| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 156
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Krizno upravljanje : turistične destinacije in podjetja
Barbara Pavlakovič Farrell, Dunja Koren, 2023, independent scientific component part or a chapter in a monograph

Abstract: »Pričakovati nepričakovano« je zagotovo temeljni moto sodobnih organizacij, če želijo preživeti v svetu, kjer iz ene krizne situacije že skočimo v drugo krizno situacijo. Prav zato izpostavljamo velik pomen kriznega upravljanja tudi za destinacijske organizacije, da se lahko spopadejo z aktualnimi izzivi. Ravno ustrezno reševanje kriznih situacij, primeren odziv in na koncu proces učenja iz doživetih izkušenj lahko naredijo destinacijo odporno in sposobno novega razvoja. V poglavju najprej predstavimo teoretične osnove in definicije krize, njene značilnosti in oblike. Nadaljujemo z definicijo kriznega upravljanja in opisom posameznih faz tega procesa. Nato predstavimo sistem kriznega upravljanja v turizmu in izpostavimo pomen dobre organiziranosti ekipe, odgovorne za izvedbo kriznega upravljanja. Potem predstavimo temelje krizne zakonodaje v Republiki Sloveniji in priporočila za pripravo priročnika za krizno upravljanje v turizmu. Priročnik za krizno upravljanje naj zajema spisek možnih kriz, opis deležnikov, opis splošnih aktivnosti, diagram poteka usklajevanja in načrt kriznih komunikacij. Poglavje zaključimo s primeri dobre prakse, v katerih so uspešno izvajali krizno upravljanje in rešili negotove situacije.
Keywords: krize, krizno upravljanje, destinacijska organizacija, turizem, turistična podjetja
Published in DKUM: 04.10.2023; Views: 481; Downloads: 32
.pdf Full text (29,07 MB)
This document has many files! More...

2.
Vodenje družinskega podjetja mlakolor d.o.o.
Maruša Novak, 2023, undergraduate thesis

Abstract: V današnji družbi se v podjetništvu pripisuje velik pomen vodenju, ki ga povezujemo z uspešnostjo in učinkovitostjo podjetja. V nalogi smo se osredotočili na preučevanje družinskih podjetij in njihovih specifik. V teoretičnem delu smo na splošno opisali pojem vodenje, stile in načine vodenja, naloge vodij, značilnosti vodij in vodenje s strani žensk. V raziskovalnem delu smo analizirali družinsko podjetje Mlakolor, d. o. o. Zanimale so nas značilnosti vodenja družinskega podjetja Mlakolor, d. o. o. V ta namen smo izvedli raziskavo med zaposlenimi in intervju z direktorico podjetja Mlakolor, d. o. o., ter tehničnim direktorjem predhodnega podjetja X. Podjetje Mlakolor, d. o. o., je namreč nasledilo podjetje X, ki je prodalo svojo proizvodnjo dejavnost. Rezultati raziskave so pokazali, da imajo zaposleni v podjetju Mlakolor, d. o. o., pozitivno mnenje o sedanji vodji in da so zadovoljni z njenim načinom vodenja. Direktorica podjetja Mlakolor, d. o. o., stremi k spoštljivemu odnosu in nehierarhičnemu vodenju, saj se zaveda, da sta to močna faktorja, ki vplivata na počutje zaposlenih. Deluje povezovalno in s tem zaspolene spodbujak medsebojnemu sodelovanju in pomoči. Cilji, ki jih zastavi, so jasno opredeljeni, nazorno predstavljeni zaposlenim in realizirani. V podjetju Mlakolor, d. o. o., se čuti dobro počutje, enakopravnost, zaupanje in povezanost zaposlenih tako med sabo kot tudi do direktorice. Pri analizi vodenja, ki je bila opravljena med zaposlenimi, se je izkazalo, da direktorica izkazuje spoštovanje do zaposlenih, skrbi za njihovo osebno rast in strokovnost, vendar ji pri vodenju primankuje odločnosti in samozavesti.
Keywords: vodenje, družinsko podjetje, organizacija podjetja
Published in DKUM: 11.04.2023; Views: 532; Downloads: 59
.pdf Full text (887,63 KB)

3.
Planiranje temeljne strategije neprofitne organizacije Dijaški dom Drava Maribor
Patricija Husnjak, 2021, master's thesis

Abstract: Dandanes živimo v času, kjer potreba po spremembi ni le možnost, ampak že skoraj nuja vsake organizacije (profitne in neprofitne). Ker gre za delovanje v okolju, ki je hitro se spreminjajoče, mora vsaka organizacija s pomočjo planiranja razvoja na ravni politike podjetja in strateškega managementa znati zaznavati prednosti pred konkurenti in priložnosti v svojem okolju, hkrati pa odpravljati slabosti ter se zoperstaviti možnim nevarnostim. To daje ključnim udeležencem organizacije, (predvsem lastnikom in vodstvu) sposobnost pravočasnega zaznavanja pomembnih informacij in ukrepanja, če želijo, da je razvoj uspešen. Planiranje razvoja omogoča organizaciji konkurenčno prednost, lažjo pot do zastavljenih ciljev, večje možnosti za uspeh, ki se meri na dolgi rok, in izboljšavo ponujenih produktov ter storitev na trgu. Splošno načelo velja, da naj vsaka organizacija sledi planiranemu razvoju, hkrati pa zre k nenehni izboljšavi organizacije kot celote. Magistrsko delo obravnava organizacijo Dijaški dom Drava Maribor, za katero smo na podlagi teoretičnih izhodišč preučili planiranje razvoja na ravni strateškega managementa ter določili temeljno strategijo. Dijaški dom Drava Maribor se ukvarja z javno vzgojno-izobraževalno dejavnostjo, ki ponuja nastanitvene možnosti dijakom, ki v času šolanja zapustijo svoje domače okolje. Dodatno svoje kapacitete tržijo s pomočjo tržne dejavnosti. V teoretičnem delu magistrskega dela smo predstavili iskanje razvojnih možnosti in določitev izhodiščnih osnov za planiranje strateškega razvoja preučevane organizacije Dijaški dom Drava Maribor. Teoretična izhodišča in raziskovalna spoznanja različnih avtorjev so nam služila kot osnova za planiranje ter ovrednotenje temeljne strategije proučevane organizacije. Osredotočili smo se na planiranje razvoja organizacije na ravni strateškega managementa. Izhodiščne osnove za planiranje razvoja organizacije Dijaški dom Drava Maribor smo pridobili s pomočjo analize vrednot (ključnih udeležencev) preučevane organizacije, okolja – v katerem je in deluje, klasifikacije priložnosti in nevarnosti ter nefinančne in finančne analize za določitev prednosti in slabosti. Izhajali smo tudi iz vizije in politike organizacije. Nato smo na osnovi analiz ob upoštevanju zmožnosti preučevane organizacije določili razvojne možnosti na različnih trgih delovanja – torej smo iskali strateške možnosti razvoja, to ekonomsko ovrednotili in izbrali predlagano temeljno strategijo organizacije. V empiričnem delu magistrskega dela smo izhajali iz plana vrednostnih izidov preučevane organizacije Dijaški dom Drava Maribor za obdobje petih let. Ob tem smo sledili predlagani temeljni strategiji in potencialom, ki jih organizacija ima ter jih potrebuje za nadaljnjo uresničitev strategije njenega razvoja.
Keywords: vizija podjetja, politika podjetja, neprofitna organizacija, temeljna strategija, prednosti in slabosti, priložnosti in nevarnosti, planiranje razvoja, ekonomsko vrednotenje, finančna analiza, nefinančna analiza, vladna organizacija.
Published in DKUM: 21.10.2021; Views: 1029; Downloads: 137
.pdf Full text (3,58 MB)

4.
Nabavno poslovanje v podjetju ocean orchids d. o. o.
Urška Berden, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Nabava v podjetju je tista, ki mu daje priložnost za odpiranje in širitev na trg. Posledično ima to zelo pomemben strateški vpliv na razvoj gospodarstva. Pomembno je, da vsako podjetje nabavlja zalogo materiala od najugodnejših dobaviteljev. V teoretičnem delu diplomskega projekta je na podlagi različnih strokovnih virov natančneje opredeljen pojem nabava in vse kar je povezano z nabavo. Predstavljene so podrobnosti procesa nabave ter kako poteka nabava v sodelovanju z ostalimi poslovnimi funkcijami. V praktičnem delu diplomskega projekta je predstavljeno nabavno poslovanje v podjetju Ocean Orchids d. o. o., ki se ukvarja s proizvodnjo in prodajo tropskih orhidej Phalaenopsis. Opisana je vizija in strategija podjetja, njegova organizacijska struktura ter trajnostne prakse.
Keywords: nabava, nabavni marketing, reverzibilni marketing, organizacija nabavne funkcije, centralizirano nabavno poslovanje, decentralizirano nabavno poslovanje, proces nabavnega poslovanja, proces nabave, Ocean Orchids, vizija podjetja, strategija podjetja, organizacijska struktura, analiza nabavnega poslovanja, analiza nabave, raziskava nabave.
Published in DKUM: 29.10.2019; Views: 1616; Downloads: 216
.pdf Full text (1,50 MB)

5.
Organizacijski vidiki logističnega poslovanja podjetja gea-vipoll
Kaja Zver, 2018, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo obravnavali temo organizacijski vidiki logističnega poslovanja podjetja Gea-Vipoll. Na začetku smo opredelili namen, cilje, hipoteze, predpostavke in omejitve raziskave ter predstavili metode raziskovanja. Magistrsko delo smo razdelili na sedem poglavij. Opredelili smo pomen organizacije v podjetju, definirali organizacijsko strukturo in predstavili pet vrst organizacijske strukture: funkcijsko, divizijsko, projektno, matrično in dinamično. Sledilo je poglavje o logistiki, ki je osrednja tematika našega magistrskega dela. Definirali smo pojem logistika, opredelili njene cilje in pomen za podjetje ter raziskovali vpliv globalizacije nanjo. V nadaljevanju smo se odločili podrobneje definirati elemente in podsisteme logistike. Osredotočili smo se predvsem na poprodajno logistiko, in sicer na logistiko rezervnih delov, nakupnoodločitveni proces in poprodajne storitve. Prav tako smo se ukvarjali tudi s povezanostjo logistike z drugimi poslovnimi sistemi. s pomočjo podjetja Gea-Vipoll smo teorijo podkrepili s praktičnimi primeri. Podjetje se ukvarja s proizvodnjo visokotehnološko dovršenih polnilnih linij in je v začetku letošnjega leta začelo delovati pod vodstvom drugih lastnikov. Čeprav smo bili mnenja, da je menjava lastnikov prinesla spremembe v organizaciji dela, temu ni tako. Analizirali smo potek dela v logističnih podsistemih in opredelili možnosti za izboljšanje logistike v podjetju.
Keywords: organizacija podjetja, logistični elementi, logistični podsistemi, podjetje Gea-Vipoll
Published in DKUM: 21.12.2018; Views: 1650; Downloads: 300
.pdf Full text (1,94 MB)

6.
Pomen kulture pri zagotavljanju obstoja in nadaljnega razvoja podjetja
Aleš Gorjup, 2018, undergraduate thesis

Abstract: močna kultura praviloma vodi podjetje do boljših rezultatov in večje uspešnosti. V diplomskem projektu zato najprej opredelimo, kaj je organizacijska kultura in kaj vsebuje. Za tem opredelimo, kako se organizacijska kultura v podjetju sploh oblikuje, kako se ohranja in kako se spreminja. Raziščemo tudi vpliv organizacijske kulture na uspešnost podjetja. Pred praktičnim delom na kratko opredelimo še vsebine politike podjetja. V praktičnem delu diplomskega projekta proučimo Skupino Impol, d. d., in skušamo preveriti skladnost zapisov v letnem poročilu, natančneje skladnost politike podjetja z izjavo o nefinančnem poslovanju. Skozi diplomski projekt ugotovimo, da organizacijska kultura vpliva na uspešnost podjetja, da oblikovanje kulture v podjetju traja več let, preden se uveljavi, in tudi da je spreminjanje organizacijske kulture še bolj dolgotrajen projekt. V praktičnem delu ugotovimo, da podjetje razume, kaj je nefinančno poslovanje, in da so zapisi v primerjavi s politiko podjetja skladni.
Keywords: kultura, uspeh podjetja, organizacija, nefinančno poslovanje
Published in DKUM: 14.11.2018; Views: 1164; Downloads: 76
.pdf Full text (1,32 MB)

7.
Organizacija : revija za management, informatiko in kadre
1995, journal

Abstract: Organizacija je interdisciplinarna strokovna revija, ki objavlja prispevke s področja organizacije, informatike in kadrovskega managementa.
Keywords: organizacija dela, organizacija podjetja, organizacija poslovanja, ekonomika podjetja, kadrovanje, informacijski sistemi, uspešnost poslovanja, politika podjetja, finance, management, menedžment
Published in DKUM: 04.05.2018; Views: 3547; Downloads: 262
URL Link to file
This document has many files! More...
This document is also a collection of 272 documents!

8.
Vodenje poslovnega sistema v podjetju x
Pia Černčič, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem projektu predstavimo kaj je organizacija, njen nastanek, ter cilje organizacije. Nato podrobneje predstavimo pomen poslovnega sistema od njegovega nastanka do njegovih poslovnih procesov. Kasneje spoznamo integracijo sistema vodenja in spoznamo kakšen je njen namen, kakšne so koristi in kakšne so omejitve. Predstavimo podjetje Mercator d. d., kjer spoznamo njegovo poslanstvo, vizijo, strategijo, upravo družbe in zgodovino. Na koncu pa spoznamo obstoječ poslovni sistem v podjetju Mercator d. d.
Keywords: organizacija, poslovni sistem, politika podjetja, cilji, poslovanje
Published in DKUM: 03.11.2017; Views: 907; Downloads: 76
.pdf Full text (661,82 KB)

9.
Optimizacija proizvodnje in sestave jeklenih konstrukcij v podjetju Klemetal d.o.o.
Doroteja Šuta, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo obravnavali podjetje KLEMETAL d. o. o, ki se srečuje s problemom neoptimalno razmeščenih delovnih mest v proizvodnji. V teoretičnem delu smo se seznanili z osnovami organizacije in osnovnimi organizacijskimi strukturami. Preučili smo metode razmeščanja delovnih mest in potrebne preračune za optimizacijo proizvodnje. V aplikativnem delu smo preučili sedanje stanje proizvodnje, opravili potrebne preračune za razmeščanje delovnih mest in postavili optimalno proizvodnjo za obravnavano podjetje. Z optimalno postavitvijo delovnih mest bi skrajšali transportne poti in zmanjšali stroške transporta, ter dosegli terminske plane.
Keywords: Organizacija podjetja, razmeščanje delovnih mest, optimizacija proizvodnje, KLEMETAL d. o. o.
Published in DKUM: 08.11.2016; Views: 1907; Downloads: 165
.pdf Full text (2,23 MB)

10.
Organizacijska kultura in njen pomen za podjetje : diplomsko delo univerzitetnega študija
Mitja Kokot, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu proučujemo vpliv organizacijske kulture na uspešnost podjetja. V uvodnem delu najprej teoretično opredelimo pojma organizacija ter organizacijska kultura. Nato predstavimo teoretično najbolj uveljavljene tipologije organizacijskih kultur. V nadaljevanju smo se lotili proučevanja ključnih elementov organizacijske kulture ter ugotavljanja njenih funkcij in vlog v organizaciji. V tem okviru smo ugotovili, da je elemente organizacijske kulture mogoče najti prav na vseh področjih in nivojih delovanja podjetja. Organizacijska kultura namreč določa ravnanje in obnašanje zaposlenih pri izvajanju vsakodnevnih nalog. V tem okviru so med najpomembnejšimi denimo način komuniciranja s sodelavci, dobavitelji in strankami, pripadnost podjetju, način reševanja sporov, vrednote, motivacija zaposlenih… V drugi polovici diplomskega dela smo se ukvarjali s proučevanjem procesov nastajanja in spreminjanja organizacijske kulture. Če želi podjetje omenjena procesa načrtno spreminjati, je nujno da management v podjetju pozna vse elemente organizacijske kulture, obenem pa se mora za sistematični pristop k njenem spreminjanju, zavedati vseh glavnih dejavnikov, ki vplivajo na razvoj organizacijske kulture. V zadnjem delu predstavimo še smernice in trende razvoja organizacijske kulture pri sodobnih podjetjih. Ugotovili smo, da se uspešna sodobna podjetja osredotočajo predvsem na človeške vire, precejšnjo pozornost pa posvečajo tudi razvoju timskega duha.
Keywords: organizacija, organizacijska kultura, tipologije organizacijske kulture, podjetja, diplomske naloge
Published in DKUM: 26.10.2016; Views: 1807; Downloads: 147
.pdf Full text (1,14 MB)

Search done in 2.44 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica