| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 25
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
Svobodna volja managerjev pri uveljavljanju etike podjetja
Petra Aleksić, 2021, master's thesis

Abstract: Etika je filozofska disciplina, s katero razčlenjujemo, proučujemo in vrednotimo odnose med ljudmi ter tako opisujemo realnost, pravila obnašanja in ravnanja v odnosih med ljudmi. Stremi k pozitivnemu in moralno nespornemu vedenju. Etika je povezana z moralo, ki predstavlja celoto sestavljeno iz predpisov, vrednot, načel, idealov ipd. in obsega ravnanje, ki je skladno z etiko. V magistrski nalogi se bomo posvetili poslovni etiki podjetja, ki vključuje etiko notranjih in zunanjih okolij. Poslovna etika v okolju podjetja govori o družbeni odgovornosti managementa, ki tvorijo in ohranjajo odnose z drugimi udeleženci in posamezniki v okolju podjetja. Poslovno etiko znotraj podjetja, ki zadeva razmerja managerjev s vsemi sodelavci v organizaciji (tako s podrejenimi kot tudi z nadrejenimi), vključuje pogoje dela, osebni razvoj, nagrajevanje ipd. Oblikovanje poslovne etike podjetja temelji na sinergijskem delovanju tako splošnih kot specifičnih dejavnikov, pri tem je vredno poudariti, da na njo vpliva tudi sinergijska celota splošnih in specifičnih etičnih dejavnikov. Za poslovno etiko lahko rečemo, da je osnova za etiko managenta v podjetju, ki zadeva vse dejavnosti, ravni, funkcije, vse skupine in posameznike iz notranjega okolja ter skupine in posameznike iz zunanjega okolja, ki so v kakršnem koli smislu povezani z dejavnostjo in delovanjem podjetja. Etično ravnanje v podjetju se pričakuje od vseh deležnikov, tako lastnikov in managerjev, kot tudi poslovnih partnerjev. Etičnega presojanja in moralnega delovanja managerjem ne moremo vsiliti, temveč jim v podzavesti lahko vzbudimo občutek za etiko in moralo v kolikor etično ravna večina vpletenih v podjetje. Managerji so primarno zadolženi za področje poslovne etike in etike v njeni najsplošnejši obliki in posledično za širjenje moralne zavesti med zaposlenimi in ostalimi deležniki podjetja. Prizadevajo si za uspešno delovanje podjetja, ta prizadevanja pa so neposredno povezana s pojavnimi oblikami kulture podjetja in okolje v katerem podjetje deluje. Pomembno vlogo ima tudi etično odločanje managerjev, saj je pomembnost njihovega odločanja za podjetje prvotnega pomena. Managerji se morajo zavedati, da tako kot se razlikujejo vrednote med različnimi kulturami, se razlikujejo vrednote med udeleženci v podjetju. Smiselno je poudariti, da se managerji mnogokrat znajdejo v situaciji, kjer se mora odločati med raznimi vrednotami ne le drugih udeležencev podjetja, temveč tudi med lastnimi osebnimi vrednotami.
Keywords: etika, morala, manager, podjetje, poslovna etika, vrednote
Published: 06.07.2021; Views: 127; Downloads: 41
.pdf Full text (1,54 MB)

2.
POSLOVNA ETIKA V ZAVAROVALNICI
Tanja Vekjet, 2014, undergraduate thesis

Keywords: etika, poslovna etika, poslovna morala, etični kodeks, kodeksi, zavarovalništvo, zavarovalnice
Published: 18.03.2021; Views: 143; Downloads: 35
.pdf Full text (426,67 KB)

3.
Vloga poslovne etike pri zagotavljanju družbeno odgovornega ravnanja podjetja
Anja Cvetko, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga obravnava povezavo poslovne etike in družbene odgovornosti, ki bosta osrednji področji delovanja sodobnih podjetij. V okviru tega bomo podrobneje preučili teoretična izhodišča za obravnavo etike, kako le te vpliva na družbeno odgovornost in na poslovanje podjetja na splošno. Osrednji namen naloge je preučiti kako lahko s poslovno etiko vplivamo na izboljšanje družbene odgovornosti delovanja podjetij. V ta namen bomo v praktičnem delu opravili analizo študije primerov izbranih podjetij za preučitev zastavljenih ciljev. Nalogo bomo zaključili z oblikovanjem možnih predlogov za izboljšanje družbene odgovornosti podjetij. Sodobna družba pričakujejo, da bodo podjetja sposobna z etičnimi odločitvami delovati ne samo za ustvarjanje dobička temveč, da bodo z svojimi dejanji delovala v dobro družbe in okolja. V nalogi smo ugotovili, da sta torej etičnost in družbena odgovornost ključni konkurenčni prednosti uspešnih podjetij. Še več, podjetja, ki tako delujejo imajo večji ugled v družbi ter so praviloma tudi finančno uspešnejša.
Keywords: etika, poslovna etika, družbena odgovornost, morala, okoljska odgovornost, ekonomska odgovornost
Published: 13.11.2018; Views: 415; Downloads: 80
.pdf Full text (778,77 KB)

4.
Etični kodeksi zavarovalnic
Urška Perkovič, 2018, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo na začetku opredelili etiko in moralo, pri čemer smo za oboje opredelili sam izvor besede in njen pomen ter predstavili teoretične osnove navedenih pojmov. Etika se ukvarja s preučevanjem in razlago pojmov, kot so: kaj je prav ali kaj je narobe, dobro ali slabo, moralno ali nemoralno in podobno, medtem ko je morala skupek norm in določenih pravil. Analizo etike smo nadaljevali v okviru poslovne etike, pri čemer smo navedli tudi primere etičnih dilem, ki se pojavljajo pri udeležencih poslovne etike in nekaj razlogov, ki privedejo do teh dilem. Udeležence smo razčlenili na delničarje, zaposlene, odjemalce, dobavitelje, konkurenco in družbeno oziroma socialno okolje. Opredelili smo tudi poslovno moralo in prikazali povezavo med etiko in moralo. Etika in morala sta povezani z etičnimi kodeksi, ki imajo v današnjem času vedno večji pomen tako za samo organizacijo kot tudi za njene udeležence ter predstavljajo pomemben instrument za zagotavljanje etičnosti delovanja organizacije in njenih zaposlenih. Zato smo se osredotočili na etične kodekse. V tem okviru smo preučili izhodišča za sam razvoj etičnih kodeksov. Opredelili smo izvor besede »kodeks« in njen pomen. Poiskali smo vzroke za porast etičnih kodeksov in navedli koristi, ki jih organizacijam prinašajo primerno zapisani in vzpostavljeni etični kodeksi. Etične kodekse smo opredelili tudi glede na štiri temeljne tipe kodeksov, in sicer etični kodeksi organizacij, etični kodeksi poklicnih združenj, etični kodeksi posameznih industrij in etični kodeksi skupin ali programov. Teoretično smo opisali samo vsebino etičnih kodeksov in druge postavke, povezane z raziskovanjem etičnih kodeksov. Naredili smo primerjavo etičnih kodeksov izbranih zavarovalnic, pri čemer smo zavarovalnici Sava in Triglav analizirali kot zavarovalnici v domači lasti, zavarovalnici Generali in ERGO pa kot zavarovalnici s tujim lastništvom. V aplikativnem delu diplomske naloge smo najprej povzeli etične kodekse posameznih zavarovalnic, kasneje pa smo primerjali njihove vsebinske postavke in samo vsebino kodeksov. Prišli smo do ugotovitev in potrditve zastavljenih hipotez, da so vsebinske postavke oziroma da je vsebina etičnih kodeksov zavarovalnic podobna. Bistvenih razlik v vsebini etičnih kodeksov glede na domače (slovensko) ali tuje lastništvo ni. Podali smo predloge za dopolnitve izbranih etičnih kodeksov, pri čemer so izhodišča za predloge izvirala iz treh virov dopolnitev. Ti viri so ugotovljen manko vsebine, pri čemer smo primerjali vsebino vseh štirih obravnavanih etičnih kodeksov, drugi vir dopolnitve so lastni predlogi za izboljšanje vsebine etičnih kodeksov, torej kaj bi se nam zdelo smiselno dodati, zadnji vir dopolnitve pa so aktualni problemi, ki bi jih bilo smiselno vključiti v vsebino etičnih kodeksov.
Keywords: etični kodeks, etika, poslovna etika, morala, poslovna morala, zavarovalnice
Published: 24.10.2018; Views: 680; Downloads: 139
.pdf Full text (1,11 MB)

5.
VRLINE V POSLOVNEM SVETU: RADODARNOST
Darinka Sovinc, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava problematiko vrlin v poslovnem svetu, s posebnim poudarkom na radodarnosti. V teoretičnem delu je osnovni namen predstaviti pojem vrline in radodarnost kot ene izmed njih ter jo povezati z utilitarizmom in deontološko teorijo. Osredotočili smo se na poslovno etiko, ki smo jo poskušali povezati z nekaterimi etičnimi teorijami. Poskušali smo ugotoviti prisotnost vrlin v poslovnem svetu in ali je možno govoriti o prisotnosti radodarnosti v poslovnem svetu. Izhajali smo iz primerjave etičnih kodeksov in ugotavljanja, ali je vrlina radodarnosti prisotna oziroma zapisana v etičnih kodeksih. Trdimo lahko, da podjetja, ki oblikujejo in spoštujejo etični kodeks, prepoznavajo človeške odnose in etiko kot dodano vrednost. Podjetja, ki cenijo svoje zaposlene in jih spoštujejo, posledično od njih pričakujejo pripadnost in lojalnost, s čimer pa si na dolgi rok zagotovijo višjo delovno uspešnost in boljše poslovne rezultate.
Keywords: etika, morala, vrline, radodarnost, poslovna etika, etični kodeksi.
Published: 18.03.2016; Views: 1018; Downloads: 163
.pdf Full text (715,70 KB)

6.
VLOGA POSLOVNE ETIKE V FINANČNEM POSLOVANJU
Sandra Kidrič, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo sprva opredelili etiko na splošno, opisali zgodovino etike in se nato podali še v raziskovanje etike na finančnem področju ter med drugim obravnavali tudi primer etike v banki. Ugotovili smo, da je etika v finančnem poslovanju zelo pomembna za dolgoročno uspešnost podjetja. Delovna klima v podjetju je odvisna od vseh zaposlenih, predvsem pa od vodilnega kadra, ki lahko v največji meri vpliva na etičnost celotne organizacije. Prav menedžerji morajo redno obveščati vse zaposlene o pomembnosti etike in jim dajati vzgled. Kajti v današnjih razmerah, ko je toliko korupcije, ljudje vse bolj cenijo poštenost, zanesljivost in zaupanje - z drugimi besedami etičnost. In če podjetje enkrat izgubi ugled, lahko za vedno ostane brez odjemalcev. Ker so v poslovanje podjetja vpletene številne osebe, mnogokrat prihaja do etičnih dilem. Vsaka od oseb namreč zagovarja svoja stališča, ki so si pogosto nasprotna. Naloga menedžerjev pa je, da uskladijo interese teh različnih interesnih skupin v podjetju in tudi zunaj njega, in sicer na način, da kar najbolje ugodijo vsem vpletenim stranem.
Keywords: Etika, zgodovina etike, osebni etični razvoj, vrste etičnega odločanja, poslovna etika, poslovna morala, etične dileme, etični kodeksi, etika in banke, bančni kodeks.
Published: 22.10.2014; Views: 1300; Downloads: 190
.pdf Full text (1,17 MB)

7.
DOJEMANJE ETIČNEGA OBNAŠANJA RAČUNOVODIJ NA IZBRANIH PRIMERIH V PODJETJIH
Mateja Horvat, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Etika in etično obnašanje sta zelo široka pojma. Vsak mesec ali teden se blizu ali daleč zgodi kaj vsakdanjega ali celo neobičajnega, kar odpira razna vprašanja o pravičnosti, etiki in morali. Te pojme si vsak posameznik drugače razlaga. Tudi v poklicih je različno. Nekateri zahtevajo višjo stopnjo etičnosti zaposlenega, drugim mogoče to ni najpomembnejše. Tematika etike zaposlenih v računovodstvu je zadnje čase zelo problematična. Dotika se vsakega zaposlenega, najbolj pa so na (medijskem) udaru vodilni. Zato sem se omejila na temo, kako zaposleni (v tem primeru nadrejeni) dojemajo moralno-etično obnašanje računovodij v podjetju.
Keywords: računovodstvo, poslovna etika, morala, kodeks, norme
Published: 22.11.2013; Views: 938; Downloads: 152
.pdf Full text (628,98 KB)

8.
VLOGA ETIKE PRI PREPREČEVANJU NADLEGOVANJA NA DELOVNEM MESTU
Katja Sambolec, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem seminarju smo obravnavali temo z naslovom Vpliv etike pri preprečevanju nadlegovanja na delovnem mestu. Tema o nadlegovanju na delovnem mestu, je aktualna že desetletja in glede na gospodarsko krizo, ki ji še ni videti konca, je aktualna še danes. Zaradi prenasičenosti trga s ponudniki iste branže, se posledično v posameznih podjetjih izvajajo pritiski na zaposlene, ki v različnih situacijah vodijo do nadlegovanja. Pri pisanju diplomskega seminarja smo se najprej osredotočili na teoretična izhodišča za obravnavo etike, opredelili smo razlike in podobnosti med pojmoma etika in morala, ter opredelili značilnosti poslovne etike, ki je ključnega pomena pri poslovanju organizacije. Naša tema je obsegala tudi področje nadlegovanja na delovnem mestu, zato smo poiskali najbolj nazorne definicije, ki opredeljujejo kaj ta pojav je, kakšni so vzroki za nastanek tega pojava in kakšne so posledice. Povezanost obeh tem se kaže predvsem pri uvedbi ukrepov za preprečevanje nadlegovanja na delovnem mestu. Da lahko takšne ukrepe uvedemo, mora biti etika managementa razvita na ravni, ki zagotavlja popolno predanost organizaciji in predvsem, se morajo managerji oziroma celoten vodilni kader zavedati, da lahko uspešno poslujejo samo, če poslujejo tudi etično.
Keywords: etika, morala, poslovna etika, nadlegovanje na delovnem mestu, zakonska ureditev, ukrepi
Published: 29.10.2013; Views: 1094; Downloads: 168
.pdf Full text (524,63 KB)

9.
VPLIV POSAMEZNIKOVIH VREDNOT NA SODOBNO POSLOVNO ETIKO V ORGANIZACIJI
Patrik Vrabič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem seminarju smo obravnavali temo vpliv posameznikovih vrednot na sodobno etiko v organizaciji. Spoznali smo da so posameznikove vrednote ključnega pomena pri uspešnem poslovanju organizacije. V preteklosti se podjetja niso posvečala pretirano posameznikom in njihovim vrednotam. Vendar se to spreminja. Tema je vsekakor zelo zanimiva, kajti zavedamo se, da smo si ljudje različni. Prihajamo iz različnih okolij, imamo različna stališča in seveda prepričanja. Zato je tudi pomembno, da se organizacija zaveda in si postavi določene vrednote, katere bi pripomogle pri samem doseganju ciljev. V določenih panogah so bolj cenjene določene vrednote, v drugih pa seveda spet drugačne. Za vodilne v organizaciji je pomembno, da so družbeno odgovorno naravnani. Pomeni, da imajo uspešne organizacije jasno zastavljene vrednote , poslanstvo, vizijo, vendar z etičnim pristopom, s katerimi uspešno dosegajo zastavljene cilje. Z nekaterimi izpostavljenimi vrednotami, lahko podjetje jasno definira, kaj jim je dejansko pri samem poslovanju pomembno. Seveda to posledično vpliva na odločitve ter izbire strateških poti, ko pride do etičnega precepa. Temeljni cilj diplomskega seminarja je ugotoviti kako različne so vrednote posameznikov, ki lahko vplivajo na poslovno etiko organizacije. Dobre vrednote zaposlenih so vedno bile ključ do uspeha in posledično do konkurenčne prednosti podjetja. Kajti dobro sodelovanje z zaposlenimi najlažje dosežemo, samo na način ko se človeški viri tesno povezani s strategijami organizacije in njenimi vrednotami
Keywords: vrednote, posameznik, organizacija, etika, morala, poslovna etika, vpliv, vrednote v organizaciji
Published: 22.10.2013; Views: 1141; Downloads: 303
.pdf Full text (918,12 KB)

10.
ETIKA NA KAPITALSKEM TRGU
Andreja Žerdoner Fesel, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga obravnava etiko na kapitalskem trgu. Področje etike je predmet različnih razprav. V začetku 21. stoletja so svet pretresli različni škandali, kot so npr. Enron, Worldcom. Investitorji po vsem svetu so zastopali stališče, da je potrebno na področje kapitalskega trga vnesti več morale. Udeleženec kapitalskega trga se pri svojem delovanju opira na zakon, ki mu predstavlja temeljni smerokaz njegovega pravilnega postopanja. V samem zakonu so zajeta etična pravila, vendar le v manjšem obsegu, saj so etična načela kompleksnejša, zato se zahtevana stopnja morale ne more vnesti v zakon sam. Tako sam zakon, čeprav obravnava enako tematiko – kaj je prav in kaj narobe, ne predstavlja dovolj za uvrščanje v kategorijo etičnosti in moralnosti. Moralen udeleženec trga kapitala je tisti, ki uresničuje temeljne usmeritve organizacije in ki se ne osredotoča samo na dovoljeno, sprejemljivo, temveč tudi na dostojno. Delovati etično pomeni, da se nečemu odpoveš za večji doprinos družbi. Etika ni nadležna ovira, temveč je elementarna predpostavka za trajen gospodarski uspeh. Zaradi moralnega ravnanja so udeleženci na trgu nagrajeni z ugledom in zaupanjem.
Keywords: etika, morala, menedžerska etika, poslovna etika, neetična ravnanja, borzno poslovanje, Enron, etični kodeks, whistle-blowing, borzni posredniki
Published: 14.12.2012; Views: 1527; Downloads: 218
.pdf Full text (1,03 MB)

Search done in 0.2 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica