| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 117
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Razvoj franšizinga v živilski panogi s primerjalno analizo podjetij mcdonald's, burgerking, kfc in subway
Matej Zupanič, 2021, undergraduate thesis

Abstract: V današnjem času, ko je med nami pristna epidemija Covida-19, je zelo zanimivo spremljati razvoj franšizinga že od samega začetke epidemije. Od začetke epidemija Covida-19 je opazno, da podjetja niso samo negativno vplivala na gospodarstvo, temveč tudi pozitivno, saj je bilo njihovo poslovanje uspešnejše v primerjavi s časom pred pričetkom epidemije. Prineslo je velike spremembe, zraven drugih podjetij v panogi so se uspeli organizirati in sodelovati z državo glede upoštevanja ukrepov. Na podlagi tega so v svoje poslovanje vključevali dostavo hrane na dom, možnosti Drive-thru in Personal-thru. To je pretežno uspelo McDonald´su, ki se je v svojem okolju odlično znašel. Ostala podjetja so tudi sledila situaciji in uvedla dostavo na dom, nekatera preko podjetij E-hrana in Wolt, nekateri pa v lastni režiji. To jim je omogočalo vir preživetja, kljub temu, da je Covid-19 močno vplival na število delovnega kadra v podjetjih. Veliko ljudi so bila podjetja primorana dati na čakanje, kar je vplivalo brezposelnost v državi, ki se je močno povečalo. Zraven tega je epidemija pustila zelo velik pečat pri določanju cen produktov. V času krize so se cene zaradi premalo povpraševanja od začetka povečale. Kasneje, ko so se ukrepi nekoliko sprostili, pa se je povpraševanje po tej vrsti hrano močno povečalo. S tem so se cene nekoliko zmanjšale, pretežno pa so ostale iste, kot so jih imeli določene pred epidemijo. Če pogledamo na primer McDonald´s, so zraven ponudbe še ponudbo podkrepili z McPresenečenjem, ki so ga stranke dobile ob nakupu obroka nad 10€, kar je prineslo še večje povpraševanje po produktih in posledično se pozna tudi pri dnevno ustvarjenem prometu, ki pomembno vpliva na ustvarjen dobiček podjetja, kar se je odločilno pokazalo v izkazu poslovne uspešnosti podjetja. Podobno je bilo pri ostalih podjetjih, ki so na račun dostave hrane na dom tudi uspeli dvigniti svoj dnevno ustvarjen promet, ki se je izkazalo kot pozitivno. Dokaz za to sta kar dva podjetja, ki sta pred epidemijo ustvarila minus, v času epidemije pa nekako uspela ustvariti dobiček, zaradi česar sem bil zelo presenečen.
Keywords: Franšizing, franšiza, McDonald´s, Burger King, Subway, KFC, poslovna uspešnost, določanje cen, cenovne strategije
Published: 07.09.2021; Views: 86; Downloads: 7
.pdf Full text (1,20 MB)

2.
Poslovna etika – ključ do poslovnega uspeha
Bojana Radojčić, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Poslovna etika predstavlja sistem vrednot, moralnih in etičnih prepričanj, ki usmerjajo ravnanje in načine odločanja podjetij in posameznikov znotraj tega podjetja. Da bi podjetja ohranila in krepila ugled, morajo svoje delovanje usklajevati z etičnimi načeli. Etično poslovanje danes predstavlja nepogrešljiv del poslovne prakse in enega izmed ključnih elementov za doseganje poslovne uspešnosti in učinkovitosti tako na kratek, kot tudi na dolgi rok. V ta namen se v diplomskem projektu osredotočamo na predstavitev teoretičnih izhodišč za obravnavo poslovne etike in morale, ob tem pa se poglobimo tudi v opredelitve pojma poslovne etike. Za boljše dojemanje predstavimo ravni poslovne etike, njene notranje in zunanje vire, kot tudi udeležence ter prikažemo vpliv, ki ga ima okolje na poslovno etiko. Skušamo predstaviti tudi značilnosti poslovne etike v organizacijah, skozi prikaz vloge poslovne etike v delovanju organizacij, načina sprejemanja etičnih odločitev in značilnosti etičnega upravljanja ter s tem povezane tudi stopnje občutljivosti udeležencev glede etičnega ravnanja. Strategije podjetja so za vsako organizacijo ključnega pomena, saj določajo načine doseganja zastavljnenih ciljev. Poslovna etika ima pomembno vlogo pri oblikovanju strategij podjetja, saj predstavlja mehanizem vodenja, ki temelji na etičnih načelih, zaradi česar se organizacija lahko odzove na zahteve vseh deležnikov, ki so direktno ali indirektno povezani z organizacijo. V diplomskem delu podamo definicije korporacijske ali celovite strategije in poslovne strategije ter slušamo predstaviti način integracije poslovne etike v strategije podjetja. Prav tako je prikazan tudi vpliv poslovne etike na rezultate poslovanja podjetja, v okviru katerega skušamo razložiti vpliv poslovne etike na učinkovitost in uspešnost poslovanja. Vsa teoretična spoznanja skušamo primerjati s poslovno prakso na primeru izbranega proizvodnega, kot tudi storitvenega podjetja, in sicer se osredotočamo na prepoznavanje teoretičnih predpostavk s področja implementacije poslovne etike v delovanje, pri čemer veliko pozornost posvečamo predvsem etičnim kodeksom organizacij in oblikovanju strategij v podjetjih.
Keywords: Poslovna etika, etični kodeks, poslovna uspešnost, strategija podjetja, konkurenčna prednost.
Published: 24.11.2020; Views: 463; Downloads: 188
.pdf Full text (1,31 MB)

3.
Vpliv družabnih omrežij na poslovanje podjetja
Michaelle Letnik, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Na svetu je trenutno več kot 3,5 milijarde uporabnikov družabnih omrežij. Ta številka nam pove, kako zelo je razširjena uporaba družabnih omrežij, hkrati pa lahko s tega razberemo, kako pomembna so družabna omrežja in njihov vsakdanji vpliv na naše življenje. Večina uporabnikov jih uporablja za komuniciranje in spremljanje svojih najljubših znamk. Znamke so podjetja, ki se promovirajo s pomočjo spleta. Dandanes je pomembno, da je podjetje v koraku s časom in da izkoristi družabna omrežja v največjem možnem načinu. Prodaja, oglaševanje, komunikacija in grajenje odnosa s strankami je bistveno za dobro poslovanje podjetja. Če podjetje to opravlja preko družabnih omrežij, bistveno privarčuje pri stroških in hkrati s tem poveča dobiček. Pomembno je torej, da se podjetja vključijo v sodoben način življenja in ugotovijo, kako pomembna so družabna omrežja za dobrobit njihovega podjetja. V prvem delu diplomskega dela smo najprej opredelili družabnega omrežja, predstavili njegovo zgodovino ter osnovne značilnosti. Del naloge smo tudi posvetili različnim tipom družabnih omrežij in trendom v zadnjem letu. Osredotočili smo se tudi na vsesplošno uporabo družabnih omrežij v poslovne namene, ki smo kasneje v nalogi povezali s praktičnim delom. Po opredelitvi družabnih omrežij smo se osredotočili na družabna omrežja v Sloveniji. Omenili smo družabna omrežja, ki so zasegala najboljša mesta uporabnosti v Sloveniji in hkrati pregledali uporabo družabnih omrežij glede na starostne skupine ljudi. V drugem delu smo najprej analizirali picerijo, v kateri smo kasneje ugotavljali vpliv družabnih omrežij. Posvetili smo se dosedanji uporabi družabnih omrežij in izpostavili prednosti in slabosti. S pomočjo anketiranja strank smo pridobili podatke, ki so nam pomagali prikazati dosedanje stanje. V zadnjem delu smo poiskali nove možne rešitve, ki bi pripomogle k boljši poslovni uspešnosti poslovanja podjetja.
Keywords: Družabna omrežja, vpliv družabnih omrežij, poslovna uspešnost, Facebook, internet
Published: 19.11.2020; Views: 595; Downloads: 31
.pdf Full text (2,57 MB)

4.
Povezave med kakovostjo storitev, zadovoljstvom in zvestobo strank ter poslovno uspešnostjo v avtomobilski panogi
Slavko Ažman, 2017, doctoral dissertation

Abstract: Koncepti, kot so kakovost storitev, zadovoljstvo strank in zvestoba strank so zaradi njihove vloge pri zagotavljanju uspešnosti poslovanja podjetij v središču zanimanja tako raziskovalcev kot managementa. Na teoretični ravni povezave med omenjenimi koncepti obravnava storitvena veriga dobička, ki temelji na teoriji načrtovanega vedenja. Storitvena veriga dobička predvideva, da povišana kakovost storitve vodi do višje ravni zadovoljstva strank, le-ta pa se preko višje zvestobe strank pozitivno odraža v uspešnosti poslovanja podjetij. Povezave med posameznimi elementi storitvene verige dobička so tradicionalno obravnavane kot linearne, posamezne raziskave pa kažejo na možnost, da omenjene funkcijske povezave niso nujno linearne in da bi bila za njihov opis morda ustreznejša uporaba nelinearnih funkcij. Pregled literature je pokazal, da natančna oblika funkcijskih povezav med posameznimi elementi storitvene verige dobička ostaja raziskovalna vrzel. Dosedanje raziskave oblike posameznih funkcijskih povezav so namreč pokazale nasprotujoče si rezultate, nobena raziskava pa še ni proučila oblike povezav za celotno storitveno verigo dobička od zaznane kakovosti storitev do poslovne uspešnosti podjetij, pač pa so se osredotočale zgolj na posamezne povezave. Za popolnoma neraziskano se je izkazalo tudi vprašanje časovne stabilnosti ugotovljenih oblik povezav med elementi storitvene verige dobička, kakor tudi vprašanje oblike navzkrižnih funkcijskih povezav med zadovoljstvom strank in zvestobo strank pri povezanih storitvah. Kot raziskovalno vrzel smo identificirali še vpliv lastnosti kupca in proizvoda ter izbranega merila za zvestobo na obliko funkcijskih povezav kakor tudi vpliv dejanj kontaktnega osebja na zaznano kakovost storitev, zadovoljstvo strank in zvestobo strank. Neraziskano je tudi področje vpliva zadovoljstva s servisno storitvijo na cenovno občutljivost strank ter vprašanje, v kolikšni meri je faktorska struktura zaznane kakovosti storitev odvisna od demografskih in drugih dejavnikov. Na osnovi teh raziskovalnih vrzeli smo oblikovali raziskovalna vprašanja, le-ta pa so predstavljala osnovo za oblikovanje teoretičnega modela, ki je novost na področju kakovosti storitev, saj povezuje dve storitveni verigi dobička in tako raziskuje ne le obliko povezav za celotno storitveno verigo dobička, pač pa preverja tudi navzkrižne povezave med zadovoljstvom strank in zvestobo strank med povezanimi storitvami. V naši nalogi smo raziskali povezave med kakovostjo storitev, zadovoljstvom strank, zvestobo strank in poslovno uspešnostjo podjetij na primeru avtomobilske dejavnosti. Osnovo raziskave predstavljajo rezultati rednega merjenja zadovoljstva strank s prodajnimi in servisnimi storitvami enega od evropskih proizvajalcev osebnih vozil. V analizi je zajeto 11.470 intervjujev za področje prodaje novih vozil in 34.421 intervjujev za področje servisnih storitev, opravljenih v obdobju od leta 2005 do leta 2011. Obliko funkcijskih povezav smo preverjali s pomočjo linearnega in večjega števila nelinearnih regresijskih modelov. Strukturo dimenzij zaznane kakovosti storitev in morebitne vplive nanjo smo preverjali z metodo glavnih komponent, vpliv ravnanj prodajnega in servisnega osebja ter vpliv zadovoljstva na cenovno občutljivost servisnih strank pa smo preverili s T-testom razlike srednjih vrednosti oziroma z analizo variance. Rezultati kažejo, da je prevladujoča konkavna oblika funkcijske povezave, ki jo predvidevata teorija dostopnost – diagnostičnost in teorija zadovoljevanja potreb za cilje nižjega ranga. V tem pogledu so rezultati v nasprotju s predvidevanji koncepta navdušenja strank, ki predpostavlja naraščajoč vpliv zadovoljstva strank na zvestobo strank. Ugotovili smo, da demografski in drugi dejavniki ne vplivajo na obliko povezav, deloma pa vplivajo na moč povezav. V časovnem smislu so se oblike funkcijskih povezav izkazale za izredno stabilne.
Keywords: management kakovosti, kakovost storitev, zadovoljstvo strank, zvestoba strank, poslovna uspešnost, avtomobilska panoga, nelinearnost, funkcijska oblika
Published: 24.07.2018; Views: 1024; Downloads: 127
.pdf Full text (5,31 MB)

5.
Analiza učinkovitosti in uspešnosti poslovanja organizacij razvijalcev iger
Lea Knez, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Z razvojem tehnologije se povečuje delež in raznolikost iger na trgu. Ko govorimo o igrah, imamo v mislih računalniške igre, igre za konzole in mobilne igre (v nadaljevanju igre). Obstaja velik trg iger, kar povzroča združevanje oziroma uskupinjanje manjših in srednjih podjetij, ki se ukvarjajo z razvijanjem iger. Preučevana podjetja so iz Evrope, Združenih držav Amerike in Kitajske, saj v Sloveniji ni nobenega podjetja, ki se ukvarja z razvijanjem iger, organizirano kot delniška družba. Najuspešnejše slovensko podjetje, ki razvija igre Outfit7 (poznano po igrah Talking Tom), je organizirano kot družba z omejeno odgovornostjo. V diplomskem projektu bomo ugotavljali in primerjali učinkovitost in uspešnost organizacij razvijalcev iger glede na povprečje v panogi. Uspešnost in učinkovitost takšnih organizacij je v veliki meri odvisna od uspešnosti njihovih iger na trgu. Za proučevanje organizacij razvijalcev iger in njihovo primerjavo smo se odločili zaradi želje po ugotovitvi, katera podjetja poslujejo bolje ter kaj je razlog, da so uspešnejša.
Keywords: Razvijalci iger, primerjava, konkurenčnost, poslovna analiza, uspešnost, učinkovitost.
Published: 22.11.2017; Views: 826; Downloads: 59
.pdf Full text (1,92 MB)

6.
INOVACIJSKI POTENCIAL IN DEJANSKA INOVATIVNOST V PODJETJIH
Simon Štrancar, 2016, master's thesis

Abstract: Svet v katerem živimo se nenehno spreminja in zahteva od nas posameznikov ter posredno od organizacij, ki nas obdajajo stalno prilagajanje. V kolikor želimo biti uspešni, izstopati in dolgoročno obstati v tem turbulentnem okolju pa samo prilagajanje ni dovolj. Postati moramo inovativni. Organizacije v okviru katerih delamo morajo biti inovativne. Mirko Markič (2004) povezuje inoviranje s procesi pridobivanja česarkoli novega, kar z reševanjem problemov postane koristno. Inovacije imajo v današnjem času ogromen vpliv na kvaliteto življenja ljudi. V magistrskem delu smo na nivoju mikro, malih in srednje velikih podjetij dokazal, da so inovativnost, inovacijski potencial, poslovna uspešnost in konkurenčnost pozitivno povezani. Tako lahko trdimo, da je inoviranje v sodobnem gospodarstvu tudi na nivoju MSP ključno za poslovni uspeh podjetij. Brez inoviranja je skoraj nemogoče dokazati dolgoročnega obstoja podjetij, v nobenem primeru pa ne zagotoviti uspešnega poslovanja podjetij. Po drugi strani pa smo prišli do spoznanja, da so mlada visoko inovativna podjetja tudi rizično bolj tvegana in imajo tako kot po eni strani potencial visoke rasti in uspeha, po drugi strani večjo možnost neuspeha. Naloga tudi potrjuje, da je področje inovativnosti v mikro, malih in srednje velikih podjetjih izjemno težko raziskovati, kar pa pomeni, da tudi težje strukturirati ter kot tako managirati. Eno temeljnih načel managementa je, da zaposlene vodi z lastnim zgledom. To se je pri mikro in malih podjetjih pokazalo za ključno, saj vodstvo skozi zgled in delovanje prenaša inovacijsko kulturo na zaposlene, čeprav podjetje zaradi svoje premajhnosti v strukturi ne izkazuje oz. ne more izkazovati inovacijske organiziranosti. V nalogi analiziramo podatke slovenskih mikro malih in srednje velikih podjtij na področju inovativnosti in inovacijskega potenciala. Gre za razširitev projekta I3SME, kjer smo v letu 2009 analizirali 802 podjetij Nemčije, Italije, Avstrije, Madžarske, Poljske in Slovenije. Rezultatom, ki jih je takrat podal mednarodni projekt smo z ponovnim anketiranjem slovenskega dela podjetij dodali longitudinalno komponento in tako ugotavljali, kaj se z podjetji, ki so tako ali drugače ocenjeni na področju inovativnosti dogaja dolgoročno in kakšni pogod podatki ob ponovitvi raziskave čez določeno časovno obdobje. Magistrska naloga je dokazala, da je tako inovativnost kot tudi inovacijski potencial možno meriti tudi v malih in srednje velikih podjetjih. Prvič je dala jasen vpogled v enega od modelov merjenja inovativnosti v MSP, kar do zdaj ni bilo tako odkrito prikazano. Odgovori podjetij so potrdili zastavljene hipoteze magistrske naloge.
Keywords: merjenje inovativnosti, merjenje inovacijskega potenciala, inovacijska kultura, MSP, mikro, malo in srednje veliko gospodarsvo, konkurenčnost, poslovna uspešnost
Published: 20.12.2016; Views: 1139; Downloads: 214
.pdf Full text (2,87 MB)

7.
NAGRAJEVANJE IN OCENJEVANJE ZAPOSLENIH V PODJETJU TERMIT D.D.
Gregor Brate, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Termit d. d. je srednje veliko podjetje z približno 120 zaposlenimi. Ukvarja se z izkopom in predelavo kremenčevega peska. Proizvodni program obsega proizvod oplaščenih peskov, livarskih jeder, livarska pomožna sredstva ter gradbene agregate primerne za sanacijo degradiranih površin. Celotno podjetje z izkopi vred se nahaja v Moravški dolini, uprava in proizvodnja pa v Drtiji. V vse bolj konkurenčnih časih se podjetje zaveda pomena zaposlenih in njihov vpliv na poslovno uspešnost organizacije. Bolj, ko zadovoljimo potrebe zaposlenih, bolje delajo in večji je njihov doprinos k uspešnosti podjetja. Ocenjevanje in nagrajevanje je zapleten proces na katerega vpliva mnogo faktorjev, zato smo v diplomskem delu podali teoretična izhodišča v drugem delu pa smo s pomočjo raziskave ugotavljali v kolikšni meri se zaposleni v izbranem podjetju seznanjeni z ocenjevanjem in nagrajevanjem in kako to vpliva na zaposlene. Po analizi podatkov smo podali predloge za izboljšavo oziroma smernice za uvedbo sistema za ocenjevanje in nagrajevanje zaposlenih.
Keywords: Termit d.d, ocenjevanje zaposlenih, nagrajevanje, zadovoljstvo, poslovna, uspešnost
Published: 23.11.2016; Views: 855; Downloads: 98
.pdf Full text (1,12 MB)

8.
ANALIZA VPLIVOV UVEDBE NOVE DEJAVNOSTI V PODJETJU X NA NJEGOVO USPEŠNOST IN PREMOŽENJSKO-FINANČNI POLOŽAJ
Vesna Gabor Smej, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Analiza uspešnosti, premoženjsko-finančnega položaja, poslovne uspešnosti in denarne uspešnosti.
Keywords: analiza uspešnosti, premoženjsko-finančni položaj, poslovna uspešnost, denarna uspešnost
Published: 27.09.2016; Views: 432; Downloads: 33
.pdf Full text (432,75 KB)

9.
DINAMIČNE ZMOŽNOSTI KOT DEJAVNIK KONKURENČNE PREDNOSTI IN POSLOVNE USPEŠNOSTI PODJETJA
Igor Kos, 2016, master's thesis

Abstract: V okviru strateškega managementa predstavlja proučevanje konceptov konkurenčne prednosti velik izziv za teorijo ekonomske znanosti. Zaradi pojasnjevanja realnih razmer v sodobnih gospodarstvih ima to področje tudi lahko uporabno vrednost za prakso konkretnih podjetij. Osnove konkurenčne prednosti se glede na dogajanja v okolju skozi čas spreminjajo. Podjetja reagirajo različno na zunanje dogodke in skušajo pridobiti konkurenčno prednost na razlikovalen način, ki ga posebej dobro obvladajo. Skozi relativno dolgo časovno obdobje raziskovanja so se razvile različne teorije, ki pojasnjujejo osnove konkurenčne prednosti podjetij. V naši nalogi smo v uvodnem delu podrobneje prikazali štiri teorije. Teorija na temelju dinamičnih zmožnosti, ki je nastala v devetdesetih letih prejšnjega stoletja ravno v času hitrih sprememb, si je zadala za cilj pojasniti uspeh in neuspeh na ravni podjetja na osnovi ugotovitve specifičnih notranjih in zunanjih sposobnosti za obvladovanje spreminjajočega se okolja. Med konkurenčno prednostjo in uspešnostjo poslovanja podjetja ni nujna neposredna vzročno-posledična povezava. Ugotavljanje razlikovanja med konkurenti je relativno enostavno pri ugotavljanju uspešnosti poslovanja, pri ugotavljanju konkurenčnih prednosti pa predstavlja to nalogo, ki zahteva zelo mnogo znanja z različnih področij poslovanja. Cilj teorije dinamičnih zmožnosti je razumeti osnove konkurenčne prednosti in poslovne uspešnosti podjetja. Slovenska podjetja so se z vstopom Slovenije v Evropsko unijo znašle na velikem prostem trgu izpostavljene evropski in tudi svetovni konkurenci. V magistrski nalogi obravnavamo vsebino teorije dinamičnih zmožnosti na teoretični in empirični ravni. Namen raziskave je glede na redkost dosedanjega obravnavanja prispevati k razumevanju dinamičnih zmožnosti v slovenskem prostoru. Problem proučevanja predstavlja ugotavljanje »dodane vrednosti« v obliki razlikovanja med navadnimi in dinamičnimi zmožnostmi. Empirični del raziskave temelji na kvalitativnem proučevanju vzorca izbranih slovenskih podjetij s področja živilske industrije na osnovi uporabe študij primerov. Glavni cilj raziskovalne naloge je ugotoviti, ali imajo proučevana podjetja zmožnosti, ki bi jih lahko opredelili kot dinamične, in kakšen je njihov vpliv na konkurenčen položaj in poslovno uspešnost posameznih podjetij. Za poglobljeno proučevanje smo izbrali pet podjetij iz panoge predelave mleka. Gre za zrelo panogo z dolgo tradicijo. V Sloveniji je panoga z vidika rasti v dolgem obdobju stagnacije. V obdobju od 2011 do 2014 so proučevana podjetja poslovala z vidika uspešnosti zelo različno, in sicer manjše mlekarne uspešneje od večjih. Podobna ugotovitev velja tudi za konkurenčen položaj, kjer pa dodatno izboljšuje svoj položaj na domačem trgu druga največja mlekarna. Pri proučevanju dinamičnih zmožnosti izbranih podjetij smo ugotovili, da jih mlekarne razvijajo različno, in sicer v tržnih nišah, na osnovi lastne zgodbe, na osnovi ugotovitve ključnih izzivov v mlečni panogi in na neključnih proizvodnih programih. Na zastavljeno raziskovalno vprašanje, kaj je v izbranem vzorcu podjetij mogoče prepoznati kot dinamične zmožnosti, so bile prepoznane kot ključne managerske zmožnosti in kot manj razvite zmožnosti človeških virov. Izvajanje potrebnih sprememb v smeri dinamičnih zmožnosti je bolj posledica vpliva turbulentnega okolja kot pa zavestna strateška odločitev podjetij v smislu prepoznanja in izkoriščanja podjetniških priložnosti. Drugo raziskovalno vprašanje, ki smo si ga zastavili, je, kako lahko povežemo prepoznane dinamične zmožnosti posameznih podjetij z njihovo konkurenčno prednostjo in poslovno uspešnostjo. Glede na tržni položaj ugotavljamo skladnost med ugotovljenimi dinamičnimi zmožnostmi posameznih podjetij in njihovim konkurenčnim položajem. Primerjava konkurenčnega položaja in poslovne uspešnosti kaže na izrazito prednost obeh manjših mlekarn v primerjavi z večjimi.
Keywords: strateški management, konkurenčna prednost, poslovna uspešnost, dinamične zmožnosti, panoga predelave mleka, študija primera
Published: 02.08.2016; Views: 751; Downloads: 109
.pdf Full text (2,56 MB)

10.
PRIMERJALNA ANALIZA UČINKOVITOSTI IN USPEŠNOSTI PODJETJA X D.O.O. V PRIMERJAVI S PODJETJEM ENI SLOVENIJA, D.O.O. IN S POVPREČJEM V PANOGI
Viljem Vakaj, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Danes je proizvodnja in prodaja naftnih derivatov v svetu pod velikim pritiskom. Na eni strani gre za države, kjer na primer aktivno posegajo v lastniško strukturo, pa tudi podržavljajo pomembna naftna podjetja v državi, kot je to na primer v Rusiji, Braziliji, Venezueli. Na drugi strani imamo države, ki s svojimi administrativnimi ukrepi, namesto da bi spodbujale konkurenčnost, posegajo na področje določanja maloprodajnih cen, kot je to v Sloveniji. K vsemu temu pa lahko dodamo še izredno nestabilne razmere v zadnjem obdobju. Samo poglejmo, kaj se dogaja s ceno nafte na svetovnih borzah in v kakšen prepad je zdrvela v zadnjem letu dni. Ne smemo tudi pozabiti različnih dajatev, davkov, trošarin, taks, okoljskih dajatev, ki so v državah dodane na osnovno nabavno ceno. Za vse države je značilno, da vidijo v tej panogi prikladen način za polnjenje svojih proračunov. Podjetje moramo zato danes obravnavati kot odprt sistem, ki je sposobno tekmovati v danem okolju s konkurenco in je družbeno odgovorno. Brez temeljite poslovne analize si je težko predstavljati učinkovito in uspešno delovanje in obnašanje podjetja, zato je analiza na osnovi kazalnikov v okviru celovite poslovne analize lahko dober instrument presojanja učinkovitosti in uspešnosti podjetja v danem okolju. Za proučevanje družbe X d.o.o. in njeno primerjavo z družbo Eni Slovenija, d.o.o. ter s povprečjem panoge sem se odločil, da ugotovim, ali je mogoče v Sloveniji, ki je relativno zaprta na področju prodaje naftnih derivatov, saj so cene regulirane s strani države in pa trg s 60 % tržnim deležem obvladuje en sam ponudnik, uspeti in se normalno razvijati v prihodnosti. To bo pokazala predvsem primerjava s konkurentom, ki je prav tako eden izmed manjših ponudnikov na tem področju in deluje zadnjih 20 let v Sloveniji. Proučevanje bo temeljilo predvsem na osnovi pridobljenega znanja v okviru učnega procesa, na osnovi javno dostopnih podatkov, strokovne literature za to področje in na osnovi lastnega razmišljanja ob dobljenih rezultatih proučevanja.
Keywords: cena nafte, konkurenčnost, poslovna analiza, učinkovitost, uspešnost
Published: 21.06.2016; Views: 704; Downloads: 87
.pdf Full text (1,72 MB)

Search done in 0.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica