| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 60
First pagePrevious page123456Next pageLast page
1.
BESEDILA BOBA DYLANA V KONTEKSTU S POEZIJO IN Z GLASBO 20. ST.
Martina Komovec, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi sem skušala pesmi oziroma besedila znanega ameriškega sodobnega pisca besedil in pevca Boba Dylana postaviti v kontekst poezije in glasbe 20. stoletja in ga predstaviti ne le kot pevca, ampak tudi kot pesnika. Da bi to kar najbolje prikazala, sem nalogo razdelila na tri večje dele. V prvem delu je zajeto Dylanovo življenje in njegov pogled na pisanje pesmi in poezije. Tukaj je zaključek sledeč: Dylanova besedila, ki so polna metafor, vizualnih in drugih podob ter aluzij in prav tako ne skoparijo z edinstvenimi rimami, je mogoče enačiti s poezijo. Naslednje poglavje opisuje obdobja in avtorje, ki so vplivali na Dylanovo ustvarjanje. Glede na to, da je Bob Dylan avtor številnih pesmi in da so vplivi le teh zelo številčni, sem izpostavila le nekatere. V zadnjem delu sem se lotila konkretnih Dylanovih besedil pesmi. Protestne pesmi, balade in ljubezenske pesmi sem analizirala in primerjala z besedili drugih avtorjev. Ob vseh primerjavah in analizah sem prišla do zaključka, da bi Dylanova besedila lahko uporabili v šolah pri učenju angleške poezije ter poezijo tako učencem tudi približali.
Keywords: Bob Dylan, poezija, glasba, 20. stoletje, moderna poezija, pisanje besedil, protestne pesmi, balade, ljubezenske pesmi
Published: 13.08.2009; Views: 3471; Downloads: 296
.pdf Full text (327,13 KB)

2.
JOHNNY CASH IN NJEGOVA BESEDILA
Manica Doberšek, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Glasba in besedila pod katera se je podpisal ali jim posodil svoj čudoviti baritonski glas Johnny Cash imajo tako v ameriški kot tudi svetovni glasbi prav posebno mesto. Cilj tega diplomskega dela je bila predvsem kritična analiza besedil njegovih pesmi, ki so zaznamovale njegovo življenje kot tudi mnoga druga. Lastne izkušnje, tragične osebne zgodbe, odnosi med spoloma, manjšinski problemi, Bog in zavedanja o človeški minljivosti so tematike, ki se jim je ta vsestranski umetnik najraje posvečal. In bolj kot je zgodba žalostna, dramatična, lepše jo Cash zavije v humor. Pregled le delčka bogate zbirke razkriva človeka z neprimerljivim smislom za nasprotja, ki se odraža tako v njegovem življenju kot v zgodbah njegovih junakov. Največkrat so bili to kriminalci in domorodci, ki so v zgodovini Amerike tudi najbolj zaničevani. Johnny Cash je eden redkih glasbenikov čigar glasbo poslušajo tako njegovi vrstniki kot generacije, ki se šele rojevajo, predsedniki držav in kaznjenci.
Keywords: Johnny Cash, besedila pesmi, poezija, interpretacije pesmi
Published: 29.08.2009; Views: 3272; Downloads: 192
.pdf Full text (1,17 MB)

3.
ALOJZ IHAN - PESNIK, PISATELJ IN ESEJIST
Veronika Mravljak, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela Alojz Ihan — pesnik, pisatelj in esejist je bil, predstaviti Ihanovo literarno ustvarjanje na podlagi petih tematskih sklopov, in sicer ljubezen, vera, življenje : smrt, umetnost : znanost in živali. Izziv pri iskanju podobnosti in razlik je bil, povezati fabule treh različnih literarnih zvrsti (poezije, proze in esejistike), v katerih se način komunikacije z bralci precej razlikuje. Diplomsko delo je bilo teoretično zastavljeno in je nastalo s poglobljenim študijem literature in virov. Metode dela so bile naslednje: deskriptivna metoda (življenjepis Alojza Ihana), komparativna metoda (primerjanje tematskih sklopov ljubezen, vera, življenje : smrt, umetnost : znanost in živali v poeziji, prozi in esejih ter iskanje podobnosti in razlik), metoda klasifikacije (umestitev literarnega ustvarjanja Alojza Ihana v slovenski prostor in književnost) ter metoda analize in sinteze (analiza pesmi, romanov in esejev, razčlenitev vsebine, sestavljanje ugotovljenih dejstev v novo celoto). Pri analiziranju in sintetiziranju Ihanovih literarnih del se je pokazalo, da se določeni motivi (na primer Jezus Kristus), teme (na primer človeške lastnosti Jezusa Kristusa) in literarna mnenja (na primer Jezus Kristus je poudarjal vero v človekovi intimi) pojavljajo v vseh treh literarnih zvrsteh, v katerih je ustvarjal. Sporočilnost pesmi ali tema romana se nadgradi v esejih, v katerih je literarno mnenje podprto s številnimi raznolikimi argumenti.
Keywords: poezija, proza, esejistika, tematski sklop, fabula, postmodernizem, ironija
Published: 22.04.2010; Views: 3739; Downloads: 288
.pdf Full text (635,93 KB)

4.
RECEPCIJA KOSOVELOVE POEZIJE V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE
Manuela Jaušovec, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Glavna tema moje diplomske naloge se na eni strani dotika Srečka Kosovela kot pesnika za otroke, na drugi strani pa razvijanja recepcijske zmožnosti v prvem triletju osnovne šole. Prvi del naloge je namenjen predstavitvi življenja Srečka Kosovela kot človeka in ponuja nekaj povedi o njegovem kratkem, a izjemno produktivnem življenju. Sledi umestitev pesnika v slovenski literarni prostor kot pesnika za odrasle, nato pa še kot pesnika za otroke. Največ pozornosti v prvem delu naloge je namenjene primerjavi in razkrivanju povezanosti mladinske in nemladinske poezije Srečka Kosovela. Naslednje poglavje je namenjeno podrobnejši analizi otroških interesov za poezijo, opredelitvi in opisu vrst interesov, ki se navezujejo na konkretne primere iz bogate zbirke Kosovelovih otroških pesmi. Sledi poglavje, v katerem je natančneje opisan razvoj recepcije poezije v posameznih obdobjih razvoja, pri čemer pa sta še posebej izpostavljena razvoj in spodbujanje recepcijske zmožnosti. Predzadnjemu poglavju v teoretičnem delu naloge, ki je namenjeno razvijanju recepcijske zmožnosti za poezijo, sledi še poglavje o integriranem pouku z vidika književne didaktike. Na podlagi teoretičnih dejstev sem nato oblikovala raziskovalne hipoteze, preko katerih sem želela ugotoviti, v kolikšni meri so pesmi Srečka Kosovela prisotne v slovenskih učbenikih za književno vzgojo v prvem triletju osnovnošolskega izobraževanja. Izbrala sem didaktični instrumentarij najpomembnejših slovenskih založb in analizirala zastopanost pesmi ter njihove oblikovne in tematske značilnosti. Najprej sem predstavila rezultate posamezne založbe, nato pa sledi še interpretacija rezultatov.
Keywords: Srečko Kosovel, primerjava mladinske in nemladinske poezije Srečka Kosovela, mladinska poezija, recepcija poezije, literarni interesi, razvijanje recepcijske zmožnosti za poezijo, mladinska književnost, integracijska metoda književnega pouka
Published: 14.04.2010; Views: 2707; Downloads: 211
.pdf Full text (704,96 KB)

5.
Rebellion, Politics and other Themes in Modern Poetry; A Study of Band Muse Lyrics
Virineja Goričan, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi sem analizirala 11 pesmi, ki jih je napisala in izvedla britanska glasbena skupina Muse. Želela sem ugotoviti, kaj loči ta besedila od ostalih besedil v popularni glasbi in kaj pritegne številne oboževalce. Za začetek sem žanr besedil vključila med običajne žanre literature. Potem sem začela z analizo posameznih pesmi, kjer sem se posvetila predvsem pomenu, pa tudi zgradbi. Ena od glavnih tem teh pesmi je uporništvo proti avtoriteti, naj bo to vlada, politik ali religija. Analiza je pokazala, da so teme besedil tisto, kar loči ta besedila od ostalih popularnih besedil. Ena od glavnih tem je tudi pomembnost resnice, iskanje resnice in njeno razkritje. Strah, da so naše misli nadzorovane, se najde v mnogih besedilih. Po avtorjevem mnenju so vse te tri glavne teme povezane; vlad skriva resnico in vpliva na naše mišljenje, zato da se je ne bi razkrilo. Druge teme so še uničenje in opustošenje vojne, hipokrizija religije, nepravičnost današnjega sveta in ideja, da se zgodovina ponavlja. Iskala sem tudi motive in aluzije. Vidimo lahko, da je na avtorja vplivalo delo Georga Orwella 1984, ki je prispevalo teme za nekatere od pesmi. Resne politične teme in uporništvo so glavne značilnosti analiziranih besedil. Teme, ki niso običajne v današnji popularni glasbi, so verjetno razlog za veliko število oboževalcev skupine Muse.
Keywords: besedila, poezija, Muse, teme, uporništvo
Published: 26.10.2010; Views: 2268; Downloads: 120
.pdf Full text (805,50 KB)

6.
VIDIK FILOZOFSKE MISLI PRI EDVARDU KOCBEKU IN ANALIZA NJEGOVE SLOGOVNOSTI NA PRIMERU ČRNE ORHIDEJE
Mateja Renko, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi so predstavljene ugotovitve, ki so nastale s preučevanjem delovanja in pisnega ustvarjanja Edvarda Kocbeka, in sicer z vidika filozofije ter jezika in njune povezanosti. Vzrok za obravnavo je bilo še vedno aktualno zanimanje javnosti za Kocbekova dela, s katerimi so povezana številna odprta vprašanja v zvezi z njegovim večstranskim udejstvovanjem. Avtorjev ustvarjalni opus je bil predmet že številnih in raznovrstnih razprav, zato je bil poglavitni cilj prikazati tudi drugačno plat njegovega življenjskega prizadevanja, zlasti filozofske vidike njegove ustvarjalnosti. To je bilo podano na podlagi dela Kocbekove esejistične, dnevniške, pesniške in prozne zapuščine, ki so v sklopu dveh obširnejših poglavij oblikovali sklenjeno celoto. V prvem delu je natančneje predstavljen filozofski vidik z značilnostmi personalizma in eksistencializma ter vplivom nekaterih predstavnikov na avtorja, ob tem pa sta obravnavana tudi vidika etike in morale, povezana z odnosom do religije. V drugem delu je bilo preučevanje osredotočeno na analizo in prikaz značilnosti sloga umetnostnega besedila na primeru novele Črna orhideja, kjer je bil glavni predmet analize slogovni postopek pripovedovanja, pri katerem se je ugotavljalo stopnjo pojavitve posamezne besedne vrste, zlasti pa glagola in njegovih skupin, ki so dale odgovor na vprašanje, kateri slog prevladuje. Za uresničitev celovitega prikaza je bilo potrebno predstaviti tudi analizo mikro- in makrostrukture izbranega besedila, to pa s pomočjo rezultatov sondažne raziskave in vertikalne razvrstitve najpogostejših besed – iz nje je bilo mogoče razbrati še razvrstitev sklonov ter dolžino in zgradbo povedi. Cilj empiričnega dela je bil na osnovi slogovne analize ugotoviti, kaj je v noveli takega, s čimer Kocbek izraža filozofijo personalizma in eksistencializma na ravni umetnostnega besedila ter kako se to kaže v rabi slogovnih možnosti jezikovnih sredstev. Namen teoretičnega dela je bil realiziran z uporabo metode analize in sinteze, abstrakcije in konkretizacije ter komparacije in deskripcije, v drugem delu pa prav tako z metodo analize in sinteze, komparacije in s kavzalno – neeksperimentalno metodo. Z uporabo teh metod so rezultati preučevanja potrdili, da filozofija Edvarda Kocbeka spada na področje personalizma in eksistencializma, zlasti religioznega, na katerem se najbolj zgleduje po francoskem filozofu Emmanuelu Mounierju in danskem teološkem mislecu Sörenu Kierkegaardu, pri čemer je skoraj povsod izražena religioznost, očitna tudi v umetnostnih besedilih. Med drugim je bilo ugotovljeno občasno razhajanje med avtorjevim etičnim prizadevanjem in moralno naravnanostjo, kar je bilo razvidno iz nekaterih dnevniških in esejističnih virov. V empiričnem delu pa je bilo potrjeno, da je v noveli Črna orhideja več slogovnih postopkov, kjer je pogosta raba glagola z nekaterimi skupinami dokaz, da gre za dinamični slog pripovedovanja.
Keywords: – pri teoretičnem (filozofskem) delu: personalizem, eksistencializem, religioznost, etika, morala, poezija; – v empiričnem (jezikovnem): (umetnostno) besedilo, mikrokompozicija, makrokompozicija, slogovni postopek, dinamika pripovedovanja, glagol.
Published: 21.07.2011; Views: 4413; Downloads: 379
.pdf Full text (2,51 MB)

7.
OTROŠKA IGRA V BESEDI IN GIBU
Martina Pučko, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Otroška poezija nas spremlja že od najzgodnejših let življenja doma in v vrtcu, zato je pomembno, da ji posvetimo dovolj časa in jo prenašamo na naslednje generacije. Namen raziskovanja v vrtcih je bilo ugotoviti kakšne igre se igrajo v vrtcih, ali so to navadne igre ali pa so med njimi tudi takšne, ki vsebujejo rimana besedila in drobne folklorne vzorce. Pomembno je poudariti, da vzgojitelji ne morejo ohranjati in prenašati takih iger, če jih sami ne poznajo. Pomemben dejavnik je tudi čas, koliko časa so vzgojitelji namenili takim igram in ali so se jih učili kot samostojno dejavnost ali pa le kot dopolnilno dejavnost. Zanimivo je bilo tudi primerjati, kako so se igre z rimanimi besedili razlikovale v sodelujočih vrtcih. V vseh treh sodelujočih vrtcih so takim igram namenili veliko časa. Igrali so se v vseh starostnih skupinah. V skupinah mlajših otrok kot dopolnilne dejavnosti, starejši otroci pa so obiskovali folklorni krožek. Zbrane igre so si med seboj kar podobne. Nekatere med njimi so se pojavile v vseh vrtcih, vendar so se med sabo razlikovale, bodisi po besedilu ali po izvedbi. Bilo pa je tudi nekaj iger, ki so se jih igrali le v posameznih vrtcih.
Keywords: otroška poezija, igre, rimana besedila, drobni folklorni vzorci, vrtec, folklorna interesna dejavnost
Published: 07.11.2011; Views: 2262; Downloads: 891
.pdf Full text (9,69 MB)

8.
OHRANJANJE LJUDSKE POEZIJE V POMURSKIH VRTCIH
Tadeja Bagari, Sandra Ulen, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu diplomske naloge smo podrobneje predstavili ljudsko pesem, ljudsko izštevanko, ljudske šaljivke in nagajivke ter ljudske prstne ali dotikalne igre. Vsa ta pridobljena ljudska peta in govorjena besedila smo zbrali in zapisali. V empiričnem delu smo predstavili pridobljene podatke, ki smo jih zbrali s pomočjo anketnega vprašalnika, katerega so izpolnile vzgojiteljice nekaterih pomurskih vrtcev. Z anketnim vprašalnikom smo želeli ugotoviti, če vzgojiteljice uporabljajo ljudske pete in govorjene pesmi ter katere izmed teh so najpogosteje uporabljene. Ugotovili smo, da v vseh skupinah anketiranih vzgojiteljic uporabljajo ljudsko poezijo in da so najbolj zastopane ljudske pete pesmi, saj smo ravno pri teh zbrali največ različnih naslovov. Cilj, da bi zbrali čim več gradiva s področja otroške ljudske poezije, je bil dosežen.
Keywords: otroška ljudska poezija, ljudska pesem, ljudska izštevanka, ljudska nagajivka in šaljivka, ljudska prstna in dotikalna igra, otrok
Published: 05.12.2011; Views: 2388; Downloads: 1125
.pdf Full text (1,75 MB)

9.
VIDA JERAJ - PESNICA SLOVENSKE MODERNE
Jasmina Štaus, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Vida Jeraj je živela in ustvarjala na prelomu iz 19. v 20. stoletje, tj. v razdvojenem času, ki je na eni strani prinašal proces osamosvajanja žensk, na drugi pa ravno nanje pritiskal z ohranjanjem tradicionalnih družinskih vrednot. Ženske kot umetnice so šele začele izoblikovati v svoji izpovedi, prva opaznejša besedila ženske literature pa so izhajala predvsem iz njihovih osebnih izkušenj. Čeprav so se prikrite oblike spolne diskriminacije ohranjale še naprej, je Vida Jeraj ena izmed prvih pesnic, ki so jih v literarnozgodovinske znanstvene študije vključili pomembnejši literarni zgodovinarji na Slovenskem. Uvrstili so jo med pesnice moderne, saj je v desetletju, ko je bila v zvezi z moderno (1899–1909), ustvarila največ in tudi najboljše pesmi; takrat so nastale zanjo značilne pesmi o naravi, ljubezni in otroku. Njeno življenje in osebnost so zaznamovali pretresljivi dogodki: tragične izgube in hrepenenje po neuslišani ljubezni. Iskrena in doživeta čustva je vpletala v svoje pesmi – avtobiografskost se še posebej razkriva v pesmih z ljubezenskimi in s sentimentalnimi motivi. Umetniško, še bolj pa življenjsko, je bila povezana predvsem z različnimi književnimi sodobniki. Med njimi je potekala živahna korespondenca o literarnih vprašanjih, med pisanjem pa so mestoma močno posegali tudi v svoja osebna življenja. O tem, kako zelo so jo cenili, priča tudi njihovo spodbujanje k izdaji pesniške zbirke, čeprav so bile takrat ženske kot umetnice redke. Vsa navedena dejstva so vplivala na poezijo Vide Jeraj, ki je njen izraz ter sinteza njene osebnosti in družbenozgodovinske danosti. In če jo presojamo z vidika celotne slovenske poezije, njena lirika vsebinsko morda res ni presežek in ne izstopa, nedvomno pa je bila Jerajeva med najdrznejšimi in najbolj nadarjenimi pesnicami tedanjega časa.
Keywords: Vida Jeraj, poezija, slovenska moderna, korespondenca slovenske moderne
Published: 10.01.2012; Views: 2715; Downloads: 236
.pdf Full text (774,58 KB)

10.
BIBARIJE IN PRSTNE IGRE (v prvem starostnem obdobju predšolskih otrok)
Vida Grušovnik, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Naslov diplomskega dela je BIBARIJE IN PRSTNE IGRE (v prvem starostnem obdobju predšolskih otrok).Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega ter empiričnega dela. V teoretičnem delu diplomskega dela smo bibarije in prstne igre opredelili ter se seznanili z vrstami in elementi bibarij. Opisali smo vlogo in pomen bibarij ter prstnih iger v prvem starostnem obdobju predšolske vzgoje in predstavili razvojne značilnosti otrok v prvem starostnem obdobju. V empiričnem delu diplomskega dela smo predstavili analize desetih bibarij in prstnih iger, ki smo jih izvedli v skupini otrok prvega starostnega obdobja predšolske vzgoje. Ugotavljali smo, ali so bibarije in prstne igre primerna literarna oblika besedila za otroke najmlajšega starostnega obdobja, da jih z njimi očaramo in navdušimo nad literaturo ter hkrati v njihovo življenje vnašamo toplino, sproščenost, srečo, veselje in radost. Pri izvajanju bibarij smo prišli do ugotovitve, da so bibarije in prstne igre v tem obdobju zelo pomembne, saj jih otroci radi izvajajo oziroma v njih sodelujejo, hkrati pa vzpodbujajo lepa doživetja, globoka čustvovanja, domišljijo in ustvarjalnost. Med odraslim in otrokom ustvarjajo topel odnos, nudijo ugodje ter čustveno toplino.
Keywords: bibarije, prstne igre, otroška književnost, otroška poezija
Published: 02.04.2012; Views: 14651; Downloads: 2878
.pdf Full text (1,75 MB)

Search done in 0.15 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica