| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


51 - 57 / 57
First pagePrevious page123456Next pageLast page
51.
DRAMSKE IGRE S POUDARKOM NA SPOZNAVANJU VSEBIN IZ NARAVNEGA OKOLJA V 1. STAROSTNEM OBDOBJU
Anja Pristovšek, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Dramske igre s poudarkom na spoznavanju vsebin iz naravnega okolja v 1. starostnem obdobju je nastalo predvsem z namenom, da se otrokom približa dramske igre in s pomočjo teh iger naravno okolje. Teoretični del zajema poglavja o dramski vzgoji v predšolskem obdobju. Tu lahko zvemo, kakšen in kolikšen pomen pravzaprav ima dramska vzgoja v zgodnjem otroštvu. V ostalih poglavjih pa je opisano zgodnje spoznavanje narave, dotaknemo se čutil, izkušenj ter materialov. V empiričnem delu so predstavljene dramske igre, ki so bile izvedene v vrtcu. Otrokom 1. starostnega obdobja smo pripravili dramske igre, s pomočjo katerih so na igriv način doživljali svet okoli nas in uživali ob tem, raziskovali in spoznavali okolje, urili svoje spretnosti čutenja, se poigravali z domišljijo… S tem diplomskim delom smo ugotovili, da dramske igre otroka celostno bogatijo, spodbujajo njegovo domišljijo, ter so izjemno priljubljene med otroci. Vzgojitelji lahko skozi dramske igre tudi popestrijo druga področja kurikuluma, kot je v našem primeru to bilo predvsem področje narave.
Keywords: Predšolsko obdobje, dramska vzgoja otrok, dramske igre, spoznavanje okolja, raziskovanje s čutili.
Published in DKUM: 05.01.2012; Views: 4902; Downloads: 490
.pdf Full text (34,03 MB)

52.
LIKOVNA VZGOJA V VRTCIH POMURSKE REGIJE
Aleksandra Gider, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Likovna vzgoja v vrtcih pomurske regije zajema teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo predstavili vlogo in pomen likovnega izražanja, značilnosti likovnega izražanja mlajših otrok ter razvoj otrokovega likovnega izražanja. Pomembno poglavje predstavlja likovna ustvarjalnost otrok s stopnjami ustvarjalnega procesa in dejavniki ustvarjalnosti. Predstavili smo načine, kako spodbujati likovno ustvarjalnost pri otrocih, in neprimerne postopke, s katerimi le-to zaviramo. Našteli smo glavna likovna področja in bolj podrobno predstavili risarske in slikarske likovne tehnike. Opisali smo, kakšna naj bo likovna ureditev otrokovega okolja, v katerem biva, saj otrok velik del svojega časa preživi v igralnici. V empiričnem delu smo predstavili rezultate ocenjevalnih listov in intervjuja. Ogledali smo si likovne mape otrok, obiskali vrtce in intervjuvali vzgojiteljice na področju pomurske regije. Uporabili smo deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja.
Keywords: likovna vzgoja, predšolsko obdobje, ustvarjalnost, značilnosti likovnega izražanja, risarske likovne tehnike, slikarske likovne tehnike, pomurska regija
Published in DKUM: 12.12.2011; Views: 3665; Downloads: 591
.pdf Full text (5,55 MB)

53.
Doživljanje in premagovanje strahu pri predšolskih otrocih
Natalija Jagodič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo predstavlja temo Premagovanje strahu pri predšolskih otrocih. Predstavili smo čustveni razvoj otroka, razvoj osnovnih čustev in opredelili pomen čustev za celostni razvoj otroka. Raziskovali smo tudi posebnosti, ki se nanašajo na otrokovo čustvovanje in izražanje čustev v predšolskem obdobju. Posebno poglavje pa je namenjeno primarnemu čustvu, ki nas poleg ljubezni spremlja skozi vso človeško zgodovino, to je strah. Čustvo, ki je pogosto prisotno v naših življenjih. Otrok ga v prvem starostnem obdobju kaže z jokom, nemirnim vedenjem, mimiko obraza. V drugem starostnem obdobju pa se to izražanje stopnjuje, pojavlja se tudi agresivno vedenje otrok. Dostikrat je tak otrok individualist, se izolira od okolice, ni pripravljen sodelovati v usmerjenih dejavnostih, njegova stiska se kaže tudi v govoru in takšen otrok potrebuje posebno pomoč. Zatorej smo preučili strahove otrok, ki so vsakodnevno prisotni in pripravili posebno strategijo, kako se na te strahove odzivati in jih čim prej omiliti ali odpraviti. V empiričnem delu naloge so predstavljeni rezultati raziskave, ki je bila narejena v vseh oddelkih vrtca Rogaška Slatina. Namen raziskave je bil raziskati pojavnost strahu pri predšolskem otroku, kako ga prepoznati in kakšna je razlika v pogostosti doživljanja strahu glede na spol. Ugotoviti smo želeli tudi, kako vzgojitelji pristopijo k otroku, ki se sooča s strahovi. Na podlagi rezultatov raziskave smo želeli priti do ugotovitve, kako naj bi potekalo kvalitetnejše delo z otroki, ki se spopadajo z določenimi strahovi, s katerimi metodami si lahko pomagamo in na kaj moramo biti pozorni. Rezultati so pokazali, da deklice v predšolskem obdobju najbolj pogosto doživljajo strah pred tujci, medtem ko je dečke najbolj strah zapustitve. Svojo stisko in strahove najbolj pogosto izkazujejo z jokom in vznemirjenostjo. Zaskrbljujoč je rezultat o tem, da v več kot polovici situacij, kjer otrok kaže stisko, vzgojitelj ne poišče strokovne pomoči.
Keywords: čustveni razvoj, pomen čustev, strah, predšolsko obdobje, premagovanje strahu
Published in DKUM: 04.07.2011; Views: 4881; Downloads: 684
.pdf Full text (467,40 KB)

54.
VZGOJA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ V ZGODNJEM OTROŠTVU
Jasna Tominc, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga govori o vzgoji za trajnostni razvoj v zgodnjem otroštvu. S trajnostnim razvojem se danes srečujemo na vseh področjih našega življenja. Tudi vzgojitelji v vrtcu morajo biti v koraku s časom in tako pri vzgoji dajati poudarek na načela in vrednote trajnostnega razvoja. Vrtec je tako pomembna institucija, ki skrbi, da bodo otroci zrasli v odgovorne ljudi, saj so ravno otroci tisti, ki jih bomo najlažje naučili trajnostnega načina življenja. Oni so tisti, ki bodo v prihodnosti krojili usodo našega planeta. V teoretičnem delu smo s pomočjo literature analizirali trajnostni razvoj, razlike med vzgojo za trajnostni razvoj in okoljsko vzgojo, predstavili cilje, načela, značilnosti in področja vzgoje za trajnostni razvoj, analizirali uresničevanje vzgoje za trajnostni razvoj in opredelitev vzgoje za trajnostni razvoj v kurikulumu za vrtce ter pogledali delovanje ekovrtcev v Sloveniji. Pomemben del naloge je njen empirični del, v katerem so predstavljeni rezultati ankete, ki je bila izvedena med strokovnimi delavci v vrtcu na širšem ptujskem in mariborskem območju. Namen izvedene ankete je bil ugotoviti kaj vzgojiteljem pomeni vzgoja za trajnostni razvoj, kako uresničujejo njene cilje ter ugotoviti vzgojiteljevo samooceno usposobljenosti in potreb po usposabljanju za vzgojo za trajnostni razvoj.
Keywords: vzgoja za trajnostni razvoj, predšolsko obdobje, vzgojitelj, ekovrtec
Published in DKUM: 19.04.2011; Views: 3656; Downloads: 348
.pdf Full text (900,31 KB)

55.
IZBOLJŠANJE OBSTOJEČE METODE UČENJA PLAVANJA OTROK STARIH OD 4 DO 6 LET
Tanja Kumprej, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Namen dela je predstaviti in izboljšati klasično metodo učenja plavanja za otroke od 4. do 6. leta starosti. V Sloveniji je sistem oplavanjevanja kljub prizadevanjem v zadnjih letih še vedno premalo učinkovita. Rezultati učenja plavanja niso zadovoljivi (predvsem ne pri najmlajših). Glede na to, da je učenju plavanja namenjeno sorazmerno zadostno število ur, gre vzroke za takšno stanje v največji meri iskati v premalo učinkovitih metodah učenja plavanja. V diplomski nalogi je predstavljena zgodovina plavalnega opismenjevanja v Sloveniji. Povzela sem stanje plavanja v učnem načrtu vrtca. Podrobneje je predstavljena klasična metoda učenja plavanja z 10-urnim programom učenja plavanja. Prav tako je predstavljena Fredova metoda učenja plavanja. Za učenje plavanja v tem obdobju so zelo pomembni pripomočki, ki jih uporabljamo za učenje. Prav tako morajo ustrezati vsi pogoji, ki jih potrebujemo za svoje delo, in vse te pogoje ter pripomočke sem v diplomski nalogi opisala in predstavila. V diplomski nalogi je uporabljena primerjalna metoda. Opisala sem program plavanja s klasično metodo učenja plavanja za otroke, stare od 4 do 6 let. Pri tem sem se opirala na domačo in tujo literaturo, na lastne izkušnje in mnenje vaditeljev plavanja, ki učijo otroke plavati v nizki vodi po klasični metodi učenja plavanja.
Keywords: Ključne besede: učenje, plavanje, predšolsko obdobje, metoda, klasična metoda.
Published in DKUM: 02.03.2011; Views: 4014; Downloads: 532
.pdf Full text (699,53 KB)

56.
RAZLIKE MED VRTCI NA PODEŽELJU IN V MESTU S PODROČJA LIKOVNE DEJAVNOSTI
Sandra Gregorc, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom RAZLIKE MED VRTCI NA PODEŽELJU IN V MESTU S PODROČJA LIKOVNE DEJAVNOSTI v teoretičnem delu predstavlja vlogo in pomen likovne vzgoje v predšolskem obdobju ter Kurikulum za vrtce, kot dokument, ki predstavlja strokovno podlago za delo v vrtcu. Podrobno so razčlenjena področja likovne dejavnosti ter ploskovne likovne tehnike. Temu sledijo teme in motivi, ki se pojavljajo v okviru likovne dejavnosti. V nadaljevanju je predstavljen razvoj likovnega izražanja v predšolskem obdobju ter razvoj ustvarjalnosti. V empiričnem delu diplomske naloge so predstavljeni rezultati ocenjevalnih listov pridobljenih iz enajstih mestnih in desetih podeželskih vrtcev po Sloveniji. Namen ocenjevalnih listov je bil, ugotoviti ali se pojavljajo kakšne razlike med vrtci v mestu in na podeželju s področja likovne dejavnosti. Rezultati so pokazali, da se med vrtci ne pojavljajo večje razlike, pokazalo pa se je nekaj razlik na posameznih področjih.
Keywords: Likovna vzgoja, likovna področja, likovne tehnike, razvoj likovnega izražanja, predšolsko obdobje, ustvarjalnost, mesto in podeželje.
Published in DKUM: 19.01.2011; Views: 3134; Downloads: 352
.pdf Full text (1,03 MB)

57.
NAJPOGOSTEJŠE BOLEZNI OTROK V VRTCU
Urška Erženičnik, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Najpogostejše bolezni otrok v vrtcu opisuje otroške bolezni in njihove simptome.Zaradi otroških bolezni so otroci v predšolskem obdobju velikokrat odsotni v vrtcu. zelo pogosto zbolevajo otroci v prvem starostnem obdobju in pa tudi otroci, ki so v vrtec vpisani prvo leto. v teoretičnem delu so najprej predstavljene razvojne značilnosti predšolskega otroka ter najpogostejše otroške bolezni in njihove značilnosti. Podrobneje smo predstavili cilje iz kurikula in obveznosti staršev in vzgojiteljev do otrok v vrtcu. Poglavje zaključujemo s podatki o prisotnosti otrok v koroških vrtcih v šolskem letu 2005/2006 in 2006/2007, ki smo jih pridobili s pregledom dnevnikov v omenjenih vrtcih. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati, ki smo jih dobili s pomočjo odgovorov 92 staršev na anketni vprašalnik. Na vprašanja so odgovarjali starši otrok v vrtcu Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje in v vrtcu Ravne na Koroškem. Namen raziskave je bil s pomočjo anketnih vprašalnikov preveriti podatke o najpogostejših boleznih otrok v predšolskem obdobju. Ugotoviti smo hoteli zaradi katerih bolezni otroci največkrat izostajajo v vrtcih in ali s starostjo postanejo otroci bolj odporni in manjkrat manjkajo v vrtcu. Odgovori staršev na anketna vprašanja so nam pokazali, da so najpogostejši vzrok odsotnosti v vrtcu bolezni dihal. Ugotovili smo tudi, da otroci v drugem starostnem obdobju manjkrat manjkajo v vrtcu zaradi bolezni. Vzgojiteljice starše redno obveščajo o izbruhih bolezni v skupini.
Keywords: otrok, vrtec, predšolsko obdobje, bolezni, starši.
Published in DKUM: 06.07.2009; Views: 4755; Downloads: 662
.pdf Full text (476,24 KB)

Search done in 0.14 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica