| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


21 - 30 / 31
First pagePrevious page1234Next pageLast page
21.
ODNOS JAVNOSTI DO DAROVANJA ORGANOV IN TRANSPLANTACIJSKE DEJAVNOSTI
Metka Visočnik, 2014, bachelor thesis/paper

Abstract: Izhodišča: Darovanje organov je ena najbolj etičnih oblik odgovornosti posameznika do soljudi. Zgodbe prejemnikov darovanih organov opozarjajo, da darovanje organov in tkiv rešuje življenja. Statistika žal kaže, da so potrebe še vedno veliko večje, kot je na voljo primernih organov, to pa je tudi razlog, da določen procent ljudi na listi čakajočih ne dočaka presaditve. Medtem pa obstaja nekaj, za kar se lahko vsakdo odloči in pomaga pridobiti organe in sicer z vpisom v register za darovanje. Metodologija: Raziskava je temeljila na kvantitativni metodologiji. Podatke smo dobili z anonimnimi vprašalniki, ki smo jih razdelili med naključno izbranimi prebivalci mesta Maribor in okolice. Anketni vprašalnik je vseboval 23 vprašanj polodprtega in zaprtega tipa. Podatke smo računalniško obdelali in grafično prikazali s pomočjo računalniškega programa Microsoft Word in Microsoft Excel. Rezultati: V raziskavi smo ugotovili, da imajo anketiranci izredno pozitiven odnos do darovanja organov in transplantacijske dejavnosti, medtem ko je v register darovalcev vpisan zelo nizek procent anketirancev (8 %). Večina anketiranih je mnenja, da je o transplantacijski dejavnosti in možnosti vpisa v register za darovanje zelo slabo seznanjena. Diskusija: Pomembno je, da ljudi seznanimo s pomenom darovanja organov in tkiv, ter na ta način rešimo marsikatero še tako dragoceno življenje. Zdravstveni delavci pa smo tisti, ki lahko z osveščanjem in aktivnim vključevanjem v transplantacijsko dejavnost k temu tudi največ pripomoremo.
Keywords: darovanje organov, transplantacijska dejavnost, javno mnenje, osveščenost prebivalstva
Published: 08.10.2014; Views: 783; Downloads: 128
.pdf Full text (1,25 MB)

22.
OSVEŠČENOST ŽENSK O REDNIH GINEKOLOŠKIH PREGLEDIH
Maja Kline, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Na osveščenost žensk glede možnosti ginekoloških pregledov vplivajo informacije preko različnih medijev, strokovno svetovanje medicinskih sester in ostalih zdravstvenih delavcev ter različni preventivni programi v državi. Pravočasno odkrivanje različnih bolezni, blaži pogoste težave in nevarnosti, ki pretijo ženskam.
Keywords: osveščenost žensk, ginekološki pregledi, medicinska sestra, ginekološke bolezni, državni program ZORA.
Published: 07.10.2014; Views: 543; Downloads: 88
.pdf Full text (1,23 MB)

23.
Osveščenost osnovnošolk o cepljenju proti okužbi s humanimi papiloma virusi
Nina Trstenjak, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Teoretična izhodišča: Okužba s humani papilomskimi virusi (HPV) je ena najpogostejših okužb v svetu in pri nas, saj se kar polovica ljudi, ki so spolno aktivni, enkrat v življenju okuži z njimi. Namen raziskave je bil ugotoviti, koliko so osnovnošolke v 6. razredu osveščene o cepljenju in okužbi s humanimi papiloma virusi. Metode:. V teoretičnem delu je uporabljena metoda analize literature. Raziskava je temeljila na kvantitativni metodologiji. Podatke smo dobili s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je vseboval 50 vprašanj zaprtega tipa. Anketirali smo šestošolke, stare 11 let, v Zdravstvenem domu Ljutomer, na sistematičnem pregledu. Rezultati: Rezultati raziskave so pokazali, da šestošolke izraz human papiloma virus poznajo, o virusu in okužbi katerega le-ta povzroča, pa ne vedo veliko. Prav tako ne vedo dovolj o samem cepljenju proti okužbi. Diskusija in zaključki: Ugotovili smo, da šestošolke o cepljenju niso dovolj poučene, zato bi bilo potrebno več predavanj tako v šoli kot tudi v okviru sistematičnega pregleda na temo spolnosti in osveščanja o življenjskem stilu mladih.
Keywords: human papiloma virus, cepljenje, zdravstvena vzgoja, osveščenost osnovnošolk
Published: 12.01.2015; Views: 882; Downloads: 125
.pdf Full text (661,43 KB)

24.
OSVEŠČENOST LJUDI O RAKU PLJUČ
Mateja Škrlec, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili pljučnega raka, pri čemer smo opisali dejavnike za nastanek te bolezni, znake in odkrivanje raka, zdravljenje in kako pripomorejo medicinske sestre k boljši osveščenosti ljudi o raku pljuč. Raziskavo smo opravili v občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah. V raziskavi je sodelovalo 50 ljudi. Kot instrument raziskovanja smo uporabili anketni vprašalnik, ki je vseboval 13 vprašanj. Rezultati v izvedeni anketi so pokazali, da je 82% ljudi seznanjenih z rakom pljuč. 86% jih pozna, kdo pogosteje zboleva za to boleznijo. Ugotovili smo, da so anketiranci bili najbolj seznanjeni o raku pljuč preko medijev, 46%, in najmanj preko medicinskih sester, samo 2%. Ljudje že vedo o bolezni rak pljuč, vendar še vedno dobijo premalo informacij od zdravstvenega osebja. Rak pljuč je še zmeraj ena od najpogostejših bolezni pri nas. Glavni vzrok za nastanek je kajenje. Rezultati naše raziskave so pokazali, da se ljudje zavedajo in poznajo, kaj raka povzroča. Glede na pridobljene podatke so ljudje še zmeraj premalo osveščeni o raku pljuč od zdravnikov in medicinskih sester.
Keywords: pljučni rak, bolezen, osveščenost, medicinska sestra, zdravstvena vzgoja
Published: 21.05.2015; Views: 550; Downloads: 161
.pdf Full text (1,05 MB)

25.
OSVEŠČENOST ŽENSK PRI PREPOZNAVANJU IN ZDRAVLJENJU OSTEOPOROZE
Branko Kos, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: Osteoporoza je opredeljena kot bolezen okostja, za katero je značilna zmanjšana trdnost kosti in posledično povečano tveganje za zlome. Je najbolj razširjena presnovna kostna bolezen in postaja eden glavnih svetovnih zdravstvenih in socialno-ekonomskih problemov. Medicinska sestra ima veliko in pomembno nalogo pri osveščanju in informiranju žensk na vseh treh nivojih zdravstvenega varstva. Namen diplomskega dela je opredeliti ter predstaviti zdravljenje in preprečevanje osteoporoze pri ženskah, ter z raziskavo ugotoviti osveščenost žensk pri prepoznavanju in zdravljenju osteoporoze. Uporabili smo kvantitativno metodologijo in deskriptivno metodo dela. Podatke za raziskovalni del diplomskega dela smo zbrali s pomočjo anonimne ankete z vprašanji zaprtega in odprtega tipa. Vprašanja za prepoznavanje osveščenosti žensk glede zdravljenja in preprečevanja osteoporoze smo povzeli in priredili na podlagi vprašalnika FOOQ (Facts on Osteoporosis Quiz) avtorice Ailingerjeve s sodelavci. Rezultati raziskave so pokazali srednjo osveščenost žensk o osteoporozi. Dosežena povprečna ocena znanja v naši raziskavi pa je znašala 47,3 %. Največ informacij o osteoporozi so anketiranke dobile iz medijev, dobra tretjina (28,3 %) je dobila te informacije od osebnega zdravnika. Le 2,7 % vseh vprašanih anketirank je dobilo informacije o osteoporozi od medicinske sestre. Osveščenost žensk o osteoporozi ni zadostna in v prihodnje bo potrebno dati veliko poudarka zdravstveno vzgojnemu delu in promociji zdravja. Številne ženske nimajo jasnega razumevanja in znanje, ki ga imajo o osteoporozi nasploh ni povezano z njihovim vedenjem in življenjskim slogom. Z zdravim načinom življenja lahko vplivamo na največjo doseženo kostno maso, upočasnimo upadanje s starostjo ter na ta način preprečimo pojav bolezni. Ženske, ki so bolje informirane in poučene, se bolj zanimajo za svoje zdravje in jim ni vseeno za zdravje. Osveščenost žensk je nujna in je dobra popotnica za ohranitev zdravja. S tem se zagotavlja boljša kakovost življenja.
Keywords: osteoporoza, osveščenost, ženske, medicinska sestra, zdravstvena vzgoja
Published: 08.05.2015; Views: 949; Downloads: 87
.pdf Full text (1,07 MB)

26.
OZAVEŠČENOST O NASILJU Z VIDIKA ZAPOSLENIH V VRTCU
Mihaela Cvetko, 2015, master's thesis

Abstract: POVZETEK Sveta ne ogrožajo zlobni ljudje, marveč tisti, ki dovoljujejo zlobnost. Albert Einstein Nasilje nas spremlja tako rekoč na vsakem koraku, na nas je, ali bomo ob pojavu nasilja ukrepali ali si bomo pred njim zatisnili oči. O problemih povezanih z nasiljem govorimo šele zadnjih nekaj desetletij, kar ne pomeni, da nasilje prej ni obstajalo, pač pa, da se o tem ni govorilo in je bilo v družbi označeno kot tabu. Dolgo časa je prevladovalo zmotno mnenje, da so za preprečevanje pojava nasilja in nudenje pomoči žrtvam odgovorne le državne ali strokovne institucije. Danes se zavedamo, da nasilje zadeva vse nas. Zavedamo se, da je naša dolžnost preprečevanje in prijava le-tega. Zgodovinski mejniki v Sloveniji v smeri zaščite in pomoči ženskam in otrokom, ki so preživljali nasilje v družini, segajo v leto 1989. Takrat se je pojavila prva nevladna organizacija, imenovana društvo SOS. Organizacija je feministični projekt, katerega cilj je pomagati ženskam z izkušnjo nasilja. Tudi zaposleni v vrtcih smo žrtve nasilja dolžni zaščititi, jim nuditi pomoč in sodelovati z drugimi institucijami. V magistrskem delu smo obravnavali nekatere dokumente, ki se ukvarjajo z zakoni, pravilniki in drugimi pravni akti in se jih poslužujemo ob soočenju s primerom nasilja v družini. Predstavili smo Konvencijo o otrokovih pravicah, Ustavo Republike Slovenije, Zakon o preprečevanju nasilja v družini, Kazenski zakonik in Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode. V empiričnem delu smo raziskali raven kakovosti ozaveščenosti in seznanjenosti zaposlenih v vrtcih o družinskem nasilju. Zanimala nas je raven usposobljenosti zaposlenih za ravnanje v primeru zaznave družinskega nasilja. Prav tako smo preverili seznanjenost zaposlenih s Kazenskim zakonikom Republike Slovenije. V omenjenih vidikih smo preučili obstoj razlik glede na izobrazbo, delovno mesto vzgojitelja in starost otrok v skupini, kjer je zaposlen vzgojitelj. UDK: _________________________ KLJUČNE BESEDE: družinsko nasilje, oblike nasilja nad otrokom, osveščenost vzgojiteljev o nasilju, ravnanje
Keywords: KLJUČNE BESEDE: družinsko nasilje, oblike nasilja nad otrokom, osveščenost vzgojiteljev o nasilju, ravnanje
Published: 13.10.2015; Views: 538; Downloads: 77
.pdf Full text (1,39 MB)

27.
OSVEŠČENOST ŠTUDENTOV O PREPREČEVANJU BOLNIŠNIČNIH OKUŽB
Tina Viderman, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Teoretična izhodišča: Bolnišnične okužbe predstavljajo najpogostejši zaplet zdravljenja v bolnišnici. Njihovo preprečevanje mora biti smiselno in usmerjeno k vzrokom za nastanek okužb. Zelo pomembno je izobraževanje tako študentov kot zdravstvenih delavcev. Namen: Namen diplomskega dela je opisati bolnišnične okužbe in načine preprečevanja leteh. Z raziskavo želimo ugotoviti, v kakšni meri so študentje Fakultete za zdravstvene vede osveščeni o bolnišničnih okužbah ter o načinih preprečevanja le-teh. Metodologija raziskovanja: Uporabili smo deskriptivno metodo dela, preučili smo domačo in tujo literaturo ter elektronske vire. Raziskavo smo s pomočjo anketnega vprašalnika izvedli med študenti Fakultete za zdravstvene vede. Rezultati: Z raziskavo smo ugotovili, da 98 % študentov pozna definicijo bolnišničnih okužb. Vsi študentje (100 %) pa so bili enotni, da je najpomembnejša metoda za preprečevanje higiena rok in razkuževanje. Sklep: Pomembno je izobraževanje študentov o preprečevanju bolnišničnih okužb tekom študija pa tudi kontinuirano kasneje, ko se zaposlijo kot zdravstveni delavci.
Keywords: bolnišnične okužbe, preprečevanje, osveščenost, študenti, zdravstveni delavci
Published: 22.10.2015; Views: 488; Downloads: 170
.pdf Full text (781,96 KB)

28.
VPLIV OKOLJEVARSTVENE OSVEŠČENOSTI PREBIVALCEV OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI NA UČINKOVITOST LOČENEGA ZBIRANJA ODPADKOV
Suzana Malec, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: Količina komunalnih odpadkov v Sloveniji se še vedno povečujejo. Zaradi premajhne ozaveščenosti ljudi največ komunalnih odpadkov pristane med mešanimi komunalnimi odpadki in s tem na odlagališčih. Z namenom, da bi izboljšali način ravnanja z odpadki, so uvedli ločeno zbiranje posameznih frakcij komunalnih odpadkov. Komunala Litija skrbi za celoten sistem ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Litiji in Šmartno pri Litiji. Z anketiranjem smo želeli ugotoviti, kakšen je vpliv okoljske osveščenosti prebivalcev občine Šmartno pri Litiji na ločeno zbiranje odpadkov.
Keywords: ravnanje z odpadki, frakcije komunalnih odpadkov, okoljska osveščenost
Published: 21.09.2015; Views: 403; Downloads: 69
.pdf Full text (1,13 MB)

29.
OSVEŠČENOST ŠTUDENTOV O SPOLNO PRENOSLJIVIH BOLEZNIH
Gregor Štekovič, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Teoretična izhodišča in namen: Spolno prenosljive bolezni so bolezni, ki se pretežno prenašajo s spolnimi odnosi. Povzročajo jih različni virusi, paraziti in bakterije. Pri spolno prenosljivih boleznih je zelo pomembna osveščenost študentov. Osveščenost predvsem pomaga, da se boleznim izognejo ter poiščejo pravočasno zdravniško pomoč. Namen diplomskega dela je prikazati, kako so študenti osveščeni o spolno prenosljivih boleznih.Raziskovalne metode: V empiričnem delu diplomskega dela smo uporabili kvantitativno raziskovalno metodologijo. Podatke smo zbrali s pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika. Anketni vprašalnik vsebuje 13 vprašanj zaprtega tipa in 2 vprašanji polodprtega tipa.Rezultati: Z raziskavo smo ugotovili, da so študenti večinoma osveščeni o spolno prenosljivih boleznih. Seznanjeni so o vrstah spolno prenosljivih bolezni, o tem, na katere načine se prenašajo, kako bi ravnali v primeru okužbe in menijo, da je kondom ustrezna zaščita pred spolno prenosljivimi boleznimi. Diskusija in zaključek: V današnjem času je osveščenost študentov o spolno prenosljivih boleznih velikega pomena. Preprečuje marsikatero spolno prenosljivo bolezen. V primeru bolezni je potrebno poiskati ustrezno zdravniško pomoč, pomembna je komunikacija s partnerjem in zaupanje. Zavedati se je treba, da se spolno prenosljivim boleznim v veliki meri izognemo, če imamo stalnega partnerja. Z menjavo partnerjev se možnost okužbe zelo poveča. Učitelji v šolah, zdravstveni delavci, starši in mediji veliko pripomorejo k osveščenosti.
Keywords: spolno prenosljive bolezni, osveščenost, kondom, študenti, preventiva, spolna vzgoja
Published: 24.12.2015; Views: 693; Downloads: 207
.pdf Full text (730,86 KB)

30.
OSVEŠČENOST LJUDI O PRAVICAH DO PALIATIVNE OSKRBE
Tjaša Šarić, 2016, master's thesis

Abstract: Paliativna oskrba nudi holistično oskrbo kronično bolnim in umirajočim. V sedanjem času je zelo aktualna, saj se populacija ljudi stara in vedno več je potrebe po paliativni oskrbi. V empiričnem delu smo ugotavljali, kakšna je osveščenost ljudi o pravicah do paliativne oskrbe. Namen dela je bil ugotoviti, ali spol, starost in izobrazba vplivajo na osveščenost o pravicah do paliativne oskrbe. Metodologija raziskovanja. Uporabljena je bila kvantitativna metoda dela s strukturiranim anketnim vprašalnikom, ki je vseboval 16 vprašanj. V raziskavi je preko spletnega mesta 1KA sodelovalo 223 anketirancev. Rezultate smo obdelali z računalniškimi programi Microsoft Word, Microsoft Office Excel in SPSS 20. Rezultati raziskave. Anketni vprašalnik so izpolnjevali v večini mlajši ljudje, ki uporabljajo internet. Večinoma so poznali termin paliativne oskrbe, kar 97 % jih je vedelo, s čim se paliativna oskrba ukvarja. Anketiranci so bili v večini dobro osveščeni o splošnih pravicah do paliativne oskrbe, ki jim pripadajo po Zakonu o pacientovih pravicah. Ovrgli smo hipotezi, da ljudje z višjo izobrazbo bolje poznajo pravice na paliativnem področju kakor ljudje z nižjo in da so starejši ljudje bolj zavzeti za tematiko paliativne oskrbe kakor mlajši. Sklep. Z raziskavo smo potrdili, da so anketiranci dobro osveščeni o pravicah glede paliativne oskrbe, kar pa se ne sklada z dognanji iz drugih raziskav, kjer je populacija anketirancev starejša. V našem primeru moramo upoštevati tudi to, da so bili anketiranci večinoma mlajši ljudje, ki so uporabniki interneta. Čeprav je paliativna oskrba na splošno vedno bolj aktualna tema že zaradi staranja populacije, bi morali na področju osveščenosti o pravicah do paliativne oskrbe še veliko postoriti, saj veliko starejših ljudi ne pozna termina paliativna oskrba, na kar kažejo dognanja tujih večjih raziskav. Vedo, da se v bolnišnicah izvaja lajšanje bolečin in trpljenja, ampak ne poznajo vseh pravic, ki jih imajo v okviru paliativne oskrbe. Tukaj bi nam bili v veliko pomoč mediji in informativni materiali v obliki zloženk, plakatov ipd.
Keywords: paliativna oskrba, pravice, osveščenost, hospic, zdravstvena nega, medicinska sestra.
Published: 07.02.2017; Views: 900; Downloads: 193
.pdf Full text (1,26 MB)

Search done in 0.24 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica