| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 12
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Motivacija za učenje tujega jezika pri starejših odraslih
Karina Fujs, 2019, master's thesis

Abstract: V življenju želijo vsi ljudje pridobiti čim več znanja in tako napredovati na najrazličnejših področjih. Učenje in izobraževanje sta pojma, ki se pojavljata skozi celotno življenje. Potreba po odkrivanju nečesa novega se zato ne spremeni niti v poznem življenjskem obdobju. Ko posameznik doseže starejšo odraslost, ga ženejo določene potrebe, ki jih želi zadovoljiti, zato si velika večina želi znova odkriti že znana ali neznana področja iz mlajših let. Prav tu nastopi pomemben dejavnik motivacije, ki je tako pomemben del posameznikovega življenja, ker s pomočjo le-te sprejema določene odločitve, ki so v korist njegovi osebnostni in mentalni rasti. Posamezniki, ki se v tem obdobju odločijo za učenje nemškega jezika, se srečujejo z najrazličnejšimi ovirami, ki so povezane z okoljem in osebnostnimi značilnostmi. Namen magistrskega dela je izluščiti motivacijske dejavnike, ki so najpogosteje prisotni pri odločitvi za učenje nemškega jezika pri starejših odraslih. Osrednji del magistrskega dela sestavlja proučevanje literature s področja izobraževanja, motivacije ter obdobja starejše odraslosti. V empiričnem delu ugotovimo, da na motivacijo za izobraževanje ključno vpliva spol ter uporabnost nemškega jezika, ker le-ta dejavnik, starejše odrasle najpogosteje spodbuja, da se odločijo za učenje nemškega jezika. Osredotočili smo se le na tiste posameznike, ki se učijo nemškega jezika, zato je bilo število anketirancev manjše. Zelo pogost motivacijski dejavnik je, razumevanje nemških televizijskih programov, ker se posamezniki s temi srečujejo vsakodnevno. Zanimalo nas je tudi, kako starejši vidijo sebe po obisku tečajev in se na podlagi rezultatov, počutijo bolj psihično ter fizično dejavne. Hipoteze, ki smo si jih zastavili na podlagi teoretičnih izsledkov, smo v veliki večini ovrgli.
Keywords: starejši odrasli, izobraževanje, izobraževalne ovire, motivacija, nemški jezik
Published: 12.11.2019; Views: 529; Downloads: 101
.pdf Full text (956,20 KB)

2.
Ovire pri učenju revizije - primer bolonjskega univerzitetnega izobraževanja v Sloveniji
Živa Očko, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Moje diplomsko delo se nanaša na področje revizije, in sicer na ovire pri učenju revizije na primeru bolonjskega univerzitetnega izobraževanja. Pri tem se nanašam na raziskave, ki so bile že v preteklosti narejene na to temo, hkrati pa tudi na lastne ugotovitve, ki sem jih pridobila s pomočjo anketnega vprašalnika. Delo diplomskega projekta je sestavljeno iz 5 delov. Najprej je uvod, kjer predstavim namen, cilje diplomskega projekta in zastavim raziskovalno vprašanje, na katerega skušam odgovoriti, ter eno samo hipotezo, ki jo skušam potrditi ali ovreči. V drugem poglavju predstavim področje revizije in učenje le-te. Pri tem opredelim pojmovanje revizije, namen in cilje revidiranja. Hkrati predstavim učenje revizije na slovenskih univerzah in znanja ter kompetence revizorja. To poglavje diplomskega projekta se nanaša na delovna področja revizorja, revizorjev izdelek, znanja, spretnosti, sposobnosti, interese revizorja in na izobrazbeno pot do poklica revizorja. Največji poudarek v drugem delu diplomskega projekta dajem na poglavje, kjer je predstavljenih pet člankov, ki govorijo o ključnih ovirah pri učenju revizije. Tretji del se nanaša na sklepe o raziskavah učenja revizije. Temu pa sledi poglavje, kjer je predstavljena raziskava, v katero so zajeti študentje Ekonomske-poslovne fakultete v Mariboru. Glavna ugotovitev raziskave je, kaj so po študentovem mnenju ključne ovire pri učenju revizije. Na koncu diplomske naloge sledi še sklep ugotovitev.
Keywords: revizija, ovire, izobraževanje, univerza.
Published: 24.10.2018; Views: 305; Downloads: 103
.pdf Full text (950,42 KB)

3.
Stanje slovenskega podjetništva in izzivi izobraževanja za podjetnost
Miroslav Rebernik, Karin Širec, Dijana Močnik, 2014, scientific monograph

Abstract: V monografiji smo analizirali vse gospodarske družbe in samostojne podjetnike v Sloveniji leta 2012, nato pa smo za leto 2010 primerjali ključne podatke za podjetja EU-27 in Slovenije v nefinančnem sektorju gospodarstva (to so dejavnosti industrije, trgovine in storitev). V Sloveniji je bilo leta 2012 59.726 gospodarskih družb in 72.325 samostojnih podjetnikov, to je skupaj 132.051 podjetij. Ustvarjena dodana vrednost je znašala 19,25 milijarde evrov. Podjetja so leta 2012 ustvarila 614 milijonov evrov neto poslovnega izida. V drugem delu opozarjamo na pomen podjetništva v sodobni družbi ter na njegov vpliv na ekonomski in družbeni razvoj. Prikazujemo stanje podjetniškega izobraževanja v Sloveniji, analiziramo njegove temeljne ovire in dejavnike uspeha ter podajamo nekatera priporočila za njihovo preseganje. Eno od njih je vzpostavitev primerne strategije izobraževanja za podjetništvo na visokošolski ravni, ki pa ne sme biti ločena od splošne strategije izobraževanja za podjetništvo, kot tudi ne od siceršnjega okvira pospeševanja podjetništva.
Keywords: razvoj, izobraževanje, podjetniška demografija, EU-27 nefinančni sektor gospodarstva, primerjalna analiza, podjetniško izobraževanje, ovire podjetniškega izobraževanja
Published: 18.01.2017; Views: 907; Downloads: 82
URL Link to full text
This document has many files! More...

4.
Mnenje osnovnošolskih učiteljev o usposobljenosti za sodelovanje s starši
Kristina Šrot, Nataša Rizman Herga, 2013, review article

Abstract: V prispevku predstavljamo rezultate raziskave glede usposobljenosti učiteljev prvega in drugega triletja osnovne šole za sodelovanje s starši. Preverili smo, s kakšnimi težavami se učitelji najpogosteje srečujejo v odnosih s starši, na kakšne načine se z njimi soočajo in kako jih poskušajo obvladovati. Pri tem so nas zanimale razlike glede na delovno dobo učiteljev in šolsko okolje, v katerem poučujejo. Anketirani učitelji menijo, da se za delo s starši v dodiplomskem izobraževanju niso dovolj strokovno usposobili in da jim primanjkuje vrsta kompetenc, ki bi jim sodelovanje s starši olajšale. Glede na rezultate raziskave anketiranih učiteljev – učitelji v srečanjih s starši zaznavajo pripravljenost staršev na konstruktiven pogovor, tudi precenjevanje staršev sposobnosti njihovega otroka, nemoč staršev v pogovorih o njihovih otrocih ter celo elemente agresivnega obnašanja – podajamo smernice, ki bi lahko doprinesle k izboljšanju konkretne situacije. V učeči se družbi postajajo kompetence učiteljev kompleksnejše, kar zahteva njihovo stalno strokovno izpopolnjevanje, izobraževanje ter sledenje sodobnim izobraževalnim in vzgojnim trendom. Obenem pa se zavedamo, da je komunikacija dvosmeren in soodvisen proces, zato moramo ob kompetencah učitelja upoštevati tudi kompetence staršev in njihov doprinos h kakovostnemu sodelovanju in dobri komunikaciji.
Keywords: vzgoja in izobraževanje, kompetence učiteljev, sodelovanje s starši, odnosi, ovire v komunikaciji
Published: 30.12.2015; Views: 1631; Downloads: 166
.pdf Full text (838,00 KB)
This document has many files! More...

5.
6.
Motivacija za izobraževanje učiteljev na Srednji šoli Domžale
Polona Košir-Logar, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Vseživljenjsko izobraževanje prinaša veliko osebno odgovornost za lastni osebnostni in strokovni razvoj, česar naj bi se najbolj zavedali učitelji v vzgojno-izobraževalnih zavodih. V diplomski nalogi smo poskušali ugotoviti, kakšno je mnenje učiteljev na Srednji šoli Domžale o vseživljenjskem izobraževanju in motivaciji za izobraževanje ter dejavnikih, ki vplivajo na njihovo motivacijo za izobraževanje in ovire, ki jih odvračajo od odločitve za izobraževanje. Diplomska naloga ima teoretični in empirični del. V teoretičnem delu predstavimo strokovne osnove izobraževanja in motivacije, povzete iz tuje in domače strokovne literature, kjer predstavimo pomen izobraževanja odraslih, cilje in ovire. V delu diplomske naloge, namenjenemu motivaciji, povemo, kaj je motivacija, predstavimo njen pomen, motive za zadovoljevanje različnih potreb, motivacijske teorije in motivacijske dejavnike za izobraževanje. V empiričnem delu diplomske naloge prikažemo analizo rezultatov anketnega vprašalnika. Grafično prikažemo dobljene rezultate in poskušamo odgovoriti, kateri so motivacijski dejavniki in ovire, ki v največji meri vplivajo na odločitev za izobraževanje učiteljev na Srednji šoli Domžale. V zaključnem delu diplomske naloge povzamemo ugotovitve in predlagamo nekaj izboljšav.
Keywords: izobraževanje, srednješolski učitelji, motivacija za izobraževanje, ovire za izobraževanje
Published: 20.01.2014; Views: 1130; Downloads: 93
.pdf Full text (1,34 MB)

7.
Primerjava učinkovitosti virtualnega in klasičnega terenskega dela pri pouku biologije in ekologije v osnovni šoli na primeru učne poti Mariborski otok
Miro Puhek, 2013, doctoral dissertation

Abstract: V doktorski disertaciji smo predstavili primerjavo klasičnega in virtualnega terenskega dela. Poudarek raziskave je na določanju učinka posameznega načina dela pri poučevanju bioloških ter ekoloških vsebin v zadnji triadi osnovnošolskega izobraževanja v Sloveniji. V analizi so učenci opravljali naloge na učni poti Mariborski otok. Naloge smo tudi digitalizirali in predstavili s pomočjo Geopedie. Raziskavo smo izvedli jeseni 2011, v njej pa je sodelovalo 464 učencev (od 6. do 9. razreda) iz enajstih mariborskih osnovnih šol. V rezultatih smo ugotovili majhne razlike v povezavi z učinkovitostjo pridobivanja znanja med obema načinoma dela, pri čemer se je vsak izmed načinov izkazal s svojo kakovostjo. S klasičnim terenskim delom je bila večina učencev učinkovitejša predvsem v nalogah, kjer so si lahko pomagali z neposredno izkušnjo. Po drugi strani so se učenci na virtualnem terenskem delu bolje izkazali v nalogah, kjer je računalnik zagotovil dodatno informacijo. Hkrati smo izvedli tudi anketiranje osnovnošolskih ter srednješolskih učiteljev, pri čemer nas je zanimala predvsem pogostost izvajanja terenskega dela, ovire, s katerimi se učitelji pri tem spopadajo, ter stališča učiteljev o klasičnem in virtualnem terenskem delu. V anketiranju je sodelovalo 386 učiteljev, in sicer predvsem biologov, geografov ter naravoslovcev. Učitelji dojemajo terensko delo kot izredno pomembno metodo, ki služi predvsem spodbujanju izkustvenega učenja v naravi. Stališča učiteljev do virtualnega načina dela so večinoma pozitivna, vendar le kot dodaten pripomoček, nikakor pa ne kot nadomestilo klasičnega načina terenskega dela.
Keywords: biologija, ekologija, izobraževanje, Mariborski otok, ovire, primerjava učinkovitosti, terensko delo, virtualno terensko delo.
Published: 11.09.2013; Views: 1904; Downloads: 214
.pdf Full text (2,68 MB)

8.
MOTIVACIJA IN MOTIVIRANJE ZA IZOBRAŽEVANJE
Živa Babič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Živimo v družbi znanja, lahko se imenujemo tudi učeča se družba, inovativna družba. Veščine zaposlenih v največji meri vplivajo na kvaliteto njihovega življenja. Najboljša investicija je znanje - investirati vase, saj se moramo zavedati pomena lastnega razvoja in osebne rasti. Izobraževanje je naložba, ki prinaša dragocene obresti. Znanje, tisto, ki ga imamo in tisto, ki je še na tem, da ga odkrijemo v postopku izobraževanja, lastna spoznanja, izkušnje, spretnosti – vse to je vrednost današnje dobe. Pri tem pa igra odločilno vlogo tudi motivacija vsakega posameznika - motivacija za izobraževanje. Kako najti jasne cilje, katere nam zastavi delodajalec ali pa mi sami? Pomembno je, da si te cilje vsak, ki išče motivacijo za izobraževanje, zna predstaviti v konkretni, oprijemljivi obliki, privlačne in take, ki jih je mogoče doseči. Glede na dejstvo, da podjetju koristijo osebe, ki se zavedajo nujnosti izobraževanja, naj vsak posameznik v podjetju razmisli o tem ali bi bilo potrebno se lotiti kakega izobraževanja. Gospodarstvo se mora v pogojih globalizacije nenehno prilagajati, ravno tako pa njen najmanjši in najmočnejši člen – zaposleni. Stalno je poudarjena nujnost izobraževanja in izpopolnjevanja, še pomembnejša je funkcionalna in inovativna uporaba pridobljenega znanja. Preprosto moramo verjeti, da se izobraževanje vselej izplača, kajti brez znanja, brez izobraževanja ter usposabljanja si ne moremo več predstavljati, da bi šli v korak z vse hitrejšimi spremembami. V diplomskemu delu smo proučevali motivacijo in pripravljenost za nadaljnje izobraževanje zaposlenih, njihovo zadovoljstvo z možnostmi za izobraževanje, čemu so se zaposleni pripravljeni odpovedati za izobraževanje, kateri dejavniki jih motivirajo za izobraževanje in kateri dejavniki lahko ovirajo njihovo odločitev za izobraževanje; proučevali in ocenjevali smo tudi ocene zaposlenih glede dosedanjih izobraževanj v podjetju. V raziskavi so bila ugotovljena naslednja pozitivna dejstva: 75 odstotkov zaposlenih izkazuje pripravljenost in motivacijo za nadaljnje izobraževanje ob delu; 62 odstotkov zaposlenih je pripravljena dodatnem izobraževanju posvetiti od 4 do 8 ur tedensko; zaposleni so pripravljeni na izobraževanje, v kolikor bi jim to omogočilo podjetje. Ugotovljena so bila tudi manj pozitivna dejstva: 25 odsotkov zaposlenih si izobraževanja ne želi, 62 odstotkov zaposlenih je pripravljena na udeležbo izobraževanja izključno med delovnim časom, 75 odstotkov zaposlenih očitno ni zadovoljna z možnostmi, ki jih podjetje ponuja za izobraževanje. Zaposleni so v 100 odstotkih odločili za zaslužek kot največji motivator za dodatno izobraževanje, z izvedbo dosedanjih internih izobraževanj niso zadovoljni.
Keywords: Motivacija, motivacija za izobraževanje, izobraževanje zaposlenih, dejavniki in ovire motivacije, pomen izobraževanja
Published: 29.10.2012; Views: 1751; Downloads: 306
.pdf Full text (859,67 KB)

9.
IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH V VZGOJNOVARSTVENEM ZAVODU RADOVLJICA
Teja Fister, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Za zaposlene v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica je izobraževanje ključnega pomena, saj za opravljanje dela potrebuje strokovno izobraženi kader. Da bi svoje delo opravljali kakovostno in konkurenčno, pa je potrebno sprotno izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje
Keywords: - vzgojnovarstveni zavod - izobraževanje zaposlenih - motivacija - ovire izobraževanja
Published: 19.09.2012; Views: 925; Downloads: 101
.pdf Full text (790,02 KB)

10.
Ekološka živila v vzgojno-izobraževalnih zavodih kot podpora trajnostnemu razvoju: potenciali in ovire v osrednji Sloveniji
Nika Škof, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Delovanje kot podpora trajnostnemu razvoju mora biti zastavljeno celostno in učinkovito od proizvodnje do potrošnje. Pri doseganju ciljev, kot so večja lokalna prehranska samooskrba, okolju prijazno kmetovanje ter aktivno vključevanje posameznikov v reševanje aktualnih težav in spopadanje z novimi izzivi, je bil prepoznan velik potencial vzgoje in izobraževanja. Pri tem je pomembna poučenost vzgojiteljev in vodij šolske prehrane o sami problematiki in načinih delovanja za njihovo izboljšanje. Analiza stanja v osrednji Sloveniji kaže, da so odgovorni za preskrbo vzgojno-izobraževalnih zavodov z živili o tem relativno dobro seznanjeni. Med motivacijskimi dejavniki za uvajanje ekoloških živil izstopata visoko izražena notranja motivacija in instrumentalnost delovanja, dočim so zaznane ovire in rešitve v večji meri zunanje. Anketiranci se čutijo soodgovorne pri naslavljanju okoljskih, zdravstvenih in strateških vidikov hrane, vendar se v luči predvidenih ovir ne čutijo dovolj opolnomočeni. Ob analizi lokalnega stanja z intervjuji in anketami ter primerjavi relevantnih dejavnikov s statističnimi informacijami si lahko pri implementaciji aktivnosti za spodbujanje prehranske varnosti pomagamo tudi s primeri dobrih »top-down« praks iz tujine.
Keywords: trajnostni razvoj / vzgoja in izobraževanje / ekološka živila / samooskrba / potenciali in ovire
Published: 05.09.2012; Views: 1326; Downloads: 151
.pdf Full text (624,81 KB)

Search done in 0.28 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica