| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 689
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Učinek glasbe na predšolskega otroka v prikritem kurikulumu : magistrsko delo
Ines Mohorko, 2023, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo predstavili raziskavo učinka glasbe na predšolskega otroka v prikritem kurikulumu. Predstavili smo učinke glasbenih dejavnosti na socialno-čustveni razvoj, glasbeni razvoj in izražanje interesa na predšolske otroke. V teoretičnem delu smo osvetlili pojem prikritega kurikuluma in dnevne rutine v vrtcu, vpliv glasbe na celostni razvoj otroka ter možnosti uporabe glasbe v posameznih elementih dnevne rutine, kot so prihod in odhod otrok, priprava na obrok, jutranji krog, prehodi med dejavnostmi, pospravljanje in počitek v vrtcu. V raziskavi smo ugotovili pozitivne učinke glasbe na predšolske otroke. Otroci so ob izvajanju glasbenih vsebin pokazali pozitivne spremembe na področju socialno-čustvenega razvoja, glasbenega razvoja in izražanja interesa. Pri otrocih smo opazili napredek na konativnem področju in intenzivnejši napredek psihomotoričnih ter glasbenih sposobnosti.
Keywords: dnevna rutina, prikriti kurikulum, predšolski otroci, učinek glasbe, glasbene dejavnosti, kompetence
Published in DKUM: 20.09.2023; Views: 16; Downloads: 1
.pdf Full text (1,66 MB)

2.
Razvoj didaktičnega pripomočka za spodbujanje empatije pri otrocih na razredni stopnji osnovne šole : magistrsko delo
Pia Novak, 2023, master's thesis

Abstract: Raznolikost človeške družbe se pogosto odraža v vsakodnevnih situacijah, ki v različnih ljudeh spodbudijo različne čustvene odzive. Razumevanje, da se ljudje med seboj razlikujemo, imamo drugačne potrebe ter se zaradi tega tudi drugače razvijamo, je pomemben doprinos k ohranjanju zdravih ter spodbudnih odnosov. K temu lahko veliko doprinese ustrezen nivo empatije, ki nam omogoča zmožnost zaznavanja čustvovanja drugih in sposobnost vživetosti v počutje druge osebe. Empatija velja za osnovo, ki nam vse od samega otroštva omogoča uspešno sklepanje medsebojnih odnosov in tako postavi temelje za oblikovanje družbenih odnosov na različnih segmentih nadaljnjega življenja. Gre za več kot zadosten razlog, da je občutek empatičnosti potrebno razvijati in spodbujati tudi pri otrocih. Namen našega magistrskega dela je bil izdelati didaktični pripomoček, primeren za otroke na razredni stopnji, ki jim bo v družbi pomagal razumeti čustva in čustvene odzive drugih ljudi v vsakdanjih situacijah, sprejemati medvrstniško drugačnost in vzpostavljati višjo stopnjo empatije do soljudi. Didaktični pripomoček prispeva k prijaznejšim odnosom jutrišnjega dne in temu ustrezno vsebuje različne elemente, ki noto prijaznosti izražajo ne le skozi samo vsebino, temveč tudi skozi celotno vizualno podobo in konceptom igre. Didaktični pripomoček smo preizkusili na vzorcu otrok, ki trenutno obiskujejo razredno stopnjo osnovne šole.
Keywords: čustva, empatija, raznolikost, otroci s posebnimi potrebami, didaktični pripomoček
Published in DKUM: 15.09.2023; Views: 68; Downloads: 11
.pdf Full text (2,78 MB)

3.
Otroške poroke kot oblika zlorabe pravic otrok : magistrsko delo
Ana Lešnik, 2023, master's thesis

Abstract: Otrokove pravice so dandanes na veliki preizkušnji. Kljub vedno večjemu številu ukrepov za varovanje otrok in njihovih pravic, se na eni strani vedno znova pojavijo ovire, katere uresničevanje otrokovih pravic postavijo na rob. Na drugi strani pa imamo ovire, katerih kljub naporom ne moremo izkoreniniti. Ena izmed takšnih ovir so otroške poroke. Ta škodljiva praksa se pojavlja po celem svetu, tako v razvitih kot manj razvitih okoljih, saj je globoko zakoreninjena v tradicionalni kulturi. Otroške poroke danes predstavljajo kršitev mnogih pravic, ki pripadajo otrokom na mednarodni in nacionalni ravni. Temeljna definicija otroka je vsebovana v Konvenciji o otrokovih pravicah in mnogih drugih mednarodnih aktih. Nenazadnje podaja definicijo otroka tudi domača zakonodaja. Otroku tako na večih podlagah pripadajo tako človekove in otrokove pravice hkrati in se te ne izključujejo. Ena izmed pravic, katera pripada človeku je tudi pravica do sklenitve zakonske zveze. Posledično to pomeni, da tudi otroku pripada pravica do sklenitve zakonske zveze, vendar tukaj naletimo na težavo. Zakonska zveza otroka oz. mladoletne osebe načeloma ni dovoljena, saj prinese več škode kot koristi. V takšnih primerih pride do uporabe načela otrokove največje koristi, katero poskrbi, da se otrokom kot ranljivejši skupini zagotavljajo pravice v največji meri. Otroške poroke kršijo v največji meri načelo otrokove največje koristi, nadalje pa tudi pravico do izobraževanja, do zdravja, življenja, preživetja, do izražanja mnenja, do zaščite pred nasiljem, tudi spolnim, izkoriščanjem, trgovino z ljudmmi in seznam kršitev bi se lahko nadaljeval. Obstaja vedno več aktov, organizacij, tako vladnih kot nevladnih, kateri skušajo v največji meri preprečiti to škodljivo prakso, vendar kljub temu še vedno pojav teh na svetovni ravni ne upada v takšnem številu, kot bi si želeli.
Keywords: Otrokove pravice, otroške poroke, zakonska zveza, otroci, mladoletniki, zloraba pravic, običaji, škodljive prakse
Published in DKUM: 08.09.2023; Views: 75; Downloads: 12
.pdf Full text (1,18 MB)

4.
Pogled strokovnih delavcev vrtca na delo v razvojnem oddelku : magistrsko delo
Nastja Hribernik, 2023, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo nudi vpogled v delo v razvojnih oddelkih vrtcev skozi perspektivo strokovnih delavcev, ki v omenjenih oddelkih vsakodnevno delujejo. Zadnja leta v vzgoji in izobraževanju zasledimo vedno večje število vrtcev, ki odpirajo razvojne oddelke. Zaradi potrebe po poznavanju dela v razvojnih oddelkih vrtcev za bodoče vzgojitelje in druge strokovne delavce, ki bodo delovali v omenjenih oddelkih, smo omenjeno področje podrobneje raziskali. V raziskavo smo vključili 74 strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, ki so zaposleni v razvojnih oddelkih vrtcev. Podatke smo zbrali z anketnim vprašalnikom. Ugotovili smo, da večina strokovnih delavcev zase ocenjuje, da so usposobljeni oziroma popolnoma usposobljeni za svoje delo. Preobremenjenost strokovnih delavcev se je izkazala za največjo težavo, s katero se strokovni delavci spopadajo v okviru svojega dela. Kot ovira pri medsebojnem sodelovanju z drugimi strokovnimi delavci se je pokazalo pomanjkanje časa zaradi lastne preobremenjenosti. V nadaljevanju so rezultati pokazali, da strokovni delavci pri svojem sodelovanju z drugimi najpogosteje uporabljajo načrtovanje vsakodnevnih dejavnosti za otroke. Prav tako se je pokazalo, da imajo strokovni delavci v sklopu dnevne rutine ravno pri načrtovanju dejavnosti za otroke največje težave, saj dejavnosti velikokrat pripravljajo individualno za vsakega otroka posebej. Ugotovitev, da strokovni delavci sprotno komunikacijo s starši pri prihodu otrok v vrtec ter odhodu otrok in pogovorne ure ocenjujejo kot najpomembnejše za otrokov razvoj, nas ni presenetila, saj takrat poteka največ komunikacije med starši in strokovnimi delavci. Ravno tako smo pričakovali rezultate, ki so se pojavili pri profesionalnem izpopolnjevanju strokovnih delavcev. Pokazalo se je, da so strokovni delavci mnenja, da skozi prakso v vrtcu oz. delovne izkušnje pridobijo največ znanja za delo z otroki s posebnimi potrebami.
Keywords: otroci s posebnimi potrebami, razvojni oddelki, vzgojno-izobraževalno delo
Published in DKUM: 08.09.2023; Views: 52; Downloads: 8
.pdf Full text (1,53 MB)

5.
Razvijanje algebraičnega mišljenja v predšolskem obdobju z gibalnimi vzorci : diplomsko delo
Luka Marič, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Razvijanje algebraičnega mišljenja v predšolskem obdobju z gibalnimi vzorci je sestavljeno iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega dela in praktičnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili področji matematike in gibanja ter povezovanje teh področij. Podrobneje smo predstavili matematično vsebino vzorci, kako razvijamo algebraično mišljenje in izsledke raziskav, ki so bile usmerjene v proučevanje spoznavanja vzorcev pri predšolskih otrocih. V okviru praktičnega dela smo pripravili aktivnosti o gibalnih vzorcih, ki smo jih nato izvedli s predšolskimi otroki. Otroke smo pred in po izvedbi dejavnosti testirali in tako preverili njihovo predznanje o vzorcih in pridobljeno znanje. Rezultati so pokazali, da je že pred samo izvedbo dejavnosti večina otrok znala nadaljevati vzorec s kockami, po izvedeni dejavnosti z vzorci pa so vsi otroci uspešno nadaljevali vzorec. Napredek otrok je bil zaznan tudi pri ponovitvi in nadaljevanju gibalnega vzorca, največji napredek pa je bilo zaznati pri ustvarjanju gibalnega vzorca.
Keywords: Algebraično mišljenje, gibalni vzorci, predšolski otroci, algebra, predšolsko obdobje
Published in DKUM: 05.09.2023; Views: 29; Downloads: 5
.pdf Full text (2,08 MB)

6.
Koordinacija pet do šest let starih otrok : diplomsko delo
Maja Polak, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je bil predstaviti in preveriti koordinacijo pet do šest let starih otrok. V empirični raziskavi smo uporabili neslučajnostni vzorec iz konkretne populacije pet do šest let starih otrok iz dveh enot Vrtca Šentjur. Sodelovalo 53 otrok. Pri zbiranju podatkov smo uporabili deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo. Vse podatke smo zbrali s pomočjo kvantitativne tehnike. Merski instrument je predstavljal test KTK, s katerim smo preverjali koordinacijo. S tem smo naš cilj, ki je bil izmeriti koordinacijo otrok s standardiziranim testom KTK in primerjati rezultate testa KTK z nekaterimi antropološkimi meritvami, dosegli. Na podlagi rezultatov, ki smo jih pridobili s pomočjo deskriptivne statistike in regresijske analize, smo ugotovili, da so zelo majhni odstotki celotne variance MQ pojasnjeni z zastavljenimi neodvisnimi spremenljivkami (WHtR, telesna višina in starost). Prav tako smo ugotovili, da vse naše neodvisne spremenljivke statistično značilno ne vplivajo na MQ, ter statistično značilna linearna odvisnost med njimi ne obstaja. Ugotovili smo, da ima od naših neodvisnih spremenljivk na MQ največji vpliv telesna višina in najmanjši vpliv starost.
Keywords: predšolski otroci, koordinacija, motorični test KTK, starost, telesna višina, WHtR
Published in DKUM: 24.08.2023; Views: 80; Downloads: 21
.pdf Full text (696,77 KB)

7.
Vpliv telesne vadbe na obvladovanje bolezni pri pacientih s Tourettovim sindromom
Tadeja Fujs, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Uvod: Tourettov sindrom je pogosta nevropsihiatrična motnja, ki poleg glavnih simptomov vokalnih in motoričnih tikov vključuje tudi veliko število sočasnih duševnih motenj. Telesna vadba se vse pogosteje priporoča kot del obravnave otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem zdravju. V zaključnem delu smo ugotavljali, ali telesna vadba vpliva na obvladovanje bolezni pri pacientih s Tourettovim sindromom. Metode: Izvedli smo pregled literature. Uporabili smo opisno metodo dela. Literaturo smo iskali v mednarodnih podatkovnih bazah PubMed, CINAHL (EBSCO), ScienceDirect in Cochrane Library ter dodatno s pomočjo brskalnika Google Scholar. Izbor virov smo predstavili v PRISMA diagramu. Sintezo smo izvedli na opisni način. Rezultati: Izmed 29 raziskav smo jih v končno analizo vključili 6. Ugotovili smo, da redna udeležba telesne dejavnosti lahko izboljša tike tudi pri večji intenzivnosti, vendar se lahko tiki po prekinitvi kronične telesne dejavnosti vrnejo na izhodiščno stanje. Razprava in zaključek: Redna telesna aktivnost zmanjšuje resnost tikov tudi pri večji intenzivnosti. Različne učinke akutne in redne telesne dejavnosti pri Tourettovem sindromu lahko pojasni več fizioloških mehanizmov. V prihodnjih raziskavah bi bilo treba raziskati učinke različnih intenzivnosti in vrst telesne dejavnosti na simptomatiko tikov. Raziskave bi morale bolje opredeliti tudi druge sestavine predpisane vadbe, kot sta trajanje in pogostost vadbe, pri posameznikih s Tourettovim sindromom.
Keywords: Tourettov sindrom, telesna vadba, frekvenca tikov, otroci, adolescenca
Published in DKUM: 16.08.2023; Views: 72; Downloads: 19
.pdf Full text (1,68 MB)

8.
Ozaveščenost šolskih otrok o samopregledovanju kožnih sprememb
Barbara Kmetec, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Koža je naš največji organ, ki ima pomembno zaščitno vlogo. Ker je veliko bolezni, ki se že v začetnih fazah odražajo na koži, je toliko bolj pomembno, da le-to redno opazujemo in ob kakršnih koli spremembah pravočasno ukrepamo. Stroka je enotna, da bi samopregledovanje po pravilu ABCDE moralo postati redna praksa, saj le preventiva omogoča pravočasno prepoznavanje spremenjenih kožnih znamenj, nastanek novih in posvetovanje pri zdravniku. Svetovano je, da si vsak posameznik pregleda kožo celotnega telesa 1x na mesec.
Keywords: Kožne spremembe, šolski otroci, sistematski pregledi, zdravstvena vzgoja
Published in DKUM: 10.08.2023; Views: 65; Downloads: 7
.pdf Full text (3,85 MB)

9.
Primerjava tehnik zaslišanja pri odraslih ter otrocih : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa Varstvoslovje
Miha Rošker, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga se ukvarja s tehnikami zasliševanja in njihovo uporabo pri odraslih in otrocih. Pridobivanje podatkov s strani človeških virov je ključno za uspešno opravljanje policijskega dela, vendar pa je pri zasliševanju otrok potrebna posebna pozornost, saj imajo otroci drugačen pogled na svet in so bolj sugestibilni ter čustveno nedozoreli. V diplomski nalogi so predstavljene različne tehnike zasliševanja, vključno z nehumanimi in sugestivnimi načini, ki so podvrženi pristranskosti zaradi subjektivnih predsodkov ali prisilnega priznanja. Poudarjena je uporaba bolj humanih in znanstveno utemeljenih metod, ki se trudijo zmanjšati pristranskost ter zagotoviti zanesljive podatke. V diplomski nalogi so predstavljene tudi posebne metode zasliševanja otrok, ki upoštevajo njihove posebne potrebe in potrebo po zaščiti. Namen naloge je zagotoviti pregleden in kritičen pregled različnih tehnik zasliševanja ter podati smernice za njihovo pravilno uporabo pri odraslih in otrocih v policijskem delu. Policija informacije od ljudi zbira na več različnih načinov, formalnih in neformalnih. Med formalne načine zbiranja podatkov sodijo razgovor, zaslišanje, zbiranje informacij od vrat do vrat, poleg informacij zbirajo tudi materialne dokaze, ki bi podprli ali zavrgli različne različice dogajanja, med drugim pa v modernem svetu ne smemo pozabiti na sledenje podatkov v virtualnem svetu. Nagel razvoj tehnologije, ki smo mu priča v 21.stoletju, vzpodbuja nove strategije in načine dela organov pregona, saj odpira nove možnosti za razvoj. Zaradi kompleksnosti zaslišanja osumljenca ali izpraševanja prič, poteka zbiranje podatkov na več ravneh, saj si preiskovalci le tako lahko ustvarijo najbolj jasno sliko o dogajanju. Skozi diplomsko delo bomo ugotovili, da igra izbira tehike zaslišanja ključno vlogo pri pridobivanju zanesljivih informacij od osumljencev.
Keywords: zaslišanja, preiskovalni intervjuji, otroci, odrasli, metode, diplomske naloge
Published in DKUM: 17.07.2023; Views: 107; Downloads: 67
.pdf Full text (900,16 KB)

10.
Stališča učiteljev do inkluzije otrok s posebnimi potrebami v redne programe izobraževanja : magistrsko delo
Saša Hren, 2023, master's thesis

Abstract: V teoretičnem delu magistrskega dela govorimo o začetkih inkluzivnega izobraževanja, dotaknemo se faz, kot so segregacija, integracija in nenazadnje inkluzija. V nadaljevanju naloge opisujemo otroke s posebnimi potrebami in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Prav tako se osredotočimo na stališča, njihovo definicijo in funkcijo. Temeljno vprašanje naše magistrske naloge je, kakšna so stališča učiteljev do inkluzije otrok s posebnimi potrebami v redne programe izobraževanja. V ta namen smo v empiričnem delu izvedli raziskavo, v kateri smo s pomočjo vprašalnika preverili, kako učitelji dojemajo inkluzijo otrok s posebnimi potrebami in kakšna so njihova stališča glede tega. Ugotovitve so pokazale, da inkluzija med slovenskimi učitelji še vedno ni popolnoma sprejeta. Prav tako smo ugotovili, da so pozitivna stališča učiteljev v pomembni povezavi z njihovo samooceno o lastni strokovni podkovanosti. Pokazalo se je tudi, da starost učiteljev ni povezana s stališči učiteljev do otrok s PP. Izsledki raziskave so pokazali, da so čustveno-vedenjske motnje ter motnje avtističnega spektra tiste, ki so med učitelji najmanj sprejete. Pridobljena dejstva kažejo, da je inkluzija še vedno v svojih začetkih, hkrati pa se pri določenih učiteljih že kaže višja stopnja razumevanja in sprejemanja inkluzije v proces vzgoje in izobraževanja.
Keywords: otroci s posebnimi potrebami, inkluzija, integracija, stališča, učitelji
Published in DKUM: 13.07.2023; Views: 118; Downloads: 27
.pdf Full text (1,21 MB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica