| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 7 / 7
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
POMEN IN DELOVANJE SLOVENSKEGA DRUŠTVA HOSPIC
Ksenija Benkovič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili pomen in delovanje Slovenskega društva Hospic, kakovost dela prostovoljcev v Štajerski in Pomurski regiji, ter njihov pogled na smrt. Društvo počasi prodira in pridobiva na razpoznavnosti ter zaupanju ljudi v Sloveniji, predvsem s svojo vztrajnostjo in samopromocijo. Prepoznavnost je še vedno relativno majhna, zato je osveščanje ljudi o smrti posameznika bistvenega pomena. Predstavili smo pomen prostovoljstva za člane društva. Glavni razlog pridružitve društvu vsakega prostovoljca je pomoč ljudem in izpopolnitev osebne rasti. Kakovost dela se odraža v zadovoljstvu prostovoljcev. Izpostavili smo tudi starost samih prostovoljcev, v večji meri gre za starejšo generacijo. Raziskavo smo izvedli s pomočjo anketnega vprašalnika med enainštiridesetimi prostovoljci Štajerske in Pomurske regije v letu 2010. Naše raziskave so pokazale, da za pomoč društva prosi še vedno premalo ljudi, kar je posledica strahu samega procesa umiranja in trpljenja. Največ je svojcev, ki poprosijo za pomoč in jo potem tudi s strani društva dobijo. Prostovoljci spremljajo smrt tako posredno kot neposredno, kar pripomore k njihovemu lažjemu sprejemanju smrti. Želijo si čim večje število prostovoljcev vseh generacij. Smrt med prostovoljci ne predstavlja bojazni, zato si prizadevajo za detabuizacijo smrti tudi med preostalo populacijo.
Keywords: Slovensko društvo Hospic, osveščanje, prostovoljec, smrt, pomoč.
Published: 09.03.2011; Views: 2320; Downloads: 460
.pdf Full text (414,98 KB)

2.
Ekološko oblikovanje in problem odpadne embalaže : diplomsko delo
Aleksandra Planko, 2010, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi ţelimo predstaviti koncept ekološkega oblikovanja izdelkov. Ekološko oblikovanje je koncept, katerega cilj je čim hitreje vpeljati ekološke vidike v procese načrtovanja in razvoja izdelkov. Postopki ekološkega oblikovanja vodijo do optimalne koristnosti za produkte pri minimalni izrabi resursov. Istočasno pa minimizirajo negativne vplive na okolje, skozi celoten ţivljenjski cikel produkta. Opisali bomo proces, strategije in pravno podlago za ekološko oblikovanje. Mnoga podjetja vpeljujejo koncept ekološkega oblikovanja tudi na področje oblikovanja embalaţe. Prizadevajo si, da bi njihova embalaţa v celotnem ţivljenjskem ciklu minimalno obremenjevala okolje. V ţivljenjskem ciklu pa je zajeta tudi faza uporabe in odstranjevanja, na katero imajo podjetja omejen vpliv. Še vedno je način, kako bo embalaţa doţivela svoj konec odvisna od vedenja porabnikov, potrošnikov. Ekološko oblikovanje embalaţe izgubi velik del svojega namena, če se po uporabi odpadna embalaţa pojavi med mešanimi komunalnimi odpadki. Osredotočili se bomo na vlogo porabnika, ki jo ima pri ravnanju z embalaţo in na dejavnike, ki vplivajo na njegovo vedenje. Učinkovito izobraţevanje in osveščanje je najpomembnejši dejavnik, ki pomaga spreminjati vedenje porabnikov. Učinek je tem večji, čim pogostejši so draţljaji osveščanja in izobraţevanja.
Keywords: ekološko oblikovanje, življenjski cikel produkta, porabnik, odpadna embalaža, izobraževanje, osveščanje
Published: 05.05.2011; Views: 2609; Downloads: 337
.pdf Full text (3,18 MB)

3.
Sodelovanje medicinske sestre v Državnem programu ZORA
Danijela Kaučič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: IZVLEČEK Dandanes so rakave bolezni zelo razširjene, ne samo pri nas, tudi v svetu, in zato je njihovo pravočasno odkritje in prepoznavanje simptomov zelo pomembno za nadaljnjo zdravljenje in rehabilitacijo. Rak materničnega vratu je v Sloveniji na osmem mestu razširjenosti vseh rakov, in kar na prvem mestu pri ženskah od 20–40 let starosti. Na žalost se dandanes, kljub promocijskem materialu, ženske premalo zavedajo pomembnosti preventivnih pregledov. V diplomskem delu z naslovom Sodelovanje medicinske sestre v Državnem programu ZORA, je predstavljen rak materničnega vratu in dodatni dejavniki, ki pospešujejo razvoj predstopenj v karcinom, in način odkrivanja predvsem z vlogo medicinske sestre, v okviru Državnega programa ZORA. Poudarjena je predvsem vloga medicinske sestre, z različnimi načini osveščanja žensk o preventivi raka materničnega vratu. Medicinska sestra lahko z osveščanjem ženske populacije prispeva k prepoznavnosti raka materničnega vratu. Metodologija raziskovanja. Z analizo in interpretacijo smo, iz primarnih in sekundarnih virov, z grafikoni predstavili zbrane podatke o vlogi medicinske sestre v Državnem programu ZORA. Predstavili smo tudi načine osveščanja žensk o odkrivanju raka materničnega vratu, ki ga medicinske sestre uporabljajo. Za raziskovanje smo uporabili deskriptivno metodo dela, s pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika pa smo dobili želene rezultate. V raziskavo smo zajeli 32 medicinskih sester, iz različnih zdravstvenih domov zaposlenih v dispanzerju za ženske, ter zasebnih ginekoloških ambulant v Podravski in Pomurski regiji. Obdelane podatke pa smo s pomočjo računalniškega programa prikazali z grafikoni. Rezultati raziskave. Ugotovili smo, da medicinske sestre poznajo Državni program ZORA, in da s pomočjo različnih načinov osveščanja, želijo ženski populaciji sporočiti pomembnost preventivnih zdravstvenih pregledov na materničnem vratu. Sklep. Državni program ZORA deluje uspešno, saj se je število žensk zbolelih za rakom na materničnem vratu, od leta 2003–2008 zmanjšalo za 38 %. K temu so pripomogle tudi medicinske sestre, ki s svojim znanjem osveščajo ženske ter odpošiljajo vabila za preventivne zdravstvene preglede materničnega vratu.
Keywords: Ključne besede: Rak materničnega vratu, medicinska sestra, Državni program ZORA, osveščanje, preventiva, zdravljenje.
Published: 11.11.2011; Views: 1648; Downloads: 200
.pdf Full text (503,85 KB)

4.
Osveščanje starostnikov o pomenu telesne aktivnosti
Nataša Korez, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili značilnosti staranja, pomen in najpogostejše vrste telesnih aktivnosti pri starostnikih ter vpliv telesne aktivnosti na kronične bolezni. Posebno poglavje pa smo namenili vlogi medicinske sestre pri osveščanju starostnikov o pomenu telesne aktivnosti. Predstavili smo tudi rezultate raziskave, s katero smo želeli ugotoviti, katere so najpogostejše telesne aktivnosti, s katerimi se starostniki v domu starejših ukvarjajo, koliko se starostniki ukvarjajo s telesno aktivnostjo, kako telesna aktivnost vpliva na posamezna kronične bolezni, ki jih imajo in funkcionalne sposobnosti, ali so starostniki dovolj telesno aktivni in ali so dovolj osveščeni o pomenu telesne aktivnosti v starosti. Metodologija raziskovanja. Uporabili smo deskriptivno metodo dela, za pridobitev želenih podatkov pa smo uporabili anonimen anketni vprašalnik. Sodelovalo je 50 starostnikov doma za starejše. Ankentiranje je bilo izvedeno konec aprila 2011. Rezultati raziskave. Ugotovili smo, da se starostniki v domu za starejše najraje udeležujejo telesnih aktivnosti, ki se izvajajo v skupinah (skupinska vadba, hoja). Kljub kroničnim obolenjam, ki jih imajo, se dovolj pogosto ukvarjajo s telesno aktivnostjo in v večini telesna aktivnost pozitivno vpliva na njihova kronična obolenja in funkcionalne sposobnosti. Ugotovili smo tudi, da je v domu za starejše zelo dobro poskrbljeno za osveščanje starostnikov o pomenu telesne aktivnosti. Sklep. Norma za rekreacijo niso več leta, ampak življenjski slog in ozaveščenost starostnikov, kar pa je v domu, kjer je bila izvedena raziskava, zelo dobro poskrbljeno. Starostniki so dovolj osveščeni o pomenu telesne aktivnosti za zdravje v starosti
Keywords: Starostnik, osveščanje, telesna aktivnost, kronične bolezni v starosti, medicinska sestra.
Published: 07.06.2012; Views: 2640; Downloads: 508
.pdf Full text (1,57 MB)

5.
PRENOVA SPLETNE STRANI SLOVENSKEGA ZAVAROVALNEGA ZDRUŽENJA
Gregor Kaluža, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Slovensko zavarovalno združenje je interesno združenje vseh slovenskih zavarovalnic in pozavarovalnic. V okviru svojih projektov, ki so namenjeni predvsem prijaznejšemu komuniciranju z javnostjo in boljšemu osveščanju prebivalstva o zavarovalniških storitvah, se je odločilo za prenovo spletne strani, kot enega od pomembnih orodij za doseganje svojih ciljev. Združenje je pristopilo k zamenjavi klasične statične spletne strani z novejšo, saj se je v zadnjih desetih letih razvoj tehnologij sistemov za upravljanje s spletnimi vsebinami razvil do te mere, da lahko predstavlja neprimerno boljše pogoje za upravljanje s spletnimi vsebinami tudi manj veščim uporabnikom. Tudi računalniška pismenost v Sloveniji se je precej izboljšala, s čimer se je povečala možnost približevanja informacij večjemu številu uporabnikov zavarovalnih storitev. Nova spletna stran je bila pripravljena na osnovi sistema za upravljanje s spletnimi vsebinami WordPress. V delu je prikazan sistem sodobne zasnove spletne strani s prikazom postopkov nastajanja nove spletne strani in s praktičnim prikazom poteka prenove, ki je bila tako vsebinska kot tudi tehnična, sočasno pa je s prenovo potekalo tudi izobraževanje zaposlenih, ki bodo pri svojem delu uporabljali spletno stran. Uredniški odbor, ki je bil v ta namen imenovan, je ocenil, da so bili cilji prenove doseženi, kar sta pokazala tudi vrednotenje in anketa. Tako prenovljena spletna stran nudi tudi možnosti nadgradnje.
Keywords: spletna stran, sistem za upravljanje s spletnimi vsebinami, WordPress, Slovensko zavarovalno združenje, osveščanje prebivalstva
Published: 06.05.2014; Views: 931; Downloads: 91
.pdf Full text (3,54 MB)

6.
SEZNANJENOST LJUDI O NEGATIVNIH VPLIVIH KAJENJA
Samo Babosek, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Teoretična izhodišča: Raziskave pravijo, da bo v prihodnjih letih kajenje postalo vodilni vzrok smrti. Kajenje sčasoma človeka uničuje, poveča možnost za razvoj pljučnega raka, bolezni dihal, srčno-žilne bolezni, kronično obstruktivno pljučno bolezen in razne druge bolezni. Veliko raziskav in govora pa je v zadnjem času tudi o pasivnem kajenju, ki pušča trajne posledice in pasivnim kadilcem povzroča podobne težave kot kadilcem. Z opustitvijo kajenja, zmanjšamo tveganja za razvoj določenih bolezni in pripomoremo k bolj zdravemu načinu življenja. Z raziskavo smo se želeli seznaniti z osveščenostjo ljudi o negativnem vplivu kajenja, ugotoviti vzroke za začetek in opustitev kajenja in ugotoviti delež kadilcev med anketiranimi. Metodologija raziskovanja: Raziskava je temeljila na kvantitativni metodologiji. Za zbiranje podatkov smo uporabili anonimni anketni vprašalnik, ki je vseboval 17 vprašanj zaprtega tipa. Pridobljene podatke smo računalniško obdelali ter jih grafično in v odstotkih prikazali s pomočjo programov Microsoft Office Excel za izdelavo grafov in Microsoft Office Word za urejanje besedila. V raziskavo je bilo vključenih 100 naključno izbranih ljudmi na območju Maribora. Rezultati: Izmed 100 anketiranih je 42 % kadilcev, 22 % bivših kadilcev in 35 % nekadilcev, večinski delež predstavljajo kadilke ženskega spola. Večina anketiranih kadi od 5-10 let, najmanj je tistih ki kadijo od 10 do 15 let. Razbrali smo, da so ljudje dokaj dobro osveščeni o negativnih vplivih kajenja, kjer rezultati kažejo da se 97 % anketiranih zaveda da kajenje poveča možnost za razvoj pljučnega raka, z 81 % se kaže da vedo da povzroča srčno-žilne bolezni, velik odstotek anketiranih pa meni, da povzroča kronično obstruktivno pljučno bolezen. Glavni vzrok za začetek kajenja je pri 32 % družba in druženje, 29 % anketiranih je cigareto prižgalo iz radovednosti in 20 % anketiranih je pričelo kaditi čisto po naključju. Sklep: Seznanjenost ljudi o negativnem vplivu kajenja lahko bistveno izboljša kakovost življenja in spodbudi kadilca k opuščanju pri čemer lahko pomembno vlogo igra tudi zdravstveno osebje, ki kadilca osvešča o negativnih vplivih kajenja. Zato smo odgovorni zdravstveni delavci, ki moramo ljudem nameniti čas, jim svetovati in jih napotiti na pravo pot.
Keywords: kajenje, pljučni rak, KOPB, zdravstveni delavci, osveščanje, informiranje
Published: 05.03.2015; Views: 699; Downloads: 169
.pdf Full text (2,34 MB)

7.
Osveščanje in izobraževanje o porabi vode v podjetju Tobačna Grosist d. o. o
Uroš Pugelj, 2018, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu je predstavljeno ravnanje z vodo v podjetju Tobačna Grosist, d. o. o., in kakšno vlogo ima pri ravnanju zaposlenih z vodo v podjetju podjetje samo, s tem ko so organizirana stalna izobraževanja in ko se osvešča zaposlene o rabi vode. Predstavljeno je, kako ljudi izobražujemo in kateri so načini osveščanja. Glede na podatke, ki smo jih dobili z raziskavo, lahko trdimo, da v podjetju svoje zaposlene izobražujejo o rabi vode, a bi lahko storili še več, če bi jih pogosteje izobraževali na to temo in če bi uporabili več načinov osveščanja, saj bi spodbudili zaposlene k pravilnejšemu ravnanju z vodo. Tako bi lahko zmanjšali količino nepotrebno porabljene vode. Z raziskavo smo ugotovili, da zaposleni v podjetju želijo več izobraževanja s področja varčne rabe vode, kot jim ga podjetje nudi, prav tako se je izkazalo, da se da za zmanjšanje porabe vode tudi s tehničnega vidika postoriti še precej. Ugotovili smo tudi, da bi lahko v podjetju svoje zaposlene bolj osveščali o varčni rabi vode.
Keywords: − pitna voda − varčna raba vode − oskrba z vodo − izobraževanje − osveščanje
Published: 24.05.2018; Views: 199; Downloads: 11
.pdf Full text (931,20 KB)

Search done in 0.1 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica