| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 150
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Implementacija infografike za pomoč pri učinkovitem zdravljenju sladkorne bolezni
Barbara Potočnik, 2024, master's thesis

Abstract: V Sloveniji in svetu so kronične bolezni v porastu. Starostna doba se zvišuje, prav tako so kronične bolezni odraz socialno ekonomskih determinant v družbi. Sladkorna bolezen je kronična presnovna bolezen. Sladkornega bolnika neposredno ne ogroža povišan krvni sladkor, pač pa zapleti, ki jih nezdravljen krvni sladkor pušča na ožilju, ledvicah, živčnem sistemu in očeh. Zdravljenje sladkornega bolnika se prične z dobro komunikacijo, ki jo izvede zdravstveni delavec. Dobra komunikacija vključuje empatijo, iskrenost, zaupanje, sočutje in znanje. Odnos bolnika in zdravstvenega delavca mora biti udoben in varen. Bolnik s sladkorno boleznijo potrebuje dober izobraževalni proces, kajti svojo bolezen ves čas vodi v domačem okolju. Zato mora biti seznanjen z vsemi postopki, ki vplivajo na dobro samokontrolo. V bolnišničnem okolju ali diabetološki ambulanti jim poskušamo izobraževalne procese čim bolj približati z različnimi pristopi. Vsak človek potrebuje svoj način izobraževanja, zato je ključnega pomena, da ga izobraževalec dobro izobrazi. V času pandemije se je osebni pristop izobraževanja spremenil v kontrole in učenje preko različnih internetnih aplikacij oziroma preko telefonskih klicev. Odločili smo se, da naredimo infografiko, ki bo preko QR kode povezana z izobraževalnim filmom o aplikaciji zdravila v podkožje, samokontroli krvnega sladkorja v domačem okolju ter hipoglikemijo in ukrepe pri tem. Najprej smo z anketnim vprašalnikom povprašali izobraževalke sladkornih bolnikov v Kliniki Golnik, kaj bi bilo najbolj primerno zajeti v takem izobraževalnem projektu. Nato smo z vprašalnikom vprašali bolnike s sladkorno boleznijo, kako dobro poznajo svojo bolezen, zdravila, ki jih prejemajo za zdravljenje sladkorne bolezni, kdo jim je pri učenju in vodenju svoje bolezni najbolj pomagal, kakšne so imeli težave pri tem, ter kateri izobraževalni procesi in pripomočki so jim najbolj pomagali. Oblikovali smo infografiko in jo predstavili na zloženki. S pomočjo uporabe QR kode smo sporočilo prenesli tudi v video okolje. Ugotovili smo, da je izobraževalni video, povezan preko infografike, bolj uporaben za bolnike, ki uporabljajo primerno tehnologijo in so praviloma mlajši. Raziskava je dokazala, da imajo bolniki najraje osebni pristop v smislu pogovora oziroma izobraževanja, pri tem pa uporabljajo zloženke, knjige, medicinsko tehnične pripomočke in tudi izobraževalne filme.
Keywords: zdravljenje, sladkorna bolezen, izobraževanje, samovodenje, zdravstvena pismenost
Published in DKUM: 07.02.2024; Views: 65; Downloads: 8
.pdf Full text (1,99 MB)

2.
Zdravstvena pismenost in kakovost življenja bolnikov s kronično ledvično boleznijo
Klavdija Medlobi, 2023, master's thesis

Abstract: Uvod: Zdravstvena pismenost pomembno vpliva na sposobnost posameznika pri oskrbi svojega zdravja. Z zdravjem povezana kakovost življenja je bistveno povezana z nivojem zdravstvene pismenosti. V zaključnem delu smo želeli ugotoviti povezavo med zdravstveno pismenostjo in kakovostjo življenja bolnikov s kronično ledvično boleznijo. Metode: Uporabili smo deskriptivno metodo dela. Literaturo smo sistematično pregledali v mednarodnih podatkovnih bazah PubMed, Medline, ScienceDirect in Web of Science ter pri tem upoštevali priporočila PRISMA. Z orodji JBI smo izvedli kritično oceno vključenih raziskav in ocenili moč dokazov po hierarhiji ter izvedli vsebinsko analizo. Rezultati: V končno analizo smo vključili 14 člankov. Ocenili smo pet sistematičnih pregledov in devet opazovalnih raziskav. Z vsebinsko analizo smo določili glavno kategorijo, ki se glasi ''Povezava zdravstvene pismenosti s kakovostjo življenja bolnikov s KLB'' in tri podkategorije: slaba zdravstvena pismenost, dobra zdravstvena pismenost in vpliv več dejavnikov na kakovost življenja. Ugotavljamo pomembno povezavo med zdravstveno pismenostjo in kakovostjo življenja bolnikov s kronično ledvično boleznijo. Diskusija in zaključek: Dobra zdravstvena pismenost zagotavlja boljše razumevanje zdravstvenih informacij, kar vpliva na odločitve pri izbiri zdravstvenih storitev in spodbuja aktivno sodelovanje pri upravljanju bolezni, kar prispeva k boljšemu nadzoru simptomov in povečuje možnosti transplantacije pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo.
Keywords: zdravstvena pismenost, kronična ledvična bolezen, kakovost življenja, dializa, hemodializa
Published in DKUM: 26.10.2023; Views: 308; Downloads: 89
.pdf Full text (1,06 MB)

3.
Zaupanje mladih v vsebino, ustvarjeno z umetno inteligenco : magistrsko delo
Tjaša Brglez, 2023, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo raziskovali, ali obstajajo vplivi med algoritmično pismenostjo mladih in zaupanjem v vsebine, pridobljene s ChatGPT-jem, ter med prej omenjenim zaupanjem in pogostostjo preverjanja vsebin, pridobljenih s ChatGPT-jem z uporabo različnih digitalnih informacijskih virov. Rezultati raziskave iz empiričnega dela so pokazali, da ni statistično značilnega vpliva algoritmične pismenosti na zaupanje, prav tako ni statistično značilnega vpliva zaupanja na nagnjenost k preverjanju vsebin. Ugotovili smo tudi, da mladi dosegajo visoke stopnje algoritmične pismenosti. Dobljene ugotovitve lahko služijo kot motivacija k nadaljnjemu raziskovanju vpliva različnih pismenosti na zaupanje v vsebino, pridobljeno z različnimi orodji umetne inteligence.
Keywords: zaupanje, algoritmična pismenost, umetna inteligenca, ChatGPT
Published in DKUM: 13.10.2023; Views: 204; Downloads: 39
.pdf Full text (2,44 MB)

4.
Vloga digitalne pismenosti pri dojemanju spletnega orodja ChatGPT kot podpore pri študiju : diplomsko delo
Erika Blekač, 2023, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu se osredotočamo na vseprisotnost digitalnih medijev v izobraževalnem okolju in razvoj digitalne pismenosti kot ključne veščine za uspešno delovanje v tem okolju. V prvem delu naloge skozi teoretični pregled opredelimo ključne pojme, kot so digitalni mediji, digitalna pismenost in umetna inteligenca. V empiričnem delu proučujemo, kako socialno-demografski in socialno-ekonomski dejavniki vplivajo na stopnjo digitalne pismenosti med študenti Univerze v Mariboru, ter kako ta pismenost vpliva na dojemanje spletnega orodja ChatGPT kot podpore pri študiju. Rezultati statistične analize so pokazali, da spol in stopnja izobrazbe, uporaba osebnega računalnika in pametnega telefona ter uporaba digitalnih orodij za samostojno učenje, hobije in iskanje informacij ter reševanje težav preko spleta statistično značilno pozitivno vplivajo na digitalno pismenost, digitalna pismenost pa ne vpliva statistično značilno na dojemanje spletnega orodja ChatGPT kot podpore pri študiju. Rezultati te študije lahko prispevajo k nadaljnjim raziskavam o digitalni pismenosti ter dojemanju orodij z umetno inteligenco v izobraževanju.
Keywords: digitalni mediji, digitalna pismenost, algoritmi, umetna inteligenca, spletna orodja
Published in DKUM: 05.10.2023; Views: 224; Downloads: 41
.pdf Full text (2,54 MB)

5.
Razvijanje spretnosti načrtovanja poštenih poskusov pri učencih 5. razreda : magistrsko delo
Monika Rakun, 2023, master's thesis

Abstract: Mednarodne raziskave (TIMSS, PISA) so pokazale, da slovenski učenci na področju naravoslovja izkazujejo nadpovprečne rezultate, a imajo izrazito nizko motivacijo za učenje naravoslovja. Raziskovalni pouk in eksperimentalno delo predvidevata aktivno vključenost učencev v učni proces, s čimer lahko povečamo zanimanje za naravoslovne vsebine in omogočimo razvoj znanj, potrebnih za reševanje problemov iz naravoslovja in širše. Mednje sodi tudi načrtovanje poskusov. Učni načrti omenjajo vsebine in cilje, s katerimi učenci spoznajo pošten poskus kot poskus, pri katerem načrtno spreminjamo le eno neodvisno spremenljivko, da lahko v rezultatih sklepamo na odvisnost od te spremenljivke. V magistrskem delu smo s pedagoškim eksperimentom preverili, kako izvedba eksperimentalnega dela vpliva na spretnost načrtovanja poštenih poskusov pri učencih 5. razreda. V vzorec je bilo vključenih 70 učencev iz dveh osnovnih šol. Ugotavljamo, da so učenci eksperimentalne skupine na potestu izkazali statistično značilno boljše znanje načrtovanja poštenih poskusov v primerjavi z učenci kontrolne skupine. Povprečno so pravilno načrtovali več poskusov in vanje vključili več različnih spremenljivk. Izkazalo se je, da so statistično značilen napredek dosegli tudi glede na lastno predznanje. Statistično značilnih razlik med dosežki deklic in dečkov v načrtovanju poštenih poskusov nismo ugotovili. Rezultati raziskave potrjujejo pomembnost izvedbe eksperimentalnega dela ob načrtovanju in razumevanju poštenih poskusov in ne le teoretičnega utemeljevanja in razlaganja.
Keywords: naravoslovna pismenost, raziskovalni pouk, pošten poskus, načrtovanje poštenega poskusa, določanje spremenljivk
Published in DKUM: 13.09.2023; Views: 251; Downloads: 46
.pdf Full text (3,87 MB)

6.
Bralno razumevanje učencev pri spoznavanju poklicev s pomočjo lahkega branja : magistrsko delo
Urška Lukovnjak, 2023, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu z naslovom Bralno razumevanje učencev pri spoznavanju poklicev s pomočjo lahkega branja je v teoretičnem delu natančneje predstavljen pomen branja, bralne pismenosti in bralnega razumevanja. V nadaljevanju so opisane težave učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, in sicer pri branju in bralnem razumevanju. Nazorno sta predstavljena pomen vloge učitelja in uporaba strategij, s katerimi se lahko izboljša bralno razumevanje in spodbuja razvoj bralne pismenosti. Natančneje je predstavljena metoda lahkega branja, ki je namenjena vsem posameznikom s težavami pri razumevanju vsakdanjih, praktičnosporazumevalnih besedil in s potrebo po lažje berljivih informacijah. Sledi empirični del magistrske naloge, v katerem je predstavljena raziskava o preverjanju bralnega razumevanja besedil na temo poklici, in sicer pri učencih s posebnimi potrebami. Besedila, ki so jih učenci brali in z njimi spoznavali posamezne poklice, so zapisana po pravilih lahkega branja. Podrobno je opisano preverjanje lahko berljivih besedil s testnimi bralci in postopki preverjanja bralnega razumevanja pri učencih. Rezultati so bili pridobljeni s pomočjo izpolnjevanja strukturiranega vprašalnika, ki so ga učenci izpolnjevali trikrat, in sicer pred branjem, takoj po branju in štiri tedne po branju besedil, zapisanih v lahkem branju. Magistrsko delo se zaključi s sklepnimi mislimi, v katerih so podrobneje predstavljene ugotovitve glede izvedbe bralne dejavnosti in učinki uporabe metode lahkega branja pri delu z učenci s posebnimi potrebami.
Keywords: branje, bralna pismenost, bralno razumevanje, lahko branje, učenci s posebnimi potrebami
Published in DKUM: 07.09.2023; Views: 243; Downloads: 61
.pdf Full text (4,33 MB)

7.
Stališča učiteljev do vključevanja digitalnega opismenjevanja v pouk na razredni stopnji : magistrsko delo
Anja Senekovič, 2023, master's thesis

Abstract: Razvoj tehnologije v zadnjem desetletju je močno zaznamoval tudi izobraževanje, zaradi česar je izjemno pomembno postalo digitalno opismenjevanje. V teoretičnem delu magistrskega dela smo predstavili ključne kompetence za vseživljenjsko učenje ter podrobneje opredelili informacijsko in digitalno pismenost. Opisali smo oblike in načine vključevanja IKT in digitalnega opismenjevanja v osnovnih šolah, pojasnili njihove prednosti in pomanjkljivosti, navedli nekaj smernic za uvajanje IKT v pouk in na koncu predstavili tudi nekaj pomembnejših projektov s tega področja v izobraževanju. V empiričnem delu smo predstavili rezultate raziskave, ki smo jo opravili s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika, in zbrali podatke na vzorcu 145 učiteljev razredne stopnje v osnovnih šolah. Želeli smo ugotoviti, ali učitelji vključujejo digitalno opismenjevanje v pouk na razredni stopnji osnovne šole, kako pogosto ter katere vsebine posredujejo učencem. Prav tako smo preverjali stališča in pričakovanja učiteljev do digitalnega opismenjevanja učencev in uporabe IKT pri pouku, in ali se učitelji opredeljujejo kot strokovno dovolj usposobljene za to področje.
Keywords: digitalna pismenost, digitalna kompetenca, digitalna tehnologija, stališča učiteljev
Published in DKUM: 31.08.2023; Views: 272; Downloads: 85
.pdf Full text (2,41 MB)

8.
E-Zdravstvena pismenost in navade kadilcev v času pandemije covid-19
Marija Kokol, 2023, master's thesis

Abstract: Uvod: E-zdravstvena pismenost je spretnost in zahteva današnjega časa. Posamezniki morajo biti usposobljeni delati s sodobno tehnologijo, sposobni morajo biti kritično razmišljati, saj imajo na voljo širok spekter informacijskih orodij in informacijskih virov. Le ti jih morajo voditi do sprejemanja odločitev. Namen raziskave je bil preučiti stopnjo e-zdravstvene pismenosti in sposobnost iskanja informacij o dejavnikih, ki negativno vplivajo na zdravje. Metode: V raziskavi je sodelovalo 120 anketiranih iz podravske regije Republike Slovenije. Za pridobitev podatkov o zdravstvene pismenosti je bil uporabljen eHEALS vprašalnik ter Fagerströmov test za oceno stopnje odvisnosti od nikotina. Pridobljene podatke smo s pomočjo računalniških programov Microsoft Office Excel in SPSS statistično obdelali. Rezultati: Ugotovljeno je bilo, da med odraslimi do 45. leta in tistimi, ki so stari 45 let in več, obstaja statistično značilna razlika v e-zdravstveni pismenosti. Povprečje rangov je do 45. leta starosti znašala 69,05, pri starih 45 let in več pa 49,26. Največja statistična razlika v e-zdravstveni pismenosti je pri trditvi: Počutim se samozavestnega pri uporabi internetnih informacij, da izboljšam svoje zdravstveno stanje. Pri omenjeni trditvi odraslih do starosti 45 let je povprečje rangov 72,34, pri tistih, ki so stari 45 let in več, pa je povprečje rangov 45,02. Razprava in sklep: Sodelujoči do 45. leta starosti so bolje e-zdravstveno pismeni, kar pomeni, da so bolj sposobni iskanja in razumevanja ter ocenjevanja zdravstvenih informacij. Pridobljeno znanje iz Internetnih virov uporabijo za reševanje zdravstvenih težav. Internet, kot najpogosteje uporabljen vir zdravstvenih informacij je lahko potencialno nevaren zaradi nepreverjenih in lažnih informacij. S tem se kaže, kako pomembna je e-zdravstvena pismenost.
Keywords: E-zdravstvena pismenost, kajenje, kadilci, COVID-19
Published in DKUM: 10.08.2023; Views: 444; Downloads: 50
.pdf Full text (1,88 MB)

9.
Analiza izbranih slikanic za drugi razred osnovne šole : magistrsko delo
Nejc Zemljarič, 2023, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo Analiza izbranih slikanic za drugi razred osnovne šole obsega teoretični in praktični del. V teoretičnem delu je podrobno predstavljena teorija slikanice po monografiji Poetika slikanic. Avtorici monografije sta profesorici Dragica Haramija ter Janja Batič. Opisana je definicija slikanice, njeno parabesedilo, interakcija med besedilom in ilustracijo. Prav tako so opisani elementi slikanice, ki sestavljajo slikanico, predstavljena je tudi bralna pismenost. V nadaljevanju so analizirane vse izbrane slikanice po teoriji raziskovalk Haramija D. in Batič J. V praktičnem delu so opisane dejavnosti branja slikanic v razredu ter dejavnosti po prebranem. Pri praktičnem delu so sodelovali učenci drugega razreda ene izmed osnovnih šol v Podravju. Skupaj smo prebrali slikanice, se o njih pogovorili in odgovorili na nekaj vprašanj. Zbrane odgovore smo zbrali in jih vključili v samo nalogo.
Keywords: : teorija slikanic, analiza slikanic, bralna pismenost, drugi razred, osnovna šola
Published in DKUM: 13.07.2023; Views: 330; Downloads: 45
.pdf Full text (3,85 MB)

10.
Vključevanje medijske pismenosti v pouk matematike v osnovni šoli : magistrsko delo
Manca Krampl, 2023, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu obravnavamo medijsko pismenost kot eno izmed ključnih kompetenc 21. stoletja in njeno integracijo v pouk matematike v osnovni šoli. V prvem delu naloge je medijska pismenost natančno opisana. Podane so njene različne definicije, lastnosti, kompetence in veščine/spretnosti ter povezava z informacijsko pismenostjo. V nadaljevanju je skozi pristope k poučevanju medijske pismenosti, pri čemer se dotaknemo tudi waldorfskega, predstavljeno razumevanje medijske pismenosti v izobraževanju. Z medijsko pismenostjo so močno povezane digitalne kompetence, ki smo jih predstavili v drugem delu naloge. Osredotočili smo se na okvir digitalnih kompetenc za državljane (DigComp) in izobraževalce (DigCompEdu). Tretji del naloge obsega pregled medijske pismenosti pri matematiki v osnovni šoli. Zajema rezultate raziskav na področju medijske pismenosti pri pouku matematike. Pregledno so navedeni cilji in vsebine učnega načrta za matematiko na predmetni stopnji, ki so povezani z medijsko pismenostjo. Podana je tudi analiza dveh učbeniških kompletov in i-učbenikov za matematiko na predmetni stopnji z vidika vključenosti medijske pismenosti. V zadnjem delu smo pripravili nekaj predlogov za razvijanje medijske pismenosti pri pouku matematike.
Keywords: medijska pismenost, digitalne kompetence, pouk matematike v osnovni šoli
Published in DKUM: 19.06.2023; Views: 326; Downloads: 29
.pdf Full text (867,93 KB)

Search done in 0.31 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica