| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


291 - 300 / 302
First pagePrevious page22232425262728293031Next pageLast page
291.
Analiza podpornega okolja za žensko podjetništvo v Sloveniji
Patricija Benčina, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je bil raziskati in analizirati podporno okolje za žensko podjetništvo v Sloveniji. Raziskali smo tudi ekosistem za podjetništvo v Sloveniji in ugotovili, da smo v primerjavi z drugimi državami v Sloveniji razvili zelo dober podporni sistem za podjetništvo. Tako v Sloveniji poleg podjetnikov pomemben del podjetniškega ekosistema tvorijo naslednji udeleženci: Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, SPIRIT Slovenija, Enterprise Europe Network, Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in drugi. Čeprav imajo ženske v Sloveniji enako možnost za poslovne priložnosti kot moški, se v praksi kaže, da je moških podjetnikov več kot ženskih podjetnic. Po raziskavi podpornega okolja za žensko podjetništvo v Sloveniji smo ugotovili, da v Sloveniji sicer obstajajo podporne institucije oziroma programi, ki so namenjeni ženskim podjetnicam, vendar je teh zelo malo. Nekatere izmed njih so: Skupnost slovenskih podjetnic, Društvo poslovnih žensk – FAM, Podjetniški center Zaupam vase!, Network MEMA, Dogodek 500 podjetnic. Ugotovili smo, da v Sloveniji na splošno manjka poslovnih inkubatorjev, namenjenih le ženskim podjetnicam, in da manjka podpore, ki bi povezovala tako podjetniški vidik kot vidik ženske, ki je mama in gospodinja.
Keywords: ženske podjetnice, ekosistem za podjetništvo, podporne institucije, pomen podpore.
Published: 13.11.2018; Views: 130; Downloads: 34
.pdf Full text (974,54 KB)

292.
Socialno podjetništvo v Sloveniji
Elizabeta Zirnstein, Tina Bratkovič Kregar, 2014, original scientific article

Abstract: Prispevek analizira učinkovitost socialnega podjetništva v Sloveniji z dveh vidikov: pravnega in ekonomskega. Pravni vidik analizira pravno ureditev ustanavljanja in delovanja socialnih podjetij, kot je urejena v Zakonu o socialnem podjetništvu, ekonomski vidik pa ekonomske ukrepe, politiko in državne spodbude, namenjene za čim večjo rast in razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji. Čeprav je socialno podjetništvo v tujini postalo pomemben generator regionalnega in lokalnega razvoja, pozitivni učinki socialnega podjetništva v slovenskem prostoru še niso dosegli želene razsežnosti. Avtorici svojo kritiko slovenske ureditve socialnega podjetništva usmerjata predvsem v administrativne ovire za ustanavljanje ali preoblikovanje socialnih podjetij. Kljub pomanjkljivostim pravne ureditve pa ta sama po sebi ne more biti razlog za nizko število socialnih podjetij v Sloveniji. Avtorici ugotavljata, da je problem predvsem v neučinkoviti implementaciji zakona, ki predvideva številne ukrepe za spodbujanje socialnega podjetništva, ki so v veliki meri ostali zgolj mrtva črka na papirju. Razlogi so tudi v slabem poznavanju in razumevanju koncepta socialnega podjetništva, nezadostnem sodelovanju med institucijami, odgovornimi za razvoj socialnega podjetništva na državni in regionalni ravni, ter pomanjkanju finančnih mehanizmov za financiranje naložb v socialna podjetja.
Keywords: Slovenija, podjetja, socialno podjetništvo, pravna ureditev, učinkovitost, razvoj
Published: 02.08.2018; Views: 103; Downloads: 23
.pdf Full text (354,08 KB)

293.
Žensko podjetništvo v Šaleški dolini
Karmen Friškovec, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Namen dela diplomskega projekta je bil preučiti žensko podjetništvo, predvsem pa se osredotočiti na podjetništvo žensk v Šaleški dolini. Najprej smo želeli izvedeti, kakšne so značilnosti podjetništva v Sloveniji, nato smo se osredotočili na raziskovanje ženskega podjetništva v Šaleški dolini, kot ga zaznavajo podjetnice, ki so sodelovale pri intervjujih, ki so sestavni del diplomskega projekta. V teoretičnem delu smo se seznanili s tem, kaj je podjetništvo, kakšne značilnosti imajo podjetniki in zakaj je podjetništvo pomembno za gospodarstvo. Navedli smo nekaj definicij različnih avtorjev, prav tako pa smo s pomočjo obstoječe literature opredelili značilnosti ženskega podjetništva v Sloveniji. Osredotočili smo se na razlike glede podjetništva po regijah, glede na spol in starost, glede na izobrazbo, dohodek, glede na velikost podjetij ter glede rasti podjetij. Zanimalo nas je tudi, po katerih lastnostih se moški – podjetniki razlikujejo od žensk – podjetnic. V empiričnem delu smo intervjuvali štiri podjetnice iz Šaleške doline, med katerimi sta bili dve podjetnici začetnici in dve uveljavljeni podjetnici, glede na starost njihovega podjetja – postavili smo mejo 42 mesecev oziroma 3,5 leta, odkar so prvič prejele plačilo za opravljeno delo. Na takšen način smo želeli ugotoviti, kako podjetnice zaznavajo podjetništvo v Šaleški dolini, kakšne možnosti imajo ženske v primerjavi z moškimi in zakaj se odločajo za samostojno karierno pot, predvsem nas je zanimal motiv – zaradi zaznane priložnosti ali zaradi nuje. Na podlagi njihovih odgovorov smo opravili sintezo njihovih odgovorov, v kateri smo ugotovili, da podjetnice zaznavajo vedno več vključevanja žensk v podjetništvo in da se je podjetništvo v Šaleški dolini v zadnjih nekaj letih zelo razvilo. Za konec so intervjuvane podjetnice podale nekaj predlogov in priporočil za ženske, ki bi se v prihodnosti morda odločile za podjetniško pot in svetovale predvsem, da morajo ženske zaupati v svoje lastno znanje ter sposobnosti.
Keywords: podjetništvo, žensko podjetništvo, značilnosti podjetništva v Sloveniji, razlike med podjetniki in podjetnicami, žensko podjetništvo v Šaleški dolini
Published: 14.11.2018; Views: 112; Downloads: 30
.pdf Full text (1022,41 KB)

294.
Analiza prisotnosti notranjega podjetništva v izbranem srednje velikem podjetju
Martina Ferenčak, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Izziv današnjih časov za srednje velika podjetja je uveljavljanje novih poslov, inovacij in drugih sprememb v proces podjetja. Veliko podjetij ima željo hitro uspeti, kar poskušajo doseči z nižanjem stroškov, odpuščanjem itd. Vendar se jih veliko ne zaveda, da rasti ne morejo vedno doseči samo s spreminjanjem obstoječe ponudbe, prevzemom in prestavitvijo podjetja v razvijajoče se države. Podjetja morajo ustvarjati, razvijati in vzdrževati nove inovacije ali posle. Vedno morajo biti pozorna na nove priložnosti, ki jih ponuja okolje. Osnovni namen diplomskega projekta je predstaviti določene elemente, ki so potrebni za podporo notranjega podjetništva in jih nato prikazati in analizirati v podjetju Kovis d. o. o. Diplomski projekt je sestavljen iz treh delov. Prvi del diplomskega projekta je sestavljen iz opisa problema, namena, ciljev in uporabljenih raziskovalnih metod. Drugi del je teoretičen in je razdeljen na dve poglavji. V prvem teoretičnem poglavju smo opredelili, kaj je notranje podjetništvo, zakaj se podjetja odločijo za notranje podjetništvo in katere elemente potrebuje podjetje za izvajanje notranje podjetniških aktivnosti. V drugem teoretičnem poglavju pa nadaljujemo s podrobnejšim opisom elementov za podporo notranjega podjetništva, opišemo kulturo, vodstvo in organizacijsko strukturo. V zadnjem delu diplomskega projekta, v empiričnem delu, najprej predstavimo podjetje, ki ga bomo analizirali. V prvi fazi smo podjetje preučili z vidika vodstva, zaposlenih, strukture, kulture in drugih elementov. Sledila je analiza glede na preučevane elemente, ki sestavljajo celoto notranjega podjetništva. Kot sintezo smo podali predloge za razvoj notranjega podjetništva v preučevanem podjetju.
Keywords: Notranje podjetništvo, inovativnost, notranji podjetnik, analiza prisotnosti notranjega podjetništva, elementi notranjega podjetništva
Published: 14.11.2018; Views: 159; Downloads: 48
.pdf Full text (1,25 MB)

295.
Podjetništvo mladih
Patricija Drozg, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Podjetništvo mladih je dandanes zelo razširjeno in vse bolj moderno. Razlogi za to so lahko različni od osebnih razlogov, pa do sprememb v gospodarskem sistemu. Mladi se po končanih študijih ne zaposlujejo več na enak način kot nekoč. Opravljena raziskava v okviru diplomskega projekta je potrdila, da mladim velikokrat pri srcu leži bolj to, da ustvarijo nekaj svojega in da so pri svojem delu neodvisni; dolgočasno jim je vsak dan sedeti na enem in istem mestu ter vsak dan delati nekaj monotonega. Mladi danes radi raziskujejo ter odkrivajo nove stvari. Ustanovitev lastnega podjetja pa zahteva veliko mero odgovornosti, zagnanosti, vztrajnosti, prav tako zahteva določene finančne vložke in premagovanje ovir. Diplomski projekt je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu smo predstavili temeljne pojme podjetništva, podjetništvo mladih, kako pridobiti finančna sredstva za nova podjetja, poleg tega pa smo predstavili tudi, s katerimi težavami, ovirami in tveganji se srečujejo podjetja ob ustanovitvi. Za namen drugega dela diplomskega projekta smo sestavili anketni vprašalnik ter v intervjujih s predstavnikoma dveh podjetij, pridobili dodaten, neposreden pogled na podjetniško pot mladih podjetnikov, napisano teorijo pa smo dodatno predstavili in potrdili.
Keywords: podjetništvo, podjetništvo mladih, ustanovitev podjetja, finančna sredstva, ovire
Published: 29.11.2018; Views: 167; Downloads: 43
.pdf Full text (433,41 KB)

296.
Značilnosti socialnih podjetij na praktičnem primeru slovenskih socialnih podjetij
Anja Makari, 2018, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem seminarju smo raziskovali značilnosti socialnih podjetij. V okviru teoretičnega dela smo opisali socialno podjetništvo, njegove ključne značilnosti, temelje poslovanja in financiranje. V empiričnem delu pa so bile značilnosti socialnih podjetij preverjene na podlagi anketne raziskave med slovenskimi socialnimi podjetji. Izdelali smo tudi intervju s podjetjem, ki je nedavno prekinilo status socialnega podjetja. Ugotovili smo, da je področje socialnega podjetništva v Sloveniji še mlado in nerazvito, saj je socialnih podjetij v Sloveniji izredno malo, verjetno zato, ker primanjkujejo spodbude in financiranje, poleg tega pa je zakonodaja slaba zaradi različnega tolmačenja zakonov med različnimi ministri in javnimi subjekti.
Keywords: socialna podjetja, socialno podjetništvo, socialna ekonomija, ranljive skupine, financiranje.
Published: 07.12.2018; Views: 200; Downloads: 45
.pdf Full text (1,05 MB)

297.
Potenciali podjetniškega mreženja med turističnimi ponudniki destinacije Mirnska dolina
Barbara Slak, 2019, master's thesis

Abstract: Naslov magistrske naloge Potenciali podjetniškega mreženja med turističnimi ponudniki destinacije Mirnska dolina zajame vse pojme, ki jih v nalogi podrobneje obravnavamo: podjetništvo, mikro in majhna podjetja, mreženje in podjetniško mreženje, destinacija in destinacijski management, turistična ponudba ter zgodbarjenje v turizmu. Analizirali smo Mirnsko dolino in potenciale na destinaciji za razvoj mrežnega turizma. V zadnjem delu naloge smo raziskali trenutno stanje in pogled deležnikov na mreženje v javnem, civilnem in zasebnem sektorju na destinaciji Mirnska dolina. V magistrski nalogi smo si zastavili štiri cilje, katerim smo tudi sledili in jih dosegli. Prvi cilj je bil izvesti analizo stanja destinacije Mirnska dolina in pregledati obstoječe stanje ter Strateško akcijski načrt za vzpostavitev destinacije Mirnska dolina. Drugi cilj je bil predstaviti zgodbarjenje v turizmu na primeru dobre prakse Steirisches Vulkanland in narediti benchmarking analizo z Mirnsko dolino. Kot tretji cilj je bila opravljena analiza poznavanja in razumevanja mreženja med turističnimi ponudniki na destinaciji Mirnska dolina in ugotavljanje trenutnega stanja mreženja na destinaciji Mirnska dolina. Zadnji cilj pa je bil podati, na podlagi analize mreženja med turističnimi ponudniki, strateške usmeritve za oblikovanje mreženja na destinaciji in oblikovati model mreženja, primeren za destinacijo Mirnska dolina.
Keywords: mreženje, destinacija, podjetništvo, zgodbarjenje, turizem
Published: 11.04.2019; Views: 249; Downloads: 47
.pdf Full text (2,07 MB)

298.
Sodobni pristop k podjetništvu v slovenskih podjetjih
Barbra Gorenšek, 2019, master's thesis

Abstract: Sodobna podjetja morajo, če želijo preživeti na konkurenčnih trgih, ustvarjati boljše izdelke in storitve, predvsem pa prave izdelke in storitve, torej tiste, ki si jih kupci resnično želijo oziroma jih potrebujejo. Inovirati morajo hitreje, predvsem pa stroškovno učinkoviteje. Pojavi se vprašanje: S katerimi metodami, strategijami in orodji si lahko podjetje pri tem pomaga? Tradicionalni pristop, ki temelji na planiranju in napovedovanju, v tem spremenljivem in negotovem svetu namreč ni učinkovit. Kot odgovor na to so se pojavile številne nove metode, strategije in orodja za iskanje in oblikovanje tržnih priložnosti v podjetništvu, ki smo jih s skupnim izrazom poimenovali sodobni pristopi k podjetništvu. Uporaba le-teh lahko podjetjem pomaga učinkovito in hitreje oblikovati nove izdelke in storitve, ki si jih kupci resnično želijo ter s tem zmanjša tveganje zapravljanja virov in poveča možnost uspeha. Cilj pričujočega dela je proučitev treh sodobnih pristopov k podjetništvu: metode vitkega podjetništva, metode oblikovalskega razmišljanja in strategije modrega oceana ter ugotoviti, v kolikšni meri slovenska podjetja poznajo in uporabljajo proučevane sodobne pristope k podjetništvu. Rezultati kažejo, da večina podjetij ne uporablja teh pristopov, še najmanj strategije modrega oceana; glavni razlog je nepoznavanje le-teh. Rezultati raziskave so pokazali tudi, da uporaba sodobnih pristopov k podjetništvu ni odvisna od starosti, velikosti ter izvozne usmerjenosti podjetij. Je pa odvisna od dejavnosti podjetij, saj storitvena podjetja bolj uporabljajo sodobne pristope k podjetništvu kot proizvodna. Ugotavljamo tudi, da večina podjetij sicer cilja na moteče oziroma nemoteče inovacije (odpiranje novega trga), kar pomeni, da ambicij ne primanjkuje; manjka le pravi pristop k podjetništvu.
Keywords: podjetništvo danes, pristop k podjetništvu, metoda vitkega podjetništva, metoda oblikovalskega razmišljanja, strategija modrega oceana.
Published: 16.08.2019; Views: 135; Downloads: 26
.pdf Full text (2,15 MB)

299.
Primerjava socialnega podjetništva v Sloveniji in izbranih evropskih državah
Anja Omerzel, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Družba se skozi leta spreminja in iz leta v leto lahko opazimo, da se vedno večji pomen daje enakopravnosti in enakim možnostim za vso družbo. Tako se je tudi na področju podjetništva izoblikovala posebna zvrst le tega, imenovana socialno podjetništvo. Zmes poslovnih idej, inovacij, vključevanja ranljivejših skupin posameznikov v sam proces in skrb za okolje so sestavine, ki nas pripeljejo do socialnega oziroma družbeno naravnanega podjetja. Ker se socialno podjetništvo pojavi kot rešitev na problem lokalne, regionalne ali nacionalne skupnosti, se glede na lokalni vidik pojem socialnega podjetništva razlikuje. V delu smo povzeli in analizirali socialno podjetništvo v Sloveniji in ga primerjali z italijanskim in avstrijskim ter španskim socialno podjetništvom. Ugotovili smo, da je socialno podjetništvo v Sloveniji še dokaj v povojih, saj je Zakon o socialnem podjetništvu stopil v veljavo z začetkom leta 2012, lani pa je doživel prve dopolnitve in spremembe. Optimistična napoved zaradi urejene zakonodaje in dobrih pogojev kaže na povečanje socialnega podjetništva tako v Sloveniji kot drugih evropskih državah.
Keywords: socialno podjetništvo, socialno podjetje, socialna izključenost, družbena odgovornost, socialni podjetnik
Published: 23.07.2019; Views: 172; Downloads: 27
.pdf Full text (576,76 KB)

300.
Podjetniško izobraževanje
Črt Kariž, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Podjetniško izobraževanje je metoda učenja, ki obogati študente predvsem s praktičnim znanjem, miselno naravnanostjo in vizijo. Podjetništvo te ne nauči le, kako odpreti novo podjetje, ampak tudi kako živeti podjetno. Ima pomembno vlogo v razvoju podjetniške kulture, ki poganja ustvarjanje vrednosti in podpira inovativnost. V diplomskem projektu preučujemo metodo podjetniškega izobraževanja, ki študente učinkovito pripravlja na vstop v svet. Cilj diplomskega projekta je teoretična opredelitev podjetništva, podjetnika, podjetniškega izobraževanja in podjetniškega učitelja. V empiričnem delu uporabljamo analitični pristop pridobivanja podatkov o podjetništvu, podjetniku, podjetniškem izobraževanju, podjetniškem učitelju in primerjanja dobljenih rezultatov s teoretičnimi izhodišči. Ugotovitve na podlagi analiziranja podatkov so, da se podjetnik ne rodi s formulo uspeha, ampak da se je mogoče podjetništva naučiti in pridobiti potrebne sposobnosti in lastnosti. Podjetniško izobraževanje ima velik vpliv na vseh življenjskih področjih študenta, ne le kariernem. Čeprav je podjetniško izobraževanje še precej neznano v družbi, se poznavanje le-tega izboljšuje. Pomembno je izobraževanje podjetniških učiteljev, kajti ravno oni prenašajo na študente svoje znanje, izkušnje, uspehe in napake.
Keywords: Podjetniško izobraževanje, podjetništvo, podjetnik, podjetniški učitelj.
Published: 29.10.2019; Views: 25; Downloads: 5
.pdf Full text (1,11 MB)

Search done in 0.28 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica