| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 1015
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Igre s področja geometrije za predšolske otroke : diplomsko delo
Pia Hanc, 2022, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Igre s področja geometrije za predšolske otroke smo zajeli teoretični in praktični del. V teoretičnem delu smo predstavili geometrijo skozi zgodovino, opisali in predstavili primere geometrijskih likov, predstavili oglata in okrogla geometrijska telesa ter na kratko opisali vsako geometrijsko telo. V praktičnem delu smo izbrali matematične igre s področja geometrije, za katere smo menili, da bi otrokom bile zanimive in poučne. Vsako igro smo nato izvedli v vrtcu in beležili sprotna opažanja. Namen in cilji so bili, da otroci bolje spoznajo geometrijska telesa in like, da jih bodo samostojno prepoznavali in znali opisati njihove osnovne lastnosti. Otroci si geometrijske like težje predstavljajo, saj jih je v okolju težje opaziti kot geometrijska telesa, zato smo več poudarka namenili geometrijskim likom. S pomočjo izbranih iger smo ugotovili, da so se otroci že srečali z geometrijskimi liki, nekoliko manj pa so seznanjeni z geometrijskimi telesi.
Keywords: predšolski otrok, geometrija, geometrijski lik, geometrijsko telo, igre
Published in DKUM: 30.09.2022; Views: 11; Downloads: 1
.pdf Full text (5,41 MB)

2.
Vpliv raziskovalnega učenja na razvoj naravoslovnih postopkov predšolskih otrok : diplomsko delo
Tanja Šter, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Raziskovalno učenje pri otrocih spodbuja samostojno raziskovanje njihovih zamisli. Namen diplomskega dela je preučiti vpliv raziskovalnega učenja pri naravoslovnih dejavnostih na razvoj opazovanja, primerjanja, sklepanja, napovedovanja, načrtovanja in raziskovanja pri predšolskih otrocih. V vrtcu smo s 17 otroki, starimi od 5 do 6 let, izvedli tri dejavnosti, ki so temeljile na raziskovalnem učenju. Pri prvi dejavnosti so otroci raziskovali mravlje, pri drugi deževnike in pri tretji paličnjake. Ob dejavnostih smo spremljali rezultate otrok in jih na koncu primerjali. Ugotovili smo, da so otroci napredovali pri opazovanju, primerjanju in sklepanju. Na podlagi rezultatov smo potrdili pomembnost raziskovalnega učenja že v predšolskem obdobju in njegov vpliv na naravoslovne postopke.
Keywords: raziskovalno učenje, naravoslovni postopki, začetno naravoslovje, predšolski otrok
Published in DKUM: 16.09.2022; Views: 40; Downloads: 17
.pdf Full text (3,80 MB)

3.
Likovni razvoj otrok in odraz vizualne kulture v otroških likovnih delih : magistrsko delo
Natalija Zalokar, 2022, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo obravnava likovni razvoj otrok in odraz vizualne kulture v otroških likovnih delih. V namen raziskave so bila podrobno analizirana likovna dela učencev, ki so obiskovali 1 . in 5. razred ene izmed slovenskih osnovnih šol. Glavni namen dela je bila prepoznava značilnosti posameznih stopenj likovnega razvoja na likovnih delih učencev, zajetih v raziskavo in njihova primerjava z značilnostmi, ki so jih v preteklosti že zaznali raziskovalci likovnega razvoja. Poleg prepoznave značilnosti likovnega razvoja je bil namen raziskave tudi ugotavljanje odraza vizualne kulture v likovnih delih učencev in primerjava likovnih motivov, ki so jih učenci izbrali za upodobitev glede na njihov spol in starost. Rezultati nakazujejo, da lahko večino predhodno opisanih značilnosti, ki so jih zaznali raziskovalci likovnega razvoja, še vedno zaznamo na likovnih delih učencev, ki obiskujejo 1. razred, česar pa ne moremo trditi za učence 5. razreda. Na večini analiziranih likovnih del učencev obeh preučevanih razredov smo zaznali očiten odraz vizualne kulture. Prav tako smo zaznali tudi razlike v izbiri likovnih motivov glede na starost in spol učencev.
Keywords: likovna umetnost, likovni razvoj otrok, vizualna kultura, otroška likovna dela
Published in DKUM: 16.09.2022; Views: 37; Downloads: 5
.pdf Full text (1,97 MB)

4.
Raziskovanje plovnosti v vrtcu : diplomsko delo
Lea Jelenko, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Zgodnje poučevanje naravoslovja je v predšolskem obdobju zelo priporočeno, saj otroci zelo radi raziskujejo in se učijo novih stvari. Je pa v praksi to področje, predvsem z vidika eksperimentiranja, kjer otroci prevzamejo vlogo preizkuševalcev, velikokrat zapostavljeno ali pa pomanjkljivo načrtovano in izvedeno. To se v kasnejših letih kaže tudi v pomanjkanju znanja pri naravoslovnih predmetih. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu je s pomočjo strokovne literature predstavljeno zgodnje poučevanje naravoslovja, priprava na izvajanje eksperimentalnih dejavnosti v vrtcu ter vlogo odraslih pri le-teh. V empiričnem delu je predstavljena raziskava, ki je bila izvedena v Javnem zavodu Vrtec Zreče, in njeni rezultati. Z otroki so bile izvedene eksperimentalne dejavnosti, s katerimi se je ugotavljalo, zakaj nekateri predmeti plavajo, drugi pa potonejo. Pri izvajanju poskusov so bili uporabljeni predmeti različnih velikosti, oblik in materialov. Večina otrok je bila prepričana, da je plovnost predmeta odvisna predvsem od mase, torej da težki predmeti potonejo. Z eksperimentiranjem je bilo ugotovljeno, da na plovnost vplivajo posamezni materiali, saj se le-ti med sabo razlikujejo po gostoti. Eksperimentiranje je s strani otrok bilo izvedeno z velikim navdušenjem, kar je lahko spodbuda za strokovne delavce, zaradi česar bi eksperimentalne dejavnosti, bodisi z različnimi tekočinami ali pa preučevanjem pojavov, bile večkrat vključene v načrtovano vzgojno-izobraževalno delo.
Keywords: plovnost, zgodnje naravoslovje, eksperiment, predšolski otrok
Published in DKUM: 08.09.2022; Views: 73; Downloads: 18
.pdf Full text (3,09 MB)

5.
Plesno ustvarjanje otrok prvega in drugega starostnega obdobja na različne zvrsti glasbe : diplomsko delo
Jana Pisnik, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Plesna vzgoja je v Kurikulumu za vrtce umeščena v področje umetnosti. Z umetnostjo se otrok izraža in komunicira, razvija svojo sposobnost ustvarjanja in domišljijo. Namen diplomske naloge je raziskati in ugotoviti, kako se otroci ustvarjalno izražajo skozi ples na različne glasbene zvrsti. Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega in praktičnega. V teoretičnem delu smo predstavili ples v povezavi z improvizacijo, ustvarjalnost predšolskih otrok ter podrobneje opisali metode plesne vzgoje. Osredotočili smo se na plesno ustvarjalnost otrok prvega in drugega starostnega obdobja, saj so nas v praktičnem delu zanimale razlike, ki se bodo pojavljale pri plesnem ustvarjanju med obema starostnima skupinama. Na koncu teoretičnega dela smo izpostavili glasbo kot spodbudo za ples ter opisali zvrsti glasbe, ki smo jih uporabili v praktičnem delu naloge: klasično, ljudsko, zabavno in narodnozabavno glasbo. V praktičnem delu naloge so prikazane priprave dejavnosti, izvedba in evalvacije. V plesne dejavnosti so bili vključeni otroci 1. starostnega obdobja, stari 1–2 leti, in otroci 2. starostnega obdobja, stari 5–6 let. Ugotovili smo, da so bile med starostnima skupinama pri plesni improvizaciji velike razlike predvsem v ustvarjanju gibalnih motivov in uporabi prostora. Skozi dejavnosti je bilo pri obeh skupinah otrok mogoče opaziti napredek pri uporabi plesnih elementov.
Keywords: plesna ustvarjalnost otrok, prvo starostno obdobje, drugo starostno obdobje, različne zvrsti glasbe.
Published in DKUM: 05.09.2022; Views: 69; Downloads: 6
.pdf Full text (878,40 KB)

6.
Strateške matematične igre s pravilom “3 v vrsto” v predšolskem obdobju : diplomsko delo
Tadeja Selič Mlakar, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Z matematiko se srečujemo na vsakem koraku našega življenja in je za nas tudi zelo pomembna ter uporabna. Z njo se zelo zgodaj srečajo tudi otroci, že v predšolskem obdobju. Pri tem imamo zelo pomembno vlogo odrasli, ki moramo otrokom omogočiti čim bolj pester nabor matematičnih izkušenj. To je najlažje narediti z uporabo različnih načrtovanih in spontanih matematičnih dejavnosti, najpogosteje izvedenih preko igre. Cilj te diplomske naloge je bil raziskati, kako otroci posegajo po matematičnih dejavnostih ter kaj jim njihov miselni razvoj omogoča in česa ne. V raziskavi smo izvedli tri različne igre, ki temeljijo na pravilu tri v vrsto in skušali ugotoviti, kako jih otroci igrajo, kaj jim dela težave in kaj je značilno za njihovo razmišljanje pri igranju. V raziskavo so bili vključeni otroci stari od 3 do 6 let. Otrokom smo igre najprej predstavili in nato smo jih opazovali pri igri ter beležili, katera pravila razumejo ter katerih ne. Nato smo igre pustili na različnih mestih ter beležili, v kolikšni meri jih otroci samostojno vzamejo ter jih igrajo. Na koncu pa smo igre razdelili tudi otrokom, da so jih doma igrali s starši in njihove vtise pridobili tudi na podlagi kratkega anketnega vprašalnika. Prišli smo do ugotovitve, da večina otrok razume vsa pravila iger, da se za te igre v največji meri odločajo ob spodbudi odraslega in da so bile tudi staršem te igre zanimive.
Keywords: matematika, otrok, kognitivni razvoj, igra
Published in DKUM: 05.09.2022; Views: 73; Downloads: 7
.pdf Full text (2,52 MB)

7.
Pompejansko omizje Marija Preglja v likovnih delih predšolskih otrok : diplomsko delo
Nuša Vrbek, 2022, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo analizirali likovna dela predšolskih otrok. Otroke, stare med 5 in 6 let, smo spodbujali k reprodukciji umetniškega dela Marija Preglja Pompejansko omizje. Pri tem smo ugotavljali, kako in v kolikšni meri so otroci brez napotkov in ob pomoči vzgojiteljice upodobili likovno delo. Po izvajanju dejavnosti smo izvedli analizo, kjer nas je zanimalo, kako so se otroci lotili upodabljanja likovnega dela, ali so sledili razvojnim značilnostim glede na svojo starost, ali so pri upodabljanju dodali kakšne izmišljene elemente, ali so upoštevali likovno sintakso pri reprodukciji. V empiričnem delu smo naredili podrobno analizo in jo opisno predstavili s pomočjo tabel. Večina otrok v raziskavi je reproducirala umetniško delo tako, kot so ga videli, nekaj pa jih je ob preslikavanju dodalo svoje izmišljene elemente.
Keywords: likovna didaktika, likovno formalna analiza umetnine, predšolski otrok, umetniško delo
Published in DKUM: 05.09.2022; Views: 64; Downloads: 5
.pdf Full text (4,96 MB)

8.
Plesno ustvarjanje otrok na pravljico Veveriček posebne sorte : diplomsko delo
Manja Čurič, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Ples je zelo pomemben za otrokov celostni razvoj. Skozi ples otrok izraža svoja doživljanja, razvija občutja skozi gibalne sposobnosti in ustvarjalnost. Zato smo se odločili, da skozi diplomsko delo ugotovimo, kako otroci doživljajo pravljico skozi ples in kako ustvarjalni so na tem področju. Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov. V teoretičnem delu smo se osredotočili na ples, ples v predšolskem obdobju, plesno ustvarjalnost, vpliv glasbe na otrokov razvoj. Posvetili smo se tudi pravljici in projektno učnemu delu v vrtcu. V praktičnem delu smo načrtovali devet dejavnosti, ki smo jih izvedli v vrtcu z otroki, starimi 5–6 let. Naš cilj je bil, da z otroki izvedemo projektno delo, spremljamo otrokove odzive in doživljanje na predstavljeno pravljico. Na podlagi sprotnega opazovanja in evalviranja smo ugotovili, da otroci zmorejo sodelovati pri projektu in da so zelo ustvarjalni pri improviziranju gibalnih motivov.
Keywords: ples, ustvarjalnost, pravljica, predšolski otrok, projektno delo v vrtcu
Published in DKUM: 02.09.2022; Views: 36; Downloads: 3
.pdf Full text (4,63 MB)

9.
GRAFIKA V 1. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE : diplomsko delo
Maja Košenina, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Grafika v 1. razredu osnovne šole je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu smo opisali posamezna likovna področja s poudarkom na grafiki, se osredotočili na tehnike, ki jih likovno področje grafike ponuja in vse skupaj povezali z likovnim motivom in likovnim ritmom. V praktičnem delu smo načrtovali pet likovnih dejavnosti, ki smo jih dokumentirali in analizirali. Otroci so prek dejavnosti spoznali nekatere grafične tehnike in razvijali svojo likovno ustvarjalnost na njim nov in zanimiv način. V proces izvajanja je bilo vključenih 22 otrok starih med 6 in 7 let. Ob pisanju diplomske naloge smo si zadali štiri raziskovalna vprašanja, s pomočjo katerih smo ugotovili, da so vse grafične tehnike, ki smo jih obravnavali v sklopu diplomske naloge, bile primerne. Največ zanimanja in pozornosti pri otrocih sta privabili tehniki monotipije in tiska s pečatniki. Otroci so nas zelo presenetili pri uporabi pripomočkov in materialov, s katerimi so se večinoma srečali prvič, saj so bili z njimi zelo spretni. Ob ustvarjanju smo spodbujali predvsem lastno domišljijo otrok, večjih spodbud ni bilo potrebnih.
Keywords: Likovna področja, grafika, grafične tehnike, likovno izražanje otrok.
Published in DKUM: 02.09.2022; Views: 45; Downloads: 13
.pdf Full text (7,75 MB)

10.
Obogatitev dnevne rutine s socialnimi igrami pri otrocih prvega starostnega obdobja : magistrsko delo
Helena Vogrinec, 2021, master's thesis

Abstract: Dnevna rutina zavzema velik del otrokovega življenja v vrtcu. Ker je le-ta nekaj stalnega, dogovorjenega, ponavljajočega, velikokrat prinese togost. Da bi to togost spremenili v prijetno vodene prehode med segmenti dnevne rutine, jih lahko obogatimo s socialnimi igrami. Z uvedbo in uporabo skrbno izbranih in načrtovanih socialnih iger, otroci spoznavajo, usvajajo in razvijajo socialne veščine. V empiričnem delu smo preverili kakšne so razlike pred in po vključevanju socialnih iger v dnevno rutino glede na a) čustvene odzive, b) medsebojne odnose, c) motiviranost in aktivnost, d) lažje prehajanje med dejavnostmi, e) samostojnost in f) samoregulacijo. V raziskavi je sodelovalo 12 otrok, starih od 1 do 2 leta. Analiza je pokazala, da je obogatitev dnevne rutine primer dobre prakse. Razlike pred in po izvedbi obogatitvenih dejavnosti v dnevni rutini so se kazale v povečanju strpnosti, aktivnega sodelovanja, motivaciji, v medsebojnih odnosih ter ustvarjanju prijetnega vzdušja v igralnici. Rezultati predstavljajo pomembno izhodišče za obogatitev in izboljšanje socialnih interakcij v dnevni rutini vrtca.
Keywords: Dnevna rutina, vrtec, otrok, predšolska vzgoja, socialne veščine, socialne igre.
Published in DKUM: 28.07.2022; Views: 94; Downloads: 14
.pdf Full text (2,28 MB)

Search done in 0.19 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica