| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 14
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Učinkovitost ozelenitve medvrstnega prostora v integriranem pridelovanju hmelja
Jana Osojnik, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Na poskusnem polju Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije smo leta 2005, po zadnjem osipavanju hmelja, v medvrstni prostor sejali različne dosevke: oljno redkev (Raphanus sativus), belo gorjušico (Sinapis alba), črno deteljo (Trifolium pratense) in mešanico: ajdo (Fagopyrum esculentum), grašico (Vicia sp.) in facelijo (Phacelia tanatacetifolia). Sočasno smo izvedli kontrolno obravnavo (brez dosevka). Poskus je bil zasnovan kot enofaktorski, s petimi obravnavanji v treh ponovitvah. S poskusom smo želeli preveriti prednosti in slabosti dosejavanja medvrstnega prostora v hmeljišču ter spremljati prirast dosevkov. Ugotoviti smo želeli tudi to, v kolikšnem obsegu lahko nadomestimo organsko snov v tleh. Sklepamo lahko, da je za ozelenitev najprimernejša oljna redkev, ki je poleg najvišjih prirastov in intenzitete rasti tudi dokaj neobčutljiva na gaženje s stroji. Sprejemljive rezultate je od začetka kazala tudi mešanica: ajde, facelije in grašice, vendar je ajda, ki se je polomila, dala proti koncu rastne dobe slabše rezultate. Za črno deteljo je bilo neugodno zasenčevanje, vendar pa je bujno rastla po spravilu hmelja, ko je bilo več svetlobe. Bela gorjušica se je v poskusu pokazala kot najmanj primerna zaradi najmanjšega deleža prirasta organske mase.
Keywords: hmelj, ozelenitev, dosevki, organska snov, pridelek
Published: 27.02.2009; Views: 2195; Downloads: 120
.pdf Full text (654,35 KB)

2.
3.
LASTNOSTI TOPLE IN OBRNJENE RAVNE EKSTENZIVNO OZELENJENE STREHE
David Sobočan, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu so obravnavane zelene strehe kot moderne strehe, ki sledijo smernicam t.i. eko-gradnje. Splošno je opisan zgodovinski razvoj, vloga ter pojem zelenih streh, ki dajejo bralcu širšo predstavo o zelenih strehah. Podan je pregled konstrukcijskih elementov z opisanimi pripadajočimi materiali in njihovimi lastnostmi. Izdelana je zasnova sestave konstrukcij in prikazani izvedbeni detajli za sistema tople in obrnjene ravne ekstenzivno ozelenjene strehe.
Keywords: Zelena streha, topla streha, obrnjena streha, ekstenzivna ozelenitev.
Published: 23.12.2009; Views: 3871; Downloads: 593
.pdf Full text (5,51 MB)

4.
DOLOČANJE OBSTOJNOSTI POLIMER BITUMENSKIH TRAKOV PROTI PREBOJU KORENIN NA OZELENJENIH STREHAH
Tina Miklavc, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu so predstavljene osnovne lastnosti zelenih streh, zgodovinski razvoj, prednosti in slabosti, izvedba ozelenitve, ugotavljanje odpornosti polimer bitumenskih trakov proti preboju korenin. Za kvalitetno izvedbo ozelenjenih streh je treba poznati osnovne karakteristike vgrajenih materialov. Prav tako pomembne so rastline, ki jih posadimo za ozelenitev strehe. V diplomskem delu je predstavljen postopek odpornost polimer bitumenskih trakov na preboj korenin. Odpornost polimer bitumenskih trakov proti preboju korenin smo določili s pomočjo testiranja v rastlinjaku, kjer smo opazovali polimer bitumenske trakove izpostavljene vplivu korenin v skladu standardom SIST EN 13948:2007. Ugotovili smo, da korenine posajenih rastlin v času opazovanja niso prebile polimer bitumenskih trakov, prav tako ne spojev trakov. S tem smo ugotovili, da so bili spoji pravilno zavarjeni, kajti najbolj izpostavljeni so prav spoji.
Keywords: Zelena streha, ozelenitev, bitumenski trakovi, preboj korenin
Published: 04.02.2010; Views: 2689; Downloads: 135
.pdf Full text (3,05 MB)

5.
PRIMERJAVA UPORABNOSTI NEKATERIH RASTLIN ZA PREZIMNO OZELENITEV TAL
Vlado Časar, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Poljski poskus je bil izveden na UKC — Pohorski dvor in KPD — Rogoza. Potekal je od avgusta 2004 do aprila 2005. Poskus je bil postavljen po split-plot metodi v štirih ponovitvah. Glavne parcelice so predstavljale prezimne dosevke, podparcelice pa čas setve le-teh. Proučevan je bil vpliv časa setve (sredini avgusta, sredina septembra in sredina oktobra) na rast in razvoj, količino simbiotsko vezanega in akumuliranega dušika v rastlinah ter mineralnega dušika v tleh petih prezimnih dosevkov (mnogocvetna ljuljka, podzemna detelja, inkarnatka, črna detelja in ozimna grašica). Čas setve je statistično značilno vplival na vse proučevane parametre. Zgodnji rok setve (sredina avgusta) se je izkazal, kot najboljši in je torej ključnega pomena za dober in kakovosten pridelek, kakor tudi zadovoljivo količino simbiotsko vezanega in akumuliranega dušika, ki bo ob zaoravanju na voljo naknadno sejani poljščini. Zelo pozen rok setve (sredina oktobra) pa ni več primeren za setev prezimnih dosevkov iz družine metuljnic. Med proučevanimi prezimnimi dosevki so se kot najuporabnejše izkazale ozimna grašica, podzemna detelja in inkarnatka.
Keywords: akumulacija dušika, čas setve, mineralni dušik v tleh, ozelenitev tal, prezimni dosevki (mnogocvetna ljuljka, podzemna detelja, inkarnatka, črna detelja, ozimna grašica), pridelek, simbiotska vezava dušika
Published: 11.05.2010; Views: 3492; Downloads: 387
.pdf Full text (1,08 MB)

6.
STANDARDI TRAJNOSTNE ARHITEKTURE : ZELENA STREHA
Helenca Kerin, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Zelene strehe predstavljajo neizkoriščen potencial, s katerim lahko naravi povrnemo odvzete zelene površine zaradi gradnje in s tem dvignemo nivo kvalitete bivanja. Diplomsko delo obravnava zeleno streho kot arhitekturni element, ki s svojimi lastnostmi predstavlja standard trajnostne arhitekture. Podan je splošen opis razvoja zelene strehe skozi zgodovino ter vloga zelene strehe v urbanem okolju. Predstavljene so osnovne značilnosti zelene strehe ter opisani posamezni sestavi. V nadaljevanju je podana primerjava med klasično ravno streho in ozelenjeno ravno streho. Opisane so tudi osnovne vrste ozelenitev zelenih streh in njihovo vzdrževanje. Na koncu so predstavljene predvidene in izvedbene rešitve referenčnega primera objekta z zeleno streho v naklonu Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru. Ugotavljamo, da je vsaka, še tako majhna zelena površina, pomemben del naravnega okolja, zato bi morala aktivna prostorska politika v naši državi spodbujati nadomestitev izgubljenih zelenih površin z zelenimi strehami povsod, kjer je to mogoče in sprejemljivo.
Keywords: zelena streha, sestav strehe, ozelenitev, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Published: 24.09.2010; Views: 3135; Downloads: 611
.pdf Full text (13,47 MB)

7.
"OZELENITEV" VOZNEGA PARKA PODJETJA AVTOBUSNI PREVOZI JOŽICA CAFUTA S.P.
Davorin Lesjak, 2014, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu »Ozelenitev« voznega parka podjetja Jožica Cafuta s. p., smo reševali problematiko ozelenitve voznega parka podjetja. V uvodu smo predstavili izhodišča diplomskega dela, predstavljen je opis problema, cilji in teze diplomskega dela. Nadaljevali smo s predstavitvijo okolja, predpostavkami in omejitvami ter metodami dela. V teoretičnem delu smo navedli nekaj definicij logistike in opisali razliko med prometom in transportom. Opisali smo različne vrste komercialnih potniških prevozov, predvsem avtobusni promet. Predstavili smo tudi okoljski vidik v povezavi s cestnim prometom. V osrednjem delu smo opisali obstoječe stanje podjetja Avtobusni prevozi Jožica Cafuta s. p. Opisali smo dejavnosti podjetja in delo zaposlenih v njem. Predstavili smo velikost voznega parka, porabo goriva vozil, onesnaženost vozil v smislu emisij TGP in stroške delovnih sredstev. V tem delu smo predstavili tudi stanje emisij TGP v Sloveniji in Evropi. Prav tako smo predstavili tudi dosedanje ukrepe namenjene zmanjševanju TGP. V tretjem poglavju smo podali predloge izboljšav v smeri zakonske regulative zmanjšanja emisij z ozelenitvijo voznega parka v podjetju. Podali smo predlog posodobitve znanja in spretnosti voznikov in uvedbo nove tehnologije v administraciji, ki bi avtobusnemu podjetju Cafuta pripomogla k obstojnosti in konkurenčnosti na trgu.
Keywords: cestni promet, transport, prevoz potnikov, ozelenitev, avtobus, emisije.
Published: 21.07.2014; Views: 1426; Downloads: 137
.pdf Full text (1,27 MB)

8.
9.
Ozelenitev voznega parka v izbranem podjetju
Sandra Jež, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomska naloga se nanaša na ozelenitev voznega parka v podjetju Prevozi Tima Transfer d.o.o. V uvodu smo predstavili problem, ki ga diplomska naloga obravnava, cilje in namen naloge, zastavljene teze, predpostavke in omejitve ter metode dela. Prvo poglavje je namenjeno predstavitvi teoretičnih izhodišč, ki so nam služila kot osnova za nadaljnje preučevanje. Preučili smo zakonodajo s področja varovanja okolja ter omejevanja vplivov cestnega prometa v Evropski uniji in Sloveniji. Omenili smo tudi standard s področja varovanja okolja. V nadaljevanju smo opravili posnetek stanja v izbranem podjetju. Predstavili smo podjetje in njegov vozni park. S pomočjo programa za GPS sledenje smo opravili analizo voznih ciklov za posamezna vozila. Glede na opravljene meritve in analize smo predlagali ustrezne rešitve in ukrepe. Predloge smo nato ovrednotili še s finančnega vidika. Ugotovili smo, da ima ozelenitev voznega parka pozitivne finančne učinke za podjetje, saj je z uporabo manjših ukrepov možen znaten prihranek pri stroških goriva. Manjša poraba goriva pa pomeni tudi manj emisij.
Keywords: Ozelenitev voznega parka, varovanje okolja, emisije, finančni učinki.
Published: 11.12.2015; Views: 950; Downloads: 182
.pdf Full text (2,29 MB)

10.
Uvedba nove tehnologije v podjetju Novem car interior design d.o.o.
Barbara Metličar, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi smo predstavili podjetje, ki je v svoj proizvodni proces uvedlo nove tehnologije, ki so prijaznejše okolju. Opisovanje teorije nas je dobro pripravilo na sam problem naloge. Zanimalo nas je predvsem, kako podjetjem, ki še niso trajnostna, dokazati, da se le-to izplača tako na vidiku financ, okolja in družbe. Problem v diplomski nalogi je bil torej dokazati, da se prestrukturiranje proizvodnega procesa izplača. V posnetku obstoječega stanja smo opisali oba procesa, ki delujeta v podjetju, tako starejšega kot tudi novega ter navedli njune prednosti in slabosti. Predstavili smo stroške, ki jih podjetje ima zaradi starega procesa ter stroške investicije za nakup nove tehnologije. Izračunali smo amortizacijo nove tehnologije. Na koncu diplome smo podali rezultate, ki smo jih pridobili skozi vse dele diplomskega dela.
Keywords: Globalni problem, trajnostni razvoj, ozelenitev obrata, prestrukturiranje proizvodnega obrata
Published: 08.04.2016; Views: 1083; Downloads: 98
.pdf Full text (2,38 MB)

Search done in 0.14 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica