| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 14
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Spremljanje reoloških lastnosti anorganskih prahov : magistrsko delo
Marko Šket, 2020, master's thesis

Abstract: Naš namen je določiti reološke lastnosti različno obdelanih pigmentnih vzorcev titanovega dioksida. Ker težimo k čim boljši optimizaciji predelovalnega procesa so nam ti podatki v pomoč pri napovedovanju predelovalnih lastnosti pigmenta. Z delom želimo pridobiti boljše poznavanje vpliva površinske obdelave pigmetnega TiO2 med njegovo predelavo na reološke lastnosti, kar bo podjetju Cinkarna Celje omogočalo izboljšanje predelovalnega procesa. V začetni fazi naloge smo določili reološke lastnosti različnih reprezentativnih tipov pigmentnega titanovega dioksida. Upoštevajoč dobljene podatke začetnih meritev smo izbrali tri teste in delovne pogoje za nadaljnje delo. Izbrali smo test stabilnosti s spreminjanjem pretoka, test stisljivosti in test posedanja s stresanjem. Omenjene teste smo izvedli za vse reprezentativne kot tudi za vse konkurenčne tipe pigmentnega titanovega dioksida. Potek dela smo nadzorovali s kontrolnimi postopki. Več reoloških lastnosti kot smo določili za posamezni pigmentni vzorec titanovega dioksida, lažje je bilo razumevanje njegovega obnašanja v industrijskem procesu in lažje smo napovedali njegove predelovalne lastnosti. Ugotovili smo, da lahko ob natančnem poznavanju reoloških lastnosti napovemo obnašanje preučevanih vzorcev v predelavi. Vendar bi bilo za natančno poznavanje reoloških lastnosti posameznih pigmentov potrebno izvesti več kot tri teste ter tudi mnogo več ponovitev, kot smo jih izvedli v okviru te naloge.
Keywords: pigment, prah, reološke lastnosti, titanov dioksid
Published in DKUM: 04.03.2020; Views: 1226; Downloads: 166
.pdf Full text (1,73 MB)

2.
Povečanje izkoristka prahu pri selektivnem laserskem sintranju
Žan Lajkovič, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Problem selektivnega laserskega sintranja, je degradacija okoliškega prahu, kateri se dogaja pri izdelavi ob povečani temperaturi. Zaradi degradacije se lahko pri novi izdelavi meša samo v omejen razmerju (50 – 70 %) z novim prahom, če želimo doseči konstanto kakovost izdelkov. Ker se selektivno lasersko sintranje običajno uporablja za posamično izdelavo kompleksnih modelov, prototipov in manjših serij plastičnih izdelkov, je le redko delovni prostor stroja med izdelavo več kot 30 % zapolnjen z volumnom dejanskih izdelkov. Zaradi tega neuporabljen degradiran prah ostaja pri ponovnih zagonih stroja in ga pri običajni uporabi stroja za SLS ni mogoče v celoti porabiti. Povečanje zasedenosti delovnega prostora z volumnom serijskih kosov bo povečal povprečen čas izdelave izdelka v posamičnem zagonu. To povečanje časa se bo pri raziskovalnem delu ovrednotilo in s tem določilo smernice za določanje cene serijskega kosa.
Keywords: selektivno lasersko sintranje, izkoristek, prah, zasedenost
Published in DKUM: 25.10.2017; Views: 927; Downloads: 47
.pdf Full text (1,75 MB)

3.
Namera izdelave ognjevzdržnega agregata v podjetju Togo in možnost uporabe na javni železniški infrastrukturi.
Matej Plesnik, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi bomo govorili o problemu stranskega produkta, ki nastaja v procesu proizvodnje ognjevzdržnega betona. Opisali bomo proces proizvodnje v firmi Togo d.o.o. in primer preplastitve železniškega tunela z ognjevzdržnim betonom, prav tako narejenim iz omenjenega stranskega produkta, kajti na slovenski železniški infrastrukturi tako obnovljenega tunela še nimamo. Nasplošno v industrijskem svetu pri procesih izdelave različnih produktov nastaja veliko stranskega/odpadnega materiala, ki večinoma konča na odpadih ali še slabše - v naravi. V primeru predloga v tej nalogi gre za filtrni prah, katerega delci so manjši od 0,06 mm in nastajajo pri procesu mešanja ognjevzdržnih materialov. Pri tem procesu se ta prah odprašuje preko filtrov. Prah se kopiči v prevelikih količinah, zato je pri tem bilo potrebno ukrepati. S podjetjem Togo d.o.o. smo se dogovorili, da v zvezi z obravnavano problematiko naredimo nekoliko obsežnejšo raziskavo v smislu ponovne uporabe filtriranega materiala. Vzorce prahu smo poslali v ZAG Ljubljana, kjer so naredili kemično analizo. Na osnovi tega smo s skupnimi močmi razvili način, kako ta prah izdelati v ognjevzdržni agregat, katerega bi lahko ponovno uporabili za primarni proizvodni proces in tudi za druge končne produkte.
Keywords: Stranski produkt, investicija, preplastitev tunela z ognjevzdržnim betonom, filtrni prah, ognjevzdržni agregat, končni produkt, kontrola, namera, projektni management, aktivnosti v projektu, cilji, časovne omejitve projekta.
Published in DKUM: 02.11.2015; Views: 721; Downloads: 77
.pdf Full text (3,16 MB)

4.
Vpliv geometrijske oblike izdelka na gospodarnost laserskega sintranja
Benjamin Klaužar, 2015, master's thesis

Abstract: Med procesom selektivnega laserskega sintranja (SLS) nam ostajajo velike količine neporabljenega prahu. V želji po ponovni uporabi ga moramo mešati z novim, v pravilnem razmerju. Prah se z vsakim zagonom kopiči, kar pa predstavlja strošek. Cilj magistrske naloge je ekonomsko ovrednotiti proces SLS, glede na masni izkoristek prahu. Do najboljše izkoriščenosti tehnologije lahko pridemo samo z dobrim nadzorom prahu. V prvih poglavjih sem predstavil porabo in staranje prahu, vsebnost masnih deležev različno starega prahu ter različne vplive geometrijskih oblik izdelkov. Za nadaljevanje sem moral izvesti eksperiment staranja prahu. S serijo sedmih zagonov sem dokazal padanje kvalitete večkrat uporabljenega prahu zaradi njegove izpostavljenosti visokim temperaturam. Po eksperimentu sem izdelal dva preračuna, namenjena ponovni uporabi prahu, saj obstajata dve možni vrsti uporabe tehnologije. V zaključku sem oblikoval še izračun stroškov materiala in stroškov uničenega prahu, ki je posledica izdelave. Prišel sem do rešitev, kako nadzorovati kvaliteto izdelkov s pomočjo beleženja porabe prahu in masnih razmerij ter nadzora uničenega prahu. K temu sem dodal tabele za nadzor kvalitete že uporabljenega in tudi kombiniranega prahu (že uporabljen in nov prah), s katerimi je možno tudi preizkusiti in predvideti najoptimalnejše mešalno razmerje za naslednje zagone. Poleg nadzora kvalitete, tabele podajo tudi priporočljivo količino prahu za zagon, ter optimalno maso in kvaliteto odstranjenega materiala. S pomočjo tabel in rangiranja kvalitete odvečnega starega prahu sem uspešno izdelal izračun za določitev materialnih stroškov izdelkov, ki vključuje tudi neporabljen material.
Keywords: selektivno lasersko sintranje, 3D, inovativno, prah, masni delež prahu
Published in DKUM: 17.09.2015; Views: 1052; Downloads: 141
.pdf Full text (4,13 MB)

5.
Analiza filtrskega prahu iz podjetja Talum Livarna d.o.o.
Ana Kračun, 2014, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi je obravnavana problematika nevtralizacije in recikliranja filtrskega prahu po čiščenju dimnih plinov s klasifikacijsko številko odpadka 10 10 09*. Odpadek je alkalen, vsebuje težke kovine, nekovine in organska onesnaževala, zato ima lastnosti nevarnega odpadka. V okviru magistrske naloge je bila raziskana možnost nevtralizacije filtrskega prahu s CO2. Po obdelavi smo uspešno znižali vrednost pH v mejah vrednosti pH med 6 in 9, kar ne nakazuje na onesnaženost odpadka z močno kislino ali bazo. Prav tako smo znižali vsebnost nevarnih snovi, in sicer As, Cu, Ba, Zn, Cd, Cr, Ni, Pb, Sn, Mn in V, katerih izluževalne vrednosti so pod nivojem predpisanih mejnih vrednosti snovi, ki dovoljujejo odlaganje na odlagališčih za nenevarne odpadke. Samo izluževalne vrednosti Sb, Cd, Mo in Se prekoračujejo predpisane mejne vrednosti snovi, ki dovoljujejo odlaganje na odlagališčih za inertne odpadke. XRD analiza po nevtralizaciji filtrskega prahu s CO2 ni pokazala prisotnosti CaO. Nevtralizacija s CO2 tako predstavlja možno tehnološko rešitev za stabilizacijo odpadnega filtrskega prahu. V okviru magistrske naloge je bila raziskana tudi možnost recikliranja filtrskega prahu s kombinacijo ekstremne plastične deformacije (ECAP) in sintranja. Z izvedbo eksperimentov ekstremne plastične deformacije aluminijastih tulcev, napolnjenih s filtrskim prahom, smo želeli preveriti možnost dovolj velikega kompaktiranja prašnih delcev med ekstremno plastično deformacijo, da bi dobili kompozitni sistem z ustrezno kombinacijo trdnosti in trdote prašnega polnila v aluminijastem tulcu. S tem bi dobili kompozitni sistem z izboljšano sposobnostjo absorpcije energije. Ugotovljeno je bilo, da se filtrski prah po volumnu tulca ni enakomerno kompaktiral in ni prišlo do zadostnega sintranja. Ker so se paralelepipedi deformirali neodvisno eden od drugega, so med njimi nastala večja nepovezana področja – dekohezija. Opaziti je mogoče heterogeno sestavo prahu in nepovezanost. Kombinacija ekstremne plastične deformacije in sintranja ni bila uspešna z vidika recikliranja odpadnega filtrskega prahu za potencialno pridobivanje novih materialov iz filtrskega prahu.
Keywords: nevarni odpadki, filtrski prah, recikliranje, nevtralizacija, stabilizacija, ekstremna plastična deformacija, sintranje, kemijske lastnosti
Published in DKUM: 11.09.2014; Views: 1523; Downloads: 164
.pdf Full text (2,33 MB)

6.
RAZVOJNE LASTNOSTI MATIC KRANJSKE ČEBELE (Apis mellifera carnica) V RAZLIČNIH POGOJIH VZREJE
Lucija Žvokelj, 2013, dissertation

Abstract: V okviru doktorske naloge smo raziskali vpliv starosti vzrejnega gradiva, zamika v oprašitvi izleženih matic in vpliv dodatnega krmljenja v času vzreje na nekatere lastnosti matic. V posameznih fazah vzreje smo ugotavljali možne poti prenosa štirih čebeljih virusov. Matice smo vzredili iz različno starih ličink ob presajanju (0-12 ur, 12-24 ur, 24-36 ur in 36-48 ur) in ugotavljali njihove lastnosti glede na različno starost ob oprašitvi. Matice ene skupine smo vstavili v plemenilnike takoj po izleganju, matice druge skupine pa po 17 dnevih inkubacije. V nadaljevanju raziskave smo del oprašenih matic dodali v družine in jih spremljali še dve čebelarski sezoni. Maticam in njihovim razvojnim oblikam smo določili morfološke lastnosti. Starost vzrejnega gradiva do 36 ur ni imela značilnega vpliva na lastnosti matic, kakor tudi zamik v oprašitvi ni imel vpliva na spremljane lastnosti. V prvi sezoni so družine matic, ki so se oprašile po 17-dnevni inkubaciji, zasedale v povprečju večje število ulic kot družine matic, ki so se oprašile v običajnem času, to je 3-8 dni po izleženju. Matice se po dodajanju različnih vrst peloda in drugih dodatkov v hrani v rednikih in plemenilnikih med seboj niso značilno razlikovale. V poskusu spremljanja možnih poti prenosa virusnih okužb med potekom vzreje nismo nobenega od štirih virusov (ABPV, BQCV, DWV in SBV) zaznali pri bubah in novoizleženih maticah, kljub temu, da so bile delavke v rednikih na virus pozitivne. Za razliko od ostalih treh virusov se je v našem poskusu izkazalo, da je za DWV vertikalen prenos, od matice na svoje potomke preko jajčeca, pogostejši od horizontalnega.
Keywords: vzreja matic, oprašitev, prehrana, cvetni prah, čebelji virusi
Published in DKUM: 12.06.2013; Views: 2725; Downloads: 299
.pdf Full text (2,68 MB)

7.
NOVI NAČINI KOMPENZACIJE KRČENJA V CEMENTNIH PODLIVNIH MALTAH
Samanta Ambruš, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Družba Kema Puconci, d.o.o. je izvozno naravnano podjetje, ki ima tehnološko najsodobnejšo organizirano proizvodnjo kremenovih peskov in materialov za zaključna dela v gradbeništvu. Z inovativno politiko, nenehnimi vlaganji ter odgovornim občutkom za prave priložnosti so se uspeli dvigniti iz povprečja naše panoge. Tako so danes prepoznavna družba v slovenskem in širšem gospodarskem prostoru s pozitivnimi trendi stalne rasti. Proizvodni program, ki zajema pester nabor izdelkov za celovite rešitve v gradbeništvu, nenehno dopolnjujejo in nadgrajujejo z novimi in inovativnimi izdelki. V okviru tega je podjetje dalo pobudo za razvoj nove podlivne malte, ki bi bila uporabna za podlivanje jeklenih konstrukcij, temeljnih plošč strojev in temeljev ter za zalivanje sider in stikov. V diplomskem delu predstavljamo potek in rezultate raziskav na to tematiko. Izvedli smo več sklopov meritev. Merili smo linearne deformacije vzorcev z metodo po Graaf Kaufmannu. Za to metodo smo izdelali po štiri prizmice za vsak vzorec. Dve smo negovali na zraku, dve v vodi. Poleg tega smo merili še razlez, tlačne in upogibne trdnosti, prostorninsko maso sveže malte, čas vezanja. Določali smo tudi zrak v sveži malti. Razmerje cement — pesek smo določali s pomočjo sejalnih analiz. Za osnovo smo izbrali produkt s trga, ki ga proizvaja eno izmed konkurenčnih podjetij. Raziskave smo najprej opravili na tem produktu in ga poimenovali Podlivna malta — izdelek s trga. Nadaljnje raziskave smo opravili iz dveh vidikov formulacije kalcijevega sulfoaluminata (CSA) in sicer enkrat smo CSA formulirali sami z dodatkom anhidrita in aluminatnega cementa, drugič smo ga dodali v obliki gotovega proizvoda s trga. Pri formulaciji CSA-ja z dodatkom alumatnega cementa in anhidrita smo izdelali pet skupin vzorcev. Vzorce smo poimenovali z oznakami A1, A1-C, A2, A3 in A4. Pri formulaciji CSA-ja z dodatkom proizvoda s trga smo uporabljali dodatek Denka CSA#20. Izdelali smo štiri skupine vzorcev in jih poimenovali D1, D2, D5 in D6. Poleg dodatka Denka CSA#20 smo uporabili še dodatek Denka SC-1 (pospešilo) in Denka D200 (zaviralo). Ugotovili smo, da vzorec A3 in vzorec D1 dosegata najboljše rezultate glede linearnih deformacij in trdnosti, vendar dajeta nekoliko slabše rezultate glede časa vezanja. Vzorec A3 pa ima poleg tega še slab razlez. Predlagamo, da se raziskave nadaljujejo v smeri izboljšanja časa vezanja, pri vzorcu A3 pa še v smeri izboljšanja razleza. Po opravljenih laboratorijskih preiskavah je potrebno izračunati lastni ceni obeh izdelkov, na osnovi katerih se bo podjetje lahko odločilo za proizvodnjo katerega izmed njiju. Omejitve diplomskega dela so bila cenovna razmerja, saj je bilo potrebno zagotoviti maksimalno učinkovitost nove formulacije za doseganje ciljnih lastnosti proizvoda ob čim manjšem možnem povečanju lastne cene proizvoda. Te lastnosti so bile povečanje tlačne trdnosti nad 60 MPa, doseganje volumske ekspanzije sveže malte do +0,4 % in eliminacija linearne deformacije (krčenja) v plastičnem stanju.
Keywords: malta, kalcijev sulfoaluminat, aluminijev prah, anhidrit, etringit
Published in DKUM: 22.09.2010; Views: 3958; Downloads: 291
.pdf Full text (4,87 MB)

8.
9.
ANALIZA VPLIVA ZNAČILNIH DEJAVNIKOV NA UGODJE V DELOVNEM PROSTORU
Matjaž Senica, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljen vpliv različnih dejavnikov na ugodje v delovnem prostoru (fizikalne škodljivosti: toplotne razmere — mikroklima, osvetljenost, hrup, vibracije,…, kemične škodljivosti: prah, hlapi, plini, nevarne snovi in biološke škodljivosti: mikroorganizmi, favna in flora). Opisana je tudi zakonodaja na področju varnosti in zdravja pri delu. Predvsem pa je poudarek na periodičnih preiskavah - meritvah fizikalnih in kemičnih škodljivosti v delovnem okolju, za katere imamo v podjetju Sinet d.o.o. Hrastnik dovoljenje in katere tudi opravljamo. V eksperimentalnem delu je opisana izvedba meritev fizikalnih in kemičnih škodljivosti v invalidski delavnici podjetja Sinet d.o.o.. Podatki meritev so analizirani, narejena je primerjava z normativi oziroma mejnimi vrednostmi in podana končna ocena razmer. Za primer neustreznosti delovnih razmer, so navedeni ukrepi za preprečevanje ali zmanjšanje izpostavljenosti fizikalnim oziroma kemičnim vplivom.
Keywords: delovno okolje, toplotne razmere, osvetljenost, hrup, prah, meritve, varnost in zdravje
Published in DKUM: 19.02.2010; Views: 3036; Downloads: 390
.pdf Full text (1,80 MB)

10.
ŠKODLJIV VPLIV PRAHU NA DIHALNI SISTEM DELAVCEV PRI IZDELAVI PRAŠKASTIH PREMAZOV
Karmen Mrak, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Proizvodnja praškastih premazov je v primerjavi s proizvodnjo klasičnih premazov okolju in ljudem bolj prijazna, saj praškasti premazi ne vsebujejo organskih topil. Pojavi pa se problem povečanega prašenja, ki lahko ogroža zdravje delavcev in moti potek proizvodnje. Naš namen je opozoriti na splošne nevarnosti in bolezni, ki jih povzroča prah v proizvodnji ter poiskati možne rešitve za zmanjšanje prašenja. Z merjenjem velikosti delcev in njihove porazdelitve ter zaprašenosti delovnih mest smo predstavili, kakšni so pogoji dela pri izdelavi praškastih premazov. Na podlagi teh meritev in opazovanja samega poteka proizvodnje smo izdelali nekaj predlogov, s katerimi bi lahko zmanjšali prašenje in s tem izboljšali pogoje za delo. Obstoječi odsesovalni sistem omogoča montažo dodatnih odsesovalnih nap. Prašenje pri tehtanju surovin pa bi lahko zmanjšali z uporabo predlaganega pokrova šaržirne posode. Dodatne napore je potrebno vložiti v osveščanje delavcev o škodljivem vplivu prahu na njihov dihalni sistem in o nujnosti uporabe osebne varovalne opreme.
Keywords: Prah, praškasti premaz, bolezni dihal, zaprašenost, osebna varovalna oprema.
Published in DKUM: 22.07.2009; Views: 2182; Downloads: 426
.pdf Full text (6,00 MB)

Search done in 0.17 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica