| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 14
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
2.
3.
4.
5.
OSKRBA S PITNO VODO V OBČINAH SISTEMA B V PRIMORJU - OCENA VIŠINE OMREŽNINE KOT DELA CENE PITNE VODE
Tamara Osim, 2011, undergraduate thesis

Abstract: K identifikaciji problematike varstva okolja je v začetnih fazah pristopila že Vlada Republike Slovenije, ki je v sprejetih dokumentih, med drugimi tudi v Nacionalnem programu varstva okolja in v Operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007–2013, že začrtala smernice za obvladovanje problematike razmerij med naravo in družbo, prav tako pa tudi oskrbe s pitno vodo. Problematika oskrbe s pitno vodo v Pomurski regiji se odraža predvsem na področjih neustrezne zaščite vodnih virov in zajetij podzemne vode, na nerazviti javni vodooskrbi, ki ne omogoča oskrbe celotnega prebivalstva s pitno vodo, kot tudi z nezadostnimi zmogljivostmi zagotavljanja varne in kakovostne oskrbe z vodo. K reševanju problematike je Vlada Republike Slovenije pristopila s projektom vzpostavitve novega neodvisnega regionalnega vodnega sistema, katerega poglavitni cilj je zagotovitev trajnostne, nemotene in kakovostne oskrbe s pitno vodo vsem prebivalcem Pomurja. Za zagotovitev ustrezne oskrbe s pitno vodo je treba vzpostaviti oziroma zgraditi potrebno infrastrukturo, ki zajema vodne vire s črpališči, zajetji in čistilnimi napravami, transportne vodovode, primarne ter sekundarne vodovode. Zaradi enormnega obsega potrebne infrastrukture in njenih investicijskih vrednosti se je projekt izvedbe celotnega sistema oskrbe s pitno vodo razdelil v dve obdobno ločeni fazi. Lastništvo nad infrastrukturo transportnega tipa, ki vključuje vodne vire, transportne in skupne vodovode, bo med občinami razdeljeno po določenem ključu. Glede na delež lastništva nad infrastrukturo transportnega tipa bodo občine morale zagotavljati sredstva za njeno vzdrževanje oziroma pokrivati stroške amortizacije te infrastrukture. K tem stroškom je treba prišteti še stroške vzdrževanja oziroma amortizacije primarnih in sekundarnih vodovodov, torej infrastrukture primarnega tipa, ki jih bodo občine krile individualno, in sicer v okviru svojih meja. Vsota teh stroškov se bo odražala v višini omrežnine kot delu cene pitne vode v posamezni občini. Glede na dve obdobno ločeni fazi izvedbe investicije bo tudi končna cena pitne vode naraščala skladno s stopnjo realizacije investicij. Tako lastništvo, strošek amortizacije infrastrukture transportnega tipa kot tudi višino omrežnine za posamezno občino smo izračunavali po treh ključih: D. število vodomerov v posamezni občini (predvideni števci so pokazatelj porabe vode in s tem uporabe infrastrukture), E. število prebivalstva v posamezni občini (število prebivalstva je pokazatelj porabe vode in s tem uporabe infrastrukture), F. predvidena poraba vode v posamezni občini v letu 2056 (predvidena količina porabljene vode (v l/s) je pokazatelj uporabe infrastrukture). Strošek amortizacije infrastrukture primarnega tipa se ne spreminja, in to ne glede na uporabljen način izračuna, saj je lastniški delež oziroma investicija posamezne občine vedno enaka. Rezultati izračunov so različni in glede na že v sklepnem delu predstavljeno dejstvo, torej da lahko porabo vode v prihodnosti le predvidimo, tako kot lahko le predvidimo tudi porast oziroma padec prebivalstva in njuna nihanja, je pri izračunu omrežnine transporta verjetno najbolj smiselno in realno uporabiti princip izračuna glede na število vodomerov, saj informacije o številu vodomerov v posamezni občini izhajajo tudi iz dejanske instalirane moči. Ker je omrežnina le del cene pitne vode in ker smo pri podanih izračunih omrežnine zajeli le stroške amortizacije predvidene infrastrukture, je z vidika cene pitne vode treba upoštevati še dodaten dvig končne cene pitne vode za končnega porabnika, saj le-ta vključuje tudi vodarino in vodna povračila.
Keywords: oskrba s pitno vodo, transportni vodovod, primarni vodovod, omrežnina, infrastruktura, investicija
Published: 18.01.2012; Views: 1530; Downloads: 134
.pdf Full text (2,69 MB)

6.
ČIŠČENJE PITNE IN ODPADNE VODE V ŠALEŠKI DOLINI
Mario Stojaković, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo prikazali delovanje čistilne naprave Grmov vrh in delovanje Centralne čistilne naprave Šaleške doline; spoznali smo, kako se prebivalci Šaleške doline oskrbujejo s pitno vodo. Prikazani sta tudi rekonstrukcija kanalizacijskega in vodooskrbnega sistema v Šaleški dolini ter njune širše koristi za dolino.
Keywords: oskrba s pitno vodo, čiščenje odpadnih voda, kanalizacijski sistemi, čista pitna voda
Published: 14.08.2013; Views: 1277; Downloads: 284
.pdf Full text (5,69 MB)

7.
PRAVNI VIDIKI UPORABE IN RAVNANJA Z VODO
Vesna Brlič, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Brez vode ni življenja. Zato je esencialnega pomena, da to področje čim bolje pravno uredimo. V diplomski nalogi sem dala poudarek na instituta splošne in posebne rabe vode. Splošna raba vode pomeni, da jo lahko uporablja vsakdo v skladu z njenim namenom in pod enakimi pogoji, ki jih natančneje določa ZV-1 v 105. členu. Je bistvo javnega dobra, kamor voda pravno gledano tudi spada. Osredotočila sem se na splošno rabo voda za oskrbo s pitno vodo in (ne)odplačnost splošne rabe vodnega dobra. Pri posebni rabi, ki presega meje splošne rabe, sem podrobneje analizirala vodno dovoljenje in koncesijo. Na koncu diplome je še podana primerjava teh dveh institutov in liberalizacije vodnih virov ter njihove prednosti in slabosti.
Keywords: voda, javno dobro, splošna raba vode, oskrba s pitno vodo, odplačnost splošne rabe vodnega prava, posebna raba vode, vodno dovoljenje, koncesija, liberalizacija vodnih virov
Published: 26.11.2015; Views: 528; Downloads: 141
.pdf Full text (775,69 KB)

8.
OBLIKOVANJE CEN GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB - PRIMER OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI X
Tanja Bregant, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo podrobneje predstavili in analizirali področje oblikovanja cen gospodarskih javnih služb ter se osredotočili na ceno oskrbe s pitno vodo. Na oblikovanje cene oskrbe s pitno vodo ima velik vpliv zakonodaja, saj z uredbo podaja smernice po katerih občine oblikujejo tržno ceno vode. Na višino cene pa vpliva množica dejavnikov, ki so med seboj prepleteni. V empiričnem delu smo poiskali tiste kazalnike, na osnovi katerih bi lahko določali primerljive občine in s tem primerjali njihove cene oskrbe s pitno vodo. Ob preučevanju občine X in njenem oblikovanju predračunske cene storitve oskrbe s pitno vodo, smo se posvetili vodarini in prišli do spoznanja, da največji delež v izračunu vodarine predstavljajo neposredni stroški dela ter stroški električne energije.
Keywords: gospodarske javne službe, oskrba s pitno vodo, vodarina
Published: 10.06.2016; Views: 532; Downloads: 74
.pdf Full text (1,32 MB)

9.
ANALIZA UČINKOV UVAJANJA DALJINSKEGA NADZORA IN TEHNOLOŠKE OPTIMIZACIJE V VODOVODNEM OMREŽJU
Albin Lorenci, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Glavni namen obnove, razširitve in posodobitve vodovodnih sistemov ter vodovodnih omrežij v okviru kohezijskih projektov na območju Republike Slovenije je doseči zmanjšanje vodnih izgub in izboljšanje kakovosti pitne vode in s tem povečanje stopnje oskrbe prebivalstva s čisto, pitno in neoporečno pitno vodo. Zamenjava dotrajanih cevovodov in obnova vodovodnih sistemov sta najpomembnejša dejavnika pri zmanjšanju vodnih izgub in izboljšanju kakovosti pitne vode. Posodobitev daljinskega nadzora in tehnološka optimizacija vodovodnih sistemov sta naslednja koraka, ki prav tako prispevata k zmanjšanju vodnih izgub in optimiziranju porabe pitne vode. Sistemi avtomatizacije in informacijsko-komunikacijskih tehnologij omogočajo celovito in kontinuirano daljinsko upravljanje, vodenje in nadzor dislociranih objektov vodovodnih sistemov. V diplomski nalogi je predstavljena tehnologija daljinskega nadzora s telemetrijo, SCADA-sistemom in programskim orodjem TEOVS, ki je bila razširjena in posodobljena v okviru kohezijskega projekta Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini.
Keywords: daljinski nadzor, telemetrija, avtomatizacija, TEOVS, SCADA, vodne izgube, vodovodni sistem, oskrba s pitno vodo, Šaleška dolina
Published: 27.06.2016; Views: 592; Downloads: 99
.pdf Full text (2,47 MB)

10.
PROBLEMATIKA ZAGOTAVLJANJA POŽARNE OSKRBE V VODOVODNIH OMREŽJIH NA OBMOČJU RAZPRŠENE POSELITVE
Bojan Štesl, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga »Problematika zagotavljanja požarne oskrbe v vodovodnih omrežjih na območju razpršene poselitve« predstavlja strokovno analizo izgradnje predvidenega vodovodnega omrežja in objektov, s katerimi se v vodovodnem omrežju zagotovi zadostna količina vode za požarno oskrbo. Z njo želimo prikazati možnost izboljšav ureditve vodovodnega omrežja, ki so nujno potrebne že v fazi načrtovanja vodovodnega omrežja, kjer je potrebno na podlagi strokovnih osnov, potreb ter zahtev investitorjev zagotoviti racionalno in funkcionalno omrežje.
Keywords: vodovod, oskrba z vodo, projektiranje vodovoda in objektov, požarna voda, požarna zaščita
Published: 17.10.2016; Views: 577; Downloads: 78
.pdf Full text (4,61 MB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica