| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 45
First pagePrevious page12345Next pageLast page
1.
VPLIV OSEBNOSTI NA STILE VODENJA
Petra Vučak, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Nekatere naše vrline krasijo zlate lastnosti, druge pa kvarijo sivi odtenki. Če bi ljudje razumeli in spoznali svojo osebnost, ter osebnostne tipe drugih ljudi, bi se problemi pri komunikaciji občutno zmanjšali. Takrat bi namreč lažje uvideli, zakaj je nekdo reagiral na način, kot je ali zakaj je nekdo dejal to, kar je. Smisel tega je, da spoznamo svoje dobre lastnosti, ki jih lahko še bolj razvijemo, slabe pa poskušamo nadzorovati in tako zmanjšati njihov vpliv. Iskanje uspešnih in učinkovitih stilov vodenja je že od nekdaj pomemben del proučevanja procesa vodenja. Prepričanj o obstoju najboljšega stila vodenja, ki bi bil uspešen in učinkovit v vseh situacijah, je danes veliko. Vendar danes, ko se situacije nenehno spreminjajo, sploh v trajanju gospodarske krize, pa takšno vodenje ne pride več v poštev. Tako lahko rečemo, da je nepravilno tisto vodenje, ko se isti stil vodenja uporablja in ponavlja v vsaki situaciji, do vsakega posameznika in ob vsakem času. Na izbiro stila vodenja pa vplivajo tudi osebnostne lastnosti vodje. Osebnostne lastnosti vodje definirajo obnašanje vodje, ki je lahko ekstravertirano oziroma introvertirano, odločno, vestno in odgovorno, samozavestno, zaupljivo, kako se vodja obnaša v odnosih z drugimi ljudmi, kako sprejema in opravlja svoje delovne naloge. Vendar moramo tukaj omeniti, da se osebnostne lastnosti lahko spremenijo in se, odvisno od volje in želje posameznika, lahko razvijajo bolj v pozitivno ali v negativno smer. Nesporno ima osebnost vodje velik vpliv na izbiro stila vodenja, ob tem pa ne smemo zanemariti tudi drugih pomembnih vplivnih dejavnikov, kot so: situacija, v kateri se vodja, zaposleni ali organizacija nahaja, vplivi okolja in kultura organizacije, osebnost zaposlenih, zastavljeni cilji, itd.
Keywords: Osebnost, osebnostne lastnosti, tipi osebnosti, temperament, dimenzije osebnosti, vodenje, vodja, osebnostne lastnosti vodje, stili vodenja.
Published: 07.12.2009; Views: 3965; Downloads: 1305
.pdf Full text (486,63 KB)

2.
Nekatere najpomembnejše osebnostne teorije in njihov kriminološki pomen
Ines Ratković, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Človekova osebnost je nekaj zelo posebnega, izvirnega in samosvojega v človeku, zaradi nje postane človek enkraten. Izoblikuje se s prepletanjem osebnih psihofizičnih lastnosti in značilnosti družbenega okolja, ki je prav tako pomemben dejavnik pri njenem oblikovanju. Tako ima vsak človek, ki so ga objektivni pogoji oblikovali, motivirali in pognali na inkriminirano dejavnost, določeno strukturo svoje osebnosti, katera se odlikuje z mnogimi, individualno izraženimi lastnostmi. Nekatere osebnostne lastnosti so tako odločilnega pomena tudi za razvoj agresivnosti pri posamezniku. Kot so številne in raznolike vede in definicije o agresivnosti, so številne tudi razlage osebnostnega delovanja - teorije osebnosti, ki predstavljajo končno stopnjo preučevanja osebnosti. Tako lahko pomembnejše teorije osebnosti razvrstimo v nekaj skupin, glede na to, kam umeščajo izvor osebnosti in kje vidijo njeno težišče. Izvor ali težišče je lahko oseba sama, njena biološka podlaga (biološke teorije), motivi (motivacijske teorije, psihodinamske in humanistične teorije), poteze (strukturne teorije), kognitivne značilnosti (kognitivne teorije) ali pa njeno okolje, dražljaji (vedenjske teorije), socialne situacije in socialno učenje (socialne teorije). Obstajajo tudi teorije, ki skušajo uravnoteženo obravnavati osebnostne in okoljne dejavnike kot izvore osebnosti (funkcionalne, integralne, interakcionistične in socialno-kognitivne teorije). V diplomski nalogi sem se osredotočila na eno samo skupino osebnostnih teorij in sicer na psihodinamske teorije osebnosti ter njihove najpomembnejše predstavnike (Freud, Adler, Jung, Horney, Fromm), poglede na osebnost, prestopništvo in agresivnost podrobneje predstavila. Ob spoznavanju teorij osebnosti človeka sem tako prišla do zaključka, da v bistvu tista »prava« teorija ne obstaja. Vsaka izmed njih zajema razlage iz svojega zornega kota in tako predstavlja le del celostne teorije osebnosti. Šele, ko združimo vsebino vseh opredeljenih teorij in uzremo širši objektiv, lahko govorimo o sistemu, ki razlaga osebnost kot takšno. A vseeno bo del osebnosti verjetno zmeraj ostal nerazložljiv in skrivnosten, kar žene ter bo gnalo k novim razmišljanjem in odpiralo vrata morda nastanku novih teorij osebnosti človeka.
Keywords: Človekova osebnost, osebnostne lastnosti, agresivnost, teorija osebnosti, psihodinamske teorije, Freud, Adler, Jung, Karen Horney, Fromm.
Published: 14.12.2009; Views: 5509; Downloads: 1062
.pdf Full text (2,91 MB)

3.
FAKTORJI USPEŠNOSTI DELA MEDICINSKIH SESTER
Jožica Rešetič, 2009, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga skuša odgovoriti na vprašanja, kakšno je pravilno in priporočljivo vodenje v zdravstveni negi, kakšnega vodjo potrebujemo na tem področju, kakšne osebnostne lastnosti naj ima sodoben vodja in kako vodenje vpliva na razvoj in delovanje stroke. V teoretičnem delu so predstavljene osebnostne lastnosti vodje — medicinske sestre in njihov vpliv na vodenje v zdravstveni negi. Prikazan je zgodovinski in sodobni razvoj zdravstvene nege ter ostalih poklicev v zdravstvu. V nadaljevanju je predstavljena organizacija na splošno in njena struktura. Sledi podrobna obdelava in predstavitev neprofitne organizacije. Naslednji sklop teoretičnega dela zajema vodenje na splošno in menedžment v zdravstveni negi ter dosežke in dejanske potrebe po dvigu nivoja kakovosti v zdravstveni negi. Predstavljena je medicinska sestra v vlogi vodje, njene osebnostne lastnosti in stili vodenja, ki so trenutno v opravljanju zdravstvene nege. Rezultati raziskave so pokazali, čeprav ne docela izrazito, da lahko faktorji učinkovitosti vplivajo na učinkovitost posamezne vodje. Menimo, da še tako visoka vrednost določenega faktorja (ali faktorjev) ne more nadomestiti prenizke vrednosti enega samega od preostalih faktorjev. V skladu s povedanim se ni mogoče strinjati z nekaterimi avtorji, ki razlagajo uspešnost vodij kot zmnožek dveh faktorjev: usposobljenosti in motivacije za vodstveno delo (po tej teoriji lahko posameznik pomanjkljivo usposobljenost nadomesti z večjo motiviranostjo). Modeli vodenja, kakor tudi zakonske spremembe, sami po sebi ne morejo voditi ljudi. Vodijo lahko samo močne vodilne osebnosti, sposobni ljudje, ki bodo oblikovali time, angažirali znanje, motivirali ljudi in ustvarjali klimo za demokratizacijo odnosov. Velikokrat se namreč poraja vprašanje, kakšno organizacijo in vodenje potrebujemo v 21. stoletju na področju zdravstvene nege.
Keywords: organizacija zdravstvene nege, medicinske sestre, kakovost, vodenje, osebnostne lastnosti vodje, stili vodenja
Published: 15.12.2009; Views: 3506; Downloads: 770
.pdf Full text (1005,14 KB)

4.
5.
6.
VPLIV VODENJA NA KAKOVOST DELA ZAPOSLENIH V PROIZVODNEM OBRATU
Jelka Špingler, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Zaposleni so v današnjem poslovnem svetu, poleg dobre tehnologije in materialnih virov, ključnega pomena za uspešnost podjetja. Kako in na kakšen način zaposlene voditi, jih motivirati in z njimi komunicirati, kako uvajati spremembe in izboljšave ter kakšne osebnostne lastnosti mora imeti dober vodja so vprašanja, s katerimi sem se ukvarjala v diplomski nalogi. Problem vpliva vodenja zaposlenih na kakovost dela sem raziskovala praktično, na primeru zaposlenih v podjetju Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, in sicer v proizvodnem obratu, kjer se izdelujejo trdne oblike zdravil. Na podlagi preučevanja vrnjenih anketnih vprašalnikov sem prišla do ugotovitev, da so zaposlenim zelo pomembni dobri odnosi s sodelavci in nadrejenimi ter pohvale za dobro opravljeno delo. Menijo, da neurejeni medsebojni odnosi negativno vplivajo na kakovost njihovega dela. Stopnja komunikacije v obratu je na dokaj visokem nivoju, zaposleni si od nadrejenih najbolj želijo povratne informacije o rezultatih svojega dela. Osebnostne lastnosti, ki jih zaposleni pričakujejo od nadrejenih so strokovnost, odločnost, pravičnost in učinkovitost. Želijo si tudi, da njihovi nadrejeni prisluhnejo njihovim idejam in predlogom. Splošno gledano pa so zaposleni z vodenjem in z delom svojih nadrejenih zadovoljni.
Keywords: • vodenje, • kakovost, • motivacija, • komunikacija, • osebnostne lastnosti, • izboljševanje in uvajanje sprememb.
Published: 06.05.2010; Views: 2045; Downloads: 213
.pdf Full text (865,78 KB)

7.
KOMPETENČNI PROFIL POSLOVODJE IN RAVNATELJA VRTCA
Amina Radončić, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo raziskovali kompetenčni profil ravnatelja v vrtcu in poslovodje. Zanimalo nas je katere kompetence so prisotne pri ravnateljih in katere pri poslovodjah, torej ali so dovolj kompetentni. Diplomsko nalogo smo razdelili na dva dela. V prvem delu smo predstavili teorijo povezano s kompetencami, v drugem delu pa raziskavo. To smo izvedli s pomočjo anketnih vprašalnikov v trgovinah in vrtcih. Ugotavljali smo ali so vodje teh ustanov dovolj kompetentni za svoje delo. S pomočjo te diplomske naloge smo ugotovljali katere kompetence so pomembne za dobrega vodjo in kako lahko s pomočjo kompetenc izberemo in zaposlimo pravo osebo. S prvo hipotezo smo ugotavljali ali sta si profila ključnih kompetenc pri ravnatelju in poslovodji podobna in jo zavrnili, saj smo ugotovili, da je korelacija med rangoma poslovodij in ravnateljev šibka. Pri drugi hipotezi smo raziskovali ali obstajajo pomembne razlike v specifičnih kompetencah ravnatelja in poslovodje. To hipotezo smo potrdili, saj so za ravnatelje bolj značilne kompetence povezane z zakoni, znanjem, stroko kot pa kompetence, ki so povezane s čustvi, stiki z osebjem, medtem ko je pri poslovodjah obratno. Ti imajo kompetence, ki urejajo čustva in medosebne odnose, saj so poslovodje nenehno v stiku s podrejenimi. Torej lahko sklepamo, da bistvena razlika obstaja. S tretjo hipotezo smo preverjali trditev, da so ravnatelji in poslovodje po mnenju sodelavcev kompetentni za svoje delo. Hipotezo smo potrdili, ker je pri obeh skupinah večina kompetenc ocenjenih z visokimi ocenami in prav to nam pove, da so dovolj kompetentni za svoje delo.
Keywords: kompetence, ključne kompetence, specifične kompetence, kompetenčni profil, poslovodja, ravnatelj, vodenje, osebnostne lastnosti
Published: 05.05.2010; Views: 2762; Downloads: 303
.pdf Full text (348,91 KB)

8.
9.
10.
VPLIV OSEBNOSTNIH LASTNOSTI NA VODENJE MSP S POUDARKOM NA KOMUNICIRANJU KOT POGOJU ZA IZOGIBANJE KONFLIKTOV V PODJETJU STONEX D.O.O.
Špela Urleb, 2010, final seminar paper

Abstract: Nikogar ni mogoče prisiliti, da prevzame položaj vodje pa čeprav je morda za takšno delovno mesto izredno sposoben. Da oseba postane uspešen vodja, mora imeti izredno močno voljo, saj se je potrebno odreči veliko stvarem, za kar mora biti osebno in moralno močna oseba, prav tako pa mora v svoje podjetje verjeti. Da podjetje deluje uspešno je izjemno pomembno, da je komunikacija med zaposlenimi in vodjo podjetja iskrena, korektna, da temelji na resničnih trditvah. Če v podjetju nastanejo konflikti, je pomembno, da jih znata udeleženca rešiti ter se nanje primerno odzvati, saj kot smo spoznali, ima lahko konflikt tudi pozitiven vpliv na podjetje. Pri izdelavi diplomskega seminarja smo se seznanili z novi znanji. Preučevanje podjetja nam je omogočalo dinamično in zanimivo delo. Pri tem smo dosegli naš namen, saj smo izvedeli dodatne informacije o podjetju, pridobili podatke o dejanskem stanju podjetja, torej kako poteka komunikacija, kako se zaposleni in vodja podjetja odzivajo na nastale konflikte ter kakšen je vzrok njihovega nastanka. Podrobneje smo spoznali osebnostne lastnosti vodje podjetja in jih na podlagi teoretičnih izhodišč analizirali. Na podlagi teoretičnih izhodišč metode razvoja po Scottu in Bruceu ter z vloženim lastnim znanjem o podjetju smo umestili podjetje v fazo razvoja, v kateri se nahaja. Na podlagi tega bomo podjetju omogočili in predstavili strateške možnosti, ki so pogojene z nadaljnjo rastjo podjetja.
Keywords: podjetje, uspešnost, zunanji dejavniki, notranji dejavniki, vodenje, osebnostne lastnosti podjetnika, komuniciranje, konflikt.
Published: 21.01.2011; Views: 1494; Downloads: 188
.pdf Full text (1,56 MB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica