| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 435
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Ocena mobilnih izvajalcev dodatne strokovne pomoči glede izvajanja prilagoditev za otroke s posebnimi potrebami v redni osnovni šoli : magistrsko delo
Martin Pobežin, 2024, master's thesis

Abstract: Namen našega magistrskega dela je bil preučiti, kako mobilni izvajalci dodatne strokovne pomoči ocenjujejo upoštevanje in izvajanje prilagoditev s strani strokovnih delavcev na rednih osnovnih šolah. V teoretičnem delu smo razvili temeljit pregled možnih prilagoditev za različne skupine otrok s posebnimi potrebami, predstavili možne ovire pri izpolnjevanju potrebnih prilagoditev ter razložili vlogo posameznih šolskih strokovnih delavcev, staršev in otrok. V sklopu empiričnega dela smo opravili kvalitativno raziskavo na podlagi intervjujev z devetimi mobilnimi izvajalci dodatne strokovne pomoči, ki delujejo na dvanajstih različnih šolah. Ugotovljeno je bilo, da so prostorske prilagoditve in prilagoditve preverjanja in ocenjevanja znanja v večinski meri upoštevane. Za sledenje kurikularnim in didaktičnim prilagoditvam učiteljem pogosto primanjkuje znanja, ovira jih tudi preobremenjenost. Največje skrbi vzbuja visoka osredotočenost na učni uspeh in nizka pozornost socialnim prilagoditvam na drugi strani. Namreč, učitelji so manj pozorni na počutje otrok s posebnimi potrebami, prav tako v nizki meri spodbujajo medvrstniške odnose. Zaznali smo redno sodelovanje ožjih članov strokovne skupine in tudi vključenost staršev, ki pa se na žalost pogosto postavijo v pasivno vlogo. Vprašani izražajo višje upoštevanje prilagoditev pri razrednih učiteljih kot pa pri predmetnih. Identificirane so predvsem potrebe po manjših oddelkih, več kadra in dodatnem izobraževanju zaposlenih.
Keywords: posebne potrebe, prilagoditve, učitelji, dodatna strokovna pomoč, individualizirani program
Published in DKUM: 28.05.2024; Views: 103; Downloads: 25
.pdf Full text (1,47 MB)

2.
Mobilna aplikacija za pomoč ljudem v stiski : diplomsko delo
Minela Macanović, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava izdelavo mobilne aplikacije za pomoč ljudem v stiski. Aplikacija je izdelana za naprave z nameščenim operacijskim sistemom Android. Razvoj obsega uporabo različnih tehnologij pri implementaciji raziskanih metod, ki ljudem pomagajo pri njihovem obvladovanju stisk, s katerimi se ti soočajo v modernem času. Opisan je celoten potek izdelave aplikacije, razlogi za samo implementacijo pa so pojasnjeni s psihološkega stališča. Na koncu opišemo testiranja, s katerimi smo dosegli zanesljivost aplikacije, in podamo ideje za morebitne izboljšave v prihodnosti.
Keywords: mobilna aplikacija, stiska, pomoč, android
Published in DKUM: 26.04.2024; Views: 395; Downloads: 56
.pdf Full text (2,35 MB)
This document has many files! More...

3.
Individualna pomoč in podpora učencem z učnimi težavami : študija primera Dnevnega centra za otroke in mladostnike Pika
Saša Rojko, 2024, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo se osredotočili na analizo nudenja individualne pomoči in drugih oblik podpore v Dnevnem centru za otroke in mladostnike PIKA. V teoretičnem delu smo opredelili temeljne koncepte, ki so pomembni za razumevanje učnih težav in oblik dela za njihovo odpravo. Na podlagi obstoječe literature smo raziskali vrste in oblike učnih težav, ki obstajajo, in njihove prepoznavne značilnosti. Proučili smo proces obravnave otroka in se na podlagi literature seznanili s temeljnimi načeli, ki jih je pri nudenju pomoči treba upoštevati. Osredotočili smo se tudi na predstavitev individualnih in skupinskih oblik pomoči ter drugih metod in oblik dela. Na koncu smo predstavili še delovanje dnevnih centrov in zakonodajo, po kateri se morajo ravnati. V empiričnem delu smo izvedli študijo primera Dnevnega centra za otroke in mladostnike PIKA v Mariboru. Ugotovili smo, da se zaposleni v dnevnem centru soočajo s širokim spektrom otrok z raznimi učnimi in psihosocialnimi težavami. Čeprav pri svojem delu posegajo po individualni in skupinski obliki dela, dosežejo največje in najhitrejše spremembe v vedenju in procesu učenja z individualno obliko.
Keywords: individualna pomoč, skupinska pomoč, dnevni center, učne težave
Published in DKUM: 15.04.2024; Views: 144; Downloads: 26
.pdf Full text (1,84 MB)

4.
Nudenje prve pomoči s strani policistov in usklajenost reševalnih ekip pri prometnih nesrečah
Gregor Lahajnar, 2007, published professional conference contribution

Keywords: cestni promet, prometne nesreče, prva pomoč, reševanje, reševalne ekipe, policisti
Published in DKUM: 29.03.2024; Views: 140; Downloads: 2
.pdf Full text (721,36 KB)

5.
Izobraževanje, veščine in pristojnosti reševalcev v sistemu nujne medicinske pomoči
Urban Pristovnik, 2024, master's thesis

Abstract: Uvod: Vloga reševalcev pri zagotavljanju zdravstvenih storitev se je z napredkom zdravstvenega sistema v zadnjih letih začela spreminjati. S tem ko reševalci že na terenu prepoznavajo določena akutna stanja in začenjajo nekatere postopke zdravljenja tudi brez zdravnika, se je povečala odgovornost reševalcev pri oskrbi pacientov. Namen zaključnega dela je bil raziskati izobraževanje, veščine in pristojnosti paramedikov v tujini ter percepcijo potreb reševalcev po dodatnem izobraževanju v slovenskem prostoru. Metode: Uporabili smo deskriptivno metodo dela. Izvedli smo presečno opazovalno raziskavo. Podatke smo zbrali s pomočjo tehnike anketiranja. V raziskavi je sodelovalo 174 reševalcev in reševalk. Analizo podatkov smo izvedli s programom IBM SPSS 28.0 in metodo deskriptivne statistike. Rezultati: Rezultati raziskave so pokazali, da s trenutno formalno izobrazbo v Sloveniji dobijo reševalci premalo znanja in pristojnosti za delo v sistemu nujne medicinske pomoči v predbolnišničnem okolju. Izpostavljajo potrebo po dodatnem izobraževanju ter si želijo novih pristojnosti s predpogojem ustreznega izobraževanja in urjenja veščin. Razprava in zaključek: Kljub primerljivemu izobraževalnemu sistemu Slovenije s tujino imajo reševalci manj pristojnosti. Odprto vprašanje ostaja, ali so intervencije brez prisotnosti zdravnika kakovostne in varne, rezultati izidov za pacienta pa primerljivi.
Keywords: nujna medicinska pomoč, reševalci, izobraževanje, pristojnosti, veščine
Published in DKUM: 26.03.2024; Views: 166; Downloads: 42
.pdf Full text (1,55 MB)

6.
7.
Zaznavanje nasilnega vedenja učencev nad učitelji v osnovnih šolah : magistrsko delo
Raisa Kladnik, 2024, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo raziskali zaznavanje in pogostost nasilnega vedenja učencev nad učitelji v slovenskih osnovnih šolah. Želeli smo pridobiti vpogled v to, katere oblike nasilja se pojavljajo, kako se učitelji soočajo z nasilno izkušnjo in kakšne oblike pomoči in podpore so deležni s strani sodelavcev, šolske svetovalne službe in vodstva šole. V teoretičnem delu magistrske naloge smo predstavili različne definicije nasilja učencev nad učitelji. V nadaljevanju smo opisali različne oblike nasilja učencev nad učitelji, povzeli tuje in slovenske raziskave ter s pomočjo socialno-ekološke teorije razložili, zakaj se pojavlja nasilje učencev nad učitelji in to povezali tudi z dejavniki tveganja. Ker nas je zanimalo tudi, kakšne občutke doživljajo učitelji, ko se znajdejo v vlogi žrtve, smo preučili tudi posledice nasilja učencev nad učitelji ter predstavili strategije za zmanjševanje nasilja na treh ravneh. V kvalitativni raziskavi je sodelovalo osem učiteljic, ki zaznavajo nasilna vedenja učencev nad učitelji na njihovih osnovnih šolah. Na podlagi izvedene raziskave smo bolj poglobljeno osvetlili izkušnje učiteljic, ki so bile deležne nasilja s strani učencev, in s tem prispevali k bolj poglobljenemu razumevanju pojava nasilja nad učitelji. S pomočjo izkušenj učiteljic smo dobili vpogled, kako se z nasiljem soočajo in kako vse to vpliva na njihovo psihosocialno stanje.
Keywords: nasilno vedenje učencev nad učitelji, oblike nasilnega vedenja, pomoč in podpora, strategije
Published in DKUM: 30.01.2024; Views: 260; Downloads: 48
.pdf Full text (1,58 MB)

8.
Vpliv komunikacijskih ovir pri obravnavi pacienta v nujni medicinski pomoči
Anja Košič, 2023, master's thesis

Abstract: Uvod: Komunikacijske ovire negativno vplivajo na kakovost oskrbe pacientov na terenu kot tudi v zdravstvenih ustanovah. Zdravstveni delavci kot najpogostejšo bariero pri obravnavi navajajo paciente, ki govorijo tuj jezik. Komunikacijske ovire ovirajo ali odložijo nujne postopke in posege, če pacient ne govori in/ali razume jezika, posledice pa so lahko resne, saj je lahko ogroženo zdravje in življenje pacienta. Metode: V teoretičnem delu smo opravili pregled in analizo literature s pomočjo deskriptivne metode dela. Empirični del predstavlja na kvantitativni metodologiji temelječa raziskava. Zbiranje podatkov je potekalo s pomočjo anketnega vprašalnika. V raziskavi, ki je potekala od maja do julija 2023, smo anketirali 100 zaposlenih v nujni medicinski pomoči. Dobljene podatke smo statistično obdelali in analizirali s pomočjo računalniških programov Microsoft Office Excel 2016 in IBM SPSS 28.0. Rezultati: Rezultati raziskave so pokazali, da so se pri opravljanju dela skoraj vsi sodelujoči (99%) že srečali z oteženo komunikacijo. Večina (70%) še ni uporabila pripomočkov za oteženo komunikacijo, saj le ti niso na voljo. Sodelujoči so v 93% mnenja, da nimajo zadostnega znanja s področja otežene komunikacije in bi si ga želeli pridobiti. Razprava in sklep: Uspešna komunikacija je pogoj za kakovostno zdravstveno oskrbo, zlasti pri nudenju nujne medicinske pomoči. Brez medsebojnega razumevanja med pacienti in zdravstvenim osebjem kakovostno zdravljenje ni mogoče. Potrebne so podrobnejše raziskave, s katerimi bomo našli nove načine za premostitev vse večjih komunikacijskih ovir, ki jih pri obravnavi srečujemo. Prav tako je potrebna implementacija in uporaba pripomočkov, ki so že na voljo ter razvoj novih, čimbolj vsesplošno dostopnih pripomočkov, ki bodo pripomogli h kakovostnejši obravnavi pacientov.
Keywords: komunikacija, komunikacijske ovire, nujna medicinska pomoč, pacient
Published in DKUM: 05.01.2024; Views: 405; Downloads: 81
.pdf Full text (1,37 MB)

9.
Usposabljanje policistov za uporabo strelnega orožja kot prisilnega sredstva : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Dejan Maljurić, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Strelno orožje velja za najhujšo obliko med prisilnimi sredstvi. V zadnjih 19 letih je bilo med opravljanjem policijskih nalog v Sloveniji uporabljeno le 1,26-krat na leto (strel na osebo), kar je v primerjavi z ostalimi državami, na primer ZDA, zelo redko. V diplomskem delu smo predstavili strelno orožje in ostala prisilna sredstva, ki jih lahko policisti uporabijo med opravljanjem policijskih nalog. Navedli smo cilje in pogoje uporabe posameznega prisilnega sredstva ter prisilna sredstva razdelili glede na ciljno skupino, zoper katero so uporabljena – uporaba prisilnih sredstev proti posamezniku in uporaba prisilnih sredstev proti množici. Glede na to, da je tema diplomskega dela vezana na strelno orožje, smo se bolj osredotočili na strelno orožje. A ker je zakonita, strokovna in učinkovita uporaba strelnega orožja kot prisilnega sredstva pogojena z ustreznim usposabljanjem za uporabo strelnega orožja, smo se osredotočili tudi na usposabljanje policistov za uporabo omenjenega prisilnega sredstva. Opredelili smo cilje in namen usposabljanja, predstavili potek osnovnega usposabljanja in nadaljnjega usposabljanja policistov za uporabo strelnega orožja ter na kratko opisali posamezne vrste strelnega orožja, ki so v uporabi v slovenski policiji. Uporaba strelnega orožja, stresno in obremenjujoče delo, težke in kritične situacije lahko pustijo psihološke posledice, zato sta policistom na voljo 24-urna psihološka pomoč in psihološka podpora (nudijo jo policijski zaupniki). Tam lahko s strokovnjakom odkrito spregovorijo o svojih težavah, se psihološko razbremenijo ter svoje delo še naprej kakovostno in z veseljem opravljajo.
Keywords: usposabljanje policistov, strelno orožje, prisilna sredstva, psihološka pomoč, diplomske naloge
Published in DKUM: 13.12.2023; Views: 469; Downloads: 52
.pdf Full text (1010,88 KB)

10.
Načrtovanje in izdelava merilnega sistema za validacijo naprednih sistemov za pomoč vozniku in analiza dobljenih podatkov : magistrsko delo
Bojan Čontala, 2023, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu se najprej osredotočimo na pregled osnovne terminologije ter standardov, ki se uporabljajo pri vozilih z naprednimi sistemi za pomoč vozniku ter avtonomnih vozilih, in kratek opis uporabljenih oziroma vgrajenih tehnologij v teh vozilih ter potrebnih testiranj za zagotovitev delovanja in varnosti vozil. Temu sledi glavni del in sicer zahteve, koncept, razvoj, sestava proizvodne dokumentacije, izdelava ter sestava celotnega referenčnega merilnega sistema za verifikacijo delovanja sistemov za pomoč vozniku. Na koncu je opisanih še nekaj primerov dobave in sprejemnih testov za zagotovitev pravilnega delovanja in točnosti celotnega sistema ter meritve z rezultati enega izmed mnogih testov po Euro NCAP standardu.
Keywords: testiranje, avtonomna vožnja, meritve, načrtovanje merilnega sistema, Euro NCAP, napredni sistemi za pomoč vozniku
Published in DKUM: 05.12.2023; Views: 339; Downloads: 18
.pdf Full text (14,81 MB)

Search done in 2.22 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica