možnosti, ki jih imajo na razpolago, veno širše in izbire je vedno več. Danes je splošno sprejeto spoznanje, da je donosno poslovanje bolj verjetno povezano z ohranjanjem obstoječih odjemalcev in s povečanjem njihove potrošnje, kot pa z napadanjem novih odjemalcev. Razvijanje učinkovitih strategij za zadržanje odjemalcev pri podjetju je ena ključnih spretnosti za preživetje in mirnejšo prihodnost. Menimo, da smo dosegli vse v delu zastavljene cilje. Na podlagi teoretičnih izhodišč smo opredelili pojme zadovoljstvo, zvestobo in predanost. Proučevali smo odnose med zadovoljstvom odjemalca, elementi, ki vplivajo na njegovo zvestobo do podjetja EKOPLAN A ter oblikovali strategijo zadržanja na obravnavanem podjetju. Empirično smo preverjali odjemalčevo splošno zadovoljstvo do podjetja ter zadovoljstvo po posameznih dimenzijah. Za vpogled v trenutno stanje zadovoljstva v podjetju, smo uporabili anketni vprašalnik, ki smo ga izvedli med odjemalci. S pomočjo raziskave smo ugotovili, da so odjemalci zadovoljni z njihovimi storitvami, med strokovnimi storitvami podjetja so najbolj zadovoljni s pridobivanjem in prodajo mineralnih surovin v obeh kamnolomih. Zadovoljni so z odnosom strokovnih delavcev in menijo da imajo delavci podjetja dovolj znanja. Cilj podjetja je posredovanje pozitivnih izkušenj in informacij od ust do ust in ne uporabljajo drugih načinov komuniciranja. Rezultati pa so pokazali, da je bil najbolje ocenjen prav ta način komuniciranja. S sodelovanjem s podjetjem EKOPLAN A so zadovoljni vsi anketirani. Lepe besede utemeljitev pa kažejo na to, da je podjetje v očeh svojih odjemalcev korektno, strokovno podjetje, ki ima dober ugled in usposobljen kader.
Keywords: zadovoljstvo // nezadovoljstvo // zvestoba // predanost // zaupanje// odnos med zadovoljstvom in zvestobo // strategija zadržanja // analiza odjemalcev // analiza zadovoljstva odjemalcev
Published in DKUM: 05.08.2010; Views: 2890; Downloads: 337
.pdf Full text (4,45 MB)

6.
Povezanost učnih strategij z motivacijo učencev v osnovni in srednji šoli
Tadeja Mernik, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Z empirično raziskavo sem želela odgovoriti na vprašanje, ali obstaja korelacija med notranjo učno motivacijo pri posamezniku in njegovo oceno pomembnosti uporabe kognitivnih in metakognitivnih strategij pri učenju, ki med drugim predstavljata osnovo za samoregulacijsko učenje. V raziskavi, ki je bila izvedena med mladostniki različnega spola in starosti, sta bili uporabljeni deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna metoda empiričnega pedagoškega raziskovanja. Rezultati so pokazali, da med spoloma sicer ni prisotnih statistično značilnih razlik v predanosti delu kot dimenziji notranje motivacije, da pa se dekleta bolj kot fantje posvečajo učenju in delu za šolo iz lastnega interesa. Če upoštevamo še naslednjo ugotovitev, in sicer, da dekleta pripisujejo višji pomen rabi učnih strategij, lahko rečemo, da so dekleta bolj učno samoregulativna v primerjavi s fanti. Nadalje se je izkazalo, da med mladostniki različnih starosti ni opaznih razlik v oceni pomembnosti rabe učnih strategij, obstajajo pa statistično pomembne razlike v notranji motivaciji. Medtem ko je za mlajše mladostnike značilna večja predanost šolskemu delu in učenju v primerjavi s starejšimi, pa se slednji pogosteje učijo zaradi lastnega zanimanja in želje, da bi poglobili in utrdili svoje znanje. Kot ključno ugotovitev raziskave pa navajam naslednjo; in sicer da obstaja povezanost med posameznikovo notranjo motivacijo in njegovo oceno pomembnosti uporabe strategij pri učenju. Rezultati raziskave namreč kažejo, da mladostniki, pri katerih je prisotna večja notranja motivacija, tudi višje ocenjujejo rabo učnih strategij.
Keywords: samoregulacijsko učenje, notranja učna motivacija, učne strategije, lastni interes, predanost delu
Published in DKUM: 09.07.2009; Views: 4654; Downloads: 937
.pdf Full text (579,07 KB)

Search done in 0.15 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica