| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 312
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Snovanje politike podjetja in določitev strategij podjetja X
Alen Husnjak, 2024, master's thesis

Abstract: V sodobnem času je za uspešno poslovanje podjetja že skoraj nuja, da se mu določi planiranje na ravni politike podjetja in strateškega managementa. V ta namen mora vodstvo podjetja (predvsem lastniki in drugi ključni udeleženci določenega podjetja) svoje prednosti in priložnosti izrabljati in jih maksimalno izkoriščati pred ostalimi konkurenčnimi podjetji. Sočasno pa morajo tudi slabosti in nevarnosti enako zahtevno upravljati in se z njimi tudi soočati kajti le z kombinacijo obojega lahko pričakujejo rast in razvoj podjetja, ki je uspešno. Strategija je beseda, ki jo uporabljamo na različnih področjih in v različnih segmentih oziroma v najbolj splošnem pomenu kakor tudi v zakompliciranih področjih. V ta namen smo izhajali iz temeljne strategije, kajti velikokrat jo zasledimo prav v poslovnem svetu. Ker je opredelitev politike podjetja in temeljne strategije v podjetju dandanes že skoraj osnova smo za magistrsko delo in določitev izbrali podjetje, ki je še nima določene pa vendar stremijo k temu, da bi bili kot celota uspešni in na trgu delovanja učinkoviti. Prav tako nam določitev politike podjetja in temeljne strategije daje razlago na mnogo različnih dvomov s katerimi se soočamo v podjetju. Med najbolj splošne dvome, ki jih dobimo s pomočjo politike podjetja in temeljne strategije razložene prištevamo predvsem na katerih trgih naj delujemo, kako lahko konkuriramo drugim podjetjem in kako biti uspešni. Magistrsko delo zajema podjetje X, ki obstaja na trgu dela pa vendar še nima jasno zapisane politike podjetja in temeljne strategije. Tako je delo smiselno razdeljeno v dva sklopa. V uvodnem teoretične sklopu smo se osredotočili na pomen in predstavitev različnih osnovnih teoretičnih izhodišč politike podjetja na ravni politike podjetja, strateškega managementa in temeljne strategije. Definicije raznoraznih slovenskih in tujih avtorjev so nam služile za razumevanje teorije in nadaljnjo lažjo definicijo politike podjetja in temeljne strategije podjetja X. Podjetje X je bilo analizirano zgolj na plan razvoja strateškega managementa. Nadaljevali smo z empiričnim delom magistrskega dela, kjer je na samem začetku predstavljeno podjetje X. Ker gre za relativno »mlado podjetje« na trgu dela, ki še nima jasno določene politike podjetja in temeljne strategije smo s pomočjo niza realnih podatkov opredelili njihovo vizijo, poslanstvo, smotre in temeljne cilje podjetja X za lažjo določitev temeljne strategije. Magistrsko delo smo smiselno zaključili z predlogom oziroma temeljno strategijo, ki naj bi se je podjetje držalo, za še bolj uspešno rast in razvoj.
Keywords: politika podjetja, vizija podjetja, strategija, temeljna strategija, določitev strategije, izbira strategije, splošna strategija, poslovna strategija, strategija rasti in razvoja.
Published in DKUM: 09.04.2024; Views: 129; Downloads: 19
.pdf Full text (2,60 MB)

2.
Vloga računovodskih podatkov in informacij v procesu planiranja politike družinskega podjetja
Dejan Stojić, 2023, undergraduate thesis

Abstract: V Sloveniji, in v svetu predstavljajo družinska podjetja zelo pomemben del gospodarstva, saj prispevajo h gospodarski rasti države, pomemben je njihov doprinos k ustvarjanju novih delovnih mest in k ohranjanju tradicije. Družinska podjetja se v nasprotju z nedružinskimi podjetji soočajo z nekaterimi posebnostmi, ki so za njih značilna. Le-ta izhajajo iz dinamike odnosov med člani družinskega podjetja in upravljanjem podjetja. Za uspešno vodenje in delovanje družinskega podjetja ter posledično za njegov dolgoročni obstoj, je zelo pomembno, da se ustrezno planira politika družinskega podjetja. Da bo le-ta ustrezno planirana potrebujemo natančne računovodske informacije in podatke, ki so temelj za uspešno delovanje podjetja. Na njihovi podlagi se lahko učinkovito planira politika družinskega podjetja, in se sprejemajo pomembne poslovne odločitve. Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu smo definirali družinsko podjetje, podali njegove značilnosti ter prednosti in slabosti. Opredelili smo nasledstvo družinskega podjetja, prenos lastništva na družinske člane ter opisali vpliv družinskega podjetja na gospodarstvo. V naslednjih poglavjih smo opredelili vlogo in pomen računovodskih podatkov in informacij ter glavne uporabnike računovodskih podatkov in informacij v družinskem podjetju. V zadnjem delu teoretičnega dela smo opredelili vizijo in politiko družinskega podjetja. Praktični del je sestavljen iz uporabe spoznanj teoretičnega dela na primeru družinskega podjetja Detelca d.o.o.. V njem smo predstavili podjetje Detelca d.o.o. . Z uporabo računovodskih podatkov in informacij smo proučili prednosti in slabosti podjetja, njegovo okolje ter priložnosti in nevarnosti. Na koncu smo podali predloge vizije in politike proučevanega družinskega podjetja.
Keywords: družinsko podjetje, računovodski podatki in informacije, planiranje politike družinskega podjetja, Detelca d.o.o., vizija družinskega podjetja, politika družinskega podjetja.
Published in DKUM: 16.02.2024; Views: 282; Downloads: 25
.pdf Full text (1,54 MB)

3.
Planiranje ustanovitve in politike podjetja za vodenje projektov v gradbeništvu
Davor Hvala, 2023, master's thesis

Abstract: Projekti v gradbeništvu in gradbeni sektor nasploh je kompleksno okolje, v katerem so obravnavani različni, med seboj povezani dejavniki, kot so načrtovanje, zakonodaja, financiranje, posegi v okolje in podobno. Gradbeni projekti so pogosto delovno intenzivne dejavnosti, pri katerih so pogosto prisotni nepredvideni dogodki ter z njimi povezani visoki finančni stroški in zamude. Zakonodaja na področju gradbeništva je kompleksna in obsežna, saj je treba upoštevati številne predpise in določila, ki se lahko glede na regijo gradnje razlikujejo. Neupoštevanje tovrstnih predpisov in določil ima lahko negativne posledice pri pridobivanju uporabnih dovoljenj. Prav tako je gradbeni sektor podvržen hitrim in številnim spremembam in izzivom, kot so pomanjkanje kvalificiranih izvajalcev, zvišanje cen gradbenih materialov in cen izvedbenih del ter vse strožja zakonodaja na področju gradnje. V zadnjih letih je na kompleksnost gradbenega sektorja zelo vplivala tudi pandemija COVID-19. Vodenje projektov v gradbeništvu je na podlagi predstavljenih dejstev izjemno kompleksno in zahteva znanja iz različnih področij. V magistrskem delu smo se osredotočili na planiranje ustanovitve in politike podjetja za vodenje projektov v gradbeništvu, ki bo kos tovrstnim izzivom. Zastavili smo si raziskovalno vprašanje, ali ima proučevano bodoče podjetje v svojem predvidenem okolju priložnosti, ki opravičujejo njegovo ustanovitev. Magistrsko delo smo razčlenili na teoretični ter empirični del ter ga zaokrožili s sklepom. V teoretičnem delu smo proučili domačo in tujo literaturo v povezavi z izbrano temo. Opisali smo predustanovitvene aktivnosti za bodoče podjetje, postopek ustanovitve, opisali procese ter metode planiranja politike podjetja. Prav tako smo opredelili politiko podjetja na poslanstvo, smotre in temeljne cilje. V empiričnem delu smo izdelali plan ustanovitve podjetja, opisali bodoče podjetje ter podali oceno potrebnih vlaganj. Proučili smo vrednote ključnih udeležencev podjetja ter analizirali dobljene rezultate. S pomočjo sinteze notranjih dejavnikov smo določili prednosti in slabosti bodočega podjetja. Priložnosti in nevarnosti v okolju bodočega podjetja smo določili s pomočjo sinteze zunanjih dejavnikov. Celovito presojo podjetja in njenega okolja smo povzeli z analizo SFAS. Opredelili smo ustanovitvene vizije, poslanstva, smotre in temeljne cilje. Zapisali smo izrazne oblike vizije in politike podjetja. Magistrsko delo smo sklenili z zapisom sklepa ter podali odgovor na zastavljeno raziskovalno vprašanje, na katerega smo odgovorili s pomočjo ugotovitev v empiričnem delu magistrskega dela.
Keywords: planiranje ustanovitve, vizija podjetja, politika podjetja, IFAS, EFAS, SFAS
Published in DKUM: 10.10.2023; Views: 297; Downloads: 21
.pdf Full text (2,21 MB)

4.
Vpliv politike podjetja na odnos podjetja na potrošnike
Ana Marija Hustić, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga najprej obravnava vprašanji, kaj sploh podjetje je in kako podjetja v praksi nastajajo. Danes na trgu obstajajo različna podjetja, ki se razlikujejo po strukturi, pravnoorganizacijski obliki, blagu, ki ga proizvajajo, storitvah, ki jih opravljajo, in tudi po velikosti. Vsako podjetje ima svojevrsten poslovni proces ter različne razvojne, strukturne in druge potrebe, ki bodisi posredno bodisi neposredno vplivajo na poslovanje podjetja in na njegov odnos do potrošnikov. Zaradi tega je v diplomski nalogi vezano na poslovni odnos med podjetji in potrošniki obrazloženo, kaj je poslovni proces podjetja ter katere in kakšne so tipične potrebe podjetij. V nadaljevanju se diplomska naloga osredotoča na politiko podjetja in potrebno vizijo, smotre, poslanstvo in temeljne cilje podjetja ter vse to povezuje s potrošniki. Pojasnjeno je, kje najdemo potrošnike in kaj je za njih značilno, zakaj podjetja potrebujejo potrošnike za njihov uspeh, kaj podjetja ponujajo svojim potrošnikom, da zadovoljijo svoje podjetniške potrebe, ter kaj s tem potrošniki pridobijo (korist). Na ta način je s pomočjo izbrane literature po eni strani predstavljeno, kako politika in potrebe podjetja vplivajo na potrošnike, po drugi strani pa tudi zrcalna slika tega vprašanja, kako mora podjetje v praksi ravnati, da doseže ugodnejši konkurenčni položaj na trgu in da ugodi vse nenehno spreminjajoče se potrebe potrošnikov.
Keywords: podjetje, politika podjetja, vizija, poslanstvo, temeljni cilji, udeleženci podjetja, potrošniki.
Published in DKUM: 04.11.2022; Views: 595; Downloads: 51
.pdf Full text (1,05 MB)

5.
Planiranje razvoja podjetja FA-DENTAL d.o.o.
Ven Florjančič, 2022, master's thesis

Abstract: Poslovni svet postaja vedno bolj zapleten in hitrejši, potrebe končnih potrošnikov se spreminjajo iz dneva v dan. Prav tako morajo podjetja za svoj obstoj in razvoj analizirati vsak korak konkurence, če želijo v prihodnosti zavzemati enak položaj, kot ga v sedanjosti. Planiranje rasti in razvoja je že v današnjem času nuja za podjetja, ki imajo željo po razvoju. V teoretičnem delu magistrskega dela smo v uvodnem delu opredelili, kakšni sta vizija in politika podjetja, zakaj sploh potrebujejo jasno zapisano vizijo in politiko podjetja. Dotaknili smo se vrednot udeležencev podjetja in podali razloge, zakaj je pomembna kultura v podjetjih ter kakšne tipe kultur poznamo. Kasneje smo na ravni strateškega managementa pisali o strateško poslovnih področjih, njihovem namenu in strategijah, ki jim naj podjetja sledijo. Prav tako smo predstavili in analizirali različne metodologije planiranja na ravni strateškega managementa. V empiričnem delu magistrske naloge smo predstavili podjetje in določili temeljne vrednote podjetja. Kasneje smo proučevali zunanje in notranje okolje s pomočjo metod, ki smo jih obravnavali v teoretičnem delu. Izvedli smo analizo managementa s pomočjo Kraljeve metode. Na koncu smo po vseh uporabljenih metodologijah in preučitvah naredili uresničitveni program podjetja FA-DENTAL za obdobje petih let.
Keywords: planiranje razvoja, IFAS, EFAS, SFAS, strateški management, analiza podjetja, vrednote podjetja, politika podjetja.
Published in DKUM: 27.10.2022; Views: 555; Downloads: 96
.pdf Full text (1,71 MB)

6.
Informacijsko varnostna politika kot temeljno vezivo med zaposlenimi in zagotavljanjem informacijske varnosti v podjetjih : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa Varstvoslovje
Jana Jerotić, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Prodor novih groženj v področje informacijsko komunikacijske tehnologije je znatno zmanjšal stopnjo varnosti informacij za vse udeležence, od posameznikov, ki brskajo po spletu, do mednarodnih podjetij, ki zagotavljajo osnovne surovine in storitve. Organizacije sicer grožnje uspešno zaznavajo, vendar so pri tem pogosto prepočasne ali celo neustrezno pripravljene. Diplomsko delo je preučilo možne prilagoditve ter načine obrambe organizacij pred zlonamernimi akterji. Nadalje so bile dognane utemeljitve pojmov ter praktične usmeritve, ki skozi različne informacijsko varnostne politike, strategije in standarde vodijo k večji stopnji zagotavljanja varnosti informacij. Več pozornosti je bilo namenjeno tudi človeškemu kadru, ki je hkrati označen kot najšibkejši člen, a vendarle tvori najpomembnejši del organizacij. Kot glavni ugotovitvi sta izstopala kritičen pomen ozaveščanja, izobraževanja in usposabljanja zaposlenih ter potreba po oblikovanju ustrezne varnostne kulture. V empiričnem delu je bil za pridobivanje odgovorov oblikovan anketni vprašalnik na temo ozaveščenosti zaposlenih o informacijsko varnostnih politikah ter o pomembnih dejavnikih, ki na varnost vplivajo. Ugotovljeno je bilo, da so anketiranci s pomembnostjo informacijsko varnostnih politik dobro seznanjeni ter da največjo vlogo pripisujejo ravno zaposlenim ter njihovem znanju. Prav tako je bilo ugotovljeno, da večina najraje uporablja kombinacijo formalnih varnostnih politik ter neformalnih priporočil in usmeritev.
Keywords: varnost podatkov, podjetja, zaposleni, informacijska varnost, informacijskovarnostna politika, diplomske naloge
Published in DKUM: 22.09.2022; Views: 693; Downloads: 69
.pdf Full text (2,53 MB)

7.
Politika družinskega podjetja ETS Pregl, d. o. o.
Monika Kovač, 2022, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem projektu preučujemo politiko družinskega podjetja ETS Pregl, d. o. o. Družinsko podjetje, ki ga obravnavamo, zaposluje okoli 60 ljudi in na trgu uspešno posluje že več kot 30 let. Podjetje se ukvarja z izvedbo vseh vrst električnih instalacij in trgovinsko dejavnostjo. Diplomski projekt je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. V prvem delu (teoretičen del) smo podrobneje preučili in zapisali opredelitve različnih avtorjev na temo vizije družinskega podjetja in politike družinskega podjetja (poslanstvo, smotri in temeljni cilji podjetja) ter v nadaljevanju predstavili izrazne oblike politike podjetja. Nadaljevali smo s preučitvijo raziskovalno-prognostičnih izhodišč, ki so pomembna pri planiranju politike družinskega podjetja, torej vrednot ključnih udeležencev v družinskem podjetju, opredelitvijo prednosti in slabosti družinskega podjetja ter določitvijo zunanjih okolij družinskega podjetja in opredelitvijo iz njih izhajajočih priložnosti ter nevarnosti. Teoretičen del diplomskega projekta končamo z opisom prognostične obdelave izhodiščnega in prognoziranega položaja podjetja, ki je potreben za planiranje politike podjetja. Drugi del diplomskega projekta posvetimo praktičnemu delu, v katerem raziskano teorijo preverimo v praksi na obravnavanem družinskem podjetju ETS Pregl, d. o. o. Najprej smo preučevano družinsko podjetje podrobneje predstavili in nadaljevali s predstavitvijo vrednot ključnih udeležencev preučevanega družinskega podjetja ter za podjetje določili vrednote podjetja. V nadaljevanju smo določili prednosti in slabosti preučevanega družinskega podjetja. Pridobljene informacije o vrednotah podjetja in o podjetju smo pridobili s pomočjo intervjuja lastnika. Ovrednotili smo tudi razvoj in razvitost okolja, da smo lažje prognozirali priložnosti in nevarnosti preučevanega družinskega podjetja, ki izhajajo iz (zunanjega) okolja podjetja. Diplomski projekt smo zaključili z zapisano vizijo in politiko družinskega podjetja ETS Pregl, d. o. o. – opredelitev vizije, poslanstva, smotrov in temeljnih ciljev preučevanega podjetja. Podali smo tudi predlog izbrane izrazne oblike politike obravnavanega družinskega podjetja.
Keywords: vizija družinskega podjetja, politika družinskega podjetja, vrednote ključnih udeležencev podjetja, prednosti in slabosti podjetja, priložnosti in nevarnosti podjetja.
Published in DKUM: 14.07.2022; Views: 692; Downloads: 87
.pdf Full text (1,14 MB)

8.
Planiranje ustanovitve in razvoja podjetja z dejavnostjo inženiringa, trgovine in zastopništva v gradbeništvu
Boris Pukšič, 2022, master's thesis

Abstract: Vsako podjetje obstaja in izvršuje svojo vizijo in poslanstvo v edinstvenem poslovnem okolju. V tem poslovnem okolju nenehno nastaja, se razvija in nastaja veliko število dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost podjetja. Zato so danes podjetja v zelo kompleksnem in zahtevnem položaju za poslovanje. Kljub temu pa se vsako podjetje trudi biti uspešno tako, da se osredotoča na ključne dejavnike v notranjem in zunanjem okolju podjetja. Naloga upraviteljev in vodij v podjetju je, da te dejavnike prepozna in usmeri podjetje v takšno smer, da bo kritične dejavnike izkoristilo v svoj prid ali pa se jim pravočasno izognilo. V obdobju vedno hitrejšega tehnološkega razvoja, gospodarskih in zdravstvenih kriz, negotovosti vladnih politik, negativnih demografskih trendov, pomanjkanja surovin in delovne sile, visoke informacijske negotovosti in vse hitreje spreminjajočega okolja v katerih podjetja delujejo, je potrebnega vedno več znanja in vedno nove veščine, da bi se lahko hitro in ustrezno odzvali na spreminjajoče se zunanje dejavnike okolja, ki hkrati vplivajo na dejavnike znotraj podjetja. Med tem je najtežje predvideti prav zunanje dejavnike. Prav zaradi kompleksnosti zunanjega in notranjega okolja podjetja, kjer je težko zagotoviti kontinuirane dobičke brez stalnega iskanja novih priložnosti v nepredvidenem okolju, je planiranje ustanovitve in razvoja podjetja vedno bolj ključno za zagotavljanje obstanka, razvoja in rasti podjetja. Za uspešen obstanek in razvoj podjetja zato ni vedno dovolj le dobra ideja ali produkt, ampak tudi kakovostno planiranje ustanovitve in razvoja podjetja. V teoretičnem delu magistrske naloge smo se lotili raziskave literature na področju politike podjetja in strateškega managementa na ravni katerih potekajo ključne faze planiranja ustanovitve in razvoja podjetja ter oblikovanje strategij. V tem delu smo predstavili tudi izbrane metode planiranja ustanovitve in razvoja na ravni politike podjetja in strateškega managementa, ki jih zagovarjajo različni avtorji in so najprimernejše za proučevanje izbranega podjetja. Magistrsko nalogo v nadaljevanju predstavlja praktični del, kjer teoretični del naloge nadgradimo z empiričnim delom na konkretnem primeru podjetja Boring d.o.o.. V tem delu magistrske naloge nam raziskava razkrije ugotovitve o resursih in zmožnosti podjetja, ugotovitve o ključnih dejavnikih zunanjega in notranjega okolja podjetja, ugotovitve o panogi v kateri bo proučevano podjetje poslovno delovalo ter ugotovimo katere strategije so primerne za proučevano podjetje. V sklepnem delu magistrske naloge podamo odgovor na zastavljeno raziskovalno vprašanje.
Keywords: planiranje ustanovitve, planiranje razvoja, politika podjetja, strateški managemet, strategije, SWOT, GRID, SNW, BCG, PEST, PESTEL, EFAS, IFAS, SFAS.
Published in DKUM: 06.06.2022; Views: 671; Downloads: 90
.pdf Full text (4,79 MB)

9.
Planiranje razvoja v javnem zavodu
Lidija Krpič Časar, 2022, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo se ukvarjali s proučevanjem planiranja razvoja v javnem zavodu. Planiranje razvoja podjetij, ki delujejo v današnjem dinamičnem svetu, katerega zaznamujejo hitri tehnološki napredki, močna konkurenca, sprememba navad, vrednot, stališč in prepričanj ljudi, ekonomske in okoljske nestabilnosti, krizna obdobja, je zelo oteženo. Zato je planiranje razvoja pomembno tudi za javne zavode, če želijo obstati in delovati v svojem okolju. Področje našega raziskovanja je proučevanje posebnosti planiranja razvoja javnega zavoda na ravni politike podjetja in strateškega managementa. Raziskovali bomo za javni zavod Zavod za upravljanje kulturne dediščine Grad, katerega je ustanovila občina, da upravlja s kulturno dediščino ter ostalimi naravnimi in turističnimi danostmi v občini. Javni zavod se na podlagi odloka o ustanovitvi zavoda financira sam, s svojimi lastnimi sredstvi, odgovarja pa lastnici, to je občini. Cilji naše raziskave so proučitev upravljavsko-vodstvenih značilnosti javnih zavodov, proučitev posebnosti planiranja razvoja v javnih zavodih, razvojna proučitev javnega zavoda ZUKD Grad, okoljska preučitev razvojnih možnosti in nevarnosti za ZUKD Grad, analiza razvojnih prednosti in slabosti ZUKD Grad s primerjavo z drugimi podjetji ter celovita presoja podjetja in okolja, izdelava predloga razvojne vizije, politike in strategij ZUKD Grad in izdelava uresničitvenega programa planiranega razvoja ZUKD Grad. Na koncu pridemo do spoznanja, da so razvojna vizija, politika in strategija prav tako pomembne za uspešen razvoj in delovanje javnega zavoda kot posebne vrste podjetja. Obstoj in razvoj javnega zavoda sta odvisna od planiranja njegovega razvoja tako na ravni politike podjetja kot na ravni strateškega managementa. Šele s pravilnim in pravočasnim zaznavanjem sprememb v okolju delovanja zavoda in njegovim prilagajanjem spremembam in planiranjem razvoja, bo javni zavod uspešen v svojem delovanju in doseganju zastavljenih ciljev.
Keywords: javni zavod, razvojna vizija, politika podjetja, strategija, planiranje razvoja, prednosti in slabosti, uresničitveni program
Published in DKUM: 02.06.2022; Views: 640; Downloads: 79
.pdf Full text (2,97 MB)

10.
Vloga politike podjetja za uspešnost izvedbe internih projektov v podjetju radinski, d.o.o.
Patrick Šumandl, 2021, master's thesis

Abstract: Z vsebino magistrskega dela smo se želeli približati vlogi politike v podjetju in jo povezati z uspešnostjo izvajanja internih projektov v mikro družinskem podjetju Radinski, d. o. o., ki se v Mariboru ukvarja s storitvami prašnega barvanja. Z izbranim naslovom smo se jasno usmerili na proučevanje politike v izbranem podjetju in njeno vlogo v povezavi z uspešnostjo izvajanja internih projektov v izbranem podjetju. Izbrana tematika je središče opredeljevanja delovanja podjetij, saj politika – kot celota poslanstva, smotrov in temeljnih ciljev skupaj z vizijo podjetja predstavlja temeljno podlago in okvirje, znotraj katerih se izkazujeta obstoj in delovanje podjetja, posledično pa njegova rast in razvoj. Da se lahko posamezno podjetje razvija in posledično raste, ne glede na njegovo obliko ali dejavnost, pa smo poudarili vlogo in pomen internih projektov prav za omenjeno področje. Interni projekti so se v zadnjem desetletju podjetništva povzpeli na sam vrh najpomembnejših in najnujnejših aktivnosti podjetij, ko govorimo o lastnem razvoju podjetja. Podjetja si z internimi projekti zagotavljajo vzpostavljanje različnih kontinuiranih procesov, dopolnjevanje in izpopolnjevanje različnih že obstoječih procesov v podjetju in navsezadnje tudi spreminjanje procesov z namenom prilagajanja novim trendom in tehnološkim napredkom.
Keywords: politika podjetja, interni projekti, projektna uspešnost, podjetje.
Published in DKUM: 02.03.2022; Views: 877; Downloads: 168
.pdf Full text (1,26 MB)

Search done in 0.23 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica