| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 83
First pagePrevious page123456789Next pageLast page
1.
VZDRŽNA KAPITALSKA STRUKTURA MAJHNEGA PODJETJA V ČASU KRIZE
Romana Ocvirk, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Optimalna kapitalska struktura je kapitalska struktura, pri kateri je razmerje med lastniškim in dolžniškim kapitalom takšno, da minimizira strošek kapitala za podjetje in maksimira njegovo vrednost. Trendi kapitalske strukture slovenskih trgovcev kažejo da so omenjena podjetja bolj zadolžena od drugih dejavnosti v Sloveniji. V strukturi zadolženosti prevladujejo kratkoročni viri financiranja, kratkoročna sredstva financirajo z kratkoročnimi finančnimi viri, izrazito dolžniško financiranje pri dobaviteljih jim omogoča, da se izognejo finančnim obremenitvam in tveganjem. Plačilno sposobnost podjetjem zagotavljajo vsakodnevni maloprodajni pritoki denarnih sredstev. (AJPES, poslovna poročila trgovskih družb, 2014). Podjetje je bilo analizirano s pomočjo kazalnikov donosnosti, likvidnosti, financiranja in dnevi vezave. V Sloveniji imajo podjetja otežen dostop do zunanjega lastniškega kapitala, kadar potrebujejo zunanje financiranje, se poslužujejo predvsem dolgov, uporabo trgovinskih kreditov, kot nadomestilo bančnega posojila za izboljšanje svoje plačilne sposobnosti in znižanje stroškov finančnega vira. Dejavnost v podjetju določa potrebno premoženje, za trgovsko dejavnost je značilna prezadolženost (72 odstotna), zaradi krize in tveganj pa značilno kopičenje denarnih sredstev na računih, od leta 2008 zvišanje okoli 41 odstotkov. Rezultati so pokazali intenzivno odplačevanje bančnih obveznosti (v letu 2015 zmanjšanje za 16,3 odstotka) in upad prihodkov zaradi učinkov dolgotrajne krize, ki je porabo široke potrošnje močno oklestila. Analizirano podjetje ima nad povprečjem panoge vrednost kazalnika EBITDA marža in za leto 2015 znaša 4,71 odstotka, podjetju je uspelo zadržati več kot ostalim konkurentom. V podjetju dajejo premajhen poudarek na optimiziranju sredstev, z odprodaja nepotrebnih sredstev, bi zmanjšali potrebo po virih financiranja in izboljša kazalnik obračanja sredstev.
Keywords: finančna analiza, plačilna sposobnost, kapitalska struktura, razdolževanje
Published: 28.10.2016; Views: 857; Downloads: 78
.pdf Full text (1,26 MB)

2.
Vpliv financiranja projekta z nepovratnimi sredstvi na računovodske izkaze
Irena Sovinšek, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Sprva sta se izgradnja in upravljanje objektov in naprav, ki služijo dejavnostim v javnem interesu, financirala samo iz javnih sredstev. Pomanjkanje javnih financ je spodbudilo iskanje novih virov financiranja javnih projektov in sodelovanje javnega in zasebnega sektorja, javno-zasebno partnerstvo. Da bi določili postopek nastajanja in oblike izvajanja le-tega je bil leta 2006 sprejet Zakon o javno-zasebnem partnerstvu. Po vstopu Slovenije v Evropsko unijo leta 2004 je Slovenija postala upravičenka do črpanja evropskih nepovratnih sredstev. Državne pomoči so pomemben dodatni vir financiranja javnih infrastrukturnih projektov. Obstajajo projekti, ki bi brez državnih pomoči v obliki nepovratnih sredstev, ne bili realizirani. Vsaka poslovna odločitev ima finančne posledice. Da podjetje ne zaide v težave, je potrebna skrb za racionalno financiranje, obvladovanje finančnega tveganja, zagotavljanje optimalne plačilne sposobnosti, od česar je odvisen nadaljnji razvoj ali celo obstoj podjetja. Dovolj velik obseg čistega obratnega kapitala je potreben za zmanjševanje tveganj, ki jim je podjetje pri poslovanju izpostavljeno.
Keywords: javno-zasebno partnerstvo, državne pomoči, koncesija, obratni kapital, plačilna sposobnost
Published: 22.09.2016; Views: 575; Downloads: 48
.pdf Full text (423,48 KB)

3.
Vpliv finančno-gospodarske krize na izvozno usmerjena podjetja v kemični in gumarski industriji
Anita Jezernik, 2016, master's thesis

Abstract: Geografsko so žarišče krize Združene države Amerike, dejavnost, ki je povzročila krizo, pa trg nepremičnin in investicijsko bančništvo. Rast trga je v ZDA temeljila na odobravanju posojil strankam za nakup nepremičnin brez informacij o njihovo kreditni sposobnosti. Preoblikovanje hipotekarnih kreditov v nove izvedene finančne inštrumente je omogočilo bankam pridobivanje novih finančnih sredstev na finančnih trgih. Banke so dosegale velike zaslužke, nastajale pa so nove, vedno bolj zapletene oblike finančnih inštrumentov. S tem se je izgubila vsa sled izpostavljenosti tveganjem, hkrati pa je bil onemogočen kakršenkoli nadzor. Zaradi spremembe obrestnih mer, kreditojemalci niso bili več zmožni odplačevati kreditov. Sledila je verižna reakcija, ki se je kazala v izbruhu finančne krize v ZDA. Kriza se je v letu 2008 prenesla na Evropo, zaradi česar je nastopila globalna recesija, hkrati pa je iz finančnega trga prešla tudi na gospodarstvo. V teoretičnem delu naloge smo izhajali iz koncepta poslovnega cikla kot nenehnega gibanja gospodarstva skozi faze rasti in faze krčenja, ter iz učinkov, ki jih imajo na gospodarstvo. S proučevanjem vzrokov finančne-gospodarske krize ter procesov, ki so pripeljali do njenega nastanka, lahko analiziramo področja, ki so krizo najbolj občutila, ter s kakšnimi težavami in problemi so se morala soočiti. Postavljeni hipotezi smo proučevali s pomočjo kazalnikov, zato menimo, da je na mestu, da predstavimo tudi temeljne značilnosti finančne analize v sklopu finančne funkcije. V nalogi smo proučevali vpliv finančno-gospodarske krize na izvozno usmerjena podjetja v kemični in gumarski industriji, podrobneje pa smo proučevali izvozna podjetja v dejavnosti proizvodnje izdelkov iz gume in plastičnih mas. Pri proučevanju smo izhajali iz hipotez, da finančno-gospodarska kriza ni imela vpliva na dobičkonosnost in plačilno sposobnost proučevanih podjetij. Hipotezi smo preverjali na podlagi petih izbranih podjetij v obdobju od leta 2006 do leta 2013. Dobičkonosnost smo preverjali s primerjavo izračuna kazalnika donosnosti kapitala in kazalnika donosnosti sredstev, podrobneje pa smo donosnost kapitala preverjali še z uporabo modela Du Pont. Plačilno sposobnost smo preverjali s primerjavo izračuna kazalnika kratkoročne plačilne sposobnosti in kazalnika pospešene plačilne sposobnosti ter kazalnikov dni vezave kratkoročnih poslovnih terjatev in obveznosti. Dolgoročno plačilno sposobnost smo preverjali z uporabo Kraličkove enostavne MDA metode. Podatke za izračun navedenih kazalnikov smo pridobili na podlagi javno dostopnih podatkov iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida posameznih podjetij v vzorcu. Slovenija je kot malo in odprto gospodarstvo močno vpeta v mednarodno trgovino, kjer ima vsaka sprememba v povpraševanju s strani tujih držav partneric močan vpliv na njeno gospodarstvo. Močna odvisnost Slovenije se kaže v letih 2008, 2009 in 2012. V letu 2008 z upadanjem in v letu 2009 z dosegom najnižje vrednosti izvoza, v letu 2012 pa s ponovnim poslabšanjem gospodarskih razmer. Upad v izvozu vpliva na zmanjševanje prihodkov in dobičkov, kar ima posledično negativne vplive na dobičkonosnost in plačilno sposobnost, ki prav tako v letih od 2008 do 2012 izkazujeta nižje vrednosti in poslabšanje poslovanja opazovanih podjetij.
Keywords: Finančna kriza, poslovni cikel, finančna funkcija, analiziranje, izvoz, kazalniki, donosnost, plačilna sposobnost.
Published: 15.09.2016; Views: 945; Downloads: 68
.pdf Full text (2,10 MB)

4.
PRIMERJAVA UPRAVLJANJA S TERJATVAMI V DOMAČEM IN V MEDNARODNEM PODJETJU
Mateja Ranca, 2016, master's thesis

Abstract: Upravljanje s terjatvami je pomemben proces v vsakem podjetju, saj vpliva na likvidnost podjetja. Proces upravljanja s terjatvami je v vsakem podjetju zastavljen nekoliko drugače in je odvisen od značilnosti podjetja in okolja, v katerem to podjetje posluje. Zagotavljanje poplačila terjatev je zmeraj veljalo za občutljivo opravilo, pri katerem so potrebna posebna znanja za doseganje želenih rezultatov. V nalogi sem osvetlila postopek upravljanja s terjatvami v dveh podjetjih, ki poslujeta v enakem poslovnem okolju, vendar imata različen pristop k reševanju problema. Predstavljeni so finančni učinki postopkov upravljanja s terjatvami in njihove posledice na likvidnost obeh podjetij. Problem upravljanja s terjatvami vpliva na več področij poslovanja v podjetju, saj ima vpliv na odnose s kupci, posledično tudi na odnose z dobavitelji in druga področja poslovanja. Posledice postopka upravljanja s terjatvami so težje merljive kot učinki, ki jih ima na finančno sliko v podjetju.
Keywords: terjatve, izterjava dolgov, plačila, plačilna sposobnost, sodna izvršba, boniteta, komuniciranje, denarna sredstva, obveznosti, plačilna nedisciplina, likvidnost
Published: 03.08.2016; Views: 841; Downloads: 142
.pdf Full text (1,24 MB)

5.
TRŽENJE FINAČNIH STORITEV V PODJETJU ZA FINANCIRANJE VOZIL
Sabina Renko, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Nakup osebnega vozila je za vsakega posameznika poseben dogodek. Že pri sami izbiri vozila se pojavi veliko vprašanje in takoj zatem še negotovost, kako zagotoviti sredstva za nakup izbranega osebnega vozila. Lahko se odločimo za nakup z gotovino ali pa izberemo eno izmed možnih oblik oziroma vrst financiranja, ki jih ponujajo finančne institucije na trgu, npr. kredit, finančni ali operativni leasing. Kaj je ugodnejše, bomo poskušali predstaviti v diplomski nalogi. Za katero obliko financiranja se bo odločil, je v največji meri odvisno od vsakega posameznika oz. od zaloge lastnih sredstev, že obstoječih mesečnih obveznosti in podobno. Vsak mora sam ugotoviti, kakšna je njegova plačilna sposobnost oziroma kakšen znesek je sposoben mesečno poravnavati ob enaki kakovosti življenja. Ni nujno, da je vedno cenovno najugodnejša varianta tudi najboljša. V diplomski nalogi bomo predstavili možnosti in načine nakupa osebnega vozila, predvsem se bomo osredotočili na finančni leasing.
Keywords: trženje, finančne storitve, plačilna sposobnost, kredit, finančni leasing, operativni leasing
Published: 27.07.2016; Views: 493; Downloads: 74
.pdf Full text (666,46 KB)

6.
Komparativna analiza ureditve plačilne sposobnosti ter postopkov prestrukturiranja in prenehanja gospodarskih družb
Nina Gašparut, 2015, master's thesis

Abstract: Številne slovenske gospodarske družbe so se znašle v krizi, ki je nekatere privedla do konca. Za preživetje ter nadaljnje poslovanje je bistvenega pomena zagotovitev plačilne sposobnosti. Plačilna sposobnost je položaj, za katerega si mora gospodarska družba ves čas delovanja prizadevati, kar pa številnim ne uspe. Razlogi za nastanek finančnih kot tudi drugih težav so različni, najbolj pomembno pa je, da poslovodstvo težave pravočasno ugotovi ter pripravi predloge za rešitev nastale situacije. Za reševanje finančnih težav se lahko izvede finančno prestrukturiranje, ki zajema ukrepe za zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti. Lahko rečemo, da je finančno prestrukturiranje zadnja možnost preživetja družbe, preden pride do stečajnega postopka, katerega pa označimo za konec obstoja gospodarske družbe. V magistrskem delu je obravnavan Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki ureja področje plačilne sposobnosti, na novo uveden institut finančnega prestrukturiranja in insolvenčne postopke ter postopke prisilnega prenehanja. Obravnavan je pojem plačilne sposobnosti kot tudi zakonodajna ureditev posameznih postopkov (stečajni postopek, postopek prisilne poravnave, likvidacija itd.), katero smo primerjali z zakonodajo Nemčije ter Velike Britanije. Državi sta bili izbrani zaradi različnih pravnih sistemov. Glede na dejstvo, da sta tako Slovenija kot tudi Nemčija predstavnici kontinentalnega pravnega sistema ter da se slovenska insolvenčna ureditev ravna po nemški, smo predvidevali, da je insolvenčna ureditev obeh držav primerljiva. Ugotovljeno je, da omenjeno velja, obstajajo samo manjša odstopanja v določenih elementih.
Keywords: gospodarske družbe, finančna kriza, prestrukturiranje, plačilna sposobnost, insolventnost, magistrska dela
Published: 06.11.2015; Views: 924; Downloads: 223
.pdf Full text (1,08 MB)

7.
UPRAVLJANJE OBRATNEGA KAPITALA V ENERGETSKIH PODJETJIH IZ DRŽAV ČLANIC OECD
Sanja Kališnik, 2014, master's thesis

Abstract: Vsako podjetje potrebuje dolgoročne in kratkoročne vire financiranja za organiziranje poslovnega procesa v podjetju. Obratni kapital je pomemben vir kratkoročnega financiranja tudi v kapitalno intenzivni industriji, kot je energetika. Podjetja v nenehnem zagotavljanju likvidnosti in ciljev poslovanja včasih zanemarijo upravljanje obratnega kapitala, ki močno vpliva na likvidnost, plačilno sposobnost in dobičkonosnost. Obratni kapital je količina, ki je potrebna za vsakodnevno poslovanje podjetja. S finančnega vidika je obratni kapital sestavljen iz terjatev do kupcev, zalog in obveznosti do dobaviteljev, ki skupaj tvorijo proces kroženja denarja. Proces kroženja denarja je dober indikator kakšna količina obratnega kapitala je potrebna za financiranje gibljivih sredstev in kratkoročne obveznosti. Podjetje analizira obratni kapital in njegove komponent, ter proces kroženja denarja s finančno analizo izbranih kazalnikov in te primerja z ostalimi podjetji v energetski panogi. Namen magistrskega dela je ugotoviti kako upravljanje obratnega kapitala vpliva na likvidnost, plačilno sposobnost in dobičkonosnost. Vpliv obratnega kapitala na dobičkonosnost smo preverili z analizo multiple regresije. Na obratni kapital ne vplivajo samo poslovni cilji in vodstvene sposobnosti finančne funkcije, ampak je v veliki meri odvisen tudi od zunanjih dejavnikov. Pomembni zunanji dejavniki so panoga v kateri deluje podjetje, ter ekonomski in finančni trgi. Kajti panoga določi obliko poslovnega procesa kateremu sledi proces kroženja denarja. Razmere na ekonomskih in finančnih trgih vplivajo na poslovanje podjetje in na odločitve finančne funkcije katero politiko obsega in strukture financiranja obratnega kapitala bo izbrala. Če želi doseči učinkovitost upravljanja obratnega kapitala je priporočljivo, da pri izbiri politik obsega in strukture financiranja upošteva finančne aksiome, ter s doseže želeno optimizacijo obratnega kapitala in njegovih komponent. S finančno analizo smo skozi opazovane obdobje od 2006 do 2012 ugotovili velika nihanja obratnega kapitala in njegovih komponent v izbranih energetskih podjetjih. Na rezultate trendov niso vplivali zunanji ekonomski dejavniki ampak so rezultat različnega internega upravljanja gibljivih sredstev. Na podlagi dobljenih rezultatov finančne analize in multiple regresije smo ugotovili, da ni pravila, ki bi določal učinkovito upravljanje obratnega. Ampak je pomembno, da finančna funkcija v podjetju zagotovi takšno stopnjo uspešnega upravljanja obratnega kapitala, ki bo z racionalno porabo gibljivih sredstev pozitivno vplival na likvidnost, plačilno sposobnost in dobičkonosnost. Zavedati pa se moramo, da vedno obstaja določen procent negotovosti in tveganja pri vrednotenju obratnega kapitala, katere lahko z učinkovitim vodenjem zaznamo in ukrepamo brez, da bi utrpeli finančne izgube.
Keywords: Ključne besede: pomen obratnega kapitala, proces kroženja denarja, plačilna sposobnost in likvidnost, politike, politike določanja obsega obratnega kapitala, politike financiranja obratnega kapitala.
Published: 06.03.2015; Views: 2036; Downloads: 206
.pdf Full text (1,04 MB)

8.
RAČUNOVODSKE INFORMACIJE KOT PODLAGA ODLOČANJU O FINANCIRANJU PODJETJA
Zvonka Skvarča, 2014, undergraduate thesis

Abstract: S pomočjo ustreznih, razumljivih in zanesljivih računovodskih informacij lahko v podjetju vplivamo na kakovost finančnega odločanja, saj naj bi management na podlagi le-teh sprejemal boljše odločitve. Ustrezno kroženje denarja predstavlja za podjetje ustrezno financiranje. Vsaka poslovna odločitev ima finančne posledice, ki se odrazijo v velikosti in sestavi premoženja, kapitala in finančnih tokov. Da podjetje ne zaide v težave, je potrebna ciljna usmerjenost, in sicer skrb za racionalno financiranje, zagotavljanje optimalne plačilne sposobnosti in zmanjševanje finančnega tveganja, od česar je odvisen nadaljnji razvoj ali celo obstoj podjetja. V podjetju se je potrebno osredotočiti na področje obsega potrebnega in dejanskega obratnega kapitala in sprejeti ustrezne odločitve. Dovolj velik obseg čistih obratnih sredstev (obratnega kapitala) je potreben za obvladovanje tveganj, ki jim je podjetje izpostavljeno pri opravljanju poslov, kako velik bo obseg čistih obratnih sredstev pa je odvisno od politike financiranja posameznega podjetja.
Keywords: računovodske informacije, čista obratna sredstva, obratni kapital, plačilna sposobnost, poslovni vzvod, finančni vzvod, tveganje, denarni tok, finančni tok
Published: 15.07.2014; Views: 1334; Downloads: 260
.pdf Full text (1,25 MB)

9.
VPLIV UPRAVLJANJA Z OBRATNIM KAPITALOM NA PLAČILNO SPOSOBNOST IN LIKVIDNOST: PRIMER PODJETJA SIKA D.O.O.
Mateja Orehek, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Neto obratni kapital v splošnem definiramo kot razliko med gibljivimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi. Optimalno upravljanje z obratnim kapitalom pomembno vpliva na likvidnost in plačilno sposobnost podjetja. Likvidnost pomeni, koliko časa in sredstev potrebujemo, da premoženje podjetja spremenimo v najbolj likvidno obliko-denar. Plačilno sposobnost pa v splošnem opredelimo kot sposobnost poravnavanja obveznosti ob roku njihove zapadlosti. Težave z likvidnostjo in plačilno sposobnostjo lahko privedejo do plačilne nediscipline, ki je danes v Sloveniji velik problem. Gre za nespoštovanje dogovorjenih rokov in pogojev plačevanja med podjetji, kar pogosto vodi k verižni reakciji in lahko ogrozi poslovanje več podjetij v poslovni verigi.
Keywords: neto obratni kapital, terjatve, zaloge, denarna sredstva, obveznosti, likvidnost, plačilna sposobnost, plačilna nedisciplina
Published: 03.04.2014; Views: 1239; Downloads: 427
.pdf Full text (1,02 MB)

10.
POSEBNOSTI OBVLADOVANJA PLAČILNE SPOSOBNOSTI V JAVNEM ZAVODU SZZ MS
Aleš Makovec, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi se srečamo z različnimi opredelitvami plačilne sposobnosti, ki smo jih v prvem delu opredelili z možnimi vidiki plačilne sposobnosti. V drugem delu so predstavljeni pojmi povezani z zavodi, z opredeljenimi predpisi za obvladovanje plačilne sposobnosti v zavodih ter posebnostmi obvladovanja v zavodih. V tretjem delu pa najdemo povezanost plačilne sposobnosti s posebnostmi obvladovanja plačilne sposobnosti zavoda na primeru javnega zavoda. Rezultat je presoja posebnosti obvladovanja plačilne sposobnosti v Skupnosti zdravstvenih zavodov Murska Sobota.
Keywords: plačilna sposobnost, kratkoročna plačilna sposobnost, dolgoročna plačilna sposobnost, javni zavod, predračunavanje, finančno načrtovanje, denarni tok
Published: 14.10.2013; Views: 991; Downloads: 71
.pdf Full text (478,93 KB)

Search done in 0.22 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica