| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 254
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Poslovni bonton in pravila oblačenja v poslovnem svetu
Maruša Rebernik, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Upoštevanje poslovnega bontona je pomembno za uspešnost v karieri. Živimo v zelo površinskem svetu, zato sta močno pomembna zunanji videz in urejenost. Namen diplomskega dela je bil raziskati povezanost med zunanjim videzom nadrejenega in splošnim vzdušjem oddelka, ki ga vodi, in povezanost med njegovim zunanjim videzom in ostalimi elementi urejenosti. Namen je bil ugotoviti tudi povezanost med upoštevanjem poslovnega bontona nadrejenega, ugledom ter splošnim vzdušjem znotraj oddelka, ki ga vodi. Raziskovalni del diplomskega dela je bil izveden s pomočjo anketnega vprašalnika. Rezultati ankete so bili analizirani in interpretirani ter oblikovani v ugotovitve. Raziskava je pokazala, da upoštevanje poslovnega bontona močno vpliva na ugled nadrejenega in na splošno vzdušje znotraj oddelka, ki ga vodi. Ugotovili smo tudi, da obstaja povezanost med zunanjim videzom in ostalimi elementi urejenosti. Diplomsko delo nam je dalo vpogled v pomembnost upoštevanja poslovnega bontona in kodeksov poslovnega oblačenja pri nadrejenih, ki delujejo v različnih podjetjih. V teoretičnem delu so bili proučevani elementi poslovnega bontona in pravila poslovnega oblačenja.
Keywords: Poslovni bonton, poslovno oblačenje, ugled nadrejenega, poslovno komuniciranje.
Published: 24.09.2021; Views: 52; Downloads: 2
.pdf Full text (1,81 MB)

2.
Vpliv identitete organizacije na prodajo poslovnih daril
Petra Mohar, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Vsaka organizacija se pozicionira na trgu skozi tržno komunikacijo. Pri tem uporabljajo tudi vidne simbole, s katerimi želijo izraziti svojo identiteto. Del te identitete organizacije izkazujejo tudi s pomočjo promocijskih in poslovnih daril. Namen diplomskega dela je bil raziskati, kakšen vpliv ima identiteta organizacije na prodajo, za kakšen tip daril se kupci največ odločajo in ali so odločitve povezane s cenami ali z njihovo identiteto. Diplomsko delo je podalo vpogled v poslovno strategijo organizacije, ki se ukvarja s prodajo daril, kako lahko pomagajo kupcem izraziti identiteto. V teoretičnem delu so bili proučevani identiteta organizacije, njene dimenzije in dejavniki, ki vplivajo nanjo. Vidik poslovnega komuniciranja se je proučeval skozi poslovni komunikacijski proces s poudarkom na eksternem komuniciranju in vplivu oziroma moči komunikacije skozi poslovna darila. Raziskovalni del diplomskega dela je bil izveden v organizaciji, ki trži izdelke, namenjene poslovnemu obdarovanju. Analizirani so bili članki, ki se nanašajo na obdarovanje, predvsem protokolarno, in na prodajo obravnavane organizacije. Raziskava je pokazala, da v organizaciji prodajo največ izdelkov z logotipom. Majhen delež prodaje je z izdelki brez logotipa in z izdelki za individualno obdarovanje. Pri obdarovanju je treba pogledati na darilo širše, z več vidikov, kot so izvor darila, njegova vsebina, vrednost in kdo je prejemnik.
Keywords: organizacijska identiteta, poslovno komuniciranje, komunikacijski kanali.
Published: 14.12.2020; Views: 219; Downloads: 58
.pdf Full text (530,35 KB)

3.
Izzivi mednarodnega poslovnega komuniciranja
Eva Božič, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Področje raziskovanja v diplomskem projektu so izzivi mednarodnega poslovnega komuniciranja. V teoretičnem delu diplomskega projekta smo opredelili pojma komuniciranja in poslovnega komuniciranja, tok procesa komunikacije, vpliv kulture podjetja na dinamiko in način komuniciranja ter vpliv kulturnih razlik na komuniciranje, v empiričnem delu pa smo na osnovi zbranih primarnih podatkov analizirali izzive, s katerimi se v mednarodnem poslovnem komuniciranju srečuje izbrano podjetje. Namen tega diplomskega projekta je sintetizirati bistvene vidike v poslovni komunikaciji, s poudarkom na mednarodni poslovni komunikaciji ter prepoznati morebitne izzive podjetij na tem področju. Med ključne cilje diplomskega projekta spadata proučitev procesov komuniciranja v izbranem velikem večnacionalnem podjetju in oblikovanje možnih predlogov za izboljšanje interne komunikacije v velikih večnacionalnih podjetjih.
Keywords: komuniciranje, poslovno komuniciranje, kultura podjetja, kulturne razlike, mednarodno poslovno komuniciranje.
Published: 14.10.2020; Views: 209; Downloads: 48
.pdf Full text (977,46 KB)

4.
Interno poslovno komuniciranje v izbranem podjetju
Danijela Kočnik, 2020, master's thesis

Abstract: V izbranem podjetju interno komuniciranje deluje kot temeljno orodje za doseganje ciljev podjetja. Komuniciranje z zaposlenimi poteka v skladu s hierarhijo izbranega podjetja. Temelji namen pričujoče magistrske naloge je bil preučiti pomen in vlogo internega poslovnega komuniciranja v izbranem podjetju na tehnološkem področju ter na osnovi rezultatov raziskave podati predloge za izboljšanje internega komuniciranja v tem podjetju. Anketirani zaposleni v izbranem podjetju so najbolj zadovoljni s stalnostjo svoje zaposlitve. Raziskava je pokazala, da anketirani zaposleni v izbranem podjetju s sodelavci in z nadrejenim najpogosteje komunicirajo osebno, starost in izobrazba zaposlenih pa nimata statistično pomembnega vpliva na uporabo komunikacijskega kanala, ki ga uporablja vodstvo podjetja. Anketirani zaposleni v izbranem podjetju bolje ocenjujejo komuniciranje z vodstvom podjetja kot z ostalimi zaposlenimi v podjetju, med zadovoljstvom z internim poslovnim komuniciranjem z vodstvom izbranega podjetja in zadovoljstvom zaposlenih z njihovim delom obstaja statistično pomembna pozitivna povezanost. Na podlagi rezultatov raziskave smo predstavili svoje predloge izboljšav na področju internega poslovnega komuniciranja ter podali priporočila za nadaljnje raziskovanje. Pri tem imamo v mislih predvsem nove raziskave na tem področju, ki bi se periodično izvajale, s tem pa bi ugotavljali, ali se je interno poslovno komuniciranje v izbranem podjetju pozitivno ali negativno spremenilo ali pa je ostalo nespremenjeno.
Keywords: Interno poslovno komuniciranje, komuniciranje z nadrejenim, zadovoljstvo zaposlenih, podjetje, raziskava.
Published: 25.08.2020; Views: 231; Downloads: 45
.pdf Full text (3,52 MB)

5.
Poslovni bonton v nemški kulturi
Monika Ritonja, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Poslovni bonton je prisoten v vsakdanjem življenju poslovnega človeka ter tudi navadnih delavcev, ki ga srečujejo. Pri poslovnem bontonu moramo biti pozorni na njegovo kulturo. Vsaka dežela ima svojo kulturo, svojo obnašanje in tudi svoj bonton. Preden se hočemo iti posla z tujimi partnerji, se moramo o njegovi deželi, gospodarstvu, ter ostalem podučiti. Da se pa tega lahko naučimo, pa nam pomagajo številni domači in tuji avtorji, ki poudarjajo, kako kultura vpliva na mednarodno poslovanje. Poslovni bonton pa vključuje poslovno komuniciranje. Brez komuniciranja, bi ljudje težko preživeli v vsakdanjem življenju. Saj ne mine dan, ko nismo v družbi drugih ljudi. Zato je potrebno vedeti kako se ob stiku in srečanju ljudi obnašamo. V ospredje bomo postavili Nemčijo, eno od vodilnih industrijskih držav. Nemčija spada med najbolj razvita gospodarstva na svetu. Je na četrtem mestu za državami ZDA, Kitajsko in Japonsko. V Nemčiji so zelo razvite avtomobilska industrija, farmacevtska industrija ter komunikacijska tehnologija. V diplomskem projektu smo se osredotočili na podrobno predstavitev poslovnega bontona v nemški kulturi ter njene značilnosti ter nemški poslovni bonton pri besednem in nebesednem komuniciranju.
Keywords: kultura, mednarodno poslovanje, poslovno komuniciranje, poslovni bonton, Nemčija
Published: 11.12.2018; Views: 1025; Downloads: 178
.pdf Full text (1,25 MB)

6.
Vpliv neverbalne komunikacije na uspešnost managerjev
Patricija Planinšič, 2018, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem projektu smo opredelili in napisali pomen komuniciranja, ter poslovnega komuniciranja. Spoznali smo definicijo različnih vrst/načinov komunikacij, torej verbalni način in neverbalni način komuniciranja. Podrobneje smo se spustili v neverbalno komunikacijo, pri kateri smo opisali sam pomen in vrste/načine neverbalne komunikacije. V projektu smo predstavili s pomočjo različnih avtorjev, kako neverbalna komunikacija vpliva na uspešnost managerja. Raziskali smo kako poslovna obleka in pravilna uporaba parajezika vplivata na uspešnost managerja. V projektu pridemo do rezultatov, da neverbalna komunikacija vpliva na uspešnost vodenja managerja. Na uspešnost managerja vplivata tako poslovna obleka, kot parajezik. Namen diplomskega projekta je, raziskati področje neverbalne komunikacije in njen vpliv na vodenje managerja.
Keywords: komuniciranje, poslovno komuniciranje, neverbalno in verbalno komuniciranje, uspešnost managerja
Published: 14.11.2018; Views: 599; Downloads: 95
.pdf Full text (946,65 KB)

7.
Poslovno komuniciranje mladih
Klemen Klun, 2018, bachelor thesis/paper

Abstract: Dandanes imajo mladi težave pri iskanju prve zaposlitve. Ker nimajo izkušenj na določenih področjih dela, nimajo znanja o uporabi verbalne oz. neverbalne komunikacije, o pravilnem slogu oblačenja, zato so nekonkurenčni ostalim kandidatom, ki se potegujejo za isto delovno mesto. Prednosti, ki jim omogočajo večjo konkurenčno moč za želeno zaposlitev, so skrite v poznavanju poslovnega komuniciranja. Pri stiku z ljudmi ima zunanji videz pomembno vlogo, poleg tega je najbolj opazna dimenzija komunikacije. S pomočjo upoštevanja osnovnih definicij poslovnega komuniciranja lahko mladi naredijo dober vtis na delodajalca. Poleg omenjene dimenzije komunikacije posameznika predpostavljamo, da na njegovo uspešnost in učinkovitost vplivajo tudi komunikacijske veščine. Naša raziskava bo mladim iskalcem zaposlitve predstavila poslovno komuniciranje, s čimer bodo lahko konkurenčni ostalim kandidatom, ki se potegujejo za isto delovno mesto. Po našem predvidevanju je kandidat, ki posveča pozornost komunikacijskim veščinam (besednemu zakladu, kretnjam rok, drži telesa) in skrbi za svojo zunanjo urejenost, uspešnejši od ostalih posameznikov ter učinkovitejši od svojih sovrstnikov. Namen diplomske naloge je, da določimo jakost povezanosti med uspešnostjo oz. učinkovitostjo kandidata z njegovim posvečanjem zunanjemu videzu in komunikacijskim veščinam. V teoretičnem delu smo se posvetili področju splošne komunikacije, neverbalni komunikaciji, pojmoma uspešnosti in učinkovitosti ter poslovnemu komuniciranju. V praktičnem delu smo z anketo pridobili objektivne podatke, kjer so anketiranci ocenjevali, v kolikšni meri sami pri sebi posvečajo pozornost dejavnikom komuniciranja. Podatke smo organizirali in jih statistično obdelali. Stopnjo povezanosti smo določili s pomočjo Pearsonovega koeficienta korelacije. Raziskava nam je pokazala, da obstaja majhna povezanost med zunanjim videzom mladih in uspešnostjo ter učinkovitostjo posameznika. Poleg te dimenzije poslovnega komuniciranja smo opravili raziskavo, ki je pokazala, da so komunikacijske veščine v manjši korelaciji z uspešnostjo in učinkovitostjo. Dejstva, da imajo mladi, ki poznajo pravila poslovne komunikacije, večjo možnost za uspeh v poslovnem svetu in večjo možnost za prvo zaposlitev, nismo dokazali. Danes ima prvi vtis velik pomen. Ker je prva zaznava zunanji videz, je zato tudi glavna predstavitev osebe in njegove osnovne podobe pri razgovorih za prvo zaposlitev. Zunanjemu videzu sledijo dimenzije komunikacijskih veščin. Če se prvinam poslovne komunikacije dovolj posvetimo, si omogočimo boljšo zaposlitev in večji ugled v družbi.
Keywords: • poslovno komuniciranje • mladi • zunanji videz • komunikacijske veščine • uspešnost • učinkovitost
Published: 12.11.2018; Views: 515; Downloads: 100
.pdf Full text (1,28 MB)

8.
Poslovno komuniciranje na primeru ponudnika bančnih storitev
Luka Premzel, 2018, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem projektu sem obravnaval poslovno komuniciranje na primeru ponudnika bančnih storitev. Komuniciranje že od nekdaj predstavlja pomemben pogoj za obstoj človeške družbe. Komuniciramo doma, na delu, v družbi itd., se pravi praktično povsod. Poslovno komuniciranje, se od drugih vrst komuniciranja razlikuje po tem, da se nanaša na poslovna opravila in ima za cilj doseganje poslovnih rezultatov. Te cilje dosega s pravo strategijo – načini, dejavnostmi in primernimi sredstvi. Ločimo različne vrste komuniciranja, v svojem delu sem predstavil delitev na interno in eksterno komuniciranje in orodja s pomočjo katerih učinkovito upravljamo in izvajamo proces komuniciranja. Banke z opravljanjem storitev ustvarjajo dobiček. Ponujajo finančne storitve in tako zagotavljajo nemoten pretok finančnih sredstev v gospodarstvu. V praktičnem delu sem predstavil poslovno komuniciranje v Novi Ljubljanski banki. Razdelil sem ga na eksterno in interno komuniciranje ter opisal posamezna orodja s pomočjo katerih banka komunicira. Prav s pomočjo sodobnih orodij in upoštevanju zakonitosti poslovnega komuniciranja, sledijo trendom, vedno bolj zahtevne storitveno naravnane družbe.
Keywords: poslovno komuniciranje, bančne storitve, orodja poslovnega komuniciranja
Published: 25.10.2018; Views: 323; Downloads: 45
.pdf Full text (1,03 MB)

9.
Vpliv kulture na mednarodno poslovno komuniciranje: primer grške kulture
Nuša Širovnik, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Podjetja, ki se vključujejo v mednarodno poslovanje, se soočajo z medkulturnim tveganjem. V komunikaciji poslovnih partnerjev iz različnih kultur lahko zelo hitro nastanejo nesporazumi. Dobro poznavanje kultur tujih poslovnih partnerjev je ključno za primerno mednarodno komunikacijo in uspešno mednarodno poslovanje. V teoretičnem delu diplomskega projekta smo opredelili pojem »kultura« in predstavili elemente kulture ter izbrane konceptualne modele medkulturnih razlik. Opredelili smo tudi pojem in vrste poslovnega komuniciranja ter pojem in posebnosti medkulturne poslovne komunikacije. V prvem delu empirične raziskave smo analizirali grško kulturo glede na izbrane konceptualne modele medkulturnih razlik in opredelili posebnosti komuniciranja v grškem poslovnem okolju. Na osnovi ugotovitev iz intervjuja z zaposlenimi tujci v mednarodnem podjetju v Grčiji smo v drugem delu empirične raziskave ugotavljali vpliv grške kulture na mednarodno poslovno komuniciranje.
Keywords: mednarodno poslovno komuniciranje, kultura, modeli medkulturnih razlik, medkulturna komunikacija, Grčija
Published: 24.10.2018; Views: 494; Downloads: 75
.pdf Full text (1,05 MB)

10.
Analiza poslovnega komuniciranja v nemški kulturi
Martina Husnjak, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Poslovno komuniciranje je eden izmed glavnih dejavnikov uspešnega mednarodnega poslovanja. Pri mednarodnem poslovanju in poslovnem komuniciranju moramo biti pozorni na izbiro pravilne komunikacije, moramo spoznati kulturo sogovornika, saj lahko tako bistveno olajšamo doseganje ciljev organizacije. Številni avtorji poudarjajo pomen poznavanja medkulturnih razlik in kako le-te vplivajo na poslovno komuniciranje in mednarodno poslovanje na splošno. Vedno več podjetij in poslovnežev se zaveda medkulturnih razlik in jim zato namenjajo veliko pozornosti. S širjenjem na tuje trge pridemo v stik z drugačnimi kulturami, zato je zelo pomembno poznati kulturne razlike, saj drugače lahko pride do konfliktov in kulturnega šoka. Medkulturni pogajalec in poslovnež mora pridobiti potrebna znanja in veščine, s katerimi lažje in hitreje razvije uspešno mednarodno poslovno sodelovanje. Nemčija je ena izmed vodilnih držav in trgovinskih partneric v Evropski uniji. V diplomskem projektu smo podrobneje predstavili in analizirali nemško kulturo in poslovno komuniciranje ter ju umestili v izbrane modele medkulturnih razlik.
Keywords: poslovno komuniciranje, poslovna pogajanja, kultura, medkulturne razlike, Nemčija
Published: 07.11.2017; Views: 915; Downloads: 180
.pdf Full text (706,37 KB)

Search done in 0.22 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica