| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 1090
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Prenova obstoječega načrta šolske poti OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica z vidika prometne varnosti in digitalizacije : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
Marko Bračič, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Varnost v cestnem prometu predstavlja eno od ključnih vidikov kakovosti prometnega sistema, saj vsak udeleženec želi zagotoviti varno potovanje v skladu s svojimi potrebami. Odgovornost za varnost v cestnem prometu ni le na posamezniku, ampak tudi na državi, lokalnih skupnostih in institucijah, kot so osnovne šole. Osnovne šole imajo vpogled in nadzor nad dogajanjem v prometu ter možnost vplivanja na prometno varnost. V Republiki Sloveniji morajo osnovne šole izdelati Načrt varne šolske poti, ki informira uporabnike o varnih poteh za prihod in odhod iz šole. Diplomska naloga se ukvarja s problematiko obstoječega načrta varnih šolskih poti OŠ Pohorskega odreda v Slovenski Bistrici. Na podlagi določenih kriterijev je predstavljena klasifikacija primernosti ulic in predstavljen predlog izboljšav obstoječega stanja v obliki prenovljenega načrta varnih šolskih poti. Prenova vključuje digitalizacijo zemljevidov, ki omogočajo interaktivno predstavitev nevarnih ulic in lokacij. S tem lahko šola uporabnikom posreduje pomembne informacije o nevarnostih v cestnem prometu, kar zmanjšuje tveganje za otroke med potjo v šolo in nazaj.
Keywords: načrt varnih šolskih poti, varnost otrok v cestnem prometu, osnovna šola, učenci, Slovenska Bistrica
Published in DKUM: 20.02.2024; Views: 49; Downloads: 18
.pdf Full text (7,98 MB)

2.
Otroci iz Vrtca Zarja Celje vrtnarijo in spoznavajo zelišča : diplomsko delo
Eva Potočnik, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom »Otroci iz Vrtca Zarja Celje vrtnarijo in spoznavajo zelišča« je bilo zasnovano z namenom, da otroci spoznajo zelišča, njihovo uporabo in gojenje. Diplomsko delo je strukturirano v teoretični in praktični del. V teoretičnem delu smo predstavili projektno delo, pomen začetnega naravoslovja v predšolskem obdobju ter integracijo vrta in vrtnarjenja v učni načrt, skupaj z vlogo vzgojitelja. Predstavili smo povezanost otrok z naravo, razvoj odgovornega odnosa do nje in opisali zelišča, ki so jih spoznavali otroci. V praktičnem delu smo se osredotočili na izkustveno učenje in izvedli projekt, ki je trajal en mesec in pri katerem so otroci ves čas aktivno sodelovali, opazovali in preko svojih lastnih izkušenj spoznavali zelišča. Skozi celoten projekt nas je spremljala ročna lutka, ki je otrokom uspešno pričarala zanimivo zeliščno potovanje. Zastavljala jim je vprašanja odprtega in zaprtega tipa ter jih s tem spodbudila h kreiranju lastnih zamisli in raziskovalnemu razmišljanju. Ugotovili smo, da je izkustveno učenje, pri katerem je otrok ves čas aktivno ključen, pripomoglo k temu, da so otroci postali bolj sodelovalni, sproščeni, komunikativni, pri aktivnostih pa so kazali višji nivo motivacije in veselja kot sicer.
Keywords: predšolski otrok, izkustveno učenje, narava, vrt, zelišča.
Published in DKUM: 13.02.2024; Views: 80; Downloads: 6
.pdf Full text (3,62 MB)

3.
Reševanje konfliktov v vrtcu s pomočjo igre : diplomsko delo
Patricija Rožej, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga z naslovom Reševanje konfliktov v vrtcu s pomočjo igre je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo s pomočjo strokovne literature najprej opredelili, kaj konflikti sploh so, zakaj nastanejo in kako jih lahko najučinkoviteje razrešimo. V nadaljevanju smo nekaj pozornosti namenili igri, torej temu, kaj je igra, katere vrste iger poznamo, kako igre vplivajo na sam razvoj otroka in kakšno vlogo imajo pri igri vzgojitelji. Ker pa smo si za diplomsko nalogo izbrali praktično delo, smo na kratko opredelili še projektno delo, ki smo ga v vrtcu tudi izvedli. V empiričnem delu diplomske naloge smo zapisali svoja opažanja pri izvedbi projektnega dela v vrtcu. V okviru tega projektnega dela smo v vrtcu z otroki izdelali igro, s pomočjo katere so otroci samostojno poskušali reševati nastale medsebojne konflikte. Izdelavi te igre in njenemu preizkusu smo namenili pet dni. Najprej smo spoznali različna čustva, nato smo se pogovorili o aktivnostih, ki pomagajo pri reševanju konfliktov, ter jih narisali, tretji dan smo igro preizkusili s pomočjo konfliktnih situacij, naslednji dan so otroci ves dan sami uporabljali igro in zadnji, peti dan, smo skupaj izvedli še evalvacijo nastale igre.
Keywords: čustva, igra, konflikti, predšolski otrok, projektno delo
Published in DKUM: 13.02.2024; Views: 83; Downloads: 16
.pdf Full text (852,87 KB)

4.
Specifika pedagoškega dela v slovenskih bolnišničnih šolah : magistrsko delo
Sara Urankar, 2023, master's thesis

Abstract: Vključenost v bolnišnično šolo in neposredno delo daje učencem, ki so na zdravljenju v bolnišnici, oporo pri soočenju z boleznijo in vliva upanje. Avtonomija pedagoškega dela je v tem primeru podrejena pogojem dela v bolnišnici in zdravljenju. Zaradi specifike dela je potrebna ustrezna opremljenost pedagoškega kadra s strokovnimi znanji in določenimi karakteristikami. Kljub temu da bolnišnični učitelji predstavljajo majhen del vzgojno izobraževalnega sistema, so pri zdravljenju otroka nepogrešljivi. Magistrsko delo v ospredje postavlja pomembnost pedagoškega dela z učenci, ki so na zdravljenju v bolnišnici, osvetljuje vlogo bolnišničnih pedagogov in raziskuje njihovo delovno obremenjenost. V sklopu teoretičnih izhodišč so predstavljene posebnosti izvedbe in prilagoditve pedagoškega procesa ter ustreznost pedagoškega kadra v bolnišnični šoli. Empirični del zajema analizo rezultatov raziskave mnenja slovenskih bolnišničnih učiteljev o pedagoškem delu v bolnišnični šoli, kompetencah potrebnih za opravljanje dela s hospitaliziranimi učenci, obremenjenosti in motivaciji pri njihovem delu. S pomočjo kvantitativne raziskave je bilo ugotovljeno, da prihaja do razlik v obravnavanih vsebinah glede na čas hospitalizacije učencev. Pri svojem delu se bolnišnični učitelji opirajo na različna didaktična sredstva, svojo strokovnost pa podkrepijo s samoiniciativnim dodatnim izobraževanjem. Čeprav jim opravljanje dela predstavlja obremenitev in izziv, pri opravljanju svojega dela najdejo notranjo motivacijo.
Keywords: bolnišnična šola, vloga bolnišničnega učitelja, pedagoško delo z učenci na zdravljenju, prilagoditve pedagoškega procesa, otrok z dolgotrajno boleznijo
Published in DKUM: 23.01.2024; Views: 89; Downloads: 9
.pdf Full text (1,66 MB)

5.
Temeljne gibalne spretnosti z žogo predšolskih otrok v drugem starostnem obdobju : diplomsko delo
Nadja Štopfer, 2023, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo izbrali 7 spretnosti z žogo in ugotavljali, pri katerem letu jih otrok obvlada. Z vidika grobe motorike spretnosti z žogo zajemajo metanje, udarjanje in lovljenje, ki smo jih preverili z naslednjimi nalogami: soročni udarec s kijem, udarjanje žoge na mestu, lovljenje žoge, brca žoge, met žoge nad glavo in met žoge spodaj. V študiji je po podpisanem soglasju staršev sodelovalo 154 predšolskih otrok, starih med 3 in 6 let (28 otrok starih 3 leta; 17 starih 3,5; 17 starih 4 leta; 19 starih 4,5; 25 starih 5 in 35 starih 6 let). Za preverjanje spretnosti z žogo je bil uporabljen standardiziran merki protokol iz TGMD-3. Otroke se je pri izvajanju nalog snemalo. Podatki kažejo, da večina otrok v prvih treh letih še ni dosegla popolnega obvladovanja izbranih spretnosti z žogo. Vendar pa se v naslednjem triletju postopoma izboljšujejo in pridobivajo različne spretnosti z žogo, pri čemer večina doseže obvladovanje teh izbranih spretnosti.
Keywords: spretnosti z žogo, predšolski otrok, groba motorika
Published in DKUM: 23.01.2024; Views: 85; Downloads: 13
.pdf Full text (1,40 MB)

6.
Vpliv dojenja na čustveno povezanost matere in dojenčka
Lara Škrofič, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Uvod: Dojenje je naravni način hranjenja dojenčka z materinim mlekom. Je edinstvena priložnost za vzpostavitev posebne čustvene vezi med materjo in dojenčkom. Ima pozitiven vpliv tako na fizično kot duševno zdravje obeh. S pregledom literature smo raziskali, ali dojenje res doprinese veliko dobrega v sam odnos matere in dojenčka. Metode: Izvedli smo pregled literature s področja vpliva dojenja na čustveno povezanost matere in dojenčka. Literaturo smo pridobili z iskalnim nizom ter vključitvenimi, izključitvenimi kriteriji in limiti v mednarodnih podatkovnih bazah CINAHL, Medline, PubMed in SAGE. Uporabljali smo le literaturo z odprtim dostopom do polnega besedila. Pri poteku iskanja, pregleda in izbora relevantne literature smo upoštevali smernice PRISMA. Izvedli smo analizo in sintezo zbranih podatkov. Pri tem smo uporabili deskriptivno metodo dela. Rezultati: V končno analizo smo vključili 6 študij. Glavna ugotovitev je bila, da težave pri dojenju negativno vplivajo na psihično počutje matere. Glavno vlogo podpornika pri soočanju s težavami pri dojenju imajo oče, družina in tudi zdravstveni delavci, ki znajo motivirati in nuditi strokovne nasvete. Razprava in sklep: Doječe matere kažejo večjo navezanost na dojenčka kot matere, ki ne dojijo. Interakcija mati-dojenček je oslabljena, kadar je pri materi prisotno splošno slabo psihično počutje ali če mati sploh ne doji. Dojenje je temelj za vzpostavitev varne, tople in ljubeče čustvene vezi med materjo in otrokom.
Keywords: dojenje, čustvena navezanost, otrok
Published in DKUM: 18.01.2024; Views: 122; Downloads: 37
.pdf Full text (915,25 KB)

7.
Primerjava pravnega okvirja kaznivih dejanj in otrokovih pravic v slovenski in hrvaški zakonodaji : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Denis Najvirt, 2024, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo z vidika mednarodnih virov in zgodovine urejanja pravic otrok ter vsebinske primerjave kazenskega zakonika v Sloveniji in na Hrvaškem raziskali pravni okvir varstva pravic otrok in mladoletnikov ter sodne prakse v primerih, ko so otroci in mladoletniki žrtve zoper njih storjenih kaznivih dejanj in ko so sami v vlogi storilca. Ugotovili smo, da so otroci in mladoletniki najpogosteje žrtve kaznivih dejanj nasilja v družini, zanemarjanja in surovega ravnanja, onemogočanja stikov drugega starša z otrokom razvezanih staršev, neplačevanja preživnine, kaznivih dejanj spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, pornografskih vsebin z otroki, posilstva, spolnega nasilja, kršitve spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja in pridobivanja oseb, mlajših od 15 let, za spolne namene. Najpogostejša kazniva dejanja, ki jih storijo mladoletniki, so kazniva dejanja zoper premoženje, zoper življenje in telo, javni red in mir, zoper človekovo zdravje in kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost. Ugotovili smo, da se delež kaznivih dejanj mladoletnikov zoper spolno nedotakljivost v vseh storjenih kaznivih dejanjih mladoletnikov v Sloveniji in na Hrvaškem vsako leto poveča v povprečju za 0,2 %. Zaključimo lahko, da so pravice otrok in mladoletnikov tako na mednarodnem nivoju kot na nivoju članic Evropske unije, Slovenije in Hrvaške, dobro urejene. V Sloveniji celovito zagotavlja pravice otrok in mladoletnikov v sodnih postopkih s strokovnjaki, ki te pravice izvajajo v praksi, Zakon o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke.
Keywords: kazniva dejanja, pravice otrok, slovenska zakonodaja, hrvaška zakonodaja, sodna praksa, diplomske naloge
Published in DKUM: 16.01.2024; Views: 149; Downloads: 40
.pdf Full text (2,22 MB)

8.
Vpliv strokovnih hospitacij na profesionalni razvoj vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja : diplomsko delo
Larisa Mlakar, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga z naslovom Vpliv strokovnih hospitacij na profesionalni razvoj vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo opredelili pojem profesionalni razvoj vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja, njuno pedagoško delo in strokovne hospitacije. Podrobneje smo opredelili, kaj sploh so strokovne hospitacije, kdo jih lahko izvaja in kdaj se opazovalec po navadi odloči za izvajanje teh. Pomemben je tudi pogovor po izvedbi hospitacije, zato smo podrobneje pisali tudi o tem. Ob vsem tem pa smo raziskali tudi vpliv strokovnih hospitacij na profesionalni razvoj vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja predšolskih otrok. V empiričnem delu diplomske naloge smo izvedli anketiranje. S pomočjo anketnega vprašalnika smo ugotavljali, kako pogosto se izvajajo strokovne hospitacije, katere strokovne hospitacije po mnenju anketirancev bolje prispevajo k profesionalnemu razvoju ter kako strokovni delavci doživljajo strokovne hospitacije in pogovor, ki sledi po njih. Pridobljene podatke smo obdelali s pomočjo programa SPSS in pridobljene rezultate interpretirali. Ugotovili smo, da velik delež anketirancev meni, da kolegialne strokovne hospitacije precej prispevajo k ustreznejšemu profesionalnemu razvoju, a so poudarili, da tako ravnateljeve kakor kolegialne strokovne hospitacije v vrtcih potekajo redko.
Keywords: profesionalni razvoj, ravnateljeve strokovne hospitacije, kolegialne strokovne hospitacije, vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev predšolskih otrok.
Published in DKUM: 19.12.2023; Views: 209; Downloads: 47
.pdf Full text (2,08 MB)

9.
Pomen gibanja v naravi za gibalni razvoj predšolskega otroka : diplomsko delo
Teja Mulec, 2023, undergraduate thesis

Abstract: V zaključnem delu z naslovom Pomen gibanja v naravi za gibalni razvoj predšolskega otroka je bil namen raziskati, kako gibanje v naravi vpliva na gibalni razvoj otroka. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu so predstavljeni pomen gibanja za otroka, gibalni razvoj otroka na splošno in v drugem starostnem obdobju, dejavniki, ki vplivajo na otrokov gibalni razvoj, gibalne sposobnosti, gibanje v naravi in gibalne dejavnosti v naravi v zimskem in poletnem letnem času. Izvedena je bila empirična raziskava, v kateri je sodelovalo 68 staršev otrok, starih 5-6 let. Pri zbiranju podatkov je bila uporabljena deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna metoda. Podatki so bili zbrani s pomočjo kvantitativne tehnike. S pomočjo anketnega vprašalnika je bilo ugotovljeno, da imajo starši pozitivno mnenje o pomenu in vplivu gibalnih/športnih aktivnosti v naravi na gibalni razvoj otrok.
Keywords: gibanje, narava, gibalni razvoj, predšolski otrok, gibalne sposobnosti, gibalne dejavnosti v naravi
Published in DKUM: 19.12.2023; Views: 206; Downloads: 43
.pdf Full text (1,94 MB)

10.
Uporaba različnih metod dela z lutkami v vrtcu : diplomsko delo
Tatjana Grosek, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Uporaba različnih metod dela z lutkami v vrtcu zajema teoretični in praktični del, v katerem so preizkušene metode dela z lutko v vrtcu. V teoretičnem delu smo najprej predstavili različne teorije in vrste lutk. Osredotočili smo se tudi na metode dela z lutko, vpliv lutke na razvoj otroka in kaj početi z lutko v vrtcu, oziroma zakaj je njena uporaba pomembna. Sledijo tri poglavja, kjer predstavimo namen in cilje diplomske naloge ter metodologijo, kateri sledi praktični del. V praktičnem delu smo s pomočjo priprav preizkusili metode dela z lutko. Rdeča nit je bila lutka Gaja, ki je s svojimi sporočili otroke vodila skozi celotne dejavnosti diplomske naloge. Z Gajo so tako otroci spoznali še druge tehnike lutk, njihovo izdelavo in lutkovno predstavo.
Keywords: otrok, lutka, ustvarjalnost, metode dela z lutko
Published in DKUM: 12.12.2023; Views: 244; Downloads: 22
.pdf Full text (3,50 MB)

Search done in 0.24 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica