| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 9 / 9
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
MANAGEMENT KAKOVOSTI PRENOSA POŠTNIH POŠILJK V POŠTI SLOVENIJE D. O. O.
Ines Žohar, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V današnjem času je ustrezna kakovost izvajanja poštnih storitev in zagotavljanje ustreznih rokov prenosa najpomembnejši dejavnik za premagovanje konkurence, ki je iz dneva v dan večja. Za kakovostno premagovanje je potrebno nenehno spremljati potrošnikove potrebe in jih znati zadovoljit na kakovosten način, za kar se v Pošti Slovenije d.o.o. (v nadaljevanju PS) nenehno trudijo. Kakovost izvajanja poštnih storitev določajo zakonski predpisi, katerih se morajo izvajalci pri izvajanju držati. Standard, ki mu morajo slediti je Standard kakovosti izvajanja poštnih storitev SIST EN13850:2012,. Ob tem standardu pa so še pomembni Splošni pogoji izvajanja univerzalne poštne storitve in Zakon o poštnih storitvah (Zpsto-2). V primeru odškodninskih zahtevkov se upošteva Standard kakovosti poštnih storitev SIST EN 14012:2004 - obravnavanje pritožb in odškodninski postopki, v katerem so opisani postopki za ravnanje v primeru odškodninskih zahtevkov. Za kakovostnejše izvajanje poštnih storitev je pomembna sodobna informacijska tehnologija, ki pripomore k lažjemu obvladovanju ozkih grl v vseh fazah prenosa, ter boljši nadzor nad vročitvami pisemskih pošiljk prejemniku. Ne smemo pa pozabiti, da je za ključ do zadovoljnih strank in kakovostno izvedbo storitev najpomembnejši človek. Vemo, da se je motiti človeško, vendar bi z ustrezno izobrazbo in usposabljanjem znotraj organizacije bistveno zmanjšali nezadovoljstvo uporabnikov in zmanjšali število odškodninskih zahtevkov. Za kakovostno izvedbo dela je potrebno usposabljanje delavcev na vseh nivojih od direktorja, upravnika, poštnega uslužbenca, pismonoša in drugih zaposlenih. Da bomo dosegli kar najboljše, je zaposlene potrebno za uspešno delo stimulirati, saj bodo le tako vestno in z večjo zavzetostjo opravljali svoje delo, s tem pa bistveno pripomogli k zastavljenim ciljem vodstva PS.
Keywords: kakovost, faze prenosa, roki prenosa, poštne pošiljke, Pošta Slovenije, standard kakovosti, SIST EN13850:2012, poštni nabiralnik, pismonoša.
Published: 28.10.2016; Views: 1399; Downloads: 132
.pdf Full text (1,07 MB)

2.
Uporaba dlančnikov pri vročitvi knjiženih poštnih pošiljk
Maja Ozim, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomsko delo prestavlja ožji segment storitve Pošte Slovenije, in sicer knjižene poštne pošiljke z vidika preglednosti s pomočjo novih tehnoloških rešitev, ki jih omogoča pristop strankam z dlančniki. Delo je sestavljeno iz teoretičnega dela, kjer so navedena izhodišča na področju splošnega delovanja logističnih procesov. Osredotočenost je na značilnostih logističnih procesov in vrstah le-teh, ki so podrobneje opredeljene in razdeljene. Aplikativni del dela zajema predstavitev Pošte Slovenije in njeno organiziranost. Delo je osredotočeno na trenutno organizacijo knjiženih poštnih pošiljk in razvoj znotraj Pošte Slovenije. Ciljna raziskava je usmerjena v uporabo dlančnikov v procesu pošiljk, ki zajema predstavitev delovanja in zgradbe dlančnikov, prednosti in slabosti le-teh, predvsem pa izhodišče za izboljšanje procesov dela v bodoče s pomočjo dlančnikov ter kaj lahko z uporabo naprednih tehnoloških rešitev Pošta Slovenije pridobi za svoj doprinos podjetju in kaj lahko nudi svojim uporabnikom in kupcem.
Keywords: knjižene poštne pošiljke, dlančniki, PLC Maribor, poštne pošiljke
Published: 11.12.2015; Views: 817; Downloads: 77
.pdf Full text (1,28 MB)

3.
Varnostni vidiki paketnih pošiljk s specifično vsebino
Iztok Debevc, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi, ki je temeljila na delovanju podjetja Pošte Slovenije, smo v prvem poglavju predstavili dva najpomembnejša akta, ki urejata področje poštnih storitev. Z Zakonom o poštnih storitvah in Pravilnikom o splošnih pogojih za opravljanje poštnih storitev smo opisali in ponazorili ključne pojme za razumevanje nadaljnjih vsebin v diplomski nalogi. Nato smo predstavili tri pomembne akte podjetja Pošte Slovenije. To so Splošni pogoji izvajanja univerzalne poštne storitve, Splošni pogoji izvajanja drugih poštnih storitev in Splošni pogoji za dostop do poštnega omrežja družbe Pošta Slovenije d. o. o., ki poleg obeh prej omenjenih aktov zagotavljajo temeljno pravno podlago za poslovanje s poštnimi in drugimi storitvami. V nadaljevanju smo opisali vrste paketnih pošiljk, ki jih Pošta Slovenije ponuja svojim uporabnikom, predstavili pa smo tudi vrste embalaž, ki se jih uporablja za prenos takšnih ali drugačnih predmetov in snovi. Sledila je podrobna obravnava dovoljenih in prepovedanih vsebin. V tem poglavju smo skušali opisati ter pojasniti različne vrste predmetov in snovi skozi prizmo različnih zakonodaj, ki jih je potrebno upoštevati, če se želi izvajati prenos paketnih poštnih pošiljk s prej omenjenimi vsebinami. V naslednjem poglavju smo se osredotočili na tveganja, ki se pojavljajo pri pošiljanju pošiljk z nevarno in prepovedano vsebino ter skušali pojasniti, da predstavljajo ogromno tveganje iz različnih perspektiv. Po tveganjih smo se posvetili varnostnim ukrepom, ki jih Pošta Slovenije izvaja za zmanjšanje in preprečitev prenosa prepovedanih snovi v poštnih pošiljkah. Za lažje razumevanje in boljšo predstavo smo v poglavju »Praktični primeri pošiljk s prepovedano vsebino« predstavili primere pošiljk z nevarno in prepovedano vsebino, odkrite pri prenosu v Republiki Sloveniji. Nato smo opravili raziskavo, ki je temeljila na vprašanju o seznanjenosti ljudi z obravnavano tematiko, temu pa je sledila razprava, v kateri smo predstavili ter interpretirali rezultate ankete. V razpravi smo razpravljali tudi o temi nadzora in kontrole, ki jo izvaja Pošta Slovenije pri prenosu pošiljk. V zaključku smo odgovorili na hipotezi, ki smo si ju zastavili na začetku diplomskega dela.
Keywords: pošta, poštne storitve, poštne pošiljke, paketi, nevarne pošiljke, varnostni ukrepi, primeri, diplomske naloge
Published: 05.08.2015; Views: 761; Downloads: 155
.pdf Full text (2,52 MB)

4.
TEHNOLOGIJA ODKRIVANJA NEVARNIH SUBSTANC V POŠTNIH POŠILJKAH PRI POŠTI SLOVENIJE
Darko Zadravec, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljeno delo s poštnimi pošiljkami na Pošti Slovenije. Predstavljena je samo podjetje Pošta Slovenije, nastanek ter njihova organizacija dela. V nadaljevanju so opisane storitve podjetja ter razčlemba le-teh. Opisane so vrste, vsebina in varnost pošiljk, na kaj mora biti pozoren tako pošiljatelj kot prenašalec pošiljk. Predstavljene so faze dela, ki potekajo pri prenosu pošiljk in sicer sprejem, usmerjanje, prevoz ter vročitev. Podrobno so predstavljeni postopki odkrivanja nevarnih substanc v pošiljkah s pomočjo rentgenskih naprav, ki jih uporabljajo pri Pošti Slovenije. Protieksplozivni zabojnik je namenjen za shranjevanje sumljivih pošiljk, ki bi lahko vsebovale nevarne substance. Ustrezne institucije nato prevzamejo te morebiti nevarne pošiljke in ukrepajo v skladu s pravilniki. V končnem delu je predstavljeno varovanje in ogroženost ljudi, živali in stvari, do katere bi lahko prišlo ob morebitnih poškodbah pošiljk ali pa namernih dejanjih kot so atentati na določene osebe, biološka vojna.
Keywords: poštni promet, poštne pošiljke, nevarne snovi, odkrivanje, detekcija nevarnih snovi, rentgenska naprava, predaja pošiljk policiji, pisemska bomba, biološka vojna
Published: 21.10.2013; Views: 945; Downloads: 255
.pdf Full text (5,82 MB)

5.
Oskrbna veriga v poštnem prometu-študija primera
Monika Avflič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Čas, v katerem živimo, nas vsakodnevno spodbuja k skupnemu delu. Skupnemu delu pa lahko rečemo tudi oskrbna veriga. Oskrbna veriga predstavlja več medsebojno povezanih členov, ki se neprestano dopolnjujejo. Prav tako podpira več vrst tokov in sicer materialni tok, informacijski tok, finančni tok in pretok znanja. Poštni promet je ena izmed posebnih vej prenosa poštnih pošiljk in drugih storitev za vse uporabnike poštnih storitev. V poštnem prometu ima oskrbna veriga več členov in sicer: sprejem, usmerjanje, prevoz in vročitev poštnih pošiljk. Da lahko vsi členi med seboj delujejo nemoteno, je potrebna ustrezna informacijska in komunikacijska tehnologija. Sprejem poštnih pošiljk na poštnih enotah večkrat predstavlja problem, kajti tehnologija, ki jo uporabljajo za sprejem, je nepopolna ali zastarela. Tehnologijo bi bilo potrebno posodobiti, saj bi s tem omogočili boljše, lažje in hitrejše delovanje oskrbne verige.
Keywords: oskrbna veriga, poštni promet, poštne pošiljke, sprejem poštnih pošiljk, tehnologija
Published: 11.09.2012; Views: 1302; Downloads: 167
.pdf Full text (1,78 MB)

6.
Prevoz in varovanje poštnih pošiljk : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Rebeka Hribernik, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Zanesljiv in varen prenos poštnih pošiljk sta pomembni nalogi poštnega prometa, zato lastniki poštnih, kurirskih in drugi storitev uvajajo varnostne izboljšave in varnostne standarde. Pomembno pri tem je, da upoštevajo pravne akte v notranjem in mednarodnem poštnem prometu. Izvajalci poštnih storitev, med katerimi je Pošta Slovenije glavni izvajalec namenjajo veliko pozornosti varovanju pri prevozu poštnih pošiljk. Na Pošti Slovenije imajo zato poseben sektor za korporativno varnost in nadzor, ki skrbi za varnost v podjetju. Za prevoze se uporabljajo lastna, tuja motorna vozila, v mednarodnem prometu pa tudi železniški vagoni in ladje ter letala. Prav tako je potrebno upoštevati tudi gostoto naselij, njihovo gospodarsko, kulturno razvitost in dejanske potrebe uporabnikov po poštnih storitvah. Organiziranost dostave se deli na centralizirani sistem, decentralizirani sistem in kombinirani sistem. Če pride do izrednega dogodka pri prevozu poštnih pošiljk je pomembno, da alarmni sistem deluje brezhibno, 24 ur na dan vse leto in da je odziv hiter, s pravimi ukrepi in intervencijskimi službami. Vzpostavitev zgodnjega opozorilnega sistema, ki ga tvorijo zaposleni, stranke in zainteresirana javnost je sistem obveščanja, ki je lahko telefonsko, neposredno ustno in pisno obveščanje odgovornih oseb zunanjim intervencijskim službam. Pošta Slovenije tesno sodeluje pri izvajanju varnostne politike z izbranimi družbami za zasebno varovanje, policijo in drugimi organi pregona.
Keywords: pošta, poštne storitve, pošiljke, prevozi, varovanje, varnostni ukrepi, diplomske naloge
Published: 03.08.2012; Views: 1585; Downloads: 339
.pdf Full text (1,58 MB)

7.
Prenova procesa ročnega usmerjanja navadnih pisemskih pošiljk v PE PLC Maribor : diplomsko delo univerzitetnega študija
Matjaž Pušnik, 2010, bachelor thesis/paper

Abstract: V današnjem času je vedno teţje obdrţati konkurenčno prednost na trgu, zato Pošta Slovenije d. o. o. svoje napore usmerja predvsem kakovostnemu, zanesljivemu in hitremu izvajanju svojih storitev. V diplomskem delu smo podrobneje spoznali predelavo navadnih pisemskih pošiljk v PE PLC Maribor. Pošiljke se usmerjajo na velikih in malih usmerjevalnih omarah po dostavnih okrajih in poštnih predalih za dostavo mesta Maribor. Delovni procesi, ki se izvajajo tekom noči, niso najbolje organizirani in vsebujejo velike količine podatkov, katere usmerjevalci potrebujejo za uspešno usmerjanje pisemskih pošiljk. Usmerjevalci so zaradi tega preobremenjeni in premalo zbrani, kar pa se odraţa na številu napačnih usmeritev na mesečni ravni in v preveliki količini skupno porabljenega časa. Skozi diplomsko delo smo skušali s prenovo nekaterih procesov zmanjšati skupno porabljen čas na minimum zato smo kot rešitev za zmanjšanje števila napačnih usmeritev predlagali predsortiracijo.
Keywords: poštne storitve, PE PLC Maribor, pisemske pošiljke, ročno usmerjanje, usmerjevalne naprave, prenova procesa
Published: 05.05.2011; Views: 2366; Downloads: 293
.pdf Full text (1,84 MB)

8.
Kakovost izvajanja prenosa poštnih pošiljk v Sloveniji in primerjava z Avstrijo : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov
Gregor Ornik, 2009, undergraduate thesis

Keywords: poštno omrežje, poštne pošiljke, prenos, kakovost prenosa, meritev prenosa
Published: 01.12.2009; Views: 2509; Downloads: 303 
(1 vote)
.pdf Full text (705,90 KB)

9.
Search done in 0.24 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica