| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 33
First pagePrevious page1234Next pageLast page
1.
Razmerje med načeloma pravne in socialne države : diplomsko delo
Urška Germauc, 2021, master's thesis

Abstract: Načeli pravne in socialne države v pravni teoriji nista novi načeli. Gre za dve temeljni ustavni načeli, ki sta se skozi zgodovino razvijali, prav tako se je spreminjal pogled na razmerje med njima. V teoriji je dolgo časa prevladovalo stališče, da navedeni načeli na ustavni ravni sploh nista združljivi. Skozi čas in številne diskusije se je nato razvil pojem socialne pravne države, ki je obe načeli povezal v logično celoto, v kateri se medsebojno prepletata in omejujeta. Danes prevladuje stališče, da sta načeli medsebojno povezani. Pri razmerju med obema načeloma torej ne gre za vprašanje nadvlade enega načela nad drugim, temveč gre za vzporeden in medsebojno povezan razvoj elementov obeh načel. Govorimo torej o socialni pravni državi, ki mora zagotavljati socialno, pravno in ekonomsko varnost vsakega posameznika in s tem udejanjati vrednote tako pravne, kakor tudi socialne države. Socialna država po mnenju teoretikov predstavlja predpostavko pravne države, v kateri je oblast omejena in nadzirana ter s svojimi ukrepi omogoča učinkovito uresničevanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin. Elementi obeh načel so različni, vendar pa se nanašajo na enak sistem in sicer na socialno pravno državo. V slednji se elementi obeh načel prekrivajo in so medsebojno odvisni, njihov skupni namen pa je zaščita enakih vrednot, kot so človekovo dostojanstvo, svoboda in enakost. Človekovo dostojanstvo predstavlja temeljno komponento temeljnih človekovih pravic in svoboščin, katerih priznanje in spoštovanje je v moderni državi izredno pomembno, kar izhaja ne samo iz nacionalne ureditve, temveč tudi z mednarodnega vidika. Do trenja med obema načeloma pride tudi na področju uporabe diskrecije pri odločanju državnih organov. Slednji imajo namreč v socialni državi široko polje proste presoje, kar pa povzroča napetosti v odnosu z načelom pravne države. Kljub temu je potrebno poudariti, da je diskrecija v socialni državi neizogibna, vse dokler bo slednja skrbela za distribucijo dobrin in storitev. Državni organi so pri uporabi diskrecijske pravice omejeni z Ustavo ter temeljnimi pravicami, v katerih ustavno zagotovljena jedra organi s svojimi ukrepi ne smejo posegati. Obravnavani načeli pa nista pomembni zgolj na nacionalnem ustavnem področju, temveč tudi na nadnacionalnem in mednarodnem področju. Načeli namreč med drugim predstavljata tudi temeljni vrednoti pravnega reda EU in temelj za priznanje in spoštovanje temeljnih človekovih pravic (med katere spadajo tudi socialne pravice) tudi na ravni EU.
Keywords: ustava, ustavno načelo, pravna država, socialna država, vladavina prava, država blaginje, človekove pravice, socialne pravice, socialna pravičnost, temeljne vrednote
Published in DKUM: 09.02.2022; Views: 248; Downloads: 55
.pdf Full text (1,21 MB)

2.
Preprečevanje nevarnosti kot podlaga za izvajanje varnostnih pooblastil
Miroslav Žaberl, Franc Pozderec, Ivanka Oberman, 2017, professional article

Abstract: Namen prispevka: Namen prispevka je predstaviti, kako policija zagotavlja varnost državljanov in hkrati skrbi za preprečevanje nevarnosti, ter ugotoviti, kako veljavna zakonodaja vpliva na izvajanje policijskih varnostnih pooblastil. Metode: Glavna metoda v prispevku je metoda deskripcije. S sistematičnim pregledom literature (študij strokovne literature, analiza judikatov, internetni viri) smo pridobili podatke, na podlagi katerih smo raziskali in analizirali pomen varnosti, pomen človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter krepitev pravne države, v povezavi s slovensko policijsko zakonodajo. Navedeno nam zagotavlja celostno obravnavanje izbrane tematike. Ugotovitve: Preprečevanje in odpravljanje nevarnosti je osrednja naloga policije, hkrati pa je podlaga za uporabo varnostnih policijskih pooblastil. Pri izvajanju policijskih nalog mora policija delovati le v skladu s policijskimi pooblastili, ki jih predpisujejo zakoni in podzakonski akti. Na podlagi zakonsko določenih pooblastil policija skrbi za uspešno in učinkovito izvrševanje predpisov pri izvedbi določene policijske naloge. Izvajanje vsakega policijskega pooblastila pomeni poseg v določeno človekovo pravico ali temeljno svoboščino. Tu je pomembno predvsem načelo pravne države, ki dosledno veže vse upravne organe tako pri sprejemanju splošnih odločitev kot tudi pri neposrednem odločanju o pravicah in obveznostih posameznikov. Načelo zakonitosti pa je tisto, ki posredno nakazuje na bistvo filozofije izključitve protipravnosti zakonitega delovanja pooblaščene osebe. Je eno izmed temeljnih načel za uporabo varnostnih policijskih pooblastil. Praktična uporabnost: Dobro poznavanje policijskih pooblastil oziroma pravic in dolžnosti, ki jih imajo policisti pri opravljanju svojega dela, je osnova za zakonito, strokovno in korektno izvajanje nalog policije. Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic je eden od temeljev, ki ga morajo policisti spoštovati, ko posegajo v ustavno varovane človekove pravice. Izvirnost/pomembnost prispevka: Avtorji se v prispevku ukvarjajo s teoretičnimi predpostavkami varnosti, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter krepitvijo pravne države na podlagi slovenske policijske zakonodaje.
Keywords: varnost, pravna država, policijska pooblastila, spoštovanje človekovih pravic
Published in DKUM: 14.04.2020; Views: 531; Downloads: 67
.pdf Full text (331,78 KB)
This document has many files! More...

3.
Načelo pravne države v sodni praksi ustavnega sodišča
Gianluca Holderjan, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi sem pojasnil pojem pravne države, ustavnega sodišča, ter njegove pristojnosti, ustavo, kasneje skozi sodno prakso sem prikazal, kako je Ustavno sodišče RS s svojimi odločbami razvijalo načelo pravne države in vsa zelo pomembna pravna podnačela. Ustavno sodišče Republike Slovenije je s svojimi odločbami odločilno vplivalo na potek razvoja slovenskega pravnega reda. Z ustavno določenim načelom pravne države je postavilo pravno določen okvir, katerega so se zakonodajalec, ter ostali državni organi primorani držati za zagotavljanje temeljnih ustavnih pravic. Načela sorazmernosti, prepovedi retroaktivnosti, pravne varnosti in jasnosti pravnih norm, varstva zaupanja v pravo ter zakonitosti delovanja državnih organov so načela, katera je Ustavno sodišče Republike Slovenije razvilo neposredno iz načela pravne države. Predstavljajo uresničevanje ter zagotavljanje pravne pravičnosti, enakega pravnega oziroma sodnega obravnavanja, zakonito in legitimno izvrševanje predpisov državnih oblasti in notranjo usklajenost pravnih aktov. Iz načela pravne države je Ustavno sodišče RS tako razvilo nekatera najpomembnejša ustavnopravna načela.
Keywords: Pravna država, Ustavno sodišče Republike Slovenije, Ustava Republike Slovenije, načelo pravne države, odločbe ustavnega sodišča, 2. člen Ustave RS.
Published in DKUM: 20.09.2017; Views: 5422; Downloads: 1014
.pdf Full text (221,02 KB)

4.
KRŠITVE NAČELA VARSTVA ZAUPANJA (načelna prepoved retroaktivnosti) V DAVČNEM PRAVU
Alenka Kaštrun, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Načelo varstva zaupanja v pravo, poenostavljeno rečeno, predvideva, da posameznik, ki je utemeljeno zaupal v veljavno pravo in ravnal v skladu z njim, ne bo zaradi tega ob morebitni kasnejši spremembi prava trpel škodljivih posledic in se mu pravni položaj ne bo poslabšal. Učinkovanje za nazaj je načelno prepovedano tako za zakone kot za druge predpise in se lahko uporabi samo kot redka izjema. V tem diplomskem delu obravnavam načelo varstva zaupanja v pravo oz. načelno prepoved retroaktivnega učinkovanja zakonskih predpisov v davčnem pravu. Predstavila bom pojem retroaktivnosti, njegovo razčlenjenost na pravo in nepravo retroaktivnost, ter primere prezrtosti in kršitve tega načela.
Keywords: retroaktivnost, presoja ustavnosti, varstvo zaupanja v pravo, pravna država
Published in DKUM: 19.12.2016; Views: 2658; Downloads: 443
.pdf Full text (957,87 KB)

5.
DODATNA OBDAVČITEV DOHODKOV ČLANOV POSLOVODSTEV IN NADZORNIH ORGANOV V ČASU FINANČNE IN GOSPODARSKE KRIZE Z VIDIKA USTAVNOSTI
Petra Hladin, 2016, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi sem obravnavala vprašanje dodatne obdavčitve dohodkov poslovodnih oseb in članov nadzornih organov poslovnih subjektov v času finančne in gospodarske krize, z vidika ustavnosti. Predvsem me je zanimalo kakšna mora biti dodatna obdavčitev s strani zakonodajalca, da bo le-ta v skladu z načelom pravne države (2. člen Ustave), načelom prepovedi povratne veljave pravnih aktov (155. člen Ustave), ustavno pravico do zasebne lastnine (33. člen Ustave) ter ustavno zahtevo po vnaprejšnji določnosti davčnih predpisov (87. in 147. člen Ustave). Ugotovila sem, da zakonodajalec (izjemoma) lahko dodatno (tudi) retroaktivno obdavči dohodke, v kolikor spoštuje Ustavo.
Keywords: Dohodek, fiksno plačilo, variabilno plačilo, nagrada, varstvo ustavnosti, človekove pravice, presoja ustavnosti, ZDDDČPNO, pravna država, retroaktivnost, davčna določnost, poslovodne osebe, člani nadzornih organov.
Published in DKUM: 20.07.2016; Views: 824; Downloads: 181
.pdf Full text (759,87 KB)

6.
Vpliv korupcije na pravno državo v Republiki Sloveniji
Jure Škrbec, 2013, professional article

Keywords: pravna država, korupcija
Published in DKUM: 10.07.2015; Views: 1153; Downloads: 70
URL Link to full text

7.
Deficiencies in the rule of law in Slovenia in the context of Central and Eastern Europe
Petra Guasti, Bojan Dobovšek, Brane Ažman, 2012, review article

Abstract: Purpose: The article seeks to fill the gap in the existing research by first analyzing the interplay between the rule of law and its compliance in the CEE region in the context of the EU accession process; and second, by identifying key reform measures taken against corruption and clientelism in the CEE accession process; and third, by outlining the factors that have played a crucial role in this process and now affect the quality of the rule of law in the CEE region, particularly in Slovenia. Design/Methods/Approach: The methods employed include an analysis of EU documents and qualitative interviews carried out in Slovenia. Findings: In Slovenia, as well as in other CEE countries, informal institutions play an important role in a number of policy areas, but the majority of respondents find healthcare and the judiciary most affected. Practical Implications: This article will probably be a valid source to those in search of more empirically based studies of informal intuitions in Slovenia, especially as regards corruption and networking. It will be of practical use to those in charge of corruption prevention and proper policy making. Originality/Value: This article presents one the most in-depth analyses of Slovenian informal policy. It is enriched by views of external researchers.
Keywords: neformalne institucije, pravna država, korupcija, Slovenija
Published in DKUM: 10.07.2015; Views: 744; Downloads: 60
.pdf Full text (626,49 KB)
This document has many files! More...

8.
MODELIRANJE IN SIMULACIJA VPLIVA ORGANIZACIJSKE STRUKTURE IN PRODUKTIVNOSTI NA SODNE ZAOSTANKE
Ivan Zakoč, 2014, master's thesis

Abstract: Predstavljena je problematika sodnih zaostankov v Republiki Sloveniji. Analizirani so podatki iz uradne sodne statistike za obdobje od 1990 do 2011. Obravnavan je referenčni modus, ki je opisan z linearno padajočo produktivnostjo ob konstantem pripadu zadev. S pomočjo metodologije sistemske dinamike je bil razvit model, s pomočjo katerega je bilo ugotovljeno, da se bo ob nadaljeanju trenutnih trendov število sodnih zaostanov le povečevalo, saj temu botruje padajoča produktivnost. Različni scenariji dajejo odgovor, da tudi mediacije na daljši rok ne bodo prispevale k zmanjšanju sodnih zaostankov. Podanih je tudi nekaj teoretičnih osnov o pravni državi, pravicah, pravni praksi in ukrepih za zmanjšanje sodnih zaostankov.
Keywords: pravna država, sodni zaostanek, produktivnost, sistemska dinamika, modeliranje in simulacija, genetski algoritem, Scilab
Published in DKUM: 07.10.2014; Views: 1200; Downloads: 118
.pdf Full text (2,28 MB)

9.
Balkanski bojevnik : zmaga ali poraz pravne države?
Viktor Cvijanović, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Balkanski bojevnik je eden največjih in najzahtevnejših sodnih primerov na slovenskem, ki poleg učinkovitosti sodišč ter sodnih postopkov vzbuja še mnoga vprašanja. V zadevi je bilo obtoženih 17 pripadnikov mednarodne kriminalne združbe, ki se je ukvarjala s proizvodnjo in prometom prepovedanih drog - kokaina. Sodba je bila obsodilna za štiri člane združbe – kurirje, domnevno vodstvo in ostali člani pa so bili zaradi izločitve (ekskluzije) tako tujih (ključnih) kot slovenskih dokazov oproščeni obtožbe, ker so jim bile v predkazenskem postopku kršene temeljne človekove pravice. Na dokaze, ki so pridobljeni z nedopustnimi posegi v človekove pravice, se po Zakonu o kazenskem postopku sodba ne sme opreti. Na eni strani imamo torej nedvomno storjena kazniva dejanja, na drugi pa nezakonito pridobljene dokaze. S tem se je sprožilo vprašanje, ali je Slovenija pravna država oziroma ali je pravna država za vse enaka. Diplomsko delo se natančneje dotika vprašanja, ali sodba sodišča prve stopnje v zadevi Balkanski bojevnik pomeni zmago ali poraz pravne države opredeljuje skozi človekove pravice kot enega izmed mnogih (čedalje bolj pomembnih) področij delovanja pravne države. Razčlenili smo pravico do (komunikacijske) zasebnosti in pravico do poštenega sojenja, ki sta se kot ključni izpostavili v kazenskem postopku. Ugotovili smo, da pravica do poštenega sojenja s svojim širokim spektrom ustavnih procesnih jamstev predstavlja eno ključnih prvin pravne države, ki jo v največjem obsegu zagotavlja sodna veja oblasti. Še več, sodišča imajo preko svojih sodb velik vpliv na percepcijo javnosti o pravni državi, kar se je izkazalo tudi v zadevi Balkanski bojevnik, ko se je po odmevni razsodbi hitro izoblikovalo vprašanje enakopravnosti in učinkovitosti pravne države. Z analizo sodbe v luči človekovih pravic smo naposled ugotovili, da je sodba zadostila standardom pravne države, da pa Slovenija s takšno oprostilno sodbo ne more biti porok varnosti, s čemer naj bi se med drugim identificrala pravna država. Postopek bi se lahko zaključil tudi z obsodilno sodbo, kar bi pomenilo večjo pravičnost v naši državi, toda bo za to potrebno razmisliti ne samo v smeri mednarodnega sodelovanja pri pregonu tovrstne kriminalitete, temveč tudi v smeri vzpostavitve skupnih standardov za izvrševanje preiskovalnih dejanj, da lahko zaupamo tujim dokazom. Pravna država se mora ob spoštovanju ustavnih človekovih pravic s poklicno učinkovitostjo policije truditi, da bi uspela udejaniti določbe materialnega prava. Kršenje človekovih pravic ne more biti sredstvo za udejanjanje materialnega kazenskega prava. V nasprotnem bomo še naprej imeli (nevarne) storilce kot so Balkanski bojevniki in dokaze, da so storili kaznivo dejanje, vendar ti dokazi ne bodo imeli nobene vrednosti, saj so pridobljeni nezakonito in jih bo sodišče oprostilo obtožbe.
Keywords: pravna država, človekove pravice, kazenski postopek, sojenje, pošteno sojenje, pravica do zasebnosti, primeri, analize, diplomske naloge
Published in DKUM: 21.11.2013; Views: 2288; Downloads: 438
.pdf Full text (467,85 KB)

10.
"Kriza" pravne države : diplomsko delo univerzitetnega študija
Eva Tovornik, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Pravna država je načeloma vsaka država, ki se drži svojih pravil. Pravna pravila se vzpostavijo v družbi, da se (vsaj relativno) uredijo medsebojna družbena razmerja in se omogoči dokaj urejeno in predvidljivo vedenje. Določene oblike obnašanja so tako prepovedane, druge dovoljene, nekatere celo zapovedane, kar velja za državljane, kot za državo oz. za državne institucije. Država mora biti vedno podrejena pravu oz. načelu ustavnosti in zakonitosti, torej se samoomejevati, da v odnosu do posameznika/državljana ne ravna samovoljno in v lastno koristi, temveč vedno le v interesu javnosti ter zagotavljanja/uresničevanja načela pravne države. Pojem pravne države je svoj osnovni pomen pridobil že v času filozofa Aristotela, ki je poudarjal, da je za državo najpomembnejše, da v njej vlada zakon in ne človek. Skozi različna časovna obdobja so se z družbenimi spremembami, s pomočjo različnih političnih in pravnih teorij v 19. in 20. stoletju oblikovali koncepti, ki so prispevali k današnji definiciji koncepta pravne države. V Nemčiji je bil tak koncept Rechsttaat, v Angliji rule of law, v Franciji etat de droit. Preplet sestavin teh konceptov pomeni bistvene prvine pravne države, ki so sledeče: zakoni morajo imeti bistvene lastnosti, ki zagotavljajo pravno varnost, državni in drugi družbeni akterji morajo spoštovati veljavna pravna pravila, uresničevanje načela delitve oblasti, sodna oblast je neodvisna, zakonodajna oblast je podvržena ustavnosodnem nadzoru, varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, zagotavljanje demokracije itd. V prvem delu diplomskega dela je predstavljen koncept pravne države in njegove bistvene prvine. Kadar se te prvine ne spoštujejo ali celo opuščajo, stopnja zagotavljanja pravne države pade, kot posledica se zmanjša zaupanje ljudi v državne institucije in razširi se prepričanje, da je pravna država v »krizi.« Pravna država je v krizi, vendar glavni vzroki zanjo niso zgolj v nespoštovanju in neuresničevanju njenih bistvenih prvin. Kritična pravna teorija opozarja, da sta moderno pravo in z njim koncept pravne države izpostavljena postmodernizacijskim procesom, ki se kažejo predvsem kot krizni družbeni procesi in hkrati kot dejavnik »krize« prava.
Keywords: država, pravna država, diplomske naloge
Published in DKUM: 27.05.2013; Views: 2499; Downloads: 835
.pdf Full text (1,56 MB)

Search done in 0.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica