| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 98
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Vpliv pandemije sars-cov-2 na spremembo poslovnega okolja podjetij
Špela Zemljič, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Konec leta 2019 se je v Wuhanu, mestu na Kitajskem, razširil nov koronavirus imenovan SARS-CoV-2, zaradi katerega je bila po svetu razglašena pandemija. Pandemija je za seboj pustila številne posledice, tako na posameznikih, med katerimi se je pojavil strah in smrtne žrtve, kot tudi na podjetjih v Sloveniji in po svetu. Zadan je bil velik udarec določenim dejavnostim, kot so turizem, gostinstvo, ne prehrambna trgovina, avtomobilska industrija in podobno. Pandemija koronavirusa pa za seboj ni prinesla le negativnih posledic, temveč je v nekaterih podjetjih pozitivno vplivala na poslovanje. Podjetja, ki so v času pandemije doživela pozitivne posledice, sodijo v dejavnosti prehrambne trgovine, zraven le teh pa se je porast prihodkov pokazal tudi v trgovinah s spletno prodajo, podjetjih za raznos paketov, v podjetjih, usmerjenih v farmacijo, ter drugih. Nekatera podjetja so v času pandemije na trgu zaznala priložnost za preusmeritev dejavnosti. Mnoga izmed njih so pričela s šivanjem mask. Vsekakor lahko poročamo o velikih spremembah v poslovnem okolju podjetij. Poslovno okolje je prostor, ki vključuje notranje in zunanje dejavnike. V delu diplomskega projekta smo se osredotočali predvsem na zunanje okolje, ki se je zaradi pandemije hitro spreminjalo in managerjem podjetij prekrižalo številne načrte v poslovanju. Iz vlad so prihajali novi zakoni in priporočila, ki so prizadeli podjetja in povzročili preudarnejše razmišljanje ljudi. Zaradi tega je prišlo do manjše potrošnje pri ne nujnih rečeh. Za lažje razumevanje vpliva poslovnega okolja na podjetja smo se v samem delu osredotočili na podjetja v dejavnostih turizma, gostinstva in prehrambne trgovine, kjer smo ob preučevanju dejavnikov PEST analize zaznali številne spremembe na področju političnih, ekonomskih, socio-kulturnih in tehnoloških dejavnikov. Večina teh dejavnikov je na podjetje vplivala negativno in mnogim podjetjem, predvsem podjetjem v ogroženih dejavnostih kot sta turizem in gostinstvo, prekrižala načrte za nadaljnje poslovanje.
Keywords: pandemija, koronavirus SARS-CoV-2, poslovno okolje podjetja, PEST analiza, dejavnost turizma, gostinstva in prehrambne trgovine.
Published: 10.11.2020; Views: 667; Downloads: 311
.pdf Full text (1,52 MB)

2.
Poslovno okolje podjetja v času pandemije
Lejla Gorić, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu smo preučili poslovno okolje podjetja, njegovo pomembnost in lastnosti ter okoljski pregled. Prav tako smo opredelili zunanje okolje in ga razdelili na širše ter ožje okolje. Pomembnosti poslovnega okolja smo predstavili kot pomoč, torej kako poslovno okolje podjetjem pomaga, kar smo opredelili kot prednosti poslovnega okolja, medtem ko smo pri lastnostih izpostavili slabosti, in sicer negotovost, kompleksnost in dinamičnost. Pri okoljskem pregledu smo ugotavljali, kaj to sploh je. Ugotavljali smo, zakaj se uporablja in kateri so glavni cilji. Pri širšem okolju smo opredelili sile, in sicer demografske, gospodarske, sociokulturne, tehnološke, ekološke in politične. Nadaljevali smo z ožjim okoljem, kjer smo predstavili njegove dejavnike, in sicer kupce, zaposlene, dobavitelje, delničarje in medije. Naslednje poglavje je namenjeno le PEST analizi, kjer smo jo opredelili, predstavili njeno uporabo ter uporabo omenjene analize pri obvladovanju tveganj ter opredelili strateško upravljanje, njegove prednosti in slabosti ter dejavnike. V nadaljevanju smo predstavili pandemijo, podali primera črne smrti in španske gripe ter opredelili novi COVID-19. Tukaj smo predstavili tudi podjetja v času pandemije, ukrepe, ki so jih podjetja sprejela, in delo od doma, kjer smo predstavili, ali je delo od doma prednost ali slabost ter ali predstavlja oviro ali priložnost. Predstavili smo tudi podjetja v času pandemije v Sloveniji, kjer smo naprej podali nekaj informacij pred pandemijo in nadaljevali v čas pandemije. Teoretični del smo zaključili z ugotovitvami teoretičnega dela. Drugi del diplomskega projekta je praktični del, kjer smo preučevali turizem pred pandemijo in turizem v času pandemije; nadaljevali smo s predstavitvijo turizma pred pandemijo v Sloveniji, kajti glavni in bistveni del naše naloge je bil preučiti dejavnike PEST analize v turistični panogi v Sloveniji. Pri vsakem dejavniku smo se odločili izpostaviti en pozitiven in en negativen vpliv dejavnika na slovenski turizem. Dejavniki, ki smo jih preučili, so bili politični, kjer smo izpostavili dodelitev turističnih bonov in zaprte meje s strani vlade, ekonomski, kjer smo izpostavili brezposelnost v turistični panogi in povpraševanje po zdraviliščih zaradi turističnih bonov, sociokulturni, kjer smo izpostavili strah pred okužbo s COVID-19 in odpovedi rezervacij tujih turistov, ter tehnološki, kjer smo izpostavili umetno inteligenco in robotiko ter aplikacijo za sledenje osebam, okuženim s COVID-19. Vsak dejavnik smo opredelili kot pozitiven oziroma negativen vpliv na turizem. Preučili smo tudi odziv turizma na vplive dejavnikov. Na koncu smo zapisali naše ugotovitve glede na praktični del.
Keywords: poslovno okolje podjetja, PEST analiza, pandemija, COVID-19, podjetja, turizem.
Published: 28.10.2020; Views: 503; Downloads: 215
.pdf Full text (1,26 MB)

3.
Analiza poslovnega okolja podjetja v mesno - predelovalni industriji
Maja Trlep, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Globalizacija v svetu povzroča neprestane spremembe, ki vplivajo na življenje ljudi in tudi na poslovanje podjetij. Podjetja se jim iz dneva v dan poskušajo prilagajati, saj lahko le tako nemoteno poslujejo, so konkurenčna in izkoriščajo svoje prednosti. Če želijo poslovati uspešno, morajo dobro spremljati svoje zunanje in notranje okolje, navade in pričakovanja odjemalcev ter na koncu izbrati najboljšo strategijo na tržišču, kjer je konkurenca zelo velika. Prijazno okolje, podjetniška kultura, inovacije in ustvarjalnost zaposlenih, spreminjanje in prilagajanje organizacije so tisti dejavniki, ki dajejo podjetjem konkurenčno prednost pred podjetji, ki ne ravnajo uspešno. Podjetniško nepravilno ravnanje pa pomeni nespopadanje s tveganji in spremembami, pa tudi to, da se ne nadgrajuje nosilcev podjetja. Analiza okolja podjetja je eno izmed glavnih orodij za ocenjevanje zunanjih in notranjih dejavnikov podjetja. Poslovno okolje podjetja je sestavni del strateškega načrtovanja in prav slednje je ena od sestavin upravljanja, ki vključuje tudi postavitev ciljev. V diplomskem seminarju smo se odločili za podrobno analizo poslovnega okolja podjetja Perutnina Ptuj d. d., ki se s svojo dejavnostjo uvršča v mesnopredelovalno industrijo. Namen analize je preučiti vse slabosti in prednosti, ki so vplivale na uspešnost podjetja v preteklih letih.
Keywords: analiza okolja podjetja, poslovno okolje, Perutnina Ptuj
Published: 13.07.2018; Views: 480; Downloads: 76
.pdf Full text (1,05 MB)

4.
PEST-analiza v poslovnem okolju malih ter srednje velikih podjetij
Nina Zlatečan, 2018, undergraduate thesis

Abstract: V ospredju dela diplomskega projekta so mala in srednje velika podjetja ter PEST-analiza, s pomočjo katere proučujemo zunanje okoljske dejavnike, ki neposredno vplivajo na poslovanje podjetij. Diplomski projekt je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu obravnavamo učinke PEST-analize v poslovnem okolju malih in srednje velikih podjetij. Najprej opredelimo značilnosti malih ter srednje velikih podjetij (v nadaljevanju MSP) in sektorje, v katerih se pojavljajo, nato navedemo njihovo specifiko. Gre za gospodarski učinek teh podjetji, razvoj, značilnosti financiranja MSP in vpliv sodobnega okolja nanje. Za tem sledijo PEST-analiza, akronim političnih, ekonomskih, sociokulturnih ter tehnoloških sprememb, ki vplivajo na poslovanje družbe. Opredelimo ter opišemo zgodovinski razvoj analize, navedemo postopke in tehnike izvajanja analize ter razjasnimo vse PEST-variacije. Pojasnimo pomen in uporabo analize za mala in srednje velika podjetja ter opredelimo poslovno okolje in navedemo priložnosti za rast MSP. Empirični del vsebuje predstavitev podjetja Hyundai Zoran Zlatečan s. p. ter izvedeno PEST-analizo. Ker se skozi diplomski projekt osredotočamo na mala in srednje velika podjetja, PEST-analizo izvedemo na primeru majhnega podjetja. S tem poslovnim orodjem opredelimo zunanje okoljske dejavnike tega podjetja – politične, ekonomske, sociokulturne ter tehnološke – ki za dotično podjetje prestavljajo nevarnost oziroma priložnost. Opredelimo tudi njihov status glede na okoljske razmere – ali gre za naraščajoč, padajoč ali nespremenjen trend.
Keywords: poslovno okolje, PEST-analiza, mala in srednje velika podjetja, majhno podjetje Hyundai Zoran Zlatečan s.p.
Published: 16.05.2018; Views: 852; Downloads: 181
.pdf Full text (614,10 KB)

5.
PLANIRANJE RAZVOJA PODJETJA
Sabina Žugman Šavc, 2015, master's thesis

Abstract: Spremembe so postale že skoraj vsakodnevna stalnica v poslovnem svetu. Nenehno spreminjajoči zunanji in notranji dejavniki poslovnega okolja, silijo podjetja, da se s temi spremembami neprestano spopadajo in se jim prilagajajo. Da bi se podjetje v takšnih razmerah uspešno razvijalo, mora biti vodstvo podjetja sposobno spremembe pravočasno zaznati in tudi ukrepati. Ugotoviti morajo ali dane spremembe podjetju predstavljajo priložnosti ali pa mogoče nevarnosti in na podlagi tega iskati najboljše razvojne možnosti. Cilje vsakega podjetja, kot so obstoj in razvoj, doseganje poslovne uspešnosti, ohranjanje konkurenčnega položaja in zadovoljstvo vseh udeležencev podjetja, pa lahko podjetje doseže in uresniči le s pravilno usmerjenim in planiranim razvojem. V magistrskem delu smo proučevali planiranje razvoja podjetja Plastika Skaza d.o.o., ki se ukvarja z brizganjem plastike in predelavo plastičnih mas. Najprej smo podali teoretična izhodišča, mnenja in spoznanja različnih avtorjev, ki smo jih nato uporabili pri samem planiranju proučevanega podjetja. V empiričnem delu smo se osredotočili na planiranje njegovega razvoja na ravni politike podjetja in strateškega managementa. S pomočjo proučevanj vrednot vseh pomembnih udeležencev podjetja, proučevanj samega podjetja in njegovega okolja, opredelitvijo njegovih prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti, smo za omenjeno podjetje predlagali temu primerno vizijo in politiko. Po predlagani viziji ter politiki, je sledila še opredelitev razvojnih strategij. Na podlagi proučevanj programsko-tržnih področij, iskanjem strateških možnosti ter vrednotenjem razvojne uspešnosti podjetja, smo za podjetje predlagali in izbrali optimalne strategije. Empirični del smo zaključili z izdelavo uresničitvenega programa planiranega razvoja proučevanega podjetja za naslednja štiri leta poslovanja. Pri izdelavi programa smo upoštevali strateške potenciale, ki jih podjetje že ima ali pa jih potrebuje za realizacijo predlaganih razvojnih strategij in planiranega razvoja.
Keywords: Vizija podjetja, politika podjetja, strategije podjetja, zunanje in notranje poslovno okolje, planiranje razvoja, uresničitveni program.
Published: 30.10.2015; Views: 1372; Downloads: 445
.pdf Full text (1,28 MB)

6.
RAZVOJ PODJETJA IN URESNIČEVANJE IZBRANIH STRATEGIJ
Kristjan Pesek, 2015, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga temelji na spoznanjih domačih in tujih avtorjev, ki so se ukvarjali s področji strateškega managementa, razvoja podjetja in uresničevanja strategij. Podjetja se za svoj obstoj in uspeh morajo razvijati. Vse hitrejše spremembe v okolju, zapletenost procesov, pritiski konkurence in problemi obvladovanja podjetja, predstavljajo izzive za podjetja. Da bi se tem izzivom zoperstavili morajo poiskati razvojne priložnosti in opredeliti strategije s katerimi bodo definirali smer razvoja. Tako smo se v prvem delu magistrske naloge osredotočili na teoretično pojasnjevanje vloge in pomena strateškega managementa pri iskanju strateških možnosti in razvoja podjetja, ter opredelili pomen in vrsto strategij. Izhodišče za pojasnjevanje nam je služil MER model integralnega managementa. V nadaljevanju smo predstavili metode za analizo podjetja, analizo okolja in celovito presojo podjetja. Prav tako smo opozorili na pomen uresničevanja strategij in pomen projektov, ki služijo kot pomoč pri uresničitvi. Vloga uspešnega uresničevanja strategij je ključna za razvoj podjetja. Drugi del magistrske naloge je bil aplikativen. Osredotočili smo se na proučevanje in analizo podjetja Štefan Pesek s.p., Popravilo viličarjev. Predstavili smo zgodovino podjetja, analizo poslovanja, določili trenutno razvojno stanje in presodili dinamičnost. Analizirali smo okolje v katerem podjetje deluje in skušali najti razvojne potenciale, ki bi jih podjetje lahko izkoristilo. S tem namenom smo s pomočjo metod sinteze notranjih dejavnikov (IFAS tabela) in analize resursov in/ali zmožnosti podjetja, analizirali podjetje. S pomočjo metod STEEP analize in sinteze zunanjih dejavnikov (EFAS tabela) smo analizirali okolje podjetja. Skupne ugotovitve pa podali s pomočjo SWOT analize in metode za celovito presojo podjetja in okolja (SFAS tabela). Podali smo predloge vizije in politike podjetja, ter predlog razvojnih strategij, kjer smo si pomagali s pomočjo TOWS matrike. Izdelali smo program uresničitve planiranega razvoja za obdobje 2016-2019 in naredili prve identifikacije projektov, za katere menimo so ključni, da bi podjetje uresničilo predlagane strategije.
Keywords: razvoj podjetja, strateški management, strategije, uresničevanje strategij, politika podjetja, podjetje in poslovno okolje
Published: 29.10.2015; Views: 1330; Downloads: 210
.pdf Full text (5,32 MB)

7.
Izzivi in predlog multidimenzionalnega modela proučevanja rasti malih in srednje velikih podjetij
Karin Širec, 2011, review article

Abstract: Rast podjetij je ključnega pomena za razvoj gospodarstva, ustvarjanje delovnih mest in dviganje ravni družbenega blagostanja. Rast MSP, ki je v središču obravnavanega prispevka, je zapleten proces, multidimenzionalen po obsegu in po značilnostih. Zajema skladnost lastnikovih (podjetnikovih) ambicij, namenov in sposobnosti, notranjih organizacijskih dejavnikov podjetja - regionalno specifičnost proizvodnih virov in infrastrukturo ter zunanjih odnosov in konfiguracijo mrež. Vsi navedeni dejavniki nedvomno vplivajo na usmeritev malega podjetja k rasti, zato smo se v prispevku posvetili vzpostavitvi ustreznega in zanesljivega modela (okvira) in instrumentarija za multidimenzionalno razumevanje povezav med tremi obravnavanimi elementi (podjetnik, podjetje, okolje) podjetniškega procesa in rastjo podjetja.
Keywords: podjetništvo, mala podjetja, srednja podjetja, poslovno okolje, rast podjetja, razvoj, modeli
Published: 10.07.2015; Views: 1087; Downloads: 43
URL Link to full text

8.
9.
10.
VPLIV KRIZE NA INTERESNE SKUPINE PODJETJA
Luka Kolar, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Živimo v času velike svetovne gospodarske krize, ki nas je zajela leta 2008. Najprej se je pojavila kot finančna kriza, pozneje kot gospodarska, ki je povzročila zastoj, ter prerasla v družbeno-politično krizo. Gospodarska kriza je začela vplivati na poslovno okolje podjetja in tako spreminjala segmente notranjega okolja, mikrookolja in makrookolja. V diplomskem seminarju se bomo osredotočili na ekonomsko okolje in proučili njegov vpliv na okolje delovanja podjetja oz. na interesne skupine. Predstavili bomo, kako so se posamezne interesne skupine soočile s krizo in kako reagirajo v kriznih situacijah. Predmet proučevanja v diplomskem seminarju bo podjetje Unior d. d. V teoretičnem delu bomo opredelili poslovno okolje podjetja, ekonomsko okolje in interesne skupine. Na podlagi teoretičnih izhodišč bomo teorijo povezali z empiričnim delom in se poglobili, v načinu spreminjanja interesnih skupin podjetja Unior d. d. Namen diplomskega seminarja je proučiti poslovno okolje podjetja oz. proučiti vpliv ekonomskega okolja na delovanje njegovih interesnih skupin. Pokazati želimo, da so se interesne skupine v času finančne krize spreminjale in se še spreminjajo. Cilji diplomskega seminarja se bodo nanašali na spremembe interesnih skupin v času gospodarske krize. Z raziskavo bomo ugotovili, kateri udeleženci so se najbolj in kateri najmanj spreminjali. Za podjetje Unior d. d. smo se odločili, ker deluje v bližini našega kraja in nudi možnost praktičnega usposabljanja. Ker smo v podjetju navezali stike in obdržali dobre, korektne odnose, smo mnenja, da se bomo v primeru nastalih težav pri pisanju diplomskega seminarja lahko obrnili nanje in jih prosili za pomoč in ostale podatke.
Keywords: gospodarska kriza, poslovno okolje podjetja, Unior d. d., interesne skupine.
Published: 21.10.2014; Views: 1142; Downloads: 181
.pdf Full text (1,42 MB)

Search done in 0.32 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica