| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 33
First pagePrevious page1234Next pageLast page
1.
Ujemanja posameznika z organizacijo in fluktuacija zaposlenih
Katja Doliška, 2022, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo obravnavali povezavo med ujemanjem posameznika-organizacije ter fluktuacijo zaposlenih. Ujemanje posameznik-organizacija je ena izmed dimenzij multidimenzionalnega konstrukta ujemanje posameznik-okolje in se nanaša na podobnost, skladnost oz. korespondenco med organizacijo in posameznikom. Visoke stopnje ujemanja posameznik-organizacija bi naj vodile do različnih pozitivnih zaposlitvenih izidov, kot so npr. delovno zadovoljstvo, organizacijska pripadnost, pro-socialna vedenja ter ohranitev zaposlenih v podjetju. Dogajanje na trgu dela nakazuje višjo stopnjo fluktuacije zaposlenih, kar večinoma pomeni višje stroške za podjetje, na ravni posameznika pa lahko vodi v nižje psihično blagostanje. Fluktuacijo definiramo kot vsakršno odhajanje delavcev iz podjetja zaradi različnih vzrokov. Dosedanje raziskave so pokazale pomembno povezavo med ujemanjem posameznika-organizacije s fluktuacijo. V magistrski nalogi smo predstavili pregled raziskav na področju obeh konstruktov ter si opisali, kako na fluktuacijo vplivajo še dejavniki kot so starost, spol in izobrazba. Na vzorcu zaposlenih srednje velikega podjetja smo opravili raziskavo in ugotovili, da je namen fluktuacije ob višji stopnji ujemanja P-O nižji. Ugotovili smo tudi, da na to povezavo spremenljivke spol, izobrazba, starost in tip pogodbe niso imele statistično značilnega vpliva.
Keywords: Ujemanje posameznik-okolje, ujemanje posameznik-organizacija, vrednote, fluktuacija zaposlenih, ujemanje v vrednotah.
Published in DKUM: 11.04.2022; Views: 526; Downloads: 57
.pdf Full text (1,69 MB)

2.
Percepcija posameznikov o kadrovskih agencijah
Katja Simendić, 2020, undergraduate thesis

Abstract: V Sloveniji poznamo več načinov zaposlitve, med katere spada tudi zaposlitev preko kadrovske agencije. Razlogi, da se podjetja odločajo za sodelovanje s kadrovskimi agencijami, so različni. Predvsem je glavni razlog, da se morajo podjetja prilagajati trgu dela, zaradi negotovih razmer in konkurence. Zato se podjetja odločajo za fleksibilne oblike zaposlovanja, kar jim omogočajo kadrovske agencije. Pomembno vlogo pri zaposlovanju preko kadrovske agencije predstavlja tudi percepcija posameznikov o kadrovskih agencijah. Posamezniki imajo namreč različna mnenja o kadrovskih agencijah, s poznavanjem le-tega lahko oblikujemo priporočila za izboljšanje dela kadrovskih agencij. V teoretičnem delu diplomskega dela smo preučili literaturo vezano na kadrovske agencije, delovanje kadrovskih agencij v mednarodnem okolju in Sloveniji. Zanimale so nas prednosti in slabosti sodelovanja s kadrovskimi agencijami za delodajalce in zaposlene ter zakonska ureditev kadrovskih agencij. Opisan je potek iskanja in selekcije kadrov ter spremembe na trgu dela. V raziskovalnem delu smo s pomočjo anketnega vprašalnika preverjali mnenje posameznikov o kadrovskih agencijah in zadovoljstvo z delovnim mestom preko kadrovske agencije ter zaposlitvijo direktno preko podjetja. Rezultati raziskave so pokazali, da se posamezniki najbolj posvečajo iskanju zaposlitve direktno preko podjetja, kar dokazuje tudi hipoteza, da se posamezniki bolj želijo zaposliti direktno preko podjetja, kot zaposliti preko kadrovske agencije, katero smo tekom raziskave potrdili. Rezultati raziskave so tudi pokazali, da je med zaposlenimi direktno preko podjetja in zaposlenimi preko kadrovske agencije minimalna razlika med zadovoljstvom na delovnem mestu in, da zaposleni direktno preko podjetja nimajo v povprečju bolj negativnega mnenja o kadrovskih agencijah kot zaposleni preko kadrovske agencije, kar smo dokazali s tem, da smo drugo hipotezo ovrgli.
Keywords: kadrovska agencija, posameznik, zaposlitev
Published in DKUM: 18.06.2020; Views: 545; Downloads: 70
.pdf Full text (1,17 MB)

3.
Razsežnosti računalništva v oblaku v luči GDPR : diplomsko delo
Melanie Lorenčič, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Računalništvo v oblaku je zelo priljubljena storitev, ki se je poslužuje veliko število ljudi. A takšna storitev lahko prinaša grožnjo za varstvo osebnih podatkov. V diplomski nalogi je zato najprej predstavljeno računalništvo v oblaku kot storitev, nato pa izbrani vidiki GDPR. V začetku je predstavljen pojem ter zgodovina računalništva v oblaku, v nadalje-vanju opis različnih vrst ter njegove prednosti in slabosti. Sledi poglavje o GDPR in po-vezavi slednjega z ZVOP-1 in ZVOP-2, na kratko opredelimo tudi nevarnosti hrambe oseb-nih podatkov v oblaku, zaključimo pa s kratko raziskavo o ponudnikih računalniš-tva v oblaku in hrambe podatkov v oblaku. Pri slednji načnemo vprašanje, v katere dr-žave ponudniki storitev prenašajo podatke uporabnikov.
Keywords: Računalništvo v oblaku, GDPR, Evropska unija, osebni podatki, posameznik
Published in DKUM: 22.11.2019; Views: 659; Downloads: 170
.pdf Full text (778,56 KB)

4.
Lajšanje fantomske bolečine po amputaciji okončine v patronažnem varstvu
Sergeja Greifoner, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Izhodišča: Zaradi neustrezne obravnave fantomske bolečine in lajšanja le-te, se lahko kakovost življenja drastično spremeni na slabše. Okrnjeno je gibanje, slabše je zaznavanje okolice, neprimerno sprejemanje zdravstvenega stanja lahko privede tudi do psihičnih motenj ali celo samopoškodovanja. Namen našega diplomskega dela je raziskati pristope lajšanja fantomske bolečine v patronažnem varstvu. Raziskovalne metode: V diplomskem delu je bila uporabljena deskriptivna metoda ter kvalitativna metodologija. V empiričnem delu smo izvedli študijo primera. Metoda zbiranja podatkov je bila intervju, ki je potekal na pacientovem domu. Vprašanja so bila odprtega tipa in sestavljena po modelu 14. življenjskih aktivnostih Virginie Henderson. Zbrane podatke smo analizirali z deskriptivno metodo. Rezultati: Gospod L. S. je star 79 let, živi v hiši z ženo. Fantomsko bolečino ima od amputacije desne noge. Amputacija je bila nadkolenska. Za lajšanje bolečine ima predpisano terapijo. Pri vsakodnevnih aktivnostih potrebuje pomoč. Proteze ne nosi že skoraj 20 let. Ima tudi sladkorno bolezen tipa 2. Diplomirana medicinska sestra v patronažnem varstvu je pri gospodu izvaja negovalno intervencijo nege rane - krna, 3 krat na teden po naročilu osebne zdravnice. Poskusila je tudi z mazanjem in masažo noge ter krna, vendar fantomska bolečina ostaja. Drugih tehnik se ni posluževala. Diskusija in zaključek: Rezultati so pokazali, da je diplomirana medicinska sestra v patronažnem varstvu poskušala lajšati fantomsko bolečino pri pacientu. Izvajala je masažo in mazanje okončine ter prevez rane – krna. Prišli smo do zaključka, da načini lajšanja fantomske bolečine, ki jih je patronažna medicinska sestra izvajala niso bili uspešni. V takšnem primeru bi morala preizkusiti več različnih nefarmakoloških tehnik.
Keywords: Patronažna zdravstvena nega, posameznik, stanje po amputaciji, bolečina, krn.
Published in DKUM: 11.11.2019; Views: 1218; Downloads: 204
.pdf Full text (656,58 KB)

5.
Skupinska dinamika v varnostno občutljivih situacijah : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Jernej Bučar, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Ravnanje posameznika ali množice - skupine v varnostno občutljivih situacijah je običajno težko predvideti. Ker smo ljudje vajeni določenih vzorcev, po katerih se vedemo v nam poznanih situacijah, je naše vedenje v novi, še posebej v varnostno občutljivi situaciji z negotovim epilogom, ki od nas zahteva hitro ukrepanje, težko predvidljiva tako z vidika dinamike posameznika kot tudi skupine. Diplomsko delo je namenjeno povzemanju nekaj teoretičnih konceptov, ki so bili oblikovani skozi čas, in predstavitvi rezultatov lastnega raziskovanja izbrane teme z udeležbo na večjem varnostno občutljivem dogodku, kjer smo opazovali vedenje množic in posameznikov zunaj in znotraj le-teh. Spoznali smo, da se vedenje posameznikov v veliki meri spreminja glede na to, ali so prisotni v skupini s skupnim ali podobnim interesom oz. se nahajajo izven nje. Spoznali smo tudi, da ljudje, kadar neko dejavnost (npr. navijanje) izvajajo v skupini oz. množici, kažejo določene vedenjske vzorce, ki jih sicer ne bi, če bi se nahajali izven skupine. Če sklepamo iz videnega, nam skupina lahko ponudi varnost, moč, samozavest ipd., če smo individualno zavest pripravljeni podrediti kolektivni zavesti.
Keywords: diplomske naloge, množice, posameznik, vedenje, dinamika, varnostno občutljive situacije
Published in DKUM: 09.09.2019; Views: 782; Downloads: 89
.pdf Full text (1,00 MB)

6.
Učinki delovanja posameznikov v prostoru
Maja Hadner, 2018, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo Učinki delovanja posameznikov v prostoru prinaša spoznanja o pomenu prostora oziroma kraja bivanja in socioekonomskih lastnosti pri zadovoljevanju temeljnih človekovih potreb, prikazuje vsakodnevne v prostoru odražajoče se navade intervjuvanih posameznikov in razlike med posamezniki ter predstavlja vlogo, vpliv in pomen kraja bivanja, starosti, materialnega položaja in življenjskega sloga v posameznikovem delovanju v prostoru oziroma pri njegovem opravljanju temeljnih človekovih dejavnosti. Vsebina magistrskega dela naj bi skušala razširiti skromno poznavanje tematike o oblikah in učinkih delovanja posameznikov v prostoru, predvsem na mikro nivoju, kar predstavlja vsebinsko vrzel v socialni geografiji. Na osnovi podatkov, pridobljenih z intervjuvanjem, so bile ugotovljene razlike v delovanju posameznikov v prostoru, času in načinu ter pri opravljanju temeljnih človekovih dejavnosti; ob tem tudi, da starost in materialni položaj vplivata na delovanje posameznikov v prostoru intenzivneje kot kraj bivanja in način bivanja, torej so socioekonomske lastnosti posameznikov pomembnejše pri načinu zadovoljevanja temeljnih potreb.
Keywords: Socialna geografija, posameznik, socialni prostor, temeljne človekove dejavnosti, vsakdan
Published in DKUM: 30.03.2018; Views: 1095; Downloads: 148
.pdf Full text (8,45 MB)

7.
Sponzorstvo v športu
Tamara Rozman, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Diplomski projekt obravnava pojem sponzorstva. Natančneje sponzorstva v športu. Tržno naravnane organizacije pomagajo s sponzorskimi sredstvi bodisi finančno, materialno bodisi v obliki storitev z namenom doseganja določena trženjskega cilja. Sponzorstvo sestavlja trg sponzorjev in trg sponzorirancev. Sponzorirati je mogoče več različnih področij, vse od kulture, znanosti, umetnosti do športa idr. Prav športu pa pripada največji del sponzorskih sredstev. Le-ta povezuje šport z ostalimi nešportnimi dejavnostmi. Sponzorstvo se velikokrat enači z donatorstvom, oglaševanjem in mecenstvom, zato sem v tem projektu natančneje predstavila pomen vsakega posebej. Osredotočila sem se tudi na sponzorsko pogodbo, stranke, ki se v njej pojavljajo, in cilje, ki so pri sponzorstvu za sponzorja pomembni. V praktičnem delu sem izvedla intervju z dvema podjetjema in športnikom posameznikom. Z intervjujem sem proučila, kaj za podjetje pomeni sponzoriranje in kaj je njihov glavni cilj pri vlaganju sredstev v sponzorstvo. Opredelila sem tudi, kaj pomeni sponzorstvo za športnika posameznika in kakšne prednosti in tudi slabosti le-ta zanj prinaša
Keywords: sponzor, šport, sponzorska pogodba, cilj sponzorstva, športnik posameznik, donatorstvo, podjetje
Published in DKUM: 11.08.2017; Views: 2031; Downloads: 355
.pdf Full text (1,28 MB)

8.
VPLIV VERE NA VELJAVNO ZAKONODAJO
Ines Krajnc, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Vera vpliva na vsa področja ţivljenja, najbolj pa na ţivljenje vsakega posameznika. Kolikšen vpliv pa ima vera na zakone? Drţava, Cerkev in verske skupnosti so ločene. To načelo ločitve drţave in vere ni sporno, sporno je vprašanje, ali je dejansko res tako. Nesporno je, da vsak posameznik v nekaj veruje in ima pravico, da veruje v karkoli in kogarkoli hoče. Drţava skuša slediti potrebam posameznikov in širšim skupnostim ter poskuša vse enakopravno obravnavati, brez diskriminacije in razlikovanja, s sprejemanjem zakonov, ki naj bi veljali za vse ljudi enako.
Keywords: Vera, posameznik, zakonodaja, enakost, ločenost države in Cerkve.
Published in DKUM: 18.11.2016; Views: 1386; Downloads: 103
.pdf Full text (711,62 KB)

9.
NOVI VIDIKI OČETOVSTVA V STARŠEVSKI VLOGI V POSTMODERNI DRUŽBI
Petra Drofenik, 2016, master's thesis

Abstract: Družinsko življenje v modernih zahodnih družbah že nekaj desetletij doživlja korenite spremembe. Vloga očeta v družini se spreminja, k temu so pripomogle spremembe na vseh družbenih področjih. Vse več očetov se danes vključuje v odraščanje svojih otrok. Magistrsko delo z naslovom Novi vidiki očetovstva v starševski vlogi v postmoderni družbi obravnava vpliv očetovstva na življenje moških, predvsem vključevanje očetov v družinsko delo in njihovo aktivno vlogo. V prvem, teoretičnem delu, predstavimo nekatera izhodišča družbenega življenja v postmodernosti, ki so vplivala na spremenjene odnose v sodobni družini. Temu sledijo vidiki sodobnega starševstva, ki so se oblikovali skozi spremembe procesa odraščanja. Več pozornosti namenimo spreminjanju identitete očeta in novemu očetovstvu. V drugem, empiričnem delu, smo se osredotočili na moške in očete. Zanimalo nas je njihovo mnenje s področja odločanja za starševstvo, s področja participacije moškega na področju starševstva in družinskega življenja in s področja družinske politike države na področju starševskega varstva. Vključenost moških že v času nosečnosti in pa njihova prisotnost pri rojstvu otroka vsekakor pozitivno vpliva na njegovo nadaljnjo prisotnost po porodu, predvsem na samo vlogo očeta tako v partnerskem odnosu kot družinskih odnosih.
Keywords: postmoderna družba, postmoderna družina, postmoderen posameznik, sodobno starševstvo, novo očetovstvo
Published in DKUM: 05.10.2016; Views: 1388; Downloads: 308
.pdf Full text (1,51 MB)

10.
METODE ZA SPODBUJANJE USTVARJALNOSTI V MIKRO PODJETJIH
Luka Verdnik, 2016, master's thesis

Abstract: Prepričani smo, da najboljše in najkoristnejše ideje za izboljšave delovnega procesa poznajo zaposleni, ki opravljajo ter aktivno sodelujejo v določenem procesu dela in zato vedo, kako ga izboljšati. Ustrezna spodbuda, komunikacija in sodelovanje med vodstvom in zaposlenimi igrajo pomembno vlogo, ko govorimo o tem, zakaj zaposleni določeno stvar naredijo dobro, oziroma zakaj ne. Učinkovite metode in vzvodi, ki povečujejo ustvarjalno razmišljanje v delovnem procesu, so lahko že manjše spodbude in enostavne spremembe, vendar morajo biti zaposlenim predstavljene z ustrezno motivacijo, v delovni proces pa vpeljane pravilno. Vodstvo mora nadgraditi svoja znanja in jih uporabljati tako, da bo pri zaposlenih doseglo premik v razmišljanju od »moram delati kot doslej, ker je to edini način …« k »hočem, tako bo zagotovo boljše, vem, da lahko, in želim…«. V poglavjih 2.- 5. smo preučili teoretične okvirje in sodobne metodološke pristope na temo ustvarjalnosti in inovativnosti. Pozornost smo namenili preučevanju teoretičnih podlag, ki so pomembne za vzpostavljanje ustrezne, ustvarjalno naravnane organizacijske klime. Preučevali smo tako teoretične podlage, kot tudi v praksi uporabljene pristope, s katerimi vodstva uspešnih podjetij pospešujejo ustvarjalno razmišljanje in tako bolj inovativno upravljajo s človeškim potencialom. Poglavje 6. pregledno orisuje načrtovanje, izvedbo in rezultate lastne analize. S pomočjo anketnega vprašalnika smo poskušali s strani relevantnih, v analizo vključenih poslovnih subjektov, pridobiti čim več uporabnih informacij, ki se nanašajo na procese spodbujanja ustvarjalnega razmišljanja sodelujočih v mikro slovenskih podjetjih. Interpretacija podatkov ponuja vpogled v dejansko stanje in izpostavlja nekatere pomembne ugotovitve, ki jih je mogoče uporabiti za izboljšave ali pa jih primerjati s stanjem v večjih podjetjih. V 7., sklepnem poglavju, smo glede na vse ugotovitve predlagali lasten model povezanih metod za sistematično spodbujanje ustvarjalnega razmišljanja zaposlenih in posledično višjo stopnjo inovativnosti v slovenskih mikro podjetjih. Poimenovali smo ga SURZIP MODEL (Sistem za Ustvarjalno Razmišljanje Zaposlenih in Inovativnost Podjetij).
Keywords: ustvarjalnost, ustvarjalno razmišljanje, inoviranje, mikro podjetja, vodenje, posameznik, skupina, motivacija, sodelovanje, sistem
Published in DKUM: 12.09.2016; Views: 1308; Downloads: 192
.pdf Full text (1,16 MB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica