| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 14
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Konstruiranje plezalnih oprimkov za športno plezanje
Viktor Bombek, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Plezalni oprimki, namenjeni dvoranskemu športnemu plezanju, so se vzporedno z razvojem tega športa razvijali skozi obdobje zadnjih tridesetih let. Največja sprememba se je zgodila pri razvoju materiala in oblike oprimkov. V zadnjih letih se panoga razvija vse hitreje, zaradi česar se da razumeti, da bodo potrebe po izdelkih, opisanih v tej nalogi, rastle. Predmet naloge je prikaz konstruiranja in fizične izdelave večjega števila (družine) oprimkov. Naloga je bila izvedena v sodelovanju s podjetjem CST d.o.o., v sklopu praktičnega izobraževanja na fakulteti. V nalogi je predstavljen razvoj dvoranskega športnega plezanja, vzporedno z razvojem materiala in načinom izdelave plezalnih oprimkov. Narejena je bila analiza najbolj priznanih svetovnih in domačih izdelovalcev oprimkov ter analiza njihovih oblik, na podlagi katere so bile izdelane lastne oblike. Predstavljene so lastnosti različnih uporabljenih materialov za izdelavo oprimkov. Opisano je snovanje oblike oprimkov, izdelava osnovnih oblik oprimkov iz pene, izdelava kalupov (negativov) in izdelava odlitkov (oprimkov) iz ustreznega materiala, pri čemer je bila materialna mešanica oprimkov ugotovljena eksperimentalno. Točna sestava v nalogi ni opisana zaradi varovanja podatkov podjetja. V nalogi je predstavljen tudi osnovni preračun lastne cene enega izmed setov izdelanih oprimkov, ki je bil izveden na podlagi podatkov, pridobljenih v podjetju. Končni produkti naloge so seti oprimkov (družina oprimkov), ki jih podjetje že prodaja na trgu pod imenom Victory holds.
Keywords: plezalni oprimki, oblike oprimkov, športno plezanje, poliestrska smola
Published: 24.09.2020; Views: 176; Downloads: 40
.pdf Full text (3,31 MB)

2.
Specialna priprava športnega plezalca na tekmovanje
Eva Petrič, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Priprava na tekmovanje od športnega plezalca zahteva motorično in nemotorično pripravo med treningom. Nemotorična priprava je ključnega pomena, saj športnega plezalca psihično pripravi na trening. Med nemotorično pripravo prištevamo ustrezno prehrano, zadosten počitek, tehnike sproščanja in analizo nastopov. V diplomskem delu smo želeli raziskati, kakšen odnos imajo športni plezalci do nemotorične priprave na tekmovanje. Raziskava temelji na kvantitativni metodologiji raziskovanja. Uporabili smo metodo anketiranja, pri tem pa zajeli vzorec 40 športnih plezalcev iz regionalnih plezalnih klubov. Kot inštrument za pridobivanje podatkov smo uporabili anketni vprašalnik, ki smo ga izdelali na podlagi pregleda literature obravnavane teme. Analiza rezultatov je pokazala, da 52% športnih plezalcev uporablja motorične priprave na tekmovanje. 33,3 % športnih plezalcev pa se posveča treningu vaj za izboljšanje koncentracije. Športni plezalci prav tako navajajo, da se jih nemotorični pripravi večkrat tedensko posveča 27,5 %. Motorična in nemotorična priprava na tekmovanje sta tesno povezani. Športni plezalci bi morali v večji meri izvajati treninge nemotoričnih metod, kar bi po mnenju različnih avtorjev izboljšalo njihovo uspešnost na tekmovanjih. Priporočljivo bi bilo tudi, da bi plezalci redno obnavljali znanje s področja nemotoričnih priprav.
Keywords: trening, motorična priprava, nemotorična priprava, plezanje, športnik
Published: 18.11.2019; Views: 364; Downloads: 24
.pdf Full text (1,25 MB)

3.
Vloga plezal v vrtcih pri motoričnem razvoju otrok
Darja Gantar, 2019, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu Vloga plezal v vrtcih pri motoričnem razvoju otrok smo v teoretičnem delu opredelili gibalni razvoj otroka. Pisali smo o naravnih oblikah gibanja, o motoričnih sposobnostih in kako jih razvijamo s plezanjem. Opisali smo igrala in plezala v vrtcih, vzgojiteljevo vlogo pri njihovi uporabi ter gibalno-športne dejavnosti na njih. Navedli smo nekaj dosedanjih raziskav in ugotovitev na temo igral, plezal in plezanja. V empiričnem delu je predstavljena izvedena raziskava, katere namen je bil raziskati vlogo uporabe plezal v vrtcih pri motoričnem razvoju otrok. Cilj diplomskega dela je bil na podlagi raziskave ugotoviti, ali otroci iz skupine, ki redno uporablja plezala v vrtcu, dosegajo boljše rezultate na motoričnih testih od otrok, ki plezal ne uporabljajo pogosto. Uporabili smo kavzalno neeksperimentalno metodo. Neslučajnostni vzorec iz konkretne populacije je predstavljalo 7 vzgojiteljic in 99 otrok iz mariborskih vrtcev, starih 4–6 let. Podatke smo zbrali s kvantitativno tehniko, in sicer intervjujem z vprašanji zaprtega tipa za vzgojitelje in motoričnimi testi za otroke. Otroke smo razdelili v dve skupini glede na odgovor vzgojiteljic v intervjuju o pogostosti načrtovanja vodenih gibalnih dejavnosti na zunanjih plezalih, in sicer v skupino A (enkrat tedensko) in skupino B (enkrat mesečno). Za preverjanje hipotez smo uporabili deskriptivno statistiko in analizo variance. Skladno s ciljem diplomskega dela so rezultati pokazali, da med skupinama otrok, ki se razlikujeta po pogostosti uporabe plezal, ni statistično značilne razlike v gibalni učinkovitosti.
Keywords: plezala v vrtcih, plezanje, predšolski otrok, motorični testi, gibalna učinkovitost
Published: 18.11.2019; Views: 478; Downloads: 108
.pdf Full text (1,13 MB)

4.
Prijemalo za plezajočega robota
Tadej Peršak, 2017, master's thesis

Abstract: Plezajoči robot bi se v prihodnosti lahko uporabljal za pregled in vzdrževanje mostov. Po mostu bi robot lahko plezal s pomočjo diletacijskih lukenj, ki ostanejo od gradnje, lahko pa bi se povezali en na drugega in zgradili kakšno konstrukcijo iz svojih teles. Namen je razviti prijemalo, ki bi to omogočalo. Razvoja se bomo lotili tako, da bomo opravili izračune, prijemalo zmodelirali z CAD orodji, prijemalo izdelali, poiskali primerne aktuatorje, senzorje in krmilnik ter prijemalo spravili v delujoče stanje. Na koncu pa še sledi testiranje, da izvemo ali prijemalo deluje tako, kot smo si zamislili.
Keywords: Prijemalo, plezajoči robot, plezanje
Published: 22.08.2017; Views: 823; Downloads: 128
.pdf Full text (8,89 MB)

5.
Konstruiranje in izdelava balvanske plezalne stene
Gregor Ahtik, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je prikazana izdelava manjše plezalne stene. Osnovni namen je bil predstavitev celotnega procesa izdelave, od začetne ideje do končnega izdelka. Prikazane so glavne faze snovanja, določitev primerne konstrukcije stene, izdelava posameznih komponent konstrukcije, preračun razsvetljave idr. Prav tako smo prikazali nekaj izmed problemov, s katerimi smo se srečevali na poti izdelave, in pripadajoče rešitve. Pri izdelavi smo se opirali na veljavne standarde in lastne izkušnje. Celotna stena je bila prilagojena znanju lokalnih plezalcev in uporabnikom lokalnega Alpinističnega odseka.
Keywords: Balvanske plezalne stene, konstrukcije, plezanje
Published: 06.09.2016; Views: 2497; Downloads: 528
.pdf Full text (4,60 MB)

6.
ALPINIZEM OD ANAEROBNEGA DO AEROBNEGA NAČINA VADBE
Aleksander Vaupotič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Skozi zgodovino alpinizma so se znotraj le-tega razvile številne dejavnosti ali discipline, ki imajo zelo širok razpon med intenzivnostjo in trajanjem vadbe. Tako lahko znotraj alpinizma govorimo o skrajno intenzivnih ali anaerobnih disciplinah, kot so športno plezanje, težavnostno skalno plezanje, plezanje balvanov, dry-tooling in plezanje nižjeležečih zaledenelih slapov, ki imajo poudarek na anaerobnem načinu vadbe. Na skoraj diametralno nasprotni strani pa imamo znotraj alpinizma skrajno vzdržljivostne ali aerobne discipline, kot so himalajizem, klasični zimski alpinizem in alpinistično smučanje, pri katerih je poudarek na aerobnem načinu vadbe. Želja po vrhunskih rezultatih sili alpiniste v specializacijo. Alpinisti, ki so dosegli ali dosegajo vrhunske rezultate, le-te običajno dosežejo v eni od športnih disciplin alpinizma. Ali osvajajo najvišje vrhove ali plezajo težke smeri z najvišjimi ocenami. Skozi zgodovino, kakor tudi danes, so se nenehno pojavljali in se še vedno pojavljajo redki alpinisti, ki so dosegli vrhunske rezultate v obeh skrajnih smereh alpinizma. To pomeni, da so preplezali vsaj eno smer z najvišjo oceno in hkrati osvojili vsaj enega osemtisočaka. V tej diplomski nalogi se osredotočam prav na te alpiniste, ki jih imamo nekaj tudi pri nas. Poskušal bom odgovoriti na vprašanje, kako je mogoče v eni osebi združiti vrhunskega plezalca najtežjih smeri in vrhunskega osvajalca najvišjih vrhov. Opravil sem tudi intervju s slovenskima alpinistoma, ki sta uspela v obeh skrajnih smereh alpinizma. To sta Tomo Česen in Tomaž Jakofčič. Vprašanja so osredotočena predvsem na njuno uspešno sintezo dveh skrajnih smeri alpinizma, ki v teoriji zahtevata precej različen tip vadbe. Predstavljen je tudi njun kratek življenjepis in najpomembnejši vzponi.
Keywords: alpinizem, športno plezanje, aerobna vadba, anaerobna vadba, plezanje, alpinist
Published: 29.08.2016; Views: 956; Downloads: 80
.pdf Full text (743,90 KB)

7.
Analiza razlogov za sodelovanje v tekmovanju mladih športnih plezalcev
Uroš Perko, Rado Pišot, 2014, professional article

Abstract: Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kako mladi tekmovalci vrednotijo razloge za sodelovanje na tekmovanju v športnem plezanju. V ta namen smo anketirali 125 tekmovalk in tekmovalcev, rojenih od leta 2002. Otroci so tekmovali na tekmah Vzhodne in Zahodne lige v kategorijah mlajši cicibani/cicibanke in starejši cicibani/cicibanke. Podatke smo zbirali z anketnim vprašalnikom, sestavljenim iz vprašanj zaprtega tipa. Pridobljene podatke smo obdelali v programu SPSS. Izračunali smo aritmetično sredino, najmanjšo in najvišjo vrednost ter frekvence. Povprečna starost sodelujočih otrok je bila 8,9 leta. Rezultati so pokazali, da se največ mladih tekmovalcev tekem udeležuje z namenom pridobivanja novih izkušenj (42,4 %). Sledijo tisti, katerih glavni cilj je, da dobro plezajo (40,8 %). 14,4 otrok % se tekem udeležuje, da bi dosegli visoko uvrstitev, 2,4 % pa z željo po druženju. Če ne dosežejo vrha v tekmovalni smeri, je vseeno 19,2 % otrokom, 80,8 % pa je od rahlo do precej nezadovoljnih. Pri mladih plezalcih prevladuje notranja motivacija, saj sta večini najpomembnejše pridobivanje novih izkušenj in dobro plezanje. Če na tekmovanju ne dosežejo vrha smeri, tekme zapuščajo s slabim občutkom. Rezultate raziskave bi bilo smiselno upoštevati pri organizaciji tekem za mlajše kategorije.
Keywords: tekmovanja, športno plezanje, športni plezalci, vadba
Published: 21.12.2015; Views: 828; Downloads: 96
URL Link to full text
This document has many files! More...

8.
ZASNOVA PROJEKTA PLEZALNO-RAZGLEDNEGA STOLPA Z RAČUNSKO ANALIZO JEKLENE KONSTRUKCIJE
Vitjan Muršec, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga prikazuje projekt plezalno razglednega stolpa. Obravnavana je funkcionalna in arhitekturna zasnova konstrukcije stolpa. Podrobneje je razdelana analiza obtežb, statična analiza in dimenzioniranje jeklene konstrukcije, spojev posameznih elementov in temeljev. Diplomsko delo ima projektni pristop do problema, kar zajema vsebinsko zasnovo projekta plezalno razglednega stolpa. V zasnovi je definirana potreba po takšnem objektu, oblika konstrukcije in njeni materiali, lokacija objekta, potrebna so dovoljenja in soglasja, varnost uporabe, upravljanje in varovanje objekta, viri financiranja in možnost izvedbe tekmovanj. Obravnavana je tudi analiza projekta s cilji, taktiko izvedbe in planom projekta, prav tako tudi ekonomika projekta s stroškovno analizo investicije.
Keywords: gradbeništvo, plezalni stolp, umetne plezalne stene, razgledni stolp, jeklene konstrukcije, statična analiza, dimenzioniranje, priprava projekta, analiza in ekonomika projekta, športno plezanje.
Published: 04.05.2015; Views: 1159; Downloads: 130
.pdf Full text (18,42 MB)

9.
RAZVOJ SPLETNE REŠITVE ZA ALPINISTIČNI ODSEK KRANJ
Matej Žvan, 2014, bachelor thesis/paper

Abstract: V okviru diplomske naloge smo pripravili spletno mesto za potrebe dejavnosti športnega plezanja znotraj AO Kranj. AO Kranj se že dalj časa ukvarja s poučevanjem in treniranjem športnih plezalcev, ti procesi pa potrebujejo sodobno tehnično podporo. Prototip spletnega mesta omogoča urejanje in izdajo računov svojim članom za opravljene storitve. Podpora za urejanje taborov, tečajev in tekem je pripravljena samo v podatkovnem modelu. V nadgradnji bi lahko dodali še grafični vmesnik za prikaz podatkov na spletni strani. V prvem delu diplomske naloge smo opisali teoretične osnove pristopov k programiranju, ki so bili uporabljeni pri izdelavi spletnega mesta. V drugem delu pa smo opisali proces izdelave spletnega mesta. Tako smo teoretične osnove iz prvega dela podprli s konkretnim primerom. Izdelali smo delujoč prototip spletnega mesta, ki bo z nadgradnjo služil kot orodje za podporo procesov in promocijo športnega plezanja.
Keywords: spletno mesto, športno plezanje, športno društvo
Published: 28.01.2015; Views: 960; Downloads: 53
.pdf Full text (3,44 MB)

10.
PLANINARJENJE IN PLEZANJE MED OSNOVNOŠOLSKIMI GLUHIMI IN NAGLUŠNIMI OTROCI V SLOVENIJI
Uršula Ramšak, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu sem izpostavila pojma planinarjenje in plezanje. Želela sem ugotoviti, kakšne so možnosti za planinarjenje za osebe s posebnimi potrebami.
Keywords: planinarjenje, plezanje, gluhi in naglušni osnovnošolci, planinski krožek
Published: 15.07.2014; Views: 955; Downloads: 98 
(1 vote)
.pdf Full text (1,03 MB)

Search done in 0.29 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica