| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 34
First pagePrevious page1234Next pageLast page
1.
Postopek posodobitve kmetije s pomočjo nepovratnih sredstev iz javnega razpisa
Tea Baklan, 2020, undergraduate thesis

Abstract: V delu smo se osredotočali na prikaz in izvedbo praktičnega primera posodobitve kmetije skozi nepovratna sredstva iz javnega razpisa za podporo naložbam v kmetijska gospodarstva. Prav tako pa smo želeli ugotoviti, ali je za uspešno kandidaturo potrebna pomoč strokovnjakov. V prvem delu smo na kratko predstavili slovenski Program razvoja podeželja 2014–2020 ter ukrepe, ki se v sklopu le-tega izvajajo. Nato smo opisali postopek pridobitve nepovratnih sredstev. Tega smo izdelali na podlagi naložbe kmetije v izgradnjo dvorišča, krmilnice, silosa in novega hleva za prosto rejo krav molznic z novim molznim strojem ter ostalo opremo. Začeli smo z opisom priprave vloge ter njene obravnave, nadaljevali pa s prošnjami za spremembe in z vlaganjem zahtevkov za izplačilo sredstev. Znotraj vloge smo izdelali poslovni načrt kmetije. Ta zajema opis kmetije in naložbe, analizo trga in dejavnosti, pregled konkurence in trženja ter izdelavo finančne analize vpliva naložbe. Analizo smo izdelali s pomočjo statističnih podatkov. Z rezultati iz bilance stanja in uspeha, ekonomskega toka ter finančnih kazalnikov, kot so neto sedanja vrednost naložbe, interna stopnja donosnosti ter ekonomski učinek javnih sredstev, smo predstavili smiselnost naložbe. Na koncu smo na primeru kmetije opisali obveznosti po zadnjem izplačilu sredstev. Na podlagi izračunanih kazalnikov iz finančne analize smo prišli do ugotovitve, da se naložba kmetije splača. Prav tako pa, da je zanjo najverjetneje potrebna pomoč poslovnih svetovalcev oziroma drugih oseb, ki so kvalificirane za izdelavo vlog in zahtevkov za javne razpise. Vidimo, da njihova pomoč zniža možnost za napake pri izdelavi vloge za pridobivanje nepovratnih sredstev, hkrati pa zviša možnost za končni uspeh kandidature kmetije na razpisu.
Keywords: Program razvoja podeželja 2014–2020, poslovni načrt, finančna analiza, javni razpis, posodobitev kmetije
Published: 21.10.2020; Views: 229; Downloads: 38
.pdf Full text (3,25 MB)
This document has many files! More...

2.
Avtomatska posodobitev aplikacij IoT na mikrokrmilnikih STM32F7
Marko Jelenko, 2019, master's thesis

Abstract: V zaključnem delu smo razvili sistem za avtomatsko posodobitev »Internet of Things« (v nadaljevanju IoT) aplikacij, ki tečejo na mikrokrmilniku stm32f7. Avtomatska posodobitev ni mogoča brez dostopa do svetovnega spleta, zaradi česar smo omenjeno ploščico preko SPI vodila povezali z wifi modulom. Razvili smo knjižnico za komunikacijo in dostop do spletnega strežnika, ki je narejen s pomočjo node js programskega ogrodja. V nadaljevanju je opisana implementacija komunikacije med omenjenima mikrokrmilnikoma, zagonski nalagalnik, ki izvaja posodobitev aplikacije, ter implementacija spletnega strežnika, ki služi za hranjenje posodobitev.
Keywords: posodobitev, mikrokrmilnik, stm32f7, IoT, wifi
Published: 19.04.2019; Views: 544; Downloads: 61
.pdf Full text (1,59 MB)

3.
Razvoj skladiščnega informacijskega sistema
Peter Jenko, 2018, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomsko delo obravnava težave z delom zastarelega blagajniškega programa v podjetju Dežnik, d. o. o. Proces, pri katerem se uporablja program za izdelavo servisnih listkov, na katerem so podatki stranke in izdelkov, se zaradi zastarele programske opreme po nepotrebnem upočasni in zaplete. V sklopu diplomskega dela se najprej analizira posnetke obstoječega stanja procesa servisiranja izdelkov. S kritično analizo se nato skuša izpostaviti pomanjkljivosti programske opreme, ki spremlja ta proces. S tem bomo skušali pokazati, da bi celoten proces potekal hitreje ter z manj zapletov, če bi blagajniški program posodobili ter ga razširili s podatkovno bazo. Diplomsko delo nato podrobno opiše razvoj programske rešitve, vključno s postavitvijo lokalne podatkovne baze ter povezave podatkovne množice s prototipno aplikacijo. Implementacija podatkovne baze bo omogočila uresničitev iskalne funkcije v aplikaciji. Funkcija hitrega iskanja podatkov po bazi je ključnega pomena pri razvoju programske rešitve. Funkcija iskanja in popravljanja podatkov v bazi strank in popravil, ki so vezana na določene stranke, bo odpravila zaplete, ki jih povzročajo servisni listki ter sedanja zastarela programska oprema. Po razvoju aplikacije skušamo pokazati, kako bi taka programska rešitev delovala v praksi.
Keywords: podatkovne baze, posodobitev, Visual Studio, prototipna aplikacija, iskanje po bazi, C#
Published: 17.09.2018; Views: 500; Downloads: 43
.pdf Full text (5,66 MB)

4.
Posodobitev proizvodnje za izdelavo peskalnih strojev
Kristjan Špindler, 2017, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo zajema posodobitev proizvodnje za izdelavo peskalnih strojev, v delu je podrobno predstavljena analiza obstoječe proizvodnje ter prav tako natančno opisana posodobitev proizvodnje. Za namen posodobitve je bilo izdelanih več različic, ki so bile popotnica do končne verzije, ki bo uporabljena za arhitekturna dela. Večina dela je bila opravljena s programoma GoSoft in AutoCAD. Analitični izračuni in primerjave rezultatov so bili izdelani v programu MS Excel. Program AutoCAD omogoča izris posodobitve v 3D-okolju, kar je uporabno za predstavitev, saj gre za projekt, ki ga podpirata Republika Slovenija in Evropska unija.
Keywords: Posodobitev, proizvodnja, tok materiala, razmestitev, layout, peskalni stroji
Published: 25.10.2017; Views: 574; Downloads: 79
.pdf Full text (3,26 MB)

5.
Posodobitev krmilja lesnoobdelovalnega stroja rotoles 1300 PD s programirljivim logičnim krmilnikom S7-1500
David Kotnik, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Predmet diplomskega dela je posodobitev krmilja lesnoobdelovalnega stroja – namesto relejne tehnike načrtovati krmilje s programirljivim logičnim krmilnikom S7-1500. Pri načrtovanju je potrebno ugoditi zahtevam kupca, ravnati skladno s standardi SIST EN ISO 60204-1, SIST EN 12100:2011, SIST EN 13849-1 in urediti elektro dokumentacijo po merilih Direktive o strojih 2006/42/ES. Hkrati je tudi potrebno oceniti, da je krmilje v primernem cenovnem območju. Izbrane so varnostne komponente Telemecanique XCS-E8312 in XPS VNE, Siemens Profisafe ter varnostni moduli frekvenčnih pretvornikov Lenze. Rezultat dela je realizirano krmilje in izdelana ocena tveganja.
Keywords: lesnoobdelovalni stroj, krmilje, posodobitev, standardi, ocena tveganja
Published: 05.09.2017; Views: 692; Downloads: 72
.pdf Full text (7,74 MB)

6.
Naravoslovna učna pot Šturmovci - predlog za posodobitev zasnovano na aktivnostih obiskovalcev
Janja Šuman, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Krajinski park Šturmovci leži v bližini Ptuja ob strugi reke Drave in ob umetnem Ptujskem jezeru. Je del območja, zavarovanega z Naturo 2000, in je vpisan na seznam evropskih ornitološko pomembnih območij. V krajinskem parku so številne ogrožene rastlinske in živalske vrste, ki so uvrščene na seznam ranljivih in redkih vrst. Zaradi svoje pestrosti in raznolikosti je park privlačen tako za raziskovalce vseh področij (botaniki, zoologi, ornitologi …) kot tudi za učence, študente in ostale obiskovalce. Na območju krajinskega parka so učitelji in učenci Osnovne šole Videm leta 1995 zasnovali naravoslovno učno pot. Hkrati so izdelali ter izdali zloženko, v kateri je opisanih 9 opazovalnih postaj. Ob obisku Krajinskega parka Šturmovci smo ugotovili, da se je območje tekom dveh desetletij zelo spremenilo. Nekatere opazovalne postaje smo težko določili ali pa sploh ne. Manjkale so pojasnjevalne table, kar je ključnega pomena za vsakega obiskovalca. Zato smo se odločili za posodobitev naravoslovne učne poti. Določili smo nove opazovalne postaje, dodali pojasnjevalne table in izdelali novo informativno brošuro. Naravoslovno učno pot smo skušali spremeniti iz pasivne oblike v aktivno in jo tako narediti privlačnejšo za vse obiskovalce krajinskega parka.
Keywords: Krajinski park Šturmovci, naravoslovna učna pot, posodobitev, terensko delo, pouk v naravi, brošura.
Published: 26.09.2016; Views: 1167; Downloads: 189
.pdf Full text (6,52 MB)

7.
Posodobitev voznega parka v podjetju Avtoprevozništvo Ravnikar Danijel s.p.
Matej Ravnikar, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu smo se osredotočili na posodobitev voznega parka v podjetju Avtoprevozništvo Ravnikar Danijel s.p. V uvodu smo predstavili cilje in namen diplomskega dela, zastavili smo teze, predpostavke in omejitve dela ter predstavili problem in metode dela ter opisali okolje. V teoretičnem poglavju smo predstavili pojem zelena logistika, opredelili in razdelili vrste prometa. Predstavili smo politiko Evropske unije zoper onesnaževanje, opredelili smo pojem onesnaževanje ter toplogredne pline in delce, ki nastanejo v prometu. V naslednjem poglavju smo naredili posnetek obstoječega stanja v podjetju. Opisali smo trenutni vozni park podjetja ter naredili analizi povprečne porabe goriva in plačila cestnin. Prav tako smo naredili analizo stanja emisij voznega parka ter izdelali SWOT in kritično analizo. V tretjem poglavju smo podali predlog posodobitve voznega parka. Opravili smo izračune in analize v primerjavi s trenutnim voznim parkom in predstavili rezultate.
Keywords: cestni promet, onesnaževanje, vozni park, emisije, posodobitev
Published: 05.05.2016; Views: 1331; Downloads: 176
.pdf Full text (1,40 MB)

8.
Posodobitev nadzornega in krmilnega sistema hidravličnega agregata
Klemen Pušnik, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga obravnava nadgradnjo industrijskega hidravličnega agregata, ki predstavlja osrednji pogonski del vsakega hidravličnega sistema. Dandanes sodobni hidravlični agregat zdaleč ni več zgolj skupek rezervoarja, črpalke in pogonskega elektromotorja ter armature in osnovnih gradnikov za zagotavljanje čistoče medija in osnovno varnost, temveč je opremljen s številnimi senzorji, ki zagotavljajo ne samo varno delovanje agregata temveč pripomorejo tudi k zmanjšanju obratovalnih stroškov in stroškov vzdrževanja ter podaljšajo življenjsko dobo celotnega hidravličnega sistema. Samo senzorji npr. za tlak, temperaturo in nivo medija, zamašenost filtra, ... žal niso dovolj za zanesljivo delovanje hidravličnega sistema. Razpoložljive signale s senzorjev je potrebno smiselno uporabiti v okviru primernega krmilno-nadzornega sistema agregata, ter izmerjene parametre oz. vrednosti prikazovati na primernem vmesniku za vizualizacijo (HMI). Kot nadgradnja sistema pa je zaželeno ne samo beleženje signalov in dostop do njihove zgodovine – sprememb merjenih veličin v določenem časovnem obdobju, ter do vseh teh informacij dostopati preko interneta, bodisi preko ožičene ali brezžične povezave. Le na ta način, z interakcijo primernega nabora sodobnih senzorjev in zasnovanega nadzorno-krmilnega sistema, lahko zagotavljamo zanesljiv in celovit nadzor hidravličnega agregata in sistema. Implementacijo tovrstnega sistema obravnava pričujoča diplomska naloga.
Keywords: Hidravlični agregat, krmilno-nadzorni sistem, posodobitev
Published: 27.10.2015; Views: 1086; Downloads: 148
.pdf Full text (3,10 MB)

9.
10.
POKRITOST IN POSODOBITEV PLEZALNIH VODNIKOV ZA OBMOČJE SLOVENIJE
Laura Rauš, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Plezalni vodniki so nepogrešljivi pri načrtovanju določenega vzpona ali ture. Njihova vsebina nam sporoča osnovne informacije za načrtovanje, organizacijo in izvedbo alpinistične dejavnosti oziroma plezanja. To je kraj, dostop, sestop, čas plezanja, slika, fotografija in skica smeri, težavnost smeri,… V teoretičnem delu diplomske naloge so strnjena teoretična izhodišča, najdena v literaturi. Podrobneje je predstavljena alpinistična dejavnost, še posebej plezanje, od začetka skozi zgodovino do danes na območju države Slovenije. Pri plezalnih vodnikih smo se osredotočili na njihovo nastajanje, vsebino in zasnovo. Sestavljen je bil seznam vseh vodnikov izdanih do danes na območju Slovenije. Ugotovljene in predstavljene so vse posodobitve, popravljene in nove izdaje plezalnih vodnikov ter potrebe po nastajanju novih. V empiričnem delu diplomske naloge je bila izvedena anketa za potrebe raziskovanja razširjenosti uporabe plezalnih vodnikov glede na plezalna območja in za ugotovitve, kje so ta področja s plezalnimi vodniki pomanjkljivo opisana. Ugotovljene so bile potrebe po izdajah novih vodnikov ali posodobitvah že obstoječih. Posodobitev plezalnih vodnikov je ključnega pomena za varno plezanje. Zaradi vse bolj množičnega obiska v plezališčih in nastajanja novih smeri potreba po novih vodnikih nedvomno obstaja.
Keywords: plezanje, alpinizem, plezalni vodnik, plezalni vodniček, posodobitev plezalnih vodnikov
Published: 04.01.2013; Views: 1014; Downloads: 205
.pdf Full text (2,62 MB)

Search done in 0.29 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica