| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 153
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Nabavno poslovanje v podjetju ocean orchids d. o. o.
Urška Berden, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Nabava v podjetju je tista, ki mu daje priložnost za odpiranje in širitev na trg. Posledično ima to zelo pomemben strateški vpliv na razvoj gospodarstva. Pomembno je, da vsako podjetje nabavlja zalogo materiala od najugodnejših dobaviteljev. V teoretičnem delu diplomskega projekta je na podlagi različnih strokovnih virov natančneje opredeljen pojem nabava in vse kar je povezano z nabavo. Predstavljene so podrobnosti procesa nabave ter kako poteka nabava v sodelovanju z ostalimi poslovnimi funkcijami. V praktičnem delu diplomskega projekta je predstavljeno nabavno poslovanje v podjetju Ocean Orchids d. o. o., ki se ukvarja s proizvodnjo in prodajo tropskih orhidej Phalaenopsis. Opisana je vizija in strategija podjetja, njegova organizacijska struktura ter trajnostne prakse.
Keywords: nabava, nabavni marketing, reverzibilni marketing, organizacija nabavne funkcije, centralizirano nabavno poslovanje, decentralizirano nabavno poslovanje, proces nabavnega poslovanja, proces nabave, Ocean Orchids, vizija podjetja, strategija podjetja, organizacijska struktura, analiza nabavnega poslovanja, analiza nabave, raziskava nabave.
Published: 29.10.2019; Views: 517; Downloads: 110
.pdf Full text (1,50 MB)

2.
Organizacijski vidiki logističnega poslovanja podjetja gea-vipoll
Kaja Zver, 2018, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo obravnavali temo organizacijski vidiki logističnega poslovanja podjetja Gea-Vipoll. Na začetku smo opredelili namen, cilje, hipoteze, predpostavke in omejitve raziskave ter predstavili metode raziskovanja. Magistrsko delo smo razdelili na sedem poglavij. Opredelili smo pomen organizacije v podjetju, definirali organizacijsko strukturo in predstavili pet vrst organizacijske strukture: funkcijsko, divizijsko, projektno, matrično in dinamično. Sledilo je poglavje o logistiki, ki je osrednja tematika našega magistrskega dela. Definirali smo pojem logistika, opredelili njene cilje in pomen za podjetje ter raziskovali vpliv globalizacije nanjo. V nadaljevanju smo se odločili podrobneje definirati elemente in podsisteme logistike. Osredotočili smo se predvsem na poprodajno logistiko, in sicer na logistiko rezervnih delov, nakupnoodločitveni proces in poprodajne storitve. Prav tako smo se ukvarjali tudi s povezanostjo logistike z drugimi poslovnimi sistemi. s pomočjo podjetja Gea-Vipoll smo teorijo podkrepili s praktičnimi primeri. Podjetje se ukvarja s proizvodnjo visokotehnološko dovršenih polnilnih linij in je v začetku letošnjega leta začelo delovati pod vodstvom drugih lastnikov. Čeprav smo bili mnenja, da je menjava lastnikov prinesla spremembe v organizaciji dela, temu ni tako. Analizirali smo potek dela v logističnih podsistemih in opredelili možnosti za izboljšanje logistike v podjetju.
Keywords: organizacija podjetja, logistični elementi, logistični podsistemi, podjetje Gea-Vipoll
Published: 21.12.2018; Views: 672; Downloads: 133
.pdf Full text (1,94 MB)

3.
Pomen kulture pri zagotavljanju obstoja in nadaljnega razvoja podjetja
Aleš Gorjup, 2018, undergraduate thesis

Abstract: močna kultura praviloma vodi podjetje do boljših rezultatov in večje uspešnosti. V diplomskem projektu zato najprej opredelimo, kaj je organizacijska kultura in kaj vsebuje. Za tem opredelimo, kako se organizacijska kultura v podjetju sploh oblikuje, kako se ohranja in kako se spreminja. Raziščemo tudi vpliv organizacijske kulture na uspešnost podjetja. Pred praktičnim delom na kratko opredelimo še vsebine politike podjetja. V praktičnem delu diplomskega projekta proučimo Skupino Impol, d. d., in skušamo preveriti skladnost zapisov v letnem poročilu, natančneje skladnost politike podjetja z izjavo o nefinančnem poslovanju. Skozi diplomski projekt ugotovimo, da organizacijska kultura vpliva na uspešnost podjetja, da oblikovanje kulture v podjetju traja več let, preden se uveljavi, in tudi da je spreminjanje organizacijske kulture še bolj dolgotrajen projekt. V praktičnem delu ugotovimo, da podjetje razume, kaj je nefinančno poslovanje, in da so zapisi v primerjavi s politiko podjetja skladni.
Keywords: kultura, uspeh podjetja, organizacija, nefinančno poslovanje
Published: 14.11.2018; Views: 409; Downloads: 53
.pdf Full text (1,32 MB)

4.
Organizacija
1995, journal

Abstract: Organizacija je interdisciplinarna strokovna revija, ki objavlja prispevke s področja organizacije, informatike in kadrovskega managementa.
Keywords: organizacija dela, organizacija podjetja, organizacija poslovanja, ekonomika podjetja, kadrovanje, informacijski sistemi, uspešnost poslovanja, politika podjetja, finance, management, menedžment
Published: 04.05.2018; Views: 1387; Downloads: 59
URL Link to file
This document has many files! More...
; This document is also a collection of 269 documents!

5.
Vodenje poslovnega sistema v podjetju x
Pia Černčič, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem projektu predstavimo kaj je organizacija, njen nastanek, ter cilje organizacije. Nato podrobneje predstavimo pomen poslovnega sistema od njegovega nastanka do njegovih poslovnih procesov. Kasneje spoznamo integracijo sistema vodenja in spoznamo kakšen je njen namen, kakšne so koristi in kakšne so omejitve. Predstavimo podjetje Mercator d. d., kjer spoznamo njegovo poslanstvo, vizijo, strategijo, upravo družbe in zgodovino. Na koncu pa spoznamo obstoječ poslovni sistem v podjetju Mercator d. d.
Keywords: organizacija, poslovni sistem, politika podjetja, cilji, poslovanje
Published: 03.11.2017; Views: 444; Downloads: 44
.pdf Full text (661,82 KB)

6.
Optimizacija proizvodnje in sestave jeklenih konstrukcij v podjetju Klemetal d.o.o.
Doroteja Šuta, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo obravnavali podjetje KLEMETAL d. o. o, ki se srečuje s problemom neoptimalno razmeščenih delovnih mest v proizvodnji. V teoretičnem delu smo se seznanili z osnovami organizacije in osnovnimi organizacijskimi strukturami. Preučili smo metode razmeščanja delovnih mest in potrebne preračune za optimizacijo proizvodnje. V aplikativnem delu smo preučili sedanje stanje proizvodnje, opravili potrebne preračune za razmeščanje delovnih mest in postavili optimalno proizvodnjo za obravnavano podjetje. Z optimalno postavitvijo delovnih mest bi skrajšali transportne poti in zmanjšali stroške transporta, ter dosegli terminske plane.
Keywords: Organizacija podjetja, razmeščanje delovnih mest, optimizacija proizvodnje, KLEMETAL d. o. o.
Published: 08.11.2016; Views: 1045; Downloads: 117
.pdf Full text (2,23 MB)

7.
Organizacijska kultura in njen pomen za podjetje
Mitja Kokot, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu proučujemo vpliv organizacijske kulture na uspešnost podjetja. V uvodnem delu najprej teoretično opredelimo pojma organizacija ter organizacijska kultura. Nato predstavimo teoretično najbolj uveljavljene tipologije organizacijskih kultur. V nadaljevanju smo se lotili proučevanja ključnih elementov organizacijske kulture ter ugotavljanja njenih funkcij in vlog v organizaciji. V tem okviru smo ugotovili, da je elemente organizacijske kulture mogoče najti prav na vseh področjih in nivojih delovanja podjetja. Organizacijska kultura namreč določa ravnanje in obnašanje zaposlenih pri izvajanju vsakodnevnih nalog. V tem okviru so med najpomembnejšimi denimo način komuniciranja s sodelavci, dobavitelji in strankami, pripadnost podjetju, način reševanja sporov, vrednote, motivacija zaposlenih… V drugi polovici diplomskega dela smo se ukvarjali s proučevanjem procesov nastajanja in spreminjanja organizacijske kulture. Če želi podjetje omenjena procesa načrtno spreminjati, je nujno da management v podjetju pozna vse elemente organizacijske kulture, obenem pa se mora za sistematični pristop k njenem spreminjanju, zavedati vseh glavnih dejavnikov, ki vplivajo na razvoj organizacijske kulture. V zadnjem delu predstavimo še smernice in trende razvoja organizacijske kulture pri sodobnih podjetjih. Ugotovili smo, da se uspešna sodobna podjetja osredotočajo predvsem na človeške vire, precejšnjo pozornost pa posvečajo tudi razvoju timskega duha.
Keywords: organizacija, organizacijska kultura, tipologije organizacijske kulture, podjetja, diplomske naloge
Published: 26.10.2016; Views: 960; Downloads: 98
.pdf Full text (1,14 MB)

8.
Organizacija proizvodnega procesa v podjetju TALUM IZPARILNIKI d.o.o.
Klemen Kovič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga je razdeljena na dva dela. Prvi del je teoretični in vsebuje teorijo načrtovanja proizvodnje, zalog ter organizacije podjetij. Drugi del je praktični del in vsebuje podatke o strojih, izračunanih proizvodnih časih, številu zaposlenih ter razmestitvi delovnih mest. Glede na izračune je razvidno, da lahko novo proizvodnjo postavimo v obstoječi hali. Ugotovili smo, da bo potrebna reorganizacija obstoječega skladišča, saj so nekatere komponente dokaj velikih dimenzij. Na koncu je dodana tabela pričakovanih prihodkov ob trenutni preračunani prodajni ceni izdelka.
Keywords: Talum, načrtovanje proizvodnje, organizacija podjetja, zaloge, kapacitete.
Published: 06.10.2016; Views: 1200; Downloads: 35
.pdf Full text (2,71 MB)

9.
PRENOVA POSLOVNIH PROCESOV V PODJETJU BENCINČEK D. O. O.
Katja Pustovrh, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Vsaka organizacija je v neposrednem in neprestanem stiku z okoljem, na katerega v večini primerov ni mogoče vplivati. Organizacija se mora na spremembe v okolju ves čas odzivati in se jim prilagajati. V primeru, da organizacija na spremembe v okolju ne odreagira ustrezno in predvsem pravočasno s spremembami v organizaciji, se v podjetju pojavijo težave v delovanju, ki kasneje tudi vplivajo na uspešnost organizacije. Eden izmed pomembnejših vidikov za izboljševanje delovanja oz. preprečevanja nastajanja težav v podjetjih je tudi prenova poslovnih procesov v organizacijah. V podjetju morajo pregledati trenutne procese, jih kritično analizirati in oceniti katere procese bi bilo mogoče izboljšati. Izboljšave procesov se kažejo v izboljšanem delovanju ter tudi v izboljšani finančni sliki podjetja. Osrednji problem diplomske naloge je prenova poslovnih procesov v namišljeni organizaciji Bencinček d.o.o.. Novi poslovni procesi bodo podpirali novo zastavljeno strategijo podjetja. Namen diplomske naloge je oceniti trenutno stanje podjetja, opredeliti probleme pri izvajanju procesov zaradi spremenjene strategije podjetja, pripraviti niz rešitev za prenovo procesov, predstaviti potek prenove poslovnih procesov v podjetju, oceniti vpliv prenove na podjetje, zaposlene in poslovne partnerje ter predvideti finančni vpliv novega načina poslovanja v prihodnjih letih.
Keywords: prenova poslovnih procesov, procesni pristop, storitvena organizacija, politika podjetja
Published: 22.07.2016; Views: 2459; Downloads: 567
.pdf Full text (1,42 MB)

10.
IZBOLJŠANJE INTERNEGA KOMUNICIRANJA V GRADBENEM PODJETJU A OB PODPORI IT ORODJA BASECAMP
Jelka Tajnik Andrejc, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava interno poslovno komuniciranje v gradbenih podjetjih na splošno in v obravnavanem gradbenem podjetju A. Razdeljeno je v dva sklopa. V prvem sklopu podaja osnovna teoretična izhodišča o poslovnem internem komuniciranju in o organizaciji malega gradbenega podjetja. V drugem, praktičnem sklopu sledijo opis gradbenega podjetja A, opis obstoječega načina poslovnega internega komuniciranja v obravnavanem podjetju A in predlog za izboljšanje. Predlaga se dopolnitev obsoječega sinhronega načina komuniciranja z asinhronim komuniciranjem – uporabo poslovnega portala Basecamp. Predstavljeni so osnovne karakteristike omenjenega portala, morebiten prikaz njegove uporabe v obravnavanem podjetju A in informativno ovrednotenje učinkov njegove uporabe na poslovanje podjetja.
Keywords: gradbena podjetja, organizacija podjetij, interno komuniciranje, orodja informacijske tehnologije, poslovni portal Basecamp
Published: 27.05.2016; Views: 669; Downloads: 80
.pdf Full text (2,06 MB)

Search done in 0.2 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica