| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 20
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
VPLIV FINANČNE KRIZE NA FINANČNO RAČUNOVODSTVO
Mojca Čurin, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Številni računovodski strokovnjaki tako v ZDA kot v Evropi so na začetku krize ugotovili, da so za povod finančne krize krivi tudi neprimerni računovodski standardi, pri katerih so bile potrebne spremembe. Številne razprave so zato prinesle spremembe standardov, in sicer MRS 39 ter MSRP 7 ter predlog osnutka novega standarda o merjenju poštene vrednosti, ki ne odpravlja merjenja po pošteni vrednosti temveč ga le bolj nadrobno določa. V diplomski nalogi sem preučevala kritike pravila poštene vrednosti. Pri tem sem spoznala, da je največji problem merjenja poštene vrednosti ohlapnost, saj dobro deluje na aktivnih finančnih trgih, medtem ko je njeno delovanje na neaktivnih trgih omejeno. Pomembna je tudi ugotovitev, da je v času finančne krize zelo pomembna nevtralnost računovodskih pravil, saj to daje večjo vrednost h kakovosti standardov. V diplomski nalogi sem predstavila tudi odzive strokovne računovodske javnosti, med drugim tudi revizijskih hiš, ki menijo, da pravilo poštene vrednosti ni krivo za trenutne finančne razmere.
Keywords: Mednarodni računovodski standardi, pravilo poštene vrednosti, ameriški finančno – računovodski standardi, odbor za mednarodne računovodske izkaze, odbor za finančno – računovodske standarde.
Published: 02.08.2010; Views: 1531; Downloads: 209
.pdf Full text (344,43 KB)

2.
POZNAVANJE ZDRAVIL MED MEDICINSKIMI SESTRAMI
Martina Ficko, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo prikazuje poznavanje zdravil med medicinskimi sestrami. S pomočjo domače in tuje literature smo v osrednjem delu diplomskega dela predstavili, kaj so zdravila ter oblike zdravil. Na kratko smo opisali osnovne skupine zdravil ter načine aplikacij zdravil, ki jih medicinska sestra uporablja pri svojem delu. Na koncu teoretičnega dela smo opisali vlogo medicinske sestre pri aplikaciji zdravil, predstavili smo postopke, ki jih mora medicinska sestra upoštevati pred, pri in po aplikaciji zdravil. Seznanili smo se s stranskimi učinki zdravil, o medsebojnem delovanju zdravil ter o preračunavanju pretoka infuzijske raztopine in odmerkov zdravil. V empiričnem delu je raziskava potekala v Splošni bolnišnici Murska Sobota na kirurškem in na internem oddelku. Zanimalo nas je, koliko medicinske sestre poznajo zdravila, njihove učinkovine, stranske učinke, in kako bi medicinske sestre ter tehniki zdravstvene nege sami ukrepali pri določenih nujnih primerih. Ugotovili smo, da medicinske sestre v kar šestdeset odstotkih poznajo zdravila, vendar pa manj spremljajo novosti na tem področju. Želijo si dodatnih izobraževanj in organiziranih predavanj. Glede učinkovin so dobro poučene. Znanje smo preverjali z eno izmed najlažjih primerov, na katerega so v kar oseminosemdesetih odstotkih dobro odgovorile. Tudi stranske učinke dobro poznajo. Na nekaj etičnih vprašanj, če lahko medicinska sestra v določenih nujnih primerih nastavi i.v. kanal, je kar dvainosemdeset odstotkov anketirancev odgovorila, da lahko nastavi. Šestinsedemdeset odstotkov anketirancev meni, da medicinska sestra v določenih nujnih primerih ne sme sama aplicirati zdravila. Večina teh anketirancev tudi sami ne bi v določenih nujnih primerih aplicirali določenega zdravila.
Keywords: zdravila, način aplikacije zdravil, oblike zdravil, vloga medicinske sestre pri aplikaciji zdravil, pravilo 6 x P, pravilo 10 x P, alergijske reakcije na zdravila, doziranje zdravil.
Published: 02.07.2010; Views: 3362; Downloads: 1496
.pdf Full text (1,75 MB)

3.
LAMBERTOVA FUNKCIJA W
Igor Pangrčič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Lambertova funkcija W je inverzna funkcija funkcije f(w)=we^w, kjer je ew naravna eksponentna funkcija in w kompleksno število. Imenuje se po Johannu Heinrichu Lambertu. Tu je funkcija označena z W. To oznako sta prva uporabila Pólya in Szegő leta 1925. Za vsako kompleksno število z velja: z=W(z)e^(W(z)). Ker funkcija f v (−∞, 0) ni injektivna, zavzame funkcija W v [−1/e, 0) več vrednosti. Če se omejimo na realne argumente x ≥ −1/e in zahtevamo w ≥ −1, je na ta način določena funkcija W0(x) z enoličnimi vrednostmi. Velja W0(0) = 0 in W0(−1/e) = −1. Lambertove funkcije W ne moremo izraziti s členi elementarnih funkcij. Funkcija je uporabna v kombinatoriki, na primer pri preštevanju dreves. Z njo lahko rešimo različne enačbe, ki vsebujejo eksponente. Pojavlja se pri reševanju časovno zakasnelih diferencialnih enačb, kot je na primer y^' (t)=ay(t-1).
Keywords: Večlična funkcija, enolična funkcija, eksponentna in inverzna funkcija, potenčne vrste, konvergenčni polmer, L'Hospitalovo pravilo, kvocientni kriterij, Cayleyev izrek, ukoreninjeno drevo.
Published: 27.02.2012; Views: 1985; Downloads: 108
.pdf Full text (2,21 MB)

4.
MEJE JAVNEGA DOLGA IN EVROPSKE IZKUŠNJE
Nataša Klobasa, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V času zadnje velike finančne krize so se v državah članicah Evropske Unije precej zvišali javni dolgovi. Glavne polemike se odvijajo na temo, kako zaustaviti oziroma znižati višine javnih dolgov in se rešiti iz finančne krize. Države so uvedle strogo varčevanje, sprejeta je bila Pogodba o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v gospodarski in denarni uniji, ki prinaša zlato fiskalno pravilo. To pomeni, da bo potrebno prilagoditi nacionalne zakonodaje in v njih vnesti zavoro zadolževanja oz. omejitev javnega dolga. Ukrepi so strogi in razburjajo javnost, brezposelnost se veča in krči se ekonomska in socialna varnost državljanov. Kakšna bo cena, da se izkopljemo iz finančne krize in krenemo v okrepljeno in trajno gospodarsko rast, bo pokazal čas. Nekaterim državam bo uspelo prej kot drugim, a slej ko prej bo uspelo vsaki državi članici Evropske Unije, tudi z medsebojno pomočjo.
Keywords: javne finance, javni dolg, javni primanjkljaj, zlato fiskalno pravilo, omejitev javnega dolga
Published: 07.06.2012; Views: 1492; Downloads: 144
.pdf Full text (891,29 KB)

5.
VPIS FISKALNEGA PRAVILA V USTAVO REPUBLIKE SLOVENIJE
Tine Janežič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je predstaviti fiskalno pravilo, ki je zapisano v slovenski ustavi. Vpis fiskalnega pravila na ustavno raven je v strokovni in splošni javnosti sprožil veliko polemik o potrebi in nujnosti vpisa, politična večina in konsenz pa sta omogočili, da je bilo 24. maja 2013, s spremembo 148. člena Ustave RS, fiskalno pravilo vpisano v Ustavo RS. Diplomsko delo na osnovi pridobljenih teoretičnih znanj predstavlja fiskalno pravilo, potrebo po njegovem vpisu, pravne podlage vpisa, vključno z razvojem fiskalnih pravil v Evropski uniji. Prav tako podaja mednarodni pregled ureditve vpisa fiskalnega pravila, predstavlja spremembo 148. člena ustave RS in izpostavlja nekatere verjetne institucionalne posledice vpisa fiskalnega pravila v Ustavo RS na delovanje različnih institucij v Sloveniji in Evropski uniji.
Keywords: fiskalno pravilo, EU, fiskalni pakt, Ustava RS, sprememba 148. člena Ustave RS, posledice vpisa fiskalnega pravila
Published: 06.02.2014; Views: 1801; Downloads: 194
.pdf Full text (719,54 KB)

6.
PROBLEMATIKA DOKAZOVANJA GOSPODARSKIH KAZNIVIH DEJANJ
Antonio Novak, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava problematiko dokazovanja gospodarskih kaznivih dejanj, ki spadajo v pojem gospodarske kriminalitete. V uvodnem delu so tako predstavljene nekatere kriminološke teorije, ki se nanašajo nanjo in razmerje med gospodarsko kriminaliteto in kriminologijo ter kazenskim pravom. Nato je obravnavan sam pojem gospodarskega kaznivega dejanja v kontekstu splošnih elementov kaznivih dejanj. Poseben poudarek je namenjen elementom objektivnega pogoja kaznivosti, materialne protipravnosti in krivde, saj imajo slednji svoje specifike na področju gospodarskih kaznivih dejanj, kar pomembno vpliva tudi na njihovo dokazovanje. Dokazni postopek je po svoji logični zgradbi zahtevno procesnopravno opravilo, ki združuje uporabo dejanskih ugotovitev iz zunanjega materialnega sveta ter uporabo procesnih pravil in materialnega (kazenskega) prava na slednje. Pri tem se v okviru gospodarskih kaznivih dejanj pojavljajo določene posebnosti v odnosu do dokazovanja njihovih temeljnih elementov in zakonskih znakov posameznih kaznivih dejanj. Še posebej je v tem kontekstu aktualno pravilo proste podjetniške presoje in uporaba nekaterih ugotovitev civilnega prava, ki lahko kot tihe blanketne norme služijo predvsem v utemeljitev naklepa storilcev gospodarskih kaznivih dejanj, kar je pogosto izjemno težek element z vidika dokazovanja. Navedeno je v nadaljevanju diplomskega dela aplicirano in analizirano preko izbranih kaznivih dejanj, še posebej upoštevaje sodno prakso kot pogosto temeljnega in resničnega odraza ter analize uporabe zakonskih pravil v praksi.
Keywords: gospodarsko kaznivo dejanje, formalno dokazovanje, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, poslovna goljufija, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, pravilo proste podjetniške presoje, naklep, indici, posredno dokazovanje
Published: 07.10.2014; Views: 1096; Downloads: 251
.pdf Full text (525,83 KB)

7.
DOKAZI, PRIDOBLJENI V TUJINI, IN NJIHOVA VELJAVNOST V SLOVENSKEM KAZENSKEM PROCESNEM PRAVU
Mitja Trstenjak, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V slovenskem kazenskem postopku velja načelo iskanja materialne resnice. Za izpolnitev tega načela je včasih potrebno, da se pri sojenju uporabijo dokazi, ki so bili pridobljeni v tujini. Zakon o kazenskem postopku (v nadaljevanju: ZKP) nima nobenih specialnih določb, ki bi urejale dokaze, pridobljene v tujini. Ker se po ZKP dokazi, pridobljeni v tujini, načeloma obravnavajo enako, kot dokazi, pridobljeni doma, velja tudi za njih temeljno ekskluzijsko pravilo (drugi odstavek 18. člena ZKP). Do problemov pri uvozu dokazov iz tujine prihaja, ker ima država, ki dokaz pridobi, drugačen dokazni sistem od našega in tako ne postopa po pravilih, ki jih predpisuje ZKP in Ustava Republike Slovenije (v nadaljevanju: URS). Temeljno vprašanje, ki se nam ob tem zastavlja je, ali za dokaze, pridobljene v tujini, veljajo drugačna pravila presojanja dopustnosti, kot veljajo za domače dokaze. Temu vprašanju je dalo odgovor Vrhovno sodišče s sodbo Kp 16/2007, ki je oblikovalo pravilo, da so posamezna procesna dejanja, ki so bila opravljena v tujini, veljavna tudi v kazenskem postopku, ki teče v Republiki Sloveniji, čeprav niso bila opravljena na način, kot ga določa ZKP, razen če so bili dokazi pridobljeni s kršitvijo ustavno zajamčenih človekovih pravic. Z oblikovanje tega pravila, pa sta se odprli novi dve vprašanji. Namreč ločiti moramo dokaze, ki so pridobljeni brez udeležbe slovenskih organov, in dokaze, ki so pridobljeni z udeležbo ali na iniciativo slovenskih organov. Za prvo omenjene dokaze ni bila sporna uporaba temeljnega pravila Vrhovnega sodišča. Pri drugi kategoriji dokazov pa je situacija povsem drugačna, saj slovenski organi lahko vplivajo na izvedbo procesnega dejanja v tujini in je zato povsem umestno vprašanje, ali bi morali tuji organi pri pridobivanju te kategorije dokazov postopati po pravilih slovenskega ZKP. Drugo vprašanje, ki se je odprlo z oblikovanjem temeljnega pravila pa je, katera ravnanja tujih organov so tista, ki kršijo ustavno zajamčene človekove pravice URS. Države članice EU so prvotno sodelovale na dokaznopravnem področju v obliki mednarodne pravne pomoči. Za ta namen sta bili sklenjeni dve konvenciji: Evropska konvencija o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah z dne 20.4.1959 z dvema dodatnima protokola in Konvencija o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami EU, ki uveljavlja pravilo forum regit actum, tako da morajo organi zaprošene države postopati v skladu z navodili države prosilke. Obe konvenciji temeljita na načelu reciprocitete, cilj EU pa je bil, da bi prešli na načelo vzajemnega priznavanja. Tako je bil sprejet Okvirni sklep Sveta 2008/978/PNZ z dne 18. decembra 2008 o evropskem dokaznem nalogu za namene pridobitve predmetov, dokumentov in podatkov za uporabo v kazenskih postopkih. Evropski dokazni nalog ni prav zaživel, prav tako pa je imel številne slabosti, zato si je EU še dalje prizadevala, da bi vzpostavila enoten in učinkovit instrument za pridobivanje dokazov v drugi državi članici za potrebe kazenskega postopka. Leta 2009 se je pojavila ideja o evropskem preiskovalnem nalogu, ki bi odpravil slabosti evropskega dokaznega naloga in nadomestil vse do tedaj veljavne mehanizme na dokaznopravnem področju. Ker je bila prvotna ideja deležna številnih kritik, je skupina držav članic leta 2010 pripravila predlog Direktive o evropskem preiskovalnem nalogu, ki pa še do danes ni v veljavi.
Keywords: načelo iskanja materialne resnice, dokazi, pridobljeni v tujini, ekskluzijsko pravilo, sodba Kp 16/2007, mednarodna pravna pomoč, Konvencija o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah, forum regit actum, načelo vzajemnega priznavanja, Evropski dokazni nalog, Evropski preiskovalni nalog.
Published: 10.01.2014; Views: 2154; Downloads: 491
.pdf Full text (288,37 KB)

8.
Cancellation properties of products of graphs
Wilfried Imrich, Sandi Klavžar, Douglas F. Rall, 2007, short scientific article

Abstract: V tem kratkem prispevku razširimo rezultate Fernándeza, Leightona in López-Presa o enoličnosti ▫$r$▫-tih korenov nepovezanih grafov glede na kartezični produkt na druge produkte in pokažemo, da lahko z njihovimi metodami izpeljemo nova pravila krajšanja.
Keywords: matematika, teorija grafov, produkti grafov, pravilo krajšanja, enoličnost korenov, mathematics, graph theory, graph products, cancellation property, uniqueness of roots
Published: 10.07.2015; Views: 419; Downloads: 54
URL Link to full text

9.
SISTEM PRAVNIH PRAVIL PRI H.L.A. HARTU
Zlata Šubinski, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je predstavljen H. L. A. Hartov sistem pravnih pravil, ki je zgrajen na angleškem pravnem sistemu. Hart sicer pravi, da je njegov sistem univerzalen, torej da ga je moč aplicirati na katerikoli pravni sistem. Poleg predstavitve njegovega sistema pravil se tako, da bi to njegovo tezo preverila, ukvarjam tudi z vprašanjem možne aplikacije H. L. A. Hartovega sistema na slovenski pravni red. Sistem pravnih pravil vidi Hart v sintezi primarnih in sekundarnih pravnih pravil, pri katerih se sekundarna pravna pravila nadalje delijo na pravilo o pripoznavi, pravila o razsojanju in pravila o spremembi, pri čemer je najpomembnejše pravilo o pripoznavi. Pravilo o pripoznavi je tisto, na podlagi katerega se določa, ali bo določeno pravno pravilo postalo veljavno pravno pravilo določenega pravnega sistema. Smotrnost vpeljave sekundarnih pravnih pravil pokaže Hart na primeru primitivnih skupnostih, kjer pa obstaja deficit sekundarnih pravnih pravil. Tam obstajajo le primarna pravna pravila. Z vpeljavo sekundarnih pravnih pravil se razrešijo deformacije sistema primitivnih skupnosti. V nalogi me zanima, ali spada slovenski pravni red med »moderne« pravne sisteme po Hartu, torej ne več med primitivne, zanima pa me še, če imamo v našem pravnem redu pravila o razsojanju. Pomembno vprašanje je prav tako, ali lahko predpostavljamo obstoj pravila o pripoznavi tudi v slovenskem pravnem redu. V nalogi se dotaknem tudi zapolnjevanja odprte strukture zakonov, tako s strani državljanov, kot s strani sodišč in razlage Hartovega znamenitega stavka »Zakon (in ustava) je to, kar sodišča pravijo, da je.«
Keywords: primarna pravna pravila, sekundarna pravna pravila, pravilo o pripoznavi, pravila o razsojanju, pravila spremembe, primitivne skupnosti, minimalna vsebina naravnega prava, notranje in zunanje stališče subjektov prava, odprta struktura zakonov
Published: 08.12.2015; Views: 667; Downloads: 106
.pdf Full text (1,05 MB)

10.
SPLOŠNO PROTIZAOBIDNO PRAVILO IN PROTIZAOBIDNI UKREPI V EU
Albina Komperšak, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V današnjem globalnem in hitro razvijajočem svetu se pojavlja problem, da se davčna zakonodaja vedno težje prilagaja spreminjajočemu in kompleksnemu gospodarskemu sistemu. Mnogi zakoni ne sledijo več hitrim spremembam na globalnem trgu in tako nastajajo praznine v zakonih in zakoni ne delujejo, kot je bilo na začetku predvideno. Davkoplačevalci s svojo iznajdljivostjo in agresivnim davčnim načrtovanjem izkoriščajo te zakonske praznine v svojo korist, z zniževanjem davkov preko davčnega zaobida, ki dejansko ne krši zakonskih določb, je pa po svoji naravi v nasprotju z duhom oz. namenom zakona. Vse to zmanjšuje prihodke že tako osiromašenih davčnih blagajn. Splošno protizaobidno pravilo (GAAR) je uvedeno za preprečevanje takšnega zaobida in shem brez komercialne vsebine z glavnim ali enim izmed glavnih namenov pridobitve davčne ugodnosti. Evropska unija in razne organizacije, kot je OECD, se že leta borijo proti davčnim utajam in davčnim zaobidom, saj na podlagi teh, davčne blagajne izgubljajo milijarde evrov letno. GAAR je eden izmed orodij za preprečevanje agresivnega davčnega načrtovanja, ki je priljubljeno predvsem pri večjih mednarodnih podjetjih.
Keywords: splošno protizaobidno pravilo, davčno izogibanje, davčni zaobid, agresivno davčno načrtovanje, preusmerjanje dobička
Published: 01.09.2016; Views: 722; Downloads: 60
.pdf Full text (1,97 MB)

Search done in 0.17 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica