| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 29
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
Zasnova invalidskega vozička kot kiberfizičnega sistema in analiza vpliva uporabe na organizacijo rehabilitacijskega procesa
Andrej Koložvari, 2020, doctoral dissertation

Abstract: V tem delu je opredeljena možnost razvoja invalidskega vozička kot kiberfizičnega sistema, ki je v tesni povezavi z internetom in njegovimi uporabniki. Definirana je struktura kiberfizičnega sistema s ključnimi povratnimi zankami, ki omogočajo upravljanje vozička s pomočjo govora. Preučena je možnost uporabe v rehabilitacijskih procesih ob višji stopnji avtonomnosti bolnikov. Izvedena je bila analiza ročno upravljanega invalidskega vozička kot izhodišče za razvoj prototipov govorno upravljanega vozička. Opredeljen je bil prototipni pristop k razvoju kiberfizičnega vozička, ki je potekal v več fazah. Razvitih je bilo več manjših prototipov in dva prototipa realne velikosti. Opisan je razvoj manjših prototipov kakor tudi prenos funkcionalnosti na dva prototipa realne velikosti. Podana je zasnova govorno upravljanega kiberfizičnega sistema invalidskega vozička za ljudi s posebnimi potrebami. Razviti sta bili dve rešitvi v obliki prototipa realne velikosti. Prvi prototip realne velikosti za razpoznavo govora izkorišča le en oblačni informacijski sistem za razpoznavo govora, hkrati pa vključuje le osnovna tipala za pomoč pri navigaciji. Drugi prototip realne velikosti ima vključena dva oblačna informacijska sistema za razpoznavo govora ter več tipal, ki zagotavljajo določeno stopnjo avtonomnosti vozička. Opisan je programski sveženj, ki je omogočil realizacijo sistema in prenos sporočil med klientom, strežnikom in oblačnim informacijskim sistemom. Prav tako je podrobno opisan sveženj strojne opreme, ki omogoča hiter prototipni razvoj in enostavno povezljivost z informacijskim oblakom. Uporabniški vmesnik sistema omogoča govorni vhod in nadzor s pomočjo spletne kamere. Sistem je zasnovan tako, da je omogočeno oddaljeno posodabljanje programske opreme. Na prototipih realne velikosti je bila izvedena analiza natančnosti izvedbe izrečenih ukazov s pomočjo testnih subjektov v laboratorijskem in kliničnem okolju. Prav tako je bila izvedena meritev zakasnitev, kjer se je izkazalo, da je opredeljeni koncept primeren za govorno upravljanje v realnem času. Z namenom večje natančnosti razpoznave govora je bil razvit in uporabljen princip vzporedne oblačne žetve informacijskih sistemov. Za izboljšanje govornega upravljanja je bil definiran vnaprej določen osnovni nabor ukazov. Opredeljeno je oblikovanje tabele zamenjav končnih razpoznanih besed in vmesnih rezultatov razpoznave. Definiran je pogoj parne disjunktnosti elementov množic, ki opredelijo izvedbo posameznega ukaza, ter algoritem združevanja rezultatov več oblačnih sistemov za razpoznavanje govora. Opredeljeni sta izvedljivost uporabe algoritmov za žetev govorne razpoznave v informacijskem oblaku ter teoretična meja natančnosti razpoznave ob podanih pogojih. Uporabnost razvitega kiberfizičnega vozička z možnostjo govornega upravljanja je bila preizkušena v kliničnem okolju. Opredeljen je vpliv na rehabilitacijske procese ob povečanju avtonomije bolnika ter možnosti oddaljenega spremljanja fizioloških parametrov. Z namenom primerjave rezultatov testiranja različnih uporabnikov je bil oblikovan testni poligon za preizkušanje funkcionalnosti. Ob izvedenih preizkusih so bile ugotovljene statistično pomembne razlike v natančnosti izvedbe govornih ukazov, ki so potrdile učinkovitost razvitega algoritma združevanja razpoznav in teoretične predpostavke o možnosti povečanja stopnje natančnosti pri izvedbi govornih ukazov. V sklepnem delu so podana izhodišča za nadaljnje delo predvsem v smislu združevanja več oblačnih informacijskih sistemov za razpoznavo govora in rešitev s področja robnega računalništva.
Keywords: kiberfizični sistemi, organizacija rehabilitacijskega procesa, invalidski voziček, razpoznavanje govora, žetev oblačnih informacijskih sistemov
Published: 12.03.2021; Views: 115; Downloads: 13
.pdf Full text (4,80 MB)

2.
Optimizacija proizvodnega procesa: idelava kompozitne kabine za avtodom
Petra Tomić, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Proizvodni proces je pretvarjanje vhodnih veličin v izhodne. Vhodne veličine so lahko materialne ali nematerialne, izhodne veličine pa so izdelki ali storitve, s pomočjo katerih podjetje ustvarja dobiček ali izgubo. Proizvodne procese je potrebno po določenem času optimizirati. Optimizacija pomeni uvajanje sprememb v obstoječi proizvodni proces. Optimiziramo lahko stroške, čas in delovna mesta proizvodnega procesa. Vse to pa zahteva najprej natančno analizo trenutnega stanja, nato pa pripravo predlogov za spremembe in uvajanje sprememb v proces. Na koncu je potrebno nov proces kontrolirati. V diplomski nalogi je prikazan naveden proces optimizacije izdelave kompozitne kabine v podjetju Veplas, d. d.
Keywords: organizacija proizvodnje, optimizacija proizvodnje, prenova delovnega procesa, stroški, ergonomija
Published: 27.09.2018; Views: 2427; Downloads: 0

3.
4.
5.
6.
Timsko delo v organizaciji procesa zdravstvene nege
Sandra Slokan, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Teoretično izhodišče: Timsko delo v zdravstveni negi (v nadaljevanju ZN) je pogosta oblika dela, ki se dandanes uporablja v vseh zdravstvenih organizacijah. Timsko delo v organizaciji procesa zdravstvene nege (v nadaljevanju PZN) je vodilo medicinskim sestram in hkrati zdravstvenim tehnikom, da čim bolj učinkovito in strokovno izvajajo aktivnosti ZN. Ta je strokovna disciplina, ki zahteva vedno bolj usposobljen kader zdravstvenih delavcev. Da bi lažje rešili aktualne negovalne probleme pri pacientih se združujemo v negovalne time. Timsko delo v organizaciji PZN je medsebojno sodelovanje medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov z namenom doseči cilje PZN. Namen: Namen diplomskega dela je predstaviti glavne značilnosti timskega dela in opredeliti timsko delo v organizaciji PZN. Z raziskavo pa ugotoviti pomen timskega dela v organizaciji PZN in dejavnike, ki pomembno vplivajo na učinkovito timsko delo v kliničnem okolju Univerzitetnega Kliničnega Centra (v nadaljevanju UKC) Maribor. Metoda: Z raziskovalno metodo anketnega vprašalnika je bila opravljena raziskava v UKC Maribor, na Oddelku za psihiatrijo, kjer je bilo anketiranih 30 članov negovalnega tima (v nadaljevanju anketiranci). Uporabili smo anketni vprašalnik zaprtega tipa, ki je vseboval 10 vprašanj oziroma (v nadaljevanju oz.) trditev. V prvem sklopu smo proučili splošne podatke o anketirancih, v drugem delu organizacijo timskega dela v PZN in značilnosti timskega dela, v tretjem sklopu vodenje v negovalnem timu ter v četrtem sklopu dejavnike, ki pomembno vplivajo na učinkovito timsko delo. Rezultati: Rezultati raziskave so pokazali, da je timsko delo v organizaciji PZN dobrodošlo in da se člani negovalnega tima trudijo realizirati cilje organizacije. Negovalni tim si želi medsebojnega sodelovanja in odprte komunikacije. Še naprej si želijo spoštovanja, zaupanja in podpore v timu. Strinjali so se tudi, da je vodja negovalnega tima oseba, ki ima velik vpliv na njih, saj vsakega člana poskuša čim bolje motivirati in usmerjati k skupnemu cilju organizacije. Pri sklopu trditev o komunikaciji in motivaciji so se anketiranci strinjali, da sta ta dva pojma pomembno orodje za uspešno organizacijo v ZN. Člani negovalnega tima so zadovoljni, če lahko svobodno izmenjujejo pomembne informacije ter se trudijo razumeti stališča vsakega posameznika. Sklep: Z raziskavo mnenja zaposlenih smo ugotovili, da je organizacija dela pomembna aktivnost za vzpostavljanje timskega dela v PZN. Prav tako je pomembna tudi profesionalna komunikacija, ki vpliva na razvoj in na učinkovitost timskega dela. Profesionalna komunikacija predstavlja orodje za organizacijo ZN. V timskem delu je pomemben tudi vodja negovalnega tima, ki s svojim delovanjem vpliva na motivacijo in zadovoljstvo zaposlenih.
Keywords: timsko delo, organizacija procesa zdravstvene nege, negovalni tim, medicinska sestra, komunikacija, motivacija, zadovoljstvo
Published: 28.02.2013; Views: 5384; Downloads: 1021
.pdf Full text (1,07 MB)

7.
8.
PROCESNA ORGANIZACIJA, SODOBNO VODENJE IN MODEL ORGANIZACIJSKE ZRELOSTI
Marjan Adamič, master's thesis

Abstract: Poslovanje danes zahteva vse večjo hitrost, uspešnost in učinkovitost. Podjetje, ki da svoj originalni, unikatni proizvod ali storitev prvo na trg, razvije celostni sistem povezav z dobavitelji in izpolni pričakovanja ter naročilo kupcev, ima veliko možnost preživetja v novi ekonomiji. Procesna orientiranost in organiziranost je način, ki pomaga podjetju, da se osredotoči na vprašanje, katere so tiste aktivnosti in naloge, ki prinašajo vrednost za kupce. Teoretiki in praktiki na področju organizacije in vodenja se praktično od industrijske revolucije neprestano ukvarjajo s podobnimi problemi, to je, kako organizacijo narediti bolj učinkovito, uspešno, prožno, dinamično, inovativno, kako se bolj približati kupcu, poskrbeti za njegovo trajno zaupanje, kako se približati vsem ostalim deležnikom in tudi za njih ustvariti želene učinke. Sodobni razvoj organizacije in vodenja se je izpopolnjeval in razvijal od obdobja, ki je bilo delovno intenzivno, preko obdobja, ki je bilo kapitalsko intenzivno, do današnjega časa, ki je znanstveno tehnološko intenzivno. Naše raziskovanje in analiziranje sodobnih strokovnjakov nakazuje, da razvoj na področju organizacije in vodenja v podjetjih in organizacijah ni končan. Prihaja obdobje, ki bo poleg podpore znanosti in tehnologije od organizacije zahtevalo predvsem kompetentnega, motiviranega posameznika znotraj organizacije. Prihaja obdobje osvoboditve človeka vseh nepotrebnih organizacijskih in drugih spon. Samoiniciativnost, kreativnost, izvirnost, soodločanje, solastništvo, neprestano učenje, razmišljanje, samouresničevanje, iskanje novih poti in sodelovanje v timih, tudi tistih, ki segajo izven organizacije, pripadnost in istovetenje z organizacijo, je tisto, kar bo prineslo uspeh in učinkovitost v organizaciji, kakor tudi njenim članom. Pri sodobnem vodenju organizacij ni več prostora za nepotrebne aktivnosti, kot je na primer nadzor in kontrola nad drugimi sodelavci. Vodenje postaja v bistvu način delovanja, kako vsakega posameznega udeleženca organizacije popeljati na njegov maksimum ob istočasnem izgrajevanju skupnosti. Današnje poslovno okolje je v konkurenčnem in poslovnem smislu zelo zahtevno. Če k temu dodamo še poslovna nihanja kot posledico finančne in gospodarske krize, je to okolje za mnoge organizacije in podjetja praktično nerešljiva uganka. Edina rešitev za organizacije in podjetja je, sprejeti pot neprestanih prilagajanj na spremembe. Vendar moramo opozoriti, da to ni možno storiti »čez noč«, za to je potrebno sistematično in načrtno dolgotrajno prizadevanje najvišjega vodstva in vseh zaposlenih. Današnja kriza je za mnoga podjetja poslovna priložnost, saj bodo še utrdila in izboljšala svoj položaj. In kje se skriva njihov ključ do uspeha? Skozi naše raziskovanje in analiziranje poskušamo pokazati na tista temeljna področja v organizaciji in izgrajujemo model organizacijske zrelosti, ki podjetju lahko prinese želeno konkurenčno prednost, uspešnost in učinkovitost. Ugotavljamo, da s široko podporo zaposlenih izgrajena procesna organiziranost oziroma orientiranost, skupaj s sodobnimi koncepti vodenja, lahko prinese uspeh. Ploska procesna organiziranost, medsebojno zaupanje med vodstvom in zaposlenimi, usmerjanje organizacije na pota učeče se organizacije, z visoko zmožnostjo reševanja lastnih problemov in tistih v okolju, podjetništvo in inovativnost, to so samo nekateri vidiki modela, ki organizaciji pomagajo doseči njene kratkoročne in dolgoročne cilje. Trdimo, da ko je enkrat organizacija ali podjetje doseglo določeno stopnjo skladnosti z našim modelom, lahko govorimo o organizacijski zrelosti, vendar moramo vedeti, da se ta zgodba tukaj ne konča. Nadaljnja naloga najvišjega vodstva je neprestano motiviranje, vzdrževanje in podaljševanje ustvarjalne napetosti na poti sprememb. Zaposleni z uspehi postanejo samozavestnejši, pripadnejši in dosegajo visoko stopnjo samo-potrditve. Organizacijska kultura se spreminja, kar je dobra osnova za višjo razvojno stopnjo organizac
Keywords: Ključne besede: organizacija, podjetje, procesna organizacija, procesno orientirana organizacija, izboljševanje procesa, preoblikovanje procesa, merjenje procesnih dosežkov, horizontalna organizacija, six sigma, vitka organizacija, ISO/TS 16949, sodobno vodenje, procesno vodenje, strategija, učeča se organizacija, organizacijska kultura, podjetništvo, inovativnost, uspešnost in učinkovitost organizacije, model organizacijske zrelosti, profil organizacijske zrelosti podjetja, vidiki organizacijske z
Published: 03.04.2012; Views: 5110; Downloads: 907
.pdf Full text (1,24 MB)

9.
MODEL ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA NA PRIMERU PROCESA IZDAJE KVALIFICIRANIH DIGITALNIH POTRDIL
Polona Šorgo, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Danes elektronsko poslovanje ne pomeni zgolj izmenjave podatkov preko spleta oziroma računalniških omrežij, ampak povzema širše dogajanje v prepletanju organizacijskih, pravnih in tehnoloških pristopov. Učinkovito integriranje teh gradnikov nam omogoča preoblikovanje poslovnih procesov v legitimno elektronsko poslovanje, ki dosega optimizacijo in racionalizacijo poslovanja. Brezpapirno poslovanje kot ključni cilj elektronskega poslovanja in aktualne razmere v poslovnem svetu postavlja digitalizacijo fizičnih dokumentov v ospredje rešitev za obvladovanje vsebin. Trend digitalizacije velja predvsem za dokumente z nestrukturiranimi podatki. Ko govorimo o poslovnih procesih, kjer je možno vhodni dokument in njegove podatke strukturirati v obliko elektronskih obrazcev, vlog ali zahtevkov, lahko proces obdelovanja podatkov popolnoma avtomatiziramo z elektronskim procesiranjem podatkov, pri tem pa uspešno povezujemo poslovni proces med naročnikom in ponudnikom storitve. V celotnem procesu tako obdelujemo zgolj elektronski dokument. Elektronski podpis, overjen s kvalificiranim digitalnim potrdilom (KDP), je po Zakonu o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) enakovreden lastnoročnemu podpisu in je na slovenskem trgu tudi najbolj razširjena oblika elektronskega podpisa. Za pridobitev mora naročnik skozi formalni postopek identifikacije ustanove, ki takšna potrdila izdaja. Prosilec s svojim podpisom izkazuje avtentičnost vloge in podatkov na njej. In ker gre za postopek pridobitve KDP, ki je ključni element elektronskega podpisa, po zakonu primerljivega z lastnoročnim podpisom, se pojavi vprašanje, ali je možno poslovni proces izdaje KDP preoblikovati v elektronsko poslovanje. V diplomski nalogi bomo predstavili idejni koncept uvedbe modela elektronskega poslovanja na primeru procesa izdaje KDP v Certifikatski agenciji Pošte Slovenije – Poštarca.
Keywords: elektronsko poslovanje, elektronski podpis, digitalni podpis, izdaja kvalificiranih digitalnih potrdil, poslovni proces, organizacija in prenova procesa
Published: 31.01.2012; Views: 2001; Downloads: 163
.pdf Full text (1,83 MB)

10.
PRILAGAJANJE PRODAJNEGA PROCES TRŽNIM ZAHTEVAM V PODJETJU SAM D.O.O.
Mateja Cerar, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Bistvo teorije in prakse trženja je, da izhajamo iz plačilno sposobnega povpraševanja trga, na osnovi tega razvijamo, oblikujemo, proizvajamo tiste izdelke ali storitve, ki jih zatem lahko prodamo plačilno sposobnim kupcem. Marsikaj, kar se je v letih gospodarske rasti kazalo kot uspešna tržna strategija, nepogrešljivo trženjsko orodje, dobičkonosna prodajna tehnika, doživlja ne le spremembe in prilagajanja zmanjšanemu potencialu trga, pač pa kaže tudi na potrebo po globljem premisleku, kaj in kako naprej, ter na iskanje novih rešitev. Lahko bi rekli novih odnosov, saj prodaja oziroma nakup v bistvu to tudi je. O tem, da mora biti posel koristen tako za prodajalca kot kupca in v njem zadovoljna oba, ni dvoma. Kako priti do kupca, ga prepričati o nakupu, ga narediti zadovoljnega in tudi zadržati, pa je seveda že precej težje vprašanje. Kupec se odloča na temelju dejstev in čustev – mehanizmi odločanja so pogosto nezavedni, usmerja ga psihološki, evolucijski, kulturni in izkustveni avtopilot, ki odloča namesto nas. Zaupanje je vprašanje, ki se pojavlja v vseh točkah prodajnega procesa in na vseh ravneh poslovanja. Vendar pa glede na negativne izkušnje brez zaupanja ne gre in dolgoročen odnos s kupci lahko gradimo le na osnovi vzpostavljanja in ohranjanja zaupanja. Zaupanje nam lahko prinese veliko, lahko pa nas tudi nekaj stane. Nezaupanje ne more prinesti ničesar. Čedalje hitrejše spremembe, vse večja zapletenost trga, izrazitejše tveganje in negotovost sta v času pretresov tržna realnost. Družba mora zato poskrbeti za večjo prilagodljivost na vseh ravneh, zlasti v trženju in prodaji, če se hoče ubraniti zunanjih pretresov in kaosa, ki jo lahko uničijo. Prilagodljivost je način razmišljanja, ki ga morajo prevzeti tržniki in vsi, ki sodelujejo z njimi. Prilagodljivo razmišljanje prispeva, da se strah preobrazi v ukrepanje, težave pa v odločnost.
Keywords: • prodajni proces • organizacija procesa • prenova procesa • plačilna nedisciplina • zavarovanje plačil • izterjava dolga
Published: 31.01.2012; Views: 1546; Downloads: 110
.pdf Full text (1,73 MB)

Search done in 0.27 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica