| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 174
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Teaching for the Future in Early Childhood Education
2023, proceedings

Abstract: The monograph focuses on the teaching and learning of children in early childhood education. The international monograph includes contributions by authors from three countries, highlighting different perspectives on contemporary teaching and learning specific to ECE. The monograph is based on the collaboration of researchers from different universities in the Erasmus+ Algolittle project, who have explored important contemporary concepts of teaching in ECE, such as how to develop algorithmic thinking in preschool children, how to teach algorithmic thinking to ECE students, and the relevance of such cognitive skills for future knowledge. The monograph goes beyond the scope of the project by incorporating new scientific findings related to the implementation of various concepts in learning and teaching preschool children, such as executive functions, algorithmic thinking, creativity, problem-based thinking, integration of teaching from different domains, distance learning, specific pedagogical practices, thus presenting a wide range of topics relevant for the development of learning and teaching in early childhood education now and in the future.
Keywords: predšolska vzgoja, poučevanje, učenje, algoritmično mišljenje, kognicija
Published in DKUM: 18.04.2023; Views: 91; Downloads: 6
.pdf Full text (6,06 MB)
This document has many files! More...

2.
Metodika poučevanja vodenja žoge pri mladih košarkarjih in košarkaricah : diplomsko delo
Nino Lepej, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Namen zaključnega dela je predstaviti izkušnje, ki sem jim pridobil skozi enajstletno košarkarsko kariero in petletno trenersko kariero načrtovanja, organiziranja in izvajanja vadbenega procesa mlajših dečkov in deklic. Trenerske izkušnje sem krepil s pomočjo knjig, elektronskih gradiv, seminarjev in z mentorji. Cilj naloge je natančno opisati osnove pridobivanja znanja pri vodenju žoge ter osvetliti osnovne značilnosti in vsebine vadbenega procesa. Predstaviti želim osnovne vaje za vodenje žoge, ki so primerne v določenih obdobjih mladih košarkarjev in košarkaric, in metodična načela, ki jih moramo pri tem upoštevati. Predvsem pa želim, da diplomsko delo v današnji poplavi informacij pomaga trenerjem in bodočim trenerjem pri uporabi tehnik vodenja žoge in pri vključevanju le-teh v načrtovanje, organiziranje, izvedbo in spremljanje vadbenega procesa.
Keywords: košarka, vodenje žoge, rokovanje z žogo, poučevanje
Published in DKUM: 07.04.2023; Views: 105; Downloads: 12
.pdf Full text (18,22 MB)

3.
Didaktični pripomočki pri učenju plavanja otrok : diplomsko delo
Veronika Kos, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom, Didaktični pripomočki pri učenju plavanja otrok, je bilo zastavljeno z namenom raziskati pogostost in načine uporabe didaktičnih pripomočkov za učenje plavanja iz različnih vidikov. Cilj diplomskega dela je z anketami preveriti, katerih didaktičnih pripomočkov se trenerji poslužujejo pri samem učenju plavanja, katere pripomočke uporabljajo za motivacijo otrok, kako uporaba pripomočkov vpliva na plavalni uspeh in kakšen vpliv ima čas poučevanja na pogostost uporabe pripomočkov. Podatke smo zbirali pri trenerjih, vaditeljih in učiteljih plavanja po različnih plavalnih šolah v Sloveniji. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati in interpretacija rezultatov anonimne ankete. Pri zbiranju podatkov smo uporabili neslučajnostni vzorec iz konkretne populacije vaditeljev/učiteljev/trenerjev plavanja. Podatke smo obdelali s kvantitativno tehniko. Glede na število analiziranih spremenljivk smo uporabili univariantne (frekvenčna distribucija) in multivariantne (ANOVA) statistične metode. Ugotovili smo, da je uporaba pripomočkov v plavalnih šolah, kjer smo izvajali anketo, pogosta vendar ne raznolika. Ugotovili smo tudi, da otroke najbolj motivirajo potopljive igrače in podvodni tunel. Zavrgli smo hipotezo kjer smo predvideli povezavo med pogostostjo uporabe pripomočkov in uspehom otrok, kot tudi hipotezo, ki je predvidela povezavo med časom poučevanja in uporabo didaktičnih pripomočkov.
Keywords: plavanje, didaktični pripomočki, otrok, gibanje, poučevanje plavanja
Published in DKUM: 24.03.2023; Views: 137; Downloads: 28
.pdf Full text (1,13 MB)

4.
Vloga predmetnega učitelja v sodobni šoli
2023

Abstract: V zadnjem desetletju smo priča velikim tehnološkim, družbenim in socialnim spremembam. Razlike med posamezniki v družbi so vse večje in kapitalizem počasi, a vztrajno spreminja človeške vrednote. Otroci so najbolj ranljivi deležniki te družbe, zato jim je potrebno zagotoviti kvalitetno vzgojo in izobraževanje. Vloga predmetnega učitelja v sodobni šoli je zato zelo odgovorna. Zahteva redno refleksijo lastne prakse in načrtovanje izboljšav. Ob tem pa zahteva še vseživljenjsko izobraževanje in vključevanje novosti v pedagoški proces. Prispevki v monografiji obravnavajo različne vidike izobraževanja na predmetni stopnji: varnostni vidik poučevanja kemije, ustvarjalnost in njeno povezavo s tehniškim izobraževanjem in skrb za pozitivno učno klimo pri pouku biologije. Aktualne teme so namenjene predmetnim učiteljem naravoslovnih predmetov, matematike in tehnike ter študentom, ki se za ta poklic izobražujejo.
Keywords: predmetni učitelj, varnost pri pouku kemije, ustvarjalnost, pozitivna učna klima in avtentično poučevanje matematike
Published in DKUM: 09.02.2023; Views: 185; Downloads: 43
.pdf Full text (5,82 MB)
This document has many files! More...

5.
Likovna umetnost in poezija - povezovanje umetnosti v poučevanju
Magdalena Sklepić, 2022, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo Likovna umetnost in poezija – povezovanje umetnosti v poučevanju je sestavljeno iz dveh delov: teoretičen in empiričen del. V teoretičnem delu smo proučili umetnike, ki so delovali na področju likovne umetnosti in jih je za delo navdihnila poezija ter pesnike, ki jih je umetniško delo navdihnilo, da lahko prenašajo svoje misli v poezijo. Predstavili smo tudi namen medpredmetnega povezovanja poezije in likovne umetnosti ter podali različna mnenja teoretikov o medpredmetnem povezovanju v šolah ter pri poučevanju. V praktičnem delu smo se osredotočali na učni načrt za likovno kulturo in hrvaški jezik z vidika načrtovanja medpredmetnih povezav. Skozi študijo primera smo želeli ugotoviti in raziskati, na kakšen način lahko medpredmetno povežemo likovno umetnost in poezijo v osnovni šoli. Zanimalo nas je, kakšne so možnosti medpredmetnega povezovanja izbranih vsebin in kakšen je odnos učencev do izvedene učne ure.
Keywords: Likovna umetnost, poezija, poučevanje, medpredmetno povezovanje.
Published in DKUM: 09.02.2023; Views: 117; Downloads: 22
.pdf Full text (8,76 MB)
This document has many files! More...

6.
Poučevanje TJ na nižji stopnji OŠ v Španiji : magistrsko delo
Maša Bela, 2022, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu predstavljamo značilnosti pouka angleščine kot tujega jezika (TJ) v 1. vzgojno izobraževalnem obdobju (VIO) osnovne šole (OŠ) v Španiji. Z opazovanjem pouka tujega jezika na španski OŠ smo pridobili podatke o uporabi prvega, maternega, jezika oziroma jezika okolja (španščine) in angleščine kot tujega jezika, učnih pristopov in učnih pripomočkov. Opazovanje pouka angleščine kot tujega jezika smo izvedli z vnaprej pripravljenim obrazcem. Opazovali smo razred 18-ih učencev. Ker gre za osnovno šolo, ki izvaja pouk po metodi montessori, so bili učenci v razredu mešanih starosti (od 6 do 8 let). S polstrukturiranim intervjujem smo dobili vpogled tudi v izobrazbo in izkušnje dveh učiteljic, ki poučujeta tuj jezik na razredni stopnji OŠ. Na podlagi opazovanj pouka angleščine kot tujega jezika na razredni stopnji OŠ smo ugotovili, da učiteljici za discipliniranje in podajanje razlage večinoma uporabljata angleščino. Učenci za komuniciranje med seboj in z učiteljicama uporabljajo jezik okolja (španščino). Spoznali smo tudi, da učiteljici najpogosteje uporabljata metodo frontalnega pouka, pa tudi metodo prevajanja iz angleškega jezika v španski jezik, metodo individualnega reševanja učnih listov in nekaj aktivnosti z gibanjem. Uporabljata veliko vizualnega, avditivnega in avdio-vizualnega gradiva. Rabe informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) se poslužujeta redkeje, najpogosteje tabličnega računalnika. S pomočjo polstrukturiranega intervjuja smo ugotovili, da ima zgolj ena od obeh intervjuvanih učiteljic dokončano univerzitetno izobrazbo za poučevanje angleščine kot tujega jezika. Ugotovitve naše raziskave lahko koristijo učiteljicama opazovanega razreda, ki lahko na podlagi rezultatov naših opazovanj nadgradita svoje pristope k poučevanju angleščine kot tujega jezika. Hkrati lahko ugotovitve našega magistrskega dela služijo kot vodilo pri poučevanju angleščine kot tujega jezika drugim učiteljem, saj smo navedli nekaj primerov učnih pristopov in pripomočkov, ki lahko izboljšajo učenčevo razumevanje podajane snovi pri pouku angleščine kot tujega jezika.
Keywords: angleščina kot tuji jezik, opazovanje pouka v Španiji, poučevanje, pedagogika montessori
Published in DKUM: 13.01.2023; Views: 211; Downloads: 53
.pdf Full text (957,73 KB)

7.
The potential of video games for vocabulary acquisition among secondary school students : m. a. thesis
Martin Utroša, 2022, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi smo se osredinili na potencial video iger kot medijev za pasivno usvajanje besedišča pri dijakih, dijakinjah v srednji šoli. Delo se nanaša na učitelje, učiteljice srednješolcev, ki so dovzetnejši za takšen način učenja. Video igre imajo potencial pri izboljšanju besedišča dijakov izven učilnice. Številne raziskave na področju usvajanja besedišča so bile narejene v kontekstu medosebne interakcije v večigralskih video igrah, v magistrskem delu pa smo se osredinili na enoigralske, kjer lahko učenci s pomočjo zgodb v video igrah izboljšajo obstoječe in pridobivajo novo besedišče. V magistrski nalogi smo zastavili tri hipoteze. Prvo in drugo hipotezo smo potrdili v empiričnem delu, tretjo pa v teoretičnem. Magistrsko delo se osredotoča na izboljševanje besedišča, usvojenega v učilnici, in ga primerja z besediščem video iger in besediščem izbranih in potrjenih učbenikov za poučevanje angleščine od drugega letnika srednje šole dalje. Prav tako nudi vpogled v potencial video iger za usvajanje besedišča pri pouku angleščine in daje učiteljem priporočila, kako video igre koristno uporabiti pri pouku angleščine.
Keywords: video igre, usvajanje besedišča, poučevanje, učenje, srednja šola
Published in DKUM: 22.12.2022; Views: 306; Downloads: 32
.pdf Full text (3,25 MB)

8.
Pouk na daljavo na nižji stopnji glasbene šole : magistrsko delo
Matic Trčko, 2022, master's thesis

Abstract: Na nižji stopnji glasbene šole učenci razvijajo svoje glasbene sposobnosti, spretnosti in znanja s pomočjo glasbenih izkušenj, učitelj pa je tisti, ki učenca vodi do pridobivanja le-teh. V okviru poučevanja na daljavo so se učitelji spoprijeli s spremembo prakse, ki so je bili do tedaj vajeni. Najbolj drastično se je spremenilo učno okolje, kar je prineslo veliko novih možnosti in izzivov. Medtem ko se klasični pouk v učilnici izvaja sinhrono oziroma sočasno, pouk na daljavo ponuja tudi druge možnosti, kot je na primer asinhrona (časovno neodvisna) izvedba učnega procesa. Ker ključni element pri izobraževanju na daljavo predstavlja kompetentnost pri uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) in njenih orodij ter pripomočkov, nas je v empiričnem delu magistrske naloge zanimalo, ali se zaradi tega dejavnika med učitelji kažejo razlike v izvedbi učnega procesa na daljavo. Ugotovili smo, da se didaktična praksa učiteljev pri obravnavanem vzorcu v večjem deležu ne razlikuje glede na ta dejavnik.
Keywords: poučevanje na daljavo, glasbeno izobraževanje, informacijsko-komunikacijska tehnologija
Published in DKUM: 08.12.2022; Views: 281; Downloads: 35
.pdf Full text (3,40 MB)

9.
Izzivi in posebnosti poučevanja romskih učencev na Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan z vidika pedagoških delavcev : magistrsko delo
Maja Krošelj, 2022, master's thesis

Abstract: Namen magistrskega dela je raziskati, s kakšnimi izzivi in posebnostmi se pedagoški delavci vsakodnevno srečujejo pri poučevanju romskih učencev. V teoretičnem delu magistrskega dela najprej obravnavamo Rome kot etnično skupino, njihovo zgodovino in položaj v Republiki Sloveniji. Zanimajo pa nas tudi različni dejavniki, ki vplivajo na vzgojo in izobraževanje romskih otrok v Republiki Sloveniji. V empiričnem delu magistrskega dela smo uporabili kvalitativno metodo empiričnega raziskovanja. Podatke smo pridobili s pomočjo delno strukturiranih intervjujev, ki smo jih izvedli s 7 pedagoškimi delavci na OŠ Frana Metelka Škocjan, ki neposredno ali posredno vsakodnevno delujejo in sodelujejo z romskimi učenci. Ugotovili smo, da je realizacija vzgojno-izobraževalnega procesa odvisna od kulturnih posebnosti romskih učencev. Kulturna drugačnost v primerjavi s kulturo večinskega prebivalstva vpliva na različna področja v odnosu do vzgojno-izobraževalnega procesa: na otrokov celostni razvoj, izostajanje od pouka, vedenjske vzorce, ki vplivajo na odnos z vrstniki, ter odnos do avtoritete. Posebnosti, ki izvirajo iz naslova različnosti kulture, pa so hkrati tudi izzivi, s katerimi se pedagoški delavci dnevno soočajo. Pri tem si prizadevajo za izboljšanje položaja romskih učencev in prav tako za sprejemanje drugačnosti. Sami pa lastno usposobljenost skozi leta dela z romskimi učenci ter dodatnimi izobraževanji ocenjujejo kot zadostno.
Keywords: romski učenci, poučevanje, posebnosti, izzivi
Published in DKUM: 30.11.2022; Views: 271; Downloads: 42
.pdf Full text (1,34 MB)
This document has many files! More...

10.
Matematika pri šolanju doma : magistrsko delo
Špela Majcen, 2022, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo obravnava tematiko šolanja na domu, pri čemer se osredotoča na poučevanje matematike. V teoretičnem delu smo celovito opredelili pojem šolanja na domu in predstavili zakonodajo šolanja na domu v Sloveniji ter njegove začetke, ki segajo izven slovenskih meja. Problematizirali smo odločitve, ki starše privedejo, da se odločijo za šolanje na domu ter jih primerjali z izobraževanjem v javnih šolah. Prav tako pa je v magistrskem delu predstavljen predmet matematika, zakaj je ta potrebna v izobraževanju ter katere splošne cilje in kompetence učenci pridobijo pri učenju tega predmeta. V zaključku teoretičnega dela smo proučili nekatere dosedanje raziskave, ki obravnavajo poučevanje in učenje matematike tako v šoli kot na domu. V empiričnem delu magistrskega dela je predstavljena raziskava, pri kateri smo s pomočjo narativnega intervjuja kot orodja kvalitativne metodologije pridobili vpogled v poučevanje matematike na domu pri šestih slovenskih starših, katerih otroci se šolajo na domu. Znotraj raziskave smo ugotovili, da starši poučevanje matematike organizirajo na načine, ki odgovarjajo njihovim otrokom, kot je učenje skozi vsakodnevne situacije in skozi igro. Starši vsako matematično uro poskušajo organizirati na zanimiv način, tudi s pomočjo pripomočkov, saj drugačnost učence še dodatno motivira za učenje. Prav tako nas je zanimala vključenost učnega načrta v sam proces poučevanja matematike, kjer se je izkazalo, da se ta med starši razlikuje. Nekateri starši učni načrt uporabljajo redno, medtem ko drugi učni načrt uporabljajo samo, ko se pripravljajo na zaključni izpit, da preverijo, ali so predelali vso snov. V primeru, da starši naletijo na snov, ki učencu ni razumljiva, jo poskušajo razložiti na drugačen način in s pomočjo pripomočkov ter se redko obrnejo po pomoč k drugim osebam. Pri organizaciji pouka in pridobivanju informacij za poučevanju na domu si starši pomagajo s spletom, veliko informacij pa dobijo tudi od drugih staršev, ki svoje otroke šolajo na domu.
Keywords: šolanje na domu, poučevanje matematike, vloga staršev, organizacija šolanja na domu
Published in DKUM: 23.11.2022; Views: 271; Downloads: 35
.pdf Full text (2,23 MB)

Search done in 0.17 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica