| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 8 / 8
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
2.
Kazalniki kakovosti in njihov vpliv na varnost pacientov
Urška Klinar, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo obravnavali tri pomembne kazalnike kakovosti, in sicer MRSA, razjedo zaradi pritiska in padce bolnikov. Cilj je bil z anketo ugotoviti raven znanja medicinskih sester v Splošni bolnišnici Jesenice o preprečevanju in širjenju okužb z MRSA, o preprečevanju razjede zaradi pritiska in o padcih bolnikov. Zanimalo nas je tudi, ali medicinske sestre upoštevajo standarde kakovosti pri svojem delu. Ugotovili smo, da nekatere medicinske sestre v Splošni bolnišnici Jesenice ne upoštevajo standardov o preprečevanju in širjenju okužb z MRSA. Kljub temu da je večina medicinskih sester seznanjena s standardi o preprečevanju in širjenju okužb z MRSA, jih ne upoštevajo. Na drugo vprašanje, ali so medicinske sestre pozorne, da ima bolnik, ki je ogrožen za padec, primerne pripomočke, lahko odgovorimo pritrdilno, saj je iz odgovorov razvidno, da medicinske sestre upoštevajo vse varnostne ukrepe, ki pripomorejo k preprečevanju padcev. Tretje raziskovalno vprašanje je bilo, ali medicinske sestre poznajo preventivne ukrepe pri preprečevanju razjede zaradi pritiska. Medicinske sestre dobro poznajo preventivne ukrepe za preprečevanje razjede zaradi pritiska. Nekatere medicinske sestre pa niso dobro seznanjene, kateri so zunanji dejavniki, ki vplivajo na razjedo zaradi pritiska. Pri izdelavi diplomskega dela smo uporabili deskriptivno metodo s študijem slovenske in tuje literature. Za zbiranje podatkov in ugotavljanje, ali medicinske sestre v Splošni bolnici Jesenice upoštevajo standarde, ki so pomembni za preprečevanje in širjenje okužb z MRSA, ter standarde za preprečevanje padcev in razjede zaradi pritiska smo kot instrument raziskovanja uporabili anketo z vprašanji zaprtega in odprtega tipa. Obdelava podatkov je potekala v MS Excelu. Na podlagi rezultatov smo analizirali vse odgovore ter nekatere tudi grafično prikazali. Uporabili smo deskriptivno statistično metodo, rezultate pa predstavili v besedni in grafični obliki.
Keywords: kazalniki kakovosti, MRSA, razjeda zaradi pritiska, padci bolnikov, medicinska sestra, kakovost
Published: 21.12.2009; Views: 4288; Downloads: 1209
.pdf Full text (1,14 MB)

3.
Skrb za varnost stanovalcev pred padci v domskem varstvu
Dominik Ternar, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Starostniki so najbolj ogrožena skupina ljudi, pri katerih je potrebno tudi skrbeti na njihovo varnost pred morebitnimi padci. Zagotavljanje varnosti stanovalcev v domu starejših ima velik pomen tako za člane negovalnega tima kakor za stanovalce. S ciljano pozornostjo preprečujemo morebitne poškodbe stanovalcev, ki imajo pri starostnikih lahko hude posledice v zdravstvenem stanju. Z zagotavljanjem varnosti se jim mora omogočiti varno bivanje v domu. V empiričnem delu smo naredili retrospektivno analizo podatkov iz dokumenta Poročilo o incidentih stanovalcev v domu starejših. Analiza je bila izvedena za obdobje enega leta, od junija 2009 do junija 2010. V raziskavi smo analizirali 27 padcev. Namen raziskave je bil ugotoviti, kako v domu starejših skrbijo za varnost pred padci ter analizirati vzroke in posledice padcev pri stanovalcih. V raziskavi smo ugotovili, da se največ padcev pripeti prav tam, kjer so stanovalci največ svojega časa, v svojih sobah. Vzroki, ki privedejo do padca, so: starost, zdravila, bivalni prostor stanovalca, premalo negovalnega kadra na oddelkih, kjer so stanovalci razmeroma pomični in samostojni. Člani negovalnega tima preventivno delujejo in tako zmanjšujejo pogostost padcev skozi kontinuirano 24-urno oskrbo in zdravstveno nego kakor zdravstveno vzgojo. Padci so v domu povzročili stanovalcem hude posledice v dveh primerih zloma kolka, kjer je bila dolgotrajna hospitalizacija in rehabilitacija. Najpogostejše poškodbe v domu so bile odrgnine, hematomi ali manjše presekanine. Zaradi posameznih manjših poškodb so se stanovalci v krajšem času pozdravili in se vrnili na raven samostojnosti, ki so jo imeli pred poškodbo. Skrb za varnost stanovalcev v domskem varstvu je poglavitna vloga negovalnega osebja skozi neprekinjeno zdravstveno vzgojo stanovalcev in tudi samega vodstva institucije z uvedbo različnih preventivnih sprememb, kot so nabava klicnih naprav za roke, ocenjevalna lestvica ogroženosti stanovalca za padec in ustrezna kadrovska zasedenost.
Keywords: starostniki, domsko varstvo, varnost, padci, zdravljenje
Published: 19.09.2011; Views: 2539; Downloads: 352
.pdf Full text (749,08 KB)

4.
Padci pri starostnikih
Maša Klarič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Teoretična izhodišča: Padci so pri starejših pogosto nastopajoč, nevaren problem, ki lahko privede do nezmožnosti na vseh ravneh človekovega delovanja. Vzrok za padce je običajno kompleksna kombinacija bioloških, vedenjskih in dejavnikov fizičnega ter socioekonomskega okolja. Pogosto so vzrok za strah pred ponovnim padcem in zaradi tega omejevanje dejavnosti, številnih poškodb, večje odvisnosti in poslabšanja kakovosti življenja ter eden od pomembnejših dejavnikov smrti pri starih ljudeh. Namen diplomskega dela je bil opisati dejavnike tveganja za padce ter z raziskavo ugotoviti najpogostejše vzroke za padce in njihove posledice pri starostnikih. Metode: Podatke smo zbrali z anketnim vprašalnikom sestavljenim iz 21 vprašanj zaprtega tipa. V raziskavo je bilo vključenih 40 starostnikov. Podatke iz anonimne ankete smo zbrali, jih analizirali ter jih prikazali s pomočjo računalniškega programa Microsoft Excel. Rezultati: Ugotovili smo, da je padlo kar 67 % vseh anketiranih starostnikov. Motnja ravnotežja je bila pri kar 22 % starostnikov vzrok za padce. Ob padcu se je poškodovalo 70 % starostnikov. Po poškodbi je pomoč pri izvajanju osnovnih življenjskih aktivnosti potrebovala tretjina starostnikov. Pri skoraj tretjini starostnikov so bile posledice padca vzrok za selitev v dom starejših. Diskusije in zaključki: V skrbi za varnost starostnikov in preprečevanju padcev ter njihovih posledic ima medicinska sestra pomembno vlogo. Predvsem mora delovati zdravstveno-vzgojno, saj je zelo pomembna preventiva in ozaveščanje starostnikov ter njihovih svojcev oziroma skrbnikov o problematiki padcev. Cilj zdravstvene nege je zagotoviti pacientu varno okolje, v katerem se bo lahko gibal, vendar mu moramo preprečiti padec oziroma samopoškodbo.
Keywords: starostnik, padci, dejavniki tveganja, posledice padcev, naloge medicinske sestre
Published: 04.07.2012; Views: 3555; Downloads: 704
.pdf Full text (1,32 MB)

5.
Preprečevanje padcev pri starostnikih
Rialda Kovačević, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Med možnimi nezgodami, ki starejše najbolj ogrožajo, so padci, in njihova pogostost se s starostjo le še povečuje. Poleg tega prvi padec močno poveča tveganje za ponovne, zato je pomembno, da se prepreči že ta sam in s tem tudi ostali. V teoretičnem delu smo predstavili pogostost, vzroke in posledice padcev pri starostnikih, preventivne ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje padcev pri starostnikih. Predstavili smo tudi pomen telesne vadbe za krepitev ravnotežja in druge načine za preprečevanje padcev ter vlogo medicinske sestre pri preprečevanju padcev starostnikov. V empiričnem delu smo predstavili rezultate raziskave, ki smo jo izvedli v dveh domovih. V raziskavi je sodelovalo 38 članov negovalnega tima. Kot instrument raziskave smo uporabili anketni vprašalnik, ki je vseboval 26 vprašanj, zaprtega in polodprtega tipa. Ugotoviti smo želeli katere preventivne ukrepe izvajajo člani negovalnega tima za preprečevanje padcev pri starostnikih in v kolikšni meri starostniki sami, s svojim vedenjem pripomorejo k zmanjšanju padcev. Rezultati raziskave so pokazali, da negovalni tim namenja dovolj pozornosti k osveščanju starostnikov o preventivi pred padci na različne načine in sicer največ s splošnim osveščanjem, z nudenjem pomoči pri premeščanju iz postelje na voziček in obratno, s svetovanjem pri ustrezni obutvi. Tiste, ki so podvrženi visokemu pritisku in vrtoglavicam nadzorujejo. Najpogostejši vzroki, ki privedejo do padcev so, da starostniki ne upoštevajo danih nasvetov, so neprevidni in neustrezno obuti. Kar 80 odstotkov anketiranih je mnenja, da sta starostnikova želja po samostojnosti in neodvisnosti eden pogostejših vzrokov padcev. Kljub temu, da namenjajo veliko pozornosti v dobro komunikacijo s starostniki, imajo z večino izmed njih težave, saj se starostniki težko sprijaznijo z odvisnostjo od pomoči. Več kot polovica anketiranih je mnenja, da starostniki poznajo pripomočke za lažje gibanje, a jih ne uporabljajo dovolj. Rezultati so tudi pokazali, da člani znotraj tima rešujejo problematiko padcev aktivno in kontinuirano, vendar še vedno prihaja do padcev zaradi nesodelovanja večine starostnikov.
Keywords: starostnik, varnost, padci, zdravstvena nega
Published: 04.07.2012; Views: 4445; Downloads: 895
.pdf Full text (431,11 KB)

6.
Skrb za varnost stanovalcev pred padci v domskem varstvu
Dominik Ternar, 2011, undergraduate thesis

Keywords: starostniki, domsko varstvo, varnost, padci, zdravljenje
Published: 10.07.2015; Views: 653; Downloads: 38
URL Link to full text

7.
8.
Zagotavljanje ustreznih napetostnih razmer v nizkonapetostnem omrežju
Marcel Topler, 2017, master's thesis

Abstract: Ena izmed osnovnih nalog elektrodistribucijskih podjetij je zagotavljanje nemotene oskrbe z električno energijo in ustreznih padcev napetosti znotraj predpisanih mej. Neustrezni napetostni profili v nizkonapetostnem omrežju najbolj vplivajo na končne porabnike. V magistrski nalogi je predstavljeno trenutno stanje pri napajanju oddaljenih odjemalcev, ki so napajani z napetostjo 0,95 kV. Za zagotavljanje ustreznih napetostnih razmer so predstavljene in ovrednotene štiri izvedbe napajanja, in sicer napajanje z 0,4 kV, napajanje z 0,95 kV, napajanje z 0,4 kV in napetostnim stabilizatorjem ter napajanje z 0,4 kV in baterijskim sistemom. S pomočjo izdelanih simulacijskih modelov omrežja smo izvedli analizo napetostnih razmer, analizo izgub električne energije in ekonomsko analizo. Na koncu smo posamezne rešitve ovrednotili in medsebojno primerjali.
Keywords: distribucijsko omrežje, napajanje oddaljenih odjemalcev, padci napetosti, izgube električne energije, napetostni stabilizator, baterijski sistem
Published: 17.10.2017; Views: 316; Downloads: 57
.pdf Full text (3,30 MB)

Search done in 0.19 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica