| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 9 / 9
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Vročanje plačilnega naloga
Rafael Viltužnik, Apolonija Grobin, Srečko DeŽelak, 2003, published professional conference contribution

Keywords: Zakon o prekrških, plačilni nalog, vročanje
Published in DKUM: 11.03.2024; Views: 205; Downloads: 6
.pdf Full text (173,28 KB)

2.
Policijsko delo v skupnosti in uporaba diskrecije : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Demis Inamo, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Policijsko delo v skupnosti pomeni približevanje »represivnega« organa (policije) ljudem in njihovi skupnosti. Le z dobrim sodelovanjem lahko policija iz okolja pridobi koristne informacije, s katerimi ugotovi oziroma identificira problem, ki bi drugače zaradi svoje specifike lahko ostal skrit oziroma prikrit tako ljudem kot organom pregona. Iz tako prikritega problema bi potencialno lahko nastala velika grožnja oziroma posledica širši skupnosti. Policija s preventivnim delovanjem tako sklepa s prebivalci nekakšen most zaupanja, od katerih pridobiva koristne informacije, ki pomagajo pri operativnih uspehih policijske organizacije. Policijsko delo v skupnosti lahko pomeni tudi zadovoljiti potrebe in interese lokalne skupnosti o varnosti. Nenazadnje je delo policije namenjeno prav ljudem v neki skupnosti, zato je ocena oziroma zaupanje te skupnosti, še kako pomembno za merjenje uspešnosti policije. Diskrecijska pravica pomeni premišljeno razločevanje. Je pravica oblastnega (upravnega) organa, da lahko na podlagi zakonskega pooblastila, pri istem dejanskem stanju, sprejme dve ali več odločitev, ki so si med seboj po vsebini sicer različne, a so vse pravno pravilne. Razlika je le v bolj ali manj ugodnem izidu za stranko. V diplomskem delu je tako prikazana uporaba diskrecije (pravice) in njena »omejitev«, ki preprečuje morebitne zlorabe organa, saj lahko pri rabi diskrecije hitro pride tako do zlorabe položaja oziroma prekoračitve pooblastil kot tudi do opustitve dolžnega ravnanja. Upravni organi so vezani na načelo zakonitosti, saj diskrecija ni samovolja. Podelitev diskrecije ima svoj namen. Odločanje pa je zahtevno in zelo odgovorno.
Keywords: diplomske naloge, policijsko delo v skupnosti, diskrecija, opozorilo, plačilni nalog, odločba
Published in DKUM: 22.06.2022; Views: 659; Downloads: 112
.pdf Full text (1,18 MB)

3.
Načelo kontradiktornosti kot izraz pravice do izjavljanja z analizo sodne prakse
Klara Živko, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Civilni pravdni postopek temelji na različnih načelih. Načelo kontradiktornosti ali načelo obojestranskega zaslišanja strank je eno od najpomembnejših temeljnih načel civilnega pravdnega postopka. Načelo kontradiktornosti pride še posebej do izraza na glavni obravnavi, zato mora potekati tako, da je strankama zagotovljena možnost, da se izjavita. To pomeni, da ima stranka pravico, da navaja dejstva in predlaga dokaze ter da se izjavi o trditvah in navedbah nasprotne stranke. Pravica do izjavljanja strank se lahko uresniči le, če je stranki prej zagotovljeno, da bo izvedela za procesna dejanja, glede katerih ima pravico se izjaviti. Nujen pogoj za uveljavljanje pravice do izjave je pravica do informacije, ki jo zagotavlja procesni institut vročanja. V diplomski nalogi bom obravnavala najpomembnejše procesne institute, v katerih se uresničuje načelo kontradiktornosti, in sicer: pravica do informacije, jamstva v dokaznem postopku, pravica do izjavljanja in pravna vprašanja, učinek sodbe na osebo, ki v postopku ni bila stranka, obveznost do opredelitve sodišča do navedb strank, institut vrnitve v prejšnje stanje, pravica do izjavljanja glede vmesnih procesnih sklepov, pravica do izjave v postopku za izdajo začasne odredbe, prekluzije glede navajanja dejstev in novih dokazov. Pomembno je tudi, da se v pravdnem postopku zagotovi enakopravnost pravdnih strank. Obravnavala bom tudi izjeme od načela kontradiktornosti, ki sta v pravem pomenu besede le dve. Omejitev načela kontradiktornosti pa se nanaša na posebni postopek izdaje plačilnega naloga. Predstavim tudi kršitve načela kontradiktornosti, ki je absolutna bistvena kršitev postopka, osredotočila se bom na pritožbeni postopek in postopek z izrednimi pravnimi sredstvi.
Keywords: Civilni pravdni postopek, načelo kontradiktornosti, procesni instituti, plačilni nalog.
Published in DKUM: 03.07.2018; Views: 4936; Downloads: 376
.pdf Full text (625,78 KB)

4.
RUBEŽ PRI ORGANIZACIJAH ZA PLAČILNI PROMET
Natalija Borko, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Izvršba na dolžnikova denarna sredstva pri organizacijah za plačilni promet se v praksi pojavlja kot eno izmed najpogosteje uporabljenih izvršilnih sredstev. K temu zagotovo napeljuje dejstvo, da je postopek izvršbe s tem izvršilnim sredstvom nekoliko enostavnejši in hitrejši, kar pritegne upnike, ki si želijo čimprejšnjega poplačila terjatve, hkrati upniku nastanejo tudi manjši začetni stroški, ki jih je sprva dolžan sam založiti. Po fazi dovolitve izvršbe, ostane manj izvršilnih dejanj, ki so potrebna za izvršitev terjatve, izvršba se opravi z rubežem in prenosom terjatve v izterjavo, kar sodišče naloži organizaciji za plačilni promet le z enim sklepom. Poplačilo upnika je celo možno še pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi, seveda ob izpolnitvi določenih pogojev. V kolikor ima dolžnik na svojem računu rubljiva sredstva, je lahko upnik še najhitreje poplačan. Po drugi strani se postavlja vprašanje učinkovitosti tovrstne izvršbe, saj je le malo primerov, da bi se poplačilo upnika izvedlo takoj, bolj pogosto se pojavljajo primeri, da je dolžnik prezadolžen, da na račun ne prejema rubljivih sredstev, da organizacije za plačilni promet zapirajo račune. V diplomskem delu tako predstavljam prednosti in slabosti oziroma pomanjkljivosti tovrstne izvršbe, probleme, s katerimi se upniki soočajo in hkrati nekatere morebitne rešitve. Posebej predstavljam rubež pri organizacijah za plačilni promet, predvsem z vidika pravic, ki se z njim upniku zagotavljajo. Poudarek je tudi na vlogi organizacije za plačilni promet ter njeni odgovornosti. Nadalje predstavljam pojem zavarovanja upnikove terjatve pred njeno prisilno izterjavo ter možnosti zavarovanja upnika s predhodno in začasno odredbo. Za zaključek diplomskega dela predstavljam nekatere možnosti varstva upnika, ki mu jih poleg nacionalne zakonodaje zagotavlja zakonodaja EU, in sicer Uredba UEIN in Uredba UEPN.
Keywords: izvršba, rubež, prenos, organizacija za plačilni promet, predhodna odredba, začasna odredba, evropski izvršilni naslov, evropski plačilni nalog
Published in DKUM: 20.09.2016; Views: 1872; Downloads: 215
.pdf Full text (514,16 KB)

5.
IZVRŠBA V SPORIH MAJHNE VREDNOSTI
Dušan Vrbovšek, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V civilnopravnih razmerjih imajo upniki pogosto težave s poplačili svojih terjatev zaradi nespoštovanja obveznosti nasprotne stranke. Dolžnika je potrebno na nek način prisiliti k izpolnitvi obveznosti. Predstavil sem različne možnosti upnikov, kadar njihove terjatve temeljijo na izvršilnem naslovu, verodostojni listini, plačilnem nalogu ali kadar gre za terjatev, ki jo je potrebno izvršiti v drugi državi članici EU. V primeru čezmejne izvršbe sem se omejil na Evropski plačilni nalog. V primeru izvršbe na podlagi verodostojne listine so postopki poenostavljeni do te mere, da lahko, vsaj v prvem delu postopka, ki se lahko za upnika tudi uspešno zaključi s poplačilom terjatve, predlog za izvršbo vložijo tudi stranke, ki so sicer prava nevešče. Na drugi strani pa postopek dolžnikom omogoča pravna sredstva. Zakonodaja, tako nacionalna (slovenska) kot evropska (EU), s samo poenostavitvijo postopkov ne posega v pravice dolžnika do dokazovanja, da terjatev bodisi ne obstaja, ne obstaja v višini kot jo upnik navaja, ... V praksi se upniki, v nekaterih primerih, za izterjavo odločijo pooblastiti tretjo osebo. Pooblastilo je lahko dano tudi za dejanja pred vložitvijo predloga za izvršbo na sodišče. V diplomski nalogi je podrobneje predstavljen izvršilni postopek, različne možnosti upnika v postopku izvršbe glede sredstev izvršbe, iskanja dolžnikovega premoženja, ... V postopku izvršbe je upnik gospodar postopka. On je tisti, ki izbira sredstva izvršbe. Kljub temu pa dolžnik ni povsem prepuščen »samovolji« upnika. Predlaga lahko druga sredstva izvršbe, ob izpolnjevanju zakonskih pogojev, seveda pa lahko dolg tudi poplača. Poplačilo terjatve oziroma izpolnitev obveznosti je bistvo izvršilnega postopka.
Keywords: Upnik, dolžnik, izvršba, izvršilni naslov, verodostojna listina, sredstva izvršbe, predmeti izvršbe, denarna terjatev, plačilni nalog, Evropski plačilni nalog.
Published in DKUM: 24.04.2013; Views: 2604; Downloads: 699
.pdf Full text (364,73 KB)

6.
SEDANJOST IN PRIHODNOST IZVRŠITVE SODNIH ODLOČB V EU S POUDARKOM NA BRUSELJSKI UREDBI I
Brina Zadravec, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava postopek razglasitve izvršljivosti sodnih odločb, izdanih v državi izvora, katerih izvršljivost se zahteva v drugi državi, pri čemer se osredotoča na ureditev v Bruseljski uredbi 1. Opisan in razložen je postopek izvršljivosti sodne odločbe, izdane v državi izvora, in ugovori zoper njeno razglasitev izvršljivosti, zajema pa tudi njegovo primerjavo z nekaterimi drugimi pravnimi akti na tem področju, ki obstajajo v zakonodaji EU, kot sta Uredba o evropskem izvršilnem naslovu in Uredba o evropskem plačilnem nalogu. Naloga prav tako prikazuje razvoj in pričakovan napredek Bruseljske uredbe 1 s predlogom BU 1, katerega namen je odprava eksekvature tudi v tem pravnem aktu EU. Določbe pravnih aktov EU avtorica dopolnjuje s prakso Sodišča EU, ki je temeljnega pomena za njihovo razlago.
Keywords: Čezmejna izvršba, razglasitev izvršljivosti, država izvora, država izvršbe, Evropska Unija, ugovor zoper tujo sodno odločbo, načelo kontradiktornosti, odprava eksekvature, evropski izvršilni naslov, evropski plačilni nalog
Published in DKUM: 14.12.2012; Views: 2444; Downloads: 909
.pdf Full text (438,75 KB)

7.
PROGRAMSKA REŠITEV ZA IZPIS PLAČILNIH NALOGOV POLICISTOV
Sebastjan Perklič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je predstavljena prototipna rešitev za izpis plačilnih nalogov policistov. Programska rešitev je narejena s programom Microsoft Access 2007 in bo postopek izpolnjevanja plačilnega naloga olajšala in časovno skrajšala. Nadomestila bo zamudno birokratsko delo zadolževanja in razdolževanja policistov z obrazci plačilnih nalogov. Omogočila bo avtomatizacijo prenosa in obdelave podatkov izpolnjenih obrazcev v informacijski sistem policije, ki se sedaj opravlja ročno. Glavni namen izdelanega programa je, da se olajša delo, zmanjša število napak in obremenitve policistov, odpravi določene administrativne postopke in s tem prihrani čas ter posledično stroške. V prvem delu smo opisali osnove izdajanja plačilnih nalogov, zakonsko podlago, predstavili statistične podatke o kršitvah, način pristopa k razvoju rešitve in življenski cikel razvoja aplikacije. V osrednjem delu smo najprej opisali obstoječe stanje, potek trenutnega načina dela, evidence v katere se vnaša podatke in podali kritično oceno z organizacijskega, informacijskega in varnostnega vidika. Nato smo predstavili prenovo informacijskega sistema, opisali osnove in potek izgradnje programske rešitve. V zaključku je predstavljena ocena učinkov uvedbe naše prototipne rešitve, pogoji za uvedbo in možnosti za nadaljni razvoj.
Keywords: Plačilni nalog policista, baza podatkov, programska rešitev, aplikacija
Published in DKUM: 04.06.2012; Views: 1428; Downloads: 141
.pdf Full text (1,57 MB)

8.
INFORMACIJSKA PODPORA ELEKTRONSKEMU POSLOVANJU ZA MALA PODJETJA
Borut Rojc, 2011, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu je zajeta proučitev elektronskega poslovanja za mala in mikro podjetja. Opisana sta razvoj in izdelava namizne aplikacije »plačilni nalog«. Podani so opisi izdelave XML datoteke, branje iz podatkovne baze MS Access, izdelava C# razreda, XSD sheme in serializacija objekta v datoteko XML. Poleg omenjenega smo se v diplomskem delu posvetili tudi potrebam podjetij pri podpori elektronskemu poslovanju. Na tem mestu je treba povedati, da se potrebe podjetji tako malih kot velikih podjetij enormno povečujejo iz dneva v dan. Računalniška tehnologija na programskem in strojnem področju se razvija s svetlobno hitrostjo, kar omogoča vedno nove rešitve, ki pa so prepotrebne pri premagovanju konkurence. Kljub temu se podjetja v naši državi, predvsem mala, pogosto ne zavedajo, kako pomembno je elektronsko poslovanje. Trenutno stanje v Sloveniji bi lahko bilo mnogo boljše. Moje osebno mnenje je, da se bodo morala podjetja prej ali slej odzvati tudi na ta izziv, kajti v nasprotnem primeru ne bodo mogla preživeti v vse bolj informacijsko razvijajoči se družbi.
Keywords: razvoj namizne aplikacije, C#, SQL, elektronsko poslovanje, plačilni nalog
Published in DKUM: 31.01.2012; Views: 1769; Downloads: 166
.pdf Full text (2,25 MB)

9.
OPTIMIZACIJA POSLOVNEGA PROCESA V JAVNEM SEKTORJU
Igor Brdnik, 2010, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi smo se osredotočili na proces pisanja kazenskih nalogov pri tem ko nas ustavi policist. Proces je glede na današnje tehnologije zastarel, saj večino dela policist opravi ročno. Zato smo se odločili proces spremeniti in izboljšati, pri tem pa smo upoštevali tehnologije, ki so v uporabi danes. Obstoječ proces smo preučili in ga s pomočjo notacije BPMN zmodelirali v orodju IBM Web Sphere Business Modeler. V istem orodju smo izdelali tudi izboljšan model procesa, ki je optimiziran za delo z računalnikom in tiskalnikom, vsi zakonsko zahtevani podatki pa bi se naj prenašali iz podatkovnih baz policije, kar pomeni manj dela za policiste in krajši čas izvajanja procesa.
Keywords: modeliranje poslovnega procesa, poslovni proces, plačilni nalog, optimizacija, BPMN
Published in DKUM: 13.12.2010; Views: 2429; Downloads: 219
.pdf Full text (1,60 MB)

Search done in 10.28 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica