| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 518
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Vpliv inflacije na transport : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
Neja Gracej, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Inflacija ima precej velik vpliv ne samo na storitve, dobrine ter energente, temveč tudi na transport, kar smo občutili z naraščanjem cen predvsem v tovornem transportu. Dejavniki, ki vplivajo na stopnjo inflacije, pa so med seboj povezani ter skupaj posledično vplivajo na cene vseh vrst transporta. Na inflacijo ne vplivajo samo splošni dejavniki, temveč tudi naravne nesreče in katastrofe, kot so pandemije in vojne. V tem diplomskem delu smo torej raziskali, kakšen vpliv ima inflacija na tovorni transport v Sloveniji, EU in v EURO območju ter obratno s pomočjo razčlenjenih struktur stroškov cestnega, pomorskega, letalskega in železniškega tovornega transporta, statističnih podatkov o cenah goriva, indeksov cen transporta ter splošnih statističnih podatkov o inflaciji.
Keywords: tovorni transport, inflacija, stroški, statistični podatki, cene
Published in DKUM: 19.02.2024; Views: 57; Downloads: 4
.pdf Full text (6,99 MB)

2.
Vloga računovodskih podatkov in informacij v procesu planiranja politike družinskega podjetja
Dejan Stojić, 2023, undergraduate thesis

Abstract: V Sloveniji, in v svetu predstavljajo družinska podjetja zelo pomemben del gospodarstva, saj prispevajo h gospodarski rasti države, pomemben je njihov doprinos k ustvarjanju novih delovnih mest in k ohranjanju tradicije. Družinska podjetja se v nasprotju z nedružinskimi podjetji soočajo z nekaterimi posebnostmi, ki so za njih značilna. Le-ta izhajajo iz dinamike odnosov med člani družinskega podjetja in upravljanjem podjetja. Za uspešno vodenje in delovanje družinskega podjetja ter posledično za njegov dolgoročni obstoj, je zelo pomembno, da se ustrezno planira politika družinskega podjetja. Da bo le-ta ustrezno planirana potrebujemo natančne računovodske informacije in podatke, ki so temelj za uspešno delovanje podjetja. Na njihovi podlagi se lahko učinkovito planira politika družinskega podjetja, in se sprejemajo pomembne poslovne odločitve. Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu smo definirali družinsko podjetje, podali njegove značilnosti ter prednosti in slabosti. Opredelili smo nasledstvo družinskega podjetja, prenos lastništva na družinske člane ter opisali vpliv družinskega podjetja na gospodarstvo. V naslednjih poglavjih smo opredelili vlogo in pomen računovodskih podatkov in informacij ter glavne uporabnike računovodskih podatkov in informacij v družinskem podjetju. V zadnjem delu teoretičnega dela smo opredelili vizijo in politiko družinskega podjetja. Praktični del je sestavljen iz uporabe spoznanj teoretičnega dela na primeru družinskega podjetja Detelca d.o.o.. V njem smo predstavili podjetje Detelca d.o.o. . Z uporabo računovodskih podatkov in informacij smo proučili prednosti in slabosti podjetja, njegovo okolje ter priložnosti in nevarnosti. Na koncu smo podali predloge vizije in politike proučevanega družinskega podjetja.
Keywords: družinsko podjetje, računovodski podatki in informacije, planiranje politike družinskega podjetja, Detelca d.o.o., vizija družinskega podjetja, politika družinskega podjetja.
Published in DKUM: 16.02.2024; Views: 68; Downloads: 6
.pdf Full text (1,54 MB)

3.
Računalništvo in informatika v logistiki
Roman Gumzej, 2024

Abstract: Učbenik je namenjen predvsem študentom prvih letnikov visokošolskega strokovnega in univerzitetnega študijskega programa Fakultete za logistiko. Je osnovna literatura učnih predmetov Osnove računalništva v logistiki na visokošolskem strokovnem in Računalništvo v logistiki na univerzitetnem študijskem programu. V okviru teh predmetov zasnujemo logistične informacijske sisteme. Predstavimo njihov pomen, vlogo in naloge ter komponente: računalniška podatkovna, strojna, mrežna, programska in organizacijska oprema. Pri praktičnem delu se posvetimo predvsem računalniško podprtemu inženiringu logističnih informacijskih sistemov na univerzitetnem ter poslovni analitiki in podpori odločanju na visokošolskem strokovnem programu. Vsebino sklenemo z metodami in mehanizmi za zagotavljanje varnosti računalniško podprtih logističnih informacijskih sistemov. Učbenik predstavlja osnovo za naknadno obravnavo specializiranih vsebin pri predmetih Poslovni informacijski sistemi v logistiki, Informacijska podpora logističnim sistemom in procesom ter Integracije logističnih informacijskih sistemov.
Keywords: logistični informacijski sistemi, računalniške platforme, komunikacijske mreže, logistični podatki, poslovna inteligenca, informacijska varnost
Published in DKUM: 05.01.2024; Views: 198; Downloads: 28
.pdf Full text (37,49 MB)
This document has many files! More...

4.
(Q)GIS in analize prostorskih podatkov
Rok Kamnik, 2023

Abstract: Učbenik (Q)GIS in analize prostorskih podatkov zajema del vsebine vaj pri predmetih GIS in prostorske analize, Izbrana poglavja iz geodezije in GIS, Geodezija/GIS – izbrana poglavja, Osnove okoljevarstvenega načrtovanja in Varstvo okolja v prometu. Kot pomoč pri pridobivanju, pripravi, obdelavi, analizah, prikazovanju in shranjevanju geografskih prostorskih podatkov jo lahko uporabljajo tudi študenti drugih fakultet in študijskih smeri, ki se srečujejo z brezplačnim programskim orodjem QGIS in obdelavo prostorskih podatkov. Učbenik je vsebinsko razdeljena na naslednje sklope: Uvod, Geografski informacijski sistemi, Spletni podatki in njihova priprava, QGIS, Delo s QGIS in Zaključek.
Keywords: GIS, QGIS, prostorske analize, prostorski podatki, tematske karte, spletni prostorski podatki, prikazi prostorskih podatkov
Published in DKUM: 14.11.2023; Views: 294; Downloads: 11
.pdf Full text (12,42 MB)
This document has many files! More...

5.
Varstvo osebnih podatkov v računovodskih postopkih
Zala Plohl, 2023, undergraduate thesis

Abstract: V današnjem času predstavlja zloraba osebnih podatkov velik problem tako na področju računovodstva kot tudi na drugih ravneh življenja. Varstvo osebnih podatkov je temeljna pravica vsakega posameznika in se mora spoštovati, vendar pa kljub strogi zakonodaji in predpisanim kaznim za kršitelje, še vedno predstavlja veliko težavo. Prav zaradi tega sem se odločila to temo podrobneje raziskati. V diplomskem delu smo v petih večjih vsebinskih poglavjih ugotavljali, kakšno je varstvo osebnih podatkov v računovodskih postopkih. V sklopu prvega poglavja smo opredelili računovodsko dejavnost ter opisali delitev računovodstva v podjetju. Naslednje poglavje zajema splošne informacije o politiki varstva osebnih podatkov, kjer smo se osredotočili predvsem na ureditev varstva osebnih podatkov v RS in si pri tem pomagali tudi s splošno uredbo GDPR in drugimi zakoni ter direktivami, ki so s tem tudi povezane. V našem osrednjem in hkrati tudi najobsežnejšem poglavju smo ugotavljali varstvo osebnih podatkov v računovodskih postopkih. V tem poglavju smo raziskovali predvsem elektronsko poslovanje, prednosti in slabosti takšnega načina poslovanja ter njegovo varnost. Dotaknili smo se tudi varnega načina zbiranja, obdelovanja, posredovanja in pa brisanja osebnih podatkov v računovodskih postopkih. Raziskovali smo tudi ukrepe za zaščito osebnih podatkov in jih predstavili. Raziskovali smo tudi kršitve varstva osebnih podatkov in spremembe računovodskih postopkov, ki so posledica regulacij varstva osebnih podatkov. V sklopu naslednjega poglavja smo zajeli še nadzorne organe, ki skrbijo za to, da do zlorab in kršitev varstva osebnih podatkov ne bi prihajalo. Dotaknili smo se tudi sankcij za kršitelje. V sklopu zadnjega vsebinskega poglavja smo predelali še mehanizme za varstvo osebnih podatkov pri elektronskem poslovanju v računovodskih postopkih. Izdelali smo tudi lastno tabelo, kjer smo mehanizme razdelili v različne skupine glede na njihovo vrsto in jih med seboj primerjali tudi po različnih kriterijih, ki smo si jih sami zadali. Ugotavljali smo, kateri mehanizmi so v računovodstvu najbolj uporabni, aktualni, kompleksni ali strogi glede na sankcije.
Keywords: osebni podatki, varstvo, računovodstvo, postopki, politika zasebnosti
Published in DKUM: 09.11.2023; Views: 193; Downloads: 21
.pdf Full text (1,04 MB)

6.
Analiza zaposlitvene funkcije in dejavnikov zaposlenosti na primeru evropskih držav
Gregor Rihtarič, 2023, master's thesis

Abstract: Zaposlenost se uvršča med ključne segmente trga dela in gospodarstva, saj je neprestano podvržena številnim spremembam, novitetam in trendom, njeni učinki pa se izkazujejo tudi izven meja gospodarstva. V preteklih desetletij so se spremembe na trgu dela odražale v različnih smereh. Ena izmed najvidnejših je v sestavi trga dela, kjer je prišlo do enormnega povečanja deleža žensk, pri katerih so stopnje zaposlenosti in participacije močno narasle, in sočasnega zniževanja deleža in stopenj pri starejših moških. Delež mladih na trgu dela v razvitih državah upada, saj namesto zgodnejšega vstopa na trg dlje časa ostajajo v izobraževanju. Aktualno na trgu dela prevladujejo različni trendi, med katerimi pa sta najbolj izrazita presežek delovne sile v manj razvitih državah ter primanjkljaj in staranje delovne sile v nekaterih razvitih državah, kjer se ta odraža v povečevanju deleža starejših starostnih skupin na trgu, rastoči srednji starosti in pričakovani življenjski dobi ob rojstvu. Ob vsem tem je bilo dogajanje v zadnjih treh letih pogojeno izbruhu pandemije bolezni Covid-19 in zajezitvenim ukrepom. Kadar se ukvarjamo z zaposlenostjo, je pomembno dobro razumevanje dejavnikov in mehanizmov, ki povzročijo njene spremembe, saj lahko s tem razložimo številna dogajanja v gospodarstvu in družbi. Na eni strani na zaposlenost vplivajo ekonomski dejavniki, kot so gospodarska rast, izvoz in investicije, na drugi pa imajo vse večji vpliv neekonomski, kot so demografske spremembe, izobrazba in tehnologija. V empiričnem delu smo na podlagi panelnih podatkov za 31 držav (države članice Evropske Unije, Švica, Norveška, Islandija in Velika Britanija) v obdobju med letoma 2000 in 2021 skonstruirali regresijski model združenih podatkov, model fiksnih in model slučajnih učinkov. Na podlagi izvedene ekonometrične analize zaposlitvene funkcije smo ugotovili pozitivno zvezo med zaposlenostjo in izvozom, potrošnjo, inflacijo in šibko pozitivno povezavo z izdatki za plače ter negativno povezavo med zaposlenostjo in pričakovanimi leti šolanja, pričakovano življenjsko dobo ob rojstvu in opravljenimi delovnimi urami.
Keywords: zaposlenost, zaposlitvena funkcija, trg dela, panelni podatki, ekonometrija
Published in DKUM: 27.10.2023; Views: 1134; Downloads: 59
.pdf Full text (3,98 MB)

7.
Upravljanje integralnega podatkovnega skladišča na primeru finančne institucije
Urška Žnuderl, 2023, master's thesis

Abstract: Količina podatkov, ki jo človeštvo dandanes proizvaja, nenehno raste v eksponentnem tempu. Vsak dan se ustvarijo ogromne količine podatkov, bodisi v gospodarstvu bodisi v osebnih in družbenih dejavnostih ljudi. Tako velike količine podatkov lahko predstavljajo izzive in priložnosti za številne organizacije. Izzivi se lahko pojavljajo predvsem v organiziranem shranjevanju podatkov, priložnosti pa v njihovi obdelavi ter pretvorbi v uporabne informacije. Rešitve za izzive najdemo v podatkovnih skladiščih, kjer lahko podatke z ustrezno obdelavo in analizo spremenimo v uporabne informacije. Podatkovna skladišča so v nekaterih organizacijah tako rekoč nujna, saj se sicer lahko kaj hitro znajdejo v podatkovni zmedi. Finančne institucije, kot so na primer banke, imajo ogromno različnih poslovnih aplikacij in sistemov, ki so namenjeni zajemanju in obdelavi podatkov. Proizvedeni podatki se tako iz različnih podatkovnih virov prenašajo v integralno podatkovno skladišče, ki ga lahko označimo za enotno shrambo podatkov. V resnici gre za zelo kompleksen proces pridobivanja podatkov iz podatkovnih virov, transformiranja podatkov v ustrezne oblike in nalaganja podatkov v ciljne strukture podatkovnega skladišča. Podatki se naložijo v podatkovne tabele, ki so lahko različnih vrst, podatkovne tabele pa se povežejo v sheme tabel oz. v podatkovne modele. V podatkovnem skladišču morajo biti tabele smiselno in logično povezane, saj le tako služijo kot koristen vir za obdelavo in analizo podatkov. Več tabel ali shem lahko združimo v podatkovno bazo, ki bodisi predstavlja poslovno področje bodisi služi kot podatkovna baza poslovne aplikacije. Podatkovno skladišče tako združuje eno ali več podatkovnih baz. Namen podatkovnega skladišča pa ni samo shranjevanje podatkov, temveč je to tudi vir, ki zagotavlja podatke za nadaljnje analize. Organizacije namreč vse bolj uporabljajo podatke za pomoč in podporo pri odločanju. Osnova za sprejemanje pravilnih odločitev so konsistentni in kakovostni podatki. V podatkovnem skladišču hranimo kopije podatkov, pri katerih stremimo, da čim bolj natančno odražajo resničen svet. Neustrezni in netočni podatki lahko privedejo do napačnih odločitev, ki imajo lahko resne posledice za organizacijo. Ključno je torej, da zagotovimo kakovostne podatke in vzpostavimo procese za redno preverjanje in vzdrževanje visoke ravni kakovosti podatkov. Vsekakor pa moramo zagotoviti tudi primerno obdelovanje podatkov. Tako za namene internega poročanja kot tudi za poročanje raznim zunanjim organom se iz podatkovnega skladišča pridobivajo podatki za oblikovanje poročil. Najpogosteje se poročila, pri katerih je vir podatkov podatkovna baza, ustvarjajo s strukturiranim povpraševalnim jezikom (SQL) ali pa s pomočjo platforme, ki temelji na poslovni inteligenci in omogoča interaktivno vizualizacijo in analizo podatkov. Oba pristopa imata svoje prednosti, zato se uporabljata glede na specifične zahteve poročila. Strukturirani povpraševalni jezik je idealen za pridobivanje natančnih informacij iz podatkovnih baz, medtem pa platforme za poslovno inteligenco omogočajo večjo interaktivnost in vizualizacijo, kar lahko vodi v boljšo analizo in razumevanje informacij. Ključno je, da analize in poročila temeljijo na ažurnih, celovitih in točnih podatkih, saj le na tak način sprejemamo bolj informirane in točne odločitve, ki imajo potencial izboljšati operativno učinkovitost, zagotoviti konkurenčno prednost in prispevati k celovitemu razumevanju poslovanja organizacije.
Keywords: podatkovno skladišče, podatki, baze podatkov, tabele, ETL proces, SQL.
Published in DKUM: 26.10.2023; Views: 184; Downloads: 9
.pdf Full text (2,29 MB)

8.
Dileme sodobnega oglaševanja : izbrane teme
2023, textbook

Abstract: Osrednja tema monografije so različni vidiki oglaševanja blaga in storitev. Poleg pravil o javni rabi slovenskega jezika v oglaševanju monografija vsebuje celoviti pregled pravil o oglaševanju v obstoječi slovenski zakonodaji. Poleg splošnih so vključene tudi bolj specifične teme, kot so primerjalno oglaševanje, varstvo otrok v oglaševanju, vplivnostni marketing in uporaba pravil konkurenčnega prava v zvezi s položajem in odgovornostjo vratarjev oziroma digitalnih platform v oglaševanju. Obravnavane so nekatere nove oblike oglaševanja, kot je ciljano politično oglaševanje, ki zajema prikazovanje prilagojenih oglasov o političnih kandidatih in pravno regulacijo tega na ravni EU, ter varstvo osebnih podatkov v oglaševanju. Ostali prispevki se nanašajo na različna področja in vključujejo oglaševanje in trženje z vonjavami s prikazom in analizo pomembnejših sodnih primerov, položaj platformnih delavcev v dejavnosti oglaševanja in njihov dostop do kolektivnega dogovarjanja ter problematiko v zvezi s prihodki od oglaševanja v povezavi s pravico do zasebnosti uporabnikov.
Keywords: oglaševanje, potrošnik, podjetje, konkurenca, osebni podatki, vplivnostni marketing, ciljano politično oglaševanje, platformno delo, pravna regulacija vonjev, samoregulativa, spletna platforma
Published in DKUM: 25.10.2023; Views: 192; Downloads: 35
.pdf Full text (6,97 MB)
This document has many files! More...

9.
Uporaba orodja Metabase na primeru računovodskih analiz : diplomsko delo
Žiga Zupanič, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo zajema opis razvoja programa za pridobivanje in izračun računovodskih podatkov ter pripravo poročil in prikaz rezultatov, ki se lahko kasneje uporabljajo za iskanje rešitev poslovne inteligence. Opisane so strukture tabel, ki se uporabljajo v programu, in postopek izračuna zahtevanih računovodskih podatkov, kot je na primer izkaz poslovnega izida, postopek priprave poročil z vizualizacijo podatkov, na koncu pa je prikazan izgled in delovanje poročil v orodju Metabase.
Keywords: Metabase, računovodstvo, finančna analiza, podatki
Published in DKUM: 05.10.2023; Views: 219; Downloads: 15
.pdf Full text (3,18 MB)

10.
Sistem za nalaganje in prikaz vektorskih ploščic : magistrsko delo
Aljaž Žel, 2023, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu predstavimo arhitekturo in implementacijo sistema za nalaganje in prikaz vektorskih ploščic. V prvem delu magistrskega dela opišemo lastnosti vektorskih ploščic in njihove podatkovne strukture. Temu sledi podroben opis implementacije zasnovane arhitekture ter njene integracije v programsko orodje za obdelavo geoprostorskih podatkov. Funkcionalno validacijo sistema izvedemo nad testno množico, ki jo sestavljajo štirje strukturno različni podatkovne vire. Pri tem opravimo statistično analizo podatkov, prikažemo primere upodobitev zemljevidov ter analiziramo vpliv uporabe implementiranih optimizacij. Z meritvami smo pokazali, da s predstavljeno arhitekturo dosežemo 36,2% povprečno pohitritev nalaganja ploščic v primerjavi z danes uveljavljenimi tehnologijami. Na samo hitrost nalaganja vektorskih ploščic pa najbolj vpliva njihovo predpomnenje ter zmanjšanje števila zaklepanj pomnilnika v času večnitnega izvajanja.
Keywords: vektorske ploščice, geoprostorski podatki, optimizacije, programska knjižnica
Published in DKUM: 05.10.2023; Views: 270; Downloads: 34
.pdf Full text (3,87 MB)

Search done in 1.72 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica