| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 32
First pagePrevious page1234Next pageLast page
1.
2.
Osveščenost žensk o kontracepciji med dojenjem
Katja Vodušek, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo govori o osveščenosti žensk o kontracepciji med dojenjem, o tem, kakšne vrste kontracepcije ženske med dojenjem uporabljajo, ali so o tem dobile dovolj informacij in kakšna je vloga medicinske sestre na področju zdravstveno-vzgojnega dela. V diplomskem delu smo opisali možne metode kontracepcije, kakor tudi metode kontracepcije med dojenjem. Tako smo opisali tudi metodo laktacijske amenoreje. S pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika smo izvedli raziskavo na vzorcu 60 žensk različne starosti, in sicer v otroški posvetovalnici Zdravstvenega doma Adolfa Drolca Maribor. Cilj raziskave je bil odkriti, koliko so ženske osveščene o uporabi kontracepcije med dojenjem, kje in kako so dobile pomembne informacije. Zanimalo nas je tudi, ali menijo, da je dojenje zanesljiva zaščita pred neželeno nosečnostjo. Na podlagi analize anketnih vprašalnikov smo ugotovili, da je večina žensk (91,6 %) osveščenih o uporabi kontracepcijskih sredstev v času dojenja in da zaščito enak odstotek tudi uporablja. Ugotovili smo, da je največ žensk dobilo informacije o kontracepciji med dojenjem od ginekologa in ne od medicinske sestre ter da jih odstotek manj kot polovica meni, da dojenje ni zanesljiva zaščita.
Keywords: Dojenje, kontracepcija, medicinska sestra, osveščenost.
Published: 19.09.2011; Views: 1658; Downloads: 192
.pdf Full text (1,27 MB)

3.
Zdravstveno vzgojni vidik državnega programa zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu
Milena Oblonšek, 2011, master's thesis/paper

Abstract: Seznanjenost žensk o državnim programom zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu (DP ZORA) je prav gotovo povezana z odzivnostjo žensk na preventivni ginekološki pregled. V magistrskem delu je opisan pomen zdravstvene vzgoje pri DP ZORA. Raziskovalna metodologija: V raziskavi so zajete štiri skupine žensk. V prvi skupini je raziskovalni vzorec zajemal 150 žensk, ki so prišle na preventivni ginekološki pregled v dispanzer za ženske Slovenska Bistrica. Uporabljena je bila kvantitativna metodologija. Tehnika zbiranja podatkov je bil anketni vprašalnik, s pomočjo katerega smo ugotavljali seznanjenost žensk o DP ZORA, raku materničnega vratu (RMV) in humanih papiloma virusih (HPV). Druga skupina je zajemala 30 žensk, katerim smo, ob pisnem vabilu DP ZORA, poslali še kratka navodila za pripravo na odvzem brisa materničnega vratu (BMV). V tretji skupini smo pridobili podatke o odzivnosti 100 žensk na prvo in ponovno vabilo DP ZORA. Za četrto skupino smo iz informacijskega sistema za vodenje registra uporabnic Mirena® naključno izbrali 50 žensk. Iz njihovih zdravstvenih kartonov smo pridobili podatke o vnetjih pred in po vstavitvi Mirene®. Podatke smo obdelali s statističnim programom Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) ter jih grafično prikazali s pomočjo programa Microsoft Excel. Rezultati: Kljub temu da je dobra polovica žensk seznanjena z DP ZORA, se jih večina na odvzem BMV ne pripravi pravilno (86 %). Uporabnice Mirene® imajo pogostejša vnetja od žensk z drugo zaščito. Sklep: Ženske so o DP ZORA in HPV slabo seznanjene. Velika večina se jih na pregled ne pripravi pravilno. Pogostejša vnetja so pri uporabnicah Mirene®. Zdravstvena vzgoja je ključna za informiranje žensk o nevarnostih dejavnikov tveganja in zgodnjih znakih za RMV. Ženske je potrebno motivirati za redno udeležbo na preventivne ginekološke preglede.
Keywords: DP ZORA, RMV, HPV, zdravstvena vzgoja, dispanzer za ženske, osveščenost žensk, medicinska sestra, Mirena®
Published: 08.12.2011; Views: 2631; Downloads: 437
.pdf Full text (2,82 MB)

4.
EKOLOŠKA OSVEŠČENOST UČENCEV RAZREDNE STOPNJE V SAVINJSKO-ŠALEŠKI REGIJI
Melita Korošec, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Ekološka osveščenost učencev razredne stopnje v Savinjsko-šaleški regiji je teoretični del razdeljen na štiri sklope. V ekološkem sklopu je opredeljen pojem ekologija in globalno stanje okolja (onesnaževanje zraka, podnebne spremembe, onesnaževanje voda …). Drugi sklop je pedagoško-didaktični sklop, kjer je opisana okoljska vzgoja in pregled učnih ciljev, ki so vezani na ekologijo. V psihološkem sklopu je predstavljen spoznavni razvoj otrok in razvojne stopnje po Piagetu. V geografskem sklopu smo opisali osnovne šole, ki so sodelovale v raziskavi, in mesta oziroma naselja, v katerih se šole nahajajo. V empiričnem delu diplomske naloge smo ugotavljali, kakšna je ekološka osveščenost med učenci tretjega, četrtega in petega razreda v Savinjski in Šaleški regiji. Podatke smo pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika. Rezultati so pokazali, da je večina učencev dobro ekološko osveščena. Učenci odgovorno ravnajo z odpadki, naravnimi viri in energijo. Šole dajejo velik poudarek ekološkemu osveščanju učencev, saj jih s pogovorom in različnimi ekološko naravnanimi dejavnostmi navajajo na ugašanje luči, varčevanje z vodo, ločevanje odpadkov in drugo. Velik prispevek k skrbi za okolje daje tudi projekt »Ekošola kot način življenja«, v katerega so šole vključene ali se pripravljajo na vključitev.
Keywords: ekologija, ekološka osveščenost, razredni pouk, okoljska vzgoja, Savinjsko-šaleška regija.
Published: 07.10.2011; Views: 1966; Downloads: 149
.pdf Full text (1,44 MB)

5.
Osveščenost staršev o nudenju prve pomoči predšolskemu otroku
Janja Vajs, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Teoretična izhodišča: Otroci so skorajda od rojstva v nenehni nevarnosti, da se jim zgodi nesreča. Buške, praske, urezi, opekline so nenehni spremljevalci odraščanja in tako rekoč ne mine dan brez manjše ali večje poškodbe. Tudi bolezni in nujna stanja niso redkost. Pravilno ukrepanje staršev v takšnih primerih je zato življenjskega pomena. Ukrepi prve pomoči se izvajajo z namenom ohranjanja življenja poškodovanega ali nenadno obolelega, preprečevanja poslabšanja stanja in pospeševanja okrevanja. Starši se morajo tega zavedati in imeti dovolj znanja, da lahko svojemu otroku v nujnih stanjih ustrezno pomagajo. Raziskovalna metodologija: Namen diplomskega dela je predstaviti nujna stanja pri predšolskemu otroku, ter opisati prvo pomoč, ki jo starši nudijo v primeru nujnih stanj in kako poskrbijo za varnost, da ne bi prišlo do poškodbe otroka. Podatke za raziskavo smo pridobili iz anket, kjer smo anketirali 41 staršev otrok iz vrtca Radlje ob Dravi. Anketa je vsebovala 29 vprašanj zaprtega in polodprtega tipa. Podatke smo statistično obdelali in rezultate ponazorili v obliki grafov. Rezultati: Raziskava je pokazala, da je osveščenost staršev o nudenju prve pomoči predšolskega otroka premajhna. Največ znanja primanjkuje pri temeljnih postopkih oživljanja otrok. Tudi starši sami ocenjujejo svoje znanje za slabše in si vsi želijo pridobiti dodatna znanje na to temo. Pokazalo se je tudi, da starši dobro poskrbijo za varnost svojih otrok doma in da so zadovoljni s tem kako za varnost njihovih otrok poskrbijo v vrtcu. Sklep: Ugotavljamo, da je znanje staršev o nudenju prve pomoči predšolskemu otroku, ter o temeljnih postopkih oživljanja otroka premajhno. Zato smo mnenja, da bi bilo potrebno dodatno izobraževanje, tečaji, itd. Za učinkovito pomoč je nujno znanje, ki pa ga je potrebno obnavljati, saj je pri prvi pomoči treba ukrepati naglo, pravilno in v pravem zaporedju. Koristna bi bila tudi predavanja za starše na to tematiko, v vrtcih ter šolah. Mogoče pa bi se tako le uspeli približati zadovoljivim rezultatom in znanju.
Keywords: prva pomoč, nujna stanja, nesreče otrok, osveščenost staršev
Published: 08.08.2012; Views: 1795; Downloads: 256
.pdf Full text (1015,69 KB)

6.
IZOBRAŽEVANJE SPLOŠNE JAVNOSTI O PROCEDURAH IN O PRAVNO-FORMALNIH POSTOPKIH V PROCESU PRIPRAVE NA LET NA LETALIŠČU JOŽETA PUČNIKA
Anita Belančič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Vsak potnik, ki se poslužuje letalskega prometa, vstopa pred dejanskim letom v proceduro oskrbe potnikov. Ta procedura je prepletena s pravno-formalnimi postopki, ki jih je nujno potrebno izvesti pred dejanskim vkrcanjem potnika na letalo in proti želeni destinaciji. Prav ti postopki in procedure pa predstavljajo dokaj visoko raven discipline in formalnih postopkov, saj gre ne nazadnje za prestop državnih meja oziroma vstop v mednarodni prostor, preden se potnik vkrca na letalo. V diplomskem delu so predstavljeni procesi in procedure, v katerih se znajde vsak potnik, ki se poslužuje letalskega prometa. Da se te procedure lahko opravi kvalitetno in v doglednem času, pa je odvisno od osveščenosti oziroma izobraženosti potnika. Del raziskave tako predstavlja trenutne metode in tehnike, ki se uporabljajo v procesu izobraževanja potnikov in meri učinkovitost le teh. Vstop čim bolj izobraženega oziroma osveščenega potnika v proces pravno-formalnih postopkov predstavlja težnjo vseh udeležencev v tem postopku, tako potnikov, kot tudi služb, ki izvajajo te procedure. V diplomskem delu je tudi ta aspekt razložen in prikazan v smislu vplivov na posamezne akterje v procesih. Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov. V prvem – teoretičnem delu sem s pomočjo literature in virov na spletu na splošno predstavila izobraževanje splošne javnosti o procedurah in o pravno-formalnih postopkih v procesu priprave potnika na let na Letališču Jožeta Pučnika. Drugi – raziskovalni del pa predstavlja raziskavo učinkovitosti izobraževanja splošne javnosti o procedurah na letališču. Namen raziskave je ugotoviti, kako dobro je splošna javnost izobražena – osveščena o postopkih in procedurah. Za metodo raziskave sem uporabila metodo pisnega anketnega vprašalnika, ki sem ga razdelila med potnike. Anketa je bila razdeljena med 100 potnikov, ki so vstopali v proceduro, ki predstavlja predmet raziskave. Analiza odgovorov mi je služila kot osnova za odgovore na zastavljena vprašanja: na koga vpliva izobraževanje in osveščenost, na kaj vpliva izobraževanje in osveščenost, kako vpliva izobraževanje v proceduri priprave potnikov na let, izbrane metode in tehnike izobraževanja ter njihova učinkovitost. Raziskava nam je pokazala, da bi večja in boljša izobraženost potnikov pripomogla k hitrejši in manj zapleteni izvedbi procedur posameznih služb, ki delujejo na letališču.
Keywords: metode in tehnike izobraževanja, oskrba potnikov, Letališče Jožeta Pučnika, osveščenost potnikov.
Published: 17.08.2012; Views: 833; Downloads: 53
.pdf Full text (3,27 MB)

7.
Izredne razmere in starostnik
Uroš Urbanič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Vse pogosteje smo priča različnim katastrofam po svetu, ki privedejo do izrednih razmer. Slovenija je kot nekakšna oaza, ki jo posebno hude razmere večjih razsežnosti še niso prizadele. Vendar ne smemo pozabiti, da so nekateri kraji v Sloveniji že bili hudo prizadeti zaradi moči narave (poplave v Železnikih, plaz v Logu pod Mangartom). V kaosu in paniki, ki sta posledica katastrofe, se pogosto zaradi potrebe po lastnem preživetju pozabi na pomoč ljudem, ki niso zmožni samooskrbe. Med rizično skupino ljudi sodijo tudi starostniki. V diplomskem delu smo proučevali njihovo pripravljenost na različne izredne razmere in sposobnost samoreševanja. S starostjo se pojavijo različna obolenja, ki so pogosto vzrok pomanjkanja moči, volje in potrebnega znanja za lastno preživetje. S pomočjo anonimne ankete smo opravili raziskavo v Društvu upokojencev v Občini Sv. Jurij v Slovenskih goricah o pripravljenosti in izkušnjah starostnikov v primeru izrednih razmer. Ugotovili smo, da starostniki pričakujejo dobro osveščenost v primeru izrednih razmer, da je veliko takšnih, ki svojega doma ne bi zapustili, in da bi v takšnem primeru v večini poskušali sami poskrbeti zase in za svoje bližnje. Iz ankete še lahko ugotovimo, da več kot polovica anketiranih starostnikov še ni bila izpostavljena resnim izrednim razmeram. Večina starejših je menila, da je najtežje stanje izrednih razmer vojna, katero so posamezni anketirani doživeli v času druge svetovne vojne. Menimo, da bi se v primeru kakšnih večjih nesreč oz. katastrof morale organizirati skupine namenjene reševanju in oskrbi samo za potrebe starejšega prebivalstva ter da bi lastne družine oz. svojci starostnikov morali poskrbeti za njihovo varnost.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: izredne razmere, naravne nesreče, starostnik, osveščenost, reševanje
Published: 18.05.2012; Views: 2074; Downloads: 251
.pdf Full text (783,51 KB)

8.
OSVEŠČENOST ŽENSK O KONTRACEPCIJI
Simona Kokot, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Izhodišča: Danes je kontracepcija dostopna že skoraj vsaki ženski in za vsako se lahko najde primerna oblika kontracepcije. Kontracepcija ima pomembno vlogo pri načrtovanju družine, saj lahko z njeno pomočjo partnerja načrtujeta otroka takrat, ko si ga želita. Pomembno je, da so vse ženske in moški seznanjeni in osveščeni o pravilni uporabi in učinkih kontracepcije na telo ter varni spolnosti. Zdravstveno osebje, predvsem pa medicinske sestre, je na področju osveščanja o kontracepciji eden izmed glavnih virov informacij, od katerih ženske v ginekološki ambulanti lahko pridobivajo informacije. V diplomskem delu smo opisali kontracepcijske metode, njihove pozitivne in negativne učinke na telo, dejavnike tveganja in vlogo medicinske sestre pri osveščanju žensk o kontracepciji. Namen: Namen raziskave je bil ugotoviti osveščenost žensk o kontracepciji. Zanimalo nas je tudi, po katerih metodah kontracepcije ženske največ posegajo in od koga dobijo informacije o njej. Raziskovalna metodologija: S pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika smo izvedli raziskavo na vzorcu 100 odraslih žensk različne starosti. Raziskava je potekala v ginekološki ambulanti Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem. Pridobljene podatke smo analizirali, jih prikazali opisno in v obliki grafov. Rezultati: Rezultati so pokazali, da več kot polovica žensk (55 %) uporablja kontracepcijo ter se ustrezno zaščiti pred neželeno nosečnostjo in spolno prenosljivimi boleznimi. Ženske poznajo pozitivne in negativne učinke kontracepcije na telo. Ugotovili smo tudi, da v večini uporabljajo hormonske tablete, tiste po 35. letu starosti raje uporabljajo kondom in maternični vložek, nekaj žensk pa je steriliziranih. Sklep: O nekaterih kontracepcijskih sredstvih oziroma metodah so ženske še premalo osveščene in bi jih bilo potrebno še poučiti. Ženske v reproduktivnem obdobju bi bilo potrebno bolj osveščati o možnih oblikah kontracepcije in novostih na tem področju.
Keywords: Ključne besede: spolnost, kontracepcija, dejavniki tveganja, osveščenost, medicinska sestra.
Published: 12.06.2012; Views: 1355; Downloads: 309
.pdf Full text (1,32 MB)

9.
OSVEŠČENOST VZGOJITELJIC IN POMOČNIC VZGOJITELJIC O RAKU DOJK
Vesna Kuhar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo Osveščenost vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic o raku dojk je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. Teoretični del predstavlja: zgradbo dojke, rak dojke, vrste raka dojke, dejavnike tveganja in sumljiva znamenja za nastanek raka dojk, diagnostiko in zdravljenje ter preventivo raka dojk. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave, izvedene med 50 vzgojiteljicami in 50 pomočnicami vzgojiteljic v devetih enotah Vrtca Ptuj, ki smo jih pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika. Namen raziskave je bil ugotoviti, kako so vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic osveščene o raku dojk, o možnih dejavnikih tveganja, simptomih te bolezni ter o poznavanju in izvajanju preventivnih ukrepov za preprečevanje raka dojk. Uporabili smo deskriptivno metodo dela. Analiza rezultatov raziskave je pokazala, da so vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic dobro osveščene o raku dojk, sumljivih znamenjih in dejavnikih tveganja za nastanek bolezni ter o izvajanju preventivnih ukrepov za preprečevanja raka dojk.
Keywords: osveščenost, rak dojke, vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic, dejavniki tveganja
Published: 05.07.2012; Views: 1267; Downloads: 208
.pdf Full text (1,32 MB)

10.
Model za sortiranje odpadkov pri proizvodnji trdnih goriv
Brigita Polanec, 2013, doctoral dissertation

Abstract: V tej doktorski disertaciji obravnavamo sledeče probleme iz področja gospodarjenja z odpadki: proizvodnja alternativnega trdnega goriva iz nenevarnih odpadkov, razvoj matematičnega modela, idejna zasnova pilotne naprave za proizvodnjo trdnega alternativnega goriva in ozaveščenosti ljudi o pravilnem ravnanju z odpadki. Politika ravnanja z odpadki je v Evropski uniji urejena s hierarhično lestvico ravnanja z odpadki. Ta sistem daje poudarek na preprečevanje nastajanja odpadkov, sledijo priprava odpadkov za ponovno uporabo, recikliranje, energetska izraba in nazadnje odlaganje. Proizvodnja trdnih goriv iz nenevarnih odpadkov je v EU vedno bolj uveljavljena in tudi v Sloveniji pridobiva vedno večji pomen. V obsegu naših raziskav za proizvodnjo trdnih goriv iz nenevarnih odpadkov je razvit matematični model za pripravo različnih vzorcev trdnega goriva, s katerim lahko poljubno spreminjamo kakovost trdnega goriva v smislu njegovih energijskih, kemijskih in fizikalnih lastnostih. Matematični model je osnova za določitev približne kakovosti trdnega goriva in s tem tudi razreda v katerega je uvrščeno gorivo. Vzorci za gorivo so pripravljeni na tehnološki liniji za obdelavo komunalnih in industrijskih odpadkov in laboratorijsko analizirani. Namen proizvodnje kvalitetnega SRF je: (a) pridobiti gorivo, za katerega v prihodnosti ne bomo več govorili kot o odpadku, ampak produktu, v ta namen je bil podan tudi predlog za standardizacijo trdnih alternativnih goriv iz nenevarnih odpadkov v Sloveniji; (b) zmanjšati negativne vplive na okolje in s tem posredno na ljudi in druge žive organizme; (c) zmanjšati porabo fosilnih goriv; (d) zmanjšati korozijo, ki nastaja pri uporabi goriva z večjo vsebnostjo klora in s tem posredno zmanjšati stroške čiščenja; (e) zmanjšati stroške odvoza in deponiranja pepela/ostanka po sežigu. Glavni problem prekomerne količine odloženih odpadkov na odlagališčih je v zavesti ljudi o ravnanju z odpadki. V petem poglavju je izdelana analiza stanja poznavanja področja ravnanja z odpadki, na osnovi katere bo potrebno razviti izobraževalni koncept, ki bo dvignil ozaveščenost ljudi.
Keywords: Gospodarjenje z odpadki, trdno alternativno gorivo, proizvodnja trdnih alternativnih goriv, matematični model, neformalno izobraževanje, osveščenost.
Published: 30.01.2014; Views: 1617; Downloads: 178
.pdf Full text (3,03 MB)

Search done in 0.13 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica