| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 82
First pagePrevious page123456789Next pageLast page
1.
Pomembnost trajnostnega poročila za hčerinsko podjetje Wolford : magistrsko delo
Brigita Sever, 2023, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo obravnavali tematiko trajnostnega razvoja in pomembnost trajnostnega poročila za tekstilno hčerinsko podjetje. Ob proučevanju tematike smo ugotovili, da se definicije in smernice razlikujejo glede na stališča avtorjev, vse pa delujejo v korist naravnega okolja in družbe. S pridobljenimi teoretičnimi spoznanji smo zbrali obstoječe informacije za trajnostno poročilo hčerinskega podjetja. Na osnovi 17 ciljev trajnostnega razvoja, predlaganih s strani Združenih narodov, smo za podjetje definirali povezave podjetja s cilji. S pomočjo pridobljenih podatkov in povezanih ovrednotenih ciljev smo oblikovali ustrezne ukrepe. Te pa smo povezali in jih razdelili na tematske sklope. S pomočjo pridobljenih podatkov smo izdelali SWOT analizo na osnovi katere lahko podjetje gradi na prednostih, odpravlja pomanjkljivosti, izkorišča priložnosti in se izogiba tveganjem. Zaenkrat takšno poročilo še ni potrebno, je pa za podjetje pomembno, da lahko sistematično vodi podatke, jih spremlja in definira ustrezne ukrepe za trajnostni razvoj podjetja.
Keywords: trajnostni razvoj, trajnostno poročilo, cilji trajnostnega razvoja, tekstilno podjetje, hčerinsko podjetje, družbena odgovornost
Published in DKUM: 15.02.2024; Views: 294; Downloads: 35
.pdf Full text (2,07 MB)

2.
Izboljšanje kakovosti nefinančnega poročanja z direktivo 2022/2464/eu
Vita Kuhar, 2023, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu sem preučila pomen trajnostnega razvoja podjetij in pomen nefinančnega poročanja. V današnjih časih glavni cilj podjetja ni zgolj ustvarjanje dobička, ampak tudi njegov trajnostni razvoj. V svojem delu sem analizirala vidike trajnostnega poslovanja, njegov razvoj v slovenskih podjetjih in smernice, ki opredeljujejo nefinančno poslovanje. Osredotočila sem se tudi na letno poročilo, podatke, ki jih mora podjetje predložiti ter sestavo in objavo poročila. Predstavila sem tudi direktivo 2014/95/EU in novosti, ki jih je vpeljala na področju nefinančnega poročanja. Evropska komisija je direktivo uvedla s prepričanjem, da morajo podjetja povečati preglednost okoljskih in socialnih informacij. V letu 2021 je Evropska komisija sprejela novo direktivo, direktivo 2022/2464/EU, ta direktiva bo od malih , srednjih ter velikih podjetij zahtevala redno objavljanje podatkov o njihovem trajnostnem poslovanju. V delu sem podrobno predstavila obe direktivi in preučila izboljšave, ki jih je implementirala nova direktiva.
Keywords: Nefinančno poročilo, Direktiva, trajnostno poročanje, letno poročilo, družbena odgovornost, standardi
Published in DKUM: 09.11.2023; Views: 350; Downloads: 69
.pdf Full text (1,58 MB)

3.
Povezave med močjo vrhovnega poslovodstva podjetja in berljivostjo letnih poročil
Katarina Kos, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Vrhovno poslovodstvo v podjetju predstavlja vir odločitev, ključnih za poslovanje podjetja. Podjetja po končanem poslovnem letu predstavijo svoje poslovanje v letnem poročilu. Moč vrhovnega poslovodstva se meri s CPS – to je kazalnik, ki prikazuje, kolikšen del prejemkov od petih najvišje uvrščenih vodstvenih zaposlenih, je prejemek izvršnega direktorja. Berljivost dokumentov pa se meri z indeksom Bog. Le-tega smo za letna poročila dobili s pomočjo uporabe programske opreme StyleWriter. V diplomski nalogi smo se odločiti preveriti, če obstaja povezava med močjo vrhovnega poslovodstva in berljivostjo letnih poročil. Naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela – raziskave, opravljene za 15 podjetij. Raziskavo smo opravili s pomočjo Pearsonovega koeficienta korelacije za določanje povezanosti med spremenljivkama, za odvisnost med spremenljivkama pa smo uporabili linearno regresijsko analizo. Pearsonov koeficient povezanosti je z vrednostjo + 0,102 pokazal neznatno povezanost med močjo vrhovnega poslovodstva in berljivostjo letnih poročil. Linearna regresijska analiza pa nam je omogočila, da smo preverili odvisnost med močjo vrhovnega poslovodstva in berljivostjo letnih poročil. Tovrstna analiza je omogočila dokončno opuščanje naše hipoteze, saj so bili rezultati o odvisnosti med spremenljivkama skoraj ničelni, kar nakazuje, da med spremenljivkama za opazovana podjetja ni povezanosti (ali odvisnosti).V diplomski nalogi smo se odločiti preveriti, če obstaja povezava med močjo vrhovnega poslovodstva in berljivostjo letnih poročil. Naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela – raziskave, opravljene za 15 podjetij. Raziskavo smo opravili s pomočjo Pearsonovega koeficienta korelacije za določanje povezanosti med spremenljivkama, za odvisnost med spremenljivkama pa smo uporabili linearno regresijsko analizo. Pearsonov koeficient povezanosti je z vrednostjo + 0,102 pokazal neznatno povezanost med močjo vrhovnega poslovodstva in berljivostjo letnih poročil. Linearna regresijska analiza pa nam je omogočila, da smo preverili odvisnost med močjo vrhovnega poslovodstva in berljivostjo letnih poročil. Tovrstva analiza je omogočila dokončno opuščanje naše hipoteze, saj so bili rezultati o odvisnosti med spremenljivkama skoraj ničelni, kar nakazuje, da med spremenljivkama za opazovana podjetja ni povezanosti (ali odvisnosti).
Keywords: vrhovno poslovodstvo, izvršni direkotr, berljivost, letno poročilo.
Published in DKUM: 09.10.2023; Views: 197; Downloads: 12
.pdf Full text (1,53 MB)

4.
5.
Posebnosti letnega računovodskega poročanja v javnih zavodih z izobraževalno dejavnostjo na primeru univerze x
Petra Drofenik, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Javni zavod je oseba javnega prava in je ustanovljen za potrebe opravljanja javnih služb. V diplomskem delu sem opredelila javni sektor in javni zavod. O slednjem sem podrobneje proučila ustanavljanje, upravljanje, vodenje in financiranje. Posebnost javnih zavodov od gospodarskih družb je to, da se financirajo tako iz javnega proračuna kot iz tržne dejavnosti. Zaradi tega nastajajo posebnosti pri sestavljanju letnih poročil javnih zavodov. Diplomsko delo izpostavlja posebnosti pri sestavljanju letnih poročil v javnih zavodih v primerjavi z gospodarskimi družbami. Na primeru Univerze X sem analizirala te posebnosti.
Keywords: javni zavod, javni sektor, univerza, letno poročilo
Published in DKUM: 30.11.2022; Views: 637; Downloads: 102
.pdf Full text (973,50 KB)

6.
Analiza revizorjevih poročil o preiskavi računovodskih izkazov v sloveniji za leti 2017 in 2018
Urška Gajšek, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Delo diplomskega projekta proučuje preiskavo računovodskih izkazov iz preteklosti. V teoretičnem delu je predstavljen pomen preiskave računovodskih izkazov, njena primerjava oziroma razlika z revizijo, ki je pogosto enačena s preiskavo. Na kratko je opisan postopek preiskave od samega začetka preiskave – to je do sklenitve revizorja in organizacije za posel do samega poročanja v poslu. Prikazani so sklepi, ki jih poda revizor pri preiskavi računovodskih izkazov. Za posamezni primer sklepa so navedeni tudi primeri, kdaj se sklep izda, pod kakšnimi pogoji se izda in kakšna je razlaga revizorja pri posameznem sklepu. V raziskavi je predstavljeno tudi Poročilo o preiskavi neodvisnega revizorja, ki ga na koncu posla o preiskavi izda revizor in v katerem izrazi sklep, ki ga je sprejel z različnimi postopki poizvedovanja pri poslovodstvu in drugih v organizaciji, ter različnimi analitičnimi postopki. Praktični del temelji na preiskavi 127 revizijskih poročil neodvisnega revizorja pri preiskavi računovodskih izkazov iz let 2017 in 2018. Delo diplomskega projekta v praktičnem delu preiskuje ali posamezno poročilo neodvisnega revizorja vsebuje vse potrebne sestavine, ki jih predpisuje MSP 2400. V preiskavi je bilo ugotovljeno, da je večina revizorjevih poročil v skladu z Prenovljenim MSP 2400. Hipotezi, ki smo si jih zastavili na začetku raziskave smo s pomočjo natančne analize lahko potrdili. Večina revizorjevih sklepov v preiskavah računovodskih izkazov so sklepi, ki so brez pridržkov, saj je v 81,11 % predelanih poročilih revizor izrazil sklep brez pridržkov. Revizorjeva poročila o preiskavah računovodskih izkazov so skladna z MSP 2400, saj so bila v približno 95 % revizorjeva poročila skladna z Prenovljenim MSP 2400.
Keywords: Revizorjeva preiskava, Revizor, Revizorjevo poročilo o preiskavi, Analiza, Slovenija
Published in DKUM: 09.12.2021; Views: 907; Downloads: 77
.pdf Full text (4,82 MB)

7.
Avtomatizacija priprave mesečnih poročil pedagogov iz spletnega urnika
Luka Mramor, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo opisuje razvoj programskega orodja za lažje izpolnjevanje mesečnih poročil o pedagoškem delu. Problem se nahaja v zamudnem postopku, ki ga zastavi izpolnjevanje teh poročil, saj mora vsak zaposleni zase sešteti ure predavanj ali vaj, ki jih je izvedel za posamezen predmet. Cilj je ustvariti program, ki to naredi namesto njih ter jim rezultate prikaže v obliki tabel ter nizov, v katerih so seštete opravljene ure. Dela smo se lotili z raziskovanjem, kateri programski jezik bi bil za ta problem najbolj uporaben, za tem pa s postopnimi nadgradnjami sistema, dokler ni bil zadovoljiv. Ustvarili smo program, ki nam ponudi nabor vseh zaposlenih ter na podlagi vnesene iskalne besede ter meseca izpiše iskane podatke. Izpiše dve tabeli; eno za letno raven ter eno za mesečno raven, na koncu pa izpiše še nize, v katerih so navedeni opravljeni predmeti in seštete ure. Te se nato ročno vpišejo v poročilo, ki ga mora izpolniti vsak zaposlen sam. Program nam olajša samostojno seštevanje ur ter nam avtomatsko loči ure po kriterijih: način izvajanja, vrsta študija ter stopnja študija. Program je enostaven za uporabo ter izpiše uporabniku prijazne tabele, saj so zelo enostavne.
Keywords: Python, avtomatizacija, urnik, poročilo
Published in DKUM: 04.11.2021; Views: 601; Downloads: 26
.pdf Full text (1,72 MB)
This document has many files! More...

8.
Seznanjenost bančnih uslužbencev s tveganji v komercialnih bankah
Dragan Savanović, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Skoraj vsi smo v svojem življenju že odplačali kakšen bančni kredit ali pa ga še bomo. Pri tem se srečujemo z bančnimi uslužbenci, ki so bolj ali manj seznanjeni s finančnimi tveganji in ki nas seznanijo s kreditnimi pogoji, ki določajo našo kreditno sposobnost. V diplomski nalogi smo obravnavali problematiko seznanjenosti bančnih uslužbencev s finančnimi tveganji in poskusili oceniti vidik zavedanja bančnih uslužbencev glede finančnih tveganj. Bančni uslužbenci pri odločanju o kreditni sposobnosti komitenta lahko ob obstoječi metodologiji ocenjevanja tveganj in določanja kreditne sposobnosti komitentov precenijo ali podcenijo finančna tveganja in pri tem naredijo dve vrsti statističnih napak in sicer napako prve vrste, da odobrijo kredit neprimernemu komitentu ali pa napako druge vrste, da kredita ne odobrijo ustreznemu komitentu. Obe napaki imata neugodne posledice. Cilj diplomske naloge je bil predstaviti področje nedoločenosti in bančnim uslužbencem podati nekaj koristnih nasvetov za minimiziranje možnih statističnih napak, ki so v svojem izvoru posledica človeških napak.
Keywords: banka, nedoločenost, poslovno poročilo, razkritja, tveganje
Published in DKUM: 10.11.2020; Views: 673; Downloads: 51
.pdf Full text (1,28 MB)

9.
Analiza razkritij tveganj v letnih poročilih izbranih gospodarskih družb
Kristina Kušar, 2020, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo analizirali razkritja tveganj v letnih poročilih slovenskih gospodarskih družb. Cilj letnih poročil je interesnim skupinam predstaviti poslovanje podjetja in jim na podlagi ponujenih informacij omogočiti čim lažje odločanje. Na vzorcu 30 podjetij smo raziskali, kakšna je povezava med obsegom razkritij in lastnostmi določenega podjetja. Preverjali smo vpliv velikosti podjetja, finančnega vzvoda, revizijskega podjetja, ter vrste dejavnosti na obseg razkritij. Rezultati raziskave kažejo na to, da obstaja pozitivna povezava med velikostjo podjetja in obsegom razkritij, medtem ko finančni vzvod ter revizijsko podjetje nimata posebnega vpliva. Iz vsebinske analize, v kateri analiziramo informacijo glede na naravo, čas in tip, izhaja, da se večina razkritij tveganj navezuje na sedanji čas, informacije so po vsebini nevtralne ter opisne narave.
Keywords: razkritja tveganj, letno poročilo, finančna tveganja, nefinančna tveganja, gospodarske družbe.
Published in DKUM: 26.08.2020; Views: 1103; Downloads: 145
.pdf Full text (1,48 MB)

10.
Odgovornost poslovodstva in revizorjev za resničnost in poštenost podatkov v letnih poročilih gospodarskih družb
Marija Narat, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Gospodarske družbe oziroma poslovni subjekti, ki opravljajo pridobitno dejavnost, morajo zaradi javne objave Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence vsako leto oddati letno poročilo. Za slovenske gospodarske družbe je temeljni pravni vir za izdelavo letnih poročil Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1). V diplomskem delu sem raziskovala, kakšna je odgovornost poslovodstva in revizorjev za resničnost in poštenost podatkov v letnih poročilih gospodarskih družb. Želela sem predstaviti zakonske podlage za pripravo letnih poročil gospodarskih družb, obvezo razkritja podatkov v letnih poročilih, zakonske določbe in načela, ki zavezujejo poslovodstvo in revizorje pri prikazu resničnih in poštenih podatkov v letnih poročilih, ter politiko predpisanih kazni za nezakonito delovanje poslovodstva in revizorjev v zvezi z resnično in pošteno predstavitvijo premoženjsko-finančnega položaja gospodarske družbe in poslovnega izida v letnih poročilih. Na začetku sem razložila, kaj je letno poročilo in kakšna sta postopek ter zakonska podlaga pri njegovi izdelavi. Podrobneje sem predstavila tudi ZGD 1, Slovenske računovodske standarde, Mednarodne standarde računovodskega poročanja, Zakon o revidiranju in Zakon o računovodstvu. Predstavila sem, kdo so uporabniki letnih poročil in kakšna je pomembnost informacij v letnih poročilih, ki so obvezni deli letnega poročila, ter katera so obvezna razkritja ter značilnosti izkazov. Raziskala sem tudi, kako je z revizijo računovodskih izkazov. Poslovodstvo in revizorji morajo dobro poznati zakonske določbe, saj kršitve zakonskih določb povzročajo uporabo primernih sankcij. Napake so lahko zavedne ali nezavedne. Vsa letna poročila mora pregledati revizor. Zato sem nadalje ugotavljala, kakšne so dolžnosti in naloge poslovodstva in revizorjev v zvezi z izkazi v letnih poročilih. Preverila sem tudi, kako je z napačnimi navedbami dejstev v letnih poročilih in kaj se zgodi, če poslovodstvo zagreši prevaro.
Keywords: Letno poročilo, ZGD-1, gospodarska družba, prevara, poslovodstvo, revizija.
Published in DKUM: 18.03.2020; Views: 1450; Downloads: 142
.pdf Full text (3,65 MB)

Search done in 5.37 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica