| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 384
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
DOPOLNITEV ORGANIZACIJSKE STRUKTURE PODJETJA EKOENERGETIKA-DIMNIKARSTVO D.O.O.
Andreja Kosi, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu analiziramo organizacijsko strukturo družinskega podjetja Ekoenergetika-dimnikarstvo d.o.o.. Podjetje se ukvarja z dimnikarsko dejavnostjo. Na podlagi analize smo skušali ugotoviti prednosti in slabosti dosedanje organiziranosti ter predlagati dopolnjeno organizacijsko strukturo, ki bi pozitivno vplivala na delovanje podjetja. V diplomski nalogi so prikazane teoretične razlage organizacije in organizacijske strukture. Prvi del naloge opisuje organizacijo, organiziranost ter organizacijske strukture. Osrednji del naloge zajema opis podjetja in njegovo sedanjo organiziranost in dejavnost. V skladu s cilji smo analizirali obstoječo organizacijsko strukturo ter opredelili vplivne spremenljivke na organizacijsko strukturo. S pomočjo anketnega vprašalnika smo ugotavljali zadovoljstvo zaposlenih z obstoječo organizacijsko strukturo. Ugotovili smo, da so zaposleni v veliki meri zadovoljni z obstoječo organizacijsko strukturo. V zadnjem delu naloge smo predlagali spremembe v organizacijski strukturi. Z našimi predlogi smo želeli povečati učinkovitost podjetja.
Keywords: organizacija, organizacijska struktura, podjetje, dopolnitev organizacijske strukture.
Published in DKUM: 05.07.2016; Views: 1312; Downloads: 100
.pdf Full text (1,03 MB)

2.
RAZVOJ DINAMIČNEGA MODELA MANAGEMENTA SPREMEMB V PODJETJU
Andraž Lipolt, 2016, master's thesis

Abstract: Sodobno ekonomsko okolje zahteva od podjetij stalno prilaganje poslovanja hitro spremin-jajočim se pogojem in zahtevam okolja. Podjetja se ekonomskemu okolju prilagajajo na način, da uvajajo spremembe v svoje delovanje. Spremembe lahko uvajamo na različne načine in na različna področja v podjetjih. Osnovni cilj magistrske naloge je oblikovati dinamični model managementa sprememb v sodobnih podjetjih. V tem okviru želimo izpostaviti pomen prenove poslovnih procesov, vloge managementa prenove in dolgoročni vpliv prenove za doseganje želenih rezultatov delovanja podjetij. Podjetja lahko za prilaganje poslovanja uporabijo različne načrtovane spremembe, ki jim omogočajo razvoj sedanjega stanja v želeno prihodnje stanje zaradi povečanja učinkovitosti in uspešnosti delovanja. Cilj izvajanja planiranih sprememb je razvoj novih ali izboljšanih rešitev za uporabo razpoložljivih virov in kapacitet pri oblikovanju nove vrednosti v poslovanju podjetja. Vsebinsko gledano lahko podjetja za svoje spreminjanje uporabijo različne vrste sprememb, med katerimi se najpogosteje omenjajo predvsem spremembe tehnologije, proizvodov in storitev, strategije ter organizacijske strukture in kulture podjetja. Posamezne vrste spre-memb so medsebojno povezane in soodvisne. Spreminjanje organizacije je kot vsako poslovno aktivnost potrebno ustrezno planirati, voditi, organizirati in kontrolirati, kar lahko s skupnim pojmom označimo kot management sprememb. V managementski teoriji se management sprememb najpogosteje označuje kot proces, ki vključuje faze priprave, sprejetja in zagotavljanja ustreznega izvajanja sprememb. Večina poznanih modelnih rešitev za management sprememb se osredotoča na prvi dve fazi procesa spreminjanja, ki vsebinsko predstavljata izbor in sprejetje odločitve v izbranem časovnem trenutku in ju je zato tudi lažje izvesti. Manj je raziskano področje oblikovanja in zagotavljanje ohranitve novega stanja za zagotavljanje ustreznega dinamičnega izvajanja sprememb v poslovanju v daljšem časovnem obdobju. Nevarnost pri uvajanju sprememb je, da spremembe dolgoročno ne obstanejo. Razlogov je lahko več, poleg tega, da spremembe ne prinašajo želenih učinkov, tudi tendenca, da zač-nemo stvari delati na načine, kot smo to počeli pred uvajanjem sprememb. V fazi po uvedbi sprememb moramo rezultate natančno meriti in preko posameznih kazalnikov spremljati njihove učinke. Pri uvajanju sprememb moramo biti pozorni na odpor do sprememb, oziroma kako spre-membe sprejemajo zaposleni, ki se jih spremembe dotikajo. Odzivi na uvajanje sprememb so lahko različni. Veliko krat je naklonjenost do sprememb odvisna od posledic, kako spremembe vplivajo na njihov status in druge ugodnosti, ki so jih imeli pred začetkom tega procesa.
Keywords: Spremembe, management sprememb, dinamični model managementa sprememb, odpor do sprememb, organizacijske strukture, spreminjanje organizacije, Uravnotežen sistem kazal-nikov.
Published in DKUM: 01.07.2016; Views: 1855; Downloads: 191
.pdf Full text (3,59 MB)

3.
ORGANIZACIJA PODJETJA
Miha Borec, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Vsaka organizacija poseduje svojo organizacijsko strukturo. Ta je pomembna in pripomore k temu, ali je podjetje uspešno ali ne. Primerna organizacijska struktura v podjetju je pomembna za doseganje konkurenčnosti in lastnih ciljev, neprimerna organiziranost v podjetju pa vodi v njen propad. Cilj diplomskega dela je preučitev podjetja in njegovih pojmov, glavni cilj pa predstavljata raziskava organizacijskih struktur in implementacija ugotovljenega na primeru podjetja X. Velik vpliv na uspešnost pa predstavlja tudi primerna organizacijska kultura, saj sta motiviranost in zadovoljstvo zaposlenih ključnega pomena, da podjetje dosega in uresničuje svoje cilje, povečuje svoje prodajne uspehe in se hitro odziva na vplive zunanjega okolja oziroma konkurenco. Na primeru podjetja X vidimo, da podjetje ne izkorišča svojega potenciala, saj so zaposleni preobremenjeni in ne morejo izkoristiti svojega potenciala ter kvalitetno opraviti svojih primarnih del in nalog. Z vzpostavitvijo primerne organizacijske kulture bo podjetje lahko uresničilo svoj potencial, prodrlo na tuje trge in povečevalo svoj tržni delež, okrepilo pozicijo na domačem trgu ter tako ustvarjalo večje prihodke in povečevalo svojo rast.
Keywords: Organizacija, organizacija podjetja, organizacijske oblike, organizacijske strukture.
Published in DKUM: 11.03.2016; Views: 5098; Downloads: 939
.pdf Full text (1,42 MB)

4.
5.
6.
7.
VPLIV REORGANIZACIJ NA STRES PRIPADNIKOV SLOVENSKE VOJSKE
Maja Duh, 2014, master's thesis

Abstract: Živimo v obdobju globalizacije in tehnoloških napredkov, ki v organizacijah puščajo nujno potrebne organizacijske spremembe, le-te pa imajo vpliv na posamezne zaposlene. Življenje v gospodarski krizi in spremembe na delovnem mestu povzročajo stres, ki vpliva na počutje, zdravje in prav tako delo zaposlenih. S posebnimi programi in pripravami želijo pomagati zaposlenim, da bi čim lažje sprejeli spremembe. V magistrskem delu preučujemo vpliv reorganizacij na stres pripadnikov Slovenske vojske. V teoretičnem delu najprej opredelimo pojem organizacija, se osredotočimo na različne oblike profitnih in neprofitnih organizacij ter različne organizacijske strukture. Sledi pojasnitev postopka reorganizacije in ukrepi na ravni posameznikov, oddelkov in tudi podjetja, s katerimi zmanjšujemo odpor proti spremembam. Vse te spremembe prinašajo stres, zato smo ga na kratko opredelili, poiskali vire in vrste stresa na delovnem mestu. Pojasnili smo posledice stresa in predstavili različne tehnike in načine premagovanja stresa, tako na ravni posameznika kot na ravni organizacije. V magistrskem delu smo na kratko opisali Slovensko vojsko; njen temeljni namen, poslanstvo, vrednote, kakšna je njena struktura in predvsem človeški viri v Slovenski vojski. V empiričnem delu preučujemo vpliv reorganizacij na vzorcu 115 pripadnikov Slovenske vojske iz različnih krajev in delovnih mest. Ugotovili smo, da je več kot polovica pripadnikov že bila udeležena v procesu reorganizacij vsaj 3-krat ali več in da jim le-te povzročajo stres. Najpogosteje jim stres povzročajo pogodbe za določen čas. Pozitivno mišljenje pa je način, s katerimi pripadniki najpogosteje premagujejo stres.
Keywords: Reorganizacija, organizacijske strukture, stres, pripadniki Slovenske vojske, premagovanje stresa.
Published in DKUM: 06.03.2015; Views: 1262; Downloads: 175
.pdf Full text (1,34 MB)

8.
SODOBNA ORGANIZIRANOST PGD DRAVOGRAD
Petra Langbauer, 2014, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi smo proučevali organizacijo Prostovoljnega gasilskega društva Dravograd, za katero smo ugotavljali ali je dosedanja organizacija učinkovita ali ne. Pri tem smo ugotovili, da bi bile potrebne določene spremembe, zato smo poiskali vzroke za te spremembe, podali predloge za izboljšavo ter načine njenih uresničitev. Teoretičen del obsega predvsem teorijo na temo organizacije ter organizacijske strukture, v katerem smo opredelili njene značilnosti, cilje, zakonitosti, metode ter dejavnike organiziranosti. Temu je sledilo poglavje, ki se navezuje na opredelitev gasilske organizacije ter podrobnejša opredelitev njene zgodovine, pojmov, poslanstva in vodenja. Podrobneje smo se dotaknili področja prostovoljnih gasilskih društev, katera je tudi naša glavna tema. Osrednji del magistrske naloge pa predstavlja raziskava Prostovoljnega gasilskega društva Dravograd, povzetek njegove zgodovine, predstavitev članstva, funkcionarjev, specializacije članov ter organizacijski model obravnavanega društva. Slednji je zajel glavne značilnosti, ki so za nadaljevanje naloge ključnega pomena, saj smo na podlagi le-teh poiskali vzroke za spremembe organiziranosti PGD Dravograd, podali predloge izboljšav ter načine, kako te predloge uvesti v praksi. Na podlagi rezultatov izvedenih anket ter s pomočjo finančnih poročil smo potrjevali oz. zavračali dane hipoteze. Pri tem smo prišli do zaključka, da je uspešnost PGD Dravograd odvisna od dobre organizacije in koordinacije dela, za katero sta odgovorna predsednik in poveljnik društva, prav tako smo potrdili hipotezo, da je organizacija odvisna od dobrih medsebojnih odnosov in zadovoljstva članov društva ter da je organizacija PGD Dravograd odvisna od opremljenosti operativne gasilske enote. Zavrgli smo hipotezo, ki pravi, da je kakovostna izvedba intervencij odvisna od razpoložljivih finančnih sredstev, saj zanjo nismo našli ustrezne povezave.
Keywords: PGD Dravograd, gasilci, gasilska organizacija, prostovoljno gasilsko društvo, organizacija, značilnosti organizacijske strukture, organi gasilskih organizacij, Gasilska zveza Slovenije, organizacijski model, sodobna organiziranost
Published in DKUM: 25.07.2014; Views: 2705; Downloads: 339
.pdf Full text (1,87 MB)

9.
VPLIV ORGANIZACIJSKIH SPREMEMB NA POSLOVANJE PODJETJA
Blaž Tavčar, 2013, master's thesis

Abstract: V času, kjer so potrebne hitre in korenite spremembe, se morajo podjetja nenehno prilagajati novim razmeram okolja. Spremembe v poslovnem okolju morajo za podjetje predstavljati priložnost za povečanje uspešnosti poslovanja in izboljšanje izrabe notranjih virov poslovanja. Če podjetja reagirajo prepozno, lahko nastopi kriza. Posledic okolja se zato morajo ne zgolj zavedati, ampak jih tudi pravočasno zaznati, se dobro pripraviti nanje in jih unovčiti v svojo korist, saj si vsaka organizacija želi tudi v kriznem obdobju uspešno premagovati ovire. Pri tem največkrat gre za spremembo organizacijske strukture, ki ob pravilno zastavljenih ciljih ter načrtno izbranih metodah prinaša uspeh. Magistrska naloga obravnava vpliv organizacijskih sprememb na poslovanje izbranega podjetja. V prvem delu so obravnavani teoretični pogledi na spreminjanje organizacije, v drugem delu naloga obravnava primer spreminjanja organizacijske strukture v izbranem podjetju, pri čemer se je iz več organizacijskih struktur različnih povezanih podjetji oblikovala enotna organizacijska struktura, ki velja za vsa podjetja, ki delujejo v skupini. V nadaljevanju raziskava temelji na spremembah ključnih finančnih kazalnikov, na katere so vplivale organizacijske spremembe ter na primerjavi le teh, pred in po reorganizaciji.
Keywords: organizacija, organizacijske spremembe, organizacijske strukture, management sprememb, finančni kazalniki.
Published in DKUM: 21.10.2013; Views: 2119; Downloads: 473
.pdf Full text (1,50 MB)

10.
Optimizacija postavitve proizvodnje za izdelavo rampne deske pri podjetju Uniforest d.o.o.
Miha Rečnik, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V današnjem času vedno več podjetij opaža, da ni pomembno le to, da ima podjetje dober proizvod, ki je kupcem všeč, ampak tudi, da je ta proizvod narejen v najkrajšem času in z najmanj porabljenimi sredstvi. To imenujemo optimizacija proizvodnih procesov. V diplomskem delu sem opisal nov produkt, ki ga podjetje želi proizvajati, izračunal sem normativne čase ter število delovnih mest, ki jih podjetje potrebuje za vsako operacijo, prav tako pa sem predstavil teoretično najboljšo postavitev proizvodnje, ki bi za ta izdelek dala najboljše rezultate.
Keywords: Optimizacija proizvodnega procesa, postavitev proizvodnje, organizacijske strukture.
Published in DKUM: 17.10.2013; Views: 1933; Downloads: 246
.pdf Full text (1,08 MB)

Search done in 1.29 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica