| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 17
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Zmožnost rabe in razumevanja prostorskih pojmov v 2. starostnem obdobju
Katja Žižek, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Namen zaključnega dela z naslovom Zmožnost rabe in razumevanja prostorskih pojmov v 2. starostnem obdobju je predstaviti govorni razvoj predšolskih otrok in v povezavi s tem ugotoviti rabo in razumevanje prostorskih pojmov pri otrocih v 2. starostnem obdobju v izbranem vrtcu v severovzhodni Sloveniji. V teoretičnem delu smo najprej predstavili razliko med govorom in jezikom, spoznali smo različne teorije govornega razvoja, potek razvoja govora v predšolskem obdobju, dejavnike govornega razvoja in povezavo med govorom in mišljenjem ter govorom in poslušanjem. Spoznali smo razvoj prostorskih pojmov in vključili tudi Kurikulum za vrtce. V empiričnem delu smo predstavili preverjanje zmožnosti rabe in razumevanja prostorskih pojmov, ki smo ga izvedli v vrtcu. V preverjanje smo vključili 21 otrok 2. starostnega obdobja, od tega 12 deklic in 9 dečkov, in pri tem uporabili deskriptivno raziskovalno metodo. Rezultati so pokazali, da otroci prostorske pojme razumejo prej, kot jih rabijo. Da starost ni vedno povezana z uspešnostjo, so pokazali rezultati, ko so mlajši otroci imeli boljše rezultate od starejših otrok. Deklice so pri preverjanju bile uspešnejše od dečkov. Presenečeni smo bili nad rezultatom, da v 2. starostnem obdobju vsi otroci še nimajo usvojene rabe in razumevanja dveh osnovnih prostorskih pojmov »v« in »na«.
Keywords: otrok, govor, prostorski pojmi, zmožnost rabe, zmožnost razumevanja
Published in DKUM: 10.10.2017; Views: 1132; Downloads: 163
.pdf Full text (918,95 KB)

2.
Vpeljava intuicij
Nenad Miščević, 1998, original scientific article

Abstract: Avtor se v članku na analitičen način loteva pojma intuicije, obravnava intuicijsko stanje, intuicijsko vsebino, intuicijske zmožnosti, intuicijski proces, matematično intuicijo, moralno intuicijo. Formulira tri teze o intuiciji: o perceptualnem izvoru, kognitivni revščini in bogastvu vsebine in pokaže povezanost teh tez s filozofsko tradicijo (Aristotel, Hume, Parsons, Maddy).
Keywords: sodobna filozofija, kognitivna znanost, intuicije, matematična kognicija, epistemologija, pojmi, abstraktni objekti
Published in DKUM: 02.08.2017; Views: 918; Downloads: 59
.pdf Full text (60,23 KB)
This document has many files! More...

3.
VERTIKALNA GRADNJA IZBRANIH GEOGRAFSKIH VSEBIN NA RAZREDNI STOPNJI
Suzana Kračun, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Vertikalna gradnja izbranih geografskih vsebin na razredni stopnji združuje dve zaokroženi celoti, teoretično in empirično, ki se med seboj dopolnjujeta. V teoretičnem delu smo razložili pojma pojmovne mape in didaktična načela. Didaktična načela smo bolj podrobno opisali v povezavi z vertikalno gradnjo pojmov, saj so učiteljem pri poučevanju v veliko pomoč. Nato smo pojasnili pomen šestih geografskih pojmov, katerih vertikala nas v diplomski nalogi zanima. Ker na razredni stopnji nimamo predmeta geografija, nas zanima tudi, kako so geografske vsebine integrirane v predmetih spoznavanje okolja in družba. V empiričnem delu sta narejeni dve analizi, in sicer analiza učnih načrtov predmetov spoznavanje okolja in družba ter analiza didaktičnih kompletov za omenjena predmeta, in sicer založb Modrijan in Mladinska knjiga. Ugotavljamo, da bi lahko bila vertikalna kontinuiteta pri določenih geografskih pojmih bolj dosledna, tako v učnih načrtih kot v učbenikih in delovnih zvezkih. Predstavljena je kvalitativna raziskava, vezana na ugotavljanje, kako poteka nadgradnja izbranih geografskih pojmov od vstopa v šolo do konca razredne stopnje, izpeljana s pomočjo intervjujev, na vzorcu treh učiteljev razrednega pouka. Ugotavljamo, da se učiteljem vertikalna gradnja pojmov zdi zelo pomembna, pri tem pa se jim zdi najpomembnejše predznanje učencev. Pri obravnavi novih pojmov so jim v veliko pomoč pojmovne mape, ki pomenijo metodo za aktiviranje učenčevega predznanja v obliki hierarhične mreže in jih, glede na intervju, ki smo ga opravili, intervjuvani učitelji porabljajo.
Keywords: vertikalna gradnja, geografski pojmi, spoznavanje okolja, družba
Published in DKUM: 17.10.2016; Views: 682; Downloads: 88
.pdf Full text (1,30 MB)

4.
LIKOVNA APRECIACIJA V FUNKCIJI RAZVIJANJA LIKOVNIH POJMOV V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE
Anja Pavlič, 2016, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V njem obravnavamo razvoj likovne apreciacije pri učencih prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovne šole z obravnavanjem petih različnih reprodukcij umetniških del. V teoretičnem delu naloge opredeljujemo likovno umetnost v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, likovne pojme in likovno apreciacijo. Dotikamo se umetniških del in reprodukcij, obravnavanih pri rednem pouku likovne umetnosti. Opisujemo, kako poteka razvoj apreciativnih sposobnosti pri učencih in kaj je pri tem pomembno. Opisujemo tudi vpliv medijev, vrednotenje likovnega dela in likovno ustvarjalnost učencev. V empiričnem delu naloge obravnavamo rezultate, ki smo jih pridobili z izvajanjem dveh učnih ur likovne umetnosti v prvem, drugem in tretjem razredu osnovne šole. Prikazujemo odzive učencev ob spoznavanju petih reprodukcij slovenskih umetnikov. Učni uri smo začinili z razvedrili in medpredmetnimi povezavami. Apreciativne sposobnosti primerjamo glede na razred ter podajamo vertikalen pregled kvantitete in kvalitete likovnih pojmov učencev ob stiku z reprodukcijami. Za pridobitev rezultatov smo uporabili skupinski intervju ter analizo zvočnih posnetkov, ki smo jih pridobili s pomočjo diktafona. V raziskavi je sodelovali skupno 44 učencev vseh treh razredov, od tega 22 dečkov in 22 deklic. Celotna raziskava je potekala na Osnovni šoli Pohorskega bataljona Oplotnica. Rezultati, predstavljeni kot parafrazirana transkripcija pogovora, kažejo, da učenci zelo dobro sprejemajo in ponotranjijo reprodukcije umetniških del. Njihovi odzivi so bili prisotni na vseh treh ravneh odzivanja: bili so spontani, igrivi in domišljijski. Likovne pojme so precej dobro poznali, neznane pojme so hitro usvojili. Pojavile so se pričakovane razlike v odzivih in poznavanju likovnih pojmov glede na razred. Izveden način spoznavanja umetnosti se je izkazal kot primeren način poučevanja likovne umetnosti v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, saj so se učenci poleg učenja tudi sprostili in vzpostavili pozitiven odnos do reprodukcij.
Keywords: likovna umetnost, likovna apreciacija, likovni pojmi, reprodukcije umetniških del, 1. vzgojno-izobraževalno obdobje, likovno vrednotenje
Published in DKUM: 05.08.2016; Views: 3093; Downloads: 179
.pdf Full text (2,93 MB)

5.
6.
Dopolnitev teorije matematičnega znanja za poučevanje s koncepti s podobo
Helena Bezgovšek Vodušek, 2015, doctoral dissertation

Abstract: Da bi bili učenci uspešni in da bi razvili dobro znanje, ni potreben zgolj njihov kognitivni potencial, ampak mora tudi njihov učitelj imeti ustrezna znanja, da tega potenciala ne zatre, ampak ga razvije v znanje. V tej doktorski disertaciji obravnavamo prav matematično znanje, potrebno za poučevanje na področju geometrije. V teoretičnem delu med seboj povežemo več za poučevanje in posebej za poučevanje geometrije pomembnih teorij. Podrobneje predstavimo Fischbeinovo teorijo konceptov s podobo, van Hielejevo teorijo skupaj z njenimi izboljšavami ter teorijo in model matematičnega znanja za poučevanje po Ball, Thames in Phelps. Izhajajoč iz analize omenjenih teorij in še nekaterih teorij razvoja konceptov ter s prepletom vseh, dopolnimo model matematičnega znanja za poučevanje še za (do zdaj nekoliko zapostavljeno) področje geometrije. Z raziskavo, ki jo predstavljamo v empiričnem delu, smo želeli dobiti vpogled v vlogo konceptualne in vizualne komponente konceptov s podobo pri študentih (bodočih učiteljih) razrednega pouka. Zanimalo nas je, ali na vključevanje konceptualne komponente pri reševanju šolskih geometrijskih nalog vplivata stopnja zamejenosti in topološka dimenzija vključenih konceptov. Izkazalo se je, da ima pri reševanju ključno vlogo vizualna komponenta, konceptualna komponenta je upoštevana predvsem pri rutinskih nalogah. Vključenost konceptualne komponente ni povezana s stopnjo zamejenosti ali topološko dimenzijo. Še posebej nas je zanimal problem ločevanja med likom in krivuljo, ki ga omejuje. To je pomemben problem, saj vpliva tudi na razvoj konceptov s področja merjenja (dolžine, ploščine in prostornine). Obravnave tega problema v literaturi predhodno še nismo zasledili. Izkazalo se je, da ima tudi tu vodilno vlogo vizualna komponenta in da izključitev konceptualne komponente vodi v neločevanje med likom in krivuljo. Na osnovi združitve spoznanj različnih teorij s področja poučevanja geometrije in rezultatov naše empirične raziskave oblikujemo smernice za izobraževanje učiteljev in poučevanje učencev
Keywords: geometrijski pojmi, pedagoško znanje vsebine, matematično znanje za poučevanje, koncepti s podobo, van Hielejeva teorija
Published in DKUM: 23.03.2015; Views: 1518; Downloads: 289
.pdf Full text (3,90 MB)

7.
IKONIČNE REPREZENTACIJE NEKATERIH MATEMATIČNIH POJMOV PRI OSNOVNOŠOLCIH
Manja Podgoršek, 2015, master's thesis

Abstract: Ikonične reprezentacije so reprezentacije, ki predstavljajo prehod med enaktivnimi in simbolnimi reprezentacijami. Ikonične reprezentacije matematičnih pojmov na razredni stopnji so v veliki večini primerov grafične. V magistrski nalogi smo s pomočjo preizkusa znanja želeli ugotoviti, na kakšen način učenci od 5. do 8. razreda osnovne šole grafično ponazarjajo vnaprej podane matematične pojme (odštevanje s prehodom, številski izraz z oklepaji, izraz dela celote in potenca). Zanimalo nas je tudi, ali učenci ob reprezentiranju dobijo pravilen rezultat ter ali lokacija šole učenca vpliva na podano rešitev. V raziskavo je bilo vključenih 1595 osnovnošolcev. Metodološko smo se odločili za v podatkih utemeljeno teorijo. Podatki so bili obdelani s kombinacijo kvalitativnih in kvantitativnih metod pedagoškega raziskovanja. Rezultati kažejo, da učenci podane pojme grafično ponazarjajo na 3 različne načine; kot ilustracijo, rezultat ali koncept. Pri vseh podanih matematičnih pojmih je koncept tisti, preko katerega učenci najpogosteje reprezentirajo matematične pojme. Glede same pravilnosti rezultata ugotavljamo, da je le-ta najvišja pri reprezentiranju odštevanja s prehodom, najnižja pa pri izrazu dela celote. Rezultati kažejo tudi, da učenci mestnih šol v večini izmerjenih postavk ustrezneje ponazarjajo podane matematične pojme. Če pogledamo celostno, ugotovimo, da učenci v splošnem najustrezneje reprezentirajo računsko operacijo odštevanja s prehodom, najbolj problematičen z vidika pravilnosti rezultata reprezentiranja je izraz dela celote, z vidika načina reprezentiranja pa je najmanj ustrezno reprezentiran številski izraz z oklepaji.
Keywords: matematika, matematični pojmi, reprezentacije, grafično ponazarjanje, osnovnošolci
Published in DKUM: 02.03.2015; Views: 1764; Downloads: 600
.pdf Full text (1,89 MB)

8.
NAČRTOVANJE IN UVAJANJE APLIKACIJE CRM NA PRIMERU ZAVAROVALNICE
Mitja Potočnik, 2014, master's thesis

Abstract: Zaradi skokovitega razvoja sodobne informacijske tehnologije v zadnjih letih, le-ta podjetju sama po sebi ne prinaša več konkurenčne prednosti. Ker med posameznimi panogami vlada ostra konkurenca, predstavlja usmeritev na odjemalce pomembno konkurenčno prednost podjetja. Eden izmed konceptov, ki to omogoča pa je upravljanje odnosov z odjemalci oziroma krajše CRM. CRM oziroma upravljanje odnosov z odjemalci je poslovna strategija, ki podjetjem pomaga zmanjševati stroške, ter jim obenem povečuje donosnost s tem ko poiskuša predvideti potrebe oziroma zahteve sedanjih in potencialnih strank. Da pa pridemo do natančnih podatkov o naših sedanjih in bodočih odjemalcih pa se le ti zbirajo s pomočjo večih podatkovnih virov saj nam lahko le tako podajo realno sliko o posameznih odjemalcih. Namen magistrskega dela je prikazati kako aplikacijo CRM načrtovati ter jo kasneje uspešno uvesti v zavarovalnico. Zavarovalnice so inštitucije z ogromno strankami in veliki količinami podatkov in ravno zato bi jim moral CRM ustrezati ter jim doprinesti k večji uspešnosti poslovanja. Pri pisanju naloge smo si pomagali s proučevanjem domače in tuje literature, ki je napisana na temo CRM in zavarovalništva. Ker je naloga v večini teoretične narave, smo uporabili deskriptivni pristop. Znotraj le tega pa smo uporabili metodo kompilacije, kar pomeni, da smo povzemali opazovanja in ugotovitve drugih avtorjev. Z metodo analize smo razčlenjevali in proučevali pojave in spoznanja drugih avtorjev. V magistrskem delu se bomo najprej seznanili z natančno opredelitvijo upravljanja odnosov z odjemalci. Nato bomo spoznali, kako se takšna aplikacija načrtuje in uvaja v podjetje, na koncu pa še natančneje spoznali, kako bi se naj koncept CRM uvedel v zavarovalnico. Skozi nalogo sem poiskušali prikazati natančen proces implementacije, ter ugotoviti dejansko uporabnost in koristi, ki jih sistem CRM prinaša zavarovalnici. Na koncu naloge bomo podali sklep in v njem ugotovitve, ki smo jih spoznali skozi celotno nalogo.
Keywords: Ključne besede: CRM, analitični CRM, operativni CRM, organizacijski CRM, gradniki CRM, CRM vizija, CRM strategija, CRM informacije, CRM tehnologija, CRM metrike, cilji CRM, implementacija CRM, zavarovalništvo, zgodovina zavarovalništva, pojmi v zavarovalništvu, slovenski zavarovalni trg.
Published in DKUM: 23.01.2015; Views: 1339; Downloads: 215
.pdf Full text (1,20 MB)

9.
NAPAČNA RAZUMEVANJA PREPROSTIH NARAVOSLOVNIH POJMOV PRI VZGOJITELJICAH IN ŠTUDENTIH PREDŠOLSKE VZGOJE
Manja Božič, Nika Breznik, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Pojem je miselna tvorba, ki je določena z bistvenimi lastnostmi in značilnostmi. Pojme razvijamo skozi proces učenja, ki traja celo življenje, nanj pa vplivajo različni dejavniki. Pojme razvijamo postopoma in prilagojeno miselnemu razvoju posameznika. Diplomsko delo govori o napačnem razumevanju preprostih naravoslovnih pojmov. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V prvem delu smo se osredotočili na kognitivni razvoj otroka, učenje in razvoj pojmov. Posebno pozornost smo namenili napačnemu razumevanju preprostih naravoslovnih pojmov. Naravoslovne pojme smo razdelili na fizikalne pojme, kemijske pojme in biološke pojme. V strokovni literaturi smo poiskali definicije izbranih pojmov in razlike med njimi. Na podlagi teoretičnega dela smo sestavili anketni vprašalnik. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati empirične raziskave, ki smo jo med vzgojiteljicami izvedli v mesecu decembru 2013 v mariborskih vrtcih, kjer smo v času študija opravljali pedagoško prakso. Poleg vzgojiteljev in vzgojiteljic smo anketirali tudi študente 1. in 3. letnika predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Mariboru. S pomočjo empirične raziskave smo ugotavljali, kako dobro anketiranci poznajo in razumejo različne kemijske, fizikalne in biološke pojme. Ugotovili smo, da anketiranci preproste naravoslovne pojme dokaj dobro poznajo, razumejo in med seboj ločujejo. Še vedno pa se pojavlja napačno razumevanje pojmov. Iz podatkov smo ugotovili, da so se vzgojiteljice med vsemi anketiranimi izkazali najbolje, saj so odgovorili z najmanj napačnimi odgovori. To pomeni, da so pri svojem delu na naravoslovnem področju strokovno suvereni.
Keywords: predšolski otrok, učenje, razvoj pojmov, napačni pojmi, fizikalni pojmi, kemijski pojmi, biološki pojmi.
Published in DKUM: 18.03.2014; Views: 1663; Downloads: 273
.pdf Full text (1,30 MB)

10.
Izdelava nekomercialnega učila uporabnega pri pouku kemije za potrebe medpredmetne povezave kemija - fizika
Nina Dolar, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V vzgojno izobraževalnih ustanovah že dolgo ni več aktualen tradicionalen način poučevanja. Učitelji se trudijo z novimi metodami dela in tehnikami popestriti pouk in omogočiti učencem lažje razumevanje kompleksnejših pojmov, ki si jih je težko predstavljati ali pa so za človeško oko celo nevidni. Pri tem uporabljajo razna učna sredstva in pripomočke – učila. Učila pritegnejo učenčevo pozornost in v njih vzbudijo radovednost ter željo po novem znanju. Večinoma so narejena tako, da so dostopna učencem, da jih lahko tudi sami uporabljajo in se s tem urijo v samoučenju. Zaradi prizadevanja inovativnosti v poučevanju, smo se odločili izdelati svoje nekomercialno učilo. Ker se nahajamo na korelaciji dveh naravoslovnih znanosti kemije in fizike, smo iskali učno vsebino, ki je zajeta v učnih načrtih obeh področij. Osredotočili smo se na atomski svet in sicer na prehode elektronov med energijskimi stanji ter zanj izdelali praktično nekomercialno učilo, ki smo ga poimenovali "Po klancu gor in dol". Predstavlja pa analogijo med avtomobilčkom, ki se povzpne na vrh klanca in zdrsne dol, pri tem pa zagori lučka na klancu in prehodi elektronov med energijskimi stanji v atomu. Naše nekomercialno učilo je namenjeno za potrebe pri poučevanju predmetov kemije in fizike v srednješolskih izobraževalnih programih, predvsem na gimnazijskem programu in programu Kemijski tehnik. Nekomercialno učilo smo preizkusili pri realizaciji učne enote in ugotavljali, če res pripomore k lažjemu razumevanju izbrane učne teme.
Keywords: Kompleksni kemijski pojmi, učna sredstva, učni pripomočki, učila, samoučenje, inovativnost, nekomercialno učilo, kemija, fizika, analogija.
Published in DKUM: 08.01.2014; Views: 2189; Downloads: 153
.pdf Full text (1,91 MB)

Search done in 0.17 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica