| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 39
First pagePrevious page1234Next pageLast page
1.
Program za pripravo papirnih modelov na podlagi 3D objektov
Damkina Lucija Ditz Pečnik, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Predstavljen je program Pepakura, ki je namenjen razvijanju virtualnega 3D modela v navodila za gradnjo iz papirja. 3D modeliranje uporabljamo za predstavitev realnih objektov v virtualnem svetu. Obstajajo različne tehnike prenosa objektov iz virtualnega sveta v realnega, najbolj znana je 3D tiskanje. Cenejše pa je sestavljanje papirnih modelov v izbrani 3D obliki. Ne potrebuje specializirane tehnologije in papir je med najcenejšimi materiali. Je pa gradnja iz papirja časovno zahtevna in so zanjo potrebne ročne spretnosti. Predstavljen je tudi primer uporabe v izobraževanju, kjer je papirni izdelek lahko učni pripomoček, ali pa sama priprava modela izboljšuje prostorsko predstavo učencev, gradnja pa izboljšuje koordinacijo in natančnost. Priložena šablona je namenjena tisku in izgradnji zlate ribe (Carassius auratus) v naravni velikosti.
Keywords: Papirni model, program, Pepakura, papir, 3D model, karton
Published: 11.03.2021; Views: 89; Downloads: 3
.pdf Full text (2,80 MB)

2.
Preverjanje ročnih spretnosti osnovnošolskih otrok pri obdelavi papirnih gradiv na območju apaškega polja
Tomaž Kardinar, 2020, master's thesis

Abstract: Glavni cilj magistrske naloge z naslovom PREVERJANJE ROČNIH SPRETNOSTI OSNOVNOŠOLSKIH OTROK PRI OBDELAVI PAPIRNIH GRADIV NA OBMOČJU APAŠKEGA POLJA je preveriti ročne spretnosti otrok pri delu s papirjem, od učiteljev pa pridobiti mnenja, povezana z ročnimi spretnostmi otrok. Preverjali smo pravilnost in natančnost striženja ostrih in mehkih oblik, lepljenja, nanašanja mer na papir in risanja, rezanja z lepenkarskim nožem, žlebičenja z risalnim žebljičkom, pregibanja, luknjanja z ušesnimi kleščami, kovičenja s kleščami za kovičenje, spajanja s pisemskimi razcepki in spenjanja s spenjačem. Pri učencih so nas predvsem zanimale razlike med spoloma in razredom, pri učiteljih pa razlike glede na lokacijo poučevanja ter glede na delovne izkušnje. Analiza odgovorov učiteljev je pokazala, da na odgovore ne vpliva lokacija poučevanja, je pa mogoče zaznati razlike med učitelji glede na delovne izkušnje. Pri preverjanju ročnih spretnosti smo ugotovili, da so pri obdelovalnih postopkih papirja dekleta bolj natančna od fantov, skupno bolj natančni pa so starejši otroci. Enako se je izkazalo pri pravilnosti obdelovalnih postopkov, saj so petošolci obdelovalne postopke papirja obvladali bolje od četrtošolcev.
Keywords: ročne spretnosti otrok, obdelava papirnih gradiv, obdelovalni postopki papirja, papir, Apaško polje
Published: 09.11.2020; Views: 176; Downloads: 53
.pdf Full text (2,40 MB)

3.
Nabava tiskarskega papirja s pomočjo kontejnerska transporta
Mitja Petrič, 2019, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo obravnava temo nabave tiskarskega papirja s pomočjo kontejnerskega transporta. V samemu začetku smo navedli cilje, namene, hipoteze, predpostavke in omejitve ter metode raziskovanja, ki smo jih uporabili za pisanje. Delo je sestavljeno iz štirih glavnih poglavji, ki obravnavajo teorije kontejnerizacije, tehnologijo kontejnerskega transporta, kontejnerske terminale in sam proces nabave tiskarskega papirja s pomočjo kontejnerskega transporta. V omenjenih poglavjih naloga podrobneje predstavi kontejnerizacijo in njen razvoj skozi zgodovino. Naloga se osredotoča tudi na vrste in standarde kontejnerjev ter njihov transport s pomočjo različnih transportnih sredstev. Naloga govori tudi o tehnologijah kontejnerskega transporta in elementih ter nalogah celinskega in pomorskega terminala. V samem koncu naloge bo predstavljen proces nabave tiskarskega papirja, kjer bodo obravnavane različne nabavne možnosti ter transportne metode. Na praktičnem primeru bo prikazan transport, varovanje in manipulacija tovora. Z realnimi cenami bo tudi prikazana in obrazložena najprimernejša nabava in transportna metoda tiskarskega papirja na mednarodnem trgu.
Keywords: kontejnerizacija, transportne tehnologije, kontejnerski terminali, vrste kontejnerjev, prevoz tovora, tiskarski papir
Published: 24.10.2019; Views: 393; Downloads: 36
.pdf Full text (1,52 MB)

4.
Izdelava uporabnih izdelkov skozi vidike kvantnega učenja v vrtcu
Karmen Milovanović, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Izdelava uporabnih izdelkov skozi vidike kvantnega učenja je nastalo z namenom, da vzgojiteljem in otrokom predstavimo, kaj je kvantno učenje ter da skupaj ustvarimo tehnični izdelek po vidikih kvantnega učenja. Teoretičen del smo razdelili na sklope: pedagoško-didaktičen sklop, psihološki sklop in tehnično-tehnološki sklop. V prvem sklopu opredelimo pojem kvantnega učenja, je spodbuda, spodbuda (sugestija). Predstavimo učno okolje, učne stile, učne modalitete ter učne metode, ki spodbujajo k ustvarjalnosti, predstavimo pa tudi koncepta Walfdorskega in Montessori vrtca. V psihološkem sklopu predstavimo otrokove sposobnosti, razvojno-procesni pristop in učni pristop. V tretjem sklopu predstavimo strokovno-tehnološki sklop, in sicer smo opisali delovno nalogo, konstrukcijsko nalogo, konstrukcijsko nalogo za konstruiranje uporabnega oziroma funkcionalnega predmeta, projektno nalogo ter predstavili papir. V praktičnemu delu je opisana neposredna izvedba v praksi, kjer predstavimo namen raziskovanja, izvedbo in evalvacijo dejavnosti ter si odgovorimo na zastavljena vprašanja. V sklopu raziskave smo izdelovali različne izdelke iz papirja, kartona in lepenke ter v različnih starostnih stopnjah izvajali dejavnosti po kurikulumu. Pridobljene rezultate smo beležili. Nato smo aktivnosti ponovili in ponovno izdelovali izdelke iz različne izdelke iz prej omenjenih materialih ter v različnih starostnih stopnjah, vendar smo druge izdelke izdelovali po načinu in metodi dela, ki ga vsebuje kvantno učenje. Rezultate smo beležili in jih med seboj primerjali. Izdelke smo izdelovali iz papirja, kartona in lepenke. Kvantno učenje doprinese k večji ustvarjalnosti.
Keywords: kvantno učenje, otrokove sposobnosti, tehnični izdelki, izvedbene dejavnosti, papir.
Published: 22.11.2018; Views: 435; Downloads: 69
.pdf Full text (2,44 MB)

5.
Zastavna pravica na terjatvah, vrednostnih papirjih in drugih premoženjskih pravicah
Marja Zidarič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Po mnenju dr. Tratnika je zastavna pravica omejena stvarna pravica na točno določeni tuji stvari ali premoženjski pravici, ki služi zavarovanju točno določene terjatve, ki jo ima imetnik zastavne pravice (zastavni upnik) proti lastniku zastavljene stvari oziroma imetniku zastavljene pravice (zastavitelju, zastavnemu dolžniku) ali proti tretji osebi, ki ni sočasno tudi zastavitelj. Če zavarovana terjatev ob dospelosti ni plačana, lahko zastavni upnik zahteva prodajo predmeta zastavne pravice in se poplača iz njene vrednosti. Drugi odstavek 3. člena SPZ dopušča izjemo od pravila, da se premoženjske pravice ne štejejo za stvari in zato na njih niso mogoče ne lastninska ne druge stvarne pravice in sicer je v skladu s to izjemo lahko predmet zastavne pravice tudi premoženjska pravica. Predmet diplomskega dela je zastavna pravica na pravicah in sicer na terjatvah, vrednostnih papirjih in drugih premoženjskih pravicah, predvsem pravice udeležbe v pravni osebi ter prenosljive pravice intelektualne lastnine. Problem pri zastavni pravici na terjatvah je v napakah temeljnega razmerja, pri bodočih terjatvah pa v obvestitvi dolžnika, kar je konstitutivni pogoj za zastavitev terjatve. Pri zastavni pravici na vrednostnih papirjih se težava pojavi, če vrednostni papir ne vsebuje vseh bistvenih sestavin, ter v primeru nelikvidnosti in neprenosljivosti. Prav tako pa morata biti uresničena načelo inkorporacije, kjer lahko upravičenec uveljavlja pravico iz vrednostnega papirja samo skupaj s papirjem ter načelo prezentacije, kjer lahko izpolnitev terjatve iz vrednostnega papirja zahteva proti njegovi predložitvi le njegov zakoniti imetnik. V primeru zastavne pravice na drugih premoženjskih pravicah pa lahko privede do težav, če zastavitelj ne opusti ravnanj, s katerimi bi se zmanjšala vrednost zastavljene pravice.
Keywords: Zastavna pravica, terjatev, vrednostni papir, premoženjska pravica, zastavitelj, zastavni upnik
Published: 29.05.2017; Views: 1123; Downloads: 141
.pdf Full text (551,99 KB)

6.
Prenova procesa oskrbe proizvodne linije brusnega papirja v podjetju Grieshaber
Saša Pacek, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomsko delo je zasnovano na spoznavanju in kritičnem ovrednotenju oskrbe proizvodne linije v podjetju Grieshaber. Predstavljena je glavna težava v podjetju, ki je vezana na samostojno nabiranje materialov za oskrbo končnega pakiranja in fizičen prenos naročila v skladišče. Diplomsko delo je razdeljeno na del, kjer so predstavljene teoretične osnove in del, kjer je predstavljeno obstoječe stanje s kritično analizo ter predlogom prenove. Znotraj teoretičnih osnov so predstavljene osnovne informacije o delovanju proizvodnje in procesov znotraj nje, tako da bralca lažje vpeljemo v obravnavano okolje. V poglavju o obstoječem stanju je predstavljena proizvodna linija, oskrba le te in kritično ovrednotenje ter analiza procesa oskrbe. Pri kritični analizi sta uporabljeni »procesna karta« in »analiza 5-krat zakaj«, s pomočjo katere smo iskali vzrok za nastanek problema, vezanega na oskrbo. Skozi celotno diplomsko delo je v ospredju modeliranje s tridimenzionalno tehniko (3D) v programu SketchUp, s pomočjo katere želimo omenjeno tehniko modeliranja približati tudi k reševanju težav v logistiki. V času priprave diplomske naloge smo ugotovili, kako pomemben dejavnik je dejansko oskrba linije v podjetju. Na koncu smo podali predlog rešitve s pomočjo vpeljave oskrbne linije s točno določenim prostorom in pomožnih tabel, s katerimi bi ob pomoči magnetnih kartic ter sistemom pomika kartic z osnovnimi informacijami o potrebnih komponentah spremljali proces oskrbe.
Keywords: proizvodna linija, prenova procesa, oskrba, vitka logistika, brusni papir
Published: 19.01.2017; Views: 1722; Downloads: 511
.pdf Full text (2,69 MB)

7.
UGOTAVLJANJE STALIŠČ DO NEKATERIH ZNAMK TOALETNEGA PAPIRJA
Maša Vižintin, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Stališča so naučene predispozicije, s katerimi se odzivamo na določene objekte ali subjekte in se od posameznika do posameznika razlikujejo. Z njimi lahko ugotovimo, kakšno je mnenje potrošnikov do določenega izdelka, kakšen vpliv ima skupina na posameznika ter kakšne so razlike med ljudmi. Skratka, stališča so eden izmed najpomembnejših pojmov in so postala že skoraj nepogrešljiva pri raziskovanju vedenja potrošnikov za trženje. Prav tako kot stališča je za uspešno trženje pomembna tudi ustrezna segmentacija trga. Kadar podjetje za ciljno skupino svoje blagovne znamke izbere samo določene segmente potrošnikov, lahko izdelke natančno prilagodi njihovim potrebam ter tako uspešneje prepriča posameznike v nakup. Diplomski projekt v prvem delu govori o teoriji stališč ter na kratko opiše tudi segmentacijo trga, nato pa v drugem, empiričnem delu, predstavi raziskavo stališč potrošnikov do različnih blagovnih znamk toaletnega papirja. Pri tem upošteva v naprej določene segmente, izbrane s strani podjetja Paloma, d. d. V zaključnem delu so predstavljene ugotovitve raziskave
Keywords: stališča, toaletni papir, segmentacija, Paloma, anketni vprašalnik
Published: 17.11.2016; Views: 704; Downloads: 26
.pdf Full text (2,25 MB)

8.
OPTIMIZACIJA TISKANJA IN NJEGOV VPLIV NA OKOLJE V MANJŠEM PODJETJU
Simon Škulj, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Namen te diplomske naloge je raziskati in pokazati kolikšni so lahko cenovni prihranki tiskanja, kako lahko privarčujemo pri papirju, ter kako s smotrnim tiskanjem obvarujemo okolje. Vsako podjetje ima npr. točno evidentirane avtomobile, nadzorujejo njihovo porabo in prevožene kilometre in v splošnem poskušajo stroške čim bolj optimizirati, vendar se velikokrat pozabi na »skrite« potrošnike, ki pa so vsem na očeh – tiskalniki oziroma multifunkcijske naprave. Ker imamo v Sloveniji zelo veliko samostojnih podjetnikov in malih podjetij je ta diplomska naloga usmerjena v raziskavo optimizacije tiskanja v malem podjetju, podjetju Promo.fil d.o.o. Stroški tiskanja imajo pogosto v strukturi celotnih stroškov podjetja nezanemarljiv delež, zato je smiselno tej problematiki posvetiti več pozornosti. V diplomski nalogi smo raziskali, kakšni so dejanski stroški tiskanja z laserskim tiskalnikom, ki je trenutno v uporabi v podjetju Promo.fil d.o.o., ter opravili analizo stroškov tiskanja na več različnih laserskih in brizgalnih večfunkcijskih napravah. Na podlagi opravljene analize smo izbrali najugodnejšo varianto. Pri tem smo poleg stroškovnih vidikov posvetili pozornost tudi vplivom na okolje.
Keywords: Barvna laserska večfunkcijska enota, Barvna brizgalna večfunkcijska enota, Papir, Optimizacija, Ekologija
Published: 05.10.2016; Views: 547; Downloads: 48
.pdf Full text (994,31 KB)

9.
PRIKAZ PROFILOV ZAPOSLENIH NA ELEKTRONSKEM PAPIRJU
Bernard Gojzdnik, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Živimo v času, kjer je poraba energije elektronskih sklopov in naprav postala pomemben faktor. Pri zasnovi in razvoju je potrebno poiskati nek kompromis med hitrostjo delovanja naprave ter na drugi strani porabo energije za to napravo. Če se le da, je dobro zasnovati nek modularni koncept naprave, da se lahko uporablja ta ista naprava na večih področjih, ter se s tem poveča njena multifunkcionalnost. S tem pristopom si zagotovimo več financ za razvoj. Namen uporabe prikazovalnikov na principu tehnologije elektronskega papirja je predvsem zmanjšanje porabe energije pri napravah z baterijskim napajanjem in s tem podaljšanje avtonomije delovanja. Druga dobra lastnost elektronskega papirja pa je izredno dobra vidljivost in berljivost vsebine brez dodatne osvetlitve.
Keywords: elektronski papir, baterijsko napajanje, brezžična komunikacija, wifi, univerzalno serijsko vodilo, serijsko vodilo
Published: 21.09.2016; Views: 461; Downloads: 49
.pdf Full text (4,43 MB)

10.
Obdavčitev kapitalskih dobičkov pri odsvojitvi izvedenih finančnih instrumentov
Damir Cavnik, 2016, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi se ukvarjam z vprašanjem primernosti ureditve obdavčevanja dobičkov fizičnih oseb od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov z davčnopravnega vidika. Slovenski davčni režim je na tem področju poseben, saj do uvedbe Zakona o davku od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (ZDDOIFI) dobički fizičnih oseb od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov niso bili obdavčeni. Z njim je bila uvedena restriktivna obdavčitev za dosežene navedene dobičke z visoko 40 % davčno stopnjo za imetništva izvedenih finančnih instrumentov do enega leta. Višina davčne stopnje za dobičke, dosežene po enem letu imetništva, pa zapade po stopnji obdavčitve, kot velja za ostale kapitalske dobičke Zakonu o dohodnini. Zaradi izredne nujnosti uvajanja ZDDOIFI, ki je presenetil poslovno in strokovno javnost v letu 2008, se v delu ukvarjam tudi z razlogi, ki so privedli do uvedbe zakona, in posledično z vprašanjem, ali je zakon dosegel zastavljene fiskalne in nefiskalne cilje ter tudi na podlagi primerjalno pravne analize ureditve avstrijskega, nemškega in britanskega davčnega sistema podam predloge za izboljšave davčnega sistema na tem področju.
Keywords: finančni instrument, vrednostni papir, izvedeni finančni instrument, nestandardizirana terminska pogodba, standardizirana terminska pogodba, opcija, posel zamenjave, pogodba na razliko, Zakon o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, Lafferjeva krivulja
Published: 20.07.2016; Views: 947; Downloads: 224
.pdf Full text (5,28 MB)

Search done in 0.33 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica