| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 22
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
Delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ob velikih požarih v naravnem okolju: študija primera gozdnega požara na Potoški gori : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Kristjan Knavs, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo se osredotoča na vlogo podnebnih sprememb pri pogostosti in intenzivnosti požarov, analizo sistema za zaščito, reševanje in pomoč ter proučevanje učinkovitosti sistema na študiji primera gozdnega požara na Potoški gori leta 2022. Izdelana je analiza delovanja obstoječega sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v primeru velikih požarov ter identificirane pomanjkljivosti in podane priložnosti za izboljšave. V okviru študije primera so analizirani ukrepi, ki so jih sprejeli gasilci in drugi deležniki med požarom na Potoški gori. Rezultati raziskave so pokazali, da obstaja nekaj ključnih izzivov pri obvladovanju velikih požarov v naravnem okolju, vključno s posodobitvijo državnih načrtov zaščite in reševanja ob velikih požarih v naravnem okolju. Na podlagi te študije primera smo ugotovili pomanjkljivosti sistema varstva pred naravnimi nesrečami v primerih velikih požarov v naravi pri povrnitvi nastalih stroškov intervencije posameznim službam in enotam. Država je z nakupom namenskih letal za gašenje požarov v naravi že storila korak naprej k izboljšanju sredstev in opreme za gašenje požarov v naravi. Na drugi strani pa bo potrebno urediti hitrejši postopek refundacije stroškov udeleženim enotam in službam na intervenciji, da bodo ta sploh lahko sodelovala na naslednjih intervencijah. Na kratko je predstavljen primer vložitve refundacije stroškov intervencije pri prostovoljnih gasilskih društvih. Upamo, da bodo ugotovitve koristne za vse, ki se ukvarjajo s preprečevanjem in obvladovanjem požarov, ter navsezadnje za državo, da bi storila korak naprej.
Keywords: sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, gozdni požari, podnebne spremembe, Potoška gora, diplomske naloge
Published in DKUM: 11.12.2023; Views: 210; Downloads: 19
.pdf Full text (7,34 MB)

2.
Varstvo pred požari v naravnem okolju slovenske Obalne regije : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Informacijska varnost
Matej Sosič, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Naravne in druge nesreče so dogodki, ki jih povzročijo nenadzorovane naravne ali druge sile. Tovrstni dogodki ogrožajo ljudi in živali ter povzročajo škodo na kulturni dediščini, premoženju in okolju. Za namen nadzorovanja in obvladovanja nesreč so v sistemu varovanja pred naravnimi in drugimi nesrečami vzpostavljeni posebni ukrepi, sile in sredstva. V Republiki Sloveniji je za namen zagotavljanja varnosti prebivalstva vzpostavljen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Sistem določa, katere so preventivne, zaščitne in reševalne ter sanacijske in druge dejavnosti, ki kot celota pripomorejo k zagotavljanju varnosti prebivalstva. Slovenska Obalna regija se sooča z raznimi vrstami naravnih in drugih nesreč. Požari v naravnem okolju predstavljajo na tem območju veliko nevarnost zaradi ugodnih pogojev za nastanek. Ker je požare v naravnem okolju nemogoče napovedati, je sistem še toliko bolj odvisen od pripravljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč, ki imajo glavno vlogo pri zagotavljanju zaščite, reševanja in pomoči ob naravni ali drugi nesreči. Za uspešno izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči je na območju Obalne regije potrebno sodelovanje več pristojnih organov in služb. Sodelovanje je tako medorganizacijsko kot tudi medobčinsko. Požarna preventiva je ravno tako pomembna kot kurativa, zato se na območju Obalne regije izvajajo razni prostorski, gradbeni, tehnični in drugi ukrepi, ki pripomorejo k varovanju naravnega okolja pred požari.
Keywords: diplomske naloge, Obalna regija, naravne in druge nesreče, sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, požari v naravnem okolju
Published in DKUM: 01.09.2021; Views: 800; Downloads: 95
.pdf Full text (1,00 MB)

3.
Požari v deževnem gozdu Južne Amerike 2019 : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Blaž Lesjak, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Deževni gozd Južne Amerike predstavlja »pljuča« sveta. Je dom številnih rastlinskih in živalskih vrst, v njem pa še vedno najdemo staroselska plemena. Ima globalni pomen, saj njegova površina pokriva slabo polovico južnoameriške poloble. V njem rastejo rastline, ki s pomočjo fotosinteze v zelenih delih pridobivajo kisik, ki je osnovnega pomena za obstoj živih bitij. Predstavlja tudi enega glavnih izvoznikov mesa, lesa in rastlin, ki jih uporabljamo v prehrambni in farmacevtski industriji. Njegovo uničenje bi predstavljajo katastrofo za svet, saj bi v zrak spustili tone ogljika, ki bi uničil svet. Kljub vsem opozorilom in nevarnostim, ki pretijo, kmetje požigajo gozdove, saj tako do rodovitne zemlje pridejo hitro in poceni. Gozdove uničuje tudi lesnopredelovalna industrija ter ilegalno rudarjenje, s katerim pridobivajo zlato, ki na prepovedanem tržišču dosega visoko ceno. Z ognjem se borijo gasilci, ki so za požare velike obsežnosti preslabo opremljeni, vojaki, policisti, domačini in prostovoljni delavci. V pomoč gašenju južnoameriškega deževnega gozda so stekle mnoge mednarodne akcije. Tudi najbogatejših sedem držav je v Južno Ameriko poslalo vojaške in gasilske sile ter več milijonov finančne pomoči. V okviru raziskovalnega dela je bila izvedena anketa, narejena z namenom obveščanja pomembnosti deževnega gozda – zlasti pri mlajši generaciji, katera lahko pomaga pri ohranjanju deževnega gozda. Seznanjenost oseb z ogrožanjem deževnega gozda ni visoka, vendar se kljub temu zavedajo nevarnosti, ki se bi zgodila ob njegovem uničenju. Z anketo smo ugotovili, da imajo anketiranci visok odklon pri reševanju deževnega gozda, saj so mnenja, da države premalo naredijo za njegovo zaščito. V diplomskem delu so prikazane ključne lastnosti gorenja, gašenja, pomena deževnega gozda in njegove zaščite. S pregledom literature in raziskav je bilo ugotovljeno, da se ljudje premalo zavedajo katastrof, povzročenih s požarom. Čeprav so ozaveščeni glede katastrofe, naredijo premalo, da bi jo ublažili.
Keywords: diplomske naloge, krizno odzivanje, požari, deževni gozd, Južna Amerika, globalni pomen
Published in DKUM: 26.01.2021; Views: 825; Downloads: 96
.pdf Full text (1,18 MB)

4.
Kaj o ognju vedo in kako z njim ravnajo učenci drugega triletja
Doroteja Dvoršak, 2018, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo z naslovom Kaj o ognju vedo in kako z njim ravnajo učenci drugega triletja sestavljata 2 zaključeni celoti, ki se med seboj dopolnjujeta ter nadgrajujeta – teoretični in empirični del. Teoretični del sestavljajo naravoslovni, didaktični in geografski sklop. V naravoslovnem sklopu sta pojasnjena pojma ogenj in gorenje ter uporaba ognja in odnos do njega, opisan je pogled človekovega odnosa do ognja skozi zgodovino ter opredeljeni požari, njihove posledice in gašenje. Medtem sestavlja didaktični sklop analiza vseh učnih načrtov za pouk naravoslovja v osnovni šoli s stališča ognja, v geografskem sklopu pa sta opisani občini Trnovska vas in Ptuj, kjer stojita osnovni šoli, ki ju obiskujejo v raziskavo vključeni učenci. V empiričnem delu je opisana raziskava, katere namen je bil ugotoviti, kaj vedo učenci drugega triletja o ognju in požarih ter kako ravnajo v zvezi z njima. V raziskavo je bilo vključenih 186 učencev drugega triletja OŠ Mladika (n = 80) in OŠ Destrnik-Trnovska vas (n = 88), od tega 87 dečkov in 81 deklic četrtega (n = 54), petega (n = 80) in šestega (n = 34) razreda. Ugotovljeno je bilo, da vedo učenci petega razreda iz OŠ Destrnik-Trnovska vas o ognju več in z njim tudi najodgovorneje ravnajo ter da vključenost v gasilsko organizacijo ne vpliva na pravilnejše vedenje ali ravnanje z ognjem in požari.
Keywords: ogenj, osnovna šola, drugo triletje, znanje o ognju in požarih, ravnanje z ognjem in požari
Published in DKUM: 03.12.2018; Views: 1131; Downloads: 79
.pdf Full text (2,08 MB)

5.
Posledice požara na odlagališčih nevarnih odpadkov in vpliv na okolje : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Jasmina Savski, 2018, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi se bomo osredotočili na požare na odlagališčih nevarnih odpadkov ter vpliv le-teh na okolje, opredelili bomo pojme povezane s požarom ter predstavili študijo primera podjetja Kemis.
Keywords: nevarni odpadki, odlagališča, onesnaževanje, vplivi na okolje, požari, študija primera, diplomske naloge
Published in DKUM: 16.04.2018; Views: 1514; Downloads: 180
.pdf Full text (1,64 MB)

6.
Pooblastila za izvajanje požarnega varovanja v podjetjih na območju Občine Žalec : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Žiga Šalej, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Požarno varovanje je eden izmed preventivnih ukrepov varstva pred požarom. Vedno bolj se zavedamo, da je požarna varnost pomembna za stabilno in varno poslovanje podjetja. V Republiki Sloveniji ima vsakdo pravico do varstva pred požarom, zato to področje ureja veliko zakonov, uredb in pravilnikov. Temeljni akt je Zakon o varstvu pred požarom (2012). Požarno varovanje v Republiki Sloveniji lahko opravljajo tako zasebno varnostne službe kot tudi gasilske enote. Zasebno varnostne službe lahko izvajajo požarno varovanje za objekte, za katere zagotovijo ukrepanje najkasneje petnajst minut po sprejemu signala v varnostno nadzorni center. Zasebno varnostne službe pridobijo pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja od Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Pred pridobitvijo pooblastila morajo imeti licenco za varovanje premoženja in licenco za upravljanje z varnostno nadzornem centru. V primeru, da nimajo lastnega varnostno nadzornega centa, morajo imeti sklenjeno pogodbo z zasebno varnostno službo, ki le tega ima. V zasebno varnostnem podjetju morajo imeti zaposlenih najmanj pet varnostnikov, zagotovljeno stalno komunikacijo med varnostno nadzornim centrom in varnostniki ter zagotovljeno opremo, s katero se izvaja požarno varovanje. Če pa požarno varovanje izvajajo poklicni ali prostovoljni gasilci, morajo le-ti priti na območje požarno varovanega objekta z intervencijsko ekipo najkasneje v desetih minutah od sprožitve alarma. Sedež teh enot od varovanega objekta ne sme biti oddaljen več kot 5 km. Iz analize požarnega varovanja v izbranih podjetjih smo ugotovili, da ima večina podjetij kljub srednji ali višji stopnji požarne ogroženosti, za izvajalca požarnega varovanja izbrano varnostno službo. V Občini Žalec je bilo leta 2015 registriranih 1.940 podjetij. Od tega sta se samo podjetji Novem Car interior design d.o.o. in Lesnina d.d. odločili, da izvajanje požarnega varovanja zaupajo gasilski enoti.
Keywords: podjetja, varstvo pred požari, požarno varovanje, požarni načrti, načrti evakuacije, zasebnovarnostne službe, usposobljenost, diplomske naloge
Published in DKUM: 08.01.2018; Views: 1542; Downloads: 94
.pdf Full text (921,30 KB)

7.
Organiziranost varstva pred požarom v farmacevtskem podjetju : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Informacijska varnost
Martina Žerdin, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V današnjem času ima varnost poseben pomen v vsakem okolju. Da bi od tega imeli korist, moramo vsakodnevno vlagati in skrbeti za dobro organiziranost varnosti. V podjetju med glavne elemente varstva uvrščamo prav požarno varnost, saj so prav tam delavci vseskozi podvrženi raznim oblikam nevarnosti. Za vsako podjetje je pomembno, da ima pravilno oceno požarne ogroženosti, dobro načrtovanje in izvajanje požarne varnosti. Ključnega pomena je tudi dober varnostni sistem, k temu namreč uvrščamo vso opremo, naprave in druga sredstva za varnost pred požarom. Pomembno vlogo pri požarni varnosti nosijo tudi gasilske enote, ki morajo spremljati stanje v podjetju in lahko tako tudi pravočasno ukrepajo. V namen zagotavljanja požarne varnosti ima izbrano farmacevtsko podjetje izdelano dokumentacijo, ki je v skladu z zakonodajo. Izdelano imajo oceno požarne ogroženosti glede na naravno, bivalno in industrijsko okolje, kot je določeno v Pravilniku o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne varnosti (1996). Poleg omenjenega pa se na lokaciji farmacevtskega podjetja izvaja tudi fizično in tehnično varovanje. Ugotovili smo, da farmacevtsko podjetje v zadostni meri posveča pozornost organiziranosti varstva pred požarom, saj zaposlene, v primeru nesreč, usposabljajo k pravilnemu ravnanju. Prav tako skrbijo za servisiranje tehničnih sredstev, da bi le-ta služila kot pomoč ob morebitnih nesrečah.
Keywords: podjetja, farmacija, varstvo pred požari, ocena požarne ogroženosti, načrtovanje požarne varnosti, izvajanje požarne varnosti, diplomske naloge
Published in DKUM: 20.11.2017; Views: 1862; Downloads: 158
.pdf Full text (1,18 MB)

8.
Ukrepanje sil za zaščito, reševanje in pomoč ob požaru : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Sandra Juračić, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava sistem nacionalne varnosti, sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, v sklopu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pa obravnava požare in sile za zaščito, reševanje in pomoč. Obravnava izvajanje in zagotavljanje reševanja in pomoči. Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se vsako leto preizkuša z mnogimi nesrečami med katere sodijo tudi požari, ki so v poletnem času ob visokih temperaturah in premalo padavin, še pogostejši. Požari in vse druge nesreče pomenijo nevarnost za ljudi, živali in naravo. Ker jih ne moremo preprečiti se lahko nanje vsaj ustrezno pripravimo. Širša javnost ocenjuje, kakšen delujoč sistem ima Republika Slovenija, ko se zgodijo veliki požari, ki v javnosti odmevajo. Takrat je pod drobnogled postavljen celotni sistem. Saj, če hočejo sile ukrepati učinkovito potrebujejo usklajen, organiziran in torej delujoč sistem. Na kraju požara se z njim spopadajo sile za zaščito, reševanje in pomoč. Če nekdo izmed sodelujočih v nesreči ni ustrezno usposobljen lahko hitro postane predmet reševanja, namesto da bi reševal. Ker ne želimo, da do tega prihaja so bistvenega pomena vaje in predvsem sodelovanje z drugimi silami, ki so na mesto požara vpoklicane in se tam tudi nahajajo. Za uspešno sodelovanje ob nesreči je eden bistvenih pogojev osnovno poznavanje drugih sil. Ukrepanje sil za zaščito, reševanje in pomoč mora biti učinkovito, hitro in predvsem varno ter čim manj škodljivo do ljudi in okolja.
Keywords: požari, zaščita, reševanje, diplomske naloge
Published in DKUM: 27.10.2017; Views: 750; Downloads: 126
.pdf Full text (875,49 KB)

9.
Gasilska taktika in postopki - gašenje notranjih požarov : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Matjaž Vovko, 2017, undergraduate thesis

Abstract: O požaru govorimo, ko gre za eksotermno reakcijo med gorljivo snovjo in kisikom. Pri notranjih požarih to ustvarja določene pogoje, ki jih pri zunanjih požarih ne poznamo. Gre za nevarnosti, do katerih prihaja zaradi zaprtosti prostora (npr. nabiranje dima in drugih plinov, povratni ogenj, požarni preskok, vžig plinov). Za takšne tipe intervencij gasilci potrebujejo specifično opremo. Poleg požarne obleke in čelade, ki se uporabljata na vseh tipih intervencij, je pomembna uporaba izolirnega dihalnega aparata, termo-kamere in nekaterih drugih orodij, kot so sekira, huligan, vrvi ipd., prav tako se uporablja univerzalni ročnik z regulacijskimi prstani, saj nam ta omogoča optimalno izrabo gasilnega sredstva (vode) in ustvarja vodno meglo, s katero dušimo požar. Za gašenje notranjih požarov se lahko uporablja tudi sistem Cobra, čigar prednost je, da gasilcu ni treba vstopati v prostor, kjer gori. Prav tako je pomembno tudi dobro vodenje gasilske intervencije. To se začne že ob pozivu enote na požar. Več informacij, kot jih pridobi vodja, bolje lahko ukrepa in vodi enoto. Skupine, ki izvajajo notranji napad ali preiskujejo, morajo poznati taktiko in postopke gašenja premikanja v prostoru ter preiskovanja, saj lahko le s pravilnimi postopki preprečijo nadaljnjo povzročanje škode, prav tako se s pravilnimi postopki izognemo nevarnostim. Po pogašenem požaru delo še ni dokončno opravljeno, saj se po potrebi izvaja gasilska straža, pomoč preživelim in lastnikom, ne nazadnje je potrebno ugotoviti tudi stanje lastne gasilske enote in opreme.
Keywords: požari, gašenje, postopki, gasilci, diplomske naloge
Published in DKUM: 21.09.2017; Views: 2859; Downloads: 455
.pdf Full text (1,23 MB)

10.
Forest fires and the law : a guide for national drafters based on the Fire management voluntary guidelines
Elisa Morgera, Maria Teresa Cirelli, 2009

Abstract: Forest fires impact upon livelihoods, ecosystems and landscapes. The Fire Management Voluntary Guidelines address the cultural, social, environmental and economic dimensions of fire management at all levels. This study identifies the elements of a coherent national legal framework on forest fires, identifying emerging trends and singling out best practices and innovative legal solutions.--Publisher's description.
Keywords: gozdarstvo, požari, zakonodaja
Published in DKUM: 10.07.2015; Views: 704; Downloads: 46
URL Link to full text

Search done in 0.28 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica