| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


81 - 90 / 110
First pagePrevious page234567891011Next pageLast page
81.
82.
83.
MANAGEMENTSKI VIDIKI MARKETINGA
Ana Marija Šket, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V delu diplomskega seminarja smo pisali o managementskih vidikih marketinga. Za povezavo marketinga in managementa smo uporabili managementske funkcije planiranja, vodenja in organiziranja. V prvem poglavju smo opredeliti problem diplomskega seminarja, cilje ter teze, predpostavke in omejitve ter predvidene metode raziskovanja. V drugem poglavju smo definirali management, njegove naloge in funkcije. Bistvo za management je, da iz med seboj sorazmerno povezanih dejavnosti oblikuje sistem, ki ima opredeljene cilje. Tretje poglavje vsebuje opredelitev marketinga. Za lažje razumevanje smo ga opredelili na osnovi različnih izhodišč. Tukaj smo tudi definirali okolje marketinga in kaj organizacija v njem uresničuje. Pomembno podpoglavje tukaj je interni marketing, tu smo ugotovili da je le-ta eno najboljših kompleksnih orodij vrhovnega managementa (uprave, poslovodstva) organizacije za razvijanje njene kulture. V nadaljevanju razmišljanja o internemu marketingu smo izhajali predvsem iz zornega kota vrhovnega managementa organizacije v vlogi izvajalca internega marketinga. Spoznali smo cilje internega marketinga in njegove izdelke ter kateri so njegovi udeleženci. Četrto poglavje se nanaša na planiranje marketinga. Podrobno smo opisali strateško planiranje marketinga po logičnih sledečih si korakih. V tem poglavju smo tudi raziskali osem različnih planov, ki zahtevajo marketinški vložek. Organiziranje in marketing je peto poglavje v diplomskem seminarju. Tukaj smo povezali aktivnosti marketinga z ostalimi poslovnimi funkcijami. V našem zadnjem poglavju smo opisali marketinško kontrolo, kjer smo ugotovili da obstajajo štiri vrste le-te. Pomembno podpoglavje tukaj je marketinška revizija, pri kateri smo ugotovili, da je management soočen z vsemi vrstami revizije, kadar je družba v delni ali popolni lasti države, sicer pa se največkrat srečuje z notranjo, zunanjo in davčno revizijo, oziroma z zunanjo in davčno.
Keywords: Management, funkcije managementa, vodenje, planiranje, organiziranje, marketing, interni marketing, marketinški plan, kontrola, marketinška revizija.
Published: 09.11.2015; Views: 496; Downloads: 62
.pdf Full text (987,04 KB)

84.
Optimizacija planiranja proizvodnje v BSH
Sašo Završnik, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Osnovni cilj diplomskega dela je analiza delovnega mesta planerja in možnosti optimiranja proizvodnje v podjetju BSH Hišni aparati, d.o.o., Nazarje. Delovno mesto je bilo preučevano na podlagi dejanskega stanja, opravljene so bile analize in predstavljena je bila možnost za izboljšavo. Na podlagi končnih rezultatov je bilo ugotovljeno, da je teoretično mogoče optimizirati proizvodnjo, vendar zaradi velike kompleksnosti sistema in natrpanega delovnika to ni možno izpeljati brez dodatnega osebja. Prvi korak do takšnega načina planiranja sta boljša organizacija in povezanost z drugimi oddelki, ki posredno in neposredno vplivajo na samo planiranje. S pravimi postopki in z več komunikacije bi lahko ne samo znižali stroške vodenja proizvodnje, pač pa tudi zmanjšali zalogo materialov.
Keywords: planiranje proizvodnje, kapacitete, delovni plan, delovni nalog, terminiranje
Published: 27.10.2015; Views: 796; Downloads: 129
.pdf Full text (1,44 MB)

85.
PROJEKTNI RAZVOJ JAVNIH PODJETIJ NA PRIMERU PODJETJA OKP ROGAŠKA SLATINA, D.O.O.
Ajda Pirš, 2016, master's thesis

Abstract: Prispevek javnih podjetij h gospodarstvu je sorazmerno visok. Ta podjetja imajo pogosto monopol ter zagotavljajo pomembne javne storitve (vodo, energijo, komunalne storitve, javni prevoz, itd.), ki so zaradi širših gospodarskih potreb nujne. Gospodarske javne službe opravljajo javna podjetja, ki so v pretežni lasti države, občin oziroma drugih lokalnih skupnosti. Njihova naloga je zagotavljanje javnih dobrin in storitev, tako da so dostopne vsem uporabnikom pod enakimi pogoji, česar trg ne more jamčiti. Njihova uspešnost je močno odvisna od konkurenčnosti nacionalnih gospodarstev, kar posledično vpliva na produktivnost javnih podjetij, ki je vsako leto nižja. Država bo morala prej ali slej narediti spremembe na področju gospodarskih javnih služb, vendar bo do realizacije sprememb preteklo ogromno časa. Zato bomo v magistrskem delu predstavili projektno zasnovan razvoj javnih podjetij, ki predstavlja pomemben faktor pri spremembah na področju gospodarskih javnih služb. Z uvedbo projektno zasnovanega razvoja podjetja bomo v javnih podjetjih dosegli kakovost gospodarskih javnih storitev, konkurenčnost ter inovativnost, kar bo posledično pripeljalo do konkurenčnejšega nacionalnega gospodarstva ter zadovoljstva ustanoviteljic podjetja in njihovih uporabnikov storitev. Cilj magistrskega dela je predstavitev projektno zasnovanega razvoja podjetij na primeru javnega podjetja. Projektno zasnovan razvoj javnih podjetij bomo predstavili v štirih korakih, ki so potrebni za sam zagon procesa, ti so: • oblikovanje vizije in poslanstva, • izbira projektne organizacije, • oblikovanje strategije in ciljev • ter izdelava strateškega projektnega plana. Vse štiri korake bomo predstavili na praktičnem primeru podjetja OKP Rogaška Slatina, d.o.o. (v nadaljevanju OKP, d.o.o.). Vodstvo podjetja OKP, d.o.o. se je že pred leti odločilo, da bodo v proces poslovanja vključili projektno zasnovan razvoj podjetja. Njihov namen uvedbe projektno zasnovanega razvoja v podjetje je bil večja usmerjenost k strategijam in ciljem, večja usmerjenost zadovoljevanja potreb, zahtev, želja uporabnikov storitev in ustanoviteljic podjetja, večja kontrola in nadzor nad izvajanjem projektov, storitev in celotnim poslovanjem podjetja, večja motiviranost zaposlenih, itd. Z magistrskim delom želimo nadgraditi že obstoječ projektno zasnovan razvoj podjetja OKP d.o.o. Nadgradnjo bomo dosegli z uvedbo prej omenjenih korakov.
Keywords: Javno podjetje, projekt, projektni management, projektna organizacija, strateški projektni plan.
Published: 03.03.2016; Views: 782; Downloads: 9
.pdf Full text (1,66 MB)

86.
IFC voden pristop k izdelavi BIM 4D- in BIM 5D-modela
Katja Kotnik, 2015, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo obsega nadgradnjo raziskovalnega projekta »jaBIM – Raziskava, razvoj in implementacija BIM-a za digitalno gradnjo javnih objektov«, pri katerem je bil izveden eksperimentalni razvoj na področju BIM-a za gradnjo javnih objektov, in sicer na primeru objekta Razgledni stolp Lendava. V magistrskem delu smo raziskali, analizirali in uporabili konceptualni in podatkovni model BuildingSmart IFC4 (IFC2x4), pri čemer smo se osredotočili na področje terminskega planiranja in specifikacijo konceptov za poddomeno gradbeni management. V praktičnem delu smo izdelali podroben terminski plan z resursi za objekt Razgledni stolp Lendava in ga povezali z BIM 3D-modelom, kot rezultat je sledil BIM 4D-model. Nato smo BIM-modelu dodali še stroškovno dimenzijo in s tem ustvarili BIM 5D-model. Oba BIM-modela smo izdelali v programu Navisworks Manage 2015, kamor smo uvozili BIM 3D-modele v podatkovnem modelu IFC4. Sklop aktivnosti terminskega plana smo uporabili za določitev podmnožice elementov modela IFC4, za proces terminskega planiranja. V ekonomskem delu magistrskega dela smo opisali, kako implementirati BIM v podjetja in kako vpliva uvajanje nove tehnologije na podjetje ter na zaposlene v njem. Za praktični primer smo izbrali samostojnega podjetnika, ki se z BIM-pristopom ukvarja že nekaj let. Na podlagi razgovora, ki smo ga opravili z njim, smo zapisali, kako je vpeljava BIM-a vplivala na delovanje konkretnega podjetja in kako na samega zaposlenega.
Keywords: IFC, IFC4, BIM, BIM 4D-model, BIM 5D-model, terminski plan, implementacija
Published: 23.12.2015; Views: 1273; Downloads: 136
.pdf Full text (16,70 MB)

87.
Implementacija PLOR modela in QFD matrike v proces razvoja ročno narejenih izdelkov iz filca
Tina Kristina Trobec, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu smo se lotili problema prodora na trg z ročno izdelanimi izdelki iz filca. S pomočjo raziskave trga smo želeli ugotoviti, kateri izdelek, narejen iz filca, bi bil najbolj zanimiv za potencialnega kupca. Idejni izdelek in njegove tehnične značilnosti smo razvili s pomočjo metode razvoja funkcij kakovosti (QFD) in orodja hiša kakovosti. Pri tem smo upoštevali potrebe, želje in zahteve anketirancev. Na osnovi rezultatov raziskave smo kot idejni izdelek predstavili copate, narejene iz filca. Oblikovali smo osnoven proizvodni proces izdelave in naredili tehnični predizračun za obstoječi način ročnega šivanja in za predlagani način šivanja s pomočjo šivalnega stroja. Določili smo tudi stroške izdelave. Za načrtovanje življenjskega ciklusa idejnega izdelka smo uporabili referenčni model za upravljanje življenjskega ciklusa izdelka (PLOR ali PLCOR). Po omenjenem modelu in marketinškem spletu 4P smo poleg oblikovanja idejnega izdelka predstavili tudi predloge rešitev za oblikovanje cene izdelka, načrtovanja promocije in prodajnih poti. Postavili smo okviren letni plan proizvodnje in prodaje po treh možnih scenarijih ob upoštevanju različnih dejavnikov.
Keywords: izdelek, filc, metoda, QFD, model, življenjski, ciklus, PLOR, copati, proizvodnja, proces, plan, razvoj, kupec, potreba, želja, značilnost
Published: 01.07.2016; Views: 361; Downloads: 37
.pdf Full text (1,99 MB)

88.
PREDLOG SANACIJE IN UTRDITVE "VILE RUŽIČKA"
Dino Harandi, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljena vila Ružička, ki stoji na Dobrni ter opisano njeno stanje. Na podlagi analize trenutnega stanja in preučitve literature o škodljivih vplivih ter vzrokih poškodb na zgradbah je predlagana optimalna rešitev za sanacijo obravnavanega obekta. S pomočjo lastnih izmer so izdelani arhitekturni načrti, ki bodo služili kot osnova za izdelavo popisa del pri sanaciji objekta. Potek sanacije je časovno določen z opredelitvijo aktivnosti in vrstnim redom izvajanja del ter vizualiziran v obliki modificiranega gantograma s pomočjo računalniškega programa MS Project.
Keywords: gradbeništvo, sanacija, rekonstrukcija, popis del s predizmerami, terminski plan sanacije
Published: 07.07.2016; Views: 535; Downloads: 61
.pdf Full text (6,06 MB)

89.
Analiza planiranja proizvodnih procesov v podjetju EXOTERM - IT d.o.o
Brigita Berlec Svetic, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V današnjem poslovnem svetu je bistvenega pomena, da se zna podjetje čim bolje prilagajati zahtevam potrošnikov, izboljšuje kakovost svojih izdelkov in konkurira s pravočasno dobavo. Kupci postavljajo zahteve (kakovost, ustrezna cena, roki, prilagajanje itd.), ki jih v veliki meri izpolnjuje proizvodnja. Proizvodnja predstavlja osrednji del proizvodnega podjetja, njena naloga je doseganje čim bolj optimalne izrabe virov in pravočasno izpolnjevanje naročil kupcev. Da bi to dosegli, potrebujemo točne in ažurne informacije, zagotovljene z zanesljivo in kakovostno informacijsko podporo, ki omogoča ustrezno planiranje, izvedbo in kontrolo proizvodnje. V diplomski nalogi so prikazani ključni problemi - osredotočimo se predvsem na naročila v zadnjem hipu, katerih posledica so menjave terminskih planov in ki povzročajo pogoste zastoje na proizvodnih linijah. Kot rešitev predlagamo uvedbo naprednega planiranja, s katerim bi povečali zanesljivost usklajenega plana, povečali zanesljivost potrjenih naročil kupcem, znižali obseg zalog materialov ter predvsem zmanjšali nepredvidene zastoje.
Keywords: terminski plan, zastoji, proizvodnja, informacijski sistem, napredno planiranje in razporejanje(APS)
Published: 23.11.2016; Views: 564; Downloads: 89
.pdf Full text (1,41 MB)

90.
Terminski plan in analiza cen za rekonstrukcijo stanovanj na Kajuhovi cesti 3 v Šoštanju
Nikol Hosner, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava terminski plan in analizo cen za rekonstrukcijo stanovanj na Kajuhovi cesti 3 v Šoštanju. v teoretičnem prvem delu diplomskega dela obravnavamo operativno planiranje gradbenega projekta ter proces priprave ponudbenih cen, vključujoč predanalize in glavne analize cen. V praktičnem drugem delu podajamo na primeru rekonstrukcije stanovanj na Kajuhovi cesti 3 v Šoštanju izdelan terminski plan, pripravljen kot modificiran gantogram izdelan s pomočjo računalniškega programa MS Projekt,za izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del rekonstrukcije stavb ter izdelane glavne analize cen za količinsko večje predračunske postavke po posameznih skupinah in vrstah del.
Keywords: Gradbeništvo, rekonstrukcija, materiali, terminski plan, popisi del, analiza cen, mrežna tehnika
Published: 15.07.2016; Views: 486; Downloads: 61
.pdf Full text (4,41 MB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica