| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


71 - 80 / 315
First pagePrevious page45678910111213Next pageLast page
71.
MEDNARODNA FRANŠIZA KOT PODJETNIŠKA PRILOŽNOST ZA VSTOP NA TUJI TRG
Simona Capl, 2011, final seminar paper

Abstract: Na poslovanje Uniturjeve turistične dejavnosti imajo vpliv svetovne gospodarske razmere. Tem spremembam želi podjetje prilagoditi tako ponudbo kot poslovanje. Podjetje vidi svojo poslovno priložnost na tujem trgu, natančneje v državah bivše Jugoslavije. Podjetje se želi širiti s pomočjo lastnega franšiznega sistema, cilj podjetja je zgraditi močno in veliko franšizno mrežo z dobro preizkušenim lastnim poslovnim konceptom. V prvem delu diplomskega seminarja smo z metodo deskripcije razložili pojem franšiznega sistema, za kakšno vrsto sodelovanja gre in v kakšnih oblikah franšizing nastopa v praksi. Spoznali smo, da lahko franšizing obravnavamo z vidika kupca kakor tudi z vidika prodajalca franšize. V diplomskem seminarju smo se omejili na proučitev franšiznega sistema z vidika dajalca franšize. Razlog za to omejitev je poslovne narave, saj smo s pomočjo metode klasifikacije vsa spoznanja, navedbe, ustrezno predstavili na primeru slovenskega podjetja Unitur, d.d., ki želi po vzoru vodilnih hotelskih verig razviti lasten franšizni sistem. V nadaljevanju smo predstavili podjetje Unitur, d.d. kot potencialnega dajalca franšize, ki na domačem trgu uspešno posluje in ima dobro izpiljen lasten poslovni koncept z že uveljavljeno blagovno znamko na področju hotelskih, športnih in zdraviliških storitev. Na kratko smo predstavili postopek ustanavljanja lastnega franšiznega sistema ter predstavili franšizno pogodbo in priročnik poslovanja. Podjetniška naravnanost vodilnih ljudi v podjetju ima močan vpliv na strateške cilje podjetja, med katerimi je tudi prodor podjetja na tuje trge. Prepoznavanje prednosti in slabosti rasti podjetja s pomočjo lastnega franšiznega sistema je zelo pomembno. Poznavanje prednosti ustanovitve lastnega franšiznega sistema je podjetje prepričalo, da je širitev na tuji trg s pomočjo lastnega franšiznega sistema najbolj optimalno. Poznavanje slabosti rasti podjetja s pomočjo lastnega franšiznega sistema se bo podjetju pomagalo pripraviti na te slabosti (preventivni ukrepi) in jim že vnaprej pripraviti optimalne priložnosti. Notranja analiza podjetja nam je pokazala ali sta podjetje in njegova storitev primerna za franšizni sistem. Zelo pomembna je analiza stanja podjetja, swot analiza in njegova strateška naravnanost. Potrdimo lahko, da franšizing vsekakor predstavlja ugodno obliko poslovanja, ki ponuja poslovno priložnost podjetjem ter jih spodbuja, da lahko s pomočjo lastnega franšiznega sistema razširijo svoj posel in ga prenesejo na tuje tržišče.
Keywords: franšizing, franšiza, poslovni model franšizinga, lasten franšizni sistem, franšizna pogodba, franšizni priročnik, podjetništvo, podjetniška priložnost, notranje podjetništvo.
Published: 23.11.2011; Views: 2021; Downloads: 266
.pdf Full text (1,63 MB)

72.
PROCESNA ORGANIZACIJA, SODOBNO VODENJE IN MODEL ORGANIZACIJSKE ZRELOSTI
Marjan Adamič, master's thesis

Abstract: Poslovanje danes zahteva vse večjo hitrost, uspešnost in učinkovitost. Podjetje, ki da svoj originalni, unikatni proizvod ali storitev prvo na trg, razvije celostni sistem povezav z dobavitelji in izpolni pričakovanja ter naročilo kupcev, ima veliko možnost preživetja v novi ekonomiji. Procesna orientiranost in organiziranost je način, ki pomaga podjetju, da se osredotoči na vprašanje, katere so tiste aktivnosti in naloge, ki prinašajo vrednost za kupce. Teoretiki in praktiki na področju organizacije in vodenja se praktično od industrijske revolucije neprestano ukvarjajo s podobnimi problemi, to je, kako organizacijo narediti bolj učinkovito, uspešno, prožno, dinamično, inovativno, kako se bolj približati kupcu, poskrbeti za njegovo trajno zaupanje, kako se približati vsem ostalim deležnikom in tudi za njih ustvariti želene učinke. Sodobni razvoj organizacije in vodenja se je izpopolnjeval in razvijal od obdobja, ki je bilo delovno intenzivno, preko obdobja, ki je bilo kapitalsko intenzivno, do današnjega časa, ki je znanstveno tehnološko intenzivno. Naše raziskovanje in analiziranje sodobnih strokovnjakov nakazuje, da razvoj na področju organizacije in vodenja v podjetjih in organizacijah ni končan. Prihaja obdobje, ki bo poleg podpore znanosti in tehnologije od organizacije zahtevalo predvsem kompetentnega, motiviranega posameznika znotraj organizacije. Prihaja obdobje osvoboditve človeka vseh nepotrebnih organizacijskih in drugih spon. Samoiniciativnost, kreativnost, izvirnost, soodločanje, solastništvo, neprestano učenje, razmišljanje, samouresničevanje, iskanje novih poti in sodelovanje v timih, tudi tistih, ki segajo izven organizacije, pripadnost in istovetenje z organizacijo, je tisto, kar bo prineslo uspeh in učinkovitost v organizaciji, kakor tudi njenim članom. Pri sodobnem vodenju organizacij ni več prostora za nepotrebne aktivnosti, kot je na primer nadzor in kontrola nad drugimi sodelavci. Vodenje postaja v bistvu način delovanja, kako vsakega posameznega udeleženca organizacije popeljati na njegov maksimum ob istočasnem izgrajevanju skupnosti. Današnje poslovno okolje je v konkurenčnem in poslovnem smislu zelo zahtevno. Če k temu dodamo še poslovna nihanja kot posledico finančne in gospodarske krize, je to okolje za mnoge organizacije in podjetja praktično nerešljiva uganka. Edina rešitev za organizacije in podjetja je, sprejeti pot neprestanih prilagajanj na spremembe. Vendar moramo opozoriti, da to ni možno storiti »čez noč«, za to je potrebno sistematično in načrtno dolgotrajno prizadevanje najvišjega vodstva in vseh zaposlenih. Današnja kriza je za mnoga podjetja poslovna priložnost, saj bodo še utrdila in izboljšala svoj položaj. In kje se skriva njihov ključ do uspeha? Skozi naše raziskovanje in analiziranje poskušamo pokazati na tista temeljna področja v organizaciji in izgrajujemo model organizacijske zrelosti, ki podjetju lahko prinese želeno konkurenčno prednost, uspešnost in učinkovitost. Ugotavljamo, da s široko podporo zaposlenih izgrajena procesna organiziranost oziroma orientiranost, skupaj s sodobnimi koncepti vodenja, lahko prinese uspeh. Ploska procesna organiziranost, medsebojno zaupanje med vodstvom in zaposlenimi, usmerjanje organizacije na pota učeče se organizacije, z visoko zmožnostjo reševanja lastnih problemov in tistih v okolju, podjetništvo in inovativnost, to so samo nekateri vidiki modela, ki organizaciji pomagajo doseči njene kratkoročne in dolgoročne cilje. Trdimo, da ko je enkrat organizacija ali podjetje doseglo določeno stopnjo skladnosti z našim modelom, lahko govorimo o organizacijski zrelosti, vendar moramo vedeti, da se ta zgodba tukaj ne konča. Nadaljnja naloga najvišjega vodstva je neprestano motiviranje, vzdrževanje in podaljševanje ustvarjalne napetosti na poti sprememb. Zaposleni z uspehi postanejo samozavestnejši, pripadnejši in dosegajo visoko stopnjo samo-potrditve. Organizacijska kultura se spreminja, kar je dobra osnova za višjo razvojno stopnjo organizac
Keywords: Ključne besede: organizacija, podjetje, procesna organizacija, procesno orientirana organizacija, izboljševanje procesa, preoblikovanje procesa, merjenje procesnih dosežkov, horizontalna organizacija, six sigma, vitka organizacija, ISO/TS 16949, sodobno vodenje, procesno vodenje, strategija, učeča se organizacija, organizacijska kultura, podjetništvo, inovativnost, uspešnost in učinkovitost organizacije, model organizacijske zrelosti, profil organizacijske zrelosti podjetja, vidiki organizacijske z
Published: 03.04.2012; Views: 4718; Downloads: 828
.pdf Full text (1,24 MB)

73.
TEHNOLOŠKO PODJETNIŠTVO V SLOVENIJI IN NA FINSKEM
Alenka Rošer, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Razvoj tehnološkega podjetništva je odvisen od različnih dejavnikov, tako makroekonomskega okolja in podjetniške zakonodaje, kakor tudi povsem »mehkih dejavnikov«, kot so osebnostne značilnosti posameznikov. Finsko tehnološko podjetništvo je bolj razvito od slovenskega, saj namenja večjo podporo novo nastalim tehnološkim podjetjem z visokim potencialom rasti. V diplomski nalogi smo potrdili vse trditve, ki smo jih predpostavili, zato sklepamo, da je finsko okolje bolj spodbudno za tehnološko podjetništvo. V tehnološkem podjetništvu v Sloveniji je še veliko neizkoriščenih potencialov, ki jih morajo podjetniki znati v prihodnosti bolje izkoristiti. Tehnično znanje slovenskih študentov je primerljivo z znanjem študentov evropskih tehničnih univerz, so inovativni in iznajdljivi, znanje študentov naravoslovnih ved je na visokem nivoju in posamezniki dosegajo visoke rezultate na svojih področjih, vendar se redki odločajo za ustanovitev svojega podjetja in tako visoki potenciali ostanejo neizkoriščeni. Pomembno je, da svoje znanje predstavimo ustreznemu občinstvu, pripravljenemu vlagati v poslovne ideje, ki nas lahko izstrelijo med zvezde.
Keywords: tehnološko podjetništvo, tehnologija, tvegani kapital, podjetniško okolje
Published: 21.06.2012; Views: 1499; Downloads: 144
.pdf Full text (2,23 MB)

74.
ISKANJE IN REALIZACIJA NOVIH POSLOVNIH IDEJ ZA REŠEVANJE »GRADBENEGA PODJETJA« V TEŽAVAH
Marija Cerovec, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Stalne spremembe na trgu vplivajo na podjetja, da neprenehoma ustvarjajo nove proizvode ali storitve. Podjetja, ki tem spremembam sledijo, v njih prepoznavajo nove priložnosti za svoj razvoj. Razvoj podjetja je povezan z dejstvom, da podjetje spodbuja inovatinovst v svojih poslovnih procesih in ustvarja dodano vrednost v svojih izdekih in storitvah. Prvi pogoj za ustvarjalnost v podjetju je ustvarjalni in inovativni vodstveni kader ali podjetnik, ki bo znal prepričati svoje zaposlene, da sprejmejo njegovo vizijo razvoja. V diplomskem delu sem želela dokazati, da je razvoj podjetja vedno povezan z inovatinostjo in novimi idejami. Zato sem v prvem poglavju diplomske naloge najprej preučila pomen novih idej za uspešen razvoj podjetja. K iskanju novih idej lahko v veliki meri prispevajo tudi zaposleni s svojo ustvarjalnostjo. Zato morajo take ljudi v podjetju podpirati in spodbujati, ker so prav oni lahko glavni vir inovacij. Menim, da je inovativnost osnova za razvoj novih izdelkov ali storitev, le ti pa predstavljajo konkurenčno prednost podjetja na tržišču. Da bi vedeli ali poslovna ideja pomeni tudi priložnost za podjetje, je nujno idejo presoditi tudi iz tega vidika. Da ne bi bilo presojanje poslovne priložnosti prepuščeno naključju sem raziskovala tržne potrebe in bodoče konkurente, ugotavljala inovativnost ideje, njeno privlačnost za kupce ter izvedljivost in donosnost. Te raziskave sem predstavila v drugem poglavju. Na osnovi pridobljenih rezultatov menim, da bi uvedba ideje o uvajanju novega proizvoda iz področja obnovljivih virov energije lahko bila priložnost za podjetje in njeno vključitev v grozd proizvajalcev vetrnih turbin. Povpraševanje po teh proizvodih je opaziti predvsem v tujini, manj pa v Sloveniji, ki še ni pričela z gradnjo vetrnih elektrarn. Ko idejo presodimo in ovrednotimo lahko pričnemo z njeno realizacijo. Za to pa potrebujemo ljudi in finančne vire. Preverjanje ideje z vidika kadra in denarja sem predstavila v tretjem poglavju diplomske naloge. Preučevala sem pomembnost kadrovske strukture in finančnih sredstev, ki sta nujna in odločilna za realizacijo poslovne ideje. Zato v podjetju potrebujejo oboje. Prepričana sem, da sta kader in finančna sredstva enako pomembna, kajti sposobni kader bo pridobil tudi ugodne finančne vire. Zatavljene cilj moje diplomske naloge sem dosegla kljub temu, da so v podjetju tehtali med dvema možnostima - sprejeti realizacijo nove ideje ali ne sprejeti. Vedeli so, da je proizvodnja nosilnih stolpov za vetrne elektrarne dolgoročno obetavna ideja zaradi pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov, ki so neizčrpni. Vendar realizacija poslovne ideje zahteva oblikovanje strategije uveljavljanja nove ideje z več vidikov. V današnjem času največji problem predstavlja oblikovanje strategije z denarnega vidika. Zato se bodo o realizaciji ideje odločili po razgovorih z potencialnimi vlagatelji in banko.
Keywords: 1. IDEJA, 2. NOTRANJE PODJETNIŠTVO, 3. NOVI IZDELEK, 4. KRIZA V PODJETJU, 5. POSLOVNA PRILOŽNOST, 6. TRŽNA ANALIZA, 7. INOVTIVNOST, 8. IZVEDLJIVOST, 9. DONOSNOST, 10. PODJETJE, 11. KADRI, 12. FINANCIRANJE.
Published: 29.05.2012; Views: 1834; Downloads: 99
.pdf Full text (722,30 KB)

75.
POMEN INTELEKTUALNE LASTNINE ZA MALA IN SREDNJA PODJETJA, MOŽNOSTI ZAŠČITE IN PRIDOBITVE LE-TE
Matjaž Vezjak, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Mala in srednja podjetja po svetu ter v Sloveniji predstavljajo veliko večino vseh podjetij in zaposlujejo najmanj polovico vse delovne sile. Obenem predstavljajo vir nove intelektualne lastnine, za zaščito katere pa se le redko odločajo. Pojem intelektualna lastnina povzema vse izdelke, ki so nastali kot rezultat človeškega intelekta in razmišljanja. Zaradi večje povezanosti s svetom, tudi zaradi interneta, je kontrola nad prikazanim in izrečenim vse težja, zato lažje prihaja do izkoriščanja nezaščitene ali kršenja že zaščitene intelektualne lastnine. Nezaščiten izum se lahko izgubi zaradi tekmecev, ki ne porabijo denarja in časa za njegov razvoj, s tem pa originalni izumitelj ostane brez nagrade ali zaslužka. Formalno zaščito intelektualne lastnine delimo na avtorske pravice in industrijsko lastnino, med katero spadajo patenti, modeli, znamke, geografske označbe in drugi varstveni certifikati. Informacije o zaščiti so dostopne pri različnih uradih, patentnih zastopnikih in bazah podatkov dostopnih na internetu. Prijavitelj se mora odločiti za način zaščite intelektualne lastnine glede na tip izuma/storitve, želeni obseg zaščite in področje zaščite. S tem si prilagodi stroške, ki so lahko relativno visoki za manjša podjetja. Podjetja, ki se odločajo za zaščito imajo prednost pred konkurenco, saj tako zaščitijo lastne produkte pred ponarejanjem oziroma trženjem izdelkov slabše kvalitete kot so originalni. S tem dajo tudi njihovim potrošnikov zaupanje v lastne produkte. Tako pridobljena prepoznavnost jim omogoča obstoj in razvoj, kot tudi prednost pred konkurenco. Omenjene koristi navajajo tudi anketirana podjetja. Na splošno število patentnih prijav, modelov in znamk narašča, tudi v Sloveniji, kar je dober znak razvoja ekonomsko-poslovnega področja. Vendar pa kljub trudu svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) in drugih uradov na področju izobraževanja malih in srednjih podjetij o pomembnosti zaščite intelektualne lastnine, še vedno ni preskoka naprej. Morda tudi zato, ker so kljub optimizaciji stroškov zaščite pogosto le-ti še vedno previsoki. V ta namen bi bilo dobro razmisliti o možnosti prilagajanja stroškov pristojbin za zaščito intelektualne lastnine glede na velikost podjetja, ki jo prijavlja. Če bi imela vsa podjetja relativno enake stroške, bi bilo zagotavljanje lojalne konkurence lažje in varnost manjših podjetij večja. Slednje je cilj uradov za zaščito intelektualne lastnine po celem svetu.
Keywords: podjetništvo, mala in srednja podjetja, intelektualna lastnina, zakonodaja, zaščita, kršenje
Published: 04.12.2012; Views: 1442; Downloads: 193
.pdf Full text (1,17 MB)

76.
POMEN NOTRANJE PODJETNIŠKEGA RAZVOJA ZAPOSLENIH V FARMACEVTSKI PANOGI
Tadeja Horvat, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu diplomskega seminarja smo predstavili osnovne značilnosti notranjega podjetništva, ki smo jih nato preučevali v empiričnem delu. Podrobneje smo opisali ozračje, ki spodbuja notranje podjetništvo, pomen podpore vodstva, razvoj zaposlenih in notranje-podjetniško kulturo. V empiričnem delu smo omenjena teoretična izhodišča analizirali na praktičnem primeru dveh slovenskih farmacevtskih podjetij, Krka d.d. in Lek d.d. Najprej smo slednji podjetji na kratko opisali, nato za obe podjetji analizirali podporo vodstva, razvoj zaposlenih in podjetniško kulturo, ki podpira notranje podjetništvo. Po opravljeni analizi smo naredili še primerjavo med podjetji. Na koncu smo izdelali analizo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti obeh podjetij za uvajanje notranjega podjetništva ter podali predloge za nadaljnji razvoj.
Keywords: notranje podjetništvo, razvoj zaposlenih, notranje-podjetniška kultura
Published: 29.11.2012; Views: 1897; Downloads: 239
.pdf Full text (294,72 KB)

77.
VPLIV IZBRANIH INSTITUCIONALNIH IN INDIVIDUALNIH DEJAVNIKOV NA PODJETNIŠKO AKTIVNOST TER NJIHOVA POVEZAVA Z GOSPODARSKIM IN DRUŽBENIM NAPREDKOM
Katja Crnogaj, 2012, doctoral dissertation

Abstract: V doktorski disertaciji proučujemo vpliv institucionalnih in individualnih dejavnikov na podjetniško aktivnost ter njihovo povezavo z gospodarskim in širšim družbenim napredkom. Pri tem se srečujemo z različnimi perspektivami podjetništva in različnimi potrebami nacionalne politike, zato je pomembno, da najprej natančno razumemo podjetniške dejavnike in vzpostavimo celovitejši okvir, ki omogoča umestitev podjetništva v jedro konkurenčnosti nacionalne ekonomije. Največjo oviro tovrstnemu proučevanju predstavlja odsotnost splošno sprejete definicije podjetništva, kar predstavlja velik izziv za merjenje in primerjavo podjetništva v mednarodnem okolju in skozi čas. Tudi v primeru poenotenja glede primerne opredelitve podjetništva je težko najti merilno orodje, ki se ujema z izbrano terminologijo. Obstoječe podjetniške mere morajo biti skrbno izbrane in interpretirane, da lahko upoštevamo njihovo relevantnost za politične odločitve. Kompleksno je tudi ugotavljanje podjetniških učinkov, kjer smo v središče obravnave postavili vpliv podjetniške aktivnosti na gospodarsko rast, ki se preliva v stabilen in trajnostni gospodarski ter družbeni razvoj. Omejitve trdih pokazateljev gospodarske rasti, kot je BDP, so znane, zato smo okvir proučevanja razširili z upoštevanjem pokazateljev družbenega napredka, ki se odražajo v osebnem (človekovem) razvoju in trajnostnem razvoju družbe. Osrednji cilj doktorske disertacije je operacionalizacija široko zastavljenega modela proučevanja z namenom oblikovanja ustreznih izhodišč oblikovalcem podjetniške politike. Cilj raziskave je preveriti, ali in v kolikšni meri se povezava med podjetništvom in gospodarsko rastjo ter družbenim napredkom razlikuje med razvitimi in manj razvitimi državami, ter opredeliti v tem okviru pomembne vplivne dejavnike. Iz pregleda literature in različnih empiričnih študij je razvidno, da so raziskovalci doslej namenjali pozornost le posameznim dejavnikom podjetništva, ne pa tudi dovolj celovito – z upoštevanjem in operacionalizacijo individualne in makro ravni obenem. Pri operacionalizaciji raziskovalnega modela se osredotočamo na podatke, ki združujejo informacije o posameznikih, državah in času ter omogočajo raziskovanje vplivnih dejavnikov podjetniške aktivnosti glede na doseženo stopnjo gospodarske razvitosti države. Na tej osnovi smo si zastavili kompleksno raziskovalno vprašanje o tem, ali je mogoče vzroke za odkritje in ovrednotenje poslovne priložnosti ter pričetek podjetniške aktivnosti iskati v dejavnikih institucionalnega okolja, v katerih se priložnosti porajajo, in značilnostih posameznikov, ki jih izkoriščajo. Ugotavljali smo, ali je na ta način vzpostavljena povezava z gospodarskim in družbenim napredkom ter zagotovljena jasnejša slika oblikovalcem političnih ukrepov za pospeševanje podjetništva. Ker so v zadnjih letih različni viri podatkov privedli do protislovnih in nezadostnih empiričnih ugotovitev, smo v disertaciji na enem mestu sistematično prikazali, s katerimi pomembnejšimi mednarodno primerljivimi merami, ki so pomembne za sprejemanje in analizo političnih odločitev za povečevanje podjetniškega potenciala, se lahko merijo podjetniška aktivnost in opredeljeni vplivni dejavniki podjetništva. Na tej osnovi smo operacionalizirali zastavljeni model proučevanja podjetniškega procesa in njegove komponente v povezavi z gospodarsko rastjo in družbenim napredkom. Z upoštevanjem dveh različnih ravni obravnave smo potrdili pomen razlikovanja med posameznimi tipi podjetništva in njihovimi učinki v različnih gospodarskih okoljih.
Keywords: podjetništvo, individualne značilnosti podjetnika, dejavniki institucionalnega okolja, poslovne priložnosti, podjetniška aktivnost, merjenje podjetništva, gospodarska rast, gospodarski in družbeni napredek, podjetniška politika
Published: 21.09.2012; Views: 2148; Downloads: 540
.pdf Full text (5,12 MB)

78.
PODPORNO OKOLJE ŽENSKEMU PODJETNIŠTVU S POUDARKOM NA MREŽNIH INICIATIVAH
Jasmina Ahej, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo se osredotočili na organizacije, katere nudijo pomoč podjetnicam pri ustanavljanju podjetja. Izpostavili smo države, ki imajo največ organizacij. Posebej pa smo opisali tudi slovenske organizacije za pomoč podjetnicam. V praktičnem delu smo izvedli anketo in z njo preverili s katerimi organizacijami, če sploh katerimi so si pomagale slovenske podjetnice. Ugotovili smo, da je najbolj poznano združenje za pomoč podjetnicam v Sloveniji Obrtna zbornica. Izvedeli smo še, da so ženske v podjetništvu manj zastopanje kot ustanoviteljice podjetij kot moški, da je organizacij za pomoč podjetnicam v Sloveniji premalo ter, da slovenske podjetnice ne vedo kam se lahko obrnejo po pomoč pri ustanovitvi podjetja.
Keywords: Žensko podjetništvo, organizacije za pomoč podjetnicam, podporno okolje, mrežne iniciative
Published: 29.08.2012; Views: 1183; Downloads: 100
.pdf Full text (1,39 MB)

79.
ANALIZA IZBRANIH VIDIKOV NOTRANJEGA PODJETNIŠTVA V PODJETJU IMPOL D.O.O.
Nikolaj Rehar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomski seminar tvorijo štiri osnovna poglavja, katera obravnavajo notranje podjetništvo s teoretičnega in empiričnega vidika. Čeprav nekatera podjetja še vedno premalo poznajo vlogo in pomen notranjega podjetništva, smo v diplomskem seminarju dokazali, da v vsakem podjetju obstajajo elementi le tega, vendar se jih podjetja pogosto niti ne zavedajo. Teoretični del je sestavljen na način, da nam na kratko predstavi notranje podjetništvo in njegovo vlogo za podjetje. Notranje podjetništvo v podjetju srečamo v različnih oblikah in funkcijah, ter v različnih službah. Pri analizi izbranih vidikov notranjega podjetništva podjetja Impol, smo ugotovili, da ti obstajajo, da jih je mogoče najti na različnih področjih v podjetju, in da bo podjetje v prihodnosti namenilo še večjo pozornost razvoju le tega. Ugotovili smo, da predstavlja notranje podjetništvo velik potencial za prihodnost vsakega podjetja, in da preko njega pelje pot v uspešno in učinkovito delovanje in razvoj podjetij.
Keywords: podjetništvo, podjetnik, notranje podjetništvo, notranji podjetnik, klasični podjetnik, manager.
Published: 21.09.2012; Views: 1298; Downloads: 103
.pdf Full text (1,97 MB)

80.
PERCEPCIJA KOMPETENC SLOVENSKIH PODJETNIC
Sara Zagernik, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi bomo predstavili kompetence, ki so pomembne za vsakdanje življenje ter kompetence, ki nam pomagajo, da smo uspešni podjetniki. Kompetence so lastnosti in značilnosti vsakega posameznika, ki mu omogočajo, da se sooči s problemi, ter da svoje delo opravi dobro in uspešno. Še posebej so pomembne, ko se odločimo, da bomo nekaj sami ustvarili. Kompetence pomagajo pri uspešnem vodenju podjetij in pri uresničevanju podjetniških sanj. Podjetništvo se pogosto omenja kot sredstvo izhoda iz krize, saj neposredno vpliva na zmanjšanje brezposelnosti in na gospodarsko rast. Vsem naj bi bilo enako dostopno, vendar kljub poudarjanju enakosti med spoloma vseeno opažamo, da v podjetništvu prevladujejo moški, delež žensk pa je še zmeraj razmeroma nizek. V diplomski nalogi bomo ugotavljali, kakšen je pomen ženskega podjetništva in katere so značilnosti slovenskih podjetnic. Naloga bo prispevala k temu, da spoznamo kompetence, ki jih potrebujemo za vstop v žensko podjetništvo ter da se ženske opogumijo in se v prihodnosti začnejo bolj vključevati v sfero podjetništva. Rezultati naloge bodo temeljili na odgovorih uspešnih slovenskih podjetnic.
Keywords: kompetence, žensko podjetništvo, odnos do ženskih podjetnic, spodbujanje ženskega podjetništva, značilnosti ženskih podjetnic
Published: 09.09.2015; Views: 646; Downloads: 129
.pdf Full text (498,89 KB)

Search done in 0.25 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica