| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 28
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
Kako težák je poklic računovodij
Iztok Kolar, 2012, original scientific article

Abstract: V raziskavi obravnavamo značilnosti opravljanja poklica računovodje. Rezultati raziskave kažejo, da slovenski računovodje delajo v povprečju več ur na teden, kot je povprečje v Sloveniji in 27 državah EU. Preučevanja bolniške odsotnosti respondentov raziskave so pokazala, da je bolniška odsotnost računovodij v povprečju manjša kot pri drugih poklicih v Sloveniji in tudi 27 državah EU. Zbrani podatki kažejo, da poklic računovodje za moške ni bolj naporen kot za ženske. Eksplorativna faktorska analiza je razkrila vzroke za delovne napore opravljanja poklica računovodje, to so velik pritisk nadrejenih na njihovo delo, pomanjkanje avtonomije pri opravilih in pogoste spremembe delovnih nalog. Največjo težavo pri opravljanju poklica računovodje trenutno predstavljajo nenehne spremembe zakonodaje in časovni roki za dokončanje delovnih opravil.
Keywords: računovodstvo, računovodski delavci, poklici, delovni pogoji, raziskave
Published in DKUM: 06.09.2023; Views: 163; Downloads: 0

2.
Seznanitev predšolskih otrok s poklici, povezanimi z glasbo : diplomsko delo
Katarina Repenšek, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je predšolske otroke seznaniti z glasbenimi poklici operni pevec, inštrumentalist, dirigent in skladatelj. V vrtcu smo izvedli in posneli načrtovane dejavnosti, nato pa na osnovi posnetka opravili analizo glede na načrtovane cilje, vsebino in metode dela ter interes otrok. Ob tem smo si zastavili tri raziskovalna vprašanja, vezana na realizacijo ciljev ter izražanje interesa otrok do izvedenih dejavnosti. Ugotovili smo, da so bili cilji usmerjenih in neusmerjenih glasbenih dejavnosti pri večini otrok realizirani. Otroci so izražali največ interesa do glasbenih dejavnosti igranje na glasbila ter najmanj interesa do glasbene dejavnosti ustvarjanje v glasbi. Otrokom je bilo vokalno ustvarjanje tuje, pri ustvarjanju na inštrument pa so potrebovali dodatno vzpodbudo.
Keywords: glasbeni poklici, predšolski otroci, operni pevec, inštrumentalist, dirigent, skladatelj
Published in DKUM: 09.06.2023; Views: 353; Downloads: 20
.pdf Full text (2,17 MB)

3.
Novo mesto v terezijanski dobi
Jasmina Penca, 2018, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga z naslovom Novo mesto v terezijanski dobi predstavlja razvoj Novega mesta od njegove ustanovitve do konca terezijanske dobe. Zaradi sprememb v času vladanja Marije Terezije so na kratko predstavljene tudi njene reforme, ki jih je uveljavila na področju slovenskih dežel. V nalogi so predstavljene transkripcije virov: seznam novomeških obrtnikov ̶ obveznikov obrtniškega davka, in še dva sicer nepopolna seznama tukajšnjega meščanstva. V zgodnjenovoveškem Novem mestu se je večina meščanov ukvarjala z rokodelskimi in živilskimi obrtmi. Sredi 18. stoletja se je največ meščanov preživljalo z usnjarstvom in čevljarstvom, redki posamezniki so se ukvarjali tudi z zdravstvenimi obrtmi. Bilo je tudi več trgovcev, ki so prodajali raznovrstne izdelke. Istočasno so v Novem mestu delovali tudi različni storitveni in uradniški poklici, vendar niso popisali prav vseh. S pomočjo virov, terezijanskih popisov, lahko pridobimo odličen vpogled v poklicno strukturo Novega mesta sredi 18. stoletja.
Keywords: Novo mesto, doba Marije Terezije, terezijanske reforme, terezijanski popisi, transkripcija, obrtniki, poklici
Published in DKUM: 04.05.2023; Views: 242; Downloads: 21
.pdf Full text (2,66 MB)

4.
Nekateri dejavniki telesne obremenitve pri opravljanju profesionalnega dela v varstvoslovju : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Informacijska varnost
Rok Mekina, 2021, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je opisano raziskovanje področja profesionalnega dela v varstvoslovju, in sicer poklicnega vojaka ter poklicnega gasilca. S pomočjo deskriptivne metode, metode kompilacije in komparativne metode je bilo preverjeno, kakšen je selekcijski postopek za izbrana poklica, predvsem pa kakšno je preverjanje gibalnih sposobnosti in merila za ta dva poklica. Spoznano je bilo, da gre pri obeh poklicih za zelo dinamično in nepredvidljivo delo, ki velikokrat poteka v težkih delovnih razmerah. Iz tega razloga je ključnega pomena dobra fizična in psihična pripravljenost, ki omogočata uspešnejše in varnejše delo. Glavne ugotovitve diplomskega dela so, da so kljub podobnostim med poklicema, selekcijski postopki, preverjanje gibalnih sposobnosti in tudi merila za le-te različni, imajo pa nekaj skupnih točk, kot je npr. obvezna nekaznovanost kot pogoj za prijavo kandidata, obvezno usposabljanje, obvezni zdravniški pregled, obvezna letna preverjanja sposobnosti itd. Glavne razlike so pri testih, ki se uporabljajo za preverjanje gibalnih sposobnostih v procesu selekcioniranja, v testih, ki se uporabljajo za letno preverjanje sposobnosti, ter posledično tudi v merilih za uspešno opravljene tovrstne teste.
Keywords: varstvoslovje, poklici, profesionalno delo, gasilci, vojaki, telesna obremenitev, usposabljanje, diplomske naloge
Published in DKUM: 06.01.2022; Views: 550; Downloads: 38
.pdf Full text (1,73 MB)

5.
Nezaposljivost diplomantov v vzgoji in izobraževanju
Jasna Strmšek, 2021, master's thesis

Abstract: V zaključnem delu smo se osredotočili na problem nezaposljivosti diplomantov s področja vzgoje in izobraževanja, ki se umešča v regulirane poklice, ki so zakonsko definirani, prav tako kot tudi pogoji zaposlovanja. Posamezniki, ki se odločijo za študij na področju vzgoje in izobraževanja, morajo za pridobitev poklica dokončati drugo bolonjsko stopnjo študija, nato pa po zaključku opraviti še pripravništvo in strokovni izpit. V teoretičnem delu magistrskega dela smo se na podlagi strokovne literature in statističnih podatkov osredotočili na ekspanzijo in podaljševanje izobraževanja ter primerjali vključenost posameznikov v izobraževalni sistem v Sloveniji ter državah članicah Evropske Unije. V nadaljevanju smo se dotaknili tudi problema brezposelnosti diplomantov ter politike zaposlovanja mladih. V empiričnem delu smo izvedli spletno anketo, opravili analizo ter preverili hipoteze. Lastno raziskavo smo nato primerjali z raziskavo Univerze na Primorskem, Analiza zaposlenosti in zaposljivosti diplomantov Pedagoške fakultete. Glavna ugotovitev raziskave je, da je na področju vzgoje in izobraževanja več diplomantov, kot je na njihovem področju zaposlovanja razpoložljivih delovnih mest. Prav tako smo ugotovili, da opravljen strokovni izpit ni pogoj za začetek delovnega razmerja, vendar je pogoj za trajno zaposlitev. Iz dobljenih podatkov lahko sklepamo tudi, da je področje družboslovja kljub slabšim možnostim zaposlovanja, še vedno v veliki prednosti po zanimanju za študij. Cilj magistrskega dela je ugotoviti razmerje med številom diplomantov študijskih programov na področjih vzgoje in izobraževanja ter številom tistih, ki so na svojem področju zaposlitev dejansko dobili.
Keywords: vzgoja in izobraževanje, diplomanti, nezaposljivost, regulirani poklici, pripravništvo, strokovni izpit
Published in DKUM: 02.03.2021; Views: 1311; Downloads: 109
.pdf Full text (1,88 MB)

6.
Profesionalizacija slovenske policije
Branko Lobnikar, Maja Modic, 2018, review article

Abstract: Namen prispevka: Namen prispevka je prikazati zgodovinski pregled, analizo trenutnega stanja in izzive za prihodnost na področju profesionalizacije policije v Sloveniji.Metode: Prispevek temelji na pregledu domačih in tujih strokovnih ter znanstvenih del, zakonskih aktov, strateških dokumentov, raziskovalnih poročil in spletnih strani.Ugotovitve:Slovenska policija je v zadnjih 150 letih šla skozi korenite procese transformacije, ki so od nje terjali veliko organizacijskih in funkcijskih sprememb. Tako v Sloveniji kot tudi širše, v Evropi, se policija spreminja v mlado profesijo. Ocenjujemo, da je v primerjavi z drugimi institucijami pluralne policijske dejavnosti, policija šla najdlje po poti profesionalizacije. Razvite ima vse ključne elemente profesije, od vse daljšega in natančno predpisanega specializiranega izobraževanja za vstop v policijski poklic, ki se lahko opravlja samo v policijski organizaciji, preko etičnega kodeksa in strokovnih publikacij, do profesionalnih združenj. Ker pa policija v sodobnih družbah ne deluje sama, se lahko razvija samo v soodvisnosti z drugimi izvajalci policijske dejavnosti: občinskim redarstvom, carino, pravosodno policijo, zasebnim varovanjem in detektivsko dejavnostjo. Med ključnimi izzivi v bodoče tako ostaja sodelovanje med temi različnimi akterji s področja zagotavljanja varnosti, pri čemer velik del odgovornosti nosi tudi nacionalna politika na področju varnosti.Izvirnost/pomembnost prispevka: Prispevek predstavlja strnjen in natančen pregled procesov, časovnih mejnikov, ključnih sprememb in izzivov, povezanih s profesionalizacijo policije v Sloveniji.
Keywords: policija, policijska dejavnost, izobraževanje, usposabljanje, profesionalizacija, profesija, poklici, Slovenija
Published in DKUM: 16.04.2020; Views: 940; Downloads: 147
.pdf Full text (464,17 KB)
This document has many files! More...

7.
Moški v tradicionalno ženskih poklicih - poklic zdravstvenika in diplomiranega zdravstvenika : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varstvoslovje
Tanja Zupanc Gril, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Biti moški v tradicionalnem ženskem poklicu je, po izkušnjah urada za enake možnosti, prej prednost kot ovira. Praviloma so moški v tradicionalnih ženskih poklicih uspešnejši. Eden takšnih poklicev, ki je »tipično« ženski, je nedvomno poklic medicinske sestre oziroma zdravstvenika. V zadnjih letih se je zanimanje za ta poklic med moškimi zelo povečalo, saj se prebivalstvo stara in so vedno bolj iskani poklici v negi in zdravstvu. Zahtevnost zdravstvene nege, tehnična, organizacijska znanja ter možnosti osebnostnega razvoja in profesionalnega napredovanja privlačijo moške, da se odločajo za ta poklic. Zanima jih predvsem »adrenalinsko« delo z aparati, delo v intenzivnih enotah, operacijskih sobah, reševalni službi … Povečano zanimanje med moškimi za poklic medicinske sestre je botrovalo izvedbi raziskave na to temo v Splošni bolnišnici Celje. Z raziskavo smo ugotovili, da pri odločitvi za poklice v zdravstveni negi spol ne igra odločilne vloge, prav tako moški izvajalci nege v Splošni bolnišnici Celje niso imeli prednosti pri izboru za delovno mesto. Ugotovili smo tudi, da izmensko delo negativno vpliva na družabno in družinsko življenje. Glede na to, da delajo zdravstveniki v pretežno ženskem kolektivu, niso imeli težav z vključitvijo in tudi odnos nadrejenih (večinoma žensk) je do njih korekten in profesionalen. Kljub temu da je delo medicinskih sester in zdravstvenikov fizično in psihično zelo naporno in da zahteva veliko odrekanj in požrtvovalnosti, mislimo, da je to poklic, ki te bogati in ti nudi veliko notranjega zadovoljstva, ko pomagaš bolnim in trpečim.
Keywords: spol, ženske, moški, spolni stereotipi, poklici, ženski poklici, zdravstvena nega, diplomske naloge
Published in DKUM: 30.11.2016; Views: 1684; Downloads: 215
.pdf Full text (1,05 MB)

8.
ZAPOSLOVANJE VISOKO IZOBRAŽENEGA KADRA V PODJETJU ZVD D.O.O.
Tanja Nakić, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V tem diplomskem delu predstavljamo proces zaposlovanja kadrov v podjetju ZVD d.o.o., kjer v večini zaposlujejo visoko izobražen kader. V teoretičnem delu smo opisali prevladujoča strokovna spoznanja, ki veljajo predvsem za procese planiranja, pridobivanja in selekcije kadrov. V empiričnem oziroma raziskovalnem delu smo predstavili podjetje ZVD d.o.o., zlasti njegovo dejavnost, organizacijsko in kadrovsko strukturo. Podrobno smo analizirali praktične procese zaposlovanja v podjetju, prikazali nekaj primerov in dodali dokumentacijo, ki jo podjetje pri tem uporablja. Ugotovili smo, da je proces zaposlovanja v podjetju dobro zasnovan, urejen in strokovno izveden. Vendar pa se ugledno podjetje srečuje tudi z resnimi težavami, in sicer predvsem s sorazmerno visoko povprečno starostjo nekaterih poklicev, ki hkrati na trgu dela veljajo za deficitarna. Zato bi moralo že preventivno poskrbeti za pomlajevanje in se pripraviti na odhode starejših iz podjetja. V ta namen smo v zaključku dela pripravili nekaj predlogov za ublažitev oziroma reševanje teh težav.
Keywords:  kadri  planiranje, pridobivanje in izbira kadrov  zaposlovanje  deficitarni poklici
Published in DKUM: 10.10.2016; Views: 1179; Downloads: 101
.pdf Full text (879,92 KB)

9.
RAZLIKE MED SPOLOMA NA PODROČJU DELA IN ZAPOSLOVANJA
Rebeka Štante, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava razlike med spoloma na področju dela in zaposlovanja. Osredotoča se na značilnosti in stopnjo zaposlenosti žensk v Sloveniji ter posebej na analizo poklicev, znotraj katerih se zaposlujejo ženske. Pojasnjuje, ali imajo moški in ženske enak dostop do katerekoli pozicije na hierarhični lestvici določenih poklicnih, profesionalnih profilov, ali obstajajo med njimi razlike v plačilu in vrednotenju dela ter ali so med spoloma razlike glede na navzočnost v določenem poklicu. Ugotovitve so bile izpeljane s pomočjo analize primarnih in sekundarnih virov, podatkov pridobljenih iz Statističnega urada Republike Slovenije, drugih empiričnih raziskav in lastne anketne raziskave, s katero smo želeli ugotoviti razlike glede obremenjenosti z družinskimi obveznostmi, preveriti stališča glede usklajevanja zasebnega in poklicnega življenje ter dostopnosti profesionalne kariere za žensko. Stopnja zaposlenosti žensk v Sloveniji v zadnjih letih pada in je še vedno nižja od stopnje zaposlenost moških. Ugotovili smo, da se ženske še vedno zaposlujejo v feminiziranih poklicih, v povprečju zaslužijo manj kot moški in v zadostni meri ne zasedajo vodstvenih in vodilnih mest. Še vedno se srečujejo s številni ovirami in stereotipi, ki vplivajo na njihova napredovanja na višja in bolj plačana delovna mesta ter na vrednotenje njihovega dela. Mednarodne organizacije vplivajo na izboljšanje položaja žensk v politiki zaposlovanja. Anketna raziskavi ni potrdila naših predvidevanj, da imajo ženske večje težave pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja ter težjo dostopnost do profesionalne kariere, vendar raziskave predvsem zaradi majhnosti in lokalno/regijske omejenosti ne moremo posploševati na slovensko okolje.
Keywords: spol, ženske, moški, poklici, enake možnosti, plačilo, kariera, Slovenija
Published in DKUM: 19.07.2016; Views: 2231; Downloads: 331
.pdf Full text (1,12 MB)

10.
LUTKOVNI PRIZORI KOT DEL UČNIH VSEBIN V VRTCU
Veronika Škrubej, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Lutkovni prizori kot del učnih vsebin v vrtcu obravnava lutkovno vzgojo v povezavi z drugimi področji, ki so del predšolske vzgoje. Diplomsko delo je teoretično. Na začetku opredelimo vrste lutk: lutke na palici, lutke na nitki, ročne lutke, prstne lutke, ploske lutke, mimične lutke ter maske in predstavimo mesto lutke v Kurikulu za vrtce. Nato opredelimo metode dela z lutko, razvoj ob igri z lutko, na koncu pa predstavim lutkovne tehnike v različnih starostnih obdobjih. V zadnjem sklopu diplomskega dela prilagamo priprave za vzgojno delo v vrtcu, kjer je lutka uporabljena kot motivacijsko sredstvo ali sredstvo za podajanje novih učnih vsebin, konkretno spoznavanja poklicev. Vzgojiteljicam so lahko v pomoč pri načrtovanju dejavnosti z lutko. Namen diplomske naloge je opredeliti lutkovne prizore kot alternativne možnosti podajanja novih vsebin v vrtcu. Otroci radi vsak dan kaj novega spoznajo in so željni novih znanj iz različnih področij, ki jih najdemo v kurikulu. V tej diplomski nalogi bomo prav s pomočjo lutke otrokom podali novo znanje in jih popeljali v svet različnih poklicev.
Keywords: lutka, vrste lutk, načrtovanje, priprave, poklici
Published in DKUM: 22.07.2014; Views: 1492; Downloads: 144
.pdf Full text (1,61 MB)

Search done in 0.25 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica