| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 18
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
KONFLIKTI - NEGATIVNI UČINKI V ORGANIZACIJI
Marija Miškulin, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Delovno organizacijo sestavljajo med ostalim tudi ljudje, ki so zaradi delovne obveznosti prisiljeni vsakodnevno sodelovati ter se soočati. Glede na to, da v delovni organizaciji preživimo večji del vsakdanjika, je neizogibno, da se pojavijo konflikti. Konfliktne situacije spodbujajo spremembe, nove zamisli in ideje, sicer pa ignorirani in nerazrešeni konflikti lahko imajo pogubne posledice za organizacijo, zaradi česa je naloga vseh udeleženih v konfliktu ter vodij, da se čimprej soočajo z njimi. S konflikti se je smotrno soočati že ob samem nastanku oziroma ko jih zaznamo in prepoznamo, saj se bomo tako izognili morebitnemu razvitju mobinga. Za uspešno razrešitev konfliktov je potrebno poznati vzroke ter načine reševanja in obvladovanja konfliktov. Nezadovoljstvo zaposlenih, okrnjena in otežena komunikacija, absenteizem, fluktuacija, zmanjšanje učinkovitosti in produktivnosti, upadanje motiviranosti in lojalnosti organizaciji so nekateri od stroškov, ki jih povzročajo neobvladani konflikti in posledično mobing. Vzroke za mobing največkrat najdemo v organizaciji dela (nejasna navodila, premalo zaposlenih, visoka odgovornost in nizka možnost odločanja, podcenjevanje sposobnosti in dela zaposlenih). Vsaka delovna organizacija, ki želi biti uspešna in konkurenčna na trgu in se zaveda prednosti in slabosti konfliktnih situacij ter pomembnosti človeškega kapitala, se bo zavzemala za izboljšanje delovnih pogojev ter za pristne in zdrave medsebojne odnose. Zavedala se bo dejstva, da vlaganja v pozitivno klimo ter v pristne odnose je bolj donosno kot ingnorirani in neobvladani konflikti. Zaradi tega je smotrno, da se managerji odločajo za izobraževanje vodilnega kadra glede pravilnega ravnanja v primeru konfliktov in mobinga.
Keywords: konflikt, organizacijski konflikt, vertikalni konflikt, horizontalni konflikti, ravnanje s konflikti, reševanje konfliktov, posledice konfliktov, pozitivni učinki konfliktov, negativni učinki konfliktov, mobing, posledice mobinga
Published: 25.11.2009; Views: 2918; Downloads: 809
.pdf Full text (267,94 KB)

2.
POJAV IN REŠEVANJE KONFLIKTA V ORGANIZACIJI
Nataša Kerčmar, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Današnje razmere v državi in soočenje s kriznimi razmerami, se v organizacijah še lažje lahko izvaja konflikt. Zato je zelo pomembno, da znamo obvladovati konfliktne situacije in njihove načine - metode za razrešitev le teh. Za pozitivno razrešitev konfliktov je potrebno le dvoje: razumeti, kako nastane konflikt in ustvariti nato vzdušje, ki poudarja pozitivno lastnost konflikta; saj navsezadnje konflikt nastane vedno zaradi potreb ali želja posameznikov, ki jim pač nekdo preprečuje uresničitev le tega. Ker je konflikt resna preizkušnja naših sposobnosti v medsebojnih odnosih, zlasti spretnosti sporazumevanja v najtežjih okoliščinah, moramo biti pri izbiri strategije reševanja konflikta zelo odgovorni. Dobri odnosi med zaposlenimi pozitivno vplivajo na delo zaposlenih in delovanje organizacije. V današnjih organizacijah mogoče primanjkuje ozračja, ki bi omogočalo razvoj odkritih in humanih medosebnih odnosov. Kot povzetek vsega bi rekla, da je komunikacija zelo pomembna, saj je sestavni del našega vsakdanjega življenja; tako privatnega kot službenega. Komunikacija je nedvomno vir vsakega uspeha, in hkrati tudi vzrok za neuspeh; in z učinkovito komunikacijo lahko dosežemo bistveno več in s tem uresničujemo svoje zastavljene cilje, naj so to v osebnem ali poslovnem življenju. In skozi celo diplomsko delo lahko vidimo, da se konflikt in komunikacija povezujeta oziroma sta kot nerazdružljiva, saj lahko medsebojna komunikacija pripelje do rešitve konfliktne situacije, lahko pa jo tudi ustvari.
Keywords: Ključne besede: konflikt, konflikti v skupini, konflikti med skupinami, strategije, posledice konfliktov, komunikacija, medosebni odnosi, zaupanje, organiziranost, informiranost.
Published: 25.05.2010; Views: 2354; Downloads: 411
.pdf Full text (665,55 KB)

3.
AVTORITETA V VZGOJI IN POSTAVLJANJE MEJ
Simona Arnuš, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Biti vzgojitelj, je zahtevna in odgovorna naloga. Želja vsakega starša in vzgojitelja je, da bi otroke vzgajal čim bolje, vendar včasih, lahko povsem nehote, pride do težav. Starši imajo radi svoje otroke in jim želijo le najboljše. Želijo, da razvijejo svoje talente, najdejo dobre prijatelje in poiščejo svoje mesto v življenju, kjer bodo srečni. Ustreči želijo njihovim željam, hkrati pa vedo, da jim morajo biti zgled, avtoriteta in morajo postaviti tudi meje njihovim zahtevam in vedenju, saj jih želijo pripraviti na življenje — na sobivanje z drugimi ljudmi. V diplomskem delu so podrobneje obravnavani trije večji pojmi: avtoriteta, vzgoja in postavljanje mej. V današnjem času se vse pogosteje sprašujemo, v kolikšni meri je v vzgoji avtoriteta prisotna, kako zelo je potrebna in kako si jo lahko pridobimo. V delu smo se opredelili tudi na vzgojo, vzgojne metode, vzgojne stile, potrebe otrok, in na medsebojne odnose, kateri so zelo pomembni pri vzgajanju otrok. Seznanimo se tudi s pomembnostjo postavljanja meja, njihovimi težavami in nasveti pri postavljanju, pomenom pohvale in nagrade, ter kaznimi in posledicami za neprimerno vedenje. Starši in vzgojitelji se pogosto tudi sprašujejo, kako najti ravnotežje med razvajanjem in strogostjo. Ni dobro, če so pretirano omejujoči ali preveč popustljivi. Iskanje prave mere vedno pomeni postavljanje jasnih, trdnih in pravičnih mej, ki se jih morajo otroci zavedati, jih poznati in se jih držati, saj so postavljene meje ključnega pomena pri vzgajanju otrok in pomembno vplivajo na oblikovanju avtoritete in moči v vzgoji. Otroci vsekakor potrebujejo avtoriteto, saj se le tako počutijo varne in sprejete. Če je ne dobijo, jo izsilijo.
Keywords: avtoriteta, vzgoja, vzgojni stili in metode, medsebojni odnosi, postavljanje mej, moteče vedenje in reševanje konfliktov, nagrada, kazen in posledice.
Published: 03.03.2010; Views: 6425; Downloads: 1937
.pdf Full text (537,18 KB)

4.
OBVLADOVANJE KONFLIKTOV V PODJETJU
Petra Žorman, 2010, master's thesis/paper

Abstract: Konflikti prinašajo v podjetje spremembe, spodbujajo nove ideje in omogočajo pridobivanje novih spoznanj. Lažje jih je reševati, dokler so še na začetku, kajti v nasprotnem primeru se lahko hitro razrastejo. Imajo pozitiven in negativen vpliv na poslovanje podjetja, vendar jih lahko s pravočasnim razreševanjem razrešimo v korist podjetja. Konflikti so torej v podjetju potrebni, saj njihova prisotnost kaže na možnost boljšega poslovanja. V medsebojnih odnosih se jim ne moremo izogniti. Včasih smo jih tajili in jih obravnavali skoraj kot bolezen, danes pa jih v naprednih podjetjih sprejemamo odprtih rok. Osnovni vzrok za nastanek konflikta je povezan z različnostjo ljudi. Ljudje imajo različne želje in cilje, zaradi katerih lahko pride do nesoglasij in nadalje do konflikta. Dejstvo je, da je najprej potrebno poiskati vzroke za nastanek konfliktov, kajti le tako se lahko lotimo njegovega reševanja na način, ki bo najboljši za podjetje samo, kakor tudi za njegove zaposlene. Konflikti sodijo med vsakdanje elemente v managementu poslovanja, zato je potrebno v podjetjih vzpostaviti management konfliktov. Povzamemo lahko le, da so konflikti najmočnejši dejavnik sprememb v podjetju, pa čeprav spremembe le redko kdo obožuje, saj se pogosto ne zavedamo, kako so potrebne. Komuniciranje je dvosmeren proces izmenjave informacij, mnenj med oddajnikom in prejemnikom, katera sporočila se prenašajo po komunikacijskem kanalu. Pri komuniciranju je pomembno enako razumevanje sporočila z obeh strani, vedno pa ne poteka učinkovito. Pojavljajo se motnje, ki jih je potrebno odpraviti. Razširjeno je tako verbalno kot tudi neverbalno komuniciranje, ki je zelo povezano z našim življenjem. Komuniciramo v različnih situacijah in z različnimi ljudmi. Raziskava je pokazala, da so večine dobre komunikacije in ustrezno znanje o obvladovanju konfliktov zelo pomembna lastnost managerja. Ugotovili smo tudi, da je kljub mnogim raziskavam s področja obvladovanja konfliktov, teorijo v praksi zelo težko udejanjiti. Vendar je skrb za urejanje tega področja zelo pomembna za rast in obstoj podjetja. Praktičen del naloge obsega predstavitev podjetja Zaščita Ptuj d.o.o., v katerem smo izvedli anketo na temo: »Obvladovanje konfliktov v podjetju«. V podjetju se srečujejo različni ljudje, ki imajo različne poglede, hotenja in cilje. Ker vsak poda svoje stališče, se pojavljajo konflikti. Pojavljajo se v vsaki organizaciji in naloga vseh udeleženih tudi v podjetju Zaščita Ptuj d.o.o. je, da jih čimprej rešijo. Da do pogostih konfliktov ne bi prihajalo, je pomembna uspešna komunikacija med zaposlenimi, saj le-ta rešuje konflikte.
Keywords: management konfliktov // obvladovanje konflikta // preprečevanje konflikta // metode in načini reševanja konfliktov // posledice konfliktov // komunikacija // komunikacijske strukture // medosebni odnosi //.
Published: 29.10.2010; Views: 5016; Downloads: 959
.pdf Full text (1,04 MB)

5.
MANAGEMENT KONFLIKTOV V PODJETJU
Barbara Tischler, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Sodobni globalni svet, kjer je dinamika procesov izredno hitra, zahteva od zaposlenih, njihovih vodij ter podjetij nenehno prilagajanje in z njimi povezane spremembe, ki pa lahko privedejo do konfliktnih situacij v nas samih, v podjetjih, nenazadnje pa tudi v okolju, v katerem živimo. Vzrok za nastajanje konfliktov je lahko naša nepripravljenost na spremembe in toga drža ali pa tudi načini upravljanja in vodenja podjetij in njihova nepripravljenost za nove izzive globalnega okolja. Lahko rečemo, da ni podjetja ali organizacije, v kateri med sodelavci ne bi bilo konfliktov. Podjetje, ki trdi, da znotraj njega ni konfliktov, živi v iluziji, pa naj bo to posledica namernega ali nenamernega prikrivanja resnice. Obstaja več vrst konfliktov, med katerimi smo se bolj posvetili konfliktom v podjetju, ki jih lahko delimo na interpersonalne, intrapersonalne, konflikte med skupinami, konflikte v skupini in konflikte interesov. Konflikte je potrebno reševati in ne bežati pred njimi, kajti s tem situacijo samo še poslabšamo. Za uspešno reševanje konflikta pa je potrebno poznati njegov izvor, nato pa se lahko posvetimo reševanju le-tega. V podjetju je veliko vzrokov, ki pripomorejo k nastanku konflikta, kot na primer preobremenjenost z delo, prenizka plača, različni interesi med zaposlenimi in vodstvom podjetja, tekmovalnost, ipd. Zato je v vsakem podjetju potrebna dobra organizacija in sposobno vodstvo, ki mora uspešno upravljati s nastalimi konflikti. Z izvedeno anketo smo v izbranem podjetju prikazali pogostost konfliktov, njihove najpogostejše vzroke, posledice, tako negativne kot tudi pozitivne ter protikonfliktne ukrepe vodstva podjetja. V izbranem podjetju se pojavljajo tako močni oziroma intenzivni konflikti, da je veliko ljudi celo razmišljalo o menjavi službe, vendar so se kasneje uspešno pogovorili z vodstvom podjetja, ki jim je obljubilo spremembe, in so se odločili ostati. V podjetju bi bilo potrebno posvetiti več pozornosti motiviranju in nagrajevanju zaposlenih ter bolj skrbeti za ohranitev kadra, da ne bi več razmišljal o menjavi službe. To lahko dosežemo na več načinov, zagotovo pa je najpomembneje, da se z ljudmi odkrito pogovarjamo in jim damo vedeti, kako dragoceni in posebni so za nas, tu in tam jim pa lahko nakažemo naklonjenost tudi z majhnimi darili ali finančno stimuliramo. Zavedati se je namreč potrebno, da je dobro podjetje sestavljeno iz še boljšega kadra.
Keywords: konflikt, interpersonalni konflikt, intrapersonalni konflit, konflikt v skupini, konflikt med skupinami, konflikt interesov, vzroki konfliktov, posledice konfliktov, organizacija, upravljanje konfliktov.
Published: 05.11.2010; Views: 2320; Downloads: 338
.pdf Full text (1,34 MB)

6.
MANAGEMENT KONFLIKTOV V PODJETJU
Jasmina Kos, 2010, final seminar paper

Abstract: V vsaki organizaciji se srečujemo in se bomo srečevali s konfliktnimi situacijami. To ne pomeni nič slabega, ampak ravno obratno. Konflikti prinašajo podjetju velike koristi, saj imajo ti poleg negativnih tudi veliko pozitivnih posledic, ki prinašajo organizaciji boljše delovanje, nastanek sprememb pri poslovanju, večjo ustvarjalnost in boljše medosebne odnose. Vzroki za nastanek konflikta so lahko zelo različni. Na prvem mestu bi izpostavili osnovni vzrok, tj. različnost ljudi oziroma osebni vzrok. Ljudje se ločijo po naravi. Lahko so mirni, napadalni, agresivni, vsak posameznik pa ima tudi različne interese, cilje, različne vloge v podjetju, vse to povzroča med zaposlenimi napetost, nesoglasja in nadaljnje tudi konflikte. Glede na analizo izbranega podjetje, smo lahko videli, da se med pogostimi konfliktnimi situacijami pojavlja tudi komunikacijski vzrok. Komunikacijski problem nastane, ko se med dvema udeležencema ali več v komunikaciji pojavlja nejasnost, nerazumevanje in tudi neposlušnost udeležencev. Poznamo več vrst konfliktov, vendar pa menimo, da so v podjetju najpogostejši medosebni konflikti. Konflikti med sodelavci nedvomno poslabšajo delovanje podjetja, kar se lahko kaže v neproduktivnosti, nemotiviranosti zaposlenih ter celotno kot neuspešnost podjetja. Za preprečevanje konfliktov je potrebno biti sposoben prepoznati konfliktne situacije, njihove vzroke, pravočasno ter pravilno reagirati in tako odpraviti konflikt. Pomembno je, da se konfliktom ne izogibamo oziroma jih ne zanikamo, nanje so moramo pripraviti in jih rešiti na miren način. Pri tem moramo razmisliti o ciljih in skupnih rešitvah, ki bodo vsem udeležencem prinesli največ koristi ter seveda pozitivne posledice za podjetje. Vedeti moramo, da konflikti podjetju ne predstavljajo samo nevarnosti, temveč predstavljajo nove priložnosti, učinkovite spremembe ter izboljšanje v poslovanju. Ključnega pomena je, da se podjetje zaveda prisotnosti konfliktov ter jih razume kot normalen pojav, ki nastaja v medosebnih odnosih, saj bo podjetje le tako pripravljeno nanje in na njihove posledice.
Keywords: Ključne besede: konflikt, medosebni konflikt, vrste konfliktov, medosebni odnosi, posledice konfliktov, reševanje konfliktov .
Published: 09.11.2011; Views: 1531; Downloads: 208
.pdf Full text (508,52 KB)

7.
MANAGEMENT KONFLIKTOV V PODJETJU
Rok Petric, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Vsak dan slišimo, beremo in se pogovarjamo o konfliktih med državami, političnimi strankami, družinskimi člani, udeleženci v prometu. Konflikti so prisotni v našem vsakdanjem življenju. Nobena izjema niso konflikti na delovnem mestu v organizaciji. Pogosto te konflikte dojemamo kot nujnost, s katerim se moramo sprijazniti. V organizacijski literaturi beremo o konfliktih kot stalnem pojavu, o njihovih lastnostih, vzrokih, vrstah, posledicah, njihovem premagovanju ali celo spodbujanju, o ravnanju z njimi. Naučili smo se, da konflikti ne prinašajo le negativnih posledic, temveč da so lahko koristni za razvoj podjetja in razvoj zaposlenih v njem. V diplomskem seminarju smo se usmerili le v ožji del preučevanja konfliktov: v samo nastajanje in potek organizacijskih konfliktov v organizacijskih procesih. V prispevku smo se omejili na konflikte med posamezniki, ki izvirajo iz razmerij med njimi kot člani organizacij. Vse ugotovitve smo smiselno razširili tudi na konflikte med skupinami in konflikte v skupini. V diplomskem seminarju smo najprej prikazali razumevanje konflikta. Poudarili smo nujnost konflikta v vsakem organizacijskem razmerju v podjetju in opredelili tisto vrsto konfliktov, ki je predmet obravnave. Nastajanje in potek konfliktov smo prikazali v neformalnih in formalnih organizacijskih procesih. Prikazali smo usklajevanje ali koordinacijo kot proces, ki vpliva na potek konflikta in vlogo managementa pri reševanju oziroma upravljanju s konflikti. V praktičnem delu diplomskega seminarja smo prikazali in dokazali obstoj konfliktov v izbranem podjetju. Vodstvo v izbranem podjetju se po rezultatih anketnega vprašalnika, ki smo ga pripravili sicer aktivno ukvarja s upravljanjem konfliktnih situacij, a prostora za izboljšave je mnogo. S teoretičnimi predlogi kako izboljšati upravljanje s konflikti smo del rešitev za izbrano problematiko predlagali tudi sami.
Keywords: management konfliktov, vrste konfliktov, vzroki za nastanek konflikta, metode in načini reševanja konfliktov, posledice konfliktov, komunikacija, funkcionalni konflikti
Published: 29.11.2012; Views: 1205; Downloads: 178
.pdf Full text (419,17 KB)

8.
MANAGEMENT KONFLIKTOV
Špela Korošec, 2011, final seminar paper

Abstract: V dinamičnem okolju v katerem živimo je pojav konfliktov neizbežen proces. Do slednjih pogosto prihaja že v nas samih, še pogosteje pa v okolju v katerem delujemo. Vzroke za nastanek konfliktov najdemo predvsem v neprilagojenosti posameznikov na spremembe v okolju oziroma na delovnem mestu. Danes tako ne najdemo več podjetja v katerem ne bi prihajalo do konfliktov. Reševanje konfliktov v podjetju je kompleksen proces, katerega se morejo managerji lotevati razumsko in sistematično. Prav slednji so tisti, ki morajo v podjetju imeti največ znanja z obravnavanega področja. Ironično je, da konflikti prinašajo s seboj tudi dobre strani, katere mora dober manager poznati, ter te strani izkoristiti v svoj prid. Žal pa se pogosto izpostavljajo le slabe strani konfliktov, ki zavirajo tekoč delovni proces. Izbrano tematiko smo obravnavali na podjetju Odeja, v kateri smo izvedli poslovno raziskavo. Zanimalo nas je kako zaposleni v podjetju razumejo konflikte, kje vidijo vzroke za njih in kako jih rešujejo. Žal ugotavljamo, da je znanje iz področja managementa konfliktov pri zaposlenih skopo, zaradi česar je potrebno s strani vodstva nameniti večjo pozornost reševanju te problematike.
Keywords: konflikt, konflikti med skupinami, vzroki za konflikte, posledice konfliktov, reševanje konfliktov.
Published: 21.11.2011; Views: 2056; Downloads: 239
.pdf Full text (1,46 MB)

9.
OBVLADOVANJE KONFLIKTOV V ORGANIZACIJI
Marina Crljić, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Najpomembneje je, da se ljudje premalo zavedamo, kako zelo pomembna je komunikacija v našem življenju. Na njo ne polagamo toliko pozornosti, saj se z sposobnostjo komuniciranja rodimo in se nam zdi samoumevna. Vendar še zdaleč ne znamo komunicirati pravilno oziroma bolje. Zaradi raznolikosti med ljudmi, zaradi različnih mnenj posameznikov, ali razmišljanja, drugačne ideje ali samo variante kako izpeljati določeno nalogo, lahko pride med ljudmi do grdih pogledov oz. do konflikta. Ker si v organizaciji tega ne moremo privoščiti, saj lahko to naše delo oz. produktivnost ter kvaliteto samo oslabi, se jih moramo naučiti obvladovati. Lahko pa se naučimo tehnik, kako same konflikte preprečevati, da do njih sploh ne bi prihajalo, ali pa bi se dogajali zelo redko, ter ob pomembnejših zadevah. Mnenja drugih moramo znati poslušati in sprejeti, na kar to pričakujemo tudi obratno. Pred obvladovanjem konfliktov, se moramo naučiti obvladovati komunikacijsko pot. V kateri smo lahko sprejemnik, to je oseba, ki posluša in dekodira podatke, ali pošiljatelj, ki je oseba, ki govori oz. kodira podatke. Konflikte lahko potlačimo, se jim izogibamo, jih tajimo, vendar se vedno znova pojavljajo v takšnih ali drugačnih oblikah in zaradi tega konflikti zahtevajo rešitve. Pri pojavu konflikta je potrebno začeti razmišljati o razrešitvi le tega, ne pa o tem kako se mu izogniti. Konflikt pa je lahko zelo pozitivna in dobrodošla situacija, če ga znamo in če nam ga uspe resnično rešiti. To še posebej velja za delovno in poslovno okolje, kjer je pričakovati nenehno izboljšanje produktov in procesov ter prilagajanje vse večjim zahtevam potrošnikov. V vsakem podjetju se ustvarja neka kultura med zaposlenimi, med oddelki, med nadrejenim in podrejenimi, katera usmerja k doseganju zastavljenih ciljev in zadovoljujejo potrošnikove potrebe. Prav zato so pomembni medosebni odnosi v delovnem okolju, saj pri dobrih in učinkovitih medosebnih odnosih cilje lažje in kakovostnejše dosegamo.
Keywords: Ključne besede: konflikt, vrsti konfliktov, vzroki za nastanek konfliktov, posledice konfliktov, komunikacija, medosebni odnosi, obvladovanje in reševanje konfliktov.
Published: 17.12.2012; Views: 1307; Downloads: 134
.pdf Full text (328,63 KB)

10.
VPLIV KONFLIKTOV NA ODNOSE V DRUŽINSKEM PODJETJU
Nikola Kačarević, 2011, final seminar paper

Abstract: Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu smo najprej opisali in definirali družinsko podjetje. Sledi vloga družine v družinskem podjetju, odnosi v družinskem podjetju in posledice zaposlitve sorodnikov. Lahko bi rekli, da imamo teoretični del razdeljen na dva dela, saj v prvem delu opisujemo družinsko podjetje in vloge družine v njem, v drugem delu pa opisujemo konflikte, ki se pojavljajo v podjetju med družinskim člani in rešitve le-teh. V praktičnem delu smo izbrali trenutno uspešno podjetje v svoji panogi, ki izpolnjuje vse pogoje za družinsko podjetje. Predstavili smo njegovo zgodovino, trenutno podobo podjetja in družino. Opisali smo odnose med družinskim člani v podjetju, nekaj konfliktov, katere smo opazili, in kako le-ti vplivajo na vodenje in razvoj podjetja. Izpostavili smo nekaj zanimivih konfliktov med posameznimi družinskimi člani, jih opisali in predlagali nekaj možnih rešitev, ki bi pripomogle k izboljšanju odnosov. Ugotovili smo, da stabilni in dobri odnosi med družinskimi člani bistveno pripomorejo k uspešnemu poslovanju in razvoju podjetja. Nasprotno slabi in nestabilni odnosi med družinskim člani lahko privedejo podjetje v negativno stanje in celo do propada. Družinski člani so ključni člen družinskega podjetja, od katerih je odvisna prihodnost podjetja. V podjetju X d.o.o. morajo družinski člani spremeniti medsebojne odnose, če želijo nadaljevati uspešno pot ustanovitelja.
Keywords: družinsko podjetje, posledice zaposlovanje sorodnikov, konfliktni odnosi med družinskimi člani, komunikacija kot vzrok za nastanek konfliktov
Published: 07.12.2011; Views: 2156; Downloads: 273
.pdf Full text (358,87 KB)

Search done in 0.17 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica