| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


41 - 50 / 57
First pagePrevious page123456Next pageLast page
41.
VLOGA STARŠEV PRI VKLJUČEVANJU OTROK V DODATNE ŠPORTNE DEJAVNOSTI
Tamara Pešl, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Cilj diplomskega dela je bil ugotoviti, ali in kakšen vpliv imajo starši na vključevanje otrok v dodatne športne dejavnosti. V teoretičnem delu je pozornost namenjena razvoju gibalnih sposobnosti otrok v poznem predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju (to je tudi obdobje, ki je bilo predmet raziskave) ter vlogi staršev pri vključevanju otrok v dodatne športne dejavnosti. Predstavljeni so dejavniki, ki so po raziskavah ključni za to, ali bo otrok vključen v dodatne športne dejavnosti ali ne, in kako na vključevanje otrok v dodatne športne dejavnosti vpliva gibalno izkušenjsko bogato okolje. V empiričnem delu je predstavljena raziskava, kjer smo s kavzalno-neeksperimentalno metodo na vzorcu iz konkretne populacije (predšolski otroci drugega starostnega obdobja in otroci prvega razreda osnovne šole) s kvantitativno tehniko (anketni vprašalnik zaprtega tipa) pridobili podatke, ki smo jih obdelali z deskriptivno statistiko. Rezultati raziskave so pokazali, da se večina staršev v prostem času ukvarja s športom skupaj z otroki in da je približno polovica otrok vključena v organizirane športne dejavnosti, razlog za to pa je predvsem želja po razvijanju gibalnih sposobnosti in po sklepanju novih prijateljstev. Rezultati kažejo tudi, da na vključevanje otrok v dodatne športne dejavnosti vpliva ukvarjanje staršev s športom v njihovem prostem času, stopnja izobrazbe staršev in starost otroka, medtem ko višina prihodkov staršev na vključevanje otrok v dodatne športne dejavnosti ne vpliva.
Keywords: gibalni razvoj, predšolsko obdobje, otrok, dodatne športne dejavnosti, vloga staršev
Published in DKUM: 06.10.2015; Views: 1467; Downloads: 181
.pdf Full text (3,86 MB)

42.
SPODBUJANJE SENZIBILIZIRANJA OTROK SKOZI DRAMSKE IGRE V PRED. OBDOBJU
Cirila Robič, 2015, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Diplomsko delo z naslovom Spodbujanje senzibiliziranja otrok skozi dramske igre v predšolskem obdobju je praktično diplomsko delo. Nastalo je predvsem z namenom, da se otrokom približajo dramske igre in s pomočjo teh spodbuja razvoj njihovih čutil. Teoretični del zajema poglavja o dramski vzgoji v predšolskem obdobju in čutilih. Tu lahko izvemo, kakšen in kolikšen pomen pravzaprav ima dramska vzgoja v zgodnjem otroštvu. V ostalih poglavjih pa se dotaknemo čutil, iger, vezanih na čutila, izkušenj ter materialov. V praktičnemu delu so predstavljene dramske igre za spodbujanje otrokovih čutil, ki so bile izvedene v vrtcu. Praktični del diplomskega dela smo izvajali z otroki prvega in drugega starostnega obdobja. Pripravili smo 10 priprav, od tega 5 priprav za prvo starostno obdobje (otroci, stari od 1 do 2 leti) in 5 priprav za drugo starostno obdobje (otroci, stari od 4 do 5 let). Izvajanje dejavnosti je potekalo v vrtcu OŠ Jožeta Hudalesa v Jurovskem Dolu. Dodan je tudi slikovni material, ki je nastal ob izvajanju dejavnosti. Izvajanje dejavnosti je potekalo tri tedne. Otrokom 1. in 2. starostnega obdobja smo pripravili dramske igre, s pomočjo katerih so na igriv način odkrivali svoja čutila, uživali ob tem, raziskovali, urili svoje spretnosti čutenja, se poigravali z domišljijo … Ugotovili smo, da dramske igre otroka celostno bogatijo, spodbujajo njegovo domišljijo in so izjemno priljubljene med otroci. Vzgojitelji lahko skozi dramske igre popestrijo tudi druga področja kurikuluma, kot je bilo v našem primeru predvsem področje narave – otrokovih čutil.
Keywords: predšolsko obdobje, dramska vzgoja otrok, dramske igre, raziskovanje s čutili.
Published in DKUM: 02.06.2015; Views: 2504; Downloads: 238
.pdf Full text (2,23 MB)

43.
DIDAKTIČNI NASVETI ZA POUČEVANJE ANGLEŠČINE V PREDŠOLSKEM OBDOBJU
Špela Oprčkal, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Didaktični nasveti za poučevanje angleščine v predšolskem obdobju je praktično diplomsko delo, ki obravnava načrtovanje in evalvacijo dejavnosti v vrtcu ter zgodnje učenje in poučevanje tujega jezika. Namen diplomske naloge je zbrati in opisati primere dejavnosti enega tematskega sklopa v obliki dnevnih priprav za poučevanje angleščine v predšolskem obdobju, jih praktično preizkusiti v skupini predšolskih otrok in ugotoviti stališča otrok o izvedenih dejavnostih v tujem jeziku. V skladu z namenom so bile načrtovane in izvedene dejavnosti v okviru desetih dnevnih priprav, v katere je bilo vključeno integrirano učenje in poučevanje angleščine v vrtcu. Ob koncu izvedbe projekta je bila opravljena tudi evalvacija vseh dejavnosti v angleščini. Z otroki, ki so bili vključeni v projekt, je bil izveden vodeni intervju, katerega cilj je bil ugotoviti njihova stališča o izvedenih dejavnostih v angleščini. Pri končnem ovrednotenju projekta je bilo ugotovljeno, da je bilo poučevanje angleškega jezika uspešno vključeno v načrtovanje in izvedbo dejavnosti Kurikuluma za vrtce. Rezultati vodenega intervjuja z otroki pa so pokazali, da so bile otrokom dejavnosti, izvedene v angleškem jeziku, všeč in da so na splošno zelo motivirani za sodelovanje pri angleških dejavnostih.
Keywords: predšolsko obdobje, načrtovanje v vrtcu, zgodnje učenje tujega jezika, integracija, dnevna priprava, inovacijski projekt
Published in DKUM: 12.11.2014; Views: 2519; Downloads: 442
.pdf Full text (2,56 MB)

44.
PONAVLJAJOČI SE VZORCI V PREDŠOLSKEM OBDOBJU
Natalija Zvonar, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Ponavljajoči se vzorci v predšolskem obdobju je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. Namen diplomskega dela je proučiti matematične sposobnosti na področju ponavljajočih se vzorcev v predšolskem obdobju. Prav tako smo želeli analizirati vlogo starosti otrok pri reševanju nalog s ponavljajočimi se vzorci. V teoretičnem delu smo najprej predstavili predalgebrsko razmišljanje, nato pa prešli na vzorce. Opisali smo tudi povezavo vzorcev z ostalimi področji kurikuluma v vrtcu, našteli nekaj gradiv oz. virov in materialov za dejavnosti s ponavljajočimi se vzorci, nekatere dejavnosti smo tudi natančneje opisali in razložili klasifikacijo vzorcev. V empiričnem delu smo s pedagoškim eksperimentom preverili učinkovitost aktivnosti s področja ponavljajočih se vzorcev, ter analizirali in interpretirali rezultate začetnega in končnega testiranja. Testirali smo triindvajsetih otrok, starih štiri in pet let. Ugotovili smo, da so otroci uspešneje reševali naloge s ponavljajočimi se vzorci pri končnem testiranju, ter da so bili uspešnejši starejši otroci, stari pet let. K boljšim rezultatom so prispevale matematične dejavnosti, ki so potekale v času med obema testiranjema.
Keywords: Matematika, predšolsko obdobje, vzorci, ponavljajoči se vzorci, algebra.
Published in DKUM: 21.10.2013; Views: 3111; Downloads: 452
.pdf Full text (18,91 MB)

45.
RAZVIJANJE ODNOSA DO NARAVNEGA OKOLJA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU
Slavica Frece, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi z naslovom Razvijanje odnosa do naravnega okolja v predšolskem obdobju je predstavljena raziskava, ki je potekala v mestih Maribor in Laško. Kot instrument zbiranja podatkov je bil uporabljen anketni vprašalnik o razvijanju odnosa do naravnega okolja za starše predšolskih otrok. Uporabljen je bil tudi nestandardizirani intervju o poznavanju gozda predšolskih otrok, ki sem ga izvajala s predšolskimi otroci. V teoretičnem delu diplomskega dela je predstavljen temelj tega dela, in sicer naravno okolje, gozd kot naravno okolje, otrokovo razvijanje odnosa do narave preko doživljanja in spoznavanja ter vloga vzgojiteljev in staršev le-tega. Podrobneje je skozi štiri stopnje zavedanja narave opisano tudi otrokovo zavedanje o naravi. V empiričnem delu je predstavljena analiza anketiranja staršev in intervjuvanja otrok, ki je potekalo v mestih Maribor in Laško. Predstavljene so ugotovitve in odgovori na zastavljena raziskovalna vprašanja.
Keywords: Razvijanje odnosa do naravnega okolja, gozd, anketa, intervju, predšolsko obdobje.
Published in DKUM: 23.09.2013; Views: 1507; Downloads: 186
.pdf Full text (1,03 MB)

46.
JOGA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU
Jasmina Flac, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava jogo z vidika predšolskega otroka. V teoretičnem delu so podane vsebine, ki omogočajo celosten vpogled v razvoj predšolskega otroka: rast in razvoj, njegov gibalni razvoj, zaznavne in spoznavne značilnosti ter osnove joge. Predstavili smo jogo v vsakdanjem življenju, jogo smeha ter jogo za predšolske otroke. Namen empiričnega dela je bil ugotoviti, kakšen je način dela v jogijskih šolah s predšolskimi otroki: njihova skupna izhodišča, razlike v pristopih in izkušnjah s starši in otroki. S pomočjo strukturiranega intervjuja je bila narejena primerjava 4 jogijskih hiš. Odgovori so bili pridobljeni s pomočjo kvalitativne metode pedagoškega raziskovanja. Na podlagi intervjuja je bilo ugotovljeno, da joga otrokom in vaditeljem predstavlja izziv, ni tekmovalna, je ustvarjalna, naravna in razvija kreativno razmišljanje.
Keywords: joga, predšolsko obdobje, vaditelji joge, izkušnje, način dela
Published in DKUM: 20.09.2013; Views: 2860; Downloads: 604
.pdf Full text (605,34 KB)

47.
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA V VRTCU
Laura Kreslin, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Vzgoja otrok vsebuje številne mejnike, dileme, stiske in tudi razvojne težave, ki jih je po mnenju strokovnjakov najbolje reševati v otrokovem najzgodnejšem obdobju. Tako je v diplomskem delu predstavljena šolska svetovalna služba v vrtcu, ki se je v zadnjem času strokovno razvila in napredovala, po kurikularni prenovi vrtcev pa se je tudi vse bolj uveljavila. Tako smo v teoretičnem delu na podlagi literature predstavili vlogo svetovalne službe v vrtcu, njene naloge, cilje in posebnosti razvojnega svetovanja. Sledi predstavitev sodelovalnega dela v sodelovanju z vzgojitelji, vodstvom šole, starši in zunanjimi institucijami, ko so le-te potrebne. V empiričnem deli smo raziskovali, kakšna je stopnja poznavanja dela svetovalnega delavca, kakšna so stališča vzgojiteljev glede obstoječega dela svetovalne službe na različnih področjih dela ter katere so tiste ovire, ki onemogočajo uspešno sodelovanje glede na status vrtca in delovno dobo vzgojiteljev. Z rezultati smo pokazali obstoj razlik med obstoječim delom svetovalnega delavca in pričakovanji vzgojiteljev glede slednjega.
Keywords: svetovalno delo, vrtci, svetovalni delavci, sodelovanje med vzgojitelji in svetovalnimi delavci, področja dela svetovalne službe, ovire pri sodelovanju, starši, predšolsko obdobje.
Published in DKUM: 11.09.2013; Views: 4332; Downloads: 923
.pdf Full text (1,59 MB)

48.
OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI IN PLESNO IZRAŽANJE V VRTCU
Doroteja Perše, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava plesne dejavnosti otrok na predšolski stopnji v povezavi z otroki s posebnimi potrebami. V teoretičnem delu so podane vsebine, ki omogočajo vpogled v plesno vzgojo. Opisane so plesna vzgoja in dejavnosti v nacionalnih dokumentih ter njihovo načrtovanje. V drugem delu teoretičnega dela predstavimo vsebine, ki obravnavajo problematiko otrok s posebnimi potrebami. Namen empiričnega dela je bil ugotoviti, kakšna je ocena vzgojiteljev o vključevanju otrok s posebnimi potrebami v načrtovane in nenačrtovane plesne dejavnosti. Na podlagi pridobljenih podatkov iz anketnega vprašalnika je bilo ugotovljeno, da vzgojiteljice večkrat mesečno pripravljajo načrtovane dejavnosti plesne vzgoje, da otroke s posebnimi potrebami vključujejo vanje ter da aktivnosti prilagajajo glede na zmožnosti otrok. Otrokom se individualno posvečajo glede na pomoč, ki jo potrebujejo.
Keywords: plesna vzgoja, otrok s posebnimi potrebami, predšolsko obdobje, načrtovanje plesnih dejavnosti, vključevanje otrok s posebnimi potrebami v plesne dejavnosti
Published in DKUM: 27.08.2013; Views: 2111; Downloads: 288
.pdf Full text (450,34 KB)

49.
RAZVIJANJE AEROBNIH SPOSOBNOSTI V PREDŠOLSKEM OBDOBJU
Anja Leskovar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Razvijanje aerobnih sposobnosti v predšolskem obdobju je teoretično. Namen diplomske naloge je raziskati razvoj aerobnih sposobnosti otrok in ugotoviti možnosti za razvijanje teh sposobnosti v predšolskem obdobju. Uporabljena je bila deskriptivna in komparativna metodo raziskovanja. Predstavljen je celostni, telesni in motorični razvoj otroka. Razložen je pomen celostnega razvoja ter kako vsakodnevna aerobna vadba v predšolskem obdobju vpliva na njegov razvoj. Posebna pozornost je namenjena funkcionalni sposobnosti, ki jo razvijamo z aerobno vadbo. Vsakodnevna aerobna vadba v predšolskem obdobju pozitivno vpliva na razvoj funkcionalnih sposobnosti. Predstavljena je vzdržljivost, kjer je ugotovljeno, da vsakodnevna aerobna vadba pozitivno vpliva tudi na zdravje otroka v sedanjem in kasnejšem življenju. Navedeni so energetski procesi, ki so potrebni za delovanje telesa. Hkrati so navedene možnosti za aerobno vadbo v vrtcu, s starši ter v športnih društvih.
Keywords: vzdržljivost, aerobne sposobnosti, aerobna vadba, energetski procesi, predšolsko obdobje
Published in DKUM: 30.10.2012; Views: 2934; Downloads: 592
.pdf Full text (456,21 KB)

50.
Pojav uši v predšolskem obdobju
Mateja Stajnko, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Nadloga - ušivost, ki so jo poznali predvsem naši starši tudi nam ne prizanaša. Uši si privoščijo predvsem ljudi v skupinah s tesnimi stiki, in kot nalašč so za to predvsem vrtci. V diplomskem delu smo opisali pojav uši v predšolskem obdobju. Predstavili smo različne vrste uši, podrobneje smo proučili naglavno uš. Zanimalo nas je, kako se uši prenašajo, kako jih zdravimo ter sodelovanje in ravnanje vzgojiteljic in staršev otrok ob pojavu tega problema. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave. Podatke smo zbirali z anketnim vprašalnikom. V ta namen smo pripravili dva anketna vprašalnika. Raziskavo smo izvedli po različnih vrtcih v Pomurju med vzgojiteljicami in med starši otrok. Cilj raziskave je bil ugotoviti, ali se v vrtcih ušivost še pojavlja in kako hitro in na kakšen način starši in vzgojitelji odreagirajo na ta problem. Pri obdelavi podatkov smo prišli do ugotovitev, da se ušivost še vedno pogosto pojavlja v vrtcih in da starši po mnenju vzgojiteljic takoj odreagirajo, ko jim le te sporočijo o pojavu uši, saj se zavedajo resnosti problema. Dobljene rezultate smo preučili in grafično prikazali. Iz rezultatov ankete je razvidno, da so deklice tiste, pri katerih se ušivost pogosteje pojavlja in pa predvsem pri otrocih starih od 2 do 6 let. Obdelava podatkov je prav tako pokazala, da starši za odpravljanje uši najpogosteje uporabljajo šampon, saj so mnenja, da je to najbolj učinkovito sredstvo.
Keywords: Ključne besede: ušivost, predšolsko obdobje, vzgojiteljice, starši, preprečevanje.
Published in DKUM: 03.04.2012; Views: 1831; Downloads: 399
.pdf Full text (1,21 MB)

Search done in 0.26 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica