| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 48
First pagePrevious page12345Next pageLast page
1.
PRAVICE IN DOLŽNOSTI OTROK V OSNOVNI ŠOLI
Petra Muršec, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V današnji sodobni in demokratični Sloveniji je vzgoja otrok drugačna, kot je bila v preteklosti, saj imajo otroci vse več pravic in vse manj dolžnosti. Prav to smo v pričujočem diplomskem delu želeli podkrepiti s študijo relavantne literature v teoretičnem delu in z empirično raziskavo med učenci 3., 5., 7. in 9. razreda (n = 154) mestne in primestne šole. Ugotovili smo, da v obstoječi literaturi obstajajo vrzeli pri dolžnostih, kar se je tudi potrdilo v empirični raziskavi.
Keywords: otrok, vzgoja, pravice, dolžnosti
Published: 20.03.2009; Views: 5699; Downloads: 670
.pdf Full text (2,27 MB)

2.
DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN OTROKOVE PRAVICE
Darja Hrup, Breda Kidrič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava državljansko vzgojo in otrokove pravice. Vzgoja in izobraževanje v predšolskem obdobju dobiva nov pomen za vseživljenjsko učenje in vzgojo za aktivno državljanstvo. Vrtec je otrokov življenjski prostor, kjer se aktivno uči in pridobiva vrednote ter razvija sposobnosti za življenje v medkulturni družbi. V postmoderni družbi se ne pojavlja vprašanje ali bi morala družba zagotoviti ustrezno okolje za spoštovanje drugačnosti, temveč kako to na področju vzgoje in izobraževanja zagotoviti. V zgodnjem otroštvu se postavljajo osnove za uspešno pridobivanje vseh temeljnih spretnosti in veščin, ki jih bo otrok potreboval kasneje v življenju, ter temelj za sobivanje v družbi. Državljanska vzgoja dobiva vse večji pomen v sodobni medkulturni družbi, ki naj bi temeljile na načelu enakih možnosti in pravici posameznika do drugačnosti. Pomembna vloga vrtcev kot institucij in ob tem strokovnih delavcev (vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev) je, da vzgaja otroka za novo, sodobno družbo in pri tem poskrbi, da bo znal pozitivno razmišljati in se vključevati v interakcijo z drugimi, da bo sposoben kritičnega mišljenja in zavračanja stereotipov. Najin namen je predstaviti stališča strokovnih delavcev vrtca do demokratizacije prikritega kurikuluma in ob tem prikazati stališča otrok o možnosti soodločanja v skupini. Vloga odraslega je pri razvijanju znanj, spretnosti, stališč in vrednot pri otroku izredno pomembna, kar se kaže predvsem z uporabo različnih pristopov. Da bo imel otrok dovolj možnosti za soodločanje v skupini, je zelo odvisno od strokovnosti vzgojitelja. Ali se vzgojitelji zavedajo kako pomembno je, da ima otrok to možnost, ali se zavedajo kako vpliva to na otroka v kasnejšem življenju, kadar mu te možnosti ne nudijo. Morda se, morda pa tudi ne!
Keywords: KLJUČN BESEDE: otrokove pravice, državljanska vzgoja, družba, stališča strokovnih delavcev, stališča otrok, prikriti kurikulum, uresničevanje otrokovih pravic.
Published: 06.07.2009; Views: 4565; Downloads: 1138
.pdf Full text (457,14 KB)

3.
PRAVICE PREDŠOLSKIH OTROK IZ PREVENTIVNEGA PROGRAMA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Tanja Krajnc, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je bilo predstavljeno poznavanje pravic staršev predšolskih otrok iz preventivnega programa zdravstvenega varstva. Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov. V prvem delu diplomsko delo zavzema nekaj splošnih informacij o otroku, njegovih razvojnih obdobjih ter podatkov, kako otrok raste in se razvija. V osrednjem delu so opisane pravice predšolskih otrok iz preventivnega programa zdravstvenega varstva: od patronažnih obiskov, sistematičnega in preventivnega pregleda z določenim namenom, do vloge vzgojiteljev in vrtca pri preventivnem programu zdravstvenega varstva za predšolskega otroka. Pri otroku je vsekakor pomemben celostni razvoj tako na področju telesnega kot na področju duševnega razvoja. Otroci so odvisni od svojih staršev in okolja, v katerem se nahajajo. Zato je izredno pomembna ozaveščenost staršev in vseh, ki so povezani z otrokom. V drugem, empiričnem delu diplomskega dela so predstavljeni rezultati, ki smo jih pridobili v vrtcu Manka Golarja v Gornji Radgoni s pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika, ki je bil namenjen staršem otrok. Namen raziskave je bil ugotoviti, kakšna je ozaveščenost staršev o pravicah predšolskih otrok iz preventivnega programa zdravstvenega varstva in kako jih starši glede na razvojne značilnosti predšolskih otrok koristijo ter koliko prispeva vrtec k poznavanju teh pravic. Z raziskavo smo ugotovili, da anketirani starši poznajo pravice predšolskih otrok iz preventivnega programa zdravstvenega varstva. Največ informacij so si pridobili v zdravstveni instituciji, preko medijev, znancev in vrtca. Iz raziskave je bilo razvidno, da k ozaveščanju staršev veliko prispeva tudi vrtec s preventivno zdravstveno vsebino.
Keywords: predšolski otrok, starši, preventivni pregledi, sistematični pregled, pravice otrok.
Published: 23.03.2010; Views: 1924; Downloads: 185
.pdf Full text (927,72 KB)

4.
PRAVICE ŠTUDENTSKIH DRUŽIN V REPUBLIKI SLOVENIJI
Zorica Meško, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu bo obravnavan pravni položaj študentske družine v Republiki Sloveniji, to je družine, ki jo sestavljata starša študenta z otrokom, rojenim v času študija. Najprej bo govora o družini na splošno, kateri notranji pravni viri urejajo pojem družine in kakšna so razmerja med starši in otroki. Za tem bo podrobneje predstavljena vsaka pravica, ki pripada mamici študentki, v kateri zakonodaji je urejena in kako jo uveljavljati. Sledila bo opredelitev pravic zaposlene mamice in primerjava teh pravic s pravicami mamice študentke. Predstavljen bo Klub študentskih in dijaških družin Maribor, ki je bil ustanovljen z namenom reševati številne probleme, s katerimi se srečujejo študentske družine, skrbeti za njihove osnovne potrebe in predstavljati njihove interese. Na koncu bo opredeljen problem reševanja prvega stanovanjskega vprašanja, ki pesti številne mlade.
Keywords: otrok, mamica študentka, študentska družina, pravice študentskih družin, klub študentskih družin.
Published: 25.03.2010; Views: 2095; Downloads: 208
.pdf Full text (553,42 KB)

5.
VARSTVO KORISTI OTROK/UKREPI ZA VARSTVO KORISTI OTROK
Saša Podbrežnik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Korist otroka je osrednje načelo Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah, veljavnega Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ter predloga Družinskega zakonika. Določa, da je potrebno v vseh dejavnostih v zvezi z otrokom upoštevati njegovo korist. Ugotovitve prakse in spoznanja teorije kažejo, da so v vseh sestavnih delih Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih pravne praznine in pomanjkljivosti, pa tudi določena neskladnost z novejšimi mednarodnimi akti, zato je potrebno, da se celovito uredi družinskopravna snov v novem predpisu- Družinskem zakoniku. Predlagana pravna ureditev ukrepov države za varstvo koristi otrok temelji na načelu, da so za otrokovo vzgojo in varstvo odgovorni predvsem otrokovi starši in da mora otrok za poln in skladen razvoj svoje osebnosti odraščati v družinskem okolju. Zato daje poudarek preventivnim ukrepom in milejšim ukrepom, pri katerih otroka ni treba izločiti iz družine. Nova pravna ureditev ureja sistem nujnih ukrepov, začasnih odredb in ukrepov trajnejše narave, ureja enotne pogoje za izrekanje teh ukrepov, takojšnji sodni nadzor utemeljenosti izrečenega ukrepa in nenehno preverjanje, ali je izvajanje ukrepa za varstvo koristi otroka še potrebno. Pomembne novosti se nanašajo na skrbno ločitev pristojnosti sodišča od pristojnosti Centrov za socialno delo, pri izrekanju ukrepov za varstvo koristi otrok ter njihovo medsebojno sodelovanje.
Keywords: Otrokove pravice, korist otroka, roditeljska pravica, starševska pravica, Družinski zakonik, pravica otroka do posebnega varstva in skrbi, spoštovanje družinskega življenja, posegi države v družino, ogroženi otrok, ukrepi za varstvo koristi otrok, nujni ukrepi.
Published: 08.09.2010; Views: 4012; Downloads: 601
.pdf Full text (881,28 KB)

6.
ŠOLA IN OTROKOVA PRAVICA POVEDATI SVOJE MNENJE
Staša Račnik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Otrokom pripadajo temeljne človekove pravice in svoboščine, v skladu z njihovo starostjo in zrelostjo. Te so opredeljene v številnih mednarodnopravnih aktih, med katerimi so najpomembnejši v diplomskem delu tudi omenjeni. Otrokom pripada posebno varstvo in skrb, zato jim pripadajo tudi posebne pravice, opredeljene v Konvenciji ZN o otrokovih pravicah, Evropski konvenciji o uresničevanju otrokovih pravic in v drugih aktih. V diplomskem delu so omenjeni tudi Ustava RS, zakoni, ki dajejo otroku pravico, da pove svoje mnenje in relevantni predpisi s področja šolstva. Prav tako je na kratko opisana tudi svoboda izražanja. Za boljše razumevanje področja otrokovih pravic je potrebno najprej opredeliti pojem otroka, razložiti njegov prehod od objekta pravic k subjektu, ter opisati njegove pravice. Otrokom so pravice zagotovljene tudi na področju izobraževanja. Najpomembnejša je že sama pravica do izobraževanja. Države, ki spoštujejo človekove pravice, morajo namreč zagotavljati pogoje za izobrazbo svojih državljanov. V šoli imajo otroci tudi pravico do varnosti, svobode izražanja, vesti, zasebnosti, družinskega življenja ter zbiranja in združevanja. Pomembno je, da ima otrok možnost sodelovati v vseh postopkih v zvezi z njim in da lahko izrazi svoje mnenje. Pravica do izražanja mnenj se v šoli uresničuje na različne načine. V nekaterih primerih otrokove pravice uveljavljajo starši, v drugih pa otroci sami. Ta pravica se različno uresničuje v osnovnem in v srednjem izobraževanju, saj imajo v slednjem otroci več možnosti, da sami poskrbijo za svoje pravice. Pri tem pa se postavlja vprašanje, če je v šoli ta pravica res dovolj uresničena in s tem zagotovljena največja korist otroka.
Keywords: Človekove pravice, otrokove pravice, svoboda izražanja, otrok, vzgoja in izobraževanje, šola, pravica povedati svoje mnenje, pravice in dolžnosti učencev.
Published: 29.09.2010; Views: 6423; Downloads: 418
.pdf Full text (530,45 KB)

7.
ZDRAVSTVENE PRAVICE OTROK
Andreja Vodeb, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu Zdravstvene pravice otrok so predstavljene zdravstvene pravice otrok ter obveščenost in mnenja staršev na področju zdravstvenih pravic otroka. V teoretičnem delu so predstavljeni delujoči organi na področju zdravstvenih pravic otrok. V nadaljevanju sledi navedba zakonov in pravilnikov na omenjem področju v Sloveniji. Teoretični del zavzema tudi opis različnih področij, kjer otrokom pripadajo zdravstvene pravice. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave, s katero smo ugotavljali, kakšna je obveščenost in kakšna so mnenja staršev o otrokovih zdravstvenih pravicah. Ugotoviti smo želeli, v kolikšni meri so starši obveščeni o zdravstvenih pravicah otrok, kakšne izkušnje in poznavanja imajo glede kršitev otrokovih zdravstvenih pravic ter kakšna so njihova mnenja o morebitnih spremembah na omenjenem področju. Obdelani podatki so pridobljeni iz anketnega vprašalnika, ki je bil namenjen staršem predšolskih otrok iz vrtca Šentjur. V empiričnem delu so z deskriptivno metodo empiričnega pedagoškega raziskovanja preverjene in ovrednotene zastavljene hipoteze. Z raziskavo smo ugotovili, da obveščenost staršev o otrokovih zdravstvenih pravicah ni zadostna.
Keywords: otrok, zdravstvene pravice, zakoni, pravilniki, starši
Published: 23.12.2010; Views: 1811; Downloads: 129
.pdf Full text (373,30 KB)

8.
RAZVEZA STARŠEV KOT OBLIKA PSIHIČNEGA NASILJA NAD OTROKI
Andreja Kozel, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Razveza zakonskih ali zunaj zakonskih partnerjev (v nadaljevanju razveza partnerjev) dandanes ni več redkost. Statistični podatki kažejo, da v Sloveniji razpade vsaka tretja zakonska zveza. Razveza partnerjev je lahko stresna tako za starša kot tudi za otroka. Otroci ob razvezi staršev trpijo, zato morajo starši otrokom prenesti novico s čim večjo občutljivostjo, tako da bo za otroka to čim manj boleče. Otroci se pogosto čutijo krive za razvezo staršev, zato morajo starši glede na otrokovo starost primerno oblikovat pogovor, ki bo otroku dal občutek, da razveza nikakor ni njegova krivda. Seveda se otroci na novico o razvezi različno odzovejo. Na to vpliva njihova starost, okolje in okoliščine, v katerih odraščajo, otrokov karakter in pa seveda tudi starši. Pri razvezi partnerjev je zelo pomembno, da skušata starša zgladiti nesporazume in se ne prepirata v otrokovi navzočnosti. Vendar pa starši prepogosto ob razvezi pozabijo na otrokove potrebe in postavijo svoje potrebe pred njegove. Tako se lahko med staršema vname boj za skrbništvo nad otrokom. Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (v nadaljevanju ZZZDR) določa, da se morata starša sama sporazumeti, pri kom bo otrok živel. Če se o tem ne moreta sporazumeti sama, odloči o tem sodišče. Prav tako mora sodišče upoštevati mnenje otroka, starega nad 15 let in ki je dovolj razsoden, da sam pove, pri katerem od staršev ali tretji osebi želi živeti. Razveza partnerjev je za otroka lahko psihično zelo naporna, kar vpliva na njegov uspeh v šoli, na njegovo samozavest in samopodobo, lahko zaide v slabo družbo, se vda drogi in ne nazadnje lahko razveza staršev vpliva tudi na kasnejše slabše zdravstveno stanje. Starši se ne zavedajo, da nad otrokom izvajajo psihično nasilje s tem, ko otroci nemo opazujejo in poslušajo prepire staršev, tudi prepire glede skrbništva. Premalo se zavedajo, da je že sama razveza brez prepiranja za otroka naporna in stresna. Otrok nenadoma ostane brez enega od staršev, zgodi se lahko, da se mora privaditi na novo okolje, novo šolo, pridobiti mora nove prijatelje, kar je v otroških letih, ki bi morala biti brezskrbna in polne otroških vragolij, zelo naporno in stresno.
Keywords: družina, razveza partnerjev, psihično nasilje, pravice otrok, otrok, otrokova korist
Published: 29.10.2010; Views: 4882; Downloads: 378
.pdf Full text (421,00 KB)

9.
DELOVANJE CENTRA ZA SOCIALNO DELO, KADAR JE OTROK ŽRTEV NASILJA V DRUŽINI
Jovita Kovač, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Marca l. 2008 je začel veljati Zakon o preprečevanju nasilja v družini, ki definira družinsko nasilje in vlogo ter naloge državnih organov, nosilcev javnih pooblastil in javnih služb ter nevladnih organizacij, ki imajo zakonsko dolžnost prijaviti nasilje in kasneje sodelovati pri obravnavi žrtev nasilja. Zakonodaja določa posebno varstvo otrok, ki so žrtve nasilja tudi, kadar niso neposredno napadeni. V letih 2009 in 2010 sprejeti pravilniki, določajo pravila postopanja ob zaznavi družinskega nasilja za organe in organizacije, ki se najpogosteje srečajo s tovrstnim nasiljem in jim nalagajo dolžnost medsebojnega obveščanja in sodelovanja. Večinoma je reševanje te problematike le eno izmed delovnih področij pristojnih institucij, zato jim zakon predpisuje dolžnost prednostne obravnave nasilja v družini. Področje nasilja v družini ureja več zakonov in podzakonskih aktov, žrtev mora sprožati različne postopke pred različnimi institucijami za izstop iz nasilnega odnosa. Otroci večinoma nimajo procesne sposobnosti. V primerih, ko iz objektivnih razlogov otroka ne more zastopati starš, zakonodaja predvideva različne vrste zastopanja. Glavna vloga centra za socialno delo je koordinacija med vsemi institucijami pri pomoči in reševanju socialnih in materialnih stisk žrtve ter organizacija multidisciplinarnih timov. Center za socialno delo pomaga tako žrtvi, kot povzročitelju nasilja, preko socialnovarstvenih storitev. Kadar je žrtev družinskega nasilja otrok, center lahko ukrepa po družinski zakonodaji. Nov Družinski zakonik bo centrom odvzel pristojnost za odločanje o odvzemu otrok staršem, prinesel pa bo nekatere nove ukrepe za pomoč ogroženim otrokom.
Keywords: družinsko pravo, nasilje v družini, otrok, otrokove pravice, center za socialno delo, socialnovarstvene storitve, ukrepi po družinski zakonodaji, multidisciplinarno sodelovanje
Published: 20.01.2011; Views: 3129; Downloads: 435
.pdf Full text (431,43 KB)

10.
Pravno varstvo otrok in pravice otrok v bolnišnici
Irena Šumak, 2011, master's thesis/paper

Abstract: Otrokove pravice so tudi človekove pravice, zrelosti in starosti primerne. Uresničevanje in spoštovanje pravic otrok in mladostnikov, posebej v času bolezni in hospitalizacije ni le obveza zaradi zakonov in predpisov, temveč zavest vsakega zdravstvenega delavca in sodelavca, da dela vedno v korist otroka, ne glede na okoliščine. Otroci niso pomanjšani odrasli, zato jih je potrebno upoštevati in sprejemati kot subjekt. Bolni otroci in mladostniki si v bolnišnici zaslužijo popolno varnost, skrb in zdravstveno obravnavo. Pravice so enako pomembne za vse otroke. Raziskovalna metodologija. V raziskavi je bila uporabljena kvantitativna metodologija. Podatke smo dobili z delno strukturiranim vprašalnikom o spoštovanju otrokovih pravic v bolnišnici. Raziskovalni vzorec je zajemal 59 zdravstvenih delavcev in sodelavcev, zaposlenih najmanj dve leti na otroških oddelkih dvanajstih slovenskih bolnišnic. Rezultati. Rezultati raziskave kažejo, da se pravica do najvišje dosegljive ravni zdravstvenega varstva, pravica do informiranja in sodelovanja otrok, mladostnikov in staršev pri vseh odločitvah povezanih z zdravstveno obravnavo, pravica do varovanja otrok in mladostnikov pred vsemi oblikami nasilja, v času pred, med in po hospitalizaciji, v slovenskih bolnišnicah na otroških oddelkih, uresničujejo in spoštujejo bistveno bolj kot v preteklosti. Odkrito spregovorijo tudi o pomanjkljivostih in predlagajo vrsto izboljšav v prid hospitaliziranih otrok, mladostnikov in njihovih staršev. Prepoznajo pomanjkljivosti na področju komunikacije z otroci, mladostniki in njihovimi starši. Sklep. Zdravstveni delavci in sodelavci v slovenskih bolnišnicah spoštujejo in uresničujejo pravice hospitaliziranih otrok, podobno kot v državah v Evropi in v svetu. Zavedajo se, da le z dobrim teoretičnim znanjem in praktičnimi izkušnjami lahko uresničijo in spoštujejo pravice hospitaliziranih otrok in mladostnikov ter staršev, kar je dobra popotnica na poti do popolnega spoštovanja pravic, posebej v času otrokove bolezni in hospitalizacije.
Keywords: otrok, mladostnik, konvencija, spoštovanje, pravice otrok, medicinska sestra
Published: 12.05.2011; Views: 3556; Downloads: 781
.pdf Full text (1,14 MB)

Search done in 0.26 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica