| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 29
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
PROCESNE IN INŠTITUCIONALNE POSEBNOSTI RAZVOJNEGA PLANIRANJA V JAVNEM ZAVODU
Mojca Celec, 2012, master's thesis

Abstract: Organizacije dandanes še vedno posvečajo premalo pozornosti planiranju svojega razvoja. Večina njih planira razvoj novega izdelka ali novega oddelka a planiranje razvoja še vedno ostaja zapostavljeno. Še posebej zanemarjajo planiranje razvoja zavodi, ki so ustanovljeni s strani države in njihov cilj ni ustvarjanje dobička. Ti dve dejstvi jim dajeta finančno udobje, kar vodje izkoristijo v svoj prid in se udobno namestijo na svoje položaje. Ne namenjajo pozornosti razvoju in tako večina zavodov skozi mnogo let stagnira na ustanovitveni ravni. S tem škodujejo sebi in družbi. V današnjih turbolentnih časih in strogo kapitalistični družbi, neaktivne organizacije ne preživijo. Uspejo samo dinamične organizacije, medtem ko neaktivne organizacije propadajo. Potrebno je aktivno poslovanje in razvojno planiranje vseh organizacij, prav tako tudi zavodov. V teoretičnem delu naloge smo raziskovali vse vidike razvojnega planiranja. Primerjali smo različne modele strateškega in integralnega managamenta in ugotavljali primernost le teh za planiranje razvoja zavodov. Prav tako smo proučevali obliko organizacije javni zavod, ki je predmet naše raziskave. V praktičnem delu smo planirali razvoj javnega zavoda Skupnost zdravstvenih zavodov Murska Sobota (v nadaljevanju SZZ MS) in sicer na ravni politike podjetja in na ravni strateškega managementa. Za raziskavo planiranja razvoja zavoda smo med proučevanimi modeli izbrali MER-ov model integralnega managementa. Ugotovili smo, da gre za model, ki je primerno kompleksen ter za uporabo zelo praktičen in med ostalimi modeli tudi najprimernejši model za planiranje razvoja v javnih zavodih. S pomočjo MER-ovega modela smo v magistrski nalogi planirali razvoj zavoda na ravni politike podjetja in sicer za 5 letno plansko obdobje. V okviru politike podjetja smo razvojno planirali vizijo, poslanstvo, smotre in temeljne cilje zavoda. Prav tako smo za plansko obdobje petih let v okviru MER-ovega modela planirali razvojne strategije te strategije ovrednotili ter na koncu izdelali program razvoja zavoda SZZ MS.
Keywords: vrsta organizacije, javni zavod, MER-ov model integralnega managementa planiranje razvoja, politika podjetja, razvojna vizija, strategije, razvojne možnosti, ekonomsko vrednotenje strategij, programiranje razvoja.
Published: 12.03.2021; Views: 164; Downloads: 24
.pdf Full text (1,11 MB)

2.
Proučitev podjetja capaconto d.o.o. s predlogi za zagotavljanje dinamičnosti podjetja
Gregor Hohler, 2019, master's thesis

Abstract: Spremembe se na trgu dogajajo hitreje, kot se nekatera podjetja lahko prilagodijo. Uspešna podjetja v spremembah vidijo predvsem nove priložnosti za rast ter razvoj in ne ovir, zato skušajo biti čimbolj dinamična ter na ta način pisati svojo zgodbo o uspehu. To bo predstavljalo osrednjo temo tega magistrskega dela. V magistrskem delu bomo v teoretičnem delu predstavili potek planiranja razvoja podjetja na ravneh politike podjetja, strateškega managementa in na ravni izvedbenega managementa. Nato bomo predstavili življenjski cikel podjetja in faze razvoja podjetja v različnih časovnih obdobjih življenjskega cikla podjetja ter idealno tipska podjetja, ki so najprimernejša za posamezno fazo razvoja podjetja glede na njegov življenjski cikle to so: faza ustanovitve in pionirsko podjetje, faza rasti in rastoče podjejte , faza zrelosti in zrelo podjejte ter faza odmiranja in podjetje v preobratu. Predstavili bomo tudi dinamično podjetje in njegove posebnosti. V empiričnem delu magistrskega dela bomo predstavili podjetje CapaConto d. o. o. in njegove mejnike v doseganju razvoja. Za podjetje CapaConto d. o. o. bomo predstavili politiko podjetja, strategije in kulturo. V nadaljevanju magistrskega dela bomo raziskali življenjski cikel podjetja CapaConto d. o. o. s proučitvijo kriterije za ugotavljanje elementov pionirstva podjetja, rasti podjetja, zrelosti podjetja in s proučitvijo kriterije za ugotavljanje elementov preobrata podjetja. Analizirali bomo odstopanja dejanskega stanja podjetja CapaConto d. o. o. od ciljnega stanja dinamičnosti kot ga priporoča teorija. Predlagali bomo ukrepe za zagotavljanje dinamičnosti podjetja CapaConto d. o. o. Predlogi bodo na področju normativnih in drugih političnih ukrepov za dinamizacijo podjetja na ravni politike podjetja, na področju strateškega managementa ter na področju operativnega managementa.
Keywords: Planiranje razvoja podjetja, proučitev podjetja, dinamično podjetje, življenjski cikel podjetja, pionirsko podjetje, rastoče podjetje, zrelo podjetje, podjetje v preobratu.
Published: 20.08.2019; Views: 470; Downloads: 74
.pdf Full text (1,62 MB)

3.
Planiranje razvoja v zasebni zobni ambulanti
Anita Kureš, 2017, master's thesis

Abstract: Dandanes se okolje podjetja nenehno in zelo hitro spreminja. Tako morajo podjetja nenehno pridobivati podatke o svojem notranjem in zunanjem okolju, da lahko svoje poslovanje prilagodijo in da je najboljše med podjetji v panogi oziroma, da se dobro spopada s konkurenco na trgu. Da se podjetje spopada s to težavo, mora biti vodstvo podjetja pripravljeno zaznati spremembe pravočasno in tudi ukrepati. Preučiti morajo, ali so te spremembe za podjetje priložnosti ali nevarnosti in na podlagi tega iskati strateške razvojne možnosti. V magistrski nalogi smo tako preučili planiranje razvoja v Zasebni zobni ambulanti. Sprva smo preučili razvoj podjetja na podlagi ključnih avtorjev in njihovih mnenj ter raziskav. V empiričnem delu magistrske naloge smo predvsem predstavili podjetje od nastanka pa vse do danes, njegovo dejavnost, ključne spremembe v razvoju in rasti podjetja, profiliranje vrednot podjetja ter podrobno razlago o analizi razvojne vizije, politike podjetja in strategij. Na podlagi tega in drugih podatkov smo diagnosticirali razvojno stanje z določitvijo razvojne faze v življenjskem ciklu podjetja. V nadaljevanju smo podali tudi analizo okoljskih razvojnih priložnosti, nevarnosti in razvojnih tveganj. Podali smo sintezo spoznanj, analizirali razvojne prednosti in slabosti ter na podlagi vseh zbranih podatkov, tako teorije kot podatkov podjetja, podali predloge razvojne vizije, politike podjetja in strategij. Na koncu magistrske naloge podajamo uresničitveni program planiranega razvoja proučevanega podjetja.
Keywords: vizija podjetja, politika podjetja, strategije podjetja, planiranje razvoja, uresničitveni program.
Published: 10.03.2017; Views: 619; Downloads: 54
.pdf Full text (1,35 MB)

4.
PLANIRANJE STRATEGIJ PODJETJA V PO KRIZNIH RAZMERAH
Gloria Sobočan, 2016, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo proučevali procese in metode planiranja na ravni strateškega managementa in planirali strategije podjetja v po kriznih razmerah. To smo proučevali na praktičnem primeru podjetja Mesnica in trgovina »Gabrek« Martin Tibaut s. p. iz Žižkov, ki se ukvarja s prodajo svežega mesa in proizvodnjo mesnih izdelkov, razen perutninskega. Podjetje spada med mikro podjetja in se poleg glavne dejavnosti ukvarja s prodajo drugih izdelkov, tako imenovano trgovino na drobno. V nadaljevanju magistrske naloge, podjetje Mesnica in trgovina »Gabrek« Martin Tibaut s. p. zapisujemo skrajšano, in sicer podjetje Gabrek Martin Tibaut s. p. Magistrsko delo smo razdelili na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo najprej predstavili MER-model integralnega managementa in nato procese planiranja razvoja podjetja na ravni strateškega managementa. Predstavili smo tudi metode planiranja na ravni strateškega managementa v MER-modelu integralnega managementa. Nato smo opredelili izbrane definicije o strateških poslovnih področjih in strategijah podjetja, predstavili ekonomsko vrednotenje strategij podjetja ter na koncu še teoretični vidik programiranja razvoja podjetja. V empiričnem delu smo predstavili izbrane značilnosti podjetja Gabrek Martin Tibaut s. p., njihovo vizijo in politiko podjetja. Nadaljevali smo z razvojno analizo podjetja Gabrek Martin Tibaut s. p., v kateri smo predstavili vrednote podjetja in proučili razvojno analizo podjetja in okolja. Nato smo predstavili strateška poslovna področja podjetja in zanje napravili Portfolio analizo z vidika njihove konkurenčne sposobnosti in tržne privlačnosti. Predstavili in proučili smo tudi strateške razvojne možnosti podjetja. Z metodami EFAS, IFAS in SFAS smo predstavili analize zunanjega in notranjega okolja podjetja Gabrek Martin Tibaut s. p. V nadaljevanju magistrskega dela smo na ravni strateškega managementa planirali strategije podjetja. Predstavili smo planirane strategije podjetja Gabrek Martin Tibaut s. p. kot tudi planirano bilanco stanja in planirani izkaz poslovnega izida podjetja, s pomočjo katerih smo ugotavljali, ali so planirane strategije finančno ustrezne in z vidika financ smiselne. V ta namen smo predstavili ekonomsko vrednotenje strategij podjetja Gabrek Martin Tibaut s. p. Uporabili smo statične in dinamične kazalnike vrednotenja strategij podjetja. Ugotovili smo, da planirane strategije predstavljajo poslovno, finančno in prodajno priložnost in so pomembne za nadaljnji razvoj tega podjetja. Zaključili smo z izdelavo uresničitvenega programa planiranega razvoja podjetja Gabrek Martin Tibaut s. p. Z vsem proučevanjem in analizami za podjetje ter planiranjem strategij za nadaljnji razvoj podjetja smo podjetju Gabrek Martin Tibaut s. p. omogočili nadaljnji uspešnejši razvoj.
Keywords: planiranje, strateški management, strategije podjetja, strateško poslovno področje, strateške možnosti podjetja, ekonomsko vrednotenje strategij podjetja, program razvoja.
Published: 11.01.2017; Views: 803; Downloads: 155
.pdf Full text (722,97 KB)

5.
PLANIRANJE RAZVOJA PODJETJA ODKUP, PREDELAVA IN PRODAJA LESA ŽVIKART MIRAN S.P. S POUDARKOM NA RAVNI POLITIKE PODJETJA
Natalija Žvikart, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Živimo v času posledic krize, ko se veliko podjetij še vedno srečuje s težavami pri svojem poslovanju in nadaljnjem razvoju. Podjetja se velikokrat znajdejo v težavah tudi zato, ker ne planirajo svojih razvojnih dejavnosti in razvojnih sprememb v poslovanju. Da bi se izognili tem neprijetnostim in da bi bila podjetja bolj uspešna, je treba planirati razvoj podjetja. Podjetja bi tako morala imeti razvojni plan, ga po potrebi dopolnjevati in spreminjati ter se tega plana držati. V diplomskem projektu bomo planirali razvoj podjetja Odkup, prodaja in predelava lesa Miran Žvikart, s. p., s poudarkom na ravni politike podjetja. V začetnem delu diplomskega projekta bomo najprej predstavili politiko podjetja, strategije in strukture podjetja Odkup, predelava in prodaja lesa Žvikart Miran, s. p. V nadaljevanju bomo proučevali planiranje razvoja tega podjetja na ravni politike podjetja. Proučevali bomo vrednote udeležencev podjetja, prednosti, slabosti, možnosti in nevarnosti za podjetje. Na koncu diplomskega projekta bomo zapisali predlagano politiko podjetja, vodila o poslanstvu in smotrih ter izjavo o poslanstvu podjetja Odkup, predelava in prodaja lesa Žvikart Miran s. p. Namen diplomskega projekta je proučiti podjetje Odkup, predelava in prodaja lesa Žvikart Miran, s. p., predstaviti njegovo obstoječo politiko podjetja ter planirati razvoj podjetja, s katerim bo podjetje bolj pozorno na svoje vrednote, prednosti in slabosti in se bo seznanilo z več možnostmi za poslovanje v prihodnosti, lažje pa se bo izognilo tudi proučevanim nevarnostim iz okolja. Zapisali bomo tudi predlagano prihodnjo politiko podjetja, vodila o poslanstvu in smotrih ter izjavo o poslanstvu podjetja Žvikart Miran s.p. Za proučitev tega podjetja smo se odločili zato, ker želimo lastniku podjetja Žvikart Miranu s pomočjo planiranja razvoja omogočiti večje možnosti za nadaljnji uspešni razvoj podjetja, saj je njegova želja po uspešnosti in razvoju podjetja zelo velika.
Keywords: politika podjetja, planiranje razvoja, vrednote, prednosti in slabosti, priložnosti in nevarnosti.
Published: 07.11.2016; Views: 932; Downloads: 68
.pdf Full text (1,06 MB)

6.
PLANIRANJE RAZVOJA STRATEŠKE POSLOVNE ENOTE GORENJE SOLAR V PODJETJU GORENJE D. D. S POUDARKOM NA STRATEŠKEM MANAGEMENTU
Metod Škerjanec, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu obravnavamo planiranje razvoja strateške poslovne enote Gorenje Solar v podjetju Gorenje d.d. s poudarkom na strateškem managementu. Gorenje d.d. spada med velika izvozna podjetja in je poleg temeljne dejavnosti proizvodnje aparatov za dom prisotno tudi na področju inženiringa, pod katerega spada strateška poslovna enota Gorenje Solar (SPE GS). Uvodoma bomo izpostavili težave, s katerimi se je na trgu soočila SPE GS, zaradi nesprejetja podpor za obnovljive vire energije ter možne rešitve, ki bodo lahko SPE GS omogočile nadaljnje poslovanje. Predstavili bomo podjetje Gorenje d.d. in njegova poslovna področja. Opisali bomo vzroke za ustanovitev SPE GS z opredelitvijo njenih značilnosti. Opisali bomo obstoječa in možna programsko-tržna področja ter predstavili dejavnike uspešnosti SPE GS. Prikazali bomo pretekli razvoj trga sončnih elektrarn in opredelili njegovo velikost ter na podlagi tega proučili tržni potencial možnih programsko-tržnih področij. Prav tako pa bomo proučili konkurenčnost SPE GS. Zapisali bomo obstoječo vizijo in politiko podjetja Gorenje d.d. z opredelitvijo obstoječih poslovnih strategij. V nadaljevanju bomo planirali razvoj SPE GS s poudarkom na strateškem managementu. Z metodami segmentiranja bomo opredelili možna nova programsko-tržna področja in njihove strateške možnosti. Določili bomo temeljno, splošne in poslovne strategije SPE GS. Na koncu diplomskega dela bomo planiranje razvoja SPE GS ovrednotili, opredelili bodoče strukture in zapisali program uresničitve planiranega razvoja SPE GS.
Keywords: planiranje razvoja, strateški management, politika podjetja, strateška poslovna enota, programsko-tržna področja, Gorenje Solar.
Published: 07.06.2016; Views: 1090; Downloads: 185
.pdf Full text (1,12 MB)

7.
PLANIRANJE RAZVOJA PODJETJA
Tamara Verbošt, 2015, master's thesis

Abstract: Osnovni namen magistrske naloge je bil prikazati planiranje razvoja podjetja SGP Pomgrad d.d.. Najprej smo predstavili rast, razvoj in uspešnost podjetja na splošno, značilnosti dinamičnega podjetja, planiranje razvoja na ravni politike podjetja, planiranje razvoja na ravni strateškega managementa, nato pa smo vsa teoretična izhodišča prikazali v empiričnem delu magistrske naloge na resničnem podjetju, ki obstaja. Podjetja danes delujejo in se razvijajo v kompleksnem in hitro spreminjajočem se globalnem okolju, zato je ključnega pomena, da podjetja spremljajo (med)narodne razvojne trende (Wheelen in Hunger 2010; v Duh 2011, str. 21). V okolju narašča zahtevnost in kompleksnost obvladovanja celotnega delovanja podjetja, zato, ker se razvojne možnosti in pogoji na posameznih področjih delovanja podjetja v okolju lahko močno razlikujejo (Duh 2011, str. 21). Največjo pozornost smo v magistrski nalogi posvetili razvojni proučitvi podjetja, kjer smo predstavili temeljne podatke o podjetju (nastanek podjetja, opis ključnih sprememb v rasti in razvoju podjetja in kakšno je podjetje danes). Opredelili smo razvojno vizijo, politiko in strategije, proučili strukturno analizo podjetja z vidika dejavnostnih področjih in upravljalno vodstvenih funkcij ter naredili analizo temeljnih vrednot udeležencev podjetja. Sintezo raziskovalnih spoznanj o proučevanem podjetju, s predlogom ukrepov za vzpostavitev in ohranitev optimalne razvojne pripravljenosti podjetja smo naredili s dvema podpoglavjema in sicer s skladnostjo razvojnih ciljev, struktur, kulture podjetja in predlogom ukrepov za uskladitev strukturnih dejavnikov z dejavniki kulture in obojih z razvojno vizijo, politiko in strategijami podjetja. V naši raziskavi smo zajeli tudi okoljsko proučitev razvojnih možnosti podjetja, kjer smo proučili razvoj okolja in naredili analizo okoljskih priložnosti, nevarnosti in razvojnih tveganj za podjetje ter analizo razvojnih prednosti in pomanjkljivosti proučevanega podjetja, primerjalno z drugim. V zadnjem poglavju v magistrski nalogi smo z izdelavo uresničitvenega programa planiranega razvoja proučevanega podjetja zajeli razvojno strukturiranost podjetja, kjer smo opredelili organizacijsko shemo, strukturo kadrov, izobrazbeno strukturo, tehnično – tehnološko strukturo ter strukturo prihodkov in lastništva. Pri vrednotenju in izbiri strategij podjetja smo za proučevano podjetje izračunali kazalnik gospodarnosti, donosnosti kapitala in kazalnik stopnje finančne varnosti. Program uresničitve smo naredili za štiri planirana leta od 2014-2017, kjer smo za vsako leto planirali razvoj programa planiranega razvoja za podjetje SGP Pomgrad d.d.
Keywords: SGP Pomgrad d.d., planiranje razvoja podjetja, vizija podjetja, politika podjetja, strategije podjetja, rast in uspešnost podjetja, dinamično podjetje.
Published: 20.11.2015; Views: 1271; Downloads: 305
.pdf Full text (2,34 MB)

8.
PLANIRANJE RAZVOJA TURISTIČNE KMETIJE STARI HRAST
Aleksandra Nemec, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem seminarju smo proučevali Turistično kmetijo Stari hrast ter planirali njen razvoj na ravni politike podjetja in na ravni strateškega managementa. Turistična kmetija Stari hrast se v osnovi ukvarja z vinogradništvom, kot dopolnilno dejavnost pa opravlja turizem na kmetiji. V začetku diplomskega seminarja smo predstavili proučevano podjetje ter zapisali izbrane značilnosti. Preučili smo teoretična izhodišča, iz katerih smo izhajali, in jih aplicirali na primeru Turistične kmetije Stari hrast. Zapisali smo obstoječo politiko podjetja ter opredelili obstoječe strategije in strukture podjetja. Nato smo planirali razvoj turistične kmetije na ravni politike podjetja. Predstavili smo vrednote ključnih udeležencev podjetja in proučili podjetje z analizo programsko-tržnih in funkcijskih področij, analizo vodstva in vodenja in konkurence ter z določitvijo njegovih prednosti in slabosti. Proučili smo tudi okolje podjetja ter določili možnosti in nevarnosti, ki iz njega izhajajo. Na podlagi teh proučevanj smo zapisali predlagano politiko podjetja, kot izrazno obliko politike podjetja pa smo zapisali tudi vodila o poslanstvu in smotrih. Nadaljevali smo s planiranjem razvoja podjetja na ravni strateškega managementa. Opisali smo programsko-tržna področja, iskali možnosti za nadaljnji razvoj, opredelili razvojne strategije in strukture podjetja ter zapisali program razvoja Turistične kmetije Stari hrast za naslednjih 5 let. S proučevanjem in raziskavo želimo prispevati k nadaljnjemu razvoju te turistične kmetije.
Keywords: planiranje, vizija podjetja, politika podjetja, vrednote (udeležencev) podjetja, okolje podjetja, strateški management, strategije, strukture, program razvoja.
Published: 16.11.2015; Views: 610; Downloads: 105
.pdf Full text (815,85 KB)

9.
PLANIRANJE RAZVOJA PODJETJA
Sabina Žugman Šavc, 2015, master's thesis

Abstract: Spremembe so postale že skoraj vsakodnevna stalnica v poslovnem svetu. Nenehno spreminjajoči zunanji in notranji dejavniki poslovnega okolja, silijo podjetja, da se s temi spremembami neprestano spopadajo in se jim prilagajajo. Da bi se podjetje v takšnih razmerah uspešno razvijalo, mora biti vodstvo podjetja sposobno spremembe pravočasno zaznati in tudi ukrepati. Ugotoviti morajo ali dane spremembe podjetju predstavljajo priložnosti ali pa mogoče nevarnosti in na podlagi tega iskati najboljše razvojne možnosti. Cilje vsakega podjetja, kot so obstoj in razvoj, doseganje poslovne uspešnosti, ohranjanje konkurenčnega položaja in zadovoljstvo vseh udeležencev podjetja, pa lahko podjetje doseže in uresniči le s pravilno usmerjenim in planiranim razvojem. V magistrskem delu smo proučevali planiranje razvoja podjetja Plastika Skaza d.o.o., ki se ukvarja z brizganjem plastike in predelavo plastičnih mas. Najprej smo podali teoretična izhodišča, mnenja in spoznanja različnih avtorjev, ki smo jih nato uporabili pri samem planiranju proučevanega podjetja. V empiričnem delu smo se osredotočili na planiranje njegovega razvoja na ravni politike podjetja in strateškega managementa. S pomočjo proučevanj vrednot vseh pomembnih udeležencev podjetja, proučevanj samega podjetja in njegovega okolja, opredelitvijo njegovih prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti, smo za omenjeno podjetje predlagali temu primerno vizijo in politiko. Po predlagani viziji ter politiki, je sledila še opredelitev razvojnih strategij. Na podlagi proučevanj programsko-tržnih področij, iskanjem strateških možnosti ter vrednotenjem razvojne uspešnosti podjetja, smo za podjetje predlagali in izbrali optimalne strategije. Empirični del smo zaključili z izdelavo uresničitvenega programa planiranega razvoja proučevanega podjetja za naslednja štiri leta poslovanja. Pri izdelavi programa smo upoštevali strateške potenciale, ki jih podjetje že ima ali pa jih potrebuje za realizacijo predlaganih razvojnih strategij in planiranega razvoja.
Keywords: Vizija podjetja, politika podjetja, strategije podjetja, zunanje in notranje poslovno okolje, planiranje razvoja, uresničitveni program.
Published: 30.10.2015; Views: 1403; Downloads: 445
.pdf Full text (1,28 MB)

10.
Planiranje razvoja v turistični agenciji Galileo 3000 d.o.o. s poudarkom na ravni politike podjetja
Tanja Perko, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V tem delu diplomskega projekta smo preučevali planiranje podjetja s poudarkom na ravni politike podjetja. Podjetje mora za uspešno poslovanje imeti opredeljeno politiko podjetja, iz katere lahko razberemo ali ocenimo odsev interesov ključnih udeležencev podjetja. Politika podjetja temelji na viziji in zajema poslanstvo, smotre in temeljne cilje. Podjetje, ki smo ga obravnavali, je turistična agencija Galileo 3000 d.o.o. Predstavili smo njihovo že obstoječo vizijo in politiko podjetja ter splošne, temeljno in poslovne strategije. Predstavili smo tudi interesne potenciale udeležencev podjetja Galileo 3000 d.o.o. Razvoj tega podjetja na ravni politike podjetja smo planirali tako, da smo proučevali vrednote ključnih udeležencev obravnavanega podjetja, na podlagi preučevanj podjetja določili prednosti in slabosti ter na podlagi preučevanj okolja določili tudi možnosti in nevarnosti za to podjetje. V nadaljnjem delu smo izhajali iz teh, že omenjenih, izidov raziskovalno-prognostičnih procesov in za podjetje Galileo 3000 d.o.o. zapisali predlagano politiko podjetja, ki bi bila po našem mnenju primerna za obravnavano podjetje. Zapisali smo tudi vodila o poslanstvu in smotrih kot možno in predlagano izrazno obliko politike podjetja Galileo 3000 d.o.o.
Keywords: politika podjetja, planiranje razvoja, vrednote, prednosti in slabosti, možnosti in nevarnosti.
Published: 27.10.2015; Views: 934; Downloads: 112
.pdf Full text (1,14 MB)

Search done in 0.3 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica