| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


21 - 30 / 87
First pagePrevious page123456789Next pageLast page
21.
Možnosti prilagajanja mestne cestne in železniške infrastrukture zahtevam integracije mestnega javnega potniškega prometa
Zoran Jurić, 2009, master's thesis

Abstract: Prometni sistemi velikih mest so se razvijali neodvisno po posameznih prometnih vejah: cestni promet (javni mestni tramvajski in avtobusni promet, taxi promet, individualni motorni promet, promet kolesarjev in pešcev), železniški promet (daljinski in mestno primestni promet) ter zračni promet povezan s cesto do mestnih območij. Parcialno reševanje prometnih problemov po posameznih prometnih vejah je pripeljalo do vse večje uporabe individualnega motornega prometa, kar je povzročilo prometne zastoje in zamašenost glavnih prometnic, povečano potrošnjo energije, emisijo izpušnih plinov in onesnaženje okolja, hrup, povečano število prometnih nesreč in velike materialne škode. Nove prometne rešitve v velikih mestih rezultirajo z razvojem javnega mestnega in primestnega prometa v strukturi celotnega potniškega prometa, omogočajo lažjo mobilnost prebivalstva in večjo zaščito okolja. Ob omenjenih ukrepih prometne politike, morajo planerji in urbanisti pri načrtovanju razvoja večjih mest integralno (multimodalno) načrtovati razvoj cestne in železniške prometne mreže. Sistemsko načrtovanje prometne mreže v mestih onemogoča paralelne linije javnega mestnega prometa (avtobusne in tramvajske linije z linijami mestno-primestne železnice), omogoča boljšo pokritost prometne mreže v delih mesta, usklajenost voznih redov raznih vrst prometa (vozni red mestno-primestne železnice z voznimi redi avtobusnega in tramvajskega prometa, taxi prometa), razvojne usklajenosti investicij konkurentnih vrst prometa (cestni in železniški promet), sprejemljivo rast mest in načrtovanje razvoja urbanega okolja, boljšo povezanost mest z regionalnim okrožjem, zaščito pred hrupom, zmanjšanje onesnaženja z izpušnimi plini na mestnih prometnicah in negativen vpliv prometa na ekologijo, izboljšanje kakovosti življenja v mestih z višanjem kakovosti usluge in skupnega povezovanja posameznih vrst prometa v enoten tehnološki in tarifni sistem. Urbanisti, prometni projektanti in planerji s prometnim načrtovanjem raziskujejo razvojno projekcijo mesta, predvidevajo razporeditev potovanj in preučujejo zahteve uporabnikov prometnega sistema. Pri raziskovanju značilnosti, zakonitosti in zahtev uporabnikov prometnega sistema morajo najti optimalne rešitve med napovedmi matematičnih modelov in razvojnimi možnostmi mesta. Raziskovanja, ki ji jih je opravil avtor, kažejo optimalno razmerje razvoja in možnosti prilagoditve cestne in železniške infrastrukture zahtevi integracije javnega mestnega potniškega prometa v večjih mestih. Posebej je ta problem obdelan na primeru Mesta Zagreba, kjer se je rekonstrukcija obstoječe in izgradnja nove cestne in železniške prometne mreže pogosto odvijala kot posebni del vsakega sistema. Znanstveni in interdisciplinarni pristop zahteva integralno načrtovanje in reševanje medsebojne odvisnosti cestne in železniške prometne mreže pogojene z rastjo prometnega povpraševanja, ki je pripeljalo do zamašenosti mestnih prometnic, vzporednih avtobusnih in železniških linij, neusklajenosti voznih redov, neusklajenosti razvoja javnega mestnega prometa in neusklajenosti investicij v celotni prometni mreži. Raziskovanje se ukvarja tudi z izboljšanjem načrtovanja cestne in železniške prometne mreže, z medsebojno interakcijo cestnega in železniškega prometa in z enakomernejšo razprostranjenostjo prometne mreže v večjih mestih. Z metodami prometnega načrtovanja so proučene svetovne in evropske izkušnje ter vzorci, ki povzročajo neenakomeren razvoj posameznih vrst prometa, različnega deleža v celotnem prometnem sistemu, ki se manifestira z neusklajenostjo voznih redov, neenakomernih razvojnih investicij posameznih vrst prometa, sprejemanje napačnih odločitev prometne politike, nedorečene zakonske regulative o financiranju prometne mreže in prometnih sistemov različnih administrativnih celot (države, županije, lokalne samouprave). V nalogi so obdelani tudi ukrepi, ki pripomorejo k povezovanju prometnih sistemov v mestih v širši regionalni sistem in uk
Keywords: prilagajanje mestne cestne in železniške infrastrukture, zahtevam integracije mestnega javnega potniškega prometa, načrtovanje prometne mreže, prometna ponudba, prometno povpraševanje, postopek prometneg načrtovanja, analiza modela prometnega povpraševanja, multimodalno (integralno) načrtovanje cestne in železniške mreže, zmanjšanje hrupa na glavnih mestnih prometnicah, zmanjšanje onesnaženosti okolja povečanje varnosti prometa, izboljšanje pristopa potnikov, rešitve problema parkiranja
Published: 23.09.2014; Views: 1416; Downloads: 98
.pdf Full text (8,44 MB)

22.
Načrtovanje aktivnosti pri izdelavi ponudbe v podjetju SŽ - Oprema Ravne
Aleš Kupljen, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Globalni trg predstavlja veliko konkurenco med podjetji. Podjetja morajo svoj proizvodni program nenehno prilagajati razmeram na trgu. V diplomskem delu so opisane aktivnosti pri izdelavi ponudbe. Poudarek je na izdelavi kalkulacije lastne cene vpenjalne priprave ter posledično prodajne cene. Opisane so tudi osnove o teoriji povpraševanja in ponudbe, osnove o stroških, analizi trga ter terminiranju. Pridobitev naročila je rezultat uspešno realiziranih teoretičnih razlag aktivnosti v praksi.
Keywords: raziskava trga, ponudba - povpraševanje, kalkulacija, lastna cena, prodajna cena, terminiranje
Published: 08.11.2013; Views: 1235; Downloads: 81
.pdf Full text (1,85 MB)

23.
DEJAVNIKI POVPRAŠEVANJA PO DELU V SLOVENIJI
Mojca Petek, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V okviru dela diplomskega seminarja smo v teoretičnem delu raziskovali trg dela in se osredotočili na povpraševanje po delu. Podrobneje smo raziskali trg dela v Sloveniji, na kar smo se navezovali tudi v celotnem empiričnem delu. V njem smo ocenjevali linearno in dvojnologaritemsko funkcijo povpraševanja po delu v Sloveniji. Preverjali smo, kako vplivajo izbrani dejavniki, to so bruto domači proizvod, plače, harmoniziran indeks cen življenjskih potrebščin in indeks cen proizvajalcev, na povpraševanje po delu, ki ga izražamo v številu prostih delovnih mest. Omejili smo se na obdobje od prvega četrtletja 2005 do tretjega četrtletja 2012 in za raziskavo uporabili program EViews. Za cenilko vrednosti regresijskih koeficientov regresijskega modela smo uporabili metodo navadnih najmanjših kvadratov, ki je tudi med najpogosteje uporabljenimi metodami. V delu diplomskega seminarja smo ugotovili, da lahko potrdimo osnovno trditev, da so odvisna in pojasnjevalne spremenljivke povezane. Ugotavljamo, da vse pojasnjevalne spremenljivke vplivajo na število prostih delovnih mest.
Keywords: Trg dela, povpraševanje po delu, Slovenija, metoda najmanjših kvadratov, linearni in dvojnologaritemski model.
Published: 25.10.2013; Views: 1325; Downloads: 154
.pdf Full text (1,26 MB)

24.
TEHNIKE POTISKANJA PODATKOV SPLETNIM ODJEMALCEM
Marko Bertoncel, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V današnjem času se na spletu soočamo z vedno večjimi količinami podatkov. Ob tem se poraja vprašanje, kako uporabnikom zagotoviti čim boljši dostop do vsebin in izboljšati uporabniško izkušnjo. Namen diplomske naloge je raziskati obstoječe tehnike potiskanja podatkov spletnim odjemalcem in jih na podlagi testiranj in analiz kritično ovrednotiti s stališča razvijalca. Ugotoviti želimo, katere tehnologije so najprimernejše za uporabo in najbolj poenostavijo razvoj novih spletnih aplikacij.
Keywords: splet v realnem času, dolgo povpraševanje, dogodki poslani s strežnika, spletne vtičnice, SignalR
Published: 12.09.2013; Views: 1144; Downloads: 80
.pdf Full text (2,28 MB)

25.
POVPRAŠEVANJE PO POROČNEM NAČRTOVANJU NA SLOVENSKEM DANES
Nataša Lever, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Raziskava trga je nujen in ključen element oziroma način pridobivanja informacij, potrebnih za sklepanje poslovnih odločitev. Analiza zbranih podatkov nam je omogočila, da pridemo do točnega podatka o tem, kakšno je povpraševanje po določeni storitvi in na kakšen način lahko razvijemo ponudbo te storitve, da jo bomo uspešno približali potencialnemu potrošniku in tako zadovoljili tako potrošnika kot sebe – podjetje. Pri tem nam je v pomoč tudi teoretično poznavanje vedenja potrošnikov, torej poznavanje vseh dejavnikov, ki vplivajo na njihove odločitve, s katerimi pa se ukvarja teoretični del našega diplomskega dela. Slednji tudi opredeljuje pomen poroke na osebnem področju in podrobneje predstavlja ekonomsko dejavnost organizacije porok. Na osnovi naših analiz in ugotovitev lahko zaključimo, da nam je raziskava ponudila temeljni okvir o stanju, dojemanju in sprejemanju naših potencialnih potrošnikov za storitev strokovnega organiziranja porok. Cilji raziskave so torej doseženi. Rezultati raziskave pa so nakazali, da je razvitost te dejavnosti na našem tržišču precej slaba. Če želimo torej, da bo ta dejavnost kljub vsem oviram v Sloveniji uspešno zaživela, bo treba oblikovati in sprožiti nove intenzivnejše marketinške pristope, s katerimi bomo pri potencialnih potrošnikih povečali zanimanje in povpraševanje po tej dejavnosti, saj trenutno še ni zaslediti konkretnejših marketinških aktivnosti za promocijo te dejavnosti pri nas.
Keywords: vedenje potrošnika, poroka, storitve načrtovalca porok, povpraševanje po storitvi organizacije porok
Published: 26.03.2013; Views: 691; Downloads: 222
.pdf Full text (480,93 KB)

26.
RAZVOJ REŠITVE ZA IZDELAVO PONUDBE Z UPORABO GOOGLE SPLETNEGA MESTA
Mirela Nasić, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo proučuje primer podjetja Kara, d. o. o., ki se ukvarja z dvema dejavnostma, in sicer s tiskarskimi storitvami in veleprodajo gumeno tehničnih artiklov. Diplomsko delo proučuje le tiskarske storitve. Problem, ki ga ima proučevana organizacija, je predolg čas izdelave ponudbe na povpraševanje. Proces izdelovanja ponudbe se ustavi, ko podjetje Kara potrebuje ceno zunanje dodelave od kooperanta. Do tega privedejo različni zunanji in notranji vzroki, ki so navedeni in prikazani s sliko problemskega stanja in modelom problemskega stanja. Za analizo poslovnih procesov je uporabljena notacija za modeliranje poslovnih procesov BPMN (Business Process Modeling Notation). Diplomska naloga temelji na metodi študija primera in prototipni metodologiji za razvoj programske rešitve. V osrednjem delu diplomske naloge je navedena primerjava petih orodij za izdelavo spletnih strani, prav tako smo poiskali podoben primer rešitve, ki se uporablja v praksi. Namen diplomske naloge je razviti rešitev za izdelavo ponudbe na povpraševanje, ki je prikazana v zadnjem sklopu osrednjega dela.Prav tako smo v zadnjem sklopu osrednjega dela diplomske naloge vrednotili prototipno rešitev z intervjujem uporabnika in funkcionalnega preizkusa. V zaključku diplomske naloge so navedena priporočila za uresničitev, načrt uvajanja rešitve in predlog vodstvu proučevane organizacije.
Keywords: Tiskarna, ponudba na povpraševanje, majhna in srednje velika podjetja, prototipna rešitev, Google spletna mesta
Published: 22.01.2013; Views: 1310; Downloads: 107
.pdf Full text (2,21 MB)

27.
NAČRTOVANJE PROJEKTA E-POSLOVANJE V PODJETJU IMPOL D.D.
Jasna Hohler, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu sem opisala teorijo, ki se nanaša na projekt in cilje projekta. Opisala sem tudi, kako načrtovati projekt in njegov življenjski cikel. K temu spadajo: • opredelitev ciljev, • oblikovanje projektnega tima, • načrtovanje projekta, • izvedba projekta, • spremljanje projekta, • kontrola projekta, • predaja projekta investitorju. Posebno poglavje sem namenila e-poslovanju in njegovi zgodovini. V praktičnem delu sem se osredotočila na projekt e-poslovanje in njegovo nadgradnjo v podjetju Impol d.d. Elektronsko poslovanje bo med drugim omogočalo hitrejše in nižje transakcije, nižje administrativne stroške, krajše dobavne poti ter nove tržne priložnosti. Z nadgradnjo e-poslovanja pa bodo komercialisti imeli možnost spremljanja vseh povpraševanj in hitrejše reakcije v primeru pomanjkanja naročil. Elektronsko poslovanje vnaša v podjetje spremembe na vseh področjih. Predvsem so te spremembe izrazite na področju prodaje. Podjetje se zaveda pomembnosti elektronskega poslovanja, saj s tem ohranja konkurenčnost na trgih. Opisala sem, kako kupec pridobi geslo in katere dokumente si lahko izpiše preko sistema e-poslovanja. Sistem pa jim omogoča spremljanje svoje zaloge.
Keywords: projekt, načrtovanje projekta, življenjski cikel projekta, planiranje projekta, izvedba projekta, spremljanje projekta, kontrola projekta, e-poslovanje, Impol, povpraševanje, obdelava povpraševanja.
Published: 16.11.2012; Views: 1932; Downloads: 217
.pdf Full text (1,73 MB)

28.
PRIPOROČILA ZA PISANJE POVPRAŠEVANJ SQL
Petra Janc, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo opisuje SQL povpraševanja, oziroma napotke, kako ta povpraševanja približati optimizaciji. Bralca vodi od začetka pisanja in predstavitve posameznih SQL stavkov vse do pisanja optimiziranih SQL povpraševanj. Ob tem bralcu predstavi priporočila in metode za dosego le-teh, poleg tega pa mu predstavi še proces same optimizacije. Prav tako mu prikaže posamezne korake optimizacije povpraševanj, tako da jih bralec lahko tudi sam zapiše. Z diplomskim delom želimo ugotoviti, kaj je bistveno pri pisanju SQL povpraševanj za dosego hitro se izvajajočega povpraševanja, ki porabi čim manj vira podatkov.
Keywords: SQL povpraševanje, optimizacija SQL povpraševanj, SQL stavki
Published: 04.09.2012; Views: 2089; Downloads: 192
.pdf Full text (1,98 MB)

29.
POVPRAŠEVANJE IN NAKUPNO VEDENJE KUPCEV EKOLOŠKO PREHRAMBENIH IZDELKOV
Maša Zupan, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi proučujemo vedenje potrošnikov oziroma kupcev ekoloških prehrambenih in drugih izdelkov. Zanima nas, kako pogosto potrošniki kupujejo določene skupine ekoloških izdelkov in kateri so glavni dejavniki za nakup. Ali je nakupovanje ekoloških izdelkov zgolj modna muha ali kaj več? Obstaja veliko ponudnikov ekoloških živil in ostalih izdelkov – od ekoloških kmetij in tržnic do obsežne ponudbe spletnih trgovin. Zanima nas, kje potrošniki največ kupujejo in pa kateremu od ponudnikov najbolj zaupajo, da je izdelek res ekološki. V teoretičnem delu predstavljamo nekaj osnov povpraševanja in nakupnega vedenja potrošnikov ter stanje ponudbe in povpraševanja po ekoloških izdelkih v Sloveniji. V nadaljevanju predstavljamo značilnosti ekoloških izdelkov – katere izdelke poznamo, ter katero zakonodajo in certifikate morajo poznati potrošniki. Opravili smo raziskavo, s katero proučujemo vedenje kupcev ekoloških živil in skušamo ugotoviti predvsem, kje kupci najbolj pogosto kupujejo ekološke izdelke, kako dobro poznajo certifikate in oznake in ali obstajajo razlike pri pogostosti nakupovanja glede na spol.
Keywords: Ekološki izdelki, nakupno vedenje, povpraševanje, certifikati in oznake, ekološke kmetije
Published: 17.08.2012; Views: 1771; Downloads: 484
.pdf Full text (2,78 MB)

30.
Search done in 0.3 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica