| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 40
First pagePrevious page1234Next pageLast page
1.
Usvajanje znanja plavanja predšolskih otrok v plavalni šoli : diplomsko delo
Blažka Hozjan, 2024, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Usvajanje znanja plavanja predšolskih otrok v plavalni šoli je bil namen analizirati usvojeno znanje predšolskih otrok v plavalni šoli. Zaključno delo je sestavljeno iz teoretičnega dela, ki zajema učenje plavanja predšolskih otrok z vidika gibalnega učenja plavanja in vloge učitelja z vidika načrtovanja in izvedbe učenja plavanja. Predstavljene so tudi učne metode in organizacija učenja otrok, ocenjevanje plavanja ter usvajanje plavalnega znanja glede na spol otrok ter pomen samoreševanja in prva pomoč. Opredeljenih je nekaj raziskav, ki se povezujejo na temo diplomske naloge. Izvedena je bila empirična raziskava z neslučajnostnim vzorcem 112 predšolskih otrok, ki so obiskovali plavalni tečaj. Za opazovanje napredka je bila uporabljena kavzalna ne-eksperimentalna metoda. Podatki so bili zbrani s kvantitativno tehniko, kot merski instrument so bila uporabljena merila PZS za oceno znanja plavanja. Obdelava podatkov je bila narejena z deskriptivno statistiko in bivariantno analizo (t-test). Zbrani podatki o znanju plavanja na podlagi ocenjevalnega lista potrjujejo, da je povprečna ocena na začetku plavalnega tečaja manjša kot 3, na koncu plavalnega tečaja pa manjša od 4. Na podlagi povprečja je dokazano, da se plavalno znanje vsekakor izboljša od prvega do zadnjega dne. Med spoloma ne obstaja razlika v napredku znanju plavanja.
Keywords: Plavalni tečaj, plavanje, predšolski otroci, usvajanje plavalnega znanja, ocenjevanje.
Published in DKUM: 23.04.2024; Views: 162; Downloads: 46
.pdf Full text (2,05 MB)

2.
Didaktični pripomočki pri učenju plavanja otrok : diplomsko delo
Veronika Kos, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom, Didaktični pripomočki pri učenju plavanja otrok, je bilo zastavljeno z namenom raziskati pogostost in načine uporabe didaktičnih pripomočkov za učenje plavanja iz različnih vidikov. Cilj diplomskega dela je z anketami preveriti, katerih didaktičnih pripomočkov se trenerji poslužujejo pri samem učenju plavanja, katere pripomočke uporabljajo za motivacijo otrok, kako uporaba pripomočkov vpliva na plavalni uspeh in kakšen vpliv ima čas poučevanja na pogostost uporabe pripomočkov. Podatke smo zbirali pri trenerjih, vaditeljih in učiteljih plavanja po različnih plavalnih šolah v Sloveniji. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati in interpretacija rezultatov anonimne ankete. Pri zbiranju podatkov smo uporabili neslučajnostni vzorec iz konkretne populacije vaditeljev/učiteljev/trenerjev plavanja. Podatke smo obdelali s kvantitativno tehniko. Glede na število analiziranih spremenljivk smo uporabili univariantne (frekvenčna distribucija) in multivariantne (ANOVA) statistične metode. Ugotovili smo, da je uporaba pripomočkov v plavalnih šolah, kjer smo izvajali anketo, pogosta vendar ne raznolika. Ugotovili smo tudi, da otroke najbolj motivirajo potopljive igrače in podvodni tunel. Zavrgli smo hipotezo kjer smo predvideli povezavo med pogostostjo uporabe pripomočkov in uspehom otrok, kot tudi hipotezo, ki je predvidela povezavo med časom poučevanja in uporabo didaktičnih pripomočkov.
Keywords: plavanje, didaktični pripomočki, otrok, gibanje, poučevanje plavanja
Published in DKUM: 24.03.2023; Views: 585; Downloads: 86
.pdf Full text (1,13 MB)

3.
PRIMERJAVA EFEKTIVNOSTI TEHNIKE PLAVANJA V VISOKOTEHNOLIŠKIH IN TEKSTILNIH KOPALKAH : diplomsko delo
Vlado Stjepić, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Tema diplomskega dela je preučitev vpliva visokotehnoloških kopalk na plavanje in posledično na športne rezultate v plavanju. Cilji raziskave so bili (i) proučiti vpliv uporabe visokotehnoloških kopalk na tehniko plavanja, (ii) analizirati frekvence in število zavesljajev dobitnikov medalj (moških in žensk) v 100 metrskih disciplinah na svetovnem prvenstvu v Rimu 2009 in Šanghaju leta 2011 ter (iii) podati predloge za optimalnejšo frekvenco in število zavesljajev. Pri izdelavi diplomskega dela so bile v okviru deskriptivnega pristopa uporabljene metoda klasifikacije (definicije pojmov), metoda deskripcije (opisi dejstev, procesov in pojavov) in metoda kompilacije (povzemanje in primerjanje stališč, sklepov …). Za raziskavo so bili v vzorec izbrani dobitniki medalj svetovnih prvenstev v plavanju v Rimu (2009) in v Šanghaju (2011). Merila se je frekvenca zavesljajev in število zavesljajev. Analiza finalnih nastopov in rezultati bodo predstavljeni v tabelah in grafih (excel). Meritve so bile opravljene s pomočjo video posnetkov omenjenih nastopov. Cilji naloge so bili doseženi. Uporaba visokotehnoloških kopalk vpliva na tehniko plavanja. Analiza frekvence in števila zavesljajev dobitnikov medalj v 100 metrskih disciplinah na svetovnem prvenstvu v Rimu 2009 in Šanghaju leta 2011 je pokazala, da plavalci in plavalke leta 2009 v večini niso delali manj zavesljajev kot v Šanghaju leta 2011, so plavali enako ali z višjo frekvenco ter so dosegali v povprečju boljše rezultate kot v Šanghaju. Predlog za plavalce je, da stremijo k daljšim in efektivnejšim zavesljajem kljub prepovedi visokotehnoloških kopalk
Keywords: plavanje, visokotehnološke kopalke, frekvenca zavesljajev, število zavesljajev.
Published in DKUM: 28.01.2022; Views: 778; Downloads: 18
.pdf Full text (894,75 KB)

4.
Vloga staršev pri vključevanju otrok v plavalni tečaj : diplomsko delo
Staša Deranja, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Vloga staršev pri vključevanju otrok v plavalni tečaj je bilo zastavljeno z namenom ugotoviti in raziskati, kakšno vlogo imajo starši pri vključevanju otrok v plavalni tečaj. Cilj diplomskega dela je s pomočjo anketnega vprašalnika staršev ugotoviti, zakaj je po njihovem mnenju pomembno plavanje, kakšne cilje imajo glede plavanja in ali poznajo učinke plavanja na otrokovo telo. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu je predstavljeno, kaj je plavanje in njegov pomen z različnih vidikov ter pomen plavanja na človeški organizem. Predstavljeno je tudi plavanje v učnem načrtu vrtcev, športnem programu Mali sonček in plavalnem tečaju. Na koncu teoretičnega dela je opredeljenih nekaj raziskav, ki se nanašajo na temo diplomske naloge, torej na vlogo staršev pri vključevanju otrok v plavalni tečaj. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati in interpretacija rezultatov izvedenega anonimnega anketnega vprašalnika. Uporabili smo neslučajnostni vzorec konkretne populacije staršev otrok iz različnih enot vrtca iz določenega kraja. Pridobljene podatke smo obdelali s pomočjo deskriptivne statistike in regresijske analize. Raziskava je pokazala, da dobijo starši največ informacij o plavalnih tečajih s strani vzgojitelja in da v goriški regiji po mnenju staršev nimamo velike ponudbe za plavalne tečaje. Na vključitev otroka v plavalni tečaj vpliva oddaljenost kraja, kjer se izvajajo plavalni tečaji. Ugotovili smo, da znanje plavanja staršev vpliva na vključitev v plavalni tečaj, medtem ko neznanje plavanja staršev ne vpliva na vključitev otrok v plavalni tečaj. Poznavanje koristnih vplivov plavanja na otroka prav tako vpliva na vključitev v plavalni tečaj. Preko raziskave smo spoznali najpomembnejše cilje in razloge staršev za vključitev otroka v plavalni tečaj. Raziskava je pokazala, da je vključitev otroka v plavalni tečaj odvisna od njegove starosti in da stopnja izobrazbe staršev ne vpliva na vključitev v plavalni tečaj. Spoznali smo še, zakaj je po mnenju staršev plavanje pomembno.
Keywords: plavanje, vloga staršev pri vključevanju otrok v plavalni tečaj, razlogi za vključitev otroka v plavalni tečaj, učinki plavanja na otrokovo telo in razvoj, gibalni razvoj, šport.
Published in DKUM: 20.01.2022; Views: 866; Downloads: 136
.pdf Full text (1001,84 KB)

5.
Analitični pristop v tekmovalnem plavanju : diplomsko delo
Dušan Danilović, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Danes si je zelo težko predstavljati vrhunski dosežek v športu brez uporabe informacijske komunikacije (v nadaljevanju IKT). Vsak šport temelji na meritvah in konstantnem spremljanju forme določenega športnika. Tudi po končanem nastopu, je potrebno obdelati vse segmente nastopa in ugotoviti, kje so bile napake in kaj je bilo dobro ali slabo. Že 4 leta delam na Plavalni Zvezi Slovenije kot plavalni analitik. Moje je delo je, da po končanem nastopu analiziram vse segmente plavalne dirke in jih čim prej po končanem plavanju dostavim trenerjem. To delo je nemogoče opraviti brez uporabe IKT. V nadaljevanju vam bom predstavil, kako v plavanju poteka uporaba IKT in kako je v pomoč trenerjem za nadaljnje organiziranje treningov ter tekmovanj. Vse uspešne plavalne reprezentance uporabljajo in imajo v svojih vrstah analitike. Danes je to nepogrešljiv del tekmovalnega plavanja. V nadaljnjem pisanju vam bom predstavil, kako lahko v plavanju s pomočjo softwera pridemo do zelo pomembnih in ključih podatkov.
Keywords: plavanje, frekvenca, dolžina, zaveslaj, analiza
Published in DKUM: 16.11.2021; Views: 1145; Downloads: 63
.pdf Full text (1,86 MB)

6.
Mnenje staršev o pomenu plavanja otrok
Terezija Šogorić, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Tema diplomskega dela, mnenje staršev o pomenu plavanja otrok, je bila zastavljena z namenom pridobiti mnenje staršev o pomenu plavanja otrok in ugotoviti razloge staršev za vključevanje otrok v trening plavanja. Cilj diplomskega dela je, na teoretičnem nivoju, pojasniti vpliv plavanja na otrokov celotni razvoj, preveriti, ali se razlikuje mnenje o gibanju in športu otrok med starši, ki so vključili otroke v trening plavanja in starši, katerih otroci ne trenirajo plavanja. Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela, na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu je predstavljen pomen plavanja za otrokov telesni in gibalni razvoj in možnost plavanja za otroke. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati in interpretacija rezultatov izvedene anonimne ankete. Podatke smo zbrali s kvantitativno tehniko. Uporabili smo neslučajnostni vzorec konkretne populacije staršev otrok, starih od 4 do 7 let, ki trenirajo plavanje, in staršev otrok, ki ne trenirajo plavanja. Pridobljene podatke smo obdelali s t-testom za neodvisne vzorce, hi kvadrat testom in metodo frekvenčne distribucije. Ugotovili smo, da v mnenju o gibanju in športu otrok med starši, ki so vključili svoje otroke v trening plavanja, in starši, katerih otroci ne trenirajo plavanja, ne obstaja statistično značilna razlika. Prav tako je raziskava pokazala, da znanje plavanja staršev vpliva na vključevanje otrok v trening plavanja. Najpomembnejši razlog staršev za vključitev otrok v trening plavanja je pozitiven vpliv na razvoj gibalnih sposobnosti njihovih otrok. Velika večina staršev otrok, ki ne trenirajo plavanja, bi otroke vključila v trening plavanja, če bi imeli to možnost.
Keywords: gibalni razvoj, predšolski otrok, plavanje, mnenja staršev o plavanju, razlogi staršev za vključitev v športne dejavnosti, šport.
Published in DKUM: 11.01.2021; Views: 1084; Downloads: 131
.pdf Full text (1,33 MB)

7.
ANALIZA MOTIVACIJE NA PLAVALNEM TEČAJU V OSNOVNI ŠOLI
Kristina Kaube, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo analizirali motiviranost otrok pri plavalnem tečaju. Namen diplomskega dela je bil ugotoviti koliko in kako so otroci na plavalnih tečajih motivirani. Poleg tega smo skušali ugotoviti, kaj bi lahko naredili za večjo motiviranost otrok na plavalnih tečajih. V raziskavo je bilo vključenih 115 otrok, starih od 8 do 9 let. Podatke smo zbirali z anketnim vprašalnikom, s katerim smo izračunali osnovne statistične pokazatelje. Velika večina anketiranih otrok ima zelo rada plavanje in so se radi udeležili plavalnega tečaja, saj jih to sprosti in izboljša se njihova samozavest. Najbolj jih motivira želja po samemu sebi dokazati, da zmorejo, kar je vrsta notranje motivacije. Najmanj pa jih motivira želja drugim dokazati, da zmorejo. Za večjo motiviranost otrok pa bi lahko v plavalne tečaje dodali več igre in pa tekmovanja, ki pa bi moralo biti naravnano tako, da se tekmuje zato, da se izboljša lasten rezultat in se napreduje.
Keywords: motivacija, vrste motivacije, plavanje, plavalni tečaj, učenje plavanja.
Published in DKUM: 21.12.2020; Views: 791; Downloads: 64
.pdf Full text (1,18 MB)

8.
Vloga trenerja plavanja pri delu z mlajšimi selekcijami
Tina Jerman, 2020, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi z naslovom Vloga trenerja plavanja pri delu z mlajšimi selekcijami smo predstavili pomembnost plavanja in kakšno vlogo imajo pri tem trenerji plavanja. Zanimalo nas je, kako trenerji načrtujejo in vodijo treninge ter kako se spopadajo s samo motivacijo otrok. Ker sta pri plavanju, kot pri vsakem športu, pomembni tudi varnost in oprema, smo predstavili tudi to. Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov. Teoretični del zajema pomembnost plavanja za mlajšo selekcijo, vlogo trenerja ter uporabo pripomočkov in metod dela pri svojem delu, v drugem, empiričnem delu, pa smo predstavili ugotovitve rezultatov, ki smo jih razbrali na podlagi anketnega vprašalnika. Naš vzorec sestavljajo trenerji plavanja različnih plavalnih klubov: PK Fužinar (Ravne na Koroškem), PK Velenje, PK Rudar Trbovlje in Hrastnik, PK Branik Maribor ter PK Terme Ptuj. V vzorec je bilo torej vključenih 35 trenerjev plavanja. V raziskavi smo uporabili neslučajnostni vzorec, podatke pa smo pridobili s pomočjo kvantitativne tehnike zbiranja podatkov. Pridobljene podatke smo nato obdelali z deskriptivno statistiko in jih prikazali v preglednicah. Na podlagi teh smo lahko predpostavljene hipoteze potrdili ali ovrgli.
Keywords: plavanje, trenerji plavanja, delo trenerjev, mlajša selekcija, didaktični pripomočki, motivacija otrok
Published in DKUM: 27.10.2020; Views: 1109; Downloads: 75
.pdf Full text (844,74 KB)

9.
Vrhunsko plavanje v Sloveniji in doping : magistrsko delo
Tjaša Vozel, 2020, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu je predstavljen specifičen pogled na vrhunsko plavanje v Sloveniji in doping. V želji po doseganju vrhunskih rezultatov je v zadnjem obdobju namreč moč zaslediti porast uporabe dopinga, tako po svetu kot tudi v Sloveniji. Doping je ena izmed največjih težav v svetu vrhunskega športa. V teoretičnem delu magistrskega dela je predstavljena definicija dopinga, prepovedane snovi in postopki v športu, postopek nadzora dopinga ter kazni in dejavnosti na področju preprečevanja dopinga. Sledijo dopinški primeri slovenskih športnikov iz različnih športnih disciplin in najodmevnejši primeri dopinga v plavanju, tako na globalni kot tudi evropski in slovenski ravni. V zadnjem obdobju je v povezavi z dopingom največ prahu dvignil kitajski plavalec Sun Yang kot tudi mnogi drugi uspešni plavalci. Najpomembnejši del magistrskega dela predstavlja empirični del, ki temelji na kvalitativni analizi usmerjenih intervjujev, ki so bili opravljeni z osebami, tako ali drugače povezanimi z vrhunskim plavanjem. Na podlagi informacij, zbranih s pomočjo intervjujev, je bilo ugotovljeno, da doping v slovenskem plavanju ni razširjen, medtem ko je njegova uporaba med plavalci po svetu precej bolj pogosta. Ugotovljeno je bilo, da se vrhunske dosežke da doseči tudi brez dopinga. Za uspešnejše preprečevanje dopinga bi bilo treba uvesti pogostejše nadzore, strožje kazni in redno ozaveščanje mladih športnikov o nevarnostih dopinga, saj je ta lahko celo smrtno nevaren.
Keywords: doping, prepovedane substance, šport, plavanje, vrhunsko plavanje, Slovenija, magistrska dela
Published in DKUM: 22.09.2020; Views: 1217; Downloads: 174
.pdf Full text (1,47 MB)

10.
Vplivi 6 - tedenskega osnovnega pripravljalnega obdobja na anaerobni prag plavalcev
Vasja Dover, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Poglavitni cilj diplomske naloge je ugotovitev, za koliko lahko izboljšamo hitrost plavanja na anaerobnem pragu po 6-tedenskem osnovnem pripravljalnem obdobju. Hkrati je cilj tudi primerjava ostalih merjenih parametrov pred in po koncu pripravljalnega obdobja. Namen je pokazati, da so testiranja anaerobnega praga izjemno priročen in preprost pripomoček za oceno vzdržljivostnega profila plavalca. Raziskava je primerjala rezultate testiranja anaerobnega praga po sistemu OBLA (onset of blood lactate accummulation) med prvim merjenjem 9.9.2019 in drugim 21.10.2019. Šest plavalcev, trije moški in tri ženske, je izvedlo testiranje dvakrat. Merjeni parametri so bili hitrost plavanja, koncentracija krvnega laktata, število zaveslajev, frekvenca zaveslajev in frekvenca srca. Za določitev anaerobnega praga po sistemu OBLA smo uporabili postopek 3x4x200 metrov kravl. Ugotovili smo, da je kljub izboljšanju vseh merjenih parametrov nastala minimalna razlika v hitrosti plavanja na anaerobnem pragu. Zaključimo lahko, da je napredek po 6- tedenskem pripravljalnem obdobju očiten, vendar minimalen.
Keywords: plavanje, anaerobni prag, laktat, ciklizacija
Published in DKUM: 09.09.2020; Views: 917; Downloads: 84
.pdf Full text (1022,17 KB)

Search done in 0.25 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica