| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 29
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
Nekatere značilnosti pouka matematike po pedagoških načelih pedagogike Montessori
Janja Feužer, 2019, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu analiziramo nekatere značilnosti pouka matematike po pedagoških načelih pedagogike Montessori in predstavimo, kakšen odnos imajo učenci osnovne šole Montessori do pouka matematike. Magistrsko delo je razčlenjeno na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu najprej predstavimo Mario Montessori, ki je z opazovanjem otrok začela spreminjati pogled na vzgojo, šolo in učenje ter razvila novo metodo poučevanja, metodo Montessorijeve. Spoznamo se z omenjeno metodo, s principi, ki so temeljni za vzgojo po metodi Montessori, spoznamo temelje pedagogike Montessori, kjer so otrok, odrasli in okolje med seboj enakovredno povezani. V nadaljevanju predstavimo delovanje osnovne šole Montessori. Posebno pozornost namenimo pedagogiki Montessori pri matematiki in primerjamo učna načrta javne osnovne šole in osnovne šole Montessori ter predstavimo razvojne materiale s področja matematike na predšolski stopnji, 1. in 2. triadi. Zadnji del teoretičnega dela namenimo predstavitvi nekaterih prednosti in omejitev pedagogike Montessori in iščemo podobnosti in razlike med konstruktivističnim načinom poučevanja z načinom poučevanja po metodi Montessori. V empiričnem delu analiziramo in interpretiramo rezultate opazovanja pouka, ki je bilo izvedeno med učenci druge in tretje triade (od četrtega do devetega razreda) osnovne šole Montessori. Zanimale so nas aktivnosti učitelja v splošnem in posebej med samostojnim delom učencev, aktivnosti učencev v splošnem in posebej med njihovim samostojnim delom, v kolikšni meri je prisotno medvrstniško učenje in kakšen je odnos učencev do pouka matematike.
Keywords: pedagogika Montessori, posebna pedagoška načela, pouk matematike, razvojni materiali, odnos učencev do matematike
Published: 12.12.2019; Views: 470; Downloads: 66
.pdf Full text (3,70 MB)

2.
Neposredno usmerjanje učencev k uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij v matematičnih učbenikih na predmetni stopnji osnovne šole
Jožica Škofič, 2018, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo obravnava uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v matematičnih učbenikih od 6. do 9. razreda osnovne šole. Za raziskavo smo izbrali dva tiskana učbeniška kompleta in en interaktivni učbeniški komplet. Magistrsko delo je razdeljeno na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu se najprej posvetimo razširjenosti uporabe IKT, zlasti v Sloveniji in pri pouku matematike. Nato predstavimo nekatere možnosti, ki jih omogoča uporaba različne IKT pri pouku matematike in doma, ter pričakovanja in smernice učnega načrta za matematiko v osnovni šoli glede smiselne uporabe IKT. V empiričnem delu najprej predstavimo raziskovalna vprašanja in hipoteze ter metodologijo, ki je bila uporabljena pri raziskavi, nato pa dobljene rezultate analize preučenih učbenikov, ki jih za lažjo interpretacijo predstavimo z diagrami. V okviru analize raziščemo, kako množično se pojavlja neposredno usmerjanje k uporabi različne IKT v učbeniških kompletih, pri katerih vsebinah je najpogostejša in s kakšnim namenom nastopa pri pouku matematike in samostojnem delu učencev doma. V sklepu povzamemo glavne ugotovitve raziskave in navedemo morebitne predloge učiteljem za uporabo IKT pri pouku ter avtorjem za vključevanje IKT v učbenike na podlagi smernic iz učnega načrta.
Keywords: informacijsko-komunikacijska tehnologija, učni mediji, pouk matematike, matematični učbeniki, osnovna šola
Published: 21.11.2018; Views: 693; Downloads: 38
.pdf Full text (4,84 MB)

3.
Shematske vizualne reprezentacije potence
Darja Antolin, Urška Lipovec, 2015, original scientific article

Abstract: Vizualizacija matematičnih konceptov je učinkovita učna in poučevalna strategija. Znotraj pouka matematike je najbolj prisotna v t. i. slikovnem nivoju pouka, pri katerem je koncept predstavljen z grafično reprezentacijo. V prispevku preverjamo prisotnost shematske vizualne upodobitve potence 2³ pri gimnazijcih ter pri študentih, bodočih učiteljih matematike in bodočih učiteljih razrednega pouka (N = 483). Ugotovimo, da je ta vrsta reprezentacije prisotna le v malo več kot tretjini slik. Dodatno zaznamo, da so udeleženci mnogo bolj orientirani na podajanje rezultata kot na prikazovanje koncepta. Ob koncu predlagamo metodične napotke za vpeljevanje koncepta potence skozi strukturo ugnezdene cepitve, ki vodi k bolj konceptualnemu poznavanju tega sicer elementarnega matematičnega pojma.
Keywords: pouk matematike, reprezentacije, potenca, konceptualna slika
Published: 26.09.2017; Views: 423; Downloads: 63
.pdf Full text (871,55 KB)
This document has many files! More...

4.
Motivacija za opravljanje domačih nalog pri pouku matematike
Katjuša Slatenšek, 2016, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu se ukvarjamo z vprašanjem, kako lahko učitelj motivira učence za redno opravljanje domačih nalog pri pouku matematike. V teoretičnem delu se najprej posvetimo učni motivaciji, njeni vlogi v procesu samoregulacije, sestavinam, strategijam in vrstam. Spoznamo tudi motivacijske vzorce učencev in načine, kako lahko učitelj učence posameznega motivacijskega vzorca motivira. V nadaljevanju predstavimo termin domača naloga: njene cilje, namen, vrste in principe. Pozornost namenimo tudi raziskavam o smiselnosti in učinkovitosti domačih nalog pri pouku matematike. Nato se osredotočimo na učiteljevo vlogo v procesu domačih nalog. V prvi vrsti mora učitelj poskrbeti, da bodo naloge učinkovite. V ta namen jih mora skrbno načrtovati, dovolj časa pa mora nameniti tudi posredovanju domače naloge in rednemu preverjanju ter ustrezni povratni informaciji učencev. Le na ta način bodo matematične domače naloge imele pozitiven učinek tudi na znanje učencev. Z upoštevanjem teoretičnih spoznanj o učinkovitih domačih nalogah smo v teoretičnem delu predstavili zglede različnih tipov matematičnih nalog. Zadnji del teoretičnega dela namenimo vlogi učenca in staršev v procesu matematičnih domačih nalog. Namen empiričnega dela magistrske naloge je predstaviti nekatere dejavnike, ki vplivajo na učenčevo motivacijo za redno opravljanje matematičnih domačih nalog, in pridobiti informacijo o učiteljevem načrtovanju, posredovanju ter preverjanju domačih nalog. Raziskavo smo opravili na vzorcu 122 učencev 6., 7., 8. in 9. razreda dveh osnovnih šol, ki so jih poučevali štirje različni učitelji matematike. Ugotovili smo, da učitelji matematike še zmeraj vztrajajo pri klasičnih domačih nalogah, podobnim tistim, ki so jih učenci reševali že pri pouku. Večinoma gre za ponavljajoči se tip domačih nalog, ki učencem niso zanimive. Kognitivno zahtevnejših domačih nalog učitelji ne načrtujejo, prav tako pa ne namenjajo veliko pozornosti posredovanju, sprotnemu preverjanju domačih nalog in dajanju povratnih informacij učencem o opravljenih domačih nalogah. Učenci si želijo več zanimivejših domačih nalog, ki jih bodo lahko izvajali tudi s pomočjo računalnika in spleta – ravno pri matematiki jim lahko to tudi omogočimo.
Keywords: pouk matematike, domače naloge, učna motivacija, učinkovitost domačih nalog, osnovna šola
Published: 25.11.2016; Views: 1875; Downloads: 253
.pdf Full text (2,75 MB)

5.
Nekatere oblikovalske smernice za izdelavo e-učnih gradiv v matematičnem izobraževanju
Mojca Tomažin, 2016, master's thesis

Abstract: Izobraževanje s pomočjo računalnikov in ostale informacijske tehnologije (e-izobraževanje) je že kar nekaj časa pomembna raziskovalna tema v izobraževanju, v prihodnjih letih pa lahko pričakujemo še porast uporabe digitalnih medijev v izobraževanju in v vsakdanjem življenju. Tudi v slovenskem šolskem prostoru so nastali številni spletni portali z e-učnimi gradivi za učenje različnih predmetov na različnih stopnjah in smereh izobraževanja. Zato je pomembno preverjanje njihove kakovosti, za kar pa je potrebno vzpostaviti primerne kriterije. V teoretičnem delu smo predstavili nekatere tuje in domače smernice za vrednotenje kakovosti e-učnih gradiv, na podlagi katerih smo v empiričnem delu naloge oblikovali lastni evalvacijski list. S pomočjo vprašalnika o uporabi e-učnih gradiv pri pouku matematike, ki so ga izpolnjevali dijaki vseh srednjih šol posavske regije, smo ugotovili, katera spletna mesta z matematičnimi vsebinami so med dijaki najbolj znana in uporabljana. Odgovori dijakov so med drugim razkrili, katerih vrst gradiv se dijaki največ poslužujejo pri pripravah na preverjanje znanja pri matematiki in kako si pomagajo, kadar sama gradiva več ne zadostujejo. V zadnjem delu naloge smo najprej oblikovali evalvacijski list in nato z njegovo pomočjo ovrednotili tista štiri spletna mesta za učenje matematike v srednjih šolah, ki so se na podlagi rezultatov ankete izkazala kot najpogosteje uporabljana. Vrednotenje je pokazalo, da so med njimi trenutno najbolj kakovostna gradiva »i-Učbeniki«, za katera upamo, da bodo ostala primerno vzdrževana in v funkciji, za katero so bila izdelana, čim dlje časa.
Keywords: e-učna gradiva, informacijsko-komunikacijska tehnologija, e-izobraževanje, pouk matematike, interaktivnost, i-učbenik
Published: 17.08.2016; Views: 924; Downloads: 66
.pdf Full text (3,08 MB)

6.
VKLJUČEVANJE STARŠEV V IZOBRAŽEVANJE OTROK S PODROČJA MATEMATIKE
Nina Domjan, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu diplomskega dela najprej predstavljamo področje vključevanja staršev v izobraževanje otrok in navajamo izsledke nekaterih predhodnih raziskav s tega področja. Nadalje se v teoretičnem delu osredotočamo na matematične aktivnosti, ki jih starši lahko izvajajo s svojimi otroki. V diplomskem delu tako predstavimo in podrobno opišemo cel nabor matematičnih aktivnosti za starše in otroke z različnih matematičnih področij. V empiričnem delu diplomske naloge pa predstavljamo rezultate raziskave, katere namen je bil ugotoviti, kako se starši osnovnošolcev vključujejo v izobraževanje svojih otrok na področju matematike, kako jim pomagajo, kakšne aktivnosti izvajajo z njimi ter s čim vse si pomagajo pri izvajanju teh aktivnosti. Raziskavo smo izvedli ob uporabi anketnega vprašalnika, v raziskavi pa so sodelovali 204 starši učencev 1., 2. in 3. razreda osnovne šole. Podatke smo statistično obdelali, pri čemer so nas pri vključevanju staršev na področju matematike zanimale tudi razlike v odgovorih staršev glede na njihov odnos do matematike, glede na izobrazbo staršev ter glede na razred, katerega obiskuje njihov otrok.
Keywords: Vključevanje staršev, starši, razredna stopnja, pouk matematike, matematične aktivnosti
Published: 24.05.2016; Views: 782; Downloads: 63
.pdf Full text (2,32 MB)

7.
Problematika nekaterih pravil, strategij, nasvetov in trikov pri pouku matematike.
Tamara Rakovič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je predstaviti nekatera pravila in strategije pri pouku matematike, ki se lahko izkažejo kot preveč splošna, besednjak učiteljev in učencev v osnovnih šolah v povezavi s temi pravili, opredeliti nasvete in trike, ki ne spodbujajo razumevanja konceptov, in pravila, ki se kasneje izkažejo za neveljavna. V teoretičnem delu smo izpostavili 13 pravil pri pouku matematike, ki se jih učenci učijo na razredni stopnji, kasneje pa ne veljajo več. Poleg pravil smo podali tudi primere nalog in napisali, kdaj (v katerem razredu) se pravilo izkaže za neveljavno. Podali smo predloge, kako lahko učitelji razložijo učencem pravila in strategije tako, da bodo ostala veljavna in tako poskušajo odpraviti »učenje brez razmišljanja«. V empiričnem delu smo želeli raziskati, kako pravila dojemajo učitelji razrednega pouka, učitelji matematike in bodoči učitelji razrednega pouka, ali pravila zanje veljajo, zakaj je tako in če jih pri urah matematike poučujejo. Podatke smo pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika; v raziskavi je sodelovalo 277 anketirancev, od tega 85 učiteljev matematike, 98 učiteljev razrednega pouka in 94 študentov razrednega pouka iz celotne Slovenije. Z analizo anketnih vprašalnikov smo potrdili ali delno potrdili zastavljene hipoteze. Ugotovili smo, da 13 danih pravil v največji meri upoštevajo učitelji razrednega pouka, najmanj pa učitelji matematike. Bodoči učitelji razrednega pouka so s svojim mnenjem nekje na sredini. Na pravila gledajo različno, učitelji in bodoči učitelji razrednega pouka bolj z vidika učencev, učitelji matematike pa bolj z matematičnega vidika. Nazadnje smo še ugotovili, da pravila v največji meri poučujejo učitelji razrednega pouka, najmanj pa učitelji matematike.
Keywords: Matematična pravila, pouk matematike, razredna stopnja, predmetna stopnja, učitelji razrednega pouka, učitelji matematike, bodoči učitelji razrednega pouka.
Published: 20.05.2016; Views: 811; Downloads: 75
.pdf Full text (1,43 MB)

8.
Matematična anksioznost
Sonja Lutovac, 2008, professional article

Abstract: Matematično anksioznost običajno definiramo kot občutek napetosti, zaskrbljenosti ali strahu, ki ovira storilnost/uspešnost pri matematiki. Čeprav se o vzrokih matematične anksioznosti raziskovalci še niso poenotili, pa lahko med dejavnike tveganja štejemo neustrezne stile poučevanja. Posledice matematične anksioznosti se kažejo na osebnem in akademskem področju. Najbolj prodorno je nagnjenje k izogibanju matematiki in matematičnim aktivnostim, kar oslabi posameznikove matematične kompetence in ovira karierne odločitve. S tega vidika je nujno, da učitelji razumejo vzroke matematične anksioznosti in učencem ustrezno pomagajo. Prispevek podaja pregled literature in omenjeni problem osvetli z vidika vzrokov, posledic, instrumentov za merjenje ter intervencijskih programov. Navedena so tudi nekatera znanstvena spoznanja, ki obravnavajo razlike v spolu in starosti glede na matematično anksioznost. Ker gre za dokaj običajen pojav tudi med učitelji razrednega pouka in lahko resno ovira njihovo poučevanje, se prispevek dotakne tudi tega vidika.
Keywords: matematika, pouk matematike, strah, učenci, ocenjevanje
Published: 10.07.2015; Views: 1131; Downloads: 146
.pdf Full text (92,10 KB)
This document has many files! More...

9.
Interesna dejavnost s področja matematike v različnih šolskih okoljih
Alenka Lipovec, Irena Kosi-Ulbl, 2008, short scientific article

Abstract: V prispevku predstavljamo model za vodenje interesne dejavnosti s področja matematike in analiziramo udeležence in relacije med njimi. Posebna pozornost je namenjena izpeljavi modela na področju matematike razredne stopnje. Empirični podatki potrjujejo domnevo, da model pozitivno vpliva na dvig matematičnih dosežkov učencev tudi na področju kurikularno predpisane matematike. Dodatno je bilo ugotovljeno, da program deluje v različnih okoljih in da učinek ni bistveno odvisen od tipa udeležencev ali učnega okolja.
Keywords: izobraževanje, interesne dejavnosti, bodoči učitelji, razredni pouk, pouk matematike
Published: 10.07.2015; Views: 687; Downloads: 57
.pdf Full text (95,22 KB)
This document has many files! More...

10.
Uporaba tangrama pri pouku matematike na razredni stopnji
Alenka Lipovec, Maja Štukl, 2010, short scientific article

Abstract: Reševanje tangram sestavljanke je aktivnost sestavljanja oblik in sodi na ničto stopnjo razvoja geometrijskih pojmov po teoriji Van Hieleja. Fokus prispevka je uporaba sedemdelnega tangrama s fotografskim ozadjem v šolski situaciji. Empirični podatki, pridobljeni s polstrukturiranim intervjujem na vzorcu 10 učiteljev, kažejo, da učitelji slabo poznajo uporabo tangrama v šolske namene. Predlagani intervencijski materiali so bili evalvirani skozi pedagoški eksperiment na vzorcu 31 učencev 2. in 5. razreda. Fotografija kot ozadje tangram sestavljanke je predstavljala kontekst danega problema. Raziskovali smo, kako fotografija v ozadju vpliva na uspešnost reševanja ter na motivacijo. Izkazalo se je, da je fotografija kot kontekst lahko vir motivacije tudi v drugem triletju osnovne šole, ki pozitivno vpliva na uspešnost reševanja.
Keywords: tangram, geometrija, ponazorilo, pouk matematike, razredna stopnja
Published: 10.07.2015; Views: 754; Downloads: 91
.pdf Full text (178,33 KB)
This document has many files! More...

Search done in 0.27 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica