| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 11
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
2.
ANALIZA UPORABNOSTI 0,0 RESIDUE PRIDELOVALNEGA PRISTOPA PRI PRIDELAVI JABOLK SORTE JONAGOLD
Boštjan Kristan, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Cilj študije je bil ugotoviti, ali je v Sloveniji z omejeno porabo fitofarmacevtskih sredstev (FFS) v drugem delu rastne dobe možno pridelati jabolka brez ostankov FFS. Izvedli smo praktični poskus v sadovnjaku (poskusni nasad FKBV), kjer smo imeli dve vrsti pridelave: standardno integrirano pridelavo (IPS), kjer smo izvajali ukrepe varstva rastlin po pravilih obstoječe integrirane pridelave in modificirano integrirano pridelavo (MIPS-0,0 RL), kjer smo izvajali spremenjeno varstvo jablan, in sicer na način, da so bila škropljenja do začetka julija enaka kot pri IP, potem pa smo v MIPS-0,0 RL uporabljali samo pripravke za biotično varstvo. S tem smo želeli zmanjšati koncentracije ostankov FFS v jabolkih ob spravilu pridelka. Med letom smo večkrat analizirali pojav bolezni in škodljivcev. Nato smo ob obiranju določili pridelek, kakovostne razrede jabolk in naredili analizo izgub pridelka. Prav tako smo ob obiranju odvzeli vzorce plodov za analizo ostankov FFS. Rezultati našega poskusa so pokazali, da bi lahko bil MIPS-0,0 RL sistem povsem uporaben.
Keywords: jablana, ostanki pesticidov, varstvo rastlin, bolezni, škodljivci
Published: 13.10.2010; Views: 2142; Downloads: 164
.pdf Full text (187,35 KB)

3.
LESNI IN GOZDNI SEČNI OSTANKI KOT GORIVO
Janez Polanc, 2011, master's thesis

Abstract: Les je eden izmed najbolj pomembnih obnovljivih materialov. Kot odpadek se pojavlja v lesni proizvodnji, lahko ga ponovno uporabimo za lesne izdelke ali pa v energetske namene. Odpadni les, ki je kontaminiran s strupenimi zaščitnimi pripravki, lahko predstavlja tveganje za okolje, zato ga je potrebno pred energetsko izrabo »očistiti« strupenih polutantov. Za razliko od odpadnega lesa gozdni sečni ostanki niso kontaminirani z zaščitnimi pripravki in predstavljajo t. i. »čisto energijo«. V okviru raziskovalnega dela magistrske naloge smo proučili smotrnost izrabe gozdnih sečnih ostankov v gozdnogospodarskem območju Bled. Opravili smo analizo količin in strukture sečnih ostankov ter ekonomsko ovrednotili stroške proizvodnje. Predstavili smo model izračuna stroškov koriščenja vrhačev iglavcev in njegov pomen ter ekološke omejitve izrabe gozdnih sečnih ostankov. Predstavili smo tudi energijske vrednosti gozdnih sečnih ostankov in napravili primerjavo izkoristljivosti njihove energije glede na druge energente. Iz rezultatov raziskovalnega dela lahko zaključimo, da je pridobivanje gozdnih sečnih ostankov, gledano le z ekonomskega vidika, smiselno. Pomembna postavka pridobivanja gozdnih sečnih ostankov je tudi naravovarstveni vidik, zato smo v nalogi predlagali, da bi se združila nemški model izračuna stroškov za posamezno sečišče in švedski model izračuna količin pepela iz sečnih ostankov. Na ta način bi se lahko izognili možnim konfliktom, ki bodo nastali z vse hitrejšim razvojem gozdarske tehnologije in s tem povezanimi različnimi mnenji gozdarskih strokovnjakov o omejitvah izrabe sečnih ostankov.
Keywords: odpadni les, zaščita lesa, strojna sečnja, sečni ostanki, ekonomika proizvodnje, kurilnost
Published: 24.06.2011; Views: 2575; Downloads: 342
.pdf Full text (2,57 MB)

4.
RAVNANJE Z ODPADKI, NASTALIMI V TOPLARNI CELJE
Peter Verbič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Razvoj znanosti in tehnologije je prispeval k hitremu družbenemu napredku, gospodarski rasti in ugodnejšemu načinu življenja, s tem pa se vedno bolj povečujejo negativni vplivi na okolje, raba naravnih virov in uporaba teh tehnologij. Še posebej pereč problem postaja obremenjenost okolja v večjih mestih. Kot ena od rešitev varovanja okolja je bila v naš pravni red sprejeta direktiva za celovit nadzor in preprečevanje obremenjevanja (ang. ˝Integrated Pollution Prevention Control˝ (IPPC)), ki zavezuje podjetja z večjim vplivom na okolje, da uvajajo najboljše razpoložljive tehnike (ang. ˝Best Available Techniques˝ (BAT)). Tudi v celjski regiji sledijo vsem sodobnim smernicam varovanja okolja. Eden od ukrepov je bilo načrtovanje in kasneje izvedba regionalnega centra za ravnanje z odpadki (R-CERO Celje). Z njegovo izgradnjo je bil zagotovljen celovit način ravnanja z odpadki s sodobno tehnologijo na okoljsko sprejemljiv način za celotno regijo, saj je v ta projekt vključenih 24 občin savinjske regije. Pri tem se je doseglo, da so vidni pozitivni vplivi investicije na okolje, in sicer v zmanjšani količini odloženih odpadkov ter v manjšem vplivu odlaganja odpadkov v smislu generiranja toplogrednih plinov, soproizvodnji toplotne in električne energije iz odpadkov, s tem pa tudi v zmanjšanju negativih vplivov na ozračje in pri prihranku fosilnih goriv. V nalogi bomo predstavili tehnologijo termične obdelave lahke frakcije (LF) in blata iz čistilne naprave (BČN). Opisali bomo postopke čiščenja dimnih plinov pred izpustom v zrak ter prikazali ravnanje z odpadki, nastalimi med procesom. Opredelili bomo tudi možnost nadaljnjega zmanjšanja preostanka odpadkov po termični obdelavi.
Keywords: - termična obdelava komunalnih odpadkov - lahka frakcija - energetska izraba odpadkov - mulj iz čistilne naprave - trdni ostanki po čiščenju dimnih plinov - pepel in žlindra
Published: 10.05.2013; Views: 1004; Downloads: 253
.pdf Full text (1,46 MB)

5.
OD LESNIH OSTANKOV DO PREPROSTE EKO IZOBRAŽEVALNE IGRAČE
Hermina Bogar, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Uporaba lesa predstavlja enega izmed korakov k omejitvi globalnih podnebnih sprememb. V vseh fazah predelave lesa nastajajo ostanki. Smiselno je razmisliti tudi o čim učinkovitejši in racionalni uporabi le-teh. V diplomskem delu je predstavljen praktičen primer izdelave preproste eko izobraževalne igrače iz lesnih ostankov, s čemer se je vrednost le-teh bistveno povečala. Opisali smo celoten tehnološki postopek predelave bukove hlodovine in lesa, snovanje in izdelavo igrače ter predočili možnosti uporabe le-te na različnih nivojih. Navedli smo tudi primere didaktičnih iger primernih za dom, vrtec in šolo.
Keywords: Lesni ostanki, uporaba lesnih ostankov, tehnološki postopek, vrednost lesnih ostankov, preprosta lesena igrača, eko izobraževalna igrača, snovanje in izdelava igrače, uporaba igrače, didaktične igre
Published: 08.01.2014; Views: 1192; Downloads: 195
.pdf Full text (1,39 MB)

6.
7.
Ostanki ptic v arheoloških izkopaninah v Blatni Brezovici
Janja Javornik, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi smo proučevali ostanke ptic z arheološkega najdišča Blatna Brezovica. Koliščarska naselbina Blatna Brezovica je živela približno od 3500 do 3330 pr. Kr., ko se končuje mlajša kamena in začenja bakrena doba. Osnovni cilji diplomske naloge so bili: najprej iz kostnega determiniranega materiala ptic razbrati morebitne artefakte in kosti, ki sodijo v gnezditveno obdobje ptic ter ugotoviti, kakšna je ekološka oznaka in gnezditveni status ptic z najdišča, rekonstruirati okolje ter ugotoviti pomen ptic za človeka. Na območju arheološkega najdišča koliščarske naselbine Blatna Brezovica je bilo v letih 2003 in 2004 izkopanih 2091 ptičjih kosti ali njihovih fragmentov. Pri tem so anatomsko in taksonomsko prepoznali 682 kosti, ki so pripadale 13 vrstam: Bucephala clangula, Aythya fuligula, Mergus cf. merganser, Anas crecca, Fulica atra, Phalacrocorax carbo, Podiceps cristatus, Podiceps ruficollis, Podiceps cf. grisegena, Larus canus, Hirundo rustica, Strix aluco, Ardea cinerea. Od tega so 117 kostnih ostankov prepoznali le do družine Anatidae indet., 1 kostni ostanek do rodu Anser sp. in 1 primerek do rodu Cygnus sp. Pri tem domnevajo, da gre za kostno akumulacijo kuhinjskih ostankov koliščarjev, iz pogostosti vrst sklepajo na preferenco koliščarjev do posameznega plena. Zato je rekonstrukcija okolja omejena na lovni habitat koliščarjev. Iz današnjih ekoloških zahtev ptic sklepamo, da je bil v bližini kolišča biotop s stoječo vodo, s pelaškim in litoralnim območjem, kjer je bila globina v jezeru ponekod do več metrov. Na kopnem se je razprostirala odprta pokrajina s travišči in gozdovi.
Keywords: ostanki ptic, ptičje kosti, avifavna, habitat, koliščarska naselbina, arheološke izkopanine, artefakti, medularno kostno tkivo, Blatna Brezovica, Ljubljansko barje
Published: 21.06.2016; Views: 388; Downloads: 48
.pdf Full text (5,09 MB)

8.
Primerjava učinkovitosti zatiranja škodljivcev in bolezni jablane med standardno integrirano pridelavo in pridelavo po konceptu »zero residue«
Andreja Radivoj, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V letu 2008 smo na posesti Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede v Pivoli pri Mariboru in v sadjarskem centru Mirosan v Savinjski dolini ugotavljali vpliv integrirane in alternativne pridelave po pridelovalnem sistemu “zero residue” pri sorti jabolk Elstar, pri čemer smo primerjali kakovost plodov in količino pridelka. Ocenjevali smo prisotnost določenih bolezni in škodljivcev ter primerjali količino pridelka ene in druge vrste pridelave. Na ta način smo preizkusili tehnološko izvedljivost »zero residue fruit production« pridelovalnega sistema in ugotavljali možnosti za zmanjšanje koncentracije ostankov fitofarmacevtskih sredstev v jabolkih ob obiranju. Prav tako smo po obiranju opravili še analizo ostankov FFS v jabolkih. Pri poskusu smo ugotovili, da je sistem »zero residue« pri zatiranju bolezni in škodljivcev enako učinkovit kot standardni integrirani sistem pridelave. Povzroči le manjši izpad pridelka, ki je ekonomsko sprejemljiv.
Keywords: pridelovalni sistem, jabolka, bolezni in škodljivci, ostanki FFS
Published: 29.08.2016; Views: 359; Downloads: 30
.pdf Full text (863,20 KB)

9.
Modeliranje oblačil iz usnjenih ostankov
Suzana Ivanuša, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu bom predstavila možnosti uporabe ostankov usnja in iz njih izdelala izdelek, ki bo zasnovan tako, da bo uporaba ostankov čim večja. S tem se bo posredno povečal izkoristek materiala in preprečilo onesnaženje okolja. Pri tem bom pazila na kvaliteto novega izdelka. Rezultat diplomskega dela bo lastna, sodobna, ženska, nosljiva in hkrati glamurozna usnjena jakna.
Keywords: usnje, ostanki usnja, napake, konstrukcija oblačil, modeliranje oblačil.
Published: 04.10.2016; Views: 424; Downloads: 38
.pdf Full text (2,78 MB)

10.
OSTANKI PESTICIDOV V ZELENJAVI IN SADJU
Kristina Urbanč, 2016, master's thesis/paper

Abstract: Država porekla, način kmetijske pridelave ter prisotnost ostankov pesticidov so vse pomembnejši kriteriji pri nakupu hrane, še posebej pri sveži zelenjavi in sadju. V letu 2015 smo preučevali vsebnost in količino ostankov pesticidov v zelenjavi in sadju v odvisnosti od načina pridelave na podlagi analiz na ostanke pesticidov znotraj integrirane in ekološke pridelave ter stanje na splošnem trgu Republike Slovenije. Analizirali smo ostanke pesticidov iz vzorcev solate iz trajnostnega poskusa na UKC Maribor v letu 2015, kjer so bili preučevani štirje pridelovalni sistemi (konvencionalni, integrirani, ekološki, biodinamični). Rezultati kažejo, da je vsebnost ostankov pesticidov v zelenjavi in sadju odvisna od načina pridelave in da zelenjava in sadje, pridelana v sklopu sheme kakovosti ekološka pridelava v Sloveniji, nista obremenjena z ostanki pesticidov. V vzorcih integrirane pridelave so najdeni ostanki pesticidov, vendar pa je v primerjavi z vzorci splošnega trga znotraj integrirane pridelave večje delež vzorcev brez ostanka pesticidov (82,7 % vzorcev zelenjave in 30,6 % vzorcev sadja). V prihodnosti bo potrebno več pozornosti nameniti spodbudi kmetov za vključenost v sheme kakovosti, poskrbeti za kratke verige oskrbe in ozaveščati ljudi o pomembnosti uživanja lokalno pridelane ekološke zelenjave in sadja za boljšo kakovost njihovega življenja.
Keywords: zelenjava, sadje, ostanki pesticidov, integrirana pridelava, ekološka pridelava, pridelovani sistem
Published: 27.10.2016; Views: 989; Downloads: 195
.pdf Full text (2,80 MB)

Search done in 0.24 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica